انجمن ها > انجمن سياسي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
سياسي (بازدید: 544)
پنج شنبه 16/6/1391 - 11:7 -0 تشکر 545279
استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی

بحث استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی بیشتر به كشورهای در حال توسعه مربوط می‌شود.در این مقاله استدلال شده كه نه تنها استقلال اقتصادی پیوندی عمیق با استقلال سیاسی دارد. بلكه شرط لازم برقراری آن، استقلال سیاسی است. متعاقب گذر از سطح خاصی از بلوغ استقلال سیاسی، زمینه نمو استقلال اقتصادی فراهم می‌گردد...

پنج شنبه 16/6/1391 - 14:30 - 0 تشکر 545558

بحث استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی بیشتر به كشورهای در حال توسعه مربوط می‌شود.در این مقاله استدلال شده كه نه تنها استقلال اقتصادی پیوندی عمیق با استقلال سیاسی دارد. بلكه شرط لازم برقراری آن، استقلال سیاسی است. متعاقب گذر از سطح خاصی از بلوغ استقلال سیاسی، زمینه نمو استقلال اقتصادی فراهم می‌گردد. متقابلا در سطوح مختلف توسعه اقتصادی، شدت رشد استقلال و توسعه سیاسی متفاوت است. هر اندازه سطح توسعه‌یافتگی كشورها پایین‌تر باشد، تجربه مردم آنها در كسب استقلال سیاسی كمتر است و هر چقدر در استقلال سیاسی كم‌تجربگی بیشتر مشهود باشد، آشنایی مردم با استقلال اقتصادی كم‌مایه‌تر خواهد بود. بنابراین رابطه‌ای كه بین توسعه‌یافتگی و استقلال در وجود سیاسی و اقتصادی برقرار است، به شكل معادله‌ای خطی می‌باشد.

پنج شنبه 16/6/1391 - 14:30 - 0 تشکر 545562

درباره استقلال

اگر حاكمیت را به عنوان قدرت مطلق، توجیه‌ناپذیر، مستمر و عمومیت‌یافته بدانیم كه همراه با عناصری چون سرزمین، حكومت، ملت، مفهوم یا پدیده دولت را می‌سازند، استقلال و آزادی متغیرهای مشتق از آن می‌باشند. مفهوم استقلال در روابط خارجی یك دولت با دولت دیگر به كار می‌رود كه یك دولت می‌تواند در سیاست خارجی از منافع، اهداف و امنیت ملی خود دفاع نماید. مفهوم آزادی بیشتر در تبیین سیاست داخلی به كار می‌رود، به گونه‌ای كه یك دولت در اداره امور داخلی ملت بدون اعمال نظر و تأثیرپذیری از سیاست بین المللی به وضع قوانین بر اساس مبانی ارزشی خود و اجرای آن بپردازد. هر چند ساز و كارهایی چون ایجاد منطقه‌هایی ممنوعه پروازی در عراق و ورود نیروهای حافظ صلح ناتو به بوسنی، نقض استقلال ملی یك كشور محسوب می‌شوند ولی با دگرگونی‌هایی كه در مفاهیم سیاسی و حقوقی به وجود می‌آید 1 ، شاید این موارد و نمونه‌های مشابه آن را كه یك اصل و قاعده پذیرفته شده در حقوق بین الملل می‌باشد، نقض حاكمیت دولت‌ها، تلقی نكنند یا فرض اینكه موضوع مهمتری از حاكمیت ملی و استقلال كشورها مد نظر باشد. البته واقعیت این است كه حاكمیت ملی به عنوان آنچه فرض شد یعنی قدرت مطلق و تجزیه‌ناپذیر در جهان واقع وجود ندارد و دامنه حاكمیت روز به روز در حال محدودتر شدن است، اما این به هیچ وجه نمی‌تواند به معنی از دست دادن آزادی باشد.

