• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
انجمن ها > انجمن مهدویت > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
مهدویت (بازدید: 2787)
پنج شنبه 2/6/1391 - 17:4 -0 تشکر 524849
*قرار عاشقی 114 / بیقراری!*

بسم الله الرحمن الرحیم


تا بوده، بی مقدمه هرگز نبوده است

شعر و خطابه ای، سخنیّ و نوشته ای

سررشتۀ کلام خطیبان ظهور توست

در وصف غیبت ات چه کلامی؟ چه رشته ای؟

***

آخر چه مطلعی بسرایم بر این غزل؟!

با قرنها مقدمه چینی! که کرده ایم

بگذار بی مقدمه باشد که می شود

احوال تو حزین تر از اینی که کرده ایمگاهی به چیزهایی برمی خوریم که با مفهومی خاص گره خورده اند
 نمی شود به آن چیز رسید و از تداعی آن مفهوم گریخت
 نمی شود به 114 رسید و یاد فرقان نیفتاد
هرچند عین شرمندگیست ...
 که شیعه باشیم و یاد فرقان بیفتیم ... 
یادش نباشیم و یادش بیفتیم ...قرار این بارمان بی قراریست!

می خواهیم به خود نشان دهیم، که هرچند بهار قرآن گذشت، اما هنوز دلهایمان سبزست، عطرش در جانمان، و طراوتش در وجودمان، آن قدر هست که شوالمان را سبز نگه دارد.

می خواهیم مطمئن شویم که چندی پیش، در شبهای قدر، ما را جزو شیعیان نوشته اند، جزو منتظران.

پس بیایید در محفل کوچکمان، قرار اُنس بگذاریم، با مصحف عشق، با آیه های نور ...

قرار بگذاریم این روزها، عید فطرمان را دوام ببخشیم، صیام قلبمان را بشکنیم و فطرتمان را سیراب کنیم.پس این هفته، قرارمان این باشد، که هر شب، بیقرارِ مولا، 10 جرعه نور بنوشیم، هرشب، 10 آیه بخوانیم و تدبر کنیم، سراغ از تفسیرش بگیریم و آنچه در توانمان است بفهمیم.

در انتها، روشنای حاصل را، ثواب هفتاد جرعه تدبر را، نثار مولایمان کنیم.


چند آیۀ پیشنهادی :

5 و 6  قصص، 55 نور، 86 هود، 227 شعراء، 39 حج، 62 نمل، 8 صف، 69 زمر، 4 تا 6 اسراء، 35 نور، 39 انفال، 30 ملک، 38 حجر، 105 انبیاء، 44 معارج، 1 قمر، 41 ق، 11 و 26 فرقان، 1 تا 4 غاشیه، 1 شوری، سوره های شمس و قمر و فجر و قدر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

منبع تصاویر :

 


چهارشنبه 8/6/1391 - 23:24 - 0 تشکر 534413

تفسیر نمونه ج : 27ص :58
صاعقه همان صیحه عظیم آسمانى در چند لحظه كوتاه چنان زلزله و لرزه‏اى در سرزمین آنها ایجاد كرد كه تمام بناها روى هم خوابید و صاف شد و خانه‏هایشان را به گورهاى آنها مبدل ساخت.
دمدم از ماده ( دمدمة ) گاه به معنى هلاك كردن آمده ، و گاه به عذاب و مجازات كامل ، و گاه به معنى كوبیدن و نرم كردن و گاه به معنى ریشه كن ساختن ، و گاه به معنى خشم و غضب نمودن و یا احاطه كردن و فراگیر شدن و همه این معانى در آیه مورد بحث صادق است ، چرا كه این عذاب گسترده از خشم الهى سرچشمه مى‏گرفت و همه آنها را در هم كوبید و نرم كرد و ریشه كن ساخت .
سواها از ماده تسویه ممكن است به معنى صاف كردن خانه‏ها و زمینهاى آنها بر اثر صیحه عظیم و صاعقه و زلزله باشد ، و یا به معنى یكسره كردن كار این گروه ، و یا مساوات همه آنها در مجازات و عذاب به گونه‏اى كه احدى از آنان از این ماجرا سالم در نرفت.
جمع میان این معانى نیز ممكن است.
ضمیر در سواها به قبیله ثمود باز مى‏گردد ، و یا به شهرها و آبادیهاى آنان كه خداوند همه را با خاك یكسان نمود .
بعضى نیز گفته‏اند به دمدمة بر مى‏گردد كه از جمله بعد استفاده مى‏شود ، یعنى خداوند این خشم و غضب و هلاكت را یكسان در میان آنها قرار داد به طورى كه همگى را فرا گرفت.
تفسیر اول مناسبتر به نظر مى‏رسد.
در ضمن از این آیه به خوبى استفاده مى‏شود كه مجازات آنها نتیجه گناه آنها و متناسب با آن بوده است ، و این عین عدالت و حكمت است.
در باره بسیارى از اقوام مى‏خوانیم كه به هنگام ظهور آثار عذاب پشیمان
تفسیر نمونه ج : 27ص :59
شده ، و راه توبه را پیش مى‏گرفتند ولى عجیب اینكه در بعضى از روایات آمده است كه وقتى قوم صالح نشانه‏هاى عذاب را دیدند به جستجوى او پرداختند كه هر كجا وى را پیدا كنند نابود سازند و این دلیل بر عمق عصیان و سركشى آنها در مقابل خدا و پیامبر او است ، ولى خداوند او را نجات داد و آنها را هلاك كرد و طومار زندگانیشان را به كلى در هم پیچید .
سرانجام در آخرین آیه براى اینكه هشدار محكمى به تمام كسانى كه در همان مسیر و خط حركت مى‏كنند بدهد مى‏فرماید : و خداوند هرگز از فرجام این كار بیمى ندارد ( و لا یخاف عقباها).
بسیارند حاكمانى كه قدرت بر مجازات دارند ولى پیوسته از پى آمدهاى آن بیمناكند ، و از واكنشها و عكس العملها ترسان ، و به همین دلیل از قدرت خود استفاده نمى‏كنند ، و یا به تعبیر صحیحتر قدرت آنان آمیخته با ضعف و ناتوانى و علمشان آمیخته با جهل است ، چرا كه مى‏ترسند توانائى بر مقابله با پى آمدهاى آن نداشته باشند .
ولى خداوند قادر متعال كه علمش احاطه به همه این امور و عواقب و آثار آنها دارد ، و قدرتش براى مقابله با پیامدهاى حوادث با هیچ ضعفى آمیخته نیست بیمى از عواقب این امور ندارد ، و به همین دلیل با نهایت قدرت و قاطعیت آنچه را كه اراده كرده است انجام مى‏دهد.
طغیانگران نیز باید حساب كار خود را برسند و از اینكه به خاطر اعمالشان مشمول خشم و غضب الهى گردند خود را بر حذر دارند.
عقبى به معنى پایان و نهایت و فرجام كار است و ضمیر در عقباها به ...

چهارشنبه 8/6/1391 - 23:24 - 0 تشکر 534414

تفسیر نمونه ج : 27ص :60
... دمدمه و هلاكت باز مى‏گردد
نكته‏ها:
1 -خلاصه سرگذشت قوم ثمود
قوم ثمود چنانكه گفتیم در سرزمینى میان مدینه و شام ( بنام وادى القرى ) زندگى مى‏كردند ، آئینشان بت‏پرستى و در انواع گناهان غوطه‏ور بودند ، صالح پیغمبر بزرگ الهى از میان آنان برخاست ، و براى هدایت و نجاتشان همت گماشت ، ولى آنها نه دست از بت‏پرستى برداشتند ، و نه در طغیان و گناه تجدید نظر كردند .
هنگامى كه تقاضاى معجزه‏اى كردند خداوند ناقه ( شتر ماده‏اى ) را به طریق اعجازآمیز و خارق العاده از دل كوه برآورد ، ولى براى اینكه آنها را در این مورد بیازماید دستور داد یك روز تمام آب قریه را در اختیار این ناقه بگذارند ، و روز دیگر در اختیار خودشان باشد ، حتى در بعضى از روایات آمده كه در آن روز كه از آب محروم بودند از شیر ناقه بهره مى‏گرفتند ، ولى این معجزه بزرگ نیز از لجاجت و عناد آنها نكاست ، هم طرح نابودى ناقه ریختند ، و هم كشتن صالح (علیه‏السلام‏) را چرا كه او را مزاحم امیال و هوسهاى خود مى‏دیدند .
نقشه نابودى ناقه چنانكه گفتیم به وسیله مرد بسیار بیرحم و شقاوتمندى بنام قدار بن سالف عملى شد و او با ضرباتى ناقه را از پاى در آورد.
این در حقیقت اعلان جنگ با خدا بود ، چرا كه مى‏خواستند با از میان بردن ناقه كه معجزه صالح بود نور هدایت را خاموش كنند ، اینجا بود كه حضرت صالح به آنها اخطار كرد كه سه روز در خانه‏هاى خود از هر نعمتى مى‏خواهند
تفسیر نمونه ج : 27ص :61
متمتع شوند ولى بدانند بعد از سه روز عذاب الهى همه را فرا مى‏گیرد(سوره هود آیه 65).
این سه روز مهلتى بود براى تجدید نظر نهائى ، و آخرین فرصتى بود براى توبه و بازگشت ، ولى آنها نه تنها تجدید نظر نكردند بلكه بر طغیانشان افزودند ، در اینجا بود كه عذاب الهى بر آنها فرو بارید ، صیحه آسمانى سرزمینشان را در هم كوبید ، و همگى در خانه‏هایشان بر زمین افتادند و مردند و اخذ الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فى دیارهم جاثمین ( هود - 67).
آنچنان نابود گشتند و سرزمینشان خاموش شد كه گوئى هرگز كسى ساكن آن دیار نبود ، ولى خداوند صالح و یاران مؤمنش را از این مهلكه نجات داد ( هود - 66).
شرح بیشتر در باره سرگذشت قوم ثمود را در جلد 9 تفسیر نمونه صفحه 161 به بعد مطالعه فرمائید.
2 -اشقى الاولین و اشقى الاخرین
جمعى از بزرگان شیعه و اهل سنت از جمله ثعلبى و واحدى و ابن مردویه و خطیب بغدادى و طبرى و موصلى و احمد حنبل و غیر آنها به اسناد خود از عمار یاسر و جابر بن سمره و عثمان بن صهیب از پیغمبر اكرم (صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم‏) چنین نقل كرده‏اند كه به على (علیه‏السلام‏) فرمود : یا على ! اشقى ...

