• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
انجمن ها > انجمن مکانیک > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
مکانیک (بازدید: 32815)
يکشنبه 13/11/1387 - 21:52 -0 تشکر 86817
آموزش اتوکد 2007 (سه بعدی)

سلام

دوستان عزیز تو این تاپیک به آموزش اتوکد سه بعدی می‏پردازم.

آموزش اتوکد دوبعدی 

که دستوراتی رو که برای ترسیم اشکال در محیط دوبعدی اتوکد لازم دارید را به شما آموزش می‏دهد.

تمرینات اتوکد 

که یکسری تمرین بعد ازآموزش هر بخش اتوکد در اینجا قرار داده می‏شود.

رفع اشکال اتوکد 

که هر سوالی در مورد اتوکد داشته باشید می‏توانید در این قسمت بپرسید.

این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت

هر کجا وقت خوش افتاد، همانجاست بهشت

دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود

گر درون تیره نباشد همه دنیاست بهشت

شنبه 3/12/1387 - 21:19 - 0 تشکر 92596

Planar Surface

برای ترسیم یک سطح سه بعدی به کار می‏رود.

طریقه فعال نمودن:

1- نوشتن Planesurf در خط فرمان

2- فعال کردن این دستور از منوی آبشاری Draw زیر گروه Modeling

بعد از فعال شدن باید کارهای زیر را انجام دهیم:

Specify first corner or [Object] : اولین گوشه را انتخاب کنید.

Object

بعد از انتخاب این گزینه و انتخاب خطوطی که یک‏پارچه و بسته باشند ، شکل ترسیمی به صورت سطحی سه‏بعدی درمی‏آید.

Specify other corner: گوشه دیگر را تعیین کنید.

نکته: دقت کنید که در این دستور هنگام ترسیم F8 (Ortho) خاموش باشد.

این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت

هر کجا وقت خوش افتاد، همانجاست بهشت

دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود

گر درون تیره نباشد همه دنیاست بهشت

شنبه 3/12/1387 - 21:21 - 0 تشکر 92597

محورهای سه بعدی و طریقه عوض کردن آنها (UCS)

گاهی اوقات لازم داریم شکلی که ترسیم می‏کنیم فقط موازی با محور جهانی (UCS World) نباشد و با محورهای دیگر موازی باشد.

برای این کار از دستور UCS استفاده می‏کنیم.

طریقه فعال نمودن:

1- نوشتن UCS در خط فرمان

بعد از فعال شدن باید کارهای زیر را انجام دهیم: (در این قسمت به گزینه‏هایی می‏پردازم که بیشترین کاربرد را دارد)

برای این‏که این قسمت را به خوبی متوجه شوید یک مکعب ترسیم کنید.

Specify origin of UCS or[Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/Zaxis]

:<World>

که در حالت عادی و بدون انتخاب هیچ‏کدام از گزینه‏ها و با انتخاب سه نقطه از یک جسم ، محور مورد نظر انتخاب می‏شود.

Face

با انتخاب این گزینه و انتخاب وجه مورد نظر می‏توانیم محور را تغییر دهیم.

Named

با انتخاب این گزینه و انتخاب یک محور تعریف شده ، می‏توانیم محور مورد نظر را پاک یا ذخیره کنیم.

Object

با انتخاب این گزینه و انتخاب موضوع مورد نظر ، محور جاری بر طبق محور موضوع انتخاب شده تغییر می‏کند.

Previous

با انتخاب این گزینه ، محور مختصات را به محور قبل تغییر می‏دهد.

View

این گزینه محور را در محیط سه بعدی تبدیل به محور دو بعدی می‏کند.

World

این گزینه محور را به محور مختصات جهانی تغییر می‏دهد.

X/Y/Z

با انتخاب هر کدام از این گزینه‏ها محور جاری بر طبق یکی از محورهای انتخاب شده تغییر می‏کند.

