• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
انجمن ها > انجمن شمال > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
شمال (بازدید: 27516)
جمعه 25/5/1392 - 16:3 -0 تشکر 633491
فرهنگ لغت مازندرانی(حرف ک)

http://tabarestan.ir/


زبان طبری یكی از زبانهای بازمانده از زبانهای كهن پهلوی ، سانسكریت و... است و ریشه در تاریخ دیرپای جهان دارد و هرگونه غفلت و سهل انگاری در حفظ این میراث در معرض خطر، می‌تواند بخشی از پیشینه ایران كهن را به مخاطره بیاندازد. د ر رابطه با زبان طبری، سیاحان و مستشرقان و اندیشمندانی چون "ملگونوف"، "خودزكو"، "درن" و... به تحقیق و مطالعه درباره این زبان پرداخته‌اند. این امر بیانگر ارزش و اعتبار زبان طبری بوده و سبب شده تا افراد بیگانه نیز در مورد این زبان به تحقیق بپردازند. گوناگونی گویش‌های مازندرانی به حدی است كه این تفاوت از محله‌ای به محله دیگر در شهرها و روستاهای مازندران كاملا مشهود می‌باشد هر یك از گویش‌های مازندرانی دارای لهجه خاص، اصطلاحات و فرهنگ مربوط به خود را داشته و با فرهنگ و زبان مختلف گفت وگو می‌كردند. نداشتن آشنایی اولیه با زبان مازندرانی موجب شده كه سایر استانهای كشور به ویژه تهرانی‌ها آن را با زبان گیلانی اشتباه بگیرند در حالی كه تفاوتهای عمده‌ای بین این دو زبان وجود دارد. این فرهنگ لغت اساس ان بر کتاب فرهنگ لغات تبری تالیف دکتر اشرفی میباشد تا کنون شامل حدود 35000 کلمه میباشد که برای هر کلمه فارسی ، معنی اصیل مازندرانی و گویش آن کلمه در شهرهای ساری ، یهشهر ، بابل ، آمل ، سوادکوه و تنکابن همراه بات آوانگاری هرکدام در دو ویرایش جستجوی فارسی به مازندرانی و مازندرانی به فارسی برای علاقه مندان جمع آوری شده است.
در این مبحث حرف ک

شنبه 26/5/1392 - 10:0 - 0 تشکر 633973

کئی سر kaei sar جوانه ی بوته ی کدوقسمت انتهایی بوته ی کدو که در آش ریزند ...
کئی قروتی kaei ghorooti خورشتی که از کدوی ترکمنی،کشک،نمک و سیرخام
کئی قلیه kaei ghalye نوعی نان خورشت که با کدو درست کنند و از غذاهای رایج محلی ...
کئی قلیان kaei ghaylaan کدو قلیانی
کئی لر kaeiler تقلید صدای گوزن به وسیله آلتی که از کدوی تزیینی ساخته شوداین ...
کئی ماره kaei maare بوته ی کدو
کئی ماست kaei maast خوراکی از ماست و کدو که از تزیینات و چاشنی سنتی سفره است
کئی مسما kaei mosammaa خورشتی از کدوی سرخ کرده،تخم مرغ و گوجه
کئی یکشی kaeiyekshi نوعی خورشت کدو که در آن کدو را قاچ کرده بر روی اجاق گذاشته،پس ...
کب kob حصیر
کباره kebaare سبد بزرگ چوبی که بر روی حیوان نهند و بر آن بار گذارند
کب بیتن kab baytan جدا کردن قطعه ای از درخت تا بریدن و قطع آن آسانتر گردد
کبر kaber ۱کور – کبر – از انواع گیاهان است ۲کویر – خشک
کبرا مار kobraa maar مار کبرا
کبره kebre لایه ی چرک
کبریا کلا kebreyaa kelaa از توابع کنار شهرستان بابل
کبز kabez لاک پشت
کبکور کفکور kabkoor kafkoor از توابع یخکش بهشهر
کبوتر kabootar فاخته
کبود آب kabood aab دره ای در منطقه ی هزارجریب بهشهر
کبود رز kabood rez از ارتفاعات بخش یانه سر واقع در هزارجریب بهشهر
کبودک kaboodak نوعی بیماری گوسفند
کبود کلا kabood kelaa از توابع بیشه ی بابل
کبود کلایه kabood kalaaye از توابع خرم آباد شهرستان تنکابن
کبود وال kabood vaal رودی که از چشمه های شمالی کوههارون سرچشمه گرفته و بهقره ...
کبودی kaboodi آب تند رنگ آبی دریا در چشم انداز افق
کبوش خربا kaboosh Kharbaa گوسفندی به رنگ ابلق با گوش های بزرگ
کبیج kabij یک هزارمتر مربع
کبیجه بویین kabije baviyen ۱کبود شدن تن در اثر ضرب دیدگی ۲سوختن
کپ kep از توابع هلوپشته واقع در منطقه ی نور
کپا kopaa توده ی عظیمی از زراعت درو شده و بسته شده که در یک جا جمع آوری ...
کپاچین kepaachin کپا(برآمده)+چین(چیده شده)پشته برآمده و به بلندی گراییدهبرخی ...
کپاچین kepaachin نام کوهی در یوش واقع در منطقه ی نور
کپا دسه kopaa dasse پوشش کوپای برنج از ساقه های زیرین برنج
کپاسری kopaa seri مراسم جشن و سرور بعد از اتمام کار درو و جمع آوری زراعتجشن ...
کپاکش kopaa kash یابویی که به خوردن بافه های برنج از کوپا عادت کرده باشد
کپاکین kopaakin سنگ چین مدوری که زراعت جمع شده را در روی آن انباشته کنند
کپالینگه kopaa linge پایه ی ضخیم و ستبر کوپا که درگذشته فقط از چوب ساخته می شد ...
کپ بالا kep baalaa روستایی از هلی پشته ی شهرستان نور
کپتل بزوئن kaptelbazooan پرتاب کردن
کپر keper بوته ی بزرگ که آن را گپر هم گویند
کپر kepper قسمت پایین و بوته مانند درختان بریده شده که معمولا خشک هستند ...
کپر دوسن kepper davessan ۱ریشه دواندن ۲کوتاه کردن و هرس گیاه
کپر و کتین keper oo katin منطقه ای از جنگل که مملو از پایه ی بریده درختان و کنده های ...
کپری وند keperi vand ور آمدن شالی
کپک kopak پیر زن پرحرف
کپل kappel ۱باسن – کفل ۲پرتاب – پرتاب کردن
کپل kappel ۱ترکه ای یک متری و قابل انعطاف از چوب انجیر که بام پوش گیاهی ...
کپل بزوئن kappe bazoen پرتاب کردن