پنج شنبه 16/6/1391 - 14:30 - 0 تشکر 545563

مفهوم استقلال
از نظر واژه‌شناسی؛ كلمه استقلال از باب استفعال و با واژه‌هایی چون قلیل، قلت و تقلیل مرتبط است و در معنی، كم كردن و به حداقل رساندن می‌باشد. ملت استقلال‌طلب می‌خواهد وابستگی‌ها را تحلیل بدهد و اتكای به دیگران را به حداقل برساند. 2 . با ارائه معنی لغوی واژه استقلال می‌توان یك تعریف مفهومی از آن ارائه داد: استقلال عبارت است از«داشتن قدرت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری همراه با اعمال این تصمیم‌ها و سیاست‌ها در حیطه حاكمیت.» 3 اگر این تعریف را تجزیه كنیم، سه عنصر قدرت تصمیم‌گیری، قدرت اعمال تصمیم گرفته شده و قلمرو حاكمیت قابل بازیافت هستند. بر این اساس چنانچه ملتی بتواند بدون تأثیرپذیری از محیط خارجی اعم از منطقه‌ای و نیروهای اثرگذار بین المللی چون قدرت‌های بزرگ، سازمان‌های اقتصادی بین المللی(مانند بانك جهانی و صندوق بین المللی پول) و شركتهای چند ملیتی برای خود برنامه‌های كلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین كند، آن را ملت مستقل می‌نامند. اگر بخواهیم تعریف دیگری از مفهوم استقلال ارائه كنیم، باید موارد زیر را در آن لحاظ نماییم:

پنج شنبه 16/6/1391 - 14:31 - 0 تشکر 545565

. جدا نمودن حاكمیت یك كشور از هر نوع سلطه و اقتدار خارجی؛

پنج شنبه 16/6/1391 - 14:31 - 0 تشکر 545567

2. وضع هر تجمع بشری كه دستگاه و اركان آن به نسبت دستگاه و اركان تجمع بشری دیگر در حال اطاعت و پیروی واقع نشده باشد.

پنج شنبه 16/6/1391 - 14:31 - 0 تشکر 545568


3.حقی كه به موجب آن، هر كشور در سیاست داخلی یا خارجی خود آزاد است. (4) بر این اساس استقلال دو جنبه دارد. استقلال خارجی یعنی؛ آزادی عمل در برقراری روابط با سایر كشورها و در مسائل خارجی به طور كلی. استقلال داخلی یعنی؛ آزادی عمل در چارچوب سرحدات كشوری. در نتیجه استقلال داخلی، كشو می‌تواند هر نوع قانون اساسی كه مایل باشد، تصویب كند و تشكیل اداری خویش را به میل خود برقرار نموده و هر نوع قانونی را بخواهد، وضع كند.

پنج شنبه 16/6/1391 - 14:31 - 0 تشکر 545570

نظریات پیرامون استقلال
تحقق سایر اهداف ملی تابعی از تحقق استقلال به معنای واقعی آن می‌باشد.تا زمانی كه ملتی به استقلال نرسد اصولاً به عنوان عضوی از جامعه بین‌المللی پذیرفته نخواهد شد، آنگاه خواهد توانست خود را از سلطه دولت دیگر آزاد كرده و حق تعیین سرنوشت را از آن خود ساخته و به جای قوانین جزایی و كیفری دولت بیگانه قوانین و نهادهای بومی ایجاد كند؛حال باید یكی پس از دیگری وظایف خود را انجام دهد.به عبارت دیگر، پس از اتمام پویش ملت‌سازی سایر اهداف ملی تحقق می‌یابد كه كسب استقلال یكی از مختصات حقوقی-سیاسی این پویش می‌باشد.از این جا به بعد است كه كاركردهای كلانی چون امنیت ملی، یكپارچه سازی ملی و استمرار یا تثبیت آن، توسعه و رفاه ملی بر عهده دولت جدیدی خواهد بود كه به جای دولت استعمارگر یا سلطه‌گر یا امپراتوری فروپاشیده، زمام حكومت و قدرت را در دست دارد.عه و رفاه)، در حالی كه هیچ یك از این مشكلات در زمان استیلای روسها بر آنها وجود نداشته است.