Zaxis

با انتخاب این گزینه و انتخاب دو نقطه به عنوان محور Z محور جاری بر طبق محور Z که تعریف کرده‏ایم تغییر می‏کند.

این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت

هر کجا وقت خوش افتاد، همانجاست بهشت

دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود

گر درون تیره نباشد همه دنیاست بهشت

شنبه 3/12/1387 - 21:22 - 0 تشکر 92598

Extrude

گاهی اوقات اشکال ترسیمی به صورت تعریف شده و منظم مانند دستورات بالا نیستند و لازم داریم که برای ترسیم از اشکال پیچیده‏تری استفاده کنیم. به همین منظور از این دستور استفاده می‏کنیم.

نکته: برای استفاده از این دستور باید شکل ترسیمی حتمن یک‏پارچه و بسته باشد. برای این‏کار از دستور Pedit یا Pline استفاده می‏کنیم.

طریقه فعال نمودن:

1- نوشتن Ext در خط فرمان

2- فعال کردن این دستور از منوی آبشاری Draw زیر گروه Modeling

بعد از فعال شدن باید کارهای زیر را انجام دهیم:

Select objects to extrude: موضوع مورد نظر را برای بعد دادن انتخاب کنید.

Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle] <76.35>:

ارتفاع را تعیین کنید.

Direction

با انتخاب دو نقطه به عنوان ارتفاع ، ارتفاع مورد نظر را تعیین می‏کنیم.

Path

با انتخاب یک مسیر که هم محور با شکل است ، می‏توانید شکل مورد نظر را بر طبق مسیر راهنمایی کنید. دقت کنید که مسیری که برای شکل تعریف می‏شود باید یک‏پارچه باشد.

Taper angle

با وارد کردن یک زاویه می‏توانیم شکل مورد نظر را به صورت زاویه‏دار ترسیم کنیم.

این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت

هر کجا وقت خوش افتاد، همانجاست بهشت

دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود

گر درون تیره نباشد همه دنیاست بهشت

شنبه 10/12/1387 - 21:38 - 0 تشکر 94320

Revolve

برای چرخاندن یک مقطع حول یک محور از این دستور استفاده می‏شود.

طریقه فعال نمودن:

1- نوشتن Rev در خط فرمان

2- فعال کردن این دستور از منوی آبشاری Draw زیر گروه Modeling

بعد از فعال شدن باید کارهای زیر را انجام دهیم:

Select objects to revolve: شکلی که می‏خواهید حول محور بچرخد را انتخاب کنید. بعد از انتخاب موضوع کلید اینتر را بزنید.

Specify axis start point or define axis by [Object/X/Y/Z] :با انتخاب Object می توانید خطی را که به عنوان محور در نظر دارید انتخاب کنید تا شکل مورد نظر حول آن خط بچرخد یا با انتخاب یکی از محورهای X,Y,Z موضوع حول محور انتخاب شده می‏چرخد.

این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت

هر کجا وقت خوش افتاد، همانجاست بهشت

دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود

گر درون تیره نباشد همه دنیاست بهشت

شنبه 10/12/1387 - 21:39 - 0 تشکر 94321

Sweep

با انتخاب یک شکل و یک مسیر برای شکل ، می توانیم شکل مورد نظر را بر روی مسیر انتخابی هدایت کنیم.

طریقه فعال نمودن:

1- نوشتن Sweep در خط فرمان

2- فعال کردن این دستور از منوی آبشاری Draw زیر گروه Modeling

بعد از فعال شدن باید کارهای زیر را انجام دهیم:

Select objects to sweep: شکل مورد نظر را انتخاب کنید.

Select sweep path or [Alignment/Base point/Scale/Twist]: مسیر را انتخاب کنید.

Alignment

با انتخاب این گزینه می توانیم تعیین کنیم که شکل مورد نظر بر طبق مسیر انتخابی تغییر کند.