شنبه 26/5/1392 - 10:3 - 0 تشکر 633974

کپل بزوئن kappel bazooen نوعی معامله و یا اهدای هدیه به عروس یا فردی که بسیار عزیز ...
کپل پوش kappel poosh بندچرمی کفل اسب
کپل رس kappele res مسافتی حدود پنجاه متر مربع
کپل سوار kapal savaar ترک نشین
کپله kaple پلک چشم
کپل –هکن kappel haken ۱پرتاب کن ۲دور بینداز
کپور kapoor کپور نوعی ماهی دریای خزر
کپور برون kapoor boroon یکی از نهرهایی که به خلیج استرآباد می ریزد
کپورچال kapoor chaal ۱از مراتع شبه جزیره میانکاله ۲از توابع بیشه واقع در منطقه ...
کپور کله kapoor kalle نوعی غذای محلی،مواد لازم:۱ سیرخام ۲ برگ سبز سیر در صورت موجود ...
کپوک kapook نام پرنده و مکانی در کتول
کپون koppoon شانه برجسته ی گاو
کپه kope ۱ظرف چوبی جای برنج ۲آدم قدکوتاه ۳راهرو – ایوان
کپه koppe جمع شدن چیزی در جایی به صورت تپه – کپه
کپه دابه kope daabe نوعی برنج نامرغوب خزری
کپه فنی kope feni بینی پهن
کپه کاردن kope kaardan کنایه از:خوابیدن
کپیش kapish آبدزدک
کپین kapin نام مرتعی واقع در منطقه ی آمل
کپین kappin ۱تنبل – لش ۲پیر ۳قدیمی
کپین نر kapin nar نوعی گوسفند نر
کت kot زمین بلند
کت kat کتف
کت kat ۱کلوح ۲تپاله یا گلوله ی هرچیز ۳دیوار گلی
کت kat ۱واحدی برای تقسیم کردن در زمین ۲واحد اندازه گیری شیر
کت kot نوک قله،تپه یا بلندی
کتا ketaa کوتاه
کئو بویئن kaoo baviyen کبود شدن
کتار ketaar ۱چانه ۲آرواره
کتار kataar ۱چوب خشک ۲بی حس شدن پا یا دست بر اثر تیکه و فشار به آن – خواب ...
کتار بکشین ketaar bakshiyen پرچانگی و وراجی
کتار بن ketaar ben آرواره ی پایین
کتار بین kataar bayen گرفتگی عضله – کرخت شدن
کتارک ketaarek ۱دسیسه کردن علیه کسی ۲نفس آخر ۳آخرین حرکت چانه به هنگام ...
کتارک بزوئن kataarak bazooan سر به عقب کشیدن ناگهانی اسب
کتارکش ketaar kash بیهوده گو – پرگو
کتار لرزه ketaar larze ۱لرزش چانه که به نوعی تحریر در آواز اطلاق گردد ۲بنیان این ...
کتاره ketaare قداره
کتاری ketaari سخن بی پایه
کتاری بویین ketaari baviyen بر سر زبان ها افتادن
کتا گتی geti ketaa از توابع زیرآب واقع در منطقه ی سوادکوه
کتا نوروز ketaa noorooz کتا+نوروز نوروز کوتاه و تکه ای است سازی مربوط به لـله وا ...
کت باد kote baad ۱پازدن –دست و پا زدن ۲پافشاری درکارها
کت بزان ket bezaan صید ماهی با سه شاخه ی آهنی
کت بن kate ben نام قسمتی از زمین های کشاورزی دهستان دشت سر آمل
کتبیین katbiyen قرار داشتن – واقع بودن – نهاده بودن
کت پات ket o paat تلاش
کت په kat pe ۱پشت دیوار ۲زیر دیوار ۳کنار دیوار

شنبه 26/5/1392 - 10:4 - 0 تشکر 633975

کت پیرسا kat peyresaa خوابیدن و برخاستن پی در پی
کت چشمه kat cheshme از مناطق کوهستانی و ییلاقی شاهکوه و ساور استرآباد
کتخ katoKh کلوخ
کت خادا kat Khaadaa کدخدا
کت داشته کا kat daashte kaa نوعی بازی ابتدایی که در روزهای بارانی و جهت ایمن شدن از باران ...
کت دوس kat daves بسته شده – کسی که دست هایش بسته شده باشد
کت دوسته kat daveste دست بسته
کتر ketar کبوتر
کترا koteraa از توابع زوار واقع در شهرستان تنکابن
کترا ketraa قاشق بزرگ چوبی – کفگیر چوبی
کترا تک ketraa tek از انواع مرغابی
کترادنک ketra dennek کلیجه نوک که از پرندگان آب زی است
کتراک keteraak وسیله ی آهنی جهت پشت و رو کردن ماهی در تابه و زیر و رو کردن ...
کتر بنیشیت koter banisht نام مرتعی در لفور سوادکوه
کتر تیر ketar tir ۱کبوتر صحرایی ۲ قمری
کتر چشمه ketarcheshme مرتع و چشمه ای در منطقه ی کلاک کدیر نوشهر
کترم ketrem ۱ساختمان چوبی چهار شیروانی ۲انتهای لبه ی سقف خانه و زاویه ...
کتروم katroom شکم بند،چوبی که در قسمت شیروانی ساختمان به کار رود
کتره katre ۲سخنان بی اساس و یاوه – حرف درشت ناسزا ۲دفعه مرتبه
کتری ketri غده ای در کشاله ی ران و گلو
کتریا ketriyaa گیاه دارویی – کتیرا
کتری دکتن ketri daketen آماسیدن
کتریم katrim از توابع بندرج واقع در منطقه ی ساری
کت سار kat saar دیوار
کتشلو koteshloo نوعی گیاه پیچک و انگلی
کت عمر میچکا kat omar michkaa نام پرنده ی کمر گلی بزرگ
کت فیل kate fil پرتاب کردن
کتک katek کلوخ
کتک katak تکه – قطعه
کتکا kotekaa سگ توله
کتک بزوئن katek bazooen ۱نشان کردن ۲با کلوخ چیزی یا کسی را هدف قرار دادن
کتک بویئن katak baveyan سرمازده – کسی که در اثر سرما خود را جمع کند
کتک سر kotek sar گیاهی که در مناطق ساحلی و در کنار باتلاق های جلگه ای روید ...
کت کت ket ket لفظی برای رام کردن مرغ
کت کتک ket ketek نام محلی در منطقه ی آلاشت
کت کتن ket koten به قصد صید ماهی و بدون دیدن آن با سه شاخه ی آهنی گوشه و کنار ...
کت کتو kot kotoo کاکوتی – گیاه معطر که در ماست و دوغ ریزند
کت کته هاکردن kat kate haakerdan این پا و آن پا کردن
کت کش kate kash بغل دیوار
کت کل kote kel راهی در برف که در اثر رفت و آمد و کوبیده شدن و لگد کردن،حاصل ...
کت کله kat kale از توابع زوار واقع در شهرستان تنکابن
کتکی kotaki بار بسیار حجیم و سنگین یابو و قاطر که حیوان جز به تمهید شلاق ...
کتل katel ۱کنده ی درخت ۲به پهلو دراز کشیدن و افتادن ۳اریب
کتل katel ۱گردنه ۲چوبی که با آن دانه هایی مانند باقلا و غیره را از ...
کتل katel ۱خشک شدن زبان دراثر کار زیاد ۲خشک شدن زبان در اثر پرحرفی ...
کت لاب kate laab شکاف دار دیوار
کتلام ketelaam وسیله ای برای درست کردن نخ
کتل بزوئن katel bazooen یاوه گفتن – حرف بیهوده زدن
کتل بویین katel baviyen گرفتگی ماهیچه
کتل چو katel choo کنده ی درخت که قابل حمل بوده و برای هیزم استفاده شود