پنج شنبه 16/6/1391 - 14:31 - 0 تشکر 545571

به عنوان مثال، تا قبل از فروپاشی اتحاد شوروی برای جمهوری‌هایی چون تركمنستان و تاجیكستان، رسالتی چون تأمین امنیت ملی وجود نداشت؛زیرا ارتش سرخ شوروی در سراسر این امپراتوری اعمال فوق را انجام می‌داد، چرا كه اولاً ارتش جداگانه‌ای به نام ارتش تركمنستان وجود نداشت، ثانیاً به علت حاكمیت مطلق شوروی امكان تحقق چنین‌ ارتشی نبود، ثالثاً استقلالی برای كشور فوق مفروض نبود ولی پس از فروپاشی مسائلی چون یكپارچگی بر دوش برخی از این ملت‌های تازه استقلال یافته می‌افتد.جمهوری فدراتیو روسیه با استقلال خواهی چچن اینگوش روبه‌رو می‌شود، جمهوری گرجستان با جنبش جدایی طلبی اقلیت آفغازی درگیر می‌شود، دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ به جنگ و نبرد مسلحانه می‌پردازند، جمهوری تاجیكستان با جنبش اسلامی خواهان نفوذ طلب و سهیم شدن در قدرت وارد كشمكش می‌شود، جمهوری تركمنستان با مشكلات اقتصادی چون كشیدن راه‌آهن عشق‌آباد-سرخس و لوله نفت و گاز و فشارهای بین المللی موافقو مخالف سخت دست و پنجه نرم می‌كند(توس

پنج شنبه 16/6/1391 - 14:31 - 0 تشکر 545573

اینكه كشور ضعیف و وابسته‌ای در بازی سیاست بین‌المللی غوطه‌ور باشد، پدیده خوبی نیست.زیرا دائماً مورد طمع همسایگان و دولت‌های ماجراجو قرار می‌گیرد.از سویی به عنوان متحد كشورهای دیگر نیز نمی‌تواند مورد اعتماد واقع شود.هر قدر میزان اتكای یك واحد سیاسی از نظام بین الملل كمتر باشد، قدرت مانور آن بیشتر است و می‌تواند برای دنیا هنجارها و ارزش‌های رفتاری تعیین كند و برعكس هر قدر وابستگی او به نظام بین‌الملل بیشتر باشد، طبیعی است كه در اتخاذ رفتارهای خارجی باید نگاهی به حلقه‌های وابستگی خود بنماید.به عنوان مثال، كشورهایی كه از بانك جهانی وام می‌گیرند تا برنامه‌های عمرانی و توسعه خود را پیش ببرند یا از دولت امریكا وام می‌گیرند، نمی‌توانند رفتاری برخلاف منافع امریكا در منطقه خود اتخاذ كنند.مثلاً دول عربی خلیج فارس نمی‌توانند اقدامات اسرائیل را قاطعانه محكوم كنند؛زیرا امنیت ملی خود را به وسیله ناوگان‌های امریكایی مستقر در منطقه یا سلاح‌های خریداری شده از امریكا تأمین می‌كنند.

پنج شنبه 16/6/1391 - 14:32 - 0 تشکر 545575


الف. انزوای سیاسی
گروهی از ملت‌ها برداشت خود از استقلال را با مفهوم انزواگرایی پیوند زده‌اند.از نظر این كشورها استقلال زمانی تحقق می‌یابد كه یك ملت كمترین ارتباطات و مبادلات‌ را با دنیای خارج داشته باشد و با اتكا به خود كلیه ابعاد زندگی را تنظیم و اداره نماید.» (5) این نظریه در عصر حاضر كه شاهد گسترش ارتباطات هستیم قابلیت اجرایی و احترام علمی ندارد.این نظریه برای اعصار پیشین كه سطح ارتباطات ملت‌ها و دولت‌هایشان به دلیل فقدان شبكه‌های حمل و نقل، پایین بودن سطح نیازهای مردم، عدم تنوع تقاضاهای نوع بشر و در نهایت بسته بودن جهان‌بینی مردم به علت انزوای جغرافیایی كه فقدان سیاحت و سفر و گردشگری را در پی داشت، می‌توانست استقلال را معنی كند.به عنوان مثال، دولت ایران عصر افشاریان و زندیان می‌توانست بدون ارتباط با دنیای خارج به حیات سیاسی خود ادامه دهد؛چون نیازهای اقتصادی مردم به وسیله اقتصاد معیشتی و خودكفای داخلی تأمین می‌شد و نیروی نظامی قبایل و عشایر هم امنیت داخلی و تا حدودی خارجی را تأمین می‌كردند، لذا نیازی به گسترش روابط با دولت‌های خارجی نبود.اما دولت قاجار در عصر فتحعلی شاه به علت نداشتن سلاح نو و مدیریت جدید نظامی جهت دفاع از امنیت ملی و به دلیل عدم ت.مین این نیاز به وسیله صنایع داخلی مجبور به گسترش روابط ولو در شكل وابسته آن با دول خارجی بود. دولت‌هایی چون چین و تایلند مدتی در سیاست خارجی، این رویه را در پیش گرفتند ولی خیلی زود ان را رها كردند. (6)

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی