انجمن ها > انجمن قرآن و عترت > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
قرآن و عترت (بازدید: 8984)
شنبه 7/2/1387 - 21:30 -0 تشکر 38261
گل یاس نبی

السلام علیك یا سیده نساء العالمین

با توجه به این که امروز مصادف است با آغاز بیماری حضرت فاطمه زهرا(س) و با توجه به نزدیک شدن ایام فاطمیه این تایپیک را زدم تا به یاری یکدیگر اطلاعاتمان را درباره ی این حضرت بالا ببریم. 

سایت گنجینه دانلودهای رویایی

فریاد بی صدا حرف دل همه کسانی که میگویند ولی شنیده نمی شوند ...هستند ولی دیده نمی شوند ..پس تو نیز بی صدا فریاد کن....

جمعه 13/2/1387 - 21:22 - 0 تشکر 38890

بیان اسماء و القاب و كنیه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
ابن بابویه بسند معتبر از یونس به ظبیان روایت كرده است كه حضرت صادق كاشف حقایق علیه الصلوه و السلام فرموده كه حضرت فاطمه سلام الله علیها را نه اسم است نزد خداى عزوجل الفاطمه و الصدیقه و المباركه و الطاهره و الزكیه و الراضیه و المرضیه و المحدثه و الزهرا آنگاه حضرت صادق علیه السلام فرمود كه آیا مى دانى كه چیست تفسیر فاطمه (ع ) یونس عرض نمود خبر بده مرا از معنى آن اى سید من . حضرت فرمود فطمت من الشر یعنى بریده شده است از كل بدیها. سپس ‍ فرمود كه اگر امیرالمؤ منین على علیه السلام تزویج نمى نمود او را كفوى و نظیرى نبود او را بر روى زمین تا روز قیامت . نه آدم و نه آنها كه بعد از او بودند (از كتاب بحار و غیره ) این حدیث شریف نورانى برهان ساطع و دلیل قاطع است بر اینكه حضرت امیرالمومنین و سید الاولیاء معلم الملك و الملكوت ولى الله اعظم على مرتضى علیه آلاف التحیه و الثناء از جمیع انبیاء و رسل و اوصیاء ایشان بعد از حضرت ختمى مرتبت عقل كل خاتم الانبیاء والرسل ، مرتبه اش افضل و اشرف و ارفع مى باشد و نیز برهان ساطع و روشنى است بر افضلیت و اشرفیت و ارفعیت ملكه ملك و ملكوت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از پدر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفى و بعد از شوهرش حضرت على مرتضى صلوات الله علیهما از كل انبیاء و رسل و اوصیاء ایشان و همچنین از قاطبه ماسوا على الاطلاق .
ولنعم ما قیل :حق چو ندیده همسرش در همه ممكنات از آنواجب و لازم آمدش خلقت حیدر آوردذات اقدس حق تعالى و مبدء اعلى از عنایتى كه به حضرت فاطمه (س ) داشته ، اسم او را از اسم خود مشتق فرموده است .
چنانكه در روایت معتبر از قول پیغمبر آمده كه قال النبى
)
ص )لفاطمه شق اله لك یا فاطمه اسما من اسمائه فهو الفاطر و انت فاطمه ) (از بحار ج 43) این حدایث شریف نورانى برهان و دلیل ساطع است كه حضرت فاطمه سلام الله علیها مظهر اسماء حسناى الهى و مجلاى صفات علیاى ربوبى است و این حدیث دلالت بر عصمت آن ملكه ملك و ملكوت دارد چه در علم كلام و حكمت متعالیه با براهیه عقلیه و ادله متقنه محكمه ثابت و مبرهن گردیده كه خداى متعال و ذات ذى الجلال الوهى منزه و مبرى از كل عیوب و نقائص است و جامع جمیع صفات كمالیه و نعوت جمالیه و جلالیه است .
بنابراین كسى كه مظهر صفات و اسماء اوست مى بایست به حكم عقل و برهان منزه و مبرى از كل عیوب و نواقص باشد مگر نقص امكان كه این از لوازم وجود ممكن الوجود است .
پس مستفاد از جمله (فطمت من الشر) در تفسیر فاطمه (ع ) و اشتقاق فاطمه از اسم مبارك (فاطر) دلیل قاطع است بر اینكه حضرت فاطمه سلام الله علیها منطمه است از جمیع شرور و عیوب و نقائص و چون چنین است پس لازم است كه واجد جمیع خیرات و داراى جمیع محاسن و مكارم و متصف به كل كمالات در تمام شئون بوده باشد.
و چگونه چنین نباشد و حال آنكه فاطمه (س ) مظهر كل اسماء الهیه و مرآت و آئینه ذات و صفات ربوبیه است فاطمه (س ) مظهر علم خداست . فاطمه (س ) مظهر حلم خداست . فاطمه (س ) مظهر قدرت خداست . فاطمه (س ) مظهر جمال خداست . فاطمه (س ) مظهر جلال خداست .آرى كم كسى است كه بتواند به افق مقام اعلاى حضرت فاطمه سلام الله علیها اكتناها معرفت حاصل نماید و كم كسى است كه تبواند به مقام نورانیت حضرت فاطمه (س ) را بشناسد.
زیرا در مقام معرفت آن حضرت ، عقول ذوى العقول حیارى و افهام ذوى الافهام صرعى است رفعت شاءن و عظمت مرتبه شامخه این بانوى عظمى بقدرى بالا است كه در حیطه ادراك نیاید.
كه فاطمه (س ) از نظر حقیقت باطن لیله القدر است و مگر مى تواند كسى ادراك لیله القدر نماید؟ در حدیث معتبر از لسان كاشف حقایق حضرت امام صادق علیه الصلوه و السلام چنین نقل شده كه فرموده است انا انزلناه فى الیله القدر : اللیلیه فاطمه و القدر (الله ) فمن عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرك لیله القدر و انما سمیت (فاطمه ) لان الخلق فطموا عن معرفتها از بحار علامه مجلسى ج 43 (ص 65)
ارباب عرفان و معرفت و كرسى نشینان عرض علم و حكمت را محور این حدیث شریف نسبت به تشابه و مضاهات لیله القدر با وجود حضرت فاطمه سلام الله علیها توجیهاتى است .
از جمله آنكه همانطورى كه معرفت اكتناهى بكنه ذات الوهى براى احدى میسور نیست ، معرفت اكتناهى بكنه ذات فاطمه لاهوتى صفات نیز براى احدى امكان پذیر نیست و همانطوریكه حقیقت لیله القدر و منزلت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر خلق مجهول است .
و همانطوریكه در شاءن لیله القدر در قرآن آمده فیها یفرق كل امر حكیم آیه 4 - سوره دخان ، نیز وجود حضرت فاطمه سلام الله علیها از جهت اینكه اسوه و الگو است براى مردم پس در واقع میزان تفریق حق از باطل است .
و نیز همانطوریكه لیله القدر ظرف است از براى آیات و سو قرآنى به حكم انا انزلناه فى لیله القدر آیه سوره القدر چه قرآن در لیله قدر نازل شده است همین طور وجود فاطمه سلام الله علیها وعاء و ظرف است براى آیات نورانیه وجودیه ائمه اطهار و مظاهر تامه اسماء و صفات پروردگار كه همه نسل و ذریه آن بزرگوار یعنى فاطمه سلام الله علیها مى باشند. زیرا صدف وجود فاطمه زهرا ظرف وجود همه امامان و وعاء گوهرهاى ائمه اطهار علیهم السلام است و اوست كه ام الائمه است و هر امام خود كلام الله ناطق و هر یك آیه كبراى الهى هستند كه از صقع ربوبى در ظرف لیله القدر فاطمى تجلى و ظهور نموده و به عبارت دیگر نازل شده اند. مضافا به اینكه مصحفى نورانى محتوى جمیع حقایق الهى بر حضرت فاطمه (س ) نازل گردید كه جمیع علوم و اسرار از ازل تا ابد در آن صحیف مباركه منطوى است و آن مصحف همیشه مورد استفاده ائمه معصومین علیهم السلام بوده و الساعه آن صحیفه شریفه نزد حضرت ولى عصر مهدى ارواحناله الفداء موجود است .
و از جمله تشابه لیله القدر لیله مخصوصه تجلیات خاصه الهیه باسماء لطفیه و فیوضات و بركات و اشراقات ربانیه است و در لیله القدر است كه ادعیه و حاجات بندگان در دربار الوهى باجابت مى رسد، نیز با توسل بندگان و مخلوقات با ایمان به ذیل عنایت حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها كه لیله القدر معنوى و ظرف تتجلى رحمت رحیمیه ربانى است و در واقع باب رحمت واسبع و مظهر الله و وجیه عندالله است و مصداق خیر من الف شهر و مصداق كوثر اعطائى الهى و منبع خیر كثیر نامتناهى الهى به حضرت ختمى مرتبت محمد صلى الله علیه و آله است ، حاجات حاجتمندان بوسیله و وساطت حضرت فاطمه زهرا (س ) نزد خدا روا و دردهاى دردمندان شفا یابد و لیتوسل به خاندان عصمت و ولایت و زیارت آنان عارفا بحقهم شرط اساسى آن است كما قال الصادق علیه الصلوه و السلام :نحن و الله الاسماء الحسنى (التى لا یقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا كاشف حقایق الذى انكشف له الملك و الملكوت فرمود: مائیم اسماء حسناى الهى عمل بندان نزد خداوند سبحان مورد قبول واقع نمى شود مگر به معرفت ما. مولف توصیه اكید مى كند خوانندگان محترم را كه همیشه در مقام حاجت مشروعه - هر چه باشد - از خواندن دعاى توسل كه در كتاب مفاتیح الجنان قمى و سایر كتب ادعیه معتبر است غفلت ننمایند. زیرا اثر اجابت آن سریع و بسیار مفید و بارها براى نگارنده به تجربه رسیده است و این دعاى نورانى سریع الاجابه از توسل به حضرت ختمى مرتبت پیغمبر رحمت شروع و به دوازدهمین نیر برج امامت و ولایت حضرت خاتم الاوصیاء ولى عصر ختم مى گردد و توسل به حضرت فاطمه سلام الله علیها در آن دعلا مندرج است .
باین عبارت یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قره عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انان توجهنا و استشفعنا و توسلنا یك الى الله و قدمناك بین یدى حاجاتنا یا وجیه عندالله اشفعى لنا عندالله . بارى حضرت فاطمه سلام الله علیها را نامهاى دیگرى است مانند صدیقه و مباركه و محدثه و طاهره و زكیه و راضیه و مرضیه و زهراء كه تسمیه آن حضرت به این اسماء شریفه همه من جانبت الله سبحانه و تعالى و به تعیین خداوند متعال است ، كما صرح فى الروایه المذكوره قوله علیه السلام : لفاطمه تسعه اسماء عند الله عزوجل الحدیث .براى حضرت فاطمه علیهاالسلام كنیه هاى متعدده اى است و از آن جمله است ام الفضائل ، ام العلوم ، ام الكتاب ، الم الخیره و ام الاسماء زیرا آن حضرت مظهر اسماء حسنى الهى است . و از القاب و كنبه هاى آن حضرت است ام الحسن ، ام الحسین ، ام المحسن ، ام الئمه و ام ابیها چه آن حضرت مقوم و مربى جهت مقام روحانبت حضرت ختمى مرتبیت است

سایت گنجینه دانلودهای رویایی

فریاد بی صدا حرف دل همه کسانی که میگویند ولی شنیده نمی شوند ...هستند ولی دیده نمی شوند ..پس تو نیز بی صدا فریاد کن....

جمعه 13/2/1387 - 23:37 - 0 تشکر 38903


مقام معنوى فاطمه زهرا علیهاالسلام در كلام مقام معظم رهبرى
- من از جنبه هاى معنوى و روحى و الهى آن بزرگوار (حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام ) حرفى نمى توانم بزنم . من كوچك تر از این هستم كه آن چیزها را درك كنم ، حتى اگر كسى هم بتواند درك بكند نمى تواند آن چنان كه حق اوست او را توصیف و بیان كند. آن جنبه هاى معنوى یك عالم جداگانه اى است .
- این چه دانش والایى است ؟ این چه معرفت و حكمت بى نظیرى است كه خداى متعال به یك زن در سنین جوانى مى بخشد؟ این مقام معنوى حضرت زهرا علیهاالسلام است . این مسائل معنوى تا حدود زیادى به فضایل علمى ارتباط پیدا مى كند. ارتباط پیدا مى كند به آن چه كه از تلاش ‍ فاطمه زهرا علیهاالسلام ناشى مى شود.
- عبادت فاطمه زهرا علیهاالسلام یك عبادت نمونه است .
حسن بصرى كه یكى از عباد و زهاد دنیاى اسلام است ، درباره فاطمه زهرا علیهاالسلام مى گوید: به قدرى دختر پیغمبر صلى الله علیه و آله عبادت كرد و در محراب عبادت ایستاد كه تورمت قدماها پاهاى آن بزرگوار از ایستادن در محراب عبادت ورم كرد.

اللهم ‌ارزقنا توفیق‌الشهادة فی سبیلك تحت لواء ولیك

همراه شما در انجمن سیاسی anjoman.siasi@tebyan.org

و انجمن ورزش و تندرستی anjoman.varzesh@tebyan.org

شنبه 14/2/1387 - 21:14 - 0 تشکر 39022

اشعار حضرت علی(ع) در مرثیه حضرت فاطمه(س)

علامه مجلسى گوید:
در دیوان شعرى كه به على علیه السلام منسوب شده است نوشته :
بعد از وفات حضرت فاطمه ، على علیه السلام اشعارى در مرثیه فاطمه سرود، آن اشعار این است :
1
آیا به سوى زندگى طولانى راه و طریقى هست ؟ از كجا خواهد بود در صورتى كه (چیزى بین انسان و مرگ ) حایل نخواهد شد.
2 حقا كه من اگر چه به مرگ یقین دارم ، ولى در عین حال امیدى بسیار براى زنده ماندن در من وجود دارد.
3
روزگار داراى رنگهایى است كه شب را صبح مى كند، و نفوس در بین آنها جارى است .
4 روزگار را منزل بر حقى مى باشد كه محل اقامت نزد آن نیست ، و براى هر مردى از روزگار به طرف آن راهى خواهد بود.
5 من یاد او را به وسیله روزهاى عزت قطع نمودم ، و هر عزیزى در اینجا ذلیل و خوار خواهد شد.
6 مرضهاى دنیا را براى خود فراوان مى بینم ، صاحب آن امراض تا موقع مردن علیل خواهد بود.
7
من مشتاق آن كسى هستم كه او را دوست مى دارم ، آیا به سوى آن كس كه او را دوست دارم راهى هست ؟
8 خانه مرا دور كرده است ، ولى در عین حال آن شخص كه قبل از من از فراق مرده است نیكو بود.
9
گوینده اى در داستانها راجع به جدایى مثلى زده و من آن را در روز كوچ نمودن زیاد مثل مى زنم .
10 حقا كه از دست دادن من فاطمه را بعد از احمد صلى الله علیه و آله دلیلى است بر اینكه هیچ دوستى دائمى نخواهد بود.
11 بعد از نایافتن آنان زندگى در اینجا چگونه خواهد بود، به جان تو سوگند این مطلبى است كه راهى به سوى آن نخواهد بود.
12 به زودى از یادنمودن من اعراض مى شود و دوستى فراموش مى گردد، و بعد از من دوستى براى دوست نظیر من ظاهر خواهد شد.
13 شخص ملول و آن كسى كه چون من غایب شوم وى را راضى كند دوست من نخواهد بود.
14 ولى دوست من آن است كه وصال او دائمى باشد، قلب او مرا حفظ كند و براى كارهاى من دخیل باشد.
15 هنگامى كه یك روز از فوت بگذرد یقینا گریه افراد گریه كننده قلیل خواهد شد.
16 اراده جوانمرد آن است كه دوست نمیرد، در حالى كه راهى به سوى آنچه كه مى خواهد وجود ندارد.
17
مصیبت مال و مفقودشدن آن بزرگ نخواهد بود ولى مصیبت اشخاص بزرگوار بزرگ است .
18
براى این جهت است كه پهلو و پیكرم موافق آرام گرفتن در خوابگاهى نیست ، و در دل من از حرارت فراق تشنگى جایگزین است .
و نیز به هنگام رحلت حضرت زهرا مى فرماید:
دوستى كه نظیر او دوستى نخواهد بود، و در قالب من غیر از او بهره اى وجود ندارد.
دوستى كه از پیش چشم و جسم من غایب شد، ولى از قلب من غایب نخواهد بود.
و خطاب به حضرت زهرا بعد از فوت او مى فرماید:
مرا چه شده كه بر روى قبرها توقف مى نمایم ، و بر قبر دوست سلام مى كنم ولى او جواب سلام مرا نمى دهد.
اى دوست تو را چه شده كه جواب سلام ما را نمى دهى ، آیا بعد از من دوستى دوستان را فراموش كردى .
جواب از زبان حضرت زهرا:
دوست در جواب گفت : من چگونه جواب شما را بگویم ، در صورتى كه رهین سنگهاى فراوان و خاك قرار گرفتم .
حقا كه خاك اعضاى نیكوى بدنم را خورد و من شما را فراموش كردم و از نظر اهل خانه و همسالهایم ناپدید شدم .
از من بر شما باد كه رشته دوستى و محبت من و شما با بازماندگانم قطع شد.

سایت گنجینه دانلودهای رویایی

فریاد بی صدا حرف دل همه کسانی که میگویند ولی شنیده نمی شوند ...هستند ولی دیده نمی شوند ..پس تو نیز بی صدا فریاد کن....

يکشنبه 15/2/1387 - 12:1 - 0 تشکر 39110

هوالمعشوق

دلخوش عشق شما نیستم ای اهل زمین به خدا معشوقه من بالایی است

***************************************************

سلام

  گنجینه عزیز امروز حدیثی خوندم از حضرت فاطمه که برای متوجه منظور شدنش به خیلی جاها سر زدم

مطالب جالبی بود به یه جمله یه جا رسیدم که واقعا لذت بردم...بی نظیر بود...

"معنویت حضرت زهرا ، معنویت انزوا نبود، معنویت حضور بود"

جدا لذت بردم...دقیقا تو جامعه الان بر عکس این جا افتاده...

همه فکر میکنن که کسی که معنویت پیشه میکنه دیگه باید بره  گوشه خونه

ایکاش ما خانم های مسلمان، اسلام رو با فاطمه میشناختیم....
بابت تاپیک خوبتون هم متشکرم... ایکاش میشد عالیش کنید...به راحتی...

..........................

یلدای عشق

جانشین انجمن قران و عترت

و بهداشت و سلامت 

یا علی از تو مدد

بگذار سرنوشت هر راهي که ميخواهد برود،راه ه من جداست
بگذار اين ابرها تا ميتوانند ببارند.... چتر من خداست
 

----------------------------------------------------------------
مسئول انجمن خانواده و صندلي داغ
 
يکشنبه 15/2/1387 - 21:26 - 0 تشکر 39177

جریان وفات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها


اسماء بنت عمیس جریان وفات فاطمه زهرا سلام الله علیها را چنین تعریف مى نماید هنگامیكه رحلت حضرت فاطمه نزدیك گردید به من فرمود:
جبرئیل در موقع رحلت پدر بزرگوارم مقدارى كافور برایش آورد پدرم آنرا سه قسمت فرمود یك قسمت را براى خودش برداشت یك قسمت را بعلى علیه السلام اختصاص داد و قسمت سوم را بمن داد
من قسمت خود را در فلان جا نهاده ام و اینك بدان نیاز دارم شما آنرا برایم حاضر نما اسماء حسب الامر فاطمه زهرا كافور را حاضر كرد آنگاه خودش ‍ را شستشو داد و وضو گرفت و با اسماء دستور داد لباسهاى نمازم را حاضر ساز و بوى خوش برایم بیاور اسماء لباسها را حاضر كرد آنگاه پوشیده و بوى خوش استعمال نمود و رو بقبله در بسترش خوابید و با سماء فرمود من استراحت میكنم تو ساعتى صبر كن پس مرا صدا كن اگر جوابت را نشنیدى بدان كه من از دنیا رفته و مرده ام آنگاه على علیه السلام را زود از رحلت من خبر كن .
قال الراوى فانتظرتها اسماء هنیئه ثم نادتها فلم تجبها فنادت یا بنت محمد المصطفى یا بنت من كان من ربه قاب قوسین او ادنى فلم تجبها فكشفت الثوب عن وجببها فاذابها قد فارقت الدنیا فوقعت علیها تقبلها و هى تقول یا فاطمته اذا قدمت على ابیك رسول الله فاقرئیه عن اسماء بنتعمیس السلام ثم شقت اسماء جیبها و خرجت فتلقیها الحسن و الحسین علیهماالسلام فقالا این امناه فسكت فدخلا البیت فاذا هى ممتده فحركها الحسین علیه السلام فاذا هى میته فقال یا اخاه آجرك الله فى الوالده فوقع علیها الحسن (ع )یقبلها مره و یقول یا اماه كلمینى قبل ان یفارق روحى بدنى قالت و اقبل الحسین (ع )یقبل رجلیها و یقول یا اماه انا ابنك الحسین كلمینى قبل ان ینصدع قلبى فاموت .
قالت لهما اسماء یا ابنى رسو الله (ع )انطلقا الى ابیكما على علیه السلام فاخبراه بموت امكما فخرجا ینادیان یا محمداه یا احمداه الیوم جددلنا موتك اذ ماتت امنا ثم اخبرا علیا علیه السلام و هو فى المسجد فغشى علیه حتى رش علیه الماء ثم افاق و كان علیه السلام یقول بمن العزاء یا بنت محمد كنت بك اتعزى ففیم العزاء من بعدك .
راوى گوید اسماء لحظه اى حضرت فاطمه سلام الله علیها را بحال خویش ‍ واگذار نمود سپس آنحضرت را ندا كرد اما جوابى نشنید صدا زد اى دختر حضرت محمد مصطفى اى دختر كسى كه در مقام قرب به پروردگار بقرب قوسین اوادنى رسید ولى جوابى نداد چون جامه را از روى صورت حضرتش برداشت مشاهده كرد كه از دنیا مفارقت نموده است خود را بروى حضرت انداخت و در حالتیكه او را مى بوسید گفت اى فاطمه آن هنگام كه پدر بزرگوارت را ملاقات نمودى سلام اسماء بنت عمیس را به آن حضرت ابلاغ كن آنگاه گریبان چاك زد و از خانه بیرون آمد حسنین (ع ) به او رسیده از حال مادر پرسیدند او ساكت شد و پاسخى نداد آنان وارد خانه شده دیدند حضرت مادر دراز كشیده حسین (ع )حضرت را تكان داد دید رحلت نموده است رحلت مادر را به برادرش حسن (ع )تسلیت گفت فرمود اى برادر خداوند تو را در مصیبت مادر اجر و پاداش بدهد.
حسن (ع ) خود را بر روى مادر انداخت و او را مى بوسید وى گفت اى مادر با من تكلم نما قبل از اینكه روح از بدنم جدا شود حسین جلو آمد و پاهاى حضرت را مى بوسید و میگفت مادر من پسرت حسینم با من سخن بگو پیش از آنكه قلبم منفجر شود و بمیرم .
آنگاه اسماء به حسنین (ع )گفت اى فرزندان رسول الله بروید نزد پدرتان على (ع ) و او را از مرگ مادر مستحضر نمائید آن دو بزرگوار از منزل بجانب مسجد روانه شدند و صداشان به یا محمداه و یا احمداه بلند شده بود تا بمسجد رسیدند صحابه باستقبال ایشان دویدند سبب گریه و ناله از آنان پرسیدند گفتند مادر ما از دنیا مفارقت كرده چون امیرالمؤ منین على علیه السلام این خبر وحشت اثر را شنید بر روى افتاد و غش كرد و از هوش ‍ رفت و با پاشیدن اب ر آنحضرت بهوش آمد و چنین گفت این دختر حضرت ختمى مرتبت محمد (ص ) من بعد از تو خود را به كه تسلى دهم .
من هرگاه غمها و مصائب جهان بمن رو مى آورد تو وسیله دلداریم بودى اما بعد از تو چه كسى موجب دلدارى و تسلیت من خواهد گردید گوئى زبان حال على با فاطمه علیهماالسلام این بوده است بعد پیغمبر ز اشرار عربآنچه دیدم ظلم و طغیان و غضببودم از هر ابتلا بى واهمهشادكام از وصل تو اى فاطمهگر بخون دامان دل آلوده بود چون تو بودى خاطرم آسوده بودچون تو بندى از جهان بار سفردر فراقت بگذر آبم ز سراى انیس و مونس دیرینه امداغ خود چون مى نهى بر سینه اماز چه ترك آشنائى كرده ائىوز على فكر جدائى كرده ائى وجود مقدس امیرالمومنین على علیه السلام بعد از رحلت حضرت فاطمه سلام الله علیه بشدت ناراحت شد و گریه و ناله اش بلند شد و در فراق آنحضرت این اشعار را سرود:لكل اجتماع منخلیلین فرقتهو كل الذى دون الفراق قلیلو ان افتقادى فاطما بعد احمددلیل على ان لا یدوم خلیل یعنى هر اجتماعى از دو دوست آخر بجدائى منتهى مى شود و هر مصیبتى كه غیر از جدائى و مرگ است اندك است و رفتن فاطمه بعد از حضرت ختمى مرتبت پیش من دلیل است بر آنكه هیچ دوستى باقى نمى ماند و در روایت معتبر دارد كه چون على علیه السلام را در هفت پارچه كفن كرد و پیش از آنكه بند كفن را به بندد.
نادى یا امكلثوم یا زینب یا فضه یا حسن یا حسین هلموا و تزودوا من امكم الزهرا فهذا الفراق و اللقاء فى الجنته .
فاقبل الحسنان (ع ) یقولان و الحسرتا لا تنطفى من فقد جدنا محمد المصطفى و امنا الزهرا اذا لقیت جدنا فاقرئیه من السلام و قولى له انا بقینا بعدك یتیمین فى دار الدنیا.
فقال امیرالمومنین (ع ) اشهد آنهاحنت و انت و مدت یدیها و وضمتهما الى صدرها ملیا و اذا بها تف من السماء ینادى یا ابا الحسن ارفعهما عنها فلقدابكیا و الله ملائكته السماء فرفعهما عنها و عقد الرداء علیها و صلى علیها و معه الحسن و الحسین و عقیل و عمار و سلمان و المقداد و ابوذر و دفنها فى بیتها.
و لما وضعها فى اللحد قال بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله و بالله و على ملته رسول الله محمدبن عبدالله سلمتك ایتها الصدیقته الى من هو اول بك منى و رضیت لك بما رضى الله لك ثم قرء (منها خلقناكم و فیها نعیدكم و منها نخرجكم تاره اخرى ) سوره طه آیه 55 حسین بیائید و از مادر تان بهره بگیرید كه نگام فراق و جدائى رسیده و دیدار و ملاقات فاطمه به بهشت افتاد در این موقع بود كه حسنین (دو قره العین ) زهرا جلو آمده و میگفتند آه و واحسرتا كه بمصیبتى بزرگ روبرو شدیم و بفقدان جدمان حضرت محمد مصطفى و مادرمان فاطمه زهرا مبتلا شدیم مادر جان هنگامیكه جدمان را ملاقات نمودى سلام ما را برسان و به آن بزرگوار بگو ما بعد از تو در دار دنیا یتیم گردیدیم .
امیر اهل ایمان على علیه السلام میفرماید من شهادت و گواهى میدهم كه در آن هنگام فریاد و ناله فاطمه زهرا بلند شد و دستهاى خود را دراز نمود و دو نور چشمانش حسن و حسین در بغل گرفت و آهسته آنان را بر سینه خو چسبانید در این موقع سروش غیبى و هاتف آسمانى ندا در داد اى ابوالحسن حسنین را از روى سینه مادرشان فاطمه بردار بخدا سوگند این منطره ملائكه سماوى را بگریه انداخته است .
حضرت آنها را از روى سینه مادر مهربان بلند نموده بند كفن را بست و بر آن حضرت نماز خواند و با على سایرین بر فاطمه نماز خواند ند و آنان حسن و حسین و عقیل و عمار و سلمان و مقداد و ابوذر بودند كه در نماز بر آنحضرت شركت داشتند آنگاه على علیه السلام او را در خانه اش دفن فرمود.
و چون حضرتش را در لحد نهاد فرمود بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله و بالله و على ملته رسول اله محمد بن عبدالله . اى فاطمه صدیقه من تو را به كسى تسلیم كردم كه از من اولى و شایسته تر است براى تو و به آنچه مورد رضاى الهى است من همان را برایت پسندیدم و بعد این آیه مباركه را قرائت فرمود (منها خلقناكم و فیها نعیدكم و منها نخربحكم تاره اخرى )
و در حدیث معتبر دیگر در بحار الانوار علامه مجلسى روایت شده است و لما صاربها الى القبر المبارك (خرجت ید فتناولتها و انصرف ) یعنى هنگامیكه بدن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سرازیر قبر مبارك گردید دستى از قبر بیرون آمد و او را گرفته و بازگشت نمود.
نظریه این نگارنده محمدرضا ربانى اسن است كه آن ید رسول الله صلى الله علیه و آله بوده است كه پاره تن خود فاطمه را از على تحویل گرفته است آرى آن دست مبارك حضرت رسول اكرم بوده است .
و نیز در حدیث آمده كه على علیه السلام صورت هفت یا چهل قبر در بقیع ساحت و لما عرف الشیوخ دفنها و فى البقیع قبور جدد اشكل علیهم الامر فقالو هاتوا من نساء المسلمین من ینبش هذه القبور لنخرجها و نصلى علیها فبلغ ذالك امیرالمؤ منین علیه السلام فخرج مغضبا علیه قباله الاصفر الذى یلبسه عند الكریهه و یده ذوالفقار و هو بقسم بالله لئن حول من القبور حجر لیضعن السیف فیهم . فتلقاه عمر و معه اصحابه فقال له مالك و الله یا ابا الحسن لننبشن قبرها و نصلى علیها.
فاخذ امیر الموالمنین بمجامع ثوبه و ضرب به الارض و قال له یا ابن السودا اما حقى فتركته مخافته ان یرتد الناس عن دینهم و اما قبر فاطمه فو الذى نفسى بیده لئن حول منه حجر لا سقین الارض من دمائكم و جاء ابوبكر و اقسم علیه برسول الله ان یتركه فخلى عنه و تفرق الناس
چون شیخ و بزرگان مدینه مستحضر شدند بر جریان واقعه كه حضرت امیرالمومین على علیه السلام شبانه جسد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را دفن فرموده و قبور تازه اى در قبرستان بقیع ایجاد شده و تشخیص ‍ قبر حضرت فاطمه بر آنان دشوار گردیده گفتند بایست عده اى از زنان مسلمانان نبش این قبرها را بنمایند تا با بیرون آوردن جسد فاطمه ما بر آن بدن نماز بخوانیم .
این خبر به امیرالمؤ منین على علیه السلام رسید و فورا براى جلوگیرى از نقشه آنان در حالیكه آن مظهر قهر و غضب الوهى بسیار غضبناك و خشمگین شده بود لباس زردى كه در شرائط ناگوار و دشوار آنرا بر تن مى پوشید و مخصوصا ذوالفقار را بدست یداللهى خویش گرفته و از منزل خود بیرون آمده و سوگند یاد كرد فرمود قسم بذات قهار الوهى كه اگر دست بیكى از این قبور بزنید و یك سنگ از آنرا جابجا نمائید هر آینه شمشیر در بین شما خواهم نهاد.
عمر و عده اى یارانش به او رسیده گفتند اى ابوالحسن چرا این كار انجام دادى ؟ بخدا قسم ما قبرش را نبش مى كنیم و بر او نماز میخوانیم :
در این هنگام حضرت امیر از جا جست و گریبان عمر را گرفته او را بر زمین كوبید گفت اى پسر زن سیاه اینكه دیدى من از حق خود دشت برداشتم بدان جهت بود كه مردم مرتد نگردند و از دینشان برنگردند (یعنى مصلحت اسلام و وحدت مسلمین را رعایت نمودم ) ولى در مورد قبر و اراده شومى كه نموده اید بخدائى كه جانم در دست اوست اگر سنگى از آن تحول یابد من زمین را از خون شما سیراب مى كنم .
ابوبكر با كمال عجز و لابه جلو آمد و آن حضرت را برسول الله سوگند داد كه دست از عمر بردارد حضرت امیر هم تقاضاى ابوبكر را پذیرفت و عمر را بحال خود رها نمود و مردم هم متفرق و پراكنده گردیدند.
مولف گوید كافى است براى رسوائى غاصبین حق فاطمه و آن مردمى كه ظلم در حق دختر پیغمبر نموده اند همینكه حضرت فاطم وصیت فرمود ه كه على علیه السلام شب جسد او را دفن نمایند این كار بتمام اهل عالم اعلام میكند كه فاطمه زهرا سلام الله علیها از: عده شناخته شده بیزارى جسته و راضى نشده كه در تشییع جنازه اش شركت نمایند و یا بر حضرتش ‍ نماز بخوانند چه حضرتش از آنها اذیت و آزار دیده نه فاطمه اذیت و آزار دیده كه آنها كه او را اذیت كرده رسول خدا را آزار و اریت نموده و در نتیجه خدا را آزار كرده و كفر و شرك و ظلم خود را بر كرسى اثبات نهاده اند.
روایت شده ان امیرالمؤ منین علیه السلام قام بعد دفنها فحول وجهه الى قبر رسول الله صلى الله علیه و اله ثم قال السلام علیك یا رسول الله عنى و عن ابنتك و زائرتك النازلته فى جوارك و البائتته فى الثرى ببقعتك و المختار لله لها سرعته اللحقاق بك . الى ان قال (ع (
و ستنبئك ابنتك بتظافر امتك على هضمها فاحفها السئوال و استخبرها الحال فك من غلیل معتلج بصدرها لم تجد الى بثه سبیلا و ستقول و یحكم الله و هو خیر الحاكمین (از نهج البلاغه

در روایت معتبر آمده كه حضرت امیرالمومنین على علیه السلام بعد از دفن جسد حضرت فاطمه سلام الله علیها متوجه قبر حضرت رسول الله شد و عرض كرد سلام بر تو اى رسول خدا از من و از جانب دختر عزیزت كه بزیارت تو آمده است و در جوار تو و بقعه تو خوابیده است خداوند او را در میان اهلبیت اختیار كرد كه زودتر بتو ملحق گردد تا آنجا كه عرض نمود.
یا رسول الله دخترت بر آنچه از ناحیه امت از ظلم و ستم و غصب حق واقع شده همه را بشما گزارش میدهد كیفیت حال را از خودش بپرس چه بسیار غمها كه در سینه او روى هم نشسته بود كه بكسى اظهار نمى نمود و بزودى همه را بعرض شما خواهد رسانید و خدا از براى او حكم خواهد كرد و او بهترین حكم كنندگان است .

