انجمن ها > انجمن مهدویت > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
مهدویت (بازدید: 135)
جمعه 13/5/1391 - 10:14 -0 تشکر 489667
انتظار و منتظر در فرهنگ اسلامی

 1. امام صادق (ع) : از امام صادق (ع) نقل شده است که در مورد آیه (( هدی للمتقین الذین یومنون بالغیب )) فرمود : متقین ، شیعیان علی بن ابیطالب (ع) هستند و غیب هم حضرت مهدی (عج) غایب است. 
یوم الخلاص صفحه 223 ، الزام الناصب صفحه 137

2. امام صادق (ع) : نزدیکترین حالت بندگان به خدا و خشنودی او از آنها هنگامی است که حجت خدا در میان آنها نباشد و برای آنها ظاهر نشود و آنها محل او را ندانند. ولی در عین حال معتقد باشند که حجت خدا هست ، در این زمان شب و روز در انتظار فرج باشند. 
بحارالانوار جلد 52 ، صفحه 145

3. حضرت محمد (ص) : خوشا به حال کسانی که در غیبت حضرت مهدی (عج) صبور باشند و خوشا به حال کسانی که در محبت ورزیدن در راه اهل بیت (ع) استوار ماندند ، خداوند آنها را در کتابش این طور توصیف نموده است : سوره مجادله آیه 22 (( آنها که به جهان غیب ایمان آوردند )) آنها حزب الله هستند ، آگاه باشید به درستی که حزب الله رستگار است. 
بحارالانوار جلد 52 صفحه 143

4. امام باقر (ع) : کسی که در حال انتظار امام زمان (عج) مرده باشد ، زیان نکرده اگرچه در میان خیمه با لشگر حضرت نمرده باشد. ( یعنی هرجا بمیرد ، پاداش شهید را دارد ) 
منتخب الاثر صفحه 498 

5. امام باقر (ع) : زمانی بر مردم می آید که امام و پیشوای آنان غیبت میکند ، پس خوشا به حال کسانی که در آن زمان بر فرمان ما استوار و ثابت قدم باشند. 
بحارالانوار جلد 52 صفحه 145 

6. امام رضا (ع) : شکیبائی و انتظار فرج چقدر نیکو است ، آیا گفته خدا را شنیدید که فرمود ( سوره هود آیه 93 ) : شما منتظر باشید که من هم با شما منتظرم . و همچنین فرمود : ( سوره یونس آیه 20 ) انتظار بکشید که من هم با شما از انتظار کشندگانم . بنابراین صبور باشید ، چون فرج بعد از زمان یاس و ناامیدی می رسد و افراد قبل از شما صبورتر بودند. 
بحارالانوار جلد 52 صفحه 629 

7. امام صادق (ع) : تقوی و پاکدامنی و درستی و انتظار فرج با صبر و بردباری از راه و رسم ائمه (ع) است. بحارالانوار جلد 52 صفحه 122 
8. حضرت محمد (ص) : به زودی بعد از شما گروهی می آیند که پاداش یک نفر از آنها به اندازه پاداش پنجاه نفر از شماست . آنها گفتند : ای رسول خدا ، ما در جنگ بدر و احد و حنین با تو بودیم و درباره ما قرآن نازل شد. رسول خدا (ص) فرمود : آنچه را که آنها به دوش گرفتند ، اگر بر دوش شما می نهادند ، مثل آنها صبر و استقامت نمی کردید. 
بحارالانوار جلد 52 صفحه 130 

9. امام صادق (ع) : کسی که در انتظار امام دوازدهم (ع) است ، همانند کسی است که شمشیر را در رکاب رسول خدا (ص) برهنه کرده و از او دفاع میکند. 
بحارالانوار جلد 52 صفحه 129 

10. امام سجاد (ع) : کسی که در زمان غیبت قائم ما بر ولایت ما استوار باشد ، خداوند پاداش هزار شهید از شهدای جنگ بدر و احد را به او خواهد داد. 
بحارالانوار جلد 52 صفحه 125 

11. امام حسن عسگری (ع) به ابن بابویه فرمود : بر تو باد به صبر و انتظار فرج ، چون پیامبر گرامی (ص) فرمود : برترین اعمال امتم انتظار فرج است. 
منتخب الاثر صفحه 234 

12. امام صادق (ع) : به خدا قسم عبادت پنهانی شما در زمان غیبت در حکومت باطل از عبادت کسی که خدا را در زمان امام حاضر و دولت حق عبادت میکند برتر است. 
یوم الخلاص صفحه 243 

13. امام حسین (ع) : حضرت مهدی دارای غیبتی است که گروهی در آن مرحله مرتد میشوند و گروهی ثابت قدم می مانند و اظهار خشنودی میکنند.افراد مرتد به آنها می گویند (( این وعده کی خواهد بود اگر شما راستگو هستید ؟ ( منظور از وعده ظهور حضرت مهدی (عج) است ) )) ولی کسی که در زمان غیبت در مقابل اذیت و آزار و تکذیب آنها صبور باشد ، مجاهدی است که با شمشیر در کنار رسول خدا (ص) جهاد کرده است. بحارالانوار جلد 51 صفحه 133