Base point

با انتخاب این گزینه شکل مورد نظر بر روی مسیر و در راستای نقطه انتخابی هدایت می‏شود.

Scale

با انتخاب این گزینه و وارد کردن یک عدد به عنوان مقیاس ، مقیاس نقطه ابتدایی نسبت به نقطه انتهایی به اندازه عدد وارد شده تغییر می‏کند.

Twist

با انتخاب این گزینه و وارد کردن یک عدد از صفر تا 360 به عنوان زاویه چرخش حول مسیر می‏توانیم شکل مورد نظر را حول مسیر بچرخانیم.

این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت

هر کجا وقت خوش افتاد، همانجاست بهشت

دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود

گر درون تیره نباشد همه دنیاست بهشت

شنبه 10/12/1387 - 21:41 - 0 تشکر 94322

Loft

گاهی اوقات لازم داریم که یک شکل با مقاطع مختلف داشته باشیم. برای این منظور از این دستور استفاده می‏کنیم.

طریقه فعال نمودن:

1- نوشتن Loft در خط فرمان

2- فعال کردن این دستور از منوی آبشاری Draw زیر گروه Modeling

بعد از فعال شدن باید کارهای زیر را انجام دهیم:

Select cross-sections in lofting order: مقاطع را انتخاب کنید. ( این مقاطع می‏توانند در یک راستا یا در جهت‏های مختلف ولی منظم باشند)

Enter an option [Guides/Path/Cross-sections only] :

یک گزینه را انتخاب کنید.

Guides

با انتخاب این گزینه و انتخاب خطوط یا منحنی‏هایی به عنوان راهنما ، می‏توانیم مقاطع انتخابی را بر طبق خطوط یا منحنی‏های انتخابی شکل دهیم.

این روش به علت سختی در ترسیم خطوط و منحنی‏ها و هم مسیر کردن آنها با مقاطع ترسیمی ، استفاده کمی دارد.

Path

گاهی اوقات لازم داریم مقاطع مختلف را که محورهای مختلفی دارند ولی هم جهت با هم هستند را به هم وصل کنیم. به همین منظور از این گزینه استفاده می‏کنیم.

Cross-sections only

اگر فقط مقطع را داشته باشیم و بخواهیم آنها را به هم متصل کنیم ، از این دستور استفاده می‏کنیم.

بعد از انتخاب مقاطع و زدن کلید اینتر ، پنجره Loft Setting ظاهر می‏شود که می‏توانیم بنا بر نیازی که داریم ، با انتخاب یکی از گزینه‏ها شکل مورد نظر را به دست بیاوریم.

این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت

هر کجا وقت خوش افتاد، همانجاست بهشت

دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود

گر درون تیره نباشد همه دنیاست بهشت

يکشنبه 18/12/1387 - 11:57 - 0 تشکر 96370

به نام خدای مهربون
الهی به امید تو نه به امید خلق روزگار
سلام
رسول عزیزم شرمنده دارم پارازیت می‌ندازم ولی واقعا جا داره از صمیم قلبم بهت خدا قوت اساسی بگم و ازت تشکر کنم.
واقعا کارت عالی شده و آموزش رایگان بکری رو در اختیار همه قرار دادی.
واقعا دستت درد نکنه، الهی عاقبت بخیر شی رفیق.
مراقب خودتون باشید

چیزهایی نصیب ما می‌شود که آن‌ها را باور داریم.

ای کاش یاد بگیریم، که زیر بارهای خمشی و پیچشی زندگی نقطه تسلیم را بالا بگیریم و مقاومت شکست را حداکثر کنیم تا چرخ‌دنده‌های زندگیمان از لهیدگی و تداخل در امان باشد.

عمر دست خداست، پراید فقط وسیلس 

 

سه شنبه 27/12/1387 - 21:33 - 0 تشکر 99771

خواهش می کنم مهدی جان. لطف داری

Section plan

گاهی اوقات لازم داریم که داخل شکل ترسیمی را ببینیم. به همین منظور از این دستور استفاده می‏کنیم. این دستور به ما امکان می‏دهد که از جهت‏های مختلف داخل جسم را ببینیم.