شنبه 26/5/1392 - 10:9 - 0 تشکر 633977

کتل شنی ketal sheni مرتع و چشمه ای در جوار روستای کدیر نوشهر
کتل کتلی kate kateli ۱از درازا ۲برش عرضی دانه
کتل کش katel kash قسمتی از زمین های کشاورزی کته پشت آمل را گویند
کتل گالی kotel gaali کنده ای مخصوص و بزرگ جهت گذاشتن در کنار اجاق،برای سوختن ...
کتل گو katel goo ۱گستاخ،کسی که سخنان درشت گوید ۲بیهوده گوه
کتلوم ketloom دوک پشم ریسی
کتلوم سر ketlome sar مکانی در منطقه ی سوادکوه
کتله katele کفش چوبی
کتل هاکردن katel haakerdan ۱مسیر را عوض کردن،تغییر مسیر
کتلی kateli قسمت عرضی و پهنای هر چیز
کتلیم ketlim منطقه ای دیدنی و مصفا در خطیرکوه سوادکوه
کتم kotom کاکل
کتم katem ۱تارک سر،از رستنگاه موی تا فرق سر ۲نوک درخت ۳موی بافته شده ...
کتم ketem ۱اطراف لب یا چانه ۲اطراف آلت تناسلی زن ۳ریش
کتم داربلی kotom daar beli اردک کاکل دار – اردک کاکلی
کتم دار سید kotom daar sayyed ساداتی که یکی از نشانه های سیادت آنان کاکل سرشان بود
کتم دار کرک kotom daare kerk مرغ کاکلی – مرغ کاکل دار
کتمن katmen نام مرتعی در منطقه ی سوادکوه
کت موس kote moos کسی که سرین برجسته و برآمده دارد
کتن katen کرخت
کتن katen افتادن
کتن keten چوبی که گازران با آن رخت را کوبند
کتنا ketenaa نوعی چکش از جنس چوب
کت نویس kat nevis ۱دعانویس ۲عاملان بهداشتی مبارزه با بیماری های حصبه،طاعون،وبا،سل ...
کتو katoo ۱واحد شمارش کلوخ و نمک ۲قالب ماست ۳جفت گیری سگ سانان
کتو kato سرماخوردگی حاد
کتو kattoo ۱یک پارچه ۲خالص ۳نام مرتعی در جنوب لفور سوادکوه ۴انباشته ...
کتوچال katoo chaal زمین پوشیده از کلوخ های سخت و غیرقابل عبور و مرور
کتو چال katoo chaal نام مرتعی در آمل
کتوخ katoKh کلوخ
کتور ketoor نام دهکده ای در بیرون بشم کلارستاق نوشهر
کتور ketoor ورمی که در اثر زیاده روی و پس از لیسیدن نمک و نوشیدن آب،در ...
کتوس katos از لوازم تأسیسات دامپروری سنتی در منطقه
کتوسولو katoosooloo ۱کته ۲نام روستایی در منطقه استرآباد غربی
کتو کاردن katoo kaarden ۱کسی را دست بسته بردن ۲بدون وقفه راه بردن
کتوک پلا katk pelaa برنج کته – کته ی برنج
کتول katool ۱کسی که رسم چوپانی را نداند ۲کشاورز و زارع ۳گاو شیرده ۴غریب ...
کتول katool ۱شهر علی آباد کتول در شرق گرگان ۲طایفه ای از طوایف ساکن در ...
کتولی katooli از مقامات آوازی موسیقی مازندران که بعدها به موسیقی سازی ...
کتولی و کل حال katooli o kelehaal از گوشه های موسیقی مازندرانی که از نظر مقام در دستگاه شور ...
کتو منقو kato mangho شدت سرماخوردگی
کتوه katooh از توابع بلده کجور
کتوهایتن katoohaayten جفت گیری کردن سگ سانان
کته kete توله – توله ی سگ و گربه و برخی حیوانات
کته katte ۱خالص ۲به هم پیوسته
کته kate پلوی دم پختک
کته بزوئن kete bazooen زاییدن سگ و گربه
کته بکردن kete bekerdan زاییدن خوک و برخی حیوانات دیگر
کته تمان kote tommaan شلوار کوتاه

شنبه 26/5/1392 - 10:12 - 0 تشکر 633978

کته خاست کتی kate Khaast keti از تپه های منطقه ی آمل
کته خز kateKhez ۱معلق – معلق خوردن ۲از دشت درد دراز کشیدن
کته خز هاکردن kate Khez haakerden معلق خوردن – غلت خوردن
کته سر kate sar از توابع خرم آباد واقع در منطقه ی تنکابن
کته کا kote kaa توله سگ
کته لام kete laam ابزار نخ ریسی دستی
کته ماست kate maast ماست و پلو که نوعی غذا است
کتی keti ۱تپه –بلندی ۲بالای سر ۳گیسو
کتی keti ۱کدام سوی ۲تپه ۳پیشانی
کتی keti ۱نام مرتعی درلفور واقع در شهرستان سوادکوه ۲گوشت آب پزی که ...
کتی بن keti ben از توابع بهرستاق لاریجان واقع در منطقه ی آمل
کتیجه kotije نبیره
کتی دوس keti davas ۱پیشانی بسته ۲نوعی نفرین
کتی دوسن keti davessan بستن پارچه به پیشانی
کتیر katir لب بالا و پایین
کتیر kotir نام دهکده ای در ناحیه ی کلارستاق تنکابن
کتی سر kotisar کشت زاری نزدیک روستای کردیچال کلاردشت
کتی سر keti sar بالا تپه – بالای بلندی
کتی سره keti sere از محله های قدیمی شهرستان قائم شهر
کتیفه katife کتبیه ی در و پنجره
کتیم katim کرت بندی زمین
کتین katin ۱خپله کوتاه قد ۲هیزم درشت که از تنه ی درخت تهیه شود
کتین katin بی حس
کتین katin مساوی شدن
کتینگ keting محلی که رنگ ریزان،پارچه ی بیرون آورده از خم را بر روی آن ...
کتیوگ katyoog مرتعی در منطقه ی بندپی واقع در شهرستان بابل
کتیه katye ۱انباشته ۲یک جا
کتیه هکاردن katye hekaarden حالت چرخیدن اشیا در گردباد
کج kaj ۱ابریشم نامرغوب ۲دستگاه نخ ریسی قدیمی
کج ایزار kaj izaar چادر شب ابریشمن
کج پلوس kaj paloos بدجنس – بد سرشت
کج پله kaj pele نخ کرم ابریشم
کج دم kaj dem کژدم
کج دوک kaj dook از ابزار ریسندگی
کج دیک kaj dik چوبی دارای پره هایی در دوسو،که نخ ریسیده شده را دور آن پچیند ...
کجز kajez حیوانی که درست اخته نشده باشدکوبیده نشده
کجک kajek ۱مضراب دهل ۲چماق
کجکات kejekaat مرتعی در نزدیکی روستاهای کوهپر نوشهر
کج کج –هشائن kaj kaj heshaaen چپ چپ نگاه کردن
کجکول kaj kool کشکول
کج لاس kaj laas حالت کششی و انعطاف پیله ی ابریشم
کج لج kaj laj ۱کش و قوس ۲کج و معوج
کج لس kaj les ۱ابریشم ناخالص ۲ملاقه ی بزرگ چوبی
کجه kajje نام قدیمی کچه رستاق از بلوک منطقه ی کجور
کجه keje کجا
کجه راسی koje raassi کدام طرفی – کدام سوی
کجیک kajik وسیله ای در دستگاه نخ ریسی قدیمی
کچال kechchaal نام و محل دستگاه ریسندگی گالش ها
کچامه kechaame نهال – نهال نشایی درختان
کچب kacheb اولس – نوعی ممرز که از درختان جنگلی است

