ارتباطات و فن آوری اطلاعات (بازدید: 2312)
شنبه 20/11/1386 - 21:0 -0 تشکر 29257
70ترفند کارآمد رجیستری ویندوز (70ترفند رجیستری)

70ترفند کارآمد رجیستری ویندوز (70ترفند رجیستری)
ترفند شماره 1

نمایش سازندگان ویندوز Me و 98

را انتخاب نمایید Properties كلیك راست كنید وگزینه Desk Top برای این منظور روی

گزینه د3ِِِ Screen Saver Name رفته و در قسمت Screen Saver سپس رویه زبانه

تغییر دهید volcano آن را به  Text را كلیك كرده و Settings را انتخاب كنید دكمه  Textترفند شماره 2

بالا بردن سرعت

را انتخاب نمایید Properties كلیك راست كنید وگزینه  My Computerروی

را كلیك كنید File Systemرفته و Performance بر روی زبانه

را  Desk Top Computer گزینه Settings درقسمت

تغییر دهید  Network Server به

بالا بردن سرعت باز شدن پنجره ها

 را اجرا كنید و به مسیرزیر بروید  Registry Editor

HKEY_CURRENT_URER\Control Panel\Desk Top.

اضافه كنبد ((String Value))REG_SZ  را از نوع MenuShow Delayپارامتر

ارزش آن را برابر 0  قرار دهیدترفند شماره 3

Web View Background تغییر

را اجرا كنید و به مسیر زیر بروید  Registry Editor

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\microsoft\windows\Current Version

اضافه كنید ((String Value))REG_SZ را از نوع WebView پارامتر

تنظیم كنید  Gif ارزش آن را برابر  تصویریترفند شماره 4

Recycle Bin تغییر نام

 را اجرا كنید Registry Editor.

تایپ كنید Recycle Bin عبارت  Findرا زده ودر قسمت  F3كلید

آن را به  عبارت مورد نظر تغییر دهید Recycle bin بعد از پیدا شدنترفند شماره 5

بهینه سازی سرعت مودم

 خود را پیدا كنید Port Modemبروید [Port]را پیدا كرده و به قسمت  win.ini فایل

و آن را به صورت زیر تغییر بدهید

COM3:=921600,n,8,1,pترفند شماره 6

 Auto Run  ایجاد فایل

بسازید ودر ریشه درایو مورد نظر خود قرار دهید Autorun.inf یك فایل متنی بانام

 را بنویسید[Autorun]در اولین خط فایل همیشه عبارت

Icon=مسیر آیكون مورد نظر را در این قسمت می توانید بنویسید 

Open=مسیر فایل اجرایی مورد نظر را هنگام دوبار كلیك كردن بر روی  درایوترفند شماره 7

  مخفی كردن Device Manager :

به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

و یك مقدار DWORD به نام NoDevMgrPage بسازید و به آن مقدار یك بدهید.ترفند شماره 8

  كاغذ دیواری ثابت(Wallpaper):

به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop]

و یك مقدار DWORD به نام NoChangingWallpaper بسازید و به آن مقدار یك بدهید.ترفند شماره 9

  بدون كلیك راست بر روی دسك تاپ:

به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

و یك مقدار DWORD به نام  NoViewContextMenu بسازید و به آن مقدار یك بدهید.ترفند شماره 10

  بدون كلیك راست بر روی نوار وظیفه:

به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

و یك مقدار DWORD به نام NoSetTaskbar بسازید و به آن مقدار یك بدهید.ترفند شماره 11

 ویرایش یا حذف آخرین دستورات Run :

به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU]

و هر تغییری را كه دوست دارید بدهید.ترفند شماره 12

  بدون كلیك راست بر روی منوی Start :

به 2 زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell]

و نام زیر كلید Shell را به Shell.old تغییر دهید.ترفند شماره 13

 برداشتن علامت میان بر از آیكون ها(فلش كوچك در سمت چپ در پایین آیكون):

به 2 زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_CLASSES_ROOT\Inkfile]

[HKEY_CLASSES_ROOT\piffile]

و مقدار IsShortcut را حذف كنید.ترفند شماره 14

  تغییرعنوان مرورگر اینترنت:

مرورگر Internet Explorer به طور پیش فرض دارای عنوان Microsoft Internet Explorer است. برای تغییر آن به زیر كلید زیر بروید:ِ

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

و یك مقدار رشتهای به نام Window Title بسازید و به آن هر عبارتی را كه دوست دارید , بدهید.

ترفند شماره 15

  بدون دسك تاپ:

به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_USERS\_DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

و یك مقدار باینری به نام NoDesktop بسازید و به آن مقدار 01 بدهید.