سایت گنجینه دانلودهای رویایی

فریاد بی صدا حرف دل همه کسانی که میگویند ولی شنیده نمی شوند ...هستند ولی دیده نمی شوند ..پس تو نیز بی صدا فریاد کن....

سه شنبه 17/2/1387 - 21:34 - 0 تشکر 39376

اولین تابوت

در تهذیب از ابوعبدالرحمن حذاء، از امام صادق روایت شده كه گفت :
اولین تابوتى كه در اسلام ساخته شد، تابوت فاطمه علیهاالسلام بود. زیرا آن بانو در آن بیمارى كه از دنیا رفت ، به اسماء فرمود: من لاغر شده ام و گوشت بدنم از بین رفته است ، آیا چیزى كه بدنم را بپوشاند، براى من درست نمى كنى ؟ اسماء گفت : زمانى كه من در حبشه بودم نوعى تابوت مى ساختند. مایل هستید من شكل آن را نشان دهم ؟ فرمود: مانعى ندارد.
اسماء گفت تا تختى را آوردند، آنگاه آن تخت را وارونه بر روى زمین نهاد، دستور داد تا شاخه هاى خرمایى هم آوردند، آن شاخه هاى خرما را به پایه هاى آن تخت تابید و یك پارچه روى آنها انداخت و گفت : این شكل همان تابوتى است كه من دیدم .
فاطمه زهرا علیهاالسلام فرمود: نظیر این تابوت را براى من بساز و بدنم را به وسیله آن بپوشان ! خدا بدن تو را از آتش محفوظ بدارد!

سایت گنجینه دانلودهای رویایی

فریاد بی صدا حرف دل همه کسانی که میگویند ولی شنیده نمی شوند ...هستند ولی دیده نمی شوند ..پس تو نیز بی صدا فریاد کن....

چهارشنبه 18/2/1387 - 21:4 - 0 تشکر 39444

خصلت حضرت زهرا(س)

خداوند متعال ده خصلت را به ده نفر از زنان عالم عطا نموده ، و نسبت داده است :
1
توبه را به حضرت حوا
2
زیبایى را به سارا همسر حضرت ابراهیم
3
محافظت از خود را به همسر حضرت ایوب
4
احترام و حرمت را به آسیه همسر فرعون
5
حكمت را به زلیخا همسر حضرت یوسف
6
عقل را به بلقیس همسر حضرت سلیمان
7
صبر را به مادر حضرت موسى
8
برگزیدگى را به حضرت مریم مادر عیسى علیه السلام
9
مقام رضا و خشنودى را به حضرت خدیجه علیهاالسلام همسر رسول خدا
10
علم را به حضرت فاطمه علیهاالسلام همسر على علیه السلام

سایت گنجینه دانلودهای رویایی

فریاد بی صدا حرف دل همه کسانی که میگویند ولی شنیده نمی شوند ...هستند ولی دیده نمی شوند ..پس تو نیز بی صدا فریاد کن....