چهارشنبه 8/6/1391 - 23:26 - 0 تشکر 534415

تفسیر نمونه ج : 27ص :62
... الاولین عاقر الناقة ، و اشقى الاخرین قاتلك ، و فى روایة من یخضب هذه من هذا : اى على ! شقى‏ترین پیشینیان همان كسى بود كه ناقه صالح را كشت ، و شقى‏ترین فرد از آخرین قاتل تو است ، و در روایتى آمده است كسى است كه این را با آن رنگین كند ( اشاره به اینكه محاسنت را با خون فرقت خضاب مى‏كند ) .
در حقیقت شباهتى میان قدار بن سالف پى كننده ناقه صالح و قاتل امیر مؤمنان عبد الرحمن بن ملجم مرادى وجود داشت.
هیچیك از این دو خصومت شخصى نداشتند ، بلكه هر دو مى‏خواستند نور حق را خاموش كنند ، و معجزه و آیتى از آیات الهى را از میان بردارند ، و همانگونه كه بعد از ماجراى ناقه صالح عذاب الهى آن قوم طاغى و سركش را فرو گرفت مسلمین نیز بعد از شهادت مظلومانه امیر مؤمنان على (علیه‏السلام‏) در زیر سلطه حكومت جبار و بیدادگر بنى امیه شاهد دردناكترین عذابها شدند .
قابل توجه اینكه حاكم حسكانى در شواهد التنزیل روایات بسیار فراوانى در این زمینه نقل كرده كه از نظر مضمون و محتوى شبیه روایت بالا است.
3 -تهذیب نفس وظیفه بزرگ الهى
هر قدر سوگندهاى قرآن در یك زمینه بیشتر و محكمتر باشد دلیل بر اهمیت موضوع است ، و مى‏دانیم طولانى‏ترین و مؤكدترین در این سوره است به خصوص اینكه سوگند به ذات پاك خداوند سه بار در آن تكرار شده ، و سرانجام
تفسیر نمونه ج : 27ص :63
روى این مساله تكیه شده است كه فلاح و رستگارى در تزكیه نفس است ، و محرومیت و شكست و بدبختى در ترك تزكیه است.
در واقع مهمترین مساله زندگى انسان نیز همین مساله است ، و در حقیقت قرآن با تعبیر فوق مطلب را بازگو مى‏كند كه رستگارى انسان نه در گرو پندارها و خیالها است ، نه در سایه مال و ثروت و مقام ، نه وابسته به اعمال اشخاص دیگر ( آنگونه كه مسیحیان تصور مى‏كنند كه فلاح هر انسانى در گرو فداكارى عیساى مسیح است ) و نه مانند اینها.
بلكه در گرو پاكسازى و تعالى روح و جان در پرتو ایمان و عمل صالح است .
بدبختى و شكست انسان نیز نه در قضا و قدر اجبارى است ، و نه در سرنوشتهاى الزامى نه معلول فعالیتهاى این و آن ، بلكه تنها و تنها به خاطر آلودگى به گناه و انحراف از مسیر تقوى است.
در تواریخ آمده است كه همسر عزیز مصر ( زلیخا ) هنگامى كه یوسف مالك خزائن ارض شد و حاكم بر سرزمین مصر گشت ، او را ملاقات كرد و گفت : ان الحرص و الشهوة تصیر الملوك عبیدا ، و ان الصبر و التقوى یصیر العبید ملوكا ، فقال یوسف قال الله تعالى : انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین : حرص و شهوت پادشاهان را برده ساخت ، و صبر و تقوى بردگان را پادشاه یوسف سخن او را تصدیق كرد و این كلام الهى را به او خاطر نشان ساخت : هر كس كه تقوى و شكیبائى را پیشه كند خداوند اجر نیكوكاران را ضایع نمى‏سازد .
همین معنى به عبارت دیگرى نقل شده كه همسر عزیز مصر در رهگذرى نشسته بود كه موكب یوسف از آنجا عبور كرد ، زلیخا گفت : الحمد لله الذى جعل الملوك بمعصیتهم عبیدا ، و جعل العبید بطاعتهم ملوكا: ...

چهارشنبه 8/6/1391 - 23:27 - 0 تشکر 534416

تفسیر نمونه ج : 27ص :64
... شكر خدائى را كه پادشاهان را به سبب معصیت برده كرد ، و بردگان را به خاطر اطاعت پادشاه .
آرى بندگى نفس ، سبب بردگى انسان ، و تقوى و تهذیب نفس سبب حكومت بر جهان هستى است.
چه بسیارند كسانى كه بر اثر بندگى خدا به مقامى رسیده‏اند كه صاحب ولایت تكوینى شده و مى‏توانند به اذن خدا در حوادث این جهان اثر بگذارند و دست به كرامات و خوارق عادات بزنند.
خداوندا ! در مبارزه با هواى نفس تو یار و یاور ما باش.
پروردگارا ! تو فجور و تقوى را به ما الهام كردى ، توفیق استفاده از این الهام را به ما عنایت فرما.
بار الها ! دسیسه‏هاى شیطان در نفس آدمى مخفى و مرموز است ، ما را به شناخت این دسیسه‏ها آشنا ساز ! آمین یا رب العالمین 
پایان سوره الشمس.

پنج شنبه 9/6/1391 - 0:56 - 0 تشکر 534578

بسم الله الرحمن الرحیم


یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿۸﴾


مى ‏خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند و حال آنكه خدا گر چه كافران را ناخوش افتد نور خود را كامل خواهد گردانید (۸)صف


وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

 
پنج شنبه 9/6/1391 - 1:3 - 0 تشکر 534602

بسم الله الرحمن الرحیم


وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّهَدَاء وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ ﴿۶۹﴾
و زمین به نور پروردگارش روشن گردد و كارنامه [اعمال در میان] نهاده شود و پیامبران و شاهدان را بیاورند و میانشان به حق داورى گردد و مورد ستم قرار نگیرند (۶۹)


وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

 
پنج شنبه 9/6/1391 - 1:4 - 0 تشکر 534606

بسم الله الرحمن الرحیم


وَقَضَیْنَا إِلَى بَنِی إِسْرَائِیلَ فِی الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِی الأَرْضِ مَرَّتَیْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِیرًا ﴿۴﴾


و در كتاب آسمانى[شان] به فرزندان اسرائیل خبر دادیم كه قطعا دو بار در زمین فساد خواهید كرد و قطعا به سركشى بسیار بزرگى برخواهید خاست (۴)اسراء
وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

 
پنج شنبه 9/6/1391 - 1:9 - 0 تشکر 534616


بسم الله الرحمن الرحیم


فَإِذَا جَاء وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَیْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُوْلِی بَأْسٍ شَدِیدٍ فَجَاسُواْ خِلاَلَ الدِّیَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿۵﴾


پس آنگاه كه وعده [تحقق] نخستین آن دو فرا رسد بندگانى از خود را كه سخت نیرومندند بر شما مى ‏گماریم تا میان خانه‏ ها[یتان براى قتل و غارت شما] به جستجو درآیند و این تهدید تحقق‏ یافتنى است (۵)


وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

 
پنج شنبه 9/6/1391 - 1:13 - 0 تشکر 534623

بسم الله الرحمن الرحیم


ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَیْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِیرًا ﴿۶﴾


پس [از چندى] دوباره شما را بر آنان چیره مى ‏كنیم و شما را با اموال و پسران یارى مى ‏دهیم و [تعداد] نفرات شما را بیشتر مى ‏گردانیم (۶)


وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

 
پنج شنبه 9/6/1391 - 1:21 - 0 تشکر 534644

neka57 گفته است :
[quote=neka57;671492;527177]

بنام خدا
سلام
غروب های جمعه نه تنها دل من...
بلکه تمام دل دنیا...می گیرد!
هنوز هم نمیدانم چرا...از روز آمدنت...هی عبور میکنیم...وتو بازهم نمیرسی!!!

من هم سر قرار تو هستم با خوندن سوره ملک...
ممنون از قرارتون...
(اللهم عجل لولیک الفرج)
صلواتهوالعزیز
سلام
نکا عزیز
قرار عاشقی بعدی با شما انشاالله
باتشکر

چون فردا 5شنبه ست دارم میان بحث اعلام میکنم, شرمنده

وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

 
برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.