  دسك تاپ غیر فعال:

به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

و یك مقدار DWORD به نام NoActiveDesktop بسازید و برای فعال كردن آن مقدار صفر و برای غیر فعال كردن آن مقدار یك بدهید.ترفند شماره 16

پیغامی قبل از ورود به ویندوز:

اگر میخواهید هر بار كه ویندوز شروع به كار میكند , پیغام هشدار , راهنمایی , خوش آمد گویی و ... را بدهد , به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon]

و دو مقدار رشته ای به نامهای LegalNoticeCaption وLegalNoticeText  بسازید.به LegalNoticeCaption نام كادر پیغام و به

LegalNoticeText متنی كه دوست دارید نمایش داده شود را بنویسیدترفند شماره 17

تغییر نام مالك ویندوز:

به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon]

حالا به مقدار RegisteredOwner  , نام خودتان و به مقدار RegisteredOrganization  , نام شركتتان را اختصاص دهید.ترفند شماره 18

برداشتن سطل آشقال از روی دسكتاپ:

به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\

Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Desktop\NameSpace]

مراجعه كنید و زیر كلید سطل آشغال را كه دارای شناسه زیر است پاك كنید( Delete ).

{645FF0405081101B9F0800AA002F954E}ترفند شماره 19

جلوگیری از تغییر كلمه عبور:

به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVresion\Policies\System]

یك مقدار عددی (DWORD  ) به نام NoSecCPL بسازید و به آن مقدار 1 دهید.ترفند شماره 20

حذف منوی فایل از نوار منوی Windows Explorer :

به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVresion\Policies\Explorer]

و یك متغییر باینری به نام NoFileMenu بسازید و به آن مقدار1  دهید.میتوان رجیستری را قلب ویندوز نامید. با تغییر برخی از كدهای رجیستری میتوانید برخی از خصوصیات ویندوز را كه خوشتان نمی آید حذف یاتغییر دهید.

 تذكر مهم:

باید دقیقا مثل همین كلیدها را در رجیستری وارد كنید.كوچكترین تغییری ممكن است منجر به دوباره Setup كردن ویندوز شود.

 برای شروع كار ابتدا در قسمت Run این دستور را وارد كنید Regedit :  و كلید OK را كلیك كنید:

 پس از تغییر دستور مورد نظر فقط پنجره Registry Editor را ببندید و كامپیوتر را Restart كنید تا تغییرات اعمال شوند.

 حالا هر كدام از دستورات زیر را كه دوست دارید میتوانید تغییر دهید.

 بدون Favorites :

اگر از  در منوی  خوشتان نمی آید میتوانید آن را حذف كنید.برای این كار به زیر كلید:

 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

رفته و یك مقدار  به نام NoFavoritesMenu بسازید و به آن مقدار 1 دهید.

برداشتن RUN از منوی START :

به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

و یك مقدار باینری  به نام NoRun بسازید و به آن مقدار01  بدهید.بدین ترتیب حتی كلیدهای  نیز كار نخواهند كرد.ترفند شماره 21

بدون جستجو:

اگر دوست ندارید كسی فایلی را در كامپیوتر شما جستجو كند , میتوانید Search را از منوی Start حذف كنید.

برای این كار به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVresion\Polisies\Explorer]

و یك مقدارDWORD  به نام NoFind بسازید و به آن مقدار1  بدهید.بدین ترتیب حتی كلید های F3 وWindows+F  نیز كار نخواهند كرد.ترفند شماره 22

بدون جاسوس:

وقتی سندی را باز میكنید , ویندوز یك میانبر برای آن فایل درMy Documents  در منوی Start قرار میدهد.این موضوع میتواند به عنوان یك جاسوس بر ضد شما عمل كند.

برای حذف آن به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVresion\Polisies\Explorer]

و یك مقدار باینری به نام NoRecentDocsHistory بسازید و به آن مقدار01  بدهید.همچنین برای حذف آن از منوی  میتوانید یك مقدار باینری به نام NoRecentDocsMenu بسازید و به آن مقدار 01 را بدهید.ترفند شماره 23

حذف Log Off :

برای حذف آن از منوی Start باید به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVresion\Polisies\Explorer]

و یك مقدارDWORD  به نام NoLogOff بسازید و به آن مقدار1  بدهید.ترفند شماره 24

بدون انیمیشن:

زمانی كه منویی را باز مینید , ویندوز این عملیات را در چند تصویر انجام میدهد.كه این موضوع بعضی اوقات خسته كننده میشود.

برای غیر فعال كردن این موضوع , به زیر كلید زیر بروید:

[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop\WindowsMetrics]

و به مقدار رشته ای مقدار صفر را بدهید.حالا به نظر میرسد ویندوز سریعتر شده.ترفند شماره 25

     Restartكردن ویندوز بدون بوت كردن كامپیوتر

 همان طور كه میدانید پس از نصب بعضی از برنامه ها شما باید ویندوز را Restart كنید.یعنی باید كامپیوتر را از نو بوت  كنید.كه این كار در بعضی از مواقع خیلی خسته كننده است.ولی شما میتوانید از یك میان بر استفاده كنید و این كار را در كمتر از 4 ثانیه انجام دهید.

 Restartكردن ویندوز بدون بوت كردن كامپیوتر در ویندوز x9 و ویندوز ME:

  برای اینكه از این میان بر ( در ویندوز x9 وME )استفاده كنید, پس از دیدن پیغام:

You must restart your computer.

          Yes               No

  كلید No را كلیك كنید تا ویندوز شما Restart نشود.سپس كلیدهای CTRL+ALT+DELETE را با یك بار با هم فشار دهید.

 حالا از این كادر گزینه Explorer را روشن كنید و كلید End task را كلیك كنید.كادر محاوره ای Shut down ظاهر خواهد شد.

 در این كادر كلید Cancel را كلیك كنید.

  حالا اگر 4 ثانیه صبر كنید , پنجره ای با عنوان Explorer ظاهر خواهد شد.

  حالا اگر كلید End task را كلیك كنید , انگار گامپیوتر خود را Restart كرده اید.

اگر خودتان این كار را انجام دهید میتوانید در كمتر از4 ثانیه كامپیوتر خود را Restart كنید ولی چون در حال حاضر شما در حال یاد گرفتن هستید اینقدر طول كشید.

ترفند شماره37 

از کار انداختن error reporting اکس پی

 ویندوز اکس پی نسبت به ویندوز های ما قبل خود پایدار تر است اما باز هم برنامه ها در آن گاهی دچار ضربه میشوند مایکروسافت برای اینکه به علل این ضربه ها پی ببره پس لز ضربه ها طی یک پیام از کار بر میخواهد که انها را به مایکروسافت از طریق ایمیل گزارش دهند آیا هر بار که برنامه اینترنت اکسپلورر یا فتوشاپ دچار ضربه میشوند .حوصله دارید ضربه رو به مایکروسافت گزارش بدهید اگر از کلیک کردن روی دکمه ی dont send email خسته شده اید این خصوصیت را غیر فعال کنید با کلید زاست روی مای کامپیوتر و انتخاب پراپرتیس پپنجره ی system proprties را باز کنید در صفحه ی advanced روی دکمه ی eror reporting کلیک کنید این کار به شما امکان میدهد که گزارش خطا را غیر فعال کنید disable error reporting یا آن را فقط برای خطاهای ویندوز با بعضی از برنامه ها فعال کنید .ترفند شماره 38

جهت تبدیل فایلهای MP3بهWMA

طبق مراحل زیر عمل کنید.
۱برنامه وینمپ را اجرا کنید
۲ فایلهایMP3 را که میخواهید به WMA تبدیل کنید را باز کنید.
۳ در حالیکه پنجره برنامه فعال است کلید ctrl+p را بزنید
۴ در کادر باز شده در لیست سمت چپ به روی عبارتOutput و قسمت راست Nullsoft wma Output plugin... دابل کلیک کنید .کادر wma output configuration باز خواهد شد .
۵ در کادر باز شده در قسمت Output directory روی دکمه موجود کلیک کنید تا مسیر ذخیره شدنفایلهلی تبدیل شده را مشخص کند
۶در قسمتotput format مقدار کیفیت را مطابق جدول زیر تنظیم کنید
۷کاد را ببندید .
از این به بعد هر فایل MP3 را که با برنامه اجرا کنید در مسیری که مشخص کردهاید تبدیل به فایل WMA خواهد شد.
Item Value
Sample 44100hz
Bit rate 64kbps
Channels Stereoترفند شماره  39

چگونه متن Internet Explorer را در نوار بالا تغییر دهیم؟

به منوی شروع کار ویندوز بروید.حالا بر روی RUN کلیک کنید.بنویسید : regedit و بر روی OK فشار دهید.حالا به این صورت به قسمت مورد نظر بروید :
HKEY_CURRENT_USER>Software>MicrosoftInternet Explorer>Main
سپس مقدار Window Title را به مقدار مورد علاقه خود تغییر دهید.

ترفند شماره 40

چگونه ظاهر Windows XP را تغییر دهیم؟

Control Panel را باز کنید.
به قسمت System بروید.
بر روی Advanced کلیک کنید.
در قسمت Performance Options بر روی Settings کلیک کنید.
در اینجا می توانید ظاهر Windows XP را تغییر دهید.ترفند شماره 41

چگونه Clear Virtual Memory را در Windows XP فعال كنیم؟

به قسمت Administrative Tools در Control Panel بروید.حال به قسمت Local Security Policy بروید. در Local Policies قسمت Security Options را انتخاب كنید. حال این انتخاب را فعال كنید : Shutdown: Clear Virtual Memory Pagefileترفند شماره 42

چگونه گزارش مشکل در Windows XP را غیر فعال کنیم؟

کنترل پنل خود را باز کنید.بر روی Performance and Maintenance کلیک کنید.سپس به قسمت System بروید.بر روی Advanced کلیک کنید.بر روی errorreporting در زیر پنجره کلیک کنید.Disable error reporting را انتخاب کنید و با قشار بر روی OK از صفحات خارج شوید.


ترفند شماره 43

چگونه پخش اتوماتیك CD در Windowx XP را غیر فعال كنیم؟

My Computer را باز كنید.بر روی CD Rom خود كلیك كنید و سپس Properties را انتخاب كنید.بر روی Auto Play كلیك كنید.در Drop Down Box می توانید فعال یا غیر فعال بودن این ویژگی را معلوم كنید.


ترفند شماره 44

چگونه Windows XP را به صورت کامل خاموش کنیم؟

به Control Panel بروید و سپس به قسمت Power Options بروید.
بر روی APM کلیک کنید و سپس Enable Advanced Power Management support.را فعال کنید.
کامپیوتر خود را خاموش کنید. در این حالت کامپیوتر شما به صورت کامل خاموش می شود.


ترفند شماره 45

چگونه Shared Documents را در Windows XP غیر فعال کنیم؟

به منوی Start بروید، سپس Run و بعد از آن بنویسید: regedit و enter را فشار دهید.حال به قسمت زیر بروید HKEY_LOCAL_MACHINE/

SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/My Computer/NameSpace/DelegateFolders
حالا {59031a473f7244a789c55595fe6b30ee} را حذف کنید.ترفند شماره 46

برای عوض كردن نام Start در منوی شروع
اول یه كپی از فایل ExPlorer.Exe بردارید و در یه جای هارد ذخیره كنید این برنامه را میتونید در دایركتوری سیستم یا ویندوز بیابید و بعد این برنامه را با یه ویرایشگر هگز باز كنید و كلمه Start را جستجو كنید و آنرا ویرایش كنید بعد سیستم رو ریست كنید و با كامند مد بالا بیایید و فایل Explorer ویرایش شده را بر روی فایل اصلی كپی كنید توصیه میشود یك بك آپ و یه نسخه دیگر از فایل دستکاری نشده نیز بردارید حالا با ویندوز بالا بی آیید میبینید كلمه Start عوض شده استترفند شماره 47

ترفند به سیستم عامل

پشتیبان گیری و احیا(Restore) Registry سیستم عامل ویندوز :
به دو روش زیر می توانید از رجیستری پشتیبان بگیرید...
از طریق اعلان فرمان(Command Prompt):
وارد داس ویندوز 98 شده و به پوشه \WINDOWS\COMMAND سوییچ كنید و دستور SCANREG /backup را تایپ و اجرا كنید.
داخل ویندوز 98 :
SCANREGW /autoscan را تایپ و اجرا كنید.

پشتیبانها در پوشه \Windows\Sysbckup داخل فایل RB0xx.CAB واقع شده اند. كه xx با پشتیبانهای مختلف جایگزین می شود، تنظیم پیش فرض 5 نسخه را نگهداری می كند.
برای احیای یك پشتیبان، لازم است داخل داس ویندوز 98 باشید...
وارد پوشه \Windows\Command شوید و دستور SCANREG /restore را تایپ و اجرا كنید، در پنجره ای كه ظاهر می شود، شما تعیین می كنید كدام پشتیبان احیا شود...ترفند شماره 48

 اگه بخواین تو ویندوز از صفحه عكس بگیرید

 كلیدPrintScreen SysRq رو بزنین و بعد برین تویPaint  و ctrl+v رو بزنید حالا اگه بخواین از پنچره فعال یا دارای فوكوس عكس بگیرین به همراه كلیدPrintScreen SysRqكلید Alt رو هم بزنین و بعد برین تویPaint  و ctrl+v رو بزنید...ترفند شماره 49

ویندوز 98 و 95 : اگه رجیستری كامپیوترتون رو اشتباه دست كاری كردین

و بعد از یه Resetساده دیگه كامپیوتر شما مثل سابق عمل نكرد این كارو بكنین:
۱.به داس برین
۲.جلوی اعلان داس یا همان پرامپت این عبارت را تایپ كنید:
scanreg /restore
۳.تنضیمات قبلی رو فعال كنین
۴.كامپیوتر رو ریست كنید...

