• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
انجمن ها > انجمن مکانیک > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
مکانیک (بازدید: 9937)
شنبه 7/10/1387 - 18:27 -0 تشکر 79576
ریختگری و روش های آن

سلام


 

با توجه به اهمیت مهارت ریختگری و استفاده از این روش برای تهیه ابزارها و قطعات مختلف در صنعت و مكانیك در این بحث سعی میكنم به اموزش روش های مختلف این مهارت بپردازیم.

 


 زندگي زيباست اي زيبا پسند                      زيبه انديشان به زيبايي رسند

 انقدر زيباست..... اين بي باز گشت

كز برايش ميتوان.... از جان گذشت


 

 

يکشنبه 15/10/1387 - 14:15 - 0 تشکر 81257

سلام

 ادامه از پست قبل....

كانال های تخلیه هوا در سطح جدایش قالب مرز كاری می گردند و از كناره حفره قالب یا از سر باره گیره ها بصورت خط مستقیم تا لبة خارجی هدایت می شود.


عرض كانال ها در حدود 10mm تا 15mm و عمق آنها 0.1mm تا 0.2 mm است فلز مذاب به درون كانال های تخلیه هوا نفوذ می كنند ، اما طول نفوذ برای یك كانال با عمق 0.2mm بسیار كوتاه است. برای جلوگیری از تخلخل های ایجاد شده در اینجا ، كانالهای تخلیه هوا در سر باره گیره ها قرار داده می شود و این سر باره گیره ها در پلیسه گیری ان جدا می گردند.


طول كانالهای تخلیه هوا باید حداقل 100 mm باشد و به همان اندازه بایستی ما برای آن بر روی سطح جدایش در اختیار باشد. وجود كانالهای تخلیه هوا فقط در یكی از دونیمه قالب در سطح جدایش كافی است.


بهتر است همیشه از ماهیچه های ثابت موجود در قالب دایكاست نیز جهت تخلیه هوای قالب بهره برد. برای این منظور با یك لقی انطباق حدوداً 0.05 mm در صفحه قالب قرار داده می شوند.
باید به فاصله تقریباً 100mm از پشت دیواره قالب ، یك گاه در نظر گرفته شود تا هوای رانده شده جمع آوری و سپس از طریق سطح ایجاد شده بر روی شفت ماهیچه به خارج انتقال یابد.همچنین سطوح لغزش ماهیچه های متحرك ، كه دارای یك لقی انطباق زیاد در حدود 0.1 mm هستند و نیز پینهای پران كه معمولاً بالقی كمتر از 0.03 mm نصب می گردند در تخلیه هوا مؤثرند.


در حالی كه روشهای ممكن جهت تخلیه هوای قالب كه از آنها نام برده شد ، تنها برای آن بكار می روند تا هوای رانده شده از فلز تزریقی را از حفره قالب دور نگهدارند و از تشكیل یك فشار معكوس و مزاحم گاز در حفره قالب جلوگیری كنند ، بایستی از طرف دیگر تدابیری نیز جهت انتقال هوای محبوس در جریان فلز به بیرون اندیشد معمولاً تا حدودی تشكیل حركت گردابی در جریان پر كننده اجتناب ناپذیر است، بطوری كه مثلاً در تغییر مسیر جریان و در برخورد ماهیچه های بر آمده و دیوارهای قالب و همچنین توسط یك جریان برگشتی امكان تشكیل گرداب وجود دارد بعلاوه باقیمانده مواد جدایش با جریان تزریق همراه شده و یا توسط آن شسته می شوند از این رو اتخاذ تدابیر بایستی هوا ، گازهای قالب و یا اكسید های به وجود آمده توسط حركت گردابی فلز مذاب جمع اوری و از حفره قالب خارج گردند برای این منظور از قسمتهای بنام سر باره گیرها مناطق فرز گازی شده كوچكی در صفحه قالب نزدیك كنارحفره قالب می باشند كه توسط یك گلویی نازك به حفره قالب متصل می گردند.به این ترتیب فلز مذاب به درون سر باره گیر سر ریز می شود. با توجه به اینكه بخصوص ابتدای جریان تزریق ، یعنی جبهه جریان ، از هوا ، اكسیدها و باقیمانده مواد جداكننده فنی می باشد سر باره گیرها بویژه در جایی در نظر گرفته می شوند كه در آنجا جبهه جریان به دیواره قالب پرتاب می گردد. بنابراین سر باره گیر فلز تزریقی را كه دیگر شرایط مطلوب كیفی را دار نمی باشد گرفته و از حفره قالب دور می كند.


برای طراحی صحیح سر باره گیر بایستی تصور روشنی از نحوه تغییرات جریان داشت. سرباره گیره ها بر حسب نوع گلویی ، كه نحوه تغییرات جریان را مشخص میكنند همیشه در ناحیه انتهای جریان پركننده قرار داده می شوند.


♫♫ باغچه ♫♫(کلیک کنید)

هر آمدنی رفتنی هم دارد...

ولی ایکاش رفتن ها زیباتر از آمدن ها بودند.....

خدانگهدار همگی

دوشنبه 16/10/1387 - 18:35 - 0 تشکر 81487

سلام


◄  گرم كردن قالب :


قالب دایكاست بایستی بر روی ماشین دایكاست قبل از شروع بكار تا دمای لازم گرم گردد. تحت ه چ شرایطی نبایستی با یك قالب سرد و یا به قدر كافی خنك نشده ریخته گری را آغاز نمود ، در غیر این صورت تنش های حرارتی بالایی در سطح خارجی قالب پدید می آیند ، كه معمولاً از بین نمی روند و باعث تشكیل تركهای زود رس ناشی از سوختگی می گردند.