منبع:سایت عصر ظهور

اولین مدرسه عشق که تأســـیس شده 

درس عشق علی و فاطمه تدریس شده

گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه از عـلــی

اولـین کلمه که آمـوختن علـی بود علـی

يکشنبه 15/5/1391 - 21:18 - 0 تشکر 493095


  به بهانه طرح پرسش جناب آقای دكتر احمدینژاد رییسجمهور محترم، در شب نیمه شعبان 1389 مبنی بر اینكه درصورت ظهور حضرت صاحبالزمان«عج» شما چه كلام، سوال و خواستهای طرح خواهید نمود؟ ¬

در آرزوی كلامی با امام «عج»در عصر ظهور:

سلام به طلوع خورشیدی كه آمده است تا جهانی را با نور خود از تاریكی و جهل برهاند و خداحافظ، غروب دلگیر و غم انگیز جمعههای دور ما.
اماما در آرزوی رویت هلال روی تو، هر غروب جمعه به بامها میرفتیم، ولی ما جز هلال عمر خود چیزی رویت نمیكردیم. میترسیدم كه دیر بیایی و من دیگر عاشق تو نمانده باشم و تاریكیها تمامی نور من را نیز فراگرفته باشد.
خوب شد كه آمدی، جهان را ببین! شیطان به عهد خود وفادار ماند و ما انسانها را به گمراهی كشاند و تنها بر قلیلی از ما فائق نیامده است و میدانم كه ما چون شیطان به عهد خود با تو وفادار نبودیم كه اگر اینگونه بود تو سالها پیش برای روشنی جهان طلوع كرده بودی.
ما نیامده بودیم كه زمین گیر شویم، اما جاذبه زمین ما را سخت زمین گیر كرد، حتی نیوتن هم قانون جاذبه زمین را نوشت و بر همه عیان شد كه زمین سخت دارای جاذبه است. اما ما اساساً اهل این چیزها نبودیم، شیطان سیب هوس را تعارف كرد و آدم گفت اهلش نیستم و حالا چه اهل شدهای ای آدم. این همان سیب است كه برسر نیوتن خورد و او را با قانون جاذبه آشنا كرد.
خوش آمدی ای مصداق جا الحق و ای موجب زهق الباطل كه تنها با آمدن توست كه باطل نابود میشود.
تو خورشیدی و ما در فراق تو با ماه نجوا كردیم؛ ما با ماه تا صبح به انتظار تو نشستیم، ای طلوع جاودانهما؛ تجربه مهتاب بود كه ما را به دیدار آفتاب رساند كه اقتدا به خامنهای همان انتظار فرج بود. این ماه شب چهارده جادههای هدایت را روشن نمود تا درتاریكی گم نشویم كه اگر ما قمر نداشتیم، اوضاع ما نیز قمر در عقرب بود؛ در نبود خورشید ما عاشق ماهی‌‌ شدیم كه امتدادش به خورشید میرسید؛ كه بی عشق قمر عاشق خورشید شدن محال است. اگراین سید خراسانینبود میکشت غم مهدی ما را. در غیاب تو نصر الله بوسه زد بر دستان ماه و حال با آمدنت ما به نصرالله رسیدیم.

خوش آمدی ای آرام جانما

میدانم كه با آمدن تو تازه كار شروع میشود، اما چه باك، ما در انتظار طلوع تو با ماه زخمها خوردهایم، حالا با تو استوار تر از كوهیم ،كه چون كوهها جابجا شود ما جابجا نخواهیم شد.
خوش آمدی، ای قرار بیقرارانِ عدالت در جهان آقای من، زبانم یارای صحبت ندارد؛ بغض سالهای سخت انتظار گلویم را میفشارد تو خود شاهدی و میدانی انسانها چه بلاهایی برسر خود آوردند و زمین با همهی وجود خود «ظهرالفساد فی البر و البحربما كسبت ایدی الناس» را احساس میكرد. گفتند انسان گرگ انسان است و نخوری خورده میشوی و با این شعار دریدند شكمهای مظلومان را؛ اما به امید تو است كه هنوز جهان پابرجاست.
ما به امید نماز شكر ظهور تو بود كه تا كنون قامت استوار داشتیم. ما به امید انقلابت انقلاب كردیم، جوانان ما برای حفظ سنگرت ایران، هشت سال جنگیدند. شیطان بارها به ما شبیخون زد و این اواخر با رنگ سبز علوی. اما ما با وجود حضرت ماه خوب بلدیم سره را از ناسره بشناسیم.

مولای من، ای سبزترین بهار هستی...!

این همه لشگر به عشق خورشید با ماه آمدند تا به نور برسند كه خورشید و ماه در كنارهم دیدن دارد.
ای خورشید، برجهان بتاب تا معنی «انی جاعل فی الارض خلیفة» بر همه عالم آشكار شود.
اماما با دَم مسیحاییات دعا كن تا آخرین نفس در ركاب تو باشیم و در ركاب تو چون سرو ایستاده بمیریم.
منبع:http://kowsar.masoumeh.com

اگر آدم دنیا رو هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه هیچ فایده ای نداره
برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی