انجمن ها > انجمن ادبيـــات > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
ادبيـــات (بازدید: 2266)
دوشنبه 22/10/1393 - 10:19 -0 تشکر 691590
ضرب المثل های پارسی

سلام دوستان.
سعی کردم ضرب المثلهای پارسی را به ترتیب حروف الفبا دسته بندی کنم تا شاید مورد استفاده شما بزرگواران قرار گیرد.

دوشنبه 22/10/1393 - 10:21 - 0 تشکر 691591


فصل « آ »


آب از دستش نمیچكه !


آب از سر چشمه گله !


آب از آب تكان نمیخوره !


آب از سرش گذشته !


آب پاكی روی دستش ریخت !


آب در كوزه و ما تشنه لبان میگردیم !


آب را گل آلود میكنه كه ماهی بگیره !


آب زیر پوستش افتاده !


آب كه یه جا بمونه، میگنده .


آبكش و نگاه كن كه به كفگیر میگه تو سه سوراخ داری !


آب كه از سر گذشت، چه یك ذرع چه صد ذرع ـ چه یك نی چه چه صد نی !


آب كه سر بالا میره، قورباغه ابوعطا میخونه !


آب نمی بینه و گرنه شناگر قابلیه !


آبی از او گرم نمیشه !


آتش كه گرفت، خشك و تر میسوزد !


آخر شاه منشی، كاه كشی است !


آدم با كسی كه علی گفت، عمر نمیگه !


آدم بد حساب، دوبار میده !


آدم تنبل، عقل چهل وزیر داره !


آدم خوش معامله، شریك مال مردمه !


آدم دست پاچه، كار را دوبار میكنه !


آدم زنده، زندگی میخواد !


آدم گدا، اینهمه ادا ؟!


آدم گرسنه، خواب نان سنگك می بینه !


آدم ناشی، سرنا را از سر گشادش میزنه !


آرد خودمونو بیختیم، الك مونو آویختیم !


آرزو بر جوانان عیب نیست !


آستین نو پلو بخور !


آسوده كسی كه خر نداره --- از كاه و جوش خبر نداره !


آسه برو آسه بیا كه گربه شاخت نزنه !


آشپز كه دوتا شد، آش یا شوره یا بی نمك !


آش نخورده و دهن سوخته !


آفتابه خرج لحیمه !


آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی !


آفتابه و لولهنگ هر دو یك كار میكنند، اما قیمتشان موقع گرو گذاشتن معلوم میشه !


آمدم ثواب كنم، كباب شدم !


آمد زیر ابروشو برداره، چشمش را كور كرد !


آنانكه غنی ترند، محتاج ترند !


آنچه دلم خواست نه آن شد --- آنچه خدا خواست همان شد .


آنرا كه حساب پاكه، از محاسبه چه باكه ؟!


آنقدر بایست، تا علف زیر پات سبز بشه !


آنقدر سمن هست، كه یاسمن توش گمه !


آنقدر مار خورده تا افعی شده !


آن ممه را لولو برد !


آنوقت كه جیك جیك مستانت بود، یاد زمستانت نبود ؟


آواز دهل شنیده از دور خوشه !

دوشنبه 22/10/1393 - 10:22 - 0 تشکر 691592


فصل « الف »


اجاره نشین خوش نشینه !


ارزان خری، انبان خری !


از اسب افتاده ایم، اما از اصل نیفتاده ایم !


از اونجا مونده، از اینجا رونده !


از اون نترس كه های و هوی داره، از اون بترس كه سر به تو داره !


از این امامزاده كسی معجز نمی بینه !


از این دم بریده هر چی بگی بر میاد !


از این ستون بآن ستون فرجه !


از بی كفنی زنده ایم !


از دست پس میزنه، با پا پیش میكشه !


از تنگی چشم پیل معلومم شد --- آنانكه غنی ترند محتاج ترند !


از تو حركت، از خدا بركت .


از حق تا نا حق چهار انگشت فاصله است !


از خر افتاده، خرما پیدا كرده !


از خرس موئی، غنیمته !


از خر میپرسی چهارشنبه كیه ؟!


از خودت گذشته، خدا عقلی به بچه هات بده !


از درد لا علاجی به خر میگه خانمباجی !


از دور دل و میبره، از جلو زهره رو !


از سه چیز باید حذر كرد، دیوار شكسته، سگ درنده، زن سلیطه !


از شما عباسی، از ما رقاصی !


از كوزه همان برون تراود كه در اوست !  (( گر دایره كوزه ز گوهر سازند ))


از كیسه خلیفه می بخشه !