طریقه فعال نمودن:

1- فعال کردن این دستور از منوی آبشاری Draw زیر گروه Modeling

بعد از فعال شدن باید کارهای زیر را انجام دهیم:

Select face or any point to locate section line or [Draw section/Orthographic]:

یک وجه از شکل یا هر نقطه‏ای را برای تعیین خط برش انتخاب کنید.

Draw section

با انتخاب چند نقطه به عنوان خط برش که قابلیت جابه‏جایی دارد

Orthographic

با انتخاب این گزینه می‏توانید در جهت‏های مختلف شکل برش خورده داشته باشید. (وجه برش به انتخاب خودتان صورت می‏پذیرد)

این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت

هر کجا وقت خوش افتاد، همانجاست بهشت

دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود

گر درون تیره نباشد همه دنیاست بهشت

سه شنبه 27/12/1387 - 21:34 - 0 تشکر 99772

3D Polyline

این دستور برای ترسیم خطوط یک‏پارچه به کار می‏رود.

طریقه فعال نمودن:

1- نوشتن 3DPoly در خط فرمان

2- فعال کردن این دستور از منوی آبشاری Draw

بعد از فعال شدن باید کارهای زیر را انجام دهیم:

Specify start point of polyline: اولین نقطه را انتخاب کنید.

Specify endpoint of line or [Close/Undo]: نقطه پایانی یا نقطه بعدی را انتخاب کنید.

نکته: این دستور دارای قابلیت‏های کمتری نسبت به دستور Poly Line می‏باشد ، به همین خاطر برای ترسیم خطوط یک‏پارچه از دستور Poly line استفاده کنید ، مگر اینکه نقاطی را داشته باشید.

این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت

هر کجا وقت خوش افتاد، همانجاست بهشت

دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود

گر درون تیره نباشد همه دنیاست بهشت

سه شنبه 27/12/1387 - 21:35 - 0 تشکر 99773

Helix

برای ترسیم یک خط مارپیچ در محیط سه‏بعدی به کار می‏رود. این دستور برای ترسیم فنر کاربرد دارد.

طریقه فعال نمودن:

1- نوشتن Helix در خط فرمان

2- فعال کردن این دستور از منوی آبشاری Draw

بعد از فعال شدن باید کارهای زیر را انجام دهیم:

Specify center point of base: نقطه مرکز را مشخص کنید.

Specify base radius or [Diameter] <1.00>: شعاع پایه را مشخص کنید.

Specify top radius or [Diameter] <1.00>: شعاع بالا را مشخص کنید.

Specify helix height or [Axis endpoint/Turns/turn Height/tWist] <1.00>:

ارتفاع مارپیچ را تعیین کنید.

Axis endpoint

با انتخاب این گزینه و انتخاب یک نقطه به عنوان انتهای مارپیچ ، ارتفاع مارپیچ تعیین می‏شود.

Turns

تعداد پیچیدگی (گام) مارپیچ‏ها را تعیین می‏کند.

turn Height

با انتخاب این گزینه مقدار ارتفاع هر پیچش (ارتفاع یک گام) را تعیین می‏کنیم.

tWist

با انتخاب این گزینه تعیین می‏کنیم که نوع پیچش راست‏گرد یا چپ‏گرد باشد.

نکته: با استفاده از این دستور و دستور Sweep می‏توانیم یک فنر ترسیم کنیم. به این صورت که ابتدا با این دستور مارپیچ را ترسیم می‏کنیم و مقطع فنر را ترسیم می‏کنیم و با دستور Sweep مقطع را حول مارپیچ هدایت می‏کنیم.

این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت

هر کجا وقت خوش افتاد، همانجاست بهشت

دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود

گر درون تیره نباشد همه دنیاست بهشت

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.