تعلیم و تربیت (بازدید: 1124)
سه شنبه 18/11/1390 - 22:45 -0 تشکر 428307
خلاقیت ؛چیستی و چگونگی تقویت؟!؟!؟

با نام خدا و سلام

خلاقیت جنبه های متعددی دارد که هر یک باید در خود مورد بررسی قرار گیرد.

یک جنبه ی بسیار مهم،وجود شرایط لازم برای بروز این استعداد همگانی است.

     بنابراین آموزش و پرورش برای رشد خلاقیت و نواندیشی در دانش آموزان،بویژه در دوره ابتدایی به منزله ی زیربنای تعلیم و تربیت باید درک درست و روشنی از شرایط موجود برسد.

و در گام بعدی بر مبنای فلسفه ی تعلیم و تربیت و هدف های اصولی و معیارهای علمی معتبر بکوشد

،تصویر روشنی از شرایط مطلوب خلاقیت رسم کند.در این صورت می تواند با کمترین وقت ،انرژی و سرمایه،مسیر پرورش و شکوفایی خلاقیت ها و نواندیشی های دانش آموزان را هموار سازد.

    امروزه ثابت شده است که خلاقیت یک ویژگی صرفاً ذاتی نیست،بلکه همه ی انسانها از این توانایی برخوردار هستند و همه،درجات گوناگونی از این استعداد را دارند.علاوه براین،عواملی همچون،مهارت یابی،آموزش پذیری،انعطاف پذیری،سطح دانش و آگاهی،خطر پذیری،نترسیدن از اشتباه و شکست نیز در میزان خلاقیت و نوآوری دانش آموزان تأثیر فراوان دارند.معلم می تواند همه ی این عوامل را به صورت یک مجموعه در دانش آموزان شماسایی کند و بکوشد آنها را پرورش دهد.در این تاپیک سعی می شود عوامل مؤثر در خلاقیت شناسایی و راهکارهایی برای پرورش این توانایی در دانش آموزان ارائه شود.

امیدواریم با حضور ونظرات دوستان بحث خوبی داشته باشیم

 

 

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

چهارشنبه 19/11/1390 - 13:46 - 0 تشکر 428536

با نام خدا و سلام
تعریف خلاقیت
تفکر خلاق،نمایش بالاترین درجه ی سلامت عاطفی و عبارت است از ابراز وجود افراد سالم در جریان خود بهسازی و تکامل نفس خویش.
یا :
*خلاقیت،دوباره نگاه کردن است.
*خلاقیت،خارج شدن از پشت درهای بسته است.
*خلاقیت،عبارت از عمیق تر کندن است.
*خلاقیت،فرایند مقابله ی واقع بینانه با یک مسئله و درگیری و جذب شدید آگاهی با هوشیاری و مرتبط ساختن مطالب با یکدیگر به نحوی تکامل یافته است.
خلاقیت نوع دیگر دیدن است همان:
چشمها را باید شست و جور دیگر باید دید شاید مفهوم خلاقیت باشد
دیدن بدون پیش ذهنیت مثبت یا منفی یا هدف دار.

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

چهارشنبه 19/11/1390 - 14:14 - 0 تشکر 428559

با نام خدا و سلام
اهمیت و ضرورت خلاقیت در آینده
وقتی در جهان با مسایل نامتجانس و ناهمگون،منابع محدود و پایان یافتنی،سرعت تغییرات و مسائل دیگری از این قبیل مواجه می شویم،نیاز به خلاقیت و شعله های بینش درونی آشکارتر می شود.با این که هیچ یک از ما دقیقاًنمی دانیم در آینده چه چیزی در انتظار ماست،برخی حقایق و نیازهای آینده به نحو فزاینده ای بر ما روشن تر می شوند.براساس این پیش بین ها باید به نحوی تفکر و تدبر کنیم تا از این منابع محدود و پایان یافتنی مان به بهترین شیوه استفاده ببریم تا در آینده دچار مشکل نشویم و این بهتر تدبر و تفکر کردن چیزی نیست به جز ابتکار و خلاقیت.
«خلاقیت و ابتکار یعنی حداکثر استفاده از حداقل امکانات.»
آموزش مهارت های سازگاری و وفق دادن،باید بخش عادی مواددرسی را در کلاسهای درس تشکیل دهند.نبوغ ساختن آینده در مغز خلاق است که می تواند خود را با الگوهایی که آینده در بر دارد وفق دهد.این مسئله، نیاز به خلاقیت یا انفجارات بینش درونی را آشکار می سازد.مهارت های تفکر خلاق باید مهم ترین مهارت های سازگاری و قابلیت انطباق به حساب آیند.

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

پنج شنبه 20/11/1390 - 11:23 - 0 تشکر 428958

سلام اخوی
به شدت به این مطلب نیاز داریم هم برا خودمون هم برا جامعه مون. حتی در خود تبیان هم خلاقیت بسیار مهمه.
هستیم تا آخر باهاتون.
موفق باشید.

تنت به ناز طبيبان نيازمند مباد

it is god who cures 

مدير انجمن بهداشت و سلامت

پنج شنبه 20/11/1390 - 15:50 - 0 تشکر 429030

با نام خدا و سلام
ممنون از سر زدن شما به این تاپیک
دقیقا اگر به مفهوم ابتکار و خلاقیت فکر کنیم می بینیم که همه و همه به اون نیازمندیم و خلاقیت امری نیست مختص مدرسه و تعلیم و تربیت.
«خلاقیت و ابتکار یعنی حداکثر استفاده از حداقل امکانات.»این استفاده حداکثری در خانه محل کار خیابان و مغازه و ..... میتونه باشه وامکانات هم که معلوم و مشخصه.

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

پنج شنبه 20/11/1390 - 15:52 - 0 تشکر 429031

با نام خدا و سلام
برای خلاق ساختن دانش آموزان می توان حداقل ده اقدام زیر را به کار بست:
1-آشناساختن مدیران و معلمان با مفاهیم خلاقیت و راهکارهای پرورش و تقویت آن در فراگیران.
برای آشناساختن مسئولان آموزشگاه ها با خلاقیت و شیوه های پرورش آن،می توان از تشکیل دوره های آموزش ضمن خدمت استفاده کرد.مربیان،معلمان و مدیران پس از آشنایی با راهکارهای پرورش خلاقیت در فراگیران و روان شناسی کودک در این دوره ها،می توانند این راهکارها را در کار خود به کار گیرند و ضمن دوری از سخت گیری های بی جا و بی مورد،دانشآموزان را به مشارکت فعال در تدریس و انجام کارهای گروهی تشویق کنند. همچنینمی توانند به دانش آموزان آزادی های معقول بدهند تا با خیال راحت و با اطمینان خاطر نظرات و عقاید خود را بیان کنند. این گونه تدبیرها،زمینه ی پرورش خلاقیت را در فراگیران فراهم خواهد آورد.

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

پنج شنبه 20/11/1390 - 16:34 - 0 تشکر 429041

با نام خدا و سلام
شاید در این مباحث لفظ دانش آموز و معلم زیاد استفاده شود ولی تمام موارد می تواند برای خانواده ها هم مفید و مناسب باشند.
مشارکت دادن کودک در کارهای خانه و مباحث مختلف در خانواده ، دادن فرصت اظهار نظر در موارد مختلف ،عدم سختگیری زیاد و بی مورد به عملکرد کودک در خانه و ............ می تواند به روند خلاق شدن کودک کمک کند.

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

شنبه 22/11/1390 - 18:52 - 0 تشکر 429854

با نام خدا و سلام
دومین راهکار تقویت خلاقیت در کودکان و دانش آموزان:
تغییرات اساسی در کتاب های درسی
هر چند با استفاده از مطالب و مفاهیم موجود در کتاب های درسی و شیوه های تدریس موجود نیز می توان به پرورش خلاقیت در کودکان کمک کرد،اما برای استفاده ی بهتر و بیشتر از این امکانات و با توجه به ضرورت خلاقیت و نیاز مبرم به آن در حال و آینده،نیاز است تغییراتی در کتاب های درسی صورت پذیرد.مثلاً مطالب درسی در کتاب ها به طریقی ارائه شوند که زمینه را برای بحث و گفت و گوی دانش آموزان فراهم سازند و فقط ارائه ی اطلاعات در سطح دانش نباشند.مخصوصا سؤالات بیش تر به صورت واگرا بیان شوند تا همگرا.هم اکنون بیش تر سؤالات پایان درس ها،به صورت همگرا طرح شده اند؛یعنی هر سؤال یک پاسخ معین و مشخصی دارد.در نتیجه زمینه ی مشارکت دانش آموزان در بحث و ارائه ی پاسخ را از بین می برد. در این صورت،فراگیران از این که به احتمال زیاد جواب شان مطابق پاسخ مورد نظر نباشد و احیانا مورد خشم معلم و تمسخر دانش آموزان قرار گیرند،از تفکر در این زمینه و ارائه ی پاسخ صرف نظر می کنند؛هرچند ممکن است پاسخ شان نیز صحیح باشد.بدین طریق،زمینه های پرورش قدرت خلاقیت در دانش آموزان از بین می رود.
در این خصوص،در سال های اخیر تغییراتی مثبت در کتاب های درسی صورت گرفته است،اما معلمان در این زمینه نیاز به آموزش های بیشتری دارند.

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

يکشنبه 23/11/1390 - 13:41 - 0 تشکر 430185

با نام خدا و سلام
3- تغییر در شیوه های ارزشیابی و امتحانات
چنانچه بخواهیم خلاقیت را در دانش آموزان پرورش دهیم، باید برای پی بردن به میزان موفقیت خود و اصلاح برنامه ها، از کار خود و نتایج آن ارزشیابی و امتحان به عمل آوریم. در نتیجه ، ارزشیابی ها نیز باید بتوانند تا حدود زیادی رشد خلاقیت در دانش آموزان را بسنجد.یعنی بجای استفاده از پرسش های تستی و تک جوابی بیشتر از پرسش های واگرا و سؤالاتی که به تفکر و ارائه ی نظر و عقیده ی دانش آموزان نیاز دارند ، استفاده شود. همچنین ضمن اصلاح نظرات دانش آموزان ، باید به نظرات و پاسخ های آنان اهمیت داد و در امتحانات و پرسش های مستمر و حین تدریس ، به آنان به خاطر دادن پاسخ آفرین گفت.
البته با تغییر شیوه ارزشیابی از کمی و نمره ای به کیفی و توصیفی تا حدودی دیدگاه ها متفاوت شده است ولی هنوز باید خانواده ها و معلمان را در این زمینه آموزش داد و توجیه کرد.
با توجه به اینکه رشد خلاقیت و شکل گیری آن از دوران کودکی و در خانواده ها صورت می پذیرد ، ضروریست از طریق رسانه های جمعی ، مانند رادیو و تلویزیون و روزنامه ها ، درباره ی اهمیت خلاقیت و چگونگی کمک به رشد آن ، اطلاعات زیادی در اختیار عموم ، به خصوص خانواده ها قرار گیرد .

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

يکشنبه 23/11/1390 - 22:48 - 0 تشکر 430522

جالب گفتین، واقعا همینطوره، خلاقیت دیدن از یه زاویه دیگه است، وقتی با یه موضوعی رو به رو می شیم همه به طور پیش فرض یه جنبه شو در نظر می گیریم و بهش اهمیت می دیم، در صورتی که خلاقیت ایجاب می کنه جنبه های دیگه شو هم در نظر بگیریم و چیزهای جدیدی تو اون موضوع ببینیم.

دوشنبه 24/11/1390 - 17:21 - 0 تشکر 430868

با نام خدا و سلام
ممنون ازتون که با ما هستید
در ادامه با ما باشید تا راه حلهایی بسیار ساده و کارآمد را برای تقویت خلاقیت بیان نماییم
البته حضور فعال شما باعث دلگرمی ماست.

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.