شنبه 26/5/1392 - 10:16 - 0 تشکر 633980

کچب kacheb از ارتفاعات بخش یانه سر واقع در هزار جریب بهشهر
کچب زار kacheb zaar از ارتفاعات بخش یانه سر واقع در هزار جریب بهشهر
کچب مله kacheb male از توابع چهاردانگه ی هزار جریبی ساری
کچبی kachebi از ارتفاعات بخش یانه سر واقع در هزارجریب بهشهر
کچ پی kach pey ۱گرفتگی ماهیچه ای ۲خشک شدن به مانند درخت ۳بستن یک دست و یک ...
کچ پی بیتن kach pey baytan گرفتگی ماهیچه های دست و پا به هنگام خواب
کچ دچین kach dachin جای قاشق ظرف قاشق
کچر kacher نوعی رب انار
کچ رستاق kachrestaagh از توابع چهاردانگه ی سورتچی ساری
کچرود kachrood نام ناحیه ای در دشت منطقه ی کجور
کچف kachef اولس – نوعی ممرز که در ارتفاعات می روید
کچف لنگه kachaf lange مزرعه ای در مشرق بالا جاده ی کردکوی
کچک kechchek نوعی پرنده،لاشخور
کچ کچه kech keche خمیده خمیده
کچکول kachkool ۱کشکول ۲خشک شدن پوست بدن
کچکه kecheke کوچک تر
کچکه خاخر kecheke KhaaKher خواهر کوچک
کچکه سره kecjke sere از محله های قدیمی واقع در قائم شهر
کچل kachel کرچال – دستگاه بافندگی قدیمی
کچل kechel ۱تکه ای از چوب که از تنه ی درخت یا کنده ای برداشته شود ۲دندان ...
کچل kachchel گاو سیاه رنگ با پیشانی سفید
کچلاب kechlaab ۱پوست گردو ۲پوست تخم مرغ
کچلاوه kochelaave هر چیزی که ابتدا ورم کرده سپس ترک بردارد
کچل جونکا kachel joonekaa گوساله ی نر پیشانی سفید یک یا دوساله
کچل ده kachal deh از توابع میان رودواقع در شهرستان نور
کچل ورزا kachele verzaa گاو نر سیاه رنگ با پیشانی سفید
کچلهkechee خرده ی چوب کاچیله
کچلی kachcheli گاوی که پیشانی و دم آن سفید رنگ باشد
کچما kechmaa بخش پیچنده ی هرگیاه
کچن kechchen منطقه ای در آلاشت واقع در منطقه ی سوادکوه
کچوک kachook قاشق چوبی کوچک
کچول kachool ظرفی که روی دوشان گذارند و به عنوان درپوش استفاده شود
کچول تاس kachool taas ظرف چوبی کوچک
کچه kache قاشق چوبی
کچه بزئن kachche bazoen ۱دست زدن و شادمانی کردن ۲هم زدن – هم زدن آش های نذری که جنبه ...
کچه تک kache tak از انواع مرغابی
کچه دچین kache dachin ظرفی چوبی و معمولا استوانه ای شکل که قاشق های چوبی را در ...
کچه دم kache dem دسته ی قاشق چوبی
کچه رک kache rek ۱نوعی ابزار در تراشیدن قاشق چوبی ۲وسیله ای برای بیرون آوردن ...
کچه کا سنگ kache kaal sang ابزار آشپزخانه
کچه کوچ kache kooch بار و بنه،اثاثیه
کچه لاب keche laab پوسته ی تخم مرغ
کچه لس kache les قاشق بزرگ با دسته ی بلند و صاف
کچه لوله kache loole کچه لوله
کچیب زار kachib zaar نام کوهی در روستای اندرات واقع در هزار جریب بهشهر
کچیت kechit از توابع کسلیان قائم شهر
کچیز kachiz ۱گاو نر تخم کوفته که خاصیت نرینگی اش بر جای مانده باشد ۲بز ...
کچیک kachik کوچک
کچیک برار kechik beraar ۱برادر ۲برادر کوچکتر

شنبه 26/5/1392 - 10:19 - 0 تشکر 633981

کچیک تر kechik tar کوچکتر
کچیک چله kechik chelle چله ی کوچک
کچیک مار kechik maar نامادری – مادر ناتنی
کچیک مچیک kechik mechik کوچولو
کچیله kechile غوزه های پنبه که پس از خارج کردن وش از آن برای سوخت در اجاق ...
کچیله keKhhile چوی خشک و خرد و ریز – نرمه ی هیزم
کچیله نون kechile noon نوعی نان محلی به شکل مربع یا لوزی که هنگام خمیر کردن شکر ...
کچین kachin ۱جاظرفی ۲قوطی استوانه ای که جای قاشق است
کخا keKhaa مرد متاهل – مرد زن دار
کدار kodaar سکوی خانه
کداری kodaari بخش تحتانی چارچوب
کدبوئن kad booen موجود بودن – قرار داشتن چیزی در جایی
کدبیین kad biyan ۱قرار داشتن چیزی در جایی – وجود داشتن ۲در بستر افتادن – ...
کدخدا kad Khedaa کدخدا
کد دکتن ked daketen دشمن شدن – یا کسی در پیچدن
کدو kado نام دهکده ای واقع در منطقه ی کجور
کدوبق kadoo bogh بخوردادن سرماخورده با بخار کدو حلوایی
کدو چلیک kadoo chelik ۱کدو سبز کوچک ۲چوب کوچک در بازی الک دولک
کدوقله kadoo ghalle خورشت کدو
کدوم تا kodoom taa کدام یک
کد هاکردن ked haakerden کینه جو گشتن – دشمنی پیدا کردن
کده کده kade kade گاهگاهی
کدیر kadir دهستانی واقع درمنطقه ی نوشهر
کدیر سر kodir sar از توابع کلرودپی واقع در منطقه ی نوشهر
کدیم kedim کدام
کر ker ۱صخره – پرتگاه صخره ای ۲کرختی و بی حسی اعضای بدن
کر kar ۱به توده ای از زراعت درو شده گفته شود،که در جمع یک جا شود ...
کر kar ۱گوسفندی که بدون شاخ است ۲سنگ بزرگ ۳گاوی که کمرش سفید است ...
کر ker ۱بیخ گلو ۲غره شدن به چیزی
کرا karaa پرنده ای شبیه لک لک که در مسیر آب پرواز کند و شب ها صدایی ...
کرات keraat ۱درختی از تیره ی پروانه واران که دارای شاخه های خاردار و ...
کرات پله keraat pele میوه ی درخت لیلکی
کرات – تپه keraat tappe از توابع بابل کنار واقع در منطقه ی بابل
کرات تخم keraat toKhm بذر گیاهی که جهت غذای حیوان استفاده شود
کرات تلی keraat tali ۱تیغ درخت کرات ۲تیغ درخت اقاقیا
کرات چاک keraat chaak نام تپه ای در دهکده ی چارز عباس آباد در منطقه ی کلارآباد
کرات چال karaat chaal مرتعی واقع در منطقه ی کجور
کرات چال keraat chaal از توابع دهستان خرم آباد شهرستان تنکابن
کرات دار keraat daar درخت خاردار لیلکی
کرات قدرت keraat ghedrat از توابع بندپی واقع در شهرستان بابل
کرات کتی karaat keti نام مرتعی در شیرگاه واقع در سوادکوه
کرات کتی بن karaat keti ben از توابع میان رود پایین شهرستان نور
کرات کله karaat kale مرتعی در جنگلی نزدیک روستای کدیر نوشهر
کرات کله لو karaat kale lo از توابع شهرستان رامسر
کرات لو keraat loo از توابع بندپی واقع در منطقه ی بابل
کرا جوب کنار karaa joob kenar از توابع خرم آباد تنکابن
کرار زن karaar zen ۱مرتع و کشتزاری در نزدیکی شهرستان گرگان ۲مرتع و کشتزاری ...
کرا زمین keraa zamin نام آبادی از دهستان فیروزجاه بابل
کراس keraas گونه ای ماهی

