• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
انجمن ها > انجمن اجتماعي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
اجتماعي (بازدید: 1266)
پنج شنبه 24/11/1387 - 14:28 -0 تشکر 89890
آموزش شكل گیری روابط سالم

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیكم

دوستان عزیز برقراری رابطه بین انسان ها همیشه از زمان های قدیم وجود داشته و هست. اما ما باید بدانیم كه چگونه با هم روابط سالمی را برقرار كنیم !!

من در این بحث می خواهم با كمك شما عزیزان آموزش هایی را در رابطه با این نكته به شما ها بدم

فقط یاری كردن من را فراموش نكنید!!!

موفق باشید

پنج شنبه 24/11/1387 - 14:40 - 0 تشکر 89893

 بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیكم

روابط سالم بین فردی سلامت و شادابی را به همراه دارد. مطالعات نشان می‌دهد انسانهایی كه ارتباطات سالم ودرستی با دیگران دارند، استرس كمتری را تجربه می‌كنند و شادتر هستند. طبیعتا در هر رابطه صحیح و انسانی رعایت یكسری اصول اولیه ضروری می‌باشد. در اینجا به چند اصل مهم اشاره شده است :

1- انتظارات واقع گرایانه‌ای از طرف مقابل داشته باشید. هیچ كس دقیقا همان چیزی نیست كه خواهان آن هستید. گاه افراد با اعمالشان شما را نا امید می‌كنند. یك رابطه سالم به این معناست كه دیگران را به همان صورتی كه هستند بپذیرید و قصد تغییر آنها را نداشته باشید. 2 - با یكدیگر صحبت كنید. گفتگوی سالم یكی از اركان ارتباط سالم است. بدین معنا كه : برای خود وقت بگذارید. شنونده خوبی باشید. وقتی طرف مقابل مشغول صحبت است تنها به صحبتهای او گوش دهید و به پاسخ خودتان نیندیشید. با گوش جان صحبت‌های طرف مقابل را بشنوید. گاه افراد در گفته‌هایشان احساسی را بیان می‌دارند كه تنها با گوش شنیده نمی‌شود و بایستی قلب خود را نیز برای آن بكار بگیرند. سوال كنید. اگر احساس می‌كنید نكته‌ای را از گفته‌های طرف مقابل متوجه نشده‌اید از او بخواهید تكرار كند. علاقمندی خود را به شنیدن مطلب نشان دهید. تبادل اطلاعات كنید. مطالعات نشان می‌دهد تبادل اطلاعات برای شروع ارتباط مفید می‌باشد. در بیان خود واطلاعاتتان راحت باشید ولی متوجه باشید كه در آغازطرف مقابل را با انبوهی از مطالب دچار سردرگمی‌نكنید. یك رابطه سالم، گفتگوی سالم می‌طلبد.3 - انعطاف پذیر باشید. بسیاری از ما سعی می‌كنیم افراد و موقعیتها را تابع خواسته‌های خویش سازیم و طبیعی است وقتی آنها به شیوهخود عمل می‌كنند ما آمادگی آن را نداشته واحساس نگرانی، غم و حتی خشم می‌كنیم. در یك رابطه سالمرشد و تغییرات هر یك از طرفین مجاز می‌باشد. 4 - مراقب و متوجه خود باشید. رضایت خودتان را در یك رابطه نادیده نگیرید. رابطه سالم دوجانبه است و هر دو نفر بایستی از آن احساس رضایت كنند. 5 - راسخ و ثابت قدم باشید. چنانچه مسئولیتی را می‌پذیرید، آن را بطور كامل به پایان برسانید. در یك رابطه سالم ثبات و مسئولیت پذیری ازشرط‌های اساسی به شمار می‌آید.

پنج شنبه 24/11/1387 - 14:44 - 0 تشکر 89894

با سلام خدمت دوست گرامیم

به نظر من قدم اول در برقراری یک رابطه ی خوب روبرو شدن با افراد با چهره ای گشاده و متبسم است . هیچگاه نباید در برقراری روابط با دیگران خود را برتر از آنها دانسته و با فخر و غرور با دیگران روبرو شویم . سلام کلید همه ی دوستیها و آغاز تمام صمیمیتهاست .

پس با رویی گشاده و خندان به همه ی شما تبیانی ها می گم : سلام

خداوندا! تقدیرم را زیبا بنویس . کمک کن آنچه تو زود خواهی ، من دیر نخواهم! آنچه تو دیر خواهی من زود نخواهم! (دکتر شریعتی)

پنج شنبه 24/11/1387 - 14:50 - 0 تشکر 89895

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیكم

ادامه آموزش:

6-به شكلی منصفانه بحث كنید. بسیاری از ارتباطات تعارضاتی را نیز به همراه دارد. این بدان معنا نیست كه شما به عقاید یكدیگر احترام نمی‌گذاریدبلكه بدین معناست كه مسئله‌ای دارید : برای گفتگو و مذاكره درباره مسئله موجود وقت مناسبی را تعیین كنید. توجه داشته باشید كه گفتگوهای دشوار را زمانی كه خسته یا عصبانی هستید آغاز نكنید. با توافق طرف مقابلزمان مناسبی را برای گفتگو درباره مساله موجودانتخاب كنید. یك رابطه سالم بر مبنای احترام متقابل پایه ریزیشده است. ایراد نگیرید و سرزنش نكنید. به موضوع حمله ببرید نه به شخص. یك گفتگوی ملایم را به شكلی قاطعانه و باگفتن كلمه " من " آغاز كنید. چگونگی ناراحتی خودرا از مساله بیان نمایید. و هرگز كلمه تو یا شما را به منظورسرزنش و تحقیر طرف مقابل بكار نبرید. در یك ارتباط سالم سرزنش جایی ندارد.به احساسات منفی و غیرقابل كنترل خود اجازه بروز ندهید. به دیگران فرصت دهید درباره خودشان صحبت كنند. یكرابطه سالم به افراد حق بیان می‌دهد. از موضوع بحث خارج نشوید. حول یك موضوع مشخص بحث و گفتگو كنید و هر موضوعی كه شما را آزرده ساخته و ارتباطی با موضوع فعلی ندارد پیش نكشید. یكرابطه سالم اشتباهات را می‌پذیرد.با مفروضات خود نتیجه گیری نكنید. وقتی با كسی صمیمی‌می‌شوید هرگز بر پایه فرضیات خود نتیجه گیری نكنید. شما احساسات و افكار طرف مقابل را بخوبینمیشناسید. یك رابطه سالم همه جوانب را می‌سنجد. اگر احساس كردید به كمك فرد دیگری احتیاج دارید از وی كمك بگیرید. در صورتی كه نتوانستید مسائل خود را باطرف مقابل به شیوه‌ای صحیح حل نمایید حتما ازفردی مثل مشاور، والدین، افراد با تجربه دیگر و افراد قابل اعتمادكمك بخواهید. یك رابطه سالم از تقاضای كمك نمی‌هراسد. بخاطر بسپارید همیشه پایان گفتگوها حل كامل مسئله نیست. خود را برای پایان ناموفق و یا بینابین آماده كنید. یك رابطه سالم پیروی كوركورانه و یا توافق كامل راطلب نمی‌كند. نسبت به دیگران خرده گیر نباشید. البته شما نمی‌توانید هر چیز و هر كس را بپذیرید ولی در عین حال خرده گیر هم نباشید. این كار از انرژی‌های شما می‌كاهد.مطالعات نشان می‌دهد هر چه بیشتر خوبی‌های دیگران را ببینید و كشف كنید، روابط بهتری برقرار خواهید نمود.رابطه سالم با سوء تفاهم و زخمهای گذشتهارتباطی ندارد. بخاطر بسپارید هدف از گفتگو، پیروز شدن هر دو نفر است. ارتباط سالم بر مبنای برنده و بازنده استوار نیست. یك رابطه سالم دارای دو برنده است كه هر یك باكمك دیگری به دنبال پاسخ مسئله می‌گردد. شما قادرید ارتباط خود را قطع كنید. شما می‌توانید خود را از یك رابطه بیرون كشیده و به ارتباط خود پایان دهید.مطالعات نشان می‌دهد اگر چه در یك ارتباط موثر وفاداری اصل مهمی‌است اما یك ارتباط سالم به اكنون می‌اندیشدنه امیدواری نسبت به یك ایده‌آل احتمالی در آینده. 7- محبت و صمیمیت خود را نشان دهید. صمیمیت نقش بسیار مهمی‌در ارتباطات بین فردی دارد. یك رابطه سالم احساسات صمیمانه و دوستانه رامی‌طلبد. 8- تعادل زندگی خود را حفظ كنید. در همه امور تعادل خود را حفظ كنید و به هر یك از افراد و مسایل زندگی خود سهم مناسبی را اختصاصدهید. یك رابطه سالم وابستگی شدید و عادت گونه را نمی‌پذیرد. 9- به خود فرصت دهید. دوست شدن و ایجاد یك رابطه سالم یكباره اتفاق نمیافتد. بخصوص وقتی در محیطی جدید مثل دانشگاه وخوابگاه قرار می‌گیرید. نزدیك شدن به افراد جدید كمی‌دشوار به نظر می‌رسد. ولی بخاطر بسپارید آشناشدن با افراد كمی‌طول می‌كشد. ایجاد یك رابطه سالم نیاز به زمان دارد. 10- خودتان باشید. اگر بتوانید در برخوردهایتان خودتان باشید و نقش بازی نكنید بسیار دلچسب تر و مقبول تر خواهید بود. چنانچه خودرا زیر نقاب پنهان كنید بالاخره دیر یا زود خودواقعی تان آشكار خواهد شد و به روابط شما لطمه خواهد زد. یكرابطه سالم با انسانهای واقعی ساخته می‌شود نه با تصورات.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.