از گدا چه یك نان بگیرند و چه بدهند !


از گیر دزد در آمده، گیر رمال افتاد !


از ماست كه بر ماست !


از مال پس است و از جان عاصی !


از مردی تا نامردی یك قدم است !


از من بدر، به جوال كاه !


از نخورده بگیر، بده به خورده !


از نو كیسه قرض مكن، قرض كردی خرج نكن !


از هر چه بدم اومد، سرم اومد !


از هول هلیم افتاد توی دیگ !


از یك گل بهار نمیشه !


از این گوش میگیره، از آن گوش در میكنه !


اسباب خونه به صاحبخونه میره !


اسب پیشكشی رو، دندوناشو نمیشمرند !


اسب تركمنی است، هم از توبره میخوره هم ازآخور !


اسب دونده جو خود را زیاد میكنه !


اسب را گم كرده، پی نعلش میگرده !


اسب و خر را كه یكجا ببندند، اگر همبو نشند همخو میشند !


استخری كه آب نداره، اینهمه قورباغه میخواد چكار ؟!


اصل كار برو روست، كچلی زیر موست !


اكبر ندهد، خدای اكبر بدهد !


اگر بیل زنی، باغچه خودت را بیل بزن !


اگر برای من آب نداره، برای تو كه نان داره !


اگر بپوشی رختی، بنشینی به تختی، تازه می بینمت بچشم آن وختی !


اگه باباشو ندیده بود، ادعای پادشاهی میكرد !


اگه پشیمونی شاخ بود، فلانی شاخش بآسمان میرسید !


اگه تو مرا عاق كنی، منهم ترا عوق میكنم !


اگر جراحی، پیزی خود تو جا بنداز !


اگه خدا بخواهد، از نر هم میدهد !


اگه خاله ام ریش داشت، آقا دائیم بود !


اگه خیر داشت، اسمشو می گذاشتند خیرالله !


اگر دانی كه نان دادن ثواب است --- تو خود میخور كه بغدادت خرابست !


اگه دعای بچه ها اثر داشت، یك معلم زنده نمی موند !


اگه زاغی كنی، روقی كنی، میخورمت !


اگه زری بپوشی، اگر اطلس بپوشی، همون كنگر فروشی !


اگه علی ساربونه، میدونه شترو كجا بخوابونه !


اگه كلاغ جراح بود، ماتحت خودشو بخیه میزد .


اگه لالائی بلدی، چرا خوابت نمیبره !


اگه لر ببازار نره بازار میگنده !


اگه مردی، سر این دسته هونگ ( هاون ) و بشكن !


اگه بگه ماست سفیده، من میگم سیاهه !


اگه مهمون یكی باشه، صاحبخونه براش گاو می كشه !


اگه نخوردیم نون گندم، دیدیم دست مردم !


اگه نی زنی چرا بابات از حصبه مرد !


اگه هفت تا دختر كور داشته باشه، یكساعته شوهر میده !


اگه همه گفتند نون و پنیر، تو سرت را بگذار زمین و بمیر !


امان از خانه داری، یكی میخری دو تا نداری !


امان ازدوغ لیلی ، ماستش كم بود آبش خیلی !


انگور خوب، نصیب شغال میشه !


اوسا علم ! این یكی رو بكش قلم !


اولاد، بادام است اولاد اولاد، مغز بادام !


اول بچش، بعد بگو بی نمكه !


اول برادریتو ثابت كن، بعد ادعای ارث و میراث كن !


اول بقالی و ماست ترش فروشی !


اول پیاله و بد مستی !


اول ، چاه را بكن، بعد منار را بدزد !


ای آقای كمر باریك، كوچه روشن كن و خانه تاریك !


این تو بمیری، از آن تو بمیری ها نیست !


اینجا كاشون نیست كه كپه با فعله باشه !


این حرفها برای فاطی تنبون نمیشه !


این قافله تا به حشر لنگه !


اینكه برای من آوردی، ببر برای خاله ات !


اینو كه زائیدی بزرگ كن !


این هفت صنار غیر از اون چارده شی است !


اینهمه چریدی دنبه ات كو ؟!


اینهمه خر هست و ما پیاده میریم !

چهارشنبه 24/10/1393 - 8:18 - 0 تشکر 691625


با آل علی هر كه در افتاد ، ور افتاد .


با اون زبون خوشت، با پول زیادت، یا با راه نزدیكت !


با این ریش میخواهی بری تجریش ؟


با پا راه بری كفش پاره میشه، با سر كلاه !