دمای گرم كردن قالب بایستی تقریباً به اندازه میانگین دمای قالب که برای ریخته گری ضروری است باشد ( آلیاژ آلومینیم از 250 تا 310 ) بطور كلی اگر در مرز بالای درجه حرارت های توصیه شده برای قالب بهتر بوده و طول عمر قالب می تواند بطور قابل ملاحظه أی افزایش یابد ، زیرا اختلاف بین دمای ریخته گری و دمای قالب كمتر است. اندازه تنشهای متناوب حرارتی به عنوان عامل تشكیل تركهای ناشی از سوختگی به دمای قالب بستگی دارد. هر چه افت حرارتی بین دمای ریختگری و دمای قالب كمتر باشد ، به همان نسبت نیز انبساط در سطح خارجی قالب و خطر ایجاد ترك كمتر است.


برای گرم كردن از دستگاه های گرم كننده به تنهایی و همراه با دستگاه های خنك كننده استفاده می شود. مشعلهای گازی بخاطر اینكه اجزاء بر جسته قالب ، ماهیچه های نازك و پینهای پران شدید تر از نواحی ضخیمتر قالب گرم می كنند مناسب نمی باشند در این گونه مواد خطر گرم شدن بیش از اندازه موضعی در فولاد عملیات حرارتی شده قالب وجود دارد، كه تأثیری مانند عملیات بازگشت پس از آن به جا می گذارد و می تواند باعث كاهش استحكام گردد. برای این منظور گرم كننده های مادون قرمز و یا گرم كننده های سرامیكی ، گازی كه توزیع حرارتی نسبتاً یكنواختی بوجود می آورند و مناسب ترند این نوع دستگاهها به شكل قاب و یا جعبه ساخته شده و بین دو نیمه باز شده قالب قرار داده می شوند. اما در اینجا هم بایستی توجه داشت كه هیچ جایی بیش از اندازه گرم نشود و یا در نواحی مشخص از قالب سد حرارتی ایجاد نگردد.


♫♫ باغچه ♫♫(کلیک کنید)

هر آمدنی رفتنی هم دارد...

ولی ایکاش رفتن ها زیباتر از آمدن ها بودند.....

خدانگهدار همگی

دوشنبه 16/10/1387 - 18:39 - 0 تشکر 81488

سلام


◄  خنك كردن قالب :


درهر سیكل تزریقی گرما به قالب دایكاست انتقال می یابد برای بدست اوردن قطعه تزریقی بایستی فلز مذاب منجمد ، تا دمای انجماد سرد گردد. برای اینكه بتوان قطعه تزریقی را از قالب گرفت و یا به بیرون پرتاب نمود ، بایستی آنرا تا دمای باز هم پایینتر خنك نمود. این بدان معنی است که برای خنك كردن مطلوب فلز تزریقی بایستی مقداری گرمای زیادی از طرف قالب دریافت و انتقال داده شود. خواص حرارتی جنس ماده قالب به گونه أی كه این تخلیه گرمایی امكانپذیر می گردد اما بایستی این گرما از خود قالب هم خارج شود و این وظیفه سیستم خنك كننده قالب است. به عنوان ماده خنك كننده ، معمولاً از آب و بعضاً نیز از روغن موجود در دستگاههای تنظیم دما ، در صورتی كه هم برای گرم كردن و هم برای خنك كردن بكار رود استفاده می شود.


برای قطعات تزریقی كوچك و یا جدار بسیار نازك ممكن است بتوان از خنك كردن قالب بطور كامل صرفنظر نمود ، به شرطی كه گرمای ارائه شده از طریق افزایش تعداد تزریق ها بیشتر از گرمای پس داده شده به بهترین وجه از طریق تشعشع ، همرفت و هدایت نباشد. طبیعی است كه این موضوع برای ریخته گری آلیاژ های با دمای ذوب نسبتاً پایین هم مانند قطعات دایكاست كوچك و جدار نازك سرب و قلع صادق است.


حتی د رقطعات دایكاست جدار ضخیم هم گاه نیازی به خنك كردن قالب نیست ولی معمولاً در ماشینهای اتوماتیك سریع با محفظه ضروری است.


برا ی خنك كردن قالب، كانالهایی در قالب دایكاست برای جریان یافتن ماده خنك كننده تعبیه می گردد این كانال ها بطرف ناحیه ایاز قالب كه با قطعه تماس دارد هدایت می شوند یعنی جایی كه انتقال گرما از قطعه تزریقی یه سمت قالب آغاز می گردد اگر صفحه قالب فاقد مغزی قالب باشد كانالهای خنك كن در داخل صفحه قالب فاقد مغزی قالب باشد كانالهای خنك كن در داخل صفحه قالب سوراخكاری شده و به مدار سیستم خنك كننده مربوط متصل می گردد.


كانال های خنك كن در قسمتی از قالب كه بایستی خنك گردد به روشهای گوناگون طراحی می گردند. نحوه هدایت كانال بایستی طور انتخاب شود كه بخصوص ناحیه ای از قالب كه پشت حفره قالب قراردارد بتواند خوب خنك گردد.


كانال های درون قالب به صورت مستقیم هدایت می شوند اما درعین حال تغییر زاویه و تطبیق این كانال ها به لبه های قالب هم امكانپذیر است.

اینم آخرین قسمت این مطلب بود......

امیدوارم مورد توجه دوستان قرار گرفته باشه...........


♫♫ باغچه ♫♫(کلیک کنید)

هر آمدنی رفتنی هم دارد...

ولی ایکاش رفتن ها زیباتر از آمدن ها بودند.....

خدانگهدار همگی

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.