• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
انجمن ها > انجمن شمال > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
شمال (بازدید: 25954)
جمعه 25/5/1392 - 16:3 -0 تشکر 633491
فرهنگ لغت مازندرانی(حرف ک)

http://tabarestan.ir/


زبان طبری یكی از زبانهای بازمانده از زبانهای كهن پهلوی ، سانسكریت و... است و ریشه در تاریخ دیرپای جهان دارد و هرگونه غفلت و سهل انگاری در حفظ این میراث در معرض خطر، می‌تواند بخشی از پیشینه ایران كهن را به مخاطره بیاندازد. د ر رابطه با زبان طبری، سیاحان و مستشرقان و اندیشمندانی چون "ملگونوف"، "خودزكو"، "درن" و... به تحقیق و مطالعه درباره این زبان پرداخته‌اند. این امر بیانگر ارزش و اعتبار زبان طبری بوده و سبب شده تا افراد بیگانه نیز در مورد این زبان به تحقیق بپردازند. گوناگونی گویش‌های مازندرانی به حدی است كه این تفاوت از محله‌ای به محله دیگر در شهرها و روستاهای مازندران كاملا مشهود می‌باشد هر یك از گویش‌های مازندرانی دارای لهجه خاص، اصطلاحات و فرهنگ مربوط به خود را داشته و با فرهنگ و زبان مختلف گفت وگو می‌كردند. نداشتن آشنایی اولیه با زبان مازندرانی موجب شده كه سایر استانهای كشور به ویژه تهرانی‌ها آن را با زبان گیلانی اشتباه بگیرند در حالی كه تفاوتهای عمده‌ای بین این دو زبان وجود دارد. این فرهنگ لغت اساس ان بر کتاب فرهنگ لغات تبری تالیف دکتر اشرفی میباشد تا کنون شامل حدود 35000 کلمه میباشد که برای هر کلمه فارسی ، معنی اصیل مازندرانی و گویش آن کلمه در شهرهای ساری ، یهشهر ، بابل ، آمل ، سوادکوه و تنکابن همراه بات آوانگاری هرکدام در دو ویرایش جستجوی فارسی به مازندرانی و مازندرانی به فارسی برای علاقه مندان جمع آوری شده است.
در این مبحث حرف ک

شنبه 26/5/1392 - 8:49 - 0 تشکر 633933

کا kaa کاه
کا kaa ۱بازی – سرگرمی ۲کاه ساقه ی خشک و درو شده ی گندم و جو که خوراک ...
کائو kaaoo کاهو
کائی kaaei بره ی ماده ی دوساله
کائی کائی kaaei kaaei ۱به شوخی – از سر تفنن ۲غذا را با میلی خوردن
کاب kaab ۱پاشنه ی پا و کفش ۲فنی در کشتی محلی لوچو
کاب بزوئن kaab bazoen ۱حرکت سوار،هنگامی که پاشنه ی پا به شکم اسب بزند دا اسب به ...
کاب بلن کش kaab belen kosh کفش پاشنه بلند
کابدار تاس kaab daar taas کاسه ای که در زیر آن پایه ای حلقوی متصل تعبیه شود
کاب سری kaab sari ۱جوراب پاره ۲خوابانیدن پاشنه ی کفش
کاب کش kaab kesh اضافه ی پشت چرم را گویند
کابلی kaaboli از نغمات موسیقی مراسمی که با سرنا و نقاره نواخته شود
کاب هدائن kaab hedaaen ۱فشار وارد کردن ۲اصرار ورزیدن

شنبه 26/5/1392 - 8:51 - 0 تشکر 633934

کابی kaabi ۱چهارپای اخته شده ۲پروار ۳گوسفند دوساله که تازه آبستن شده ...
کا بیتن ka baytan به بازی گرفتن
کاپ kaagh پاشنه ی پا
کاپک kaapek سال خورده – پیر
کاپیش kaapish آبدزدک
کاتا kaataa کوتاه
کاتابویین kaataa baviyen کوتاه شدن – بریده شدن
کاتا دمباله kaataa dembaale کوتاه – دم بریده
کاتا هکاردن kaataa hekaarden کوتاه کردن – بریدن
کات بزئن kaat bazoen فرش کردن سرشاخه های نرم و نازک در آغل،برای جلوگیری از رسیدن ...
کات دله kaat dele در حیاط
کاتر kaator
کاترک kaatrak نام مرتعی در حوزه ی شهرستان
کاتک kaatek ۱کتک ۲چماق
کاتل kaatel ۱سربالایی – تپه ۲کنده ی هیزم
کاتلا kaatelaa دوک نخ ریسی ویژه ی چوپانان
کاتلام kaatelaam دوک نخ ریسی چوپانی شبیه صلیب که زایده ای در انتهای یک سر ...
کاتل بن kaatel ben زیر کتل
کاتلم kaatlom چوبی به شکل حرف(t) که نخ ریسان رشته ی بافته را به گرد آن پیچند ...
کاتم kaatem موی بافته شده ی زنان که به پشت انداخته،یا از روی شانه به ...
کاتم سری kaatem sari پارچه ای که در قسمت انتهای موی بافته شده،با مو بافته شود ...
کاتور kaatoor
کاته kaate توله توله ی سگ،خوک،خرس،گربه و یا موش
کاته بکشیین kaate bakshiyen بچه زایی حیوان
کاته هکاردن kaate hekaarden بچه زادن جانوران
کاتی kaati ۱نردبان ۲اهرم چوبی ۳چوبی که در جلوی خیش قرار دارد و طناب ...
کاتی سر kaati sar زمینی که سطح آن نسبت به پیرامونش بلندتر و مرتفع تر باشد
کاج kaaj ۱شاخه های درهم و برهم درخت شاخه های ریز به هم بافته شده ۱درخت ...
کاجا kaajaa کجا
کاج سر kaaj sar جای ریختن شاخه هایچرده که برگ هایش مورد استفاده ی دام قرار ...
کاجه kaaje کجا
کاجیره kaajire بوته ی خاردار
کاچ kaach کاسه
کاچ kaach چماق
کاچ kaach ۱دسته ی کوچک و سر سبز گیاه همیشک که بر چوبی در آغل می آویزند ...
کاچ بزان kaach bezaan چماق زدن
کاچ به کاچ kaach be kaach درگیری متقابل با چوب
کاچک kaachek ۱سکسکه ۲نفس نفس زدن ۳نفس آخر
کاچک بزئن kaachek bazoen پاشاندن خاک و خل به وسیله ی مرغ و پرنده
کاچک بزئن kaachek bazoen هق هق کردن
کاچک کاچک بزوئن kaachek kaachek bazoen کاچک کاچک بزوئن
کاچکول kaach kool پوسته ی روی زخم
کاچ و پاچ kaach o paach حرف بیهوده – یاوه
کاچول kaachool ۱کپره – پوسته ی روی زخم ۲پوست دادن رخت
کاچول دوسن kaachool davessan کپره بستن زخم
کاچه kaachche خل – آدم شیرین عقل – آدم سبک مغز
کاچه کاچه kaache kaache نزاع با چوب
کاچه ماچه kaachche maachche سخنان بیهوده و یاوه
کاچه مول kaachche mool حیله گر – رند
کاچی kaachi كاچی – غذایی مقّوی با آرد و شكر و روغن و زعفران كه بیشتر مورد استفاده زنان زائو قرار می گیر

شنبه 26/5/1392 - 8:55 - 0 تشکر 633935

کاچی پاچی بکشیین kaachi paachi bakeshiyen حرف های بیهوده زدن – سبک مغزی کردن
کاچی لم kaachi lem درختی با شاخه های کوچک و برگ های ریز که میوه هایی به رنگ قرمز ...
کاچیله kaachile تراشه ی چوب
کادا kaadaa اتاق
کادان kaa daan جای کاه – کاهدان
کا دزوئه kaa dazooe انباشته از کاه
کادو kaadoo زالو
کادوزی kaadoozi نام یکی از گروه های نژادی ساکنین قدیم شمال ایران که کادوسی ...
کادوم kaadoom کدام
کادومان kaadoomaan کدامین
کادوم تا kaadoom taa کدام یک
کادیم kaadim کدام
کار kaar ۱کار ۲بکار پسوندی فاعلی
کاراد کلا kaaraad kelaa از توابع نوکنده کای قائم شهر
کارا موج kaaraa mooj گاو نری که یک نوبت برای شخم آموزش دیده باشد
کار بار kaar baar نام ارتفاعی در روبروی آلاشت سوادکوه
کار بار داشتن kaar baar daashten دستگاه بافندگی که کار در حال انجام شدن بر آن تعبیه باشد وجود ...
کار بییتن kaar bayiten شروع دسته جمعی کار از یک گوشه ی زمین و محدوده ای که در مزرعه ...
کار بتاشیئن kaar betaashien ۱کسی را با محول کردن کاری سرگرم ساختن ۲برای کسی دردسر درست ...
کار بتنیئن kaar battenien کار:تولید و عملی که به تولید بی انجامد+بتیئن(تنیدن)تنیدن ...
کار بفتن kaar boften پارچه بافتن با دستگاه سنتی بافندگی
کار بکته kaar bakete ۱حادث شده ۲به کار آمده ۳کسی که دچار گرفتاری شده باشد
کار بکشیئن kaar bakeshien از کسی کار کشیدن
کار بوریئن kar bavrien در یک خط قرار گرفتن کارگران از یک طرف مزرعه و شروع کردن به ...
کار تک kaar tek افرادی که هنگام وجین یا درو،در آخرین قسمت صف کارگران و در ...
کار تلام kaar telaam عنکبوت
کارتن kaartan عنکبوت
کار تنا kaar tanaa عنکبوت
کار تنک kaar tanek عنکبوت
کارتن کلی kaartan koli تار عنکبوت
ونه کلی vannekeli از تمهیدات پارچه بافی سنتی
کارتنون kaartanon نان تپه ای در حوزه ی آلاشت سوادکوه
کارتوس kaartoos اوکالیپتوس که درختی غیربومی است
کارتیجکلا kaartijkelaa ۱از توابع کیاکلای شهرستان قائم شهر ۲روستایی در شهرستان ...
کارجی کلا kaarji kelaa از توابع دهستان بالا خیابان لیتکوه بخش مرکزی آمل
کارچ kaarch کرچ – مرغی که کرچ شده باشد
کار چال kaar chaal چاله ای که در جلوی کارگاه قالی یا گلیم بافی است
کار چاله kaar chaale دستگاه بافندگی سنتی
کارچ انگیز kaarch angir درختچه ای که شبیه تاک است
کارچ بویین kaarch baviyen کرچ شدن ماکیان
کارچ –کارچی kaarch kaarchchi حالت کرچ شدن ماکیان
کارچ کارچی –بکشیین kaarch kaarchchi bakeshiyen کارچ کارچی –بکشیین
کارچ کرک kaarch kerk مرغ کرچ
کارچ کلاغ karch kelaagh کلاغ سیاه و سفید – زاغ
کارچ مرغ karche mergh مرغ کرچ
کارچنگوم kaar chengoom محل و جای دو سر نوهرد در کارگاه پارچه بافی قدیم
کارچه kaarchche کنده و بوته ای از درخت که شاخه های فراوان و انبوه داشته باشد ...
کارچه کرک kaarche kerk مرغ کرچ
کار در بردن kaar dar borden انجام شدن کار پایان یافتن کار

شنبه 26/5/1392 - 9:1 - 0 تشکر 633937

کار در کلا kaar dar kelaa از توابع بابل کنار شهرستان بابل
کار دزد kaar dezd کسی که به عمدکاری را نادرست و معیوب به پایان رساند
کار دکاردن kaar dakaarden کار را تمام کردن
کار دکتن kaar daketen پیش آمد – اتفاق افتاده افتادن – به وقوع افتادن – به وقوع ...
کارد کش kaard kash چاقوکش – کارد کش
کاردکش kaardekash نام روستایی در بابل کنار شهرستان بابل
کاردگر کلا kardgar kalaa از توابع ناتل کنار شهرستان نور
کاردگر محله kaardgar mahalle از توابع خرم آباد تنکابن
کارد مله kaard male نام قدیم شهرستان کردکوی – کردمحله – از شهرهای غربی استان ...
کاردن kaarden کردن – انجام دادن
کاردی kaardi کردی
کاردی مله kaardi male از محله های قدیمی شهرستان آمل
کارسب kaaresb از توابع بندرج واقع در منطقه ی ساری
کارسو kaarsoo پرتو آفتاب
کارسون kaaresson کاری شگفت و بزرگ – عمل برجسته و نمادین
کارسی kaarsi کرسی
کارشا kaarshaa ۱کافی ۲کارساز
کارشا kaare shaa آن که به درستی از پس انجام کاری برآید – بدرد بخور
کارک kaarak ۱کرک – موهای نرم بدن ۲خزه
کارک kaarek پاشنه ی در
کارکان kaar kaan مسهل
کارکش kaar kash طناب کلفت که یک سر آن به کار یعنی تار پارچه وصل است و سر دیگر ...
کارکش kaar kash دو ریسمان بلندی که شاخ گاو نر را به دسته ی خیش می بندند و ...
کارکم kaarkem از توابع یخکش واقع در منطقه ی بهشهر
کار کنده kaar kande ۱از توابع ساری ۲روستایی از توابع بندرگز
کارکه kaarke دسته ی نخ سر درگم – کلاف سر درگم
کارکین کن kaare kin kon آدم سهل انگار
کار گاندله kaar gaandele نخ کلاف
کار گجه kaar geje پس مانده ی تار پارچه و حدود نیم متر به آخر آن،که آن را قیچی ...
کارلو kaarloo لبه ی پارچه یا هر چیز بافتنی
کارم kaarem زمین کشت شده – زمین قابل کشت
کارمانسرا kaarmaan seraa کاروانسرا
کارمبه kaarembe ۱کشت کننده – کسی که کار کشاورزی کند ۲کشت می کنم
کار مز kaar mez از توابع ولوپی واقع در منطقه ی سوادکوه
کارم سرا kaarem seraa ۱کاروان سرا ۲اتراق گاه و محل چاشت خوردن چارواداران
کارنام kaarnaam از توابع چهاردانگه ی سورتچی شهرستان ساری
کارنده kaarende ۱مردی که به کمک گاوآهن زمین را شخم زند ۲کسی که بذر می افشاند ...
کارو kaaroo از قلعه های قدیمی در دهکده کهرود دلارستاق آمل
کاروار kaare vaar کسب و کار – کار و بار
کارو بکشیئن kaaroo bakshiyen نزدیک شدن رشد گیاه به مرحله ی گل دهی – بیش از اندازه رشد ...
کارورگ kaarvag نوعی گیاه دارویی که برای مقاوم کردن پوست به پای بندند
کار ورین kaar verin کسی که در انتهای صف وجین گران یا دروگران قرار داردافرادی ...
کار وف kaar vof بافنده ی پارچه – کارگاه سنتی پارچه بافی
کاره kaare ۱متصدی – کسی که مسئولیت کاری را برعهده دارد ۲سود حاصله
کاره kaare کره – کره اسب
کاری سر kari sar خوشه ای که تازه دانه بسته باشد
کاریکلا kaarikelaa از توابع جلال ازرک جنوبی شهرستان بابل
کاری ورزا kaari verzaa گاو نری که جهت شخم زدن زمین تربیت شود
کازه kaaze چانه

شنبه 26/5/1392 - 9:5 - 0 تشکر 633938

کاس kaas ۱زرد رنگ پریده – زاغ ۲ناقص و کج و معوج ۳آلت تناسلی زن
کاس kaas ۱رنگ سفید مایل به خاکستری ۲کاسه
کاس kaas ۱ناقص – دارای کاستی ۲به دامی گفته شود که در قسمت پستان دچار ...
کاس اشکنک kaas eshkenak نام گلی شبیه بنفشه و بزرگ تر از آن
کاس اشکنی kaas eshkenay پامچال خودرو و وحشی که عوام معتقدند در صورتی که شب های چهارشنبه ...
کاس پلی kaas pali ۱خربزه ای که یک طرف آن رشد نکرده باشد ۲این واژه در مورد اشیا ...
کاسپیوم ماره kaaspioom maare نام دریای خزر در منابع یونانی و رومی
کاس چشم kaase cheshm چشم زاغ
کاس خرنه kaas Kharne نوعی توهین است
کاسره kaasre نی کوتاهی که در لا به لای پارچه ی در حال بافتن گذارند تا نخ ...
کاس کاسی kaas kaasi استشها مغازله ی دو زن
کاس کچه kaas kache ظروف و لوازم آشپزخانه
کاس کلک بازی kaas kalek baazi ۱فریبکاری – کلک بازی ۲هر لحظه تغییر عقیده دادن
کاس کول kaas kool از مراتع لنگای شهر عباس آباد
کاسگر کلا kaasger kelaa از توابع نوکنده ی کای قائم شهر
کاسگر محله kaasgar mahalle از توابع کالج واقع در کجور
کاسگر مله پازوار kaasger male paazevaar از توابع بابلسر
کاسلار kaaselaar از توابع زیرآب واقع در منطقه ی سوادکوه
کاس لس kaase les کاسه لیس – چاپلوس
کاسم kaasem ۱نوعی گیاه شبیه کلم یا گون ولی قلوه ای وزمخت که بر روی سنگها ...
کاسمان کلا kaasmaan kelaa از توابع گنج افروز شهرستان بابل
کاسم ده kaasemdeh از توابع دهستان لیتکوه شهرستان آمل
کاسم کاسم kaasem kaasem آهسته کاری
کاسنی kaasni گیاهی است علفی و پایا از تیره ی مرکبات که در حقیقت سردسته ...
کاس و کلس kaas o keles ۱شی یا حیوان ناقص ۲لابه و تقاضای عاجزانه
کاسه kaasse پیمانه ی چوبی به حجم حدود دویست و پنجاه سی سی
کاسه kaase از اوزان که معادل سه کیلوگرم است
کاسه کشکول kaasekashkool پیمانه ای چوبی معادل یک من
کاش kaash پسوندی در مقام کشنده و نابودکننده
کاش بییاردن kaash biyaarden ۱خزه آوردن درخت یا سنگ
کاشت کارزار kaasht kaarezaar کنایه از:خشتگی زیاد
کاشته کلیجار هکاردن kaashte kelijaar hekaarden کشتن و زخمی کردن
کاشتی kaashti کشتی
کاشتی kaashti دام گوشتی
کاشتی بییتن kaashti bayiten کشتی گرفتن
کاشتی گیری kaashti giri کشتی گیری – کشتی یکی از ورزش ها و بازی های بسیار کهن ایرانیان ...
کاشدال هکاردن kaashdaal hekaarden کشتار کردن – سر بریدن جانور
کاشکو kaashkoo ای کاش
کاشم kaashem کپک روی نان
کاشم kaashem خزه ای که روی درخت می روید
کاشم بزوئن kaashem bazooan ۱کپک زدن ۲کندن چاله بر روی ساقه ی درخت
کاشم خار kaashem Khaar نوعی پرنده
کاشن kaashon خزه ی روی درخت
کاشن دار kaashon daar درختی که بر پوست آن خزه روییده باشد
کاشم دار kaashem daar ۱کاسه ی کوچک ۲پارچه ای که با آن کاسه و ظرف را شویند
کاشی کلا kaashi kelaa از توابع بندپی واقع در شهرستان بابل
کاغذ کلا kaaghaz kelaa کلاه ساخته شده از کاغذ که در مدارس قدیم بر شاگردان تنبل می ...
کاغذی kaaghezi گردویی که پوستش به راحتی جدا شود
کافته kaafte پهن
کافر kaafer منکر دین

شنبه 26/5/1392 - 9:8 - 0 تشکر 633939

کافر خاک سر kaafere Khaake sar مکانی در نزدیکی روستای لیند آلاشت
کافر قله kaaferghale از قلاع قدیمی نزدیک دهکده ی قلعه کش دشت سر آمل
کافر کلی kaafer keli سوراخ های غار مانند داخل کوه ها که در گذشته به عنوان پناهگاه ...
کافر کلی kaafer koli نام مجموعه غارهایی است که در پرتگاه ها و دره ها از کوه کاروان ...
کافره kaafere کافر کتمان کننده ی حقیقت
کافور kaafoor ۱نوعی حالت انزجار ۲ماده ی معطری که از برخی گیاهان گیرند ...
کافور بدائه kaafoor bedaae نوعی نفرین به معنی کافور بر تن ریخته شده
کافه kaafe ۱هویت – اثر – نشانی – رد ۲جفت نوازد
کافینگ هاکرد kaafing haakerd مرغی که پرهای باد کرده دارد
کا کا kaa kaa سینه سرخ – نام پرنده ای است
کاکایی kaakaaeI نوعی پرنده سفید رنگ مهاجر – مرغ دریایی
کاکالی کاتی kaakaali kaati گیاهی است که برای رفع دل درد و شکم درد مفید است و در ارتفاعات ...
کاکرون kaa karoon اتراق گاه – محل بازی
کاکرون kaakaroon از روستاهای بلوک آنند واقع در ولوپی شهرستان سوادکوه
کاکل kaakkel ۱موی میان و جلوی سر ۲یال اسب
کاکل kaakkel بالا و انتهای درخت یا هر چیز دیگر
کاکلوک kaakelook ۱کاکل ۲قسمت وسط هندوانه که بی دانه و شیرین تر از قسمت های ...
کاکله kaakkele ۲نوک درخت – نوک هر چیزی ۲جیرجیرک
کاکلی kaakkeli جا انداختن دانه در بافتنی – در رشته قرار دادن دانه و مهره،و ...
کاکی مار kaaki maar نیلوفر صحرایی – پیچک صحرایی
کا گل kaa gel کاه گل
کال kaal ۱میوه ی نارس ۲برنجی که خوب دم نکشیده باشد ۳خشکی – خشکی میان ...
کال kaal ۱کند – ضد تیز ۲یک دانه گردو ۳لنگ افلییج از دست و پا ۴بلندی ...
کال kaal ۱کوهان گاو و شتر ۲نخ درهم – کلاف سر درگم ۳کوتاه
کالا kaalaa کلاه
کالا در بوردنک kaalaa dar bavedenek نوعی بازی با کلاه
کال افرا kaal efraa روستایی در فاصله ی نه کیلومتری جنوب شرقی بندرگز گل افرا
کال افرا kaal efraa از مراتع واقع در مایان شهرستان کتول
کال انگوست kaal angoost انگشت کوچک دست یا پا
کال اوج kaal oooj پوسته ی شالی
کال اوستی kaal oosti آستین کوتاه
کال اوستی جومه kaaloosti jome پیراهن آستین کوتاه
کالئن kaaleen ریختن
کال –بویین kaal baviyan ۱شکستن دست یا پا ۲شل شدن – فلج شدن
کال پا kaal paa چوبی با عرض و طول و قطر مشخص که در ساختمان به کار ورد
کال پت kaalpat نیم پخته – برنج یا خوراکی که خوب پخته نشود
کال پت kaal pat نارس
کال پتی kaal pati برنج دم نکشیده
کال پری kaal pari ۱تازه پر در آورده
کال پری بویین kaal pari baviyen به مرحله ی نوجوانی رسیدن
کالت kaalet روستایی بین نکا و بهشهر
کالتو kaal to ۱نیم کوب شدن برنج ۲مغز گردو و یا مغز بادام ۳درست نجویدن غذا ...
کال توبویین kaal to baviyen خوب نپختن غذاطبخ ناقص
کالتوم kaaltoom چوب چند پره که با چرخاندن آن پشم به نخ تبدیل می شود
کالج kaalej نام ناحیه ای واقع در منطقه ی شهرستان کجور
کال جو kaal joo درست نجویدن غذا – غذا را نجویده خوردن
کال جو نیم جو kaaljo nimjo کال جو نیم جو
کال چرم kaal charm چارق – پای افزاری از پوست خام
کالچم kaal cham چارق – پای پوش چرمی که از رو آن را با بندی می بندند و جنس ...
کالچم پاتو kaal cham paato چارق چرمی همراه با پا تاوه ی مورداستفاده ی کارگران و چوپانان ...

شنبه 26/5/1392 - 9:10 - 0 تشکر 633941

کالچه رود kaalche rood نام رودی در شهرستان کجور
کال خار kaal Khaar از انواع زنبور درشت که به صورت انفرادی زیست کند
کال دار kaal daar نوعی بنای چوبی شبیه نپار که بر سقف آن علوفه انبارند و در ...
کالدانه kaal daane برنج خوب به بار نیامده – برنجی که خوب نپخته است
کال در kaal dar نوعی در،مخصوص ساختمان های قدیمی که هر لنگه ی آن از دو نیمه ...
کال دس kaal das دست شکسته – دست زخمی
کال دم kaal dem ۱نامی برای سگ ۲سگ دم بریده – سگی که به عمد دمش را بریده باشند ...
کال دم kaal dem کال دم
کالدمبه kaldembe ۱سورف ۲دانه های ریز و سیاه در برنج – گیاهی است شبیه شالی ...
کال دیم kaal dim زردی چهره
کالرد kaalerd گونه ای گیاه باتلاقی
کال سرشالی kaal sar shaali گوسفندی قهوه ای رنگ با پیشانی سفید و پاهای سفید و قهوه ای ...
کال سنگ kol sang ۱سنگ ۲سفت و محکم
کال سنگ kaal sang ۱فلاخن قلاب سنگ ۲سفت ومحکم
کال سنگ kaal sang سرفه
کال شل kaal shel فلج – ناقص العضو
کالش هکاردن kaalesh hekaarden سرفه کردن
کالک kaalek کت نمدی بدون آستین چوپانان
کالک kaalek غوزه ی پنبه که به طور کامل باز نشده باشد
کالک kaalek کرک پشم نرم
کال کباب kaale kebaab غذای خوشمزه ای از بادمجان و آب غوره یا آب انار
کالک پر kaalek par گلپر – از تیره ی جعفری و چتریان که گیاه دو ساله است
کال کت kaal kat کلوخ
کال کتی kaal keti نام مکانی در آلاشت واقع در سوادکوه
کالک جار kaalek jaar باغ خربزه
کال کوت kaal koot ۱انباشته شده ۲خربزه های نارس روی هم چیده شده
کال گندم kaal gandem ذرت
کال گندم ریش kaal gandem rish کاکل ذرت
کال لاهاف kaal laahaaf کال لاهاف
کال لو kaal lo ۱لبه ی پارچه – پارچه ی فاته شده ۲لبه ی پرتگاه
کالم kaalem زمین کشت نشده
کالم kaalom طویله
کالمن – سرا kaalmen seraa کالمن – سرا
کالن kaalen مرتعی واقع در منطقه ی سوادکوه
کال نر kaa nor مزرعه ای در غرب بالا جاده ی کردکوی
کالنگ kaalang کلنگ
کالنگ بازی kaaleng baazi از انواع بازی های بومیروش بازی:در زمین مرطوب و یا زمینی که ...
کال نی kaal ni نانی از آرد،عدس پخته و کدوی آب پز
کالو kaaloo لانه
کال و شل بویین kaal oshel baviyen زخمی شدن – شکسته شدن دست یا پا
کال و شل هکاردن kaal o shel hekaarden زخمی کردن
کالوک kaalook میوه ی نارس
کالوک kaalook کاسه کوچک
کال و کله kaaloo kele کته ی پخته
کالوم بوم kaaloom boom ۱پشت بام ۲جایی که علوفه ی زمستانی انبار کنند
کالون kaaloon ۱جوانه ی باقلا ۲پوست بیرونی لوبیا و باقلا
کال و یاز kaal veyaaz خمیازه
کاله kaale توله – توله ی برخی جانوران
کاله kaale ۱کهنه ۲حلقه ها و پولک هایی که به گردن آویزند

شنبه 26/5/1392 - 9:12 - 0 تشکر 633942

کاله kaale نوک پستان گاو و گوسفند
کاله kaale ۱زمین کشت نشده ۲زمین پر از درختچه و غیرقابل کشت حاشیه ی جنگل ...
کاله kaale سر در گم – کلافه
کال هاکت kaal haaket رنگ زرد چهره که نشانه عدم سلامت است
کاله بشتن kaale beshtan رها کردن زمین کشاورزی و شخم نزدن و عدم استفاده از آن برای ...
کاله بموندستن kaale bamondeten ۱شخم نخوردن ۲جاماندن یا جا گذاشتن
کاله بن بیتن kaale benbaytan به شیر افتادن پستان
کاله بن گیتن kaale ben gitan جمع شدن شیر در پستان
کاله بویین kaale baviyen آفشته شدن – درهم شدن
کاله چرم kaale charm چارق
کاله رحم kaale rahm بی رحم
کاله زمین kaale zamin بچه ی دیر راه افتاده
کاله گوش kaale goosh گوش بریده
کاله مار kaale maar خوکی که توله به همراه داشته باشد
کالی kaali ۱زمین بایر و نکاشته ۲لانه – لانه ی پرنده
کالیا kaalyaa روستایی در یانه سر هزارجریب بهشهر کلیا
کالیکا kaalikelaa از توابع لفور واقع در منطقه ی سوادکوه
کالیکلا رو kaali kelaa roo نام رودی در لفور واقع در سوادکوه
کالیم kaalim از توابع خانقاه پی واقع در منطقه ی سوادکوه
کالی هکاردن kaali hekaarden ۱بریدن ۲دو نیم کردن ۳صدمه زدن
کام kaam از توابع او زرود پایین واقع در شهرستان نور
کامار kaamaar بزی که برای نخستین باز زاییده باشد
کامشی kaamshi ۱آن که اهل کومش (دامغان و سمنان) باشد ۲ساکنان جنوبی البرز ...
کامشی کلشی kaamshi kaleshi نا آشنا و غریبه – بیگانه
کام کلا kaam kelaa از توابع بندپی واقع در منطقه ی بابل
کامله مرد kaamele mard مرد کامل و پا به سن گذاشته
کام ور kaam var کدام ور کدام سو
کامین تا kaatim taa کدام یک
کان kaan ۱پسوندی است:کننده انجام دهنده ۲کام سقف دهان
کانتی kaanti کدام سو – کدام ور
کانج kaanj ۱کنج – گوشه – زاویه ۲یک قطعه گوشت در سیخ کباب
کانج شکاف هکاردن kaanje shekaaf hekaarden جستجو کردن
کانج کانج kaanj قطعه قطعه
کانجلی kaanjeli موی پیچان – موی فر
کانجوله kaanjoole تفاله ی کنجد یا هر چیزی شبیه آن
کانجی kaanji کنجد
کانجی پوچوله kaanji poochle تفاله کنجد
کانجی – سفا kaanji sefaa سه پایه ای از دسته های کنجد جهت خشک شدن آن
کانجی لاس kaanji laas تفاله ی کنجد پس از روغن کشی
کانجی لاسی kaanji laasi چوب پوک و پوسیده ی کنجد که به عنوان کود خاک مورد استفاده ...
کانجی –مار kaanji maar کفشدوزک
کانجی نون kaanji noon نان کنجدی
کاند kaand ۱کند – در برابر تیز ۲سقف دهان –کام
کاندا kaandaa چارچوب زیرین
کاندر kaander مرتعی از توابع شهرستان کردکوی که به کنداب نیز شهرت دارد
کاندس kaandes ازگیل وحشی
کاندس او kaandes o نوعی ترشی که از ازگیل جنگلی با آب و نمک درست شود
کاندس دار kaandes daar درخت ازگیل صحرایی
کاندو kaandoo زالو
کاندو kaando روستایی در شهرستان کردکوی که نام دیگرش کنداب است

شنبه 26/5/1392 - 9:14 - 0 تشکر 633944

کاند و شکاف هکاردن kaand o shekaaf hekaarden کاند و شکاف هکاردن
کاندوک kaandook ظرفی که در آن چای دم کنند – کتری چدنی
کان دویئن kaan daveyan در خانه بودن
کانده kaande ۱کنده ی درخت ۲فنی در کشتی محلی لوچو
کانده kaande از فنون کشتی محلی – این فن هنگامی مورد استفاده قرار می گیردکه ...
کانده بزه ریش kaande baze rish کسی که ریش کم و تنک دارد،ریش کم پشت
کانده راست kaande raast از فنون کشتی محلیدر این فن دست چپ فن زننده از روی کمر و دست ...
کاند شکاف هکاردن kaande shekaaf hekaarde کنجکاوی کردن
کانده کلوچ kaande kolooch ناقص العضو
کانده کند هوکا kaande kand hookkaa هوکای بزرگی که با آن کنده ی درخت را در آورند
کانده کندی kaande kandi آباد کردن زمین و ریشه کنی درختان
کانده کوپر kaande koopper قسمتی از زمین که قابل کشت و زرع نیست و در آن درخت و درختچه ...
کانده کوپر بکشیین kaande koopper bakeshiyen ۱بازجویی کردن – بازرسی کردن ۲به این درو آن در زدن
کانده ی چپ kaandeye chap از فنون کشتی محلی استدر کنده ی چپ،فن زننده به جای این که ...
کانک kaanek ۱نفس عمیق بعد از گریه ۲سکسکه
کانک بزوئن kaanek bazoen ۱در حال جان کندن ۲به سکسکه افتادن
کان ور kaan var کدام ور – کدام سو
کانه kaane ۱قدیمی – کهنه ۲کهنه – پارچه ای جهت پوشاک بچه
کانه کار kaane kaar کهنه – کار – مجرب – کارکشته
کانه کولباد kaane koolbaad روستایی در سیزده کیلومتری غرب بندرگز – کهنه کلباد
کانه مزدور kane mezdoor کسی که در کارگری زیر در رو باشد
کانه مول kaane mool ۱کهنه ۲حیله گر
کانی kaani ۱از توابع پنجک رستاق منطقه ی کجور ۲بگذار – اجازه بده
کاورد kaavard از توابع پشتکوه ساری
کاووس kaavoos ۱کابوس ۲کاووس نامی برای مرداناز پادشاهان افسانه ای و اسطوره ...
کاوه kaave ذرت
کاوه نون kaavenoon نوعی نان که از آرد ذرت درست شود
کاوی kaavi گوسفند ماده ی دوساله
کاوی ون kaavi von به کسانی گفته شود،که در نقاط مرتفع و دور از آغل مراقبت رمه ...
کاهار kaahaar ۱بر ماده ی یک ساله گوسفند دو ساله ی ماده ۲بزی که هنوز نزاییده ...
کاهل اوخار kaahele oKhaar مکانی بین راه لفور به الاشت سوادکوه
کاهن kaahan نام چشمه ای در روستای انار ور نوشهر
کاهنک kaahnek نام مرتعی در حوزه ی کارمزد منطقه ی سوادکوه
کاهور kaahvar توری که منحصرا جهت حمل کاه بافته شود
کای kaay کجا
کایر kaayyer کاگر قرضی کار در برابر کار و بدون دریافت مزدنوعی تعاون و ...
کایر بودن kaayye boordan یاری دادن – یاری کردن در مزارع
کاینه kaayne کانون و محل مراجعه ی بازیگران در بازی های کودکانه
کایری kaayeri کاریاری ارابه ی کار بدون چشم داشت دستمزد
کئرچه koerche کوه سنگی
کئرچه کلاغ koerche kelaagh ۱کلاغ سیاه و سفید
کئرد koerd چوپان
کئرک koerak ۱زایده های بالا و پایین در ۲چارچوب در
کئرک kaerek چوبی که با کمک آن دیگ های بزرگ غذا از روی آتش بردارند
کئشدینگ koesh ding کشتی
کئل koel ۱عاجز و توان – لنگ ۲نا آزموده – خام
کئل خوشه koel Khooshe خوشه ی ریز و کوچک غلات یا میوه جات
کئل شل koel shel شل ناقص العضو

شنبه 26/5/1392 - 9:16 - 0 تشکر 633945

کئل هابین koel haabiyen ۱فلج شدن ۲متوقف شدن کار
کئله پر koele par گلپر
کئنده koende کانده
کئو kaoo ۱کبود رنگ کبود – سیاه از کبودی – رنگ متمایل به آبی در حیوان ...
کئوک kaooek کبودی
کئو بیی kaoo baei نوعی نفرین است – کبود شده
کئو بخت kaoo baKht بدبخت – تیره بخت
کئو بخت بویین kaoo baKht baviyen شور بخت شدن – بدبخت شدن
کئو بکا kaoo bakkaa حواصیل خاکستری – اگرت – از خانواده ی حواصیل
کئو بویئن kaoo baviyen کبود شدن
کئو پندلیک kaoo pendelik کبود کبود – خیلی کبود
کئو تریک kao terik ۱از سرمای شدید کبود شدن – از ضربه ی شدید سیاه شدن ۲میوه ی ...
کئو ساک kaooo saak حامل خبر بد
کئو سنگ kaoo sang سنگ کبود
کئوشم kaoosham رشد سریع و روز مره ی کاهوی پایان فصل که تلخ و غیرخوراکی است ...
کئوک kaook کاهو
کئو گل دار kaoo gol daar کئو گل دار
کئولمه kaoolame نمد کبود
کئو مره kaoo mere ۱مهره ای آبی رنگ و خالدار که برای دفع چشم زخم به لباس بچه ...
کئو میرکا kaoo mirkaa خرمهره ی آبی برای دفع چشم زخم
کئو میلا kao milaa نوعی لک لک
کئو نیل kaoo nil کبود کبود خیلی کبود
کئووکا kaoo vekaa نوعی لک لک
کئوهلی kaoo hali الو سبز – آلوچه ی سبزدر تداول مردم ری و تهران گوجه سبز
کئی kaeI کدو تنبل – کدو
کئی اشکی kaei eshki کدویی که آن را خرد کرده در قابلمه چینند و آب پز کنندنوعی ...
کئی اشکنی kaai eshkeni نوعی غذای بومینوعی بهره برداری ازتخم کدوشکستن کدو با دهره ...
کئی انار keI enaar از غذاهای محلی است
کئی برانی kai boraani بورانی کدو
کئی بن تقی kai ben teghi نوعی کدوی سبز که بوته ی آن در زمین گسترده نشده و محصول آن ...
کئی بورانی kai booraani بورانی کدو
کئی پج kaei paj کدوپز،آشپزخانه دار
کئی پل kai pal بوته ی کدو
کئی پلا kai pelaa ته چین کدو حلوایی که مواد آن برنج،ناردان،رب،پیاز،مغز گردو،روغن،زرشک ...
کئی ترشک kaei tershek ۱نوعی خورشت از کدوی تفت داده شده در پیاز داغ ۲نوعی نان خورشت ...
کئی تغ kaei tagh بوته ی کدو
کئی تک kaei tak کدوی خشکیده
کئی تو kaei to ۱از ادوات مربوط به رشتن پشم ۲به درازا کشاندن گریه،صحبت و ...
کئی تو دنگئن kaei to dengoen به درازا کشاندن گریه و صحبت
کئی تیم افتاب هدائن kaei tim eftaab hedaaen کئی تیم افتاب هدائن
کئی تیم گیری kaei tim gir عمل استحصال تخم کدو – در آوردن تخم کدو از کدو جهت فروش
کئی تیمن kaei timen فرد مبتلا به کرم کدو
کئی چلیک kaei chelik کدوی سبز کوچک و خورشتی
کئی چلو kaei chelo ته چین کدوپلویی که با کدو پخته شود
کئی خارش kaei Khaaresh خورشتی که ماده ای اصلی آن از کدو است
کئی خارشتی kaei Khaareshti کدوی خورشت
کئی خرش kaei Kheresh خورشت کدو
کئی زاله kaei zaale کدوی سبز – کدوی سبز و نورس که هنوز گل زرد رنگ از کدو جدا نشده ...

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.