با خوردن سیرشدی با لیسیدن نمیشی !


باد آورده را باد میبرد !


با دست پس میزنه، با پا پیش میكشه !


بادنجان بم آفت ندارد !


بارون آمد، تركها بهم رفت !


بار كج به منزل نمیرسد !


با رمال شاعر است، با شاعر رمال، با هر دو هیچكدام با هرهیچكدام هر دو !


بازی اشكنك داره ، سر شكستنك داره !


بازی بازی، با ریش بابا هم بازی !


با سیلی صورت خودشو سرخ نگهمیداره !


با كدخدا بساز، ده را بچاپ !


با گرگ دنبه میخوره، با چوپان گریه میكنه !


بالابالاها جاش نیست، پائین پائین ها راش نیست !


بالاتو دیدیم ، پائینتم دیدیم !


با مردم زمانه سلامی و والسلام .


تا گفته ای غلام توام، میفروشنت !


با نردبان به آسمون نمیشه رفت !


با همین پرو پاچین، میخواهی بری چین و ماچین ؟


باید گذاشت در كوزه آبش را خورد !


با یكدست دو هندوانه نمیشود برداشت !


با یك گل بهار نمیشه !


با یك گل بهار نمیشه !


با یك گل بهار نمیشه !


به اشتهای مردم نمیشود نان خورد !


به بهلول گفتند ریش تو بهتره یا دم سگ ؟ گفت اگر از پل جستم رریش من و گرنه دم سگ !


بجای شمع كافوری چراغ نفت میسوزد !


بچه سر پیری زنگوله پای تابوته !


بچه سر راهی برداشتم پسرم بشه، شوهرم شد !


بخور و بخواب كار منه، خدا نگهدار منه !


بد بخت اگر مسجد آدینه بسازد --- یا طاق فرود آید، یا قبله كج آید !


به درویشه گفتند بساطتو جمع كن ، دستشو گذاشت در دهنش !


بدعای گربه كوره بارون نمیاد !


بدهكار رو كه رو بدی طلبكار میشه !


برادران جنگ كنند، ابلهان باوركنند !


برادر پشت ، برادر زاده هم پشت


خواهر زاده را با زر بخر با سنگ بكش!


برادری بجا، بزغاله یكی هفت صنار !


برای كسی بمیر كه برات تب كنه !


برای همه مادره، برای ما زن بابا !


برای یك بی نماز، در مسجد و نمی بندند !


برای یه دستمال قیصریه رو آتیش میزنه !


بر عكس نهند نام زنگی كافور !


به روباهه گفتند شاهدت كیه ؟ گفت: دمبم !


بزبون خوش مار از سوراخ در میاد !


بزك نمیر بهار میاد --- كنبزه با خیار میاد !


بز گر از سر چشمه آب میخوره !


به شتره گفتند شاشت از پسه ، گفت : چه چیزم مثل همه كسه ؟!


به شتر مرغ گفتند بار ببر، گفت : مرغم، گفتند : بپر، گفت : شترم !


بعد از چهل سال گدایی، شب جمعه را گم كرده !


بعد از هفت كره، ادعای بكارت !


بقاطر گفتند بابات كیه ؟ گفت : آقادائیم اسبه !


به كیشی آمدند به فیشی رفتند !


به گربه گفتند گهت درمونه، خاك پاشید روش !


به كچله گفتند : چرا زلف نمیزاری ؟ گفت : من از این قرتی گیریها خوشم نمیاد !


به كك بنده كه رقاص خداست !


بگو نبین، چشممو هم میگذارم، بگو نشنو در گوشمو میگیرم، اما اگر بگی نفهمم، نمیتونم !


بگیر و ببند بده دست پهلوون !


بلبل هفت تا بچه میزاره، شیش تاش سسكه، یكیش بلبل !


بمالت نناز كه بیك شب بنده، به حسنت نناز كه بیك تب بنده !


بماه میگه تو در نیا من در میام !


بمرغشان كیش نمیشه گفت !


بمرگ میگیره تا به تب راضی بشه !


بوجار لنجونه از هر طرف باد بیاد، بادش میده !


بهر كجا كه روی آسمان همین رنگه !


به یكی گفتند : سركه هفت ساله داری ؟ گفت : دارم و نمیدم، گفتند : چرا ؟ گفت : اگر میدادم هفت ساله نمیشد !


به یكی گفتند : بابات از گرسنگی مرد . گفت : داشت و نخورد ؟ !


بمیر و بدم !


به گاو و گوسفند كسی كاری نداره !


بیله دیگ، بیله چغندر !

شنبه 27/10/1393 - 13:30 - 0 تشکر 691760


پا را به اندازه گلیم باید دراز كرد !


پای خروستو ببند، بمرغ همسایه هیز نگو !


پایین پایین ها جاش نیست، بالا بالا ها راش نیست !


پز عالی، جیب خالی !


پس از چهل سال چارواداری، الاغ خودشو نمیشناسه !


پس از قرنی شنبه به نوروز میافته !


پستان مادرش را گاز گرفته !


پسر خاله دسته دیزی !


پسر زائیدم برای رندان، دختر زائیدم برای مردان، موندم سفیل و سرگردان !


پدر كو ندارد نشان از پدر --- تو بیگانه خوانش نخوانش پسر !


پشت تاپو بزرگ شده !


پنج انگشت برادرند، برابر نیستند !


پوست خرس نزده میفروشه !


پول است نه جان است كه آسان بتوان داد !


پول پیدا كردن آسونه، اما نگهداریش مشكله !


پول حرام، یا خرج شراب شور میشه یا شاهد كور !


پولدارها به كباب، بی پولها به بوی كباب ،


پول ما سكه عُمَر داره !


پیاده شو با هم راه بریم !


پیاز هم خودشو داخل میوه ها كرده !


پی خر مرده میگرده كه نعلش را بكنه !


پیراهن بعد از عروسی برای گل منار خوبه !


پیرزنه دستش به درخت گوجه نمیرسید، می گفت : ترشی بمن نمیسازه !


پیش از آخوند منبر نرو !


پیش رو خاله، پشت سر چاله !


پیش قاضی و معلق بازی !

سه شنبه 30/10/1393 - 10:19 - 0 تشکر 691793


تا ابله در جهانه، مفلس در نمیمانه !


تابستون پدر یتیمونه !


تا پریشان نشود كار بسامان نرسد !


تا تریاق از عراق آرند، مار گزیده مرده باشد !


تا تنور گرمه نون و بچسبون !


تا چراغ روشنه جونورها از سوراخ میان بیرون !


تا شغال شده بود به چنین سوراخی گیر نكرده بود !


تا كركس بچه دارشد، مردار سیر نخورد !


تا گوساله گاو بشه ، دل مادرش آب میشه !


تا مار راست نشه توی سوراخ نمیره !


تا نازكش داری نازكن، نداری پاهاتو دراز كن !


تا نباشد چیزكی مردم نگویند چیزها !


تا هستم بریش تو بستم !


 تب تند عرقش زود در میاد !


تخم دزد، شتر دزد میشه !


تخم نكرد نكرد وقتی هم كرد توی كاهدون كرد !


تا تو فكر خر بكنی ننه، منو در بدر میكنی ننه !


ترب هم جزء مركبات شده !


ترتیزك خریدم قاتق نونم بشه، قاتل جونم شد !


تره به تخمش میره، حسنی به باباش !


تعارف كم كن و بر مبلغ افزا !


تغاری بشكنه ماستی بریزد --- جهان گردد به كام كاسه لیسان !


تف سر بالا، بر میگرده بریش صاحبش !


تلافی غوره رو سر كوره در میاره !


تنبان مرد كه دو تا شد بفكر زن دوم میافته !


تنبل مرو به سایه، سایه خودش میآیه !


تنها بقاضی رفته خوشحال برمیگرده !


تو از تو، من ازبیرون !


تو بگو (( ف )) من میگم فرحزاد !


توبه گرگ مرگه !


تو كه نی زن بودی چرا آقا دائیت از حصبه مرد !


تومون خودمونو میكشه، بیرونمون مردم را !


توی دعوا نون و حلوا خیر نمیكنند !

شنبه 4/11/1393 - 10:7 - 0 تشکر 691892


جا تره و بچه نیست !


جاده دزد زده تا چهل روز امنه !


جایی نمیخوابه كه آب زیرش بره !


جایی كه میوه نیست چغندر ، سلطان مركباته !


جواب ابلهان خاموشیست !


جواب های، هویه !


جوانی كجائی كه یادت بخیر !


جوجه را آخر پائیز میشمرند !


جوجه همسشه زیر سبد نمیمونه !


جون بعزرائیل نمیده !


جهود، خون دیده  !


جهود، دعاش را آورده !


جیبش تار عنكبوت بسته !


جیگر جیگره ، دیگر دیگره !

شنبه 4/11/1393 - 10:9 - 0 تشکر 691893


چار دیواری اختیاری !


چاقو دسته خودشو نمیبره !


چاه كن همیشه ته چاهه !


چاه مكن بهر كسی، اول خودت، دوم كسی !


چاه نكنده منار دزدیده !


چرا توپچی نشدی !


چراغی كه به خونه رواست، به مسجد حرام است !


چشته خور بدتر از میراث خوره !


چشم داره نخودچی، ابرو نداره هیچی !


چشمش آلبالو گیلاس می چینه !


چشمش هزار كار میكنه كه ابروش نمیدونه !


چغندر گوشت نمیشه، دشمنم دوست نمیشه !


چنار در خونه شونو نمی بینه !


چوب خدا صدا نداره ، هر كی بخوره دوا نداره !


چوب دو سر طلا ست !


چوب را كه برداری، گربه دزده فرار میكنه !


چوب معلم گله، هر كی نخوره خله !


چو به گشتی، طبیب از خود میازار --- چراغ از بهر تاریكی نگه دار !


چو دخلت نیست خرج آهسته تر كن --- كه گوهر فرو شست یا پیله ور!


چه خوشست میوه فروشی --- گر كس نخرد خودت بنوشی !


چه عزائیست كه مرده شور هم گریه میكنه !


چه  علی خواجه، چه خواجه علی !


چه مردی بود كز زنی كم بود !


چیزی كه شده پاره، وصله ور نمی داره !


چیزی كه عوض داره گله نداره !

سه شنبه 7/11/1393 - 10:3 - 0 تشکر 691973


خار را در چشم دیگران می بینه و تیر را در چشم خودش نمی بینه !


خاشاك به گاله ارزونه، شنبه به جهود !


خاك خور و نان بخیلان مخور !  (( ... خار نه ای زخم ذلیلان مخور ))


خاك كوچه برای باد سودا خوبه !


خال مهرویان سیاه و دانه فلفل سیاه --- هر دو جانسوز است اما این كجا و آن كجا ؟!


خاله ام زائیده، خاله زام هو كشیده !


خاله را میخواهند برای درز ودوز و گرنه چه خاله چه یوز !


خاله سوسكه به بچه اش میگه : قربون دست و پای بلوریت !


خانه ای را كه دو كدبانوست، خاك تا زانوست !


خانه اگر پر از دشمن باشه بهتره تا خالی باشه !


خانه خرس و بادیه مس ؟


خانه داماد عروسیست،  خانه عروس هیچ  خبری نیست !


خانه دوستان بروب و در دشمنان را مكوب !


خانه قاضی گردو بسیاره شماره هم داره !


خانه كلیمی نرفتم وقتی هم رفتم شنبه رفتم !


خانه نشینی بی بی از بی چادریست !


خانه همسایه آش میپزند بمن چه ؟!


خدا به آدم گدا، نه عزا بده نه عروسی !


خدا برف را به اندازه بام میده !


خدا جامه میدهد كو اندام ؟ نان میدهد كو دندان ؟


خدا خر را شناخت، شاخش نداد !


خدا داده بما مالی، یك خر مانده سه تا نالی !


خدا دیر گیره، اما سخت گیره !


خدا را بنده نیست !


خدا روزی رسان است، امااِهنی هم می خواد !


خدا سرما را بقدر بالا پوش میده !


خدا شاه دیواری خراب كنه كه این چاله ها پر بشه !


خدا گر ببندد ز حكمت دری --- ز رحمت گشاید در دیگری !


خدا میان دانه گندم خط گذاشته !


خدا میخواهد بار را بمنزل برساند من نه، یك خر دیگه !


خدا نجار نیست اما در و تخته رو خوب بهم میندازه !


خدا وقتی بخواد بده، نمیپرسه تو كی هستی ؟


خدا وقتی ها میده، ور ور جماران هم ، ها میده !


خدا همه چیز را به یك بنده نمی ده !


خدا همونقدر كه بنده بد داره، بنده خوب هم داره !


خدایا آنكه را عقل دادی چه ندادی و آنكه را عقل ندادی چه دادی ؟ ((خواجه عبدالله انصاری ))


خدا یه عقل زیاد بتو بده یه پول زیاد بمن !


خر، آخور خود را گم نمیكنه !


خراب بشه باغی كه كلیدش چوب مو باشه !


خر، ار جل  ز اطلس بپوشد خر است !


خر است و یك كیله جو !


خر از لگد خر ناراحت نمیشه !


خر باربر، به كه شیر مردم در !


خر به بوسه و پیغام آب نمی خوره !


خربزه شیرین مال شغاله !


خربزه كه خوردی باید پای لرزش هم بشینی !


خربزه میخواهی یا هندوانه : هر دو دانه !


خربیارو باقلا بار كن !


خر، پایش یك بار به چاله میره !


خرج كه از كیسه مهمان بود --- حاتم طایی شدن آسان بود !


خر چه داند قیمت نقل و نبات ؟


خر خالی یرقه میره !


خر، خسته - صاحب خر، ناراضی !


خر خفته جو نمی خوره !


خر دیزه است، به مرگ خودش راضی است تا ضرر بصاحبش بزنه !


خر را با آخورمیخوره، مرده را با گور !


خر را جایی می بندند كه صاحب خر راضی باشه !


خر را كه به عروسی میبرند، برای خوشی نیست برای آبكشی است !


خر را گم كرده پی نعلش میگرده !


خر، رو به طویله تند میره !


خرس، تخم میكنه یا بچه ؟ از این دم بریده هر چی بگی برمیاد !


خرس در كوه، بو علی سیناست !


خرس شكار نكرده رو پوستشو نفروش !


خر سواری را حساب نمیكنه !


خر، سی شاهی ، پالون دو زار !


خر كریم را نعل كردن !


خر كه جو دید، كاه نمیخوره !


خر، كه علف دید گردن دراز میكنه !


خر گچ كش روز جمعه از كوه سنگ میاره !


خر لخت راپالانشو بر نمیدارند!


خر ما از كرگی دم نداشت !


خر ناخنكی صاحب سلیقه میشود !


خروار نمكه، مثقال هم نمكه !


خر وامانده معطل چشه !


خروسی را كه شغال صبح میبره بگذار سر شب ببره !


خر، همان خره پالانش عوض شده !


خریت ارث نیست بهره خداداده س !


خری كه از خری وابمونه باید یال و دمشو برید !


خوشبخت آنكه خورد و كِشت، بدبخت آنكه مرد و هِشت !


خواب پاسبان، چراغ دزده !


خنده كردن دل خوش میخواد و گریه كردن سر وچشم !


خواهر شوهر، عقرب زیر فرشه !


خواست زیر ابروشو برداره، چشماشو كور كرد !


خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو !


خوبی لر به آنست كه هر چه شب گوید روزنه انست !


خودتو خسته ببین، رفیقتو مرده !


خودشو نمیتونه نگهداره چطور منو نگهمیداره ؟


خود گوئی و خود خندی، عجب مرد هنر مندی !


خودم كردم كه لعنت بر خودم باد !


خوردن خوبی داره ، پس دادن بدی !


خوشا بحال كسانی كه مردند و آواز ترا نشنیدند !


خوشا چاهی كه آب از خود بر آرد !


خوش بود گر محك تجربه آید بمیان --- تا سیه روی شود هر كه دراو غش باشد .


خوش زبان باش در امان باش !


خولی بكفم به كه كلنگی بهوا !


یك ده آباد به از صد شهر خراب !


خونسار است و یك خرس !


خیر در خانه صاحبش را میشناسد !


خیك بزرگ، روغنش خوب نمیشه !

دوشنبه 13/11/1393 - 10:17 - 0 تشکر 692025


دادن بدیوانگی گرفتن بعاقلی !


دارندگیست و برازندگی !


داری طرب كن، نداری طلب كن !


داشتم داشتم حساب نیست، دارم دارم حسابه !


دانا داند و پرسد نادان نداند و نپرسد !


دانا گوشت میخورد نادان چغندر !


دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه --- هر دو جانسوز است اما این كجا و آن كجا !


دایه از مادر مهربانتر را باید پستن برید !


دختر، تخم تر تیزك است !


دختر تنبل، مادر كدبانو را دوست داره !


دخترمیخوهی ماماش را بین --- كرباس میخواهی پهناش را ببین !


دختر همسایه هر چه چل تر برای ما بهتر !


دختری كه مادرش تعریف بكنه برای آقا دائیش خوبه !


درازی شاه خانم به پهنای ماه خانم در !


در بیابان گرسنه را شلغم پخته به ز نقره خام !


در بیابان لنگه كفش، نعمت خداست !


در پس هر گریه آخر خنده ایست !


در جنگ، حلوا تقسیم نمیكنند !


در جوانی مستی، در پیری سستی، پس كی خدا پرستی ؟!


در جهان هر كس كه داره نان مفت، میتواند حرفهای خوب گفت !


در جهنم عقربی هست كه از دستش به مار غاشیه پناه میبرند !


در جیبش را تار عنكبوت گرفته است !


در چهل سالگی طنبور میآموزد در گور استاد خواهد شد !


در حوضی كه ماهی نیست ، قورباغه سپهسالاره !


در خانه ات را ببند همسایه تو دزد نكن !


در خانه اگر كس است یكحرف بس است !


در خانه بیعاره ها نقاره میزنند !


در خانه مور، شبنمی طوفانست !


در خانه هر چه، مهمان هر كه !


درخت اگر متحرك شدی ز جای بجای --- نه جور اره كشیدی نه جفای تبر !


درخت پر بار، سنگ میخوره !


درخت پر بار، سنگ میخوره !


درخت كاهلی بارش گرسنگی است !


درخت كج جز بآتش راست نمیشه !


درخت گردكان باین بلندی --- درخت خربزه الله اكبر !


درخت هر چه بارش بیشتر بشه، سرش پائین تر میاد !


درد دل خودم كم بود، اینهم قرقر همسایه !


درد، كوه كوه میاد، مومو میره !


در دروازه را میشه بست، اما در دهن مردم و نمیشه بست !


در دنیا همیشه بیك پاشنه نمیچرخه !


در دنیا یه خوبی میمونه یه بدی !


در دیزی وازه، حیای گربه كجا رفته !


در زمستان، الو، به از پلوه !


در زمستان یه جل بهتر از یه دسته گله !


درزی در كوزه افتاد !


در زیر این گنبد آبنوسی، یكجا عزاست یكجا عروسی !


درس ادیب اگر بود زمزمه محبتی --- جمعه به مكتب آورد طفل گریز پای را . ((‌ نظیری نیشابوری ))


در شهر كورها یه چشمی پادشاست !


در شهر نی سواران باید سوار نی شد !


در عفو لذتیست كه در انتقام نیست !


در كار خیر حاجت هیچ استخاره نیست ! ((‌ حافظ شیرازی ))


در كف شیر نر خونخواره ای --- غیر از تسلیم و رضا كو چاره ای ؟


در مجلس خود راه مده همچو منی را --- كافسرده دل افسرده كند انجمنی را !


درم داران عالم را كرم نیست --- كریمان را بدست اندر درم نیست !


در مسجده، نه كند نیست نه سوزوندنی !


در نمك ریختن توی دیگ باید به مرد پشت كرد !


درویش از ده رانده، ادعای كدخدائی كند !


درویش مومیائی، هی میگی و نمیائی !


درویش را گفتند : در دكانتو ببند دهنشو هم گذاشت !


در، همیشه بیك پاشنه نمیگرده !


درهفت آسمان یك ستاره نداره !


دزد،آب گرون میخوره !


دزد بازار آشفته میخواهد!


دزد باش و مرد باش !


دزد به یك راه میرود، صاحب مال به هزار راه !


دزد حاضر و بز حاضر !


دزد ناشی به كاهدون میزنه !


دزدی آنهم شلغم ؟ !


دزدی كه نسیم را بدزدد  دزد است !


دست بالای دست بسیار است . (( در جهان پیل مست بسیار است ... ))


دست به دنبك هر كی بزنی صدا میده !


دست بریده قدر دست بریده را میدونه !


دست بشكند در آستین، سر بشكند دركلاه !


دست بیچاره چون بجان نرسد --- چاره جز پیرهن دریدن نیست !


دست بی هنر كفچه گدئیست !


دست پشت سر نداره !


دست پیش را گرفته كه پس نیفته !


دستت چربه، بمال سرت !


دستت چو نمیرسد به خانم --- دریاب كنیز مطبخی را !


دستت چو نمیرسد به كوكو، خشكه پلو را فرو كو !


دست تنگی بدتر از دلتنگی است !


دست خالی برای تو سر زدن خوبه !


دست در كاسه و مشت در پیشانی !


دست، دست را میشناسه !


دست دكاندار تلخ است !


دست راست را از چپ نمیشناسه !


دستش به خر نمیرسه پالان خر را بر میدارد !


دستش به دم گاو بند شده !


دستش به عرب و عجم بند شده است !


دستش بدهنش میرسه !


دستش در كیسه خلیفه است !


دستش را به كمرش گرفته كه از بیگی نیفته !


دستش شیره ایست یا دستش چسبناك است !


دستش را توی حنا گذاشت !


دست شكسته بكار میره، دل شكسته بكار نمیره !


دست شكسته وبال گردنه !


دستش نمك نداره !


دست كار دل و نمیكنه و دل كار دست و نمیكنه !


دستش كجه !