پنج شنبه 19/2/1387 - 19:23 - 0 تشکر 39526

دعاى حضرت فاطمه علیهاالسلام براى بعد از نماز صبح و مغرب
قال النبى صلى الله علیه و آله لفاطمة :
اذا صلیت صلاة الصبح فقولى :
لا اله الا الله ، وحده لا شریك له ، له الملك و له الحمد، یحیى و یمیت ، بیده الخیر، و هو على كل شى ء قدیرعشر مرات بعد صلاة الصبح ، و عشر مرات بعد صلاة المغرب
ترجمه : پیامبر صلى الله علیه و آله به فاطمه علیهاالسلام فرمودند:
پس از نماز صبح و نماز مغرب ، ده بار این ذكر را بگو:
لا اله الا الله ، وحده لا شریك له ، له الملك و له الحمد، یحیى و یمیت ، بیده الخیر و هو على كل شى ء قدیر
دعاى تعقیب نماز صبح ، معروف به دعاى حریق
اللهم انى اصبحت اشهدك و كفى بك شهیدا، و اشهد ملائكتك و حملة عرشك و سكان سمواتك و ارضیك ، و انبیاءك و رسلك و الصالحین من عبادك و جمیع خلقك ، باءنك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شریك لك ، و ان كل معبود من دون عرشك الى قرار الارضین السابعة السفلى ، باطل ما خلا وجهك الكریم . فانه اعز و اكرم و اجل من ان یصف الواصفون كنه جلاله ، او تهتدى القلوب لكل عظمته .
یا من فاق مدح المادحین فخر مدحه ، و عدا وصف الواصفین ماثر حمده ، و جل عن مقالة الناطقین تعظیم شاءنه ، صل على محمد و آله ، و افعل بنا ما اءنت اءهله - تقول ذلك ثلاثا.
ثم تقول : لا اله الا الله وحده لا شریك له ، له الملك ، و له الحمد، یحیى و یمیت ، و هو حى لا یموت ، بیده الخیر و هو على كل شى ء قدیر - تقول ذلك عشر مرة .
ثم تقول : سبحان الله ، و الحمدلله ، و لا اله الا الله و الله اكبر، ماشاءالله ، لا حول و لا قوة الا بالله ، الحلیم الكریم ، العلى العظیم ، الرحمن الرحیم ، الملك الحق المبین ، عدد خلق الله ، و زنة عرشه ، و مل ء سمواته و ارضه ، و عدد ما جرى به قلمه ، و احصاه كتابه ، و رضا نفسه - تقول ذلك احد عشر مرة .
ثم تقول : اللهم صل على محمد و اهل بیته المباركین ، و صل على جبرئیل و میكائیل و اسرافیل و حملة عرشك ، و الملائكة المقربین ، صل اللهم علیهم حتى تبلغهم الرضا، و تزیدهم بعد الرضا، مما انت اهله ، یا ارحم الراحمین .
اللهم صل على ملك الموت و اعوانه ، و رضوان و حزنة الجنان ، و صل على مالك و خزنة النیران ، اللهم صل علیهم تبلغهم الرضا و تزیدهم بعد الرضا، مما اءنت اهله ، یا ارحم الراحمین .
اللهم و صل على الكرام الكاتبین ، و السفرة الكرام البررة ، و الحفظة لبنى آدم ، و صل على ملائكة السموات العلى ، و ملائكة الارضین السابعة السفلى ، و ملائكة اللیل و النهار، و الارضین و الاقطار و البحار، و الانهار، و البرارى و القفار، و صل على ملائكتك الذین اغنیتهم عن الطعام و الشراب بتقدیسك ، اللهم صل علیهم حتى تبلغهم الرضا و تزیدهم بعد الرضا، مما انت اهله ، یا ارحم الراحمین .
اللهم و صل على ابى آدم و امى حواء، و ما ولدا من النبیین و الصدیقیین و الشهداء و الصالحین ، صل اللهم علیهم حتى تبلغهم الرضا و تزیدهم بعد الرضا، مما اءنت اهله ، یا ارحم الراحمین .
اللهم صل على محمد و على اهل بیته الطیبین ، و على اصحابه المنتجبین و ازواجه المطهرین ، و على ذریة محمد و على كل نبى بشر بمحمد، و على كل نبى ولد محمدا، و على كل مراءة صالحة ، و على كل من صلاتك علیه رضا لك و رضا لنبیك محمد، صل اللهم علیهم حتى تبلغهم الرضا و تزیدهم بعد الرضا مما انت اهله ، یا ارحم الراحمین .
اللهم صل على محمد و آل محمد، و بارك على محمد و آل محمد، و ارحم محمدا و آل محمد، كما صلیت و باركت و رحمت على ابراهیم و آل ابراهیم انك حمید مجید، اللهم اعط محمدا الوسیلة و الفضل و الفضیلة و الدرجة الرفیعة .
اللهم صل على محمد و آل محمد كما امرتنا ان نصلى علیه ، اللهم صل على محمد و آل محمد بعدد من صلى علیه ، اللهم صل على محمد و آل محمد بعدد كل صلاة صلیت علیه .
اللهم صل على محمد و آل محمد بعدد كل حرف فى صلاة صلیت علیه ، اللهم صل على محمد و آل محمد بعدد شعر من صلى علیه ، اللهم صل على محمد و آل محمد بعدد شعر من لم یصل علیه .
اللهم صل على محمد و آل محمد بعدد نفس من صلى علیه ، اللهم صل على محمد و آل محمد بعدد نفس من لم یصل علیه ، اللهم صل على محمد و آل محمد بعدد سكون من صلى علیه ، اللهم صل على محمد و آل محمد بعدد سكون من لم یصل علیه .
اللهم صل على محمد و آل محمد بعدد حركة من صلى علیه ؛ اللهم صل على محمد و آل محمد بعدد حركاتهم و دقائقهم و ساعاتهم ، و عدد زنة ذر ما عملوا او لم یعلموا، او كان منهم او یكون الى یوم القیامة .
اللهم لك الحمد و الشكر، و المن و الفضل ، و الطول و النعمة ، و العظمة و الجبروت ، و الملك و الملكوت ، و القهر و الفخر، و السؤ دد و السلطان ، و الامتنان و الكرم ، و الجلال و الجبر، و التوحید و التمجید، و التهلیل و التكبیر، و التقدیس و العظمة ، و الرحمة و المغفرة و الكبریاء. و لك ما زكى و طاب من الثناء الطیب ، و المدح الفاخر و القول الحسن الجمیل ، الذى ترضى به عن قائله و ترضى به ممن قاله ، و هو رضا لك .
فتقبل حمدى بحمد اول الحامدین ، و ثنائى بثناء اول اللمثنین ، و تهلیلى بتهلیل اول المهللین ، و تكبیرى اول المكبرین ، و قولى الحسن الجمیل بقول اول القائلین المجملین المثنین على رب العالمین ، متصلا ذلك كذلك من اول الدهر الى یوم القیامة .
و بعدد زنة ذر الرمال و التلال و الجبال ، و عدد جرع ماء البحار، و عدد قطر الامطار، و ورق الاشجار، و عدد النجوم ، و عدد زنة ذلك ، و عدد الثرى و النوى و الحصى ، و عدد زنة ذر السموات و الارض ، و ما فیهن و ما بینهن و ما تحتهن ، و ما فوق ذلك ، من لدن العرش الى قرار الارض السابعة السفلى ، و عدد حروف الفاظ اهلهن ، و عدد ازمانهم و دقائهم و سكونهم و حركاتهم و اشعارهم و ابشارهم ، و عدد زنة ما عملوا او لم یعلموا، او كان منهم یكون الى یوم القیامة .
اعیذ اهل بیت محمد صلى الله علیه و آله ، و نفسى و مالى و ذریتى و اهلى و ولدى و قراباتى و اهل بیتى ، و كل ذى رحم لى دخل فى الاسلام و جیرانى و اخوانى ، و من قلدنى دعاء و اسدى الى برا، او اتخذ عندى یدا من المؤ منین و المؤ منات ، بالله و باءسمائه التامة الشاملة الكاملة التى لا یجاوزهن بر و لا فاجر، و بام الكتاب و خاتمته و ما بینهما، من سورة شریفة و آیة محكمة ، و شفاء و رحمة ، و عوذة و بركة ، و بالتوراة و الانجیل و الزبور، و بصحف ابراهیم و موسى و بكل كتاب انزل الله ، و بكل رسول ارسل الله ، و بكل حجة اءقامها الله و بكل برهان اظهره الله ، و بكل نور اناره الله ، و بكل آلاء الله و عظمته ، اعیذ و استعیذ بالله من شر كل ذى شر و من شر ما اخاف و احذر، و من شر ما ربى تبارك و تعالى منه اكبر، و من شر فسقة الجن و الانس ، و الشیاطین و السلاطین ، و ابلیس و جنوده و اشیاعه و اتباعه ، و من شر ما فى النور و الظلمة ، و من شر ما دهم او هجم ، و من شر كل هم و غم و آفة و ندم ، و من شر ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها، و من شر ما یلج فى الارض و ما یخرج منها، و من شر كل دابة ربى آخذ بناصیتها، ان ربى على صراط مستقیم ، فان تولوا فقل حسبى الله لا اله الا هو علیه توكلت ، و هو رب العرش العظیمترجمه : پروردگارا، (شب را) صبح كردم و در این صبحگاه تو را شاهد مى گیرم - و مرا شهادت و گواهى تو كفایت مى كند - همچنین فرشتگان ، و حاملان عرش و ساكنان آسمانها و زمینها، پیامبران و رسولان ، بندگان صالح و تمام مخلوقاتت را شاهد مى گیرم به اینكه شهادت مى دهم كه معبودى جز تو نیست ، یگانه و بى شریكى ؛ و آنچه غیر از تو عبادت شود همگى موهوم و باطل است .
همانا برتر و بزرگوارتر و بالاتر از آن است كه توصیف كنندگان قادر به وصف واقعیت بزرگى و جلالش باشند و یا قلبها عظمت آن را دریابند.
سپس سه مرتبه مى گویى :
اى آنكه مدح و توصیف او بالاتر از وصف مداحان ، و اسباب ثنا و سپاسش فراتر از ستایش ستایشگران ، و عظمت و كبریاى او بالاتر از گفتار گویندگان است ، بر محمد و خاندان او درود فرست ، و براى من آن را انجام ده كه از چون تویى انتظار مى رود
و بعد از آن یازده مرتبه مى گویى :
نیست معبودى جز خداى یگانه بى شریك ، حكومت مطلق و تمام حمد و ستایش مخصوص اوست ، زندگى مى بخشد و مى میراند، اوست كه حیات دائم دارد و مرگ در او راه ندارد، كلید همه خیرها به دست اوست و او بر همه چیز قادر و تواناست
و سپس یازده مرتبه مى گویى :
پاك و منزه است خداوند، حمد و ستایش مخصوص اوست ، نیست معبودى به جز او و بزرگتر از آن است كه در وصف آید، هر چه بخواهد همان مى شود، نیرو و توانى نیست مگر به خواست و اراده او كه بردبار، كریم ، برتر و بزرگ است . بخشنده و مهربان است ، همو كه فرمانرواست ، حق است و بیان كننده حق و باطل و جداكننده آنها از هم ، به تعداد آفریدگان و سنگینى عرش و تمام آسمان و زمین ، و هر آنچه كه قلمش بر آن جارى ، و كتابش آن را شمرده و براى خود پسندیده ، او را تسبیح مى گویم
و بعد مى گویى :
خداوندا! بر محمد و خاندان بابركت او درود فرست ، و جبرئیل ، میكائیل ، اسرافیل ، حاملان عرش و فرشتگان مقربت را نیز درود فرست ، خدایا، بر همگى آنان درود و رحمت خود را نثار فرما تا آنجا كه آنان را به مقام رضا برسانى و بعد از آن ، به هر اندازه كه خود شایسته آنى بر آن بیفزا، اى رحم كننده ترین رحم كنندگان .
خداوندا! بر فرشته مرگ و دستیاران او، و بر رضوان و نگهبانان بهشت ، و بر مالك و ماءموران دوزخ درود فرست ، خداوندا، بر همگى آنان درود و رحمت خود را نثار فرما تا آنجا كه آنان را به مقام رضا برسانى و پس از رضا به هر اندازه كه خود شایسته آن هستى بر آن بیفزا، اى رحم كننده ترین رحم كنندگان .
خداوندا! بر ثبت كنندگان اعمال ، و بر نمایندگان و فرستادگان نیكوكار، و نگهبانان فرزندان آدم درود فرست ، و بر فرشتگان آسمان بالا و فرشتگان زمین هاى هفت گانه پایین ، و فرشتگان شب و روز، زمین و كرانه هاى آن ، در دریاها و رودخانه ها، صحراها و دشتها، و بر آن گروه از فرشتگانت كه به وسیله پرستش و ستایشت از خوردن غذا و آب بى نیازشان ساخته اى درود فرست ، خدایا، بر همگى آنان درود فرست و رحمت خویش را نصیبشان فرما تا آنجا كه آنان را به مقام رضابرسانى ، و پس از رضا به هر اندازه كه خود شایسته آن هستى بر آن بیفزا، اى رحم كننده ترین رحم كنندگان .
خداوندا! و بر پدرمان حضرت آدم و مادرمان حوا و پیامبران و صدیقین و شهدا و صالحان درود فرست تا آنجا كه آنان را به مقام رضا برسانى كه راضى شوند، و پس از رضا به هر اندازه كه خود شایسته آن هستى بر آن بیفزاى ، اى رحم كننده ترین رحم كنندگان .
خداوندا! بر محمد و اهل بیت پاك او، و بر یاران برگزیده اش ، و همسران پاكش ، و بر ذریه محمد، و بر هر پیامبرى كه به آمدن محمد صلى الله علیه و آله نوید داده ، و پیامبرانى كه در سلسله اجداد او قرار مى گیرند، و بر هر بانوى صالحه اى كه سرپرستى و كفالت محمد را بر عهده گرفت ، درود فرست و بر آنانى درود فرست كه در فرستادن درود بر آنان خوشنودى تو و پیامبرت محمد حاصل شود، خدایا بر ایشان درود و رحمت خود را نثار نما تا آنجا كه راضى شوند، و بعد از آن به هر اندازه كه شایسته توست بر آن بیفزا، اى رحم كننده ترین رحم كنندگان .
خداوندا! همانند درود، بركت و رحمتى كه نثار ابراهیم علیه السلام نمودى ، بر محمد و خاندان او درود فرست ، و همان طور بر محمد و خاندان محمد بركت ده . و همانند آنان رحمت خود را نثار ایشان فرما همانا تو ستایش شده و بزرگوار هستى . خدایا، بر محمد وسیله ، برترى ، فضیلت و مقام رفیع عطا بفرما.
خداوندا! بر محمد و خاندان او درود فرست و همان طور كه به ما دستور داده اى بر او درود فرستیم ، خداوندا! بر محمد و خاندان او درود فرست به تعداد همه كسانى كه بر او درود فرستادند، خداوندا! بر محمد و خاندان او درود فرست به تعداد همه روزهایى كه تو بر او فرستاده اى .
خداوندا! بر محمد و خاندان او به تعداد حروف به كار رفته در درودى كه تو بر او مى فرستى درود فرست ، خداوندا! به تعداد موهاى كسانى كه بر او درود فرستاده اند، بر محمد و خاندانش درود خود را نثار نما، خداوندا! به تعداد موهاى كسانى كه بر او درود و صلوات نثار نمى كنند، بر محمد و خاندانش درود فرست .
خداوندا! به عدد نفسهاى كسانى كه بر او صلوات فرستادند و به عدد نفس آنهایى كه از صلوات بر او خوددارى مى كنند، بر محمد و خاندانش درود بیكران نثار بفرما، و به تعداد سكون كسانى كه بر او درود فرستاده اند و نیز به تعداد سكون كسانى كه بر او درود نمى فرستند، بر محمد و خاندانش درود بیكران نثار بفرما؛ خداوندا! بر محمد و خاندانش به تعداد حركات آنها و دقایق و ساعاتى كه بر آنها گذشته ، و به وزن كارهایى كه انجام داده و یا نداده اند، و به اندازه كارهایى كه از آنها صادر شده یا تا روز قیامت خواهد شد، درود فرست .
خداوندا! حمد و شكر، تقدیر و تفضیل ، بخشش و نعمت ، بزرگى و شكوه ، فرمانروایى و پیروزى ، شدت و آقایى ، سرورى و سلطه ، بزرگوارى و كرم ، عظمت و قدرت و جبر، توحید و تمجید، تهلیل و تكبیر، پاكى و رحمت ، آمرزش و بزرگى ، همه اش از آن توست ، و هرگونه ثنا و ستایش خالص ، مدح شایسته ، و سخن نیكو كه از مدعى و گوینده اش راضى شوى به تو اختصاص دارد.
پس حمد و ستایش مرا بپذیر همراه با حمد اولین ستایشگر، و ثناى مرا بپذیر همراه ثناى اولین سپاسگزار، و تهلیل مرا به همراه اولین گوینده ، و تكبیرم را به همراه تكبیر اولین تكبیرگوینده ، و گفتار زیبایم را به همراه اولین ثناگو و گوینده سخن نیكو درباره آفریدگار عالمیان ، در حالى كه از اولین روز تا روز قیامت ادامه داشته باشد، و به تعداد و وزن ذرات شنها و تپه ها و كوه ها، و به تعداد جرعه هاى آب دریاها، و به تعداد قطرات بارانها و برگ درختان ، به تعداد ستارگان و وزن آنها، و به تعداد خاكها و دانه ها و سنگریزه ها، و به تعداد ذرات آسمانها و زمین آنچه در آنها و بین آنها و زیر آنها و بالاى آنهاست از عرش تو تا ژرفاى زمینهاى هفت گانه ، و به تعداد حروف الفاظى كه اهل زمین و آسمان به كار مى برند، و به تعداد زمانها، دقیقه ها، حركت و سكونها و موها و پوستهاى آنان و به تعداد اعمالى كه انجام داده و یا نداده اند، یا آنچه از آنان صادر شده و یا تا روز قیامت از آنان صادر مى شود.
خاندان پیامبر صلى الله علیه و آله ، جان ، مال ، فرزندان ، خویشان و اهل بیتم ، و هر فردى از بستگانم كه مسلمان شده ، و همسایگان و برادرانم ، و هر كه از زنان و مردان مؤ من كه براى من دعا كرده ، یا كار نیكى در حق من انجام داده ، یا نعمتى را به من ارزانى داشته ، همگى اینها را به خداوند و به اسماء تامش كه كامل و شامل همه چیز است و هیچ خوب و بدى بر آنها راه ندارد، پناهنده مى دارم ، و به قرآن كریم و خاتمیت آن و آنچه كه در آن است از سوره شریفه و آیه محكم و شفا و رحمت و پناه و بركت ، و به تورات و انجیل و زبور، و به مصحف ابراهیم و موسى ، و به هر كتابى كه خداوند نازل كرده ، و به هر پیامبر كه خدا فرستاده ، و به هر حجتى كه برپا داشته ، و به هر برهانى كه ظاهر نموده ، و به هر نورى كه آن را منور نموده ، و به تمام نعمتهایى كه عطا فرموده و بزرگى آن به خداوند پناه مى برم ، و پناه مى برم و پناه مى جویم از شر هر شرورى و آنكه از او مى ترسم و هراسناكم ، و از شر آنچه كه خداوند از آنها برتر است ، و از شر جن و انس فاسق ، و شیاطین ، و پادشاهان ، و ابلیس و سربازان و دوستان و پیروانش ، و از شر آنچه در نور و ظلمت است ، و از شر آنچه هجوم آورد، و از شر هم و غم و آفت و پشیمانى ، و از آنچه از آسمان فرود مى آید یا به آسمان مى رود، و از شر آنچه داخل زمین شده و از آن خارج مى شود، و از شر هر جنبنده اى كه خداوند متعال زمام او را در دست دارد، به او پناه مى برم ، پس به درستى كه پروردگارم بر صراط مستقیم است ، پس اگر روى گرداندند بگو: خداوند مرا كفایت كند، معبودى جز او نیست ، بر او توكل مى كنم كه او پروردگار عرش عظیم است .

سایت گنجینه دانلودهای رویایی

فریاد بی صدا حرف دل همه کسانی که میگویند ولی شنیده نمی شوند ...هستند ولی دیده نمی شوند ..پس تو نیز بی صدا فریاد کن....

جمعه 20/2/1387 - 22:4 - 0 تشکر 39600

دعاى حضرت فاطمه علیهاالسلام در تعقیب نماز ظهر


سبحان ذى العز الشامخ المنیف ، سبحان ذى الجلال الباذخ العظیم ، سبحان ذى الملك الفاخر القدیم ، و الحمدلله الذى بنعمته بلغت ما بلغت من العلم به ، و العمل له ، و الرغبة الیه ، و الطاعة لامره ، و الحمدلله الذى لم یجعلنى جاحدا لشى ء من كتابه ، و لا متحیرا فى شى ء من اءمره ، و الحمدلله الذى هدانى لدینه ، و لم یجعلنى اءعبد شیئا غیره .
اللهم انى اسئلك قول التوابین و عملهم ، و نجاة المجاهدین و ثوابهم ، و تصدیق المؤ منین و توكلهم ، و الراحة عند الموت ، و الامن عند الحساب ، و اجعل الموت خیر غائب اءنتظره ، و خیر مطلع یطلع على ، و ارزقنى عند حضور الموت و عند نزوله و فى غمراته ، و حین تنزل النفس من بین التراقى ، و حین تبلغ الحلقوم ، و فى حال خروجى من الدنیا و تلك الساعة التى لا اءملك لنفسى فیها ضرا و لا نفعا، و لا شدة و لا رخاء، روحا من رحمتك و حظا من رضوانك ، و بشرى من كرامتك ، قبل اءن تتوفى نفسى ، و تقبض روحى ، و تسلط ملك الموت على اخراج نفسى ، ببشرى منك . یا رب لیست من اءحد غیرك تثلج بها صدرى ، و تسر بها سائر جسدى یغبطنى بها من حضرنى من خلقك و من سمع بى من عبادك ، تهون على بها سكرات الموت و تفرج عنى بها كربته ، و تخفف بها عنى شدته و تكشف عنى بها سقمه ، و تذهب عنى بها همه و حسرته ، و تعصمنى بها من اءسفه و فتنه ، و تجیرنى بها من شره ، و شر ما یحضر اءهله ، و ترزقنى بها خیره ، و خیر ما یحضر عنده ، و خیر ما هو كائن بعده .
ثم اذا توفیت نفسى و قبضت روحى ، فاجعل روحى فى الارواح الرائحة ، و اجعل نفسى فى الانفس الصالحة ، و اجعل جسدى فى الاجساد المطهرة ، و اجعل عملى فى الاعمال المتقبلة .
ثم ارزقنى فى خطتى من الارض و موضع جنتى حیث یرفت لحمى ، و یدفن عظمى ، و اءترك وحیدا لا حیلة لى قد لفظتنى البلاد، و تخلا منى العباد و افتقرت الى رحمتك ، و احتجت الى صالح عملى ، و اءلقى ما مهدت لنفسى و قدمت لاخرتى ، و عملت فى اءیام حیاتى ، فوزا من رحمتك ، و ضیاء من نورك ، و تثبیتا من كرامتك ، بالقول الثابت فى الحیاة الدنیا و الاخرة انك تضل الظالمین ، و تفعل ما تشاء.
ثم بارك لى فى البعث و الحساب اذا انشقت الارض عنى ، و تخلى العباد منى و غشیتنى الصیحة ، و اءفزعتنى النفخة ، و نشرتنى بعد الموت ، و بعثتنى للحساب فابعث معى یا رب نورا من رحمتك یسعى بین یدى ، و عن یمینى تؤ مننى به و تربط به على قلبى و تظهر به عذرى و تبیض به وجهى ، و تصدق به حدیثى ، و تفلج به حجتى ، و تبلغنى به العروة القصوى من رحمتك ، و تحلنى الدرجة العلیا من جنتك ، و ترزقنى به مرافقة محمد النبى عبدك و رسولك ، و اءبلغها فضیلة و اءبرها عطیة و اءرفعها نفسة ، مع الذین اءنعمت علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئك رفیقا.
اللهم صل على محمد خاتم النبیین ، و على جمیع الانبیاء و المرسلین ، و على الملائكة اءجمعین ، و على آله الطیبین الطاهرین ، و على اءئمة الهدى اءجمعین آمین رب العالمین .
اللهم صل على محمد كما هدیتنا به ، و صل على محمد كما رحمتنا به ، و صل على محمد كما عززتنا به ، و صل على محمد كما فضلتنا به ، و صل على محمد كما شرفتنا به ، و صل على محمد كما نصرتنا به ، و صل على محمد كما اءنقذتنا به من شفا حفرة من النار؛ اللهم بیض وجهه ، و اءعل كعبه ، و اءفلج حجته ، و اءتمم نوره ، و ثقل میزانه ، و عظم برهانه ، و افسح له حتى یرضى ، و بلغه الدرجة و الوسیلة من الجنة ، و ابعثه المقام المحمود الذى وعدته ، و اجعله اءفضل النبیین و المرسلین عندك منزلة و وسیلة و اقصص بنا اءثره و اسقنا بكاءسه ، و اءوردنا حوضه ، و احشرنا فى زمرته ، و توفنا على ملته ، و اسلك بنا سبله ، و استعملنا بسنته غیر خزایا و لا نادمین ، و لا شاكین و لا مبدلین .
یا من بابه مفتوح لداعیه ، و حجابه مرفوع لراجیه ، یا ساتر الامر القبیح و مداوى القلب الجریح ، لا تفضحنى فى مشهد القیامة بموبقات الاثام ، و لا تعرض بوجهك الكریم عنى من بین الانام ، یا غایة المضطر الفقیر، هب لى موبقات الجرائر، و اعف عنى فاضحات السرائر، و اغسل قلبى من وزر الخطایا، و ارزقنى حسن الاستعداد لنزول المنایا.
یا اءكرم الاكرمین ، و منتهى اءمنیة السائلین ، اءنت مولاى فتحت لى باب الدعا و الانابة ، فلا تغلق عنى باب القبول و الاجابة ، نجنى برحمتك من النار و بوئنى عرفات الجنان ، و اجعلنى متمسكا بالعروة الوثقى ، و اختم لى بالسعادة ، و اءحینى بالسلامة ، ذاالفضل و الكمال ، و العزة و الجلال ، و لا تشمت بى عدوا و لا حاسدا و لا تسلط على سلطانا عنیدا، و لا شیطانا مریدا، برحمتك یا اءرحم الراحمین
ترجمه : پاك و منزه است او كه داراى عزت والا بوده ، مقامش بلند و رفیع است ؛ پاك و منزه است آن كه دارنده جلال ، عظمت و بزرگى مى باشد؛ پاك و منزه است همو كه حكومت مطلق و جاوید براى اوست ؛ حمد و ستایش مخصوص خداوندى است كه به سبب نعمتهایش ، موفق به شناخت او، و عمل براى او و توجه به سوى او، و اطاعت اوامر او گردیدم ؛ او را سپاس مى گزارم كه مرا منكر آیات كتابش و متحیر در برابر اوامرش قرار نداد؛ و او را ستایش مى كنم كه مرا به دین راستین هدایت نمود، و مرا چنان كرد كه چیزى جز او را نپرستم .
خداوندا! گفتار توبه كنندگان و عمل آنان را، رستگارى مجاهدان و ثواب آنان را، یقین مؤ منان و توكل آنان را، و راحتى در هنگام مرگ ، و در امان بودن به هنگام حسابرسى را از تو خواستارم ؛ و از تو مى خواهم كه مرگ مرا بهترین غایبى كه در انتظار او هستم ، و بهترین چیزى كه با آنان روبرو مى گردم قرار دهى ، و هنگام مرگ ، و زمانى كه مرا در خود فرو مى برد، و آنگاه كه آخرین نفسها در سینه ام مى تپد، و هنگامى كه جان بر لبانم مى رسد، و در آن حال كه از دنیا مى روم ، و در آن ساعتى كه هیچ اختیارى از خود نداشته ، و هیچ نفع و ضرر، و هیچ سختى و آسایشى را نمى توانم براى خود فراهم سازم ، در آن هنگام نسیمى از رحمت خود، و بهره اى از خشنودى و رضاى خود را به من عطا فرما؛ و قبل از آنكه جانم را بگیرى ، و روحم را قبض نمایى ، و فرشته مرگ مرا بر من مسلط نمایى ، مژده اى از كرامت خود را به من ارزانى نما، بشارتى كه فقط تو بر آن توانایى ، بشارتى كه قلبم را مطمئن كند، و جانم را خشنود سازد، و دیدگانم را نورانى كند، و چهره ام را مسرور سازد، و رنگ رخسارم را درخشندگى عطا كند و جانم را آرامش بخشد، مژده اى كه تمام اعضاى بدنم را آسوده كند به طورى كه هر مخلوقى از مخلوقاتت كه مرا مى بیند، و هر بنده اى از بندگانت كه توصیف مرا مى شنود بر آن غبطه خورد و سختیهاى مرگ را بر من آسان گرداند، و رنج آن را از من برطرف سازد، و شدت آن را از من دور گرداند، و بیمارى آن را از من برطرف نماید، و گرفتارى و حسرت آن را از من دور كند، و مرا از تاءسف و بلاهاى آن برحذر دارد، و از شر آن و شر كسانى كه در آن هنگام حضور دارند پناه دهد. و بهره مندم سازد از خیرى كه در مرگ وجود دارد و خیر كسانى كه در آن زمان حاضر هستند و خیر آنچه كه بعد از آن واقع گردد.
و آنگاه كه جانم گرفته شد و روحم از كالبدم خارج گردید، روحم را در میان ارواح پاك ، و جانم را در بین جانهاى صالح ، و جسدم را در میان جسدهاى پاكیزه ، و عملم را در بین اعمال مقبول قرار ده .
از جایگاه قبرم در زمین ، و محل پوشانده شدن بدنم ، آنجا كه گوشتهایم كوبیده شده و استخوانهایم دفن مى گردد، و تنها و بى كس رهاشده و هیچ قدرتى بر خود ندارم ، شهرها مرا از خود دور ساخته ، و بندگان مرا رها كرده اند، و در آن حال محتاج رحمت تو و اعمال شایسته و صالح خود هستم ، و آنچه را براى خود مهیا ساخته و براى سفر آخرت خود پیش ‍ فرستاده و در زندگى دنیوى انجام داده ام را در مى یابم ، بهره اى از رحمتت ، و پرتوى از نورت را به من ارزانى دار، و مرا از كرامت خود، با سخن ثابت و محكم ، در زندگى دنیا و آخرت ثابت قدم گردان ، به درستى كه تو ظالمان را گمراه كرده و بر هر كار قادر هستى .
و آنگاه كه در قیامت و موقع حسابرسى ، قبرم شكافته شده ، و بندگان از من دور مى شوند، و صیحه آسمانى مرا فرا گرفته ، و نفخه صور مرا به وحشت انداخته ، و بعد از مرگ مرا مبعوث ساخته و براى حساب اعمالم برانگیخته اى ، آن روز را بر من مبارك گردان و خداوندا! همراه من نورى از رحمتت را برانگیز، تا پیشاپیش و از طرف راست من حركت كند، و مرا در امنیت خود قرار داده ، قلبم را مطمئن سازد، و عذرم را ظاهر كرده ، چهره ام را درخشان نموده ، گفتارم را تصدیق و دلیلم را قاطع گرداند، و مرا به آخرین درجه رحمتت برساند، و به برترین مرتبه بهشت نایل گرداند، و مرا همنشین محمد صلى الله علیه و آله كه بنده و رسول توست قرار دهد، و در بافضیلت ترین قسمت آن ، و نیكوترین مرتبه آن ، و بالاترین بخش آن ساكن گرداند، و مرا با كسانى كه نعمتت را بر آنان ارزانى نموده اى ، از پیامبران و صدیقین و شهدا و صالحین همنشین ساز، كه اینان بهترین دوستان هستند.
پروردگارا! بر محمد صلى الله علیه و آله خاتم پیامبرانت ، و بر تمام انبیا و فرستادگانت ، و بر تمامى فرشتگانت ، و بر خاندان پاك و مطهر پیامبرت ، و بر تمامى پیشوایان هدایت درود فرست ، اجابت فرما اى پروردگار جهانیان .
خداوندا! بر محمد صلى الله علیه و آله كه ما را به وسیله او هدایت كردى درود فرست ، بر او كه به سبب او به ما رحم كردى ، و به خاطر او ما را گرامى داشتى ، و برترى دادى ، و شرافت بخشیدى ، پس بر او درود فرست كه ما را به وسیله او یارى نمودى ، و از پرتگاه آتش نجات دادى ؛ خداوندا! چهره او را درخشان ، مقامش را افزون ، دلیلش را قاطع ، نورش را كامل ، میزان اعمالش را سنگین ، برهانش را برتر، و نعمتت را بر او گسترده تر ساز به گونه اى كه خوشنود گردد، و او را به برترین مقام در بهشت و وسیله برسان ، و به مقام محمودى كه وعده كرده اى مفتخر نما، و او را برترین پیامبران و رسولانت از حیث مقام و منزلت قرار ده ، و ما را پیرو راه او قرار ده ، از جام او سیراب گردان ، و بر حوض كوثر وارد ساز، و در گروه او محشور نما، و بر دین او بمیران ، و ما را در راه او، و عامل به دستورات او قرار ده ، بدون آنكه تحقیر شده ، پشیمان شویم ، و مشكوك گردیده و راه خود را تغییر دهیم .
اى آن كه درهاى اجابت را به روى دعاكنندگان باز گذاشته اى ، و موانع اجابت را براى امیدواران برطرف نموده اى ، اى پوشاننده كارهاى زشت ، و اى مداواكننده قلبهاى مجروح ، در روز قیامت آبروى مرا به دلیل گناهانى كه به درگاه تو مرتكب شده ام مریز، و در بین مردم چهره بزرگوارانه و با كرامت خویش را از من نگردان ، اى غایت آمال من درمانده و مضطر و فقیر، گناهان بزرگ را بر من ببخشاى ، و از كارهاى زشتم درگذر، و جانم را از عواقب خطاها پاك گردان ، و آمادگى نیكو براى مرگ را به من ارزانى دار.
اى بخشنده ترین بخشندگان ، و اى منتهاى آرزوى حاجتمندان ، تو مولاى من هستى ، حال كه درهاى دعا و نیایش را بر من گشودى ، پس درهاى قبول و اجابت را به روى من مبند، به رحمت بى كرانت مرا از آتش دوزخ نجات ده ، و در غرفه هاى بهشت ساكن گردان ، و مرا از متمسكان به ریسمان محكم خودت قرار ده ، و عاقبت مرا به سعادت و رستگارى قرار ده ، و مرا در زندگى سلامتى عطا فرما، اى آنكه فضیلت و كمال و عزت و جلالت و بزرگى از آن توست ، و با من چنان مكن كه مورد شماتت و سرزنش دشمنان و حسودان قرار گیرم ، و حاكمان كینه توز و شیطان رانده شده را بر من مسلط منما، به رحمتت اى رحم كننده ترین رحم كنندگان .

سایت گنجینه دانلودهای رویایی

فریاد بی صدا حرف دل همه کسانی که میگویند ولی شنیده نمی شوند ...هستند ولی دیده نمی شوند ..پس تو نیز بی صدا فریاد کن....

شنبه 21/2/1387 - 21:43 - 0 تشکر 39667

دعاى حضرت فاطمه علیهاالسلام در تعقیب نماز عصر
سبحان من یعلم جوارح القلوب ، سبحان من یحصى عدد الذنوب ، سبحان بمن لا یخفى علیه خافیه فى الارض و لا فى السماء، و الحمدلله الذى لم یجعلنى كافرا لانعمه ، و لا جاحدا لفضله ، فالخیر فیه و هو اءهله ، و الحمدلله على حجته البالغة على جمیع من خلق ممن اءطاعه و ممن عصاه ، فان رحم فمن منه ، و ان عاقب فبما قدمت اءیدیهم و ما الله بظلام للعبید.
و الحمدلله العلى المكان ، و الرفیع البنیان ، الشدید الاركان ، العزیز السلطان ، العظیم الشاءن ، الواضح البرهان ، الرحیم الرحمن ، المنعم المنان ، الحمدلله الذى احتجب عن كل مخلوق یراه بحقیقة الربوبیة ، و قدرة الوحدانیة فلم تدركه الابصار و لم تحط به الاخبار، و لم یعینه مقدار، و لم یتوهمه اعتبار.
اللهم قد ترى مكانى ، و تسمع كلامى ، و تطلع على اءمرى ، و تعلم ما فى نفسى و لیس یخفى علیك شى ء من اءمرى ، و قد سعیت الیك فى طلبتى ، و طلبت الیك فى حاجتى و تضرعت الیك فى مسئلتى ، و ساءلتك لفقر و حاجة و ذلة ضیقة و بؤ س و مسكنة ، و اءنت الرب الجواد بالمغفرة ، تجد من تعذب غیرى و لا اءجد من یغفر لى غیرك ، و اءنت غنى عن عذابى و اءنا فقیر الى رحمتك ؛ فاءساءلك بفقرى الیك و غناك و عنى و بقدرتك على و قلة امتناعى منك ، اءن تجعل دعائى هذا دعاء وافق منك اجابة ، و مجلسى هذا مجلسا وافق منك رحمة ، و طلبتى هذه طلبة وافقت نجاحا: و ما خفت عسرته من الامور فیسره ، و ما خفت عجزه من الاشیاء فوسعه ، و من اءرادنى بسوء من الخلائق كلهم فاغلبه آمین یا اءرحم الراحمین ؛ و هون على ما خشیت شدته ، و اكشف عنى ما خشیت كربته ، و یسر لى ما خشیت عسرته ! آمین رب العالمین .
اللهم اءنزع العجب و الریاء و الكبر و البغى و الحسد و الضعف و الشك و الوهن و الضر و الاسقام و الخذلان و المكر و الخدیعة و البلیة و الفساد من سمعى و بصرى و جمیع جوارحى ، و خذ بناصیتى الى ما تحب و ترضى یا اءرحم الراحمین .
اللهم صلى على محمد و آل محمد، و اغفر ذنبى ، و استر عورتى ، و آمن روعتى ، و اجبر مصیبتى ، و اءغن فقرى ، و یسر حاجتى ، و اءقلنى عثرتى ، و اجمع شملى ، و اكفنى ما اءهمنى ، و ما غاب عنى ، و ما حضرنى و ما اءتخوفه منك یا اءرحم الراحمین .
اللهم فوضت اءمرى الیك ، و اءلجاءت ظهرى الیك ، و اءسلمت نفسى الیك بما جنیت علیها، فرقا منك و خوفا و طمعا، و اءنت الكریم الذى لا یقطع الرجاء، و لا یخیب الدعاء؛ فاءسئلك بحق ابراهیم خلیلك ، و موسى كلیمك ، و عیسى روحك ، و محمد صلى الله علیه و آله صفیك و نبیك ، و اءلا تصرف وجهك الكریم عنى حتى تقبل توبتى ، و ترحم عبرتى ، و تغفر لى خطیئتى یا اءرحم الراحمین و یا اءحكم الحاكمین .
اللهم اجعل ثارى على من ظلمنى ، و انصرنى على من عادانى ؛ اللهم لا تجعل مصیبتى فى دینى ، و لا تجعل الدنیا اءكبر همتى ، و لا مبلغ علمى ؛
الهى اءصلح لى دینى الذى هو عصمة اءمرى ، و اءصلح لى دنیاى التى فیها معاشى ، و اءصلح لى آخرتى التى الیها معادى ، و اجل الحیاة زیادة لى من كل خیر، و اجعل الموت راحة لى من كل شر.
اللهم انك عفو تحب العفو عنى ؛ اللهم اءحینى ما علمت الحیاة خیرا لى ، و توفنى اذا كانت الوفاة خیرا لى ، و اءساءلك خشیتك فى الغیب و الشهادة ، و العدل فى الغضب و الرضا، و اءساءلك القصد فى الفقر و الغنى ، و اءساءلك نعیما لا یبید و قرة عین لا تنقطع ، و اءساءلك الرضا بعد القضاء، و اءساءلك لذة النظر الى وجهك .
اللهم انى اءستهدیك لارشاد اءمرى ، و اءعوذ بك من شر نفسى ؛ اللهم عملت سوء و ظلمت نفسى فاغفر لى انه لا یغفر الذنوب الا اءنت : اللهم انى اءسئلك تعجیل عافیتك ، و صبرا على بلیتك ، و خروجا من الدنیا الى رحمتك .
اللهم انى اشهدك و اشهد ملائكتك ، و حملة عرشك ، و اشهد من فى السماوات و من فى الارض اءنك اءنت الله لا اله الا اءنت وحدك لا شریك لك ، و اءن محمدا عبدك و رسولك ؛ و اءساءلك باءن لك الحمد لا اله الا اءنت بدیع السموات و الارض ، یا كائن قبل اءن یكون شى ء، و المكون لكل شى ء، و الكائن بعد ما لا یكون شى ء.
اللهم الى رحمتك رفعت بصرى ، و الى جودك بسطت كفى ، فلا تحرمنى و اءنا اءساءلك ، و لا تعذبنى ، و اءنا اءستغفرك ، اللهم فاغفر لى فانك بى عالم ، و للا تعذبنى فانك على قادر، برحمتك یا اءرحم الراحمین .
اللهم ذا الرحمة الواسعة ، و الصلاة النافعة الرافعة ، صل على اءكرم خلقك علیك ، و اءحبهم الیك و اءوجههم لدیك ، محمد عبدك و رسولك ، و المخصوص بفضائل الوسائل ، اءشرف و اءكمل و اءرفع و اءعظم و اءكرم ما صلیت على مبلغ عنك و مؤ تمن على وحیك ؛ اللهم كما سدت به العمى ، و فتحت به الهدى ، فاجعل مناهج سبله لنا سننا، و حجج برهانه لنا سببا، ناتم به الى القدوم علیك .
اللهم لك الحمد مل ء السماوات السبع ، و مل ء طباقهن و مل ء الارضین السبع و مل ء ما بینهما، و مل ء عرش ربنا الكریم ، و میزان ربنا الغفار، و مداد كلمات ربنا القهار، و مل ء الجنة و مل ء النار، و عدد الماء و الثرى ، و عدد ما یرى و ما لا یرى .
اللهم و اجعل صلواتك و بركاتك و منك و مغفرتك و رحمتك و رضوانك و فضلك و سلامتك و ذكرك و نورك و شرفك و نعمتك و خیرتك على محمد و آل محمد كما صلیت و باركت و ترحمت على ابراهیم و آل ابراهیم انك حمید مجید.
اللهم اءعط محمدا الوسیلة العظمى و كریم جزائك فى العقبى ، حتى تشرفه یوم القیامة یا اله الهدى .
اللهم صل على محمد و آل محمد، و على جمیع ملائكتك و اءنبیائك و رسلك ، سلام على جبرئیل و میكائیل و اسرافیل و حلمة العرش و ملائكتك المقربین ، و الكرام الكاتبین و الكروبیین ؛ و سلام على اءبینا آدم و على امنا حواء و سلام على النبیین اءجمعین ، و الصدیقین و الشهداء و الصالحین ؛ و سلام على المرسلین اءجمعین ؛ و الحمدلله رب العالمین ، و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیم ، و حسبى الله و نعم الوكیل . و صلى الله على محمد و آله و سلم كثیرا
ترجمه : پاك و منزه است او كه به آنچه در قلب مى گذرد آگاهى دارد، پاك و منزه است او كه شماره گناهان را مى داند، پاك و منزه است همو كه هیچ امرى در آسمان و زمین بر او پوشیده نیست ؛ سپاس پروردگارى را سزاست كه مرا آن گونه قرار نداد كه نسبت به نعمتهایش كفر بورزم و فضل او را انكار نمایم ، پس خیر و بركت در اوست و او اهل آن مى باشد؛ و سپاس خداوندى را سزاست كه حجت و برهانش بر تمامى انسانها، همه فرمانبرداران و گناهكاران ، گسترده است ، اگر شخص را مورد رحمت خود قرار دهد از جود و بخشش ‍ اوست ، و اگر مجازات نماید در مقابل اعمالى است كه خود آن شخص انجام داده ، و او بر بندگانش ستم روا نمى دارد؛ و سپاس شایسته خداوندى است كه مكانش فراز، بنیانش ‍ برتر، اركانش محكم ، سلطنتش پایدار، مقامش رفیع ، برهانش روشن ، بخشنده ، مهربان ، منعم ، و منان است ؛ سپاس و حمد از آن خداوندى است كه از هر مخلوقى كه او را حقیقتا پروردگار و برخوردار از قدرت یگانگى شناخت ، مستور مانده و كسى نتوانسته حقیقت وجود او را ادراك نماید، چرا كه دیدگان از دیدار او عاجز، و اخبار از احاطه بر او ناتوان هستند، و تعیین مقدار و اندازه براى او غیرممكن ، و به تصوركشیدن او به كمك قوه وهم و خیال نامقدور است .
خداوندا، مكانى را كه در آن قرار دارم مى بینى و كلامم را مى شنوى ، و بر كارهایم اشراف و اطلاع دارى ، و بر آنچه كه در نفس من مى گذرد آگاهى دارى و هیچ یك از كارهایم از تو مخفى نیست ، پس مى دانى كه نیازمند تو هستم ، و حاجتهایم را از تو مى خواهم ، و به سوى تو تضرع و زارى مى كنم ، و با فقر و نیاز و ذلت و تنگدستى و شدت و مسكنت از تو یارى مى جویم ؛ و تو پروردگارى هستى كه گناهان را مى بخشى ، به غیر از من كسانى را خواهى یافت كه عذاب كنى ، ولى من جز تو آمرزنده اى را نمى یابم ، آرى تو از عذاب كردن من بى نیازى ، و این در حالى است كه من نیازمند رحمت و لطف تو هستم ؛ پس به سبب نیاز من به سوى تو، و بى نیازى تو از من ، و به قدرت و تسلطى كه بر من دارى و من بر آن معترفم ، از تو مى خواهم كه این دعاى مرا اجابت كنى ، و جایگاهم را محل نزول رحمت خود قرار دهى و حاجت مرا روا نمایى : كارهایى را كه از سختى آنها در هراس هستم آسان فرما، و براى كارهایى كه از انجام آنها ناتوانم به من قدرت و نیرو ارزانى دار، و هر یك از بندگانت را كه نسبت به من قصد سویى دارد مغلوب ساز، دعایم را اجابت فرما اى رحم كننده ترین رحم كنندگان !
پروردگارا، هر چه را كه از سختى آن نگران هستم آسان فرما، و رنج آنچه را كه مرا به هراس افكنده برطرف ساز، و هر چه را كه دشوارى آن مرا هراسان ساخته آسان قرار ده ، اجابت نما اى برترین پروردگار جهانیان !
خداوندا، خودبینى ، ریا، تكبر، تجاوز، حسد، ضعف ، شك ، سستى ، ضرر، همه بیماریها، خذلان ، مكر، خدعه و نیرنگ ، بلاها و فساد را از گوش و چشم و تمام اندامم دور دار و مرا به سوى آنچه دوست مى دارى و تو را خشنود مى سازد راهنمایى كن ، اى برترین رحم كنندگان !
خدایا، بر محمد و آل محمد درود فرست ، و گناهانم را ببخش ، و عیبهایم را بپوشان ، و ترسم را ایمنى بخش ، و مصیبتهاى مرا جبران فرما، و فقرم را به بى نیازى مبدل ساز، رفع نیازمندیم را سهل و لغزشم را ناچیز قرار ده ، و كارهاى پراكنده مرا جمع نما، و مرا در آنچه كه به دنبال آن هستم ، و نیز در آنچه كه از من پنهان است ، و در آنچه كه در نزد من حاضر است ، و مواردى كه در رابطه با آنها از تو در هراسم كفایت فرما، اى برترین رحم كنندگان !
خداوندا، كارهایم را به تو واگذار كردم و خود را در پناه تو قرار دادم ، و به سبب جنایات و گناهانى كه انجام داده ام ، و بیم و امیدى كه به تو دارم ، خود را به تو مى سپارم ، و مى دانم كه تو آن بزرگوار و كریمى هستى كه امید هیچ كس را قطع نكرده و دعاى او را بدون پاسخ نمى گذارى ؛ پس به حق خلیلت ابراهیم ، و كلیمت موسى ، و روحت عیسى و برگزیده و پیامبرت محمد صلى الله علیه و آله از تو مى خواهم كه از من روى نگردانى ، و بزرگوارى كرده توبه ام را بپذیرى ، براى اشكهایى كه ریخته ام به من رحم نمایى ، و از اشتباهم درگذرى ، اى بهترین رحم كنندگان و اى عادلترین حكم كنندگان !
پروردگارا، از كسى كه بر من ستم روا مى دارد انتقام گیر، و مرا بر هر كه با من دشمن است یارى فرما؛ خداوندا، مصیبت و گرفتارى مرا در دینم قرار مده ، و دنیاى فانى را مهمترین هدف و نهایت علمم قرار نده .
خدایا، دینم را كه مهمترین چیزم است ، و دنیایم را كه راه به دست آوردن معاشم است ، و آخرتم را كه سرانجامم به سوى آن است ، اصلاح گردان ، و زندگیم را راهى به سوى به دست آوردن هر خیر و بركت ، و مرگم را راه رهایى از هر شر و بدى قرار ده !
پروردگارا! تو آمرزنده اى هستى كه بخشیدن را دوست دارى ، پس مرا عفو كن ، خدایا، مرا زنده نگاه دار تا آن زمانى كه مى دانى زندگانیم برایم خیر و بركت در بر دارد، و مرا بمیران آن هنگام كه مى دانى مرگ برایم نیكو و شایسته است ، و از تو مى خواهم كه در آشكار و نهان ، خشیت و خوف از خودت را بر من ارزانى كنى ، و در غضب و رضا، عدل و انصاف به من عطا فرمایى ، و از تو مى خواهم در فقر و بى نیازى میانه روى عطایم كنى ، و از تو نعمت مداوم ، روشنى چشمى كه هرگز به تاریكى نكشد، رضا به قضا و لذت دیدارت را خواهانم .
خداوندا! براى درستى و راستى در كارهایم از تو هدایت مى جویم ، و از شر نفسم به تو پناه مى برم . خداوندا! كارهاى زشت انجام داده و بر نفس خود ستم كرده ام ، پس مرا ببخش كه جز تو بخشنده اى براى گناهان وجود ندارد. پروردگارا! از تو تعجیل در سلامتى ، صبر بر بلاها و مصائب ، و خروج از دنیا به سوى رحمتت را خواستارم .
پروردگارا! تو، فرشتگانت ، حاملان عرش ، و هر آنچه در آسمانها و زمین است را شاهد مى گیرم كه جز تو معبودى نیست و شریكى براى تو وجود ندارد، و محمد صلى الله علیه و آله بنده و فرستاده توست ؛ و از تو مى خواهم كه حاجتهایم را برآورده سازى ، اى تویى كه حمد و ستایش مخصوص تو بوده و معبودى جز تو وجود ندارد، تو آفریننده آسمانها و زمینى ، اى كسى كه قبل از وجود هر موجودى وجود داشته ، و همه چیز را خلق كرده ، و بعد از آنكه همه موجودات از بین مى روند باقى خواهد بود!
خداوندا چشمانم را به رحمت تو دوخته ام ، و دستانم را به سوى جود و كرم تو دراز كرده ام ، پس مرا محروم مكن آنگاه كه از تو درخواست مى كنم ، و مرا عذاب منما آنگاه كه از تو طلب بخشایش دارم . خدایا، مرا ببخشاى چرا كه تو به همه چیزم عالم و دانایى ، و مرا عذاب مكن چرا كه تو بر من قادر و توانایى ، تو را سوگند مى دهم به رحمتت اى برترین رحم كنندگان !
پروردگارا، اى دارنده رحمت واسعه ، و اى دارنده درودها و رحمتهاى نافع و بالابرنده ، بر گرامیترین ، محبوبترین و ارزشمندترین بنده ات ، بنده و پیامبرت محمد صلى الله علیه و آله درود فرست ، شریفترین ، كاملترین ، برترین ، بزرگترین و گرامیترین درودى كه بر مبلغین فرامینت و بر امینان وحیت فرستاده اى ؛ خداوندا، همچنان كه جهالت و نادانى را به وسیله او برطرف نمودى ، و درهاى هدایت را به وسیله او گشودى ، ما را در راههاى هدایت او قرار ده ، و حجتهاى روشن او را براى ما اسبابى قرار ده كه براى رسیدن به تو از آنها پیروى كنیم !
پروردگارا! ستایش براى توست ، به اندازه آسمانهاى هفتگانه و طبقه هاى آن ، و به گنجایش زمینهاى هفت گانه ، و آنچه در بین آنهاست ، و به گنجایش عرش پروردگار با كرامت و ترازوى آفریدگار بخشنده و غفار و كلمات پروردگار توانا، و به تعداد مخلوقات ، و به گنجایش بهشت و جهنم ، و ذرات آب و خاك ، و به میزان آنچه دیده شده و دیده نمى شود.
خداوندا! درودها و بركات ، و منت و بخشش و رحمت ، خشنودى و فضل و سلامت ، یاد و نور و شرف و نعمت خود را بر محمد صلى الله علیه و آله و خاندانش قرار ده ، همچنان كه درود و بركت و رحمت خود را بر ابراهیم و خاندان او ارزانى داشتى ، به درستى كه تو ستوده و بزرگوار مى باشى .
پروردگارا، وسیله عظمى و بهترین پاداشت را در قیامت ، به محمد صلى الله علیه و آله ارزانى دار، تا او را شرافت و برترى عطا فرموده باشى ، اى معبود هدایت كننده !
پروردگارا! بر محمد و خاندان او، و بر جمیع ملایك ، پیامبران و فرستادگانت درود فرست ، و سلام مرا بر جبرئیل و میكائیل و اسرافیل ، و حاملان عرش و فرشتگان مقرب ، و نویسندگان اعمال و بهشتیان برسان ؛ و سلام بر پدر ما انسانها آدم ، و مادر ما حوا، و سلام بر تمامى پیامبران ، صدیقین ، شهدا و صالحان ؛ و سلام بر تمامى فرستادگان ؛ و حمد و ستایش مخصوص به پروردگار جهانیان است و هیچ قدرت و توانایى وجود ندارد مگر از جانب خداوند یكتا كه برتر و والاتر از همگان است ، و چنین خداوندى مرا كفایت مى كند و او بهترین كفایت كنندگان است . و درود و سلام بسیار بر محمد و خاندان او باد!

سایت گنجینه دانلودهای رویایی

فریاد بی صدا حرف دل همه کسانی که میگویند ولی شنیده نمی شوند ...هستند ولی دیده نمی شوند ..پس تو نیز بی صدا فریاد کن....

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.