انجمن ها > انجمن شمال > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
شمال (بازدید: 7739)
جمعه 4/5/1392 - 15:50 -0 تشکر 625779
فرهنگ لغت مازندرانی(حرف ج)

 http://tabarestan.ir/

زبان طبری یكی از زبانهای بازمانده از زبانهای كهن پهلوی ، سانسكریت و... است و ریشه در تاریخ دیرپای جهان دارد و هرگونه غفلت و سهل انگاری در حفظ این میراث در معرض خطر، می‌تواند بخشی از پیشینه ایران كهن را به مخاطره بیاندازد. د ر رابطه با زبان طبری، سیاحان و مستشرقان و اندیشمندانی چون "ملگونوف"، "خودزكو"، "درن" و... به تحقیق و مطالعه درباره این زبان پرداخته‌اند. این امر بیانگر ارزش و اعتبار زبان طبری بوده و سبب شده تا افراد بیگانه نیز در مورد این زبان به تحقیق بپردازند. گوناگونی گویش‌های مازندرانی به حدی است كه این تفاوت از محله‌ای به محله دیگر در شهرها و روستاهای مازندران كاملا مشهود می‌باشد هر یك از گویش‌های مازندرانی دارای لهجه خاص، اصطلاحات و فرهنگ مربوط به خود را داشته و با فرهنگ و زبان مختلف گفت وگو می‌كردند. نداشتن آشنایی اولیه با زبان مازندرانی موجب شده كه سایر استانهای كشور به ویژه تهرانی‌ها آن را با زبان گیلانی اشتباه بگیرند در حالی كه تفاوتهای عمده‌ای بین این دو زبان وجود دارد. این فرهنگ لغت اساس ان بر کتاب فرهنگ لغات تبری تالیف دکتر اشرفی میباشد تا کنون شامل حدود 35000 کلمه میباشد که برای هر کلمه فارسی ، معنی اصیل مازندرانی و گویش آن کلمه در شهرهای ساری ، یهشهر ، بابل ، آمل ، سوادکوه و تنکابن همراه بات آوانگاری هرکدام در دو ویرایش جستجوی فارسی به مازندرانی و مازندرانی به فارسی برای علاقه مندان جمع آوری شده است.

در این مبحث حرف ج

جمعه 4/5/1392 - 23:2 - 0 تشکر 625922

جا jaa ۱مکان – محل – لانه ۲ظرف ۳بستر
جا jaa از پسوندهاست
جاانگت jaaanget جا انداخته شده
جا انگتن jaa engetan جا انداختن
جا او jaa o جای آب – ظرف آب
جایی jaai مستراح
جاب jaab جواب
جابییت jaabait ۱جاگرفته شده ۲قالب شده
جاب ببین jaab babeyan پنهان شدن
جاب جاب قایم jaab jaab ghaayem بازی قایم باشک
جا بخاردن jaa beKhaarden پنهان شدن
جا بخرده کا jaa baKherde kaa بازی قایم باشک
جا بدا jaa bedaa ۱پنهان شده ۲پشت سر کسی چیزی گفتن
جا بدائن jaa bedaaen ۱پنهان کردن – از دید خارج کردن ۲پس اناز کردن
جابدا کا jaa badaa kaa بازی محلی همانند:قایم باشک
جا بده jaa bade پنهان کن – مخفی کردن
جابزوئن jaa bazooen ۱ذخیره کردن ۲نهان کردن ۳فشردن
جابشتن jaa beshten جا گذاشتن
جا بنگتن jaa bengetan ۱جا انداختن استخوان ضرب دیده و شکسته ۲پهن کردن رخت خواب
جانبه jaa bene مکان – جا
جابورد jaaboord ۱فرو ررفته ۲جا رفته
جابوردن jaa boordan ۱جا رفتن ۲فرو رفتن
جا به جا – داشتن jaa be jaa daashtan در جاها و زمان های مختلف شرایط متفاوت داشتن
جا – به – جا – هاکردن jaa be jaa haakorden ۱انتقال اثاثیه از نقطه ای به نقطه دیگر ۲نقل اثاثیه به جای ...
جا بیتن jaa bayten برای کسی جا در نظر گرفتن – جا شدن
جابیته کا jaa bayte kaa نوعی بازی
جا بیشتن jaa beyeshten ۱پهن کردن رختخواب جا انداختن استخوان در رفته
جا بیییتن jaa bayiten اندازه شدن و جای گرفتن در چیزیجا گرفتنجا شدن
جا پاس jaa paas محل زدن میخ چوبی بزرگ
جاپاسو jaapaasoo هدیه ی متقابل
جاپریشکا jaa parishkaa ۱مکانی مسکونی با ضمایم آن،خانه و منزلگاه ۲جا و مکان
جاپریشکا jaa parishkaa جای ماندن – محل اقامت
جاپه جاپه jaape jaape ۱برخی – در برخی جاها ۲جا به جا
جاج jaaj ۱سیخ شدن مو بر اثر ترس و یا خشم ۲نام طایفه ای در شهرستان آمل ...
جا جا jaa jaa ۱این جا و آن جا – این ور و آن ور ۲پنهان ۳صوتی برای لانه کردن ...
جاجاجیرک jaajaa jirak قایم باشک بازی

جمعه 4/5/1392 - 23:3 - 0 تشکر 625923

جاجاک jaa jaak ۱کنار گذاشتن چیزی – بایگانی کردن ۲جا گذاشتن ۳چیزی را به ...
جاجاک هدائن jaa jaak hedaaen قایم کردن – پنهان کردن
جاجاکین jaajaakin گوشه و کنار نهان گاه
جاجا هاکردن jaajaa haakerdan لفظی برای لانه کردن طیور خانگی
جاج بزه jaaj baze کسی که موهای سرش سیخ باشد
جاج بزه می jaaj baze mi موی مجعد موی سیخ شده
جاج بکاردن jaaj bakaarden ۱موی بر اندام راست شدن در اثر خشم یا ترس ۲نسبت خشم حیوانی ...
جاج بویین jaaj baviyen سیخ شدن مو از ترس یا سرما
جاج داز jaaj daaz دارو
جاج زئن jaaj zaan ۱برآشفتن ۲موی بر اندام راست شدن در اثر خشم و یا ترس ۳نسبت ...
جاجگاه jaajegaa ۱نشانی – مکان معین
جاجن کله jaajen kalle سری با موهای سیخ شده
جاجنگ jaajeng ظروف
جاجوآ jaaw joaa مکان – جا
جاج هاکردن jaaj haakerden پف کردن – سیخ شدن مو از ترس یا سرما
جاج هکردن jaaj hakerdan سیخ شدن مو از ترس یا سرما
جاجی jaaji نوعی پیمانه
جاجیکا jaajikaa آشپزخانه
جاجیکا jaajikaa ۱گوشه کنار – پستو – سوراخ سنبه ۲ظرف و ظروف – انواع ظروف ...
جاجی کرک jaaji kerk مرغی که پرهای پف کرده دارد
جاجیم jaajim زیلویی که از پشم گوسفند بافند و از صنایع دستی معروف استان ...
جاجینگ jaajing انواع ظروف و لوازم آشپزخانه
جاخمو jaaKhmo لحاف – روانداز
جاد jaad پسوند جمع و انواع
جا دکاردن jaa dakaarden ۱به لانه کردن ماکیان ۲جاکردن – انباشتن چیزی در کیسه،خانه ...
جادکت jaa daket جا افتاده
جا دکتن jaa daketen ۱جا افتادن – کامل شدن ۲خوب پخته شدن غذا
جا دکته jaa dakete ۱ خوب پخته شده ۲جا افتاده – سرشناس
جادله jaa dele ۱در جای خود ۲ذخیره گاه – نهان گاه ۳در پس انداز
جا دنگئن jaa dengoen ۱پهن کردن بستر ۲استخوان در رفته را به حالت اول در آوردن ۳حرف ...
جادنگت jaadanget جا انداخته شده
جادنگتن jaadangetan جا انداختن
جادنگیت jaadinget جا انداخته شده
جادو jaado سحر جادو
جادو جمبل jaadoo jambel ساحری – جادوگری
جادوگر jaadoogar جادوگر
جادو هاکردن jaadoo haakordan سحر و افسون نمودن
جا دینگوئن ja dingooen ۱جا انداختن استخوان در رفته ۲جا انداختن حرف یا عملی
جار jaar پسوند مکانی برابر زار فارسی
جار jaar بالا
جار jaar کار جمعی
جاراشتاج jaar oshtaaj یکی از روستاهای تنکابن
جار امئن jaar omaen جور بیموئن – جریمان
جار بزئن jaar bazoen همه را خبر کردن – اعلام کردن
جارتر jaa tar ۱بالاتر – قسمت بالایی ۲از ناحیه ی بالا
جار جار جار jaar jaar jaar آوای فراخواندن گاو
جار جاری jaar jaari ۱جای بلند – مکان بلند – صدر ۲درجه ی بالا
جار خانه jaar Khaane طبقه ی دوم خانه
جا رختی jaa raKhti جالباسی

جمعه 4/5/1392 - 23:4 - 0 تشکر 625927

جار دئن jaar dean بالا بردن
جار دستانکوه jaar dastaankoo از توابع رامسر
جار کرات کله jaar karaat kale از توابع خرم آباد تنکابن
جار کش jaar kash ۱هیاهوکننده – جنجالی ۲دلال محبت – پا انداز – آن که وسایل ...
جار کشن jaar kashan ۱دامنه ۲بالا کشیدن
جار کله – چال jaar kalle chaal صدر اتاق
جارکو jaarkoo بالای کوه
جار گیتن jaar giten بلند کردن
جارمحله jaar mahalle محله ی بالا
جارن jaaren ۱منطقه ای که نوعی میوه یا درخت در آن بیشتر است ۲محلی که گاوها ...
جارنگتن jaarengeten بالا انداختن
جارو jaaro ۱جارو ۲نهر
جار و جیر jaaro jir ۱خرت و پرت ۲بالا و پایین
جارو کینه jaaroo kine دسته ی جارو
جاری jaari ۱نسبت همسران دو برادر به هم – جاری ۲در جریان رود ۳بالا
جازن jaazen سنگ دستی برای کوبیدن چیزی
جازن دنگ jaa zan dang چکش چوبی که دنده های آهنی به آن وصل است و با آن برنج را کوبند ...
جازه jaaze ۱جارو ۲رو دیواری
جازی jaazi جهیزیه ی عروس
جاسر jaa sar ۱سرجا – درجای خود ۲در ذخیره گاه – نهان گاه
جاسنگین jaa sangin ۱جامه یا هدیه ی گران بها ۲پرافاده
جافر jaafer ۱از طوایف ساکن در کتول ۲تلفظ ویژه ای از نام جعفر در کوهستان ...
جافروا jaafer vaa از بادهای محلی در منطقه هزار جریب بهشهر
جاکت jakat جا افتاده
جاکتن jaakatan جا افتادن
جال jaal زمان فرصت
جالم jaalem کوه و مرتعی در منطقه ی بندپی بابل
جاله jaale ریز خرد ریز ریز شده
جاله هاکردن jaale haakerden ۱ریز کردن – خرد کردن ۲نارسا ادا کردن کلام
جاله هاکردن jaale haakerden خرد کردن – ریز کردن
جام jaam ۱قاب شیشه ای و چوبی در و پنجره ها ۲کاسه ۳ظرف آب و غذا
جاماسب jaamaasb فرزند فیروز،برادر بلاش و کواذ ساسانی،که سر سلسله و بنیادگذار ...
جام او jaam ow کاسه ی آب
جامئوک آیش jaameook aayesh از توابع گیل خواران قائم شهر
جامبلوک jaambelook کاسه ی کوچک – کاسه ی ماست خوری
جام خانه jaam Khaane ۱از توابع میان دو رود ساری که تپه ای به همین نام در آن واقع ...
جامک jaamok جام کوچک
جامک jaamek کاسه ی کوچک
جامکه jaameke چربی شکم
جاملیک jaamelik جام کوچک فلزی یا گلی – کاسه ی کوچک فلزی
جامه jaame پیراهن
جامه – تو jaame too چوبی که با آن رخت را هنگام شستن کوبند
جامه کش jaame kash بلوز بافتنی
جامه کن jame kan ۱رختکن حمام
جامی در jaami dar دری چوبی با جام های شیشه ای
جان jaan ۱تن – بدن ۲جان کلمه ای که به هنگام شادی و ابراز علاقه بیان ...
جانئن jaa naen ۱جا نهادن چیزی به علت فراموشی ۲پهن کردن رختخواب

جمعه 4/5/1392 - 23:6 - 0 تشکر 625929

جان – برار jaane beraar ۱برادر جان ۲نامی برای مردان
جان – بکندیین jaan bakendiyen ۱جان کندن
جان به تنه jaan be tane در تنگنا قرار گرفته
جان به سر jaan be sar جان به لببه تنگ آمده
جان به سر بویین jaan be sar baviyen ۱به سر رفتن حوصله – به تنگ آمدن ۲بسیار عصبانی شدن ۳از جان ...
جان – به – سر – هاکردن jaan be sar haakerdan حوصله ی کسی را به سر آوردن
جان به لب بین jaan be lab bayyen حوصله ی کسی را به سر آوردن
جان بیتن jaan baytan ۱حان ستاندن ۲توان و قدرت به دست آوردن
جان – تنه jaan tane ۱بیزار و خسته – بی حوصله ۲جان به لب
جان تنه بویین jaan tane baviyen ۱بیزار شدن – بی حوصله گشتن ۲جان به لب گشتن
جانتی jaantey ۱کوله پشتی پشمی و دست بافت چوپانان و کشاورزان ۲دوش توبره ...
جان جانی jaan jaani بسیار صمیمی و عزیز
جان خدایه – گو jaane Khedaaye goo نوعی حشره که محل زندگی آن روی درختان جنگلی استنوعی حشره ...
جاندار jaandaar ۱ژاندارم – تفنگ دار ۲قوی – درشت
جاندار ته jaandaar te قوی و درشت اندام – قوی تر
جان دئن jaan dean جان دادن – مردن
جان – در – بردن jaan dar borden ۱مردن ۲به سر رفتن حوصله – به تنگ آمدن
جان – در – بوردن jaan dar baverdan از خطر گذشتن
جان – در – ور jaan dar var رهاننده – منجی
جان زار jaan zaar مرتعی در روستای کجور نوشهر
جان – سر – وشت jaan sar vasht از جان گذشته
جانکا jaanekaa گاو نر جوان 
جانکاپا jaankaapaa گالشی که در اواخر پاییز یا زمستان فقط از گاونر جوان پذیرایی ...
جان کندش jaan kandesh جان کندن – جان دادن
جان کندنی jaan kakdeni آخرین نفس
جان کندی jaane kandi ۱با بی میلی کاری را به انجام رساندن ۲با فشار و زحمت کاری ...
جان کنسن jaan kanessen جان بکندیین
جان کنش jaan kanesh جان کندن – در حال مردن – جان دادن
جان کنون jaan kannoon جان کندن – در حال احتضار – به سختی مردن
جان کنی jaan kani ۱زحمت کشیدن ۲جان کندن
جان – گیر jaan gir ۱آزار دهنده – زورگو
جانمار jaanemaar مادرجان – مادر عزیز
جانمرگ jaanemarg جوان مرگ
جان مرگ بمرد jaan margbamerd جوان مرگ شده که نوعی نفرین است
جان مرگ بوی jaan marg bavi جوان مرگ بشوی که نوعی نفرین
جان مرگ بویین jaan marg baviyen جوان مرگ شدن – در جوانی مردن
جان نما jaan nemaa منطقه ی ییلاقی و مرتفع در ارتفاعات جنوب غربی گرگان که از ...
جانور jaanever ۱جانور – جانوران گوشت خوار و گربه سانان چون شیر و پلنگ ۲درنده ...
جانه jaanne ۱یار – رفیق ۲هم بازی ۳هم ردیف – هم طراز – نبور،نیروی برابر،هم ...
جانه jaanne یار – هم بازی – هم پایه
جانه خدا jaane Khedaa خدای عزیز
جان هدائن jaan hedaaen جان دادن – مردن
جانه – کا – کوله jaane kaa kole گوساله ی نر دو ساله
جانه – گیری jaanne giri یارگیری در بازی
جاوازه jaavaaze ۱فاصله ۲گنجایش ۳این پا و آن پا کردن – آرام و قرار نداشتن ...
جاوازه داشتن jaavaaze daashtan ۱گنجایش داشتن ۲فاصله داشتن
جاور jaaver ۱زورگو ۲از دو واژه ی جا به معنی جان و ور به معنی گیرنده استگیرنده ...
جاورس jaavers گاورس:گرس ارزن زرد
جاوزه jaaveze ۱جرأت – زهره ۲نگرانی و اضطراب روحی به خاطر جابجایی و نقل ...

جمعه 4/5/1392 - 23:7 - 0 تشکر 625931

جاوزه jaaveze بی قراری مرغ کرچ و تخم گذار پیش از گذاشتن تخم
جاوزه – داشتن jaaveze daashten ۱گنجایش داشتن ۲زهره داشتن
جاوزه دین jaaveze dayyen یک جابند نبودن و زیاد حرکت کردن و وول خوردن
جاوزه هاکردن jaa veze haakerden از جا بلند نشدن
جاولی – کوشک jaaveli kooshk نام قصری استصاحب تاریخ تبرستان می نویسد:حسام الدوله ی شهریار ...
جاهاز jaahaaz جهیزیه
جا هاکردن jaa haakerden ۱ریختن و جا دادن – جا کردن
جاهاکردن jaahaakardan ۱سوا کردن – جدا کردن ۲خود را در جمعی جا کردن – خود را قاطی ...
جاهدائن jaa hedaaen ۱مخفی کردن – پناه دادن ۲منزل دادن
جاهکاردن jaa hekaarden ۱برای کسی جا در نظر گرفتن ۲در دل کسی جا گرفتن
جاهل jaahel جوان بی تجربه – نادان
جای سرپیسئن jaay sar pisaen در جای خود پوسیده شدن
جایکندی jaaykandi ۱همین قدر – همین اندازه ۲کمی – اندکی
جایی jaaei مستراح
جئسن jeossan مکیدن
جئوکلاس jeo kelaas نان جوی محلی
جباب jebaab جواب – پاسخ
جباب هکاردن jebab hekaarden پاسخ رد دادن – پاسخ نه گفتن به کسی
جباخنه jebaa Khone اسلحه خانه
جبار سری jabbaar serey از کوه های اطراف دهکده کندلوس نوشهر
جبلیک jebelik ۱فرز و چابک ۲حیوان چموش
جبه jabe ۱جعبه ۲الونک کوچک
جبین jobbin پاداش
جت jet ۱جفت همتای جنسی ماده یا نر ۲مرتعی در کجور
جت jet چوبی که به گرن حیوان اندازند و هنگام شخم زدن دسته ی چوبی ...
جتاج jetaaj چوبی که برگردن حیوان اندازند و به خیش متصل باشد
جت ازال jete ezaal یوغ و گاوآهن – بخشی از ابزار متعلق به خیش و گاو آهن که بر ...
جثه jesse هیکل
ججاغ بویین jajaagh baviyan ججاغ بویین
ججریک jejerik ۱خیلی برشته شده – بسیار سوختن – زغال شده ۲گیاه چسبک از تیره ...
ججل jajel جای انبوه از درخت و درختچه
ججلان jejelaan نام منطقه ای در آغوز کله ی تنکابن
ججلیس jejelis ۱سوختگی شدید – سوختگی همراه با مچاله شدن ۲جمع شده
ججم jejem ۱گیاه چچم ۲کوچکترین جنبش،تکان مختصر
ججو jejoo ۱پستان زن ۲نوک پستان زن
ججوک jejook ۱زخمی که در اثر عفونت مثل نوک پستان بیرون زده باشد ۲زخم بسیار ...
ججه ماس geje maas ماستی که خوب مایع نگرفته باشد
ججی نون jeji noon خمیری که از آرد برنج تهیه و پخته شود
جخت jaKht ۱تند،سریع،شدید ۲به این زودی – در مقابل صبر ۳عطسه دو تایی ...
جخته jaKhte مقداری – کمی
جختی jaKhtey ۱خیلی خیلی کم ۲کوچک ۳خیلی سریع
جخو jeKho روانداز – لحاف
جد jed چوبی که بر شانه های گاو کاری به هنگام شخم زدن قرار گیرد
جدا jedaa جدا – سوا

جمعه 4/5/1392 - 23:8 - 0 تشکر 625932

جدلوک jadelook جرزن در بازی – جرزننده – جدل کننده
جدو jedo ۱زخمی که سرش باز شده ۲زخم بسیار عمیق و عفونی
جدی jadi نان برنجی
جر jer ۱پایین – زیر ۲چابک – زیرک
جر jar ۱جوی،کانال دور زمین،خندق کم عرض ۲ جایی که دارای درختان انبوه ...
جر jer ۱صدای پاره شدن پارچه ۲ناراضی – خشمناک ۳پایین – زیر
جر jar دو عطسه ی پیاپی که در هنگام حرکت در باور عده ای،نیکو است
جراخاره jeroKhaare مرتعی در کلرودپی نوشهر
جراسک jeraasak حشره ای سبز رنگ شبیه ملخ و کوچکتر از آن
جرامه jeraame تراشه ی نازک چوب یا آهن
جر انگتن jor engetan بالا انداختن
جر انگه jer ange پایین انداخته
جرأت هادان jorat haadaan در درگیری شهامت و شجاعت دادن به کسی
جرب jereb جوراب
جرب تاسر jereb taasar نوعی مراسم بافتن جوراب به جهت جهیزیه ی عروس
جر بخاردن jer baKharden ۱پاره شدن پارچه ۲از کوره در رفتن ناگهانی
جر بخارده jer baKhaarde پاره شده
جر بخردن jer baKherden ۱جر و بحث کردن ۲پاپو شدن
جر بدائن jer bedaaen پاره کردن
جر بدائه jer bedaae پاره شده – لباس یا پارچه ی پاره شده
جر بردن jer borden پاره شدن پارچه و غیره
جر بریختن jer bariKhtan ۱پایین آوردن ۲از بالا به پایین ریختن مانند:ریختن برگ و سرشاخه ...
جر بزئن jer bazoen دبه در آوردن – حقه و نیرنگ در آوردن به هنگام بازی – حقیقت ...
جر بزوئن jar bazooan فریاد زدن – فریاد زدن از روی درد
جرب سر jereb sar ۱راه رفتن با جوراب بر روی زمین ۲سریعتر ۳سرپایی
جرب قالب jereb ghaaleb وسیله وقالبی که توسط آن جوراب درست کنند
جر بکشین jer bakeshian پایین کشیدن
جر بکشیین jar bakshiyan ۱انکار کردن ۲منکر شدن به صورت تعمدی ۳جر و بحث کردن
جر بکندیین jar bakendiyen حفر خندق
جر بکنسن jar bakkenesan حفر خندق
جر بکوشت jer bakoosht نام مرتعی در ولوپی سوادکوه
جر بمان jor bomaan بالا آمدن
جر بموئن jer bemoen پایین آمدن
جربن jerban ۱پایین تپه ۲زیر کوه
جربن jor ban بخش بالای منطقه ی لنگای عباس آباد
جر بنگت jor benget پایین انداخته
جربنه jer bene ۱زمین ۲بین کوه و دشت
جر بیموئن jer bimooan پایین آمدن – فرود آمدن
جر پلمسن jer pelmessen مرتعی در حومه نوشهر
جرت jort ۱صدای پاره شدن پارچه ۲صدای باد معده
جرت jorat ۱زهره ۲جرأت – شهامت – دلیری
جرتاس jertaas صدای پاره شدن پارچه
جرت بخاردن jert beKhaarden جر خوردن – از هم گسستن
جرت بردن jort bordan گیر افتادن – لو رفتن
جرت بکشیین jert bakeshiyen ۱پاره،لاشه ۲صوتی در بیان خوشحالی ۳وصله کردن
جرت بورد jert boord پاره شده – پاره پوره
جرت جرته هاکردن jert jerte haakerden رجز خوانی در نزاع
جرتر برد jerter bord در مقام نفرین کنایه از این است که:مرده ات پایین تر رفته تا ...
جرترک jortarak ۱بالاتر – بخش بالایی ۲اندکی بالاتر
جرتکه jer takke فریاد یا جیغ ناگهانی توأم با گریه

جمعه 4/5/1392 - 23:9 - 0 تشکر 625935

جرتنک jer tenek فوران
جرت و پرت jorto port پاره شدن – پاره پوره – خرد و خمیر
جرت و جورت jerto joort صدای پاره شدن پارچه و مانند آن
جرت هادان jert haadaan پاره کردن چیزهایی مثل کاغذ و پارچه
جرت هایتن jert haaytan پاره شدن
جرت هایته jert haayte پاره شده
جرته بییاردن jerette biyaarden خوشبخت بودن
جرته جرته هاکردن jerte jerte haakerdan ۱سر و صدا راه انداختن ۲در موقع صحبت مغلطه کردن
جرت هکاردن jort hekaarden ۱صدای پاره شدن پارچه ۲صوتی آوایی که از بریدن و ترک برداشتن ...
جرتینگ jerting الیکایی – پرنده ای است
جرجر jerjer ۱سنجاقک ۲صدای جیرجیرک ۳صدای چوب
جرجرانی jer jeraani جیرجیرک
جرجروک jerjerook ۱آدم پر سر و صدا ۲بچه ای که زیاد گریه کند
جرجر هاکردن jer jer haakordan ۱نق زدن ۲گریه کردن بچه
جرجری jarjari ۱پرنده ای است به اندازه ی قمری با رنگ متمایل به قهوه ای که ...
جرجری jorjori ۱نوک درخت ۲جیرجیرک ۳جای بسیار بلند
جرجی jerji ۱پستان ۲جیوان بدقیافه و پشم آلود
جرخانه jerKhaane ۱اتاق پایین ۲زمین پایین،پایینی
جرد jerd صدا ی پاره شدن
جردئن jerdaen پاره کردن
جرد بخاردن erd baKhaardan ۱پاره شدن پارچه و لباس ۲شکاف برداشتن دیوار و غیره
جرد بدائن jord bedaaen ۱گوزیدن ۲پاره کردن
جرد بده jerd bade پاره کن
جرد بیتن jerd baytan پاره شدن
جردشت jerdasht ۱دشت پایین ۲مزرعه ی پایین روستا
جر دشنیین jerdesheniyen جر دشنیین
جر دکت jer daket افتاده – سقوط کرده – به زمین افتاده
جر دکتن jer daketan پایین آمدن
جردم jerdam بازدم
جرد و برت jerd oo bert پاره پوره
جرده jarde ۱شاخه های خشک و نازک توت که پس از پرورش کرم ابریشم در انبار ...
جرد هاده jerd haade پاره کن
جرد هایتن jerd haaytan پاره شدن پارچه و غیره
جرده برد jerde berd پاره پوره
جرده جورده jarde joorde ۱شاخه های نازک درخت ۲خاشاک
جرد هدائن jerd hedaaen پاره کردن – دریدن
جرد هیتن jerd haytan ۱پاره شدن پارچه ۲از کوره در رفتن ناگهانی
جر دینگوئن jer dingooen پایین آوردن
جرز jarez ریز خرد مانند:خرده شیشه
جرزسه گوشه jerze se gooshe دیوار ساختمان
جرزن jerzan جرزن در بازی – جرزننده – جدل کننده – دعوایی
جرزی jerzi ماهی شکم پر که بر روی آتش طبخ شود
جرس jeres پایین بمان
جرسر jarsar آشغال دانی – زباله دان
جرسوت jer soot ۱سوختگی شدید سوختگی همراه با مچاله شدن ۲تشنه
جرسی jersi پایین تپه
جرش jarsh ۱کثافت – آشغال – خاک روبه ۲شلوغ
جرش jarsh سفت و به هم چسبیده و خمیر شدن نان یا پلو
جرشا jar shaa ۱یکی از القاب ملوک و شاهان قدیم تبرستان ۲فرمانروای کوهستان ...

جمعه 4/5/1392 - 23:10 - 0 تشکر 625936

جرشن jarshen ۱جایی که آشغال بریزند ۲کثیف
جر صدا jar sedaa ۱جر+صدا ۲صدای میانی لله وا ۳در زبان تبری جر به معنی پایین ...
جرغ jeregh چابک – تند و تیز
جرغ جیرغ هکاردن jeragh jiregh hekaarden ۱از گرسنگی ضعف کردن ۲صدای که به هنگام گرسنگی،از شکم برآید ...
جرف jorof جوراب
جرقاز jerghaaz شاخ و برگ خشکیده ی درختان
جرق سو jargh e soo وسیله روشنایی شب – در قدیم درخت خشک را تکه تکه کرده،سپس ...
جرکشیین jor kashiyan بالا کشیدن
جر کلباد jarre koolbaad جر در لغت فارسی جای بریده،دریده و کنده را گوینددر زمان صفویه ...
جرکن jar kan کسی که خندق حفر کند
جر کول jar kool بالای تپه – روی بلندی
جرکوهپر jer koohpar روستایی ییلاقی در کجور
جرکیله jer kile مرتع و کشتزاری در روستای ونوش نوشهر
جر گر jare gar ۱تنگه ۲جمعیت
جرگه jarge ۱دستهدسته تماشاچیان کشتی محلی ۲خارج از محدوده – کناره ۳شهامت ...
جرگه jargeh جای انبوه از درخت و درختچه
جرلتارسی jerlataarsi مرتعی جنگلی در مسیر مالروسی سنگان به کجور
جرم jerm جرم
جرم بیتن jerm bayten کثیف شدن – جرم گرفتن
جرم کش jerm kash ۱وسیله ای برای لای روبی کف حمام های قدیمی و خزانه ای ۲در ...
جرن jaren گرفتگی ماهیچه های بدن
جرن jeren کسی که دچار اسهال شده است
جرن jaran گیاه کلاه میرحسن – بوته های پرپشت شبیه گون که محل رویش آن ...
جرن jaren ۱عصبانی –جنجالی ۲مصمم ۳خس و خاشاک
جرند jarend گرفتگی و کوفتگی ماهیچه ی پا
جرنگانی jerengaani نقد – پرداخت یک مرتبه ی وجه
جرنگ جرنگ jerange jerang آوای مداوم زنگ چهار پایان
جرنگ جیرنگ jarang jiring صدای پول خرد – صدای سکه
جرن موس jeren moos کسی که به اسهال شدید مبتلاست
جرو jeroo مجروح
جرواز jervaaz از انواع بیل که برای کندن زمین های سفت به کار می رود
جروب jeroob جوراب
جر و جور jaro joor ۱خرت و پرت ۲بالا و پایین کردن
جروزه دار jor veze daar نترس – شجاع
جروف – تخت jeroof taKht از انواع کفش
جروه jarooh ۱رود ۲مسیر رود
جره jerre ۱فریاد کشیدن ۲زوزه – صدای گرگ و خوک ۳صدای فریاد انسان ۴شیون ...
جره jare ۱هیزم نازک – سرشاخه ی بریده شده ۲آشغال ۳نهر کنار پرچین ۴هله ...
جر هاکردن jer haakerdan ۱پایین آوردن ۲از بالا به پایین ریختن برگ از شاخه های و سرشاخه ...
جره بیتن jare beytan ۱جمع شدن سرشاخه ها در نهر و جوی آب ۲دعوای سگ ها
جره جا jare jaa آشغال دانی – زباله دان
جره جور jare joor ۱خرت و پرت ۲سیل بند – سر
جر هدائن jer hedaaen ۱پاره کردن – چاک دادن ۲پایین دادن – قورت دادن
جره زین jareh zine ابزار آهنین و سوراخ دار که در جوی آب گذارند تا خس و خاشاک ...
جر هکاردن jar hekarden جر و بحث کردن – مشاجره نمودن
جر هکاردن jar hekaarden ۱بالا آوردن صدا ۲جر و بحث کردن ۳پایین آوردن
جرهکتن jer heketen سرازیر شدن – پایین رفتن – فرود آمدن

شنبه 5/5/1392 - 23:42 - 0 تشکر 626450

جره مره jare mare ۱خرت و پرت – آت و آشغال ۲بریدن درختان جنگلی ۳خس و خاشاک
جری jari ۱عصبانی ۲جنجالی ۳مصمم ۴خس و خاشاک
جری jori ۱بالا ۲سربالایی
جری jeri ۱آفتابه ی سفالی ۲ظرف مسین کوچکتر از آفتابه – آفتابه ی کوچک ...
جری jeri آفتابه
جریب jerib مقدار زمینی که با مقیاس رسمی منطقه ده هزارمتر مربع است ولی ...
جری پری بکشیین jeri peri bakeshiyen ۱گفتگو کردن یا داغ شدن گفتار – با سر و صدا حرف زدن ۳زجر کشیدن ...
جری جار jeri jaar ۱بالا و پایین پریدن – جست و خیز کردن ۲نوعی بازی
جرید jarid ۱شیشه ی خرد شده ۲ریز – خرد
جرید برید jarid barid خرد و خمیر
جریز jariz از انواع نان
جریز حلوا jeriz helvaa از انواع حلوا
جریز هکاردن jariz hekaarden خمیر کردن
جریک jerik ۱صدای گر گرفتن آتش ۲صدای ترکیدن و سوختن چوب و خاشاک ۳شیون ...
جریکاس jerikkaas صدای افتاده فلز بر روی سنگ و غیره
جریک بریک هادائن jerik berik haadaaen آزار رساندن – شکنجه دادن
جریک بزوئن jerik bazoen ۱فوران کردن ۲بالا رفتن جرقه های آتش
جریک پریک هاکردن jerik perik haakordan آواز دسته جمعی پرندگان
جریک پریک jerik perik صدای پرندگان کوچک مانند:گنجشک
جریک جریک jerik jerik ۱صدای سوختن نرمه ی هیزم و سرشاخه های خشک درخت ۲صدای گردو ...
جریکه jerike ۱فریاد:جیغ ناگهانی همراه با گریه ۲صدای خوک به هنگام خشم
جریکه هکاردن jerike hekaarden گریه کردن شدید
جرینگ jering صدای برخورد دو فلز به هم یا برخورد آن به سنگ
جرینگه jeringe پایین افتاده
جز joz گردو
جز jez ۱صدای سوختن و سرخ شدن هیزم،مو،پریا هر چیز دیگر سوختن ۲خشم ...
جز jez نوعی تیغ و خار جنگلی
جز jaz ۱نوعی گیاه همیشه سبز و خاردار که در سنگلاخ ها روید ۲فندق ...
جز jez ۱صدای سرخ شدن چربی ۲تف – گرمایی که در اثر سوختگی ایجاد شود ...
جزا jozaa ناتنی – بستگان غیرخونی که از راه خوردن شیر مادر منسوب می ...
جزاندن jezaanden دل کسی را سوزاندن – ایجاد حسرت کردن
جزب jezbe بوی سوختن نمد
جزبازی joz baazi گردو بازی
جزبازی سکه ای joz baazi sekkeI نوعی گردو بازی با سکه
جزبازی کفی joz baazi kafi نوعی گردو بازی
جزبازی ماتی joz baazi maati نوعی گردو بازی
جز بزئن jez bazoen ۱ناراحت شدن ۲سوختن پارچه پر،مو و یا هر چیز دیگری که صدای ...
جزبل jez bal ۱نیم سوز کردن چیزی ۲روی شعله قرار دادن مرغ و ماکیان پرکنده ...
جزبو jez boo بوی سوختن نمد
جزبی jozbi جزیی – به مقدار کم
جزبیتن jezbaiten سوختگی شدید – سوختگی همراه با مچاله شدن
جزپوست joz poost پوست سبز گردو
جزپی jezpi دنبه ی آب کرده
جزجز jezjez صوتی برای بیان صدای چیزی که در روغن داغ اندازند
جزجز بزئن jez jez bazoen ۱التماس و زاری کردن
جزچال joz chaal ۱کوهی در دوازده کیلومتری جنوب شهرستان کتول به ارتفاع ۲۰۷۸ ...
جزچالی joz chaali ۱نوعی گردو بازی ۲جایی که پر از گیاه گردو باشد
جزچامه joz chaame نهال گردو
جزچکله jozchekele مغز گردو

شنبه 5/5/1392 - 23:44 - 0 تشکر 626451

جز چینی ما joz chini maa ماه رسیدن و چیدن گردو که همانکرچ ماه تبری یا مهرماه است
جز حلوا joz helvaa حلوای گردویییکی از انواع حلواهای سنتی منطقه ی استارآباد ...
جز حلوا joz helvaa حلوا گردویی – حلوایی که از مغز گردوی کوبیده،برنج گرده کوبیده ...
جز خارش jozKhaaresh خورشت فسنجان – نام دیگر آن متن جم است
جزدار joz daar درخت گردو
جزدار بن jozdaarben ۱روستایی در قائم شهر ۲دهکده ای از بیرون بشم نوشهر ۳روستایی ...
جزدله joz dele مغز گردو
جزر jazr شکنجه – محرف زجر رنج و عذاب
جز رش joz rosh ۱کسی که با چوب بلند گردو را پایین بریزد ۲چوبی بلند برای چیدن ...
جز ریک jez rik سوختگی شدید – سوختگی همراه با مچاله شدن – سوخته و جزغاله ...
جزغال jezghaal ۱خیلی برشته شده – بسیار سوخته ۲گیاه چسبک از تیره ی گندمیان ...
جزغال بویین jezghaal bavian بسیار سوختن
جزغاله jezghaale ۱سوختن چیزی به طور کامل ۲دنبه ای که آب شود و قسمت های گوشت ...
جزغاله بویین jezghaale baviyen زیاد سوختن چیزی – زیاد سوختن
جزغاله – هاکردن jezghaale haakerden ۱سوختن ۲سوزاندن پرهای ریز مرغ پرکنده بر روی شعله ۳حالت سوزاندن ...
جزغالی jezghaali قلقلک – محرف گزلاقی
جزغالی هدائن jezghaali hedaaen قلقلک دادن
جزغه jezghe جای مملو از درخت و درختچه
جزک jezak دنبه ی آب کرده
جزکال joz kaal ۱گردوی درشت ۲یک عدد گردو
جزکتی jez keti نام مرتعی در حومه ی شیرگاه
جزکرات joz keraat از درختان جنگلی
جز کشتی joz keshti نوعی بازی با گردو که دو گردو را روی هم سوار کنند
جز کوت کوت joz kooot kooot از انواع گردو بازی
جزلاغ jezlaagh خیلی برشته شده
جزلاغی jezlaaghi ته مانده ی دنبه ی داغ شده
جزلیک jezzlik ته مانده ی پی آب شده
جزما jazmaa محلی در دو هزار خرم آباد که به روایتی مدفن ابوالقاسم بن کیا ...
جزماغ jezmaagh ۱جزغاله ۲بوی سوختگی چیزهای پشمی
جزماق بو jezmaagheboo بوی سوختگی ناشی از پشم
جزمال گند jez maal gand ۱بوی سوختن نمد ۲بوی سوختگی پارچه ی نخی
جزمغاد jezmeghaad جزغاله
جز مغز joz maghz مغز گردو
جزملیار joz melyaar مزرعه ای در شمال شرقی بالا جاده کردکوی
جزمی joozmi جزیی
جزنون joz noon نوعی نان خانگی با مغز گردو
جزنیکا jez nikaa از توابع بندپی بابل
جزوبز jezo bez ۱بریان کردن ۲صدای سرخ کردن چیزی در روغن
جز و بز هاکردن jez o bez haakerden بی قراری کردن و نا آرام نبودن
جز و پز هکاردن jezzo pez hekaarden ۱التماس کردن – خواهش کردن ۲نالیدن،زاری کردن
جز وشته joz veshte نهال گردو
جزوک jezook عصبانی،کسی که زود عصبی شود – زودچشم
جزوه کاردن jezve kaarden در تنگنا قرار دادن – به تنگ آوردن کسی
جزوی jozvi جزیی
جزهادان jez haadaan ۱حالت سوزاندن سریع ۲دل کسی را به درد آوردن
جز هاکردن jez haakordan عصبی شدن و لج کردن
جز هایتن jez haaytan سرمازدگی و یا از گرما سوختن

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.