دست كه به چوب بردی گربه دزده حساب كار خودشو میكنه !


دست كه بسیار شد بركت كم می شود !


دست ما كوتاه و خرما بر نخیل . (( پای ما لنگ است و منزل بس دراز )) ((‌ حافظ شیرازی ))


دست ننت درد نكنه !


دست و روت را بشور منم بخور !


دست و رویش را با آب مرده شور خانه شسته است !


دستی را كه حاكم ببره خون نداره یا دیه نداره !


دستی را كه نمیتوان برید باید بوسید !


دستی را كه از من برید، خواه سگ بخورد خواه گربه !


دشمنان در زندن با هم دوست شوند !


دشمن دانا بلندت میكند --- بر زمینت میزند نادان دوست !


دشمن دانا كه غم جان بود --- بهتر از دوست كه نادان بود . ((‌ نظامی ))


دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد . (( دانی كه چه گفت زال با رستم گرد ))  ((‌ سعدی ))


دعا خانه صاحبش را میشناسد !


دعا كن (( الف )) بمیره یا دعا كن بابات بمیره !


دعوا سر لحاف ملا نصرالدین بود !


دلاكها كه بیكار میشوند سر هم را میتراشند !


دل بیغم دراین عالم نباشد --- اگر باشد بنی آدم نباشد .


دل سفره نیست كه آدم پیش هر كس باز كنه !


دلش درو طاقچه نداره !


دلم خوشه زن بگم اگر چه كمتر از سگم !


دلو همیشه از چاه درست در نمیاد !


دماغش را بگیری جانش در میاد !


دم خروس از جیبش پیداست !


دمش را توی خمره زده است !


دندن اسب پیشكشی را نمیشمارند !


دنده را شتر شكست، تاوانش را خر داد !


دنیا پس از مرگ ما، چه دریا چه سراب !   


دنیا دمش درازه !


دنیا جای آزمایش است، نه جای آسایش !


دنیا، دار مكافاته !


دنیا را آب ببره او راخواب میبره !


دنیا را هر طور بگیری میگذره !


دنیایش مثل آخرت یزیده !


دنیا محل گذره !


دو تا در را پهلوی هم میگذارند برای اینست كه به درد هم برسند !


دو خروس بچه از یك مرغ پیدا میشوند، یكی تركی میخونه یكی فارسی !


دود از كنده بلند میشه !


دود، روزنه خودشو پیدا میكنه !


دو دستماله میرقصه !


دور اول و بد مستی ؟


دور دور میرزا جلاله ، یك زن به دو شوهر حلاله !


دوری و دوستی !


دوست آنست كه بگریاند. دشمن آنست كه بخنداند !


دوست همه كس، دوست هیچكس نیست !


دوستی بدوستی در، جو بیار زرد آلو ببر !


دوستی دوستی از سرت میكنند پوستی ؟!


دوصد گفته چو نیم كردار نیست !


دو صد من استخوان باید كه صدمن بار بردارد !


دوغ در خانه ترش است !


دوغ و دوشاب در نظرش یكیست !


دو قرت و نیمش باقیه !


دو قرص نان اگر از گندم است و گر از جو --- دوتای جامه اگر كهنه است و گر از نو .


هزار مرتبه بهتر بنزد ابن یمین --- زفرمملكت كیقباد و كیخسرو .


ده انگشت را خدا برابر نیافریده !


ده، برای كدخدا خوبه و برادرش !


ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند .


دهنش آستر داره !


دهنش چاك و بست نداره !


دهن مردم را نمیشود بست !


دهنه جیبش را تار عنكبوت گرفته !


دیده می بینه، دل میخواد !


دیر آمده زود میخواد بره !


دیر زائیده زود میخواد بزرگ كنه !


دیشب همه شب كمچه زدی كو حلوا ؟!


دیگ به دیگ میگه روت سیاه ، سه پایه میگه صل علی !


دیگران كاشتند ما خوردیم، ما میكاریم دیگران بخورند !


دیگ ملا نصرالدین است !


دیوار حاشا بلنده !


دیوار موش داره ، موش هم گوش داره !


دیوانه چو دیوانه به بیند خوشش آید !

چهارشنبه 15/11/1393 - 9:1 - 0 تشکر 692029


ذات نایافته از هستی بخش --- كی تواند كه شود هستی بخش ؟! (( جامی ))


ذره ذره كاندرین ارض و سماست  ---  جنس خود را همچو كاه و كهرباست . ((مولوی ))


ذره ذره جمع گردد وانگهی دریا شود .

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.