ترفند شماره  50

 

 فعال کردن آیکون  Scheduled Tasks (در ویندوز  ME)
این حالت به شما امکان می دهد تا سیستمتان را به نحوی ساختار بندی کنید که آیکون Scheduled Tasks در نوارا ابزار ویندوز ME دیده شود .
رجیستری را باز کنید. و کلید زیر را در آن بیابید .
HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\image\ShellEx\
ContextMenuHandlers\ShellImagePreview]
مقدار  "(Default)"  را پاک کنید تا عمل پیش نمایش تصاویر غیر فعال شود .برای برگشت به وضعیت سابق می توانید مقدار   "{e84fda7c1d6a45f6b725cb260c236066}" را برای آن تعیین نمائید.
از رجیستری خارج شوید. تغییرات فورا در ویندوز اعمال می شود .ترفند شماره 51

 

تغییر موقعیت صفحه Wallpaper ( در تمام ویندوز ها )
متاسفانه ویندوز تنها تعدای گزینه اندک در اختیار کاربران قرار می دهد تا موقعیت Wallpaper  را تغییر دهند . با این تنظیمات شما میتوانید تصویر را در هر محلی از Desktop  خود قرار دهید .
رجیستری را باز کنید. و کلید زیر را در آن بیابید .

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
 

دو مقدار  String با نامهای Wallpaperoriginx و Wallpaperoriginy ایجاد کنید .در صورتی که مقادیر از قبل وجود دارند آنها را تغییر دهید . مقدرار Wallpaperoriginx  را برابر مختصات افقی و  مقدار Wallpaperoriginy   را برابر مختصات عمودی صفحه قرار دهید .
از رجیستری خارج شوید. سیستم را مجددا راه اندازی نمائید و یا تصویر زمینه Desktop  را از طریق Control Panel  تغییر دهید . ترفند شماره 52

 

استفاده از منوهای شخصی  (در ویندوز XP/ME/2000)
در ویندوز 2000 ویژگی جدیدی با نام Personalized Menus  طراحی شده است که آیتمهایی که دارای کاربرد بیشتر هستند را نشان داده و آیتمهای با کاربرد کمتر را مخفی می کند .با استفاده از این تنظیمات می توان ویژگی مزبور را فعال و یا غیر فعال کرد .
رجیستری  را باز کرده و کلید زیر را در آن ایجاد کنید.

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\
Advanced]
 

یک مقدار String  جدید با نام "IntelliMenus" ایجاد کرده و برای فعال کردن این ویژگی مقدار Yes  و برای غیر فعال کردن آن مقدار No را بدهید.

از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات  نیاز به log off  ویندوز خواهید داشت. ترفند شماره 53

 

ذخیره تغییرات در ساختار بندی Notepad
ویرایشگر متنی Notepad که با ویندوز همراه است به کاربران امکان می دهد تا صفحات آن را از جمله سر صفحه ، پا صفحه و حاشیه ها را ساختار بندی کنید .این گزینه ها بطور معمول در بین وضعیت های مختلف ذخیره نمی شوند اما با استفاده از این روش می توانید هر شکل ساختاری دلخواه خود را در برنامه Notepad  ذخیره کنید.
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن ایجاد نمائید .

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Notepad]

یک مقدار DWORD جدید ایجاد کرده و  نام "fSavePageSettings"  را به آن بدهید. سپس برای ذخیره  تغییرات در فایل اجرایی برنامه مقدار "1" را به آن بدهید .
یک مقدار DWORD دیگر ایجاد کرده و  نام "fSaveWindowPositions"  را به آن بدهید. سپس برای ذخیره  موقعیت پنجره مقدار "1" را به آن بدهید .

از رجیستری خارج شوید و برای اعمال تغییرات مجددا سیستم را راه اندازی نمائید .ترفند شماره 54

 

تغییر مدت زمان تأخیر در نمایش منوها (تمام ویندوز ها)
در ویندوز بطور معمول قبل از مشاهده منوها مدت زمانی تأخیر وجود دارد.اما این ویژگی برای کاربرانی که بطور