شنبه 26/5/1392 - 10:27 - 0 تشکر 633984

کرا کله keraa kele نام مرتعی واقع در منطقه ی سوادکوه
کراموج keraamooj گوساله ای که شخم زدن ا به وی بیاموزند
کران keraan ۱اسب زرد رنگ ۲نام ناحیه ای در کجور ۲اسبی سرخ رنگ که بر پیشانی ...
کراهه keraahe کرایه،مزد حمل و نقل
کرئو keraoo گربه ی نر بزرگ
کرئو چش keraoo chesh زاغ چشم
کرب karb ۱استخوان کوچک و چهارگوش مفاصل گوسفند ۲قاب ۳استخوان کشکک ...
کرب karb ۱تکه ای از چوب که با ضربت تبر از تنه جدا شود ۲ظرف سر شیر ۳کاسه ...
کرب karb نوعی از ادوات کوبه ای که از چوب ساخته می شودنوع نواختن کرب ...
کرب karb یکی از گونه های درخت افرا که در جنگل های شمال ایران فراوان ...
کربا karbaa ۱مهره هایی زردرنگ به اندازه ی یک بند شصت ۲گوسفند بدون گوش ...
کربار karebaar ۱حمل توده های بسته شده ی زراعت از زمین به طرف خرمن گاه ۲توده ...
کربارچی karbaarchi کسی که توده های بسته شده ی زراعت را از زمین به خرمن گاه می ...
کرباس kerbaas کرباس
کرب چشم karb cheshm چشم درشت – چشم برآمده
کر برجی ker barji گوسفند سیاه نر با شکم سفید یا حنایی و گوش کوتاه
کرب زنی karb zani کرب زنی یا کارب زنی عبارتنداز:دو تکه چوب سخت که در دسته های ...
کر بزوئن kar bazoen جدا کردن دانه از ساقه های برنج در خرمن گاه – خرمن کوبی
کربن kar ban تکه ها یا ساقه هایی که جهت بستن و محکم کردن بافه های برنج ...
کربن kar ben از توابع بندپی واقع در منطقه ی بابل
کربنو kar beno مرتع و کشتزاری در روستای کدیر نوشهر
کر بور ker boor گوسفند بی گوش و سیاه رنگ
کر بیتن kar bayten خرمن کوبیدن
کربی وره karbi vare بره ی سیاه رنگ
کرپا karpaa نوعی تور ماهی گیری
کرپه چشم karpe cheshm چش بر آمده،برآمدگی چشم
کرپی kerepey مرتع و دره ای در کلرودپی نوشهر
کرت kart انباشته
کرتک kere tek پرتگاه بالای کوه،لب پرتگاه
کرتیج کلا kertij kelaa از توابع گنج افروز واقع در شهرستان بابل
کرجیان korjiyaan یکی از ولایات قدیمه ی تنکابن در زمان ملوک الطوایف میان رامسر ...
کرجیرکتن ker jirkatan از پرتگاه صخره ای سقوط کردن
کرچ kerch ۱ماکیان کرچ ۲زمین سفت
کرچ kerch سنگ چین راهنما
کرچ kerch آراسته،شیک،مخالف ژولیده
کرچ kerch ترد،شکننده
کرچا korchaa دیوار سنگی،چینه ی سنگی دیوار
کرچا kerchaa از توابع فریم واقع در شهرستان ساری
کرچ –اغوز korche aaghoz گردویی که مغز آن به راحتی از پوست جدا نشود
کرچال korchaal داربست و دستگاه بافتنی گلیم و جاجیم و
کرچال kerchaal ۱زمین بایر سنگی که قابل کشت و استفاده نباشد ۲انار جاری
کرچک kerchek نام پرنده ای شکاری،نوعی عقاب
کرچ کاد kerche kaad ۱برآمدگی دامنه ی کوه ۲کوه پر صخره و پرتگاه
کرچ کرک kerche kerk مرغ کرچی که دارای جوجه است
کرچ کلاغ koerche kelaagh نوعی کلاغ،کلاغ زاغی
کرچ کله karche kale از توابع خرم آباد واقع در شهرستان تنکابن
کرچل karchel ۱بارانک که نام گیاهی است ۲درختی با برگ های کنگره ای و گل ...
کرچل کله karchel kale روستایی از توابع شهرستان تنکابن
کرچم kercham قله ای در کلاردشت واقع در منطقه ی چالوس
کرچ ما kerche maa از ماه های تقویم تبی – مهرماه گالشی – هفتمین ماه باستانی ...

شنبه 26/5/1392 - 10:29 - 0 تشکر 633985

کرچ مار korche maar مرغ کرچ که جوجه آورده باشد
کرچن kerchen نام محلی در آلاشت واقع در منطقه ی سوادکوه
کرچنگ kar chang از توابع بیشه سر واقع در منطقه ی قائم شهر
کرچوب kar choob شیرخشت که ازگیاهان دارویی و خودرو است
کرچه kerche ۱باغچه ای کوچک و حصار شده در اطراف خانه یا آبادی ۲دیوار سنگی ...
کرچه karche غریب گز،نوحی حشره
کرچه کرچه korche korche صدایی برای فراخواندن مرغ
کرچه کلاغ kerche kelaagh زاغ
کرچه مار kerche maar مرغی که جوجه های کوچک دارد
کرچی kerchi روستایی از لاویج نور
کرچین kar chin شخصی که پشته های برنج را روی هم چیند
کرچی هاکردن karchi haakerdan مخروطی چیدن دسته های درو شده ی شالی یا گندم و یا جو در خرمن ...
کرخربا ker Khar baa گوسفندی شیری رنگ با گوش کوچک
کر خزه kar Khazze وسیله ای شبیه سورتمه که توسط دام کشیده می شودو پشته ها را ...
کرخه کرخه karKhe karKhe اتلاف وقت
کرد آباد kard aabaad از روستاهای واقع در منطقه ی کتول
کرداب kerdaab از توابع چهاردانگه هزار جریب شهرستان ساری
کر دچیین kar dachiyen چیدن خرمن شالی
کرد حال kerd haal ۱ریز مقام،کرد+حال ۲همان چپون حال است که تکه ای است مربوط ...
کرد خل kerde Khel از توابع اسفیورد شوراب شهرستان ساری
کردخل kerde Khel از توابع گیل خواران قائمشهر
کردخیل korde Khil از توابع جنت رودبار واقع در شهرستان تنکابن
کردر سیو kerdar sioo از توابع خانقاه پی شهرستان سوادکوه
کرد روش kerde roosh با عجله و شتاب تنبیه کردن
کردسه kar dasse یک دسته از خوشه ی شالی
کردشا kerdeshaa زمینی که کشت شود
کردشنیین kar desheniyooen بردن دسته های شالی در خرمن گاه
کر دکتن ker daketen از کوه پایین افتادن
کردکتولی korde katooli از طوایف و تیره های ساکن در منطقه ی کتول
کرد کلا kerd kelaa از توابع گیل خواران شهرستان قائم شهر
کرد محله kerd mahle از توابع کالج کجور
کرد محله kord mehalle ۱از توابع کلاردشت چالوس ۲از توابع بندپی بابل ۳نام قدیمی ...
کردمله kord male ۱روستایی از دهستان عشرستاق هزار جریب بهشهر ۲از توابع چهاردانگه ...
کردمیر korde mir از توابع چهاردانگه ی شهرستان سورتچی شهرستان ساری
کرد نشین kerde neshin مکانی در بین راه لفور به آلاشت سوادکوه
کردو kardoo منطقه ی محصور با دیوار سنگی از چشمه ی عمارت بهشهر تا به باغ ...
کردو kardo کرت
کردو kardoo جایی که ترب کاشته شده باشد
کرد و گالش kerd o gaalesh مراد،چوپان و گالش است
کردوی سر kerdooy sar از کوه های اطراف دهکده ی کندلوس نور
کرده korde مقداری از زمین تسطیح شده که برای سبزی کاری از آن استفاده ...
کرده لاک kerde lak ظرفی چوبی که چوپانان و گالشان از آن جهت صرف غذا یا برخی امور ...
کردی kerdi نیم تنه ای که با نمد درست کنند
کردی kerdi دیگی بزرگ که چوپانان در آن شیر جوشانند
کردی چال kordi chaal از توابع کلاردشت واقع درمنطقه ی عباس آباد
کردی کلا kerdi kelaa از توابع بابلکنار واقع در شهرستان بابل
کردی کلا kerdi kalaa از توابع حومه ی نوشهر
کرر kerar گوسفند خرمایی رنگ با سری راه راه
کره سو kare soo ساقه ی بریده شده ی برنج
کرز karez قنات،کاریز

شنبه 26/5/1392 - 10:32 - 0 تشکر 633987

کرزل korzel ممرز،از درختان جنگلی
کرزل korzel از دهکده های نشتارود تنکابن که آثار قلعه ای قدیمی در آن است ...
کرزل پرچور korzel parchvar از توابع لنگای شهر عباس آباد
کرزل دار korzel daar ممرز،از درختان جنگلی
کرزه kerze موش
کرس keres ۱ آغل گوسفندان – محوطه ای برای نگهداری گاو گوسفند ۲آهسته ...
کرسا kar saa از مراتع لنگای منطقه ی عباس آباد
کرسام kersaam از توابع چهاردانگه سورتچی شهرستان ساری
کرسخ kar seKh چوب بلندی که جهت بالا بردن دسته های گندم بر سر کوپا به کار ...
کرس خال keres Khaal جایگاهی برای پرورش گاو نر
کرسق kare segh چوبی که به کمک آن توده های بسته شده ی شالی را حمل کند
کرسک kar sek از انواع پرنده – تنجره که کوچکتر از مرغابی است
کرسنگ kar sang ۲رودخانه ای در پرتاس منطقه ی سوادکوه ۲منطقه ای جنگلی از ...
کر سنگ ker seng سنگ پران،فلاخن
کرسو karsoo مقداری از ساقه های درو شده ی برنج که در یک مشت جا گیرد
کرسوت korsoot از توابع چهاردانگه سورتچی شهرستان ساری
کرسه karesse ۱شانه ی عسل ۲ته مانده ی عسل در کندو پس از زمستان
کرس هادائن keres haadaaan ۱پناه گرفتن ۲رماندن و هدایت حیوانات وحشی به نقطه ای که در ...
کرسی karsi نام دهکده ای از تترستاق واقع در منطقه ی نور
کرسی دو kersi doo از توابع شیرگاه واقع در منطقه ی سوادکوه
کرسی دوآج kersi dooaaj لحاف کرسی
کرسی سر لا kersi sar laa لحاف بزرگی که روی کرسی اندازند
کرسی کلا kersi kelaa از توابع دابوی جنوبی شهرستان آمل
کرسیه kerseye باغ کوچک حصار شده از پرچین،در اطراف آبادی
کرسی یک kersi yek از توابع شیرگاه واقع در منطقه ی سوادکوه
کرش koresh جای موقتی گوسفندان،گوساله ها و بره ها
کرش keresh از اصواتکشیدن چیزی بر روی زمین
کرش بکشین keresh bakeshyan کشاندن اشیا بر روی زمین
کرشت karasht نام دشتی در مرتع هلیشت واقع در سوادکوه
کرشت karashat از حال رفتن از دشت بیماری
کرشر kar shar آماده کردن شالی برای خرمن کوبی
کرف karf از گیاهان خودرو و همیشه سبز که در کوهپایه ها روید
کرشک kereshk آن قسمت از زایده ی متصل به در که درون کریک قرار گیرد
کرشه kereshe حالت کشیده شدن به زمین
کرشیوا kershivaa گوسفند بدون گوش و سفید رنگ
کر غول kar ghool ۱گوسفندی که گوش های آن کوچک است ۲آن که سخت ناشنواست ۳نخاله،زبان ...
کرف karef ۱از توابع خرم آباد تنکابن ۲نام مرتعی در آمل
کرف karf بوته ی سرخس
کرف korf روستایی از دلارستاق لاریجان واقع در منطقه ی آمل
کرفا kerfaa وسیله ی ماهی گیری که شاملتوری با دسته ی بلند چوبی است
کرفا بشتن kerfaa beshtan در دام انداختن گرفتار کردن
کرف چالی karef chaaley مرتعی است در اطراف شهرستان تنکابن
کرفون karfoon بوته ی نی
کرفون لـله karfoon lale از انواع نی مرداب
کرک kerk ۱مرغ ۲برجستگی های نرم و منعطف روی قالی
کرک kerek ۱گلو،حلق ۲چوبی که پشت سر نصب کرده و در را محکم کنند – کلون ...
کرک kerke بخشی از محصولات لبنی
کرک karek دیگ بزرگ
کرک karek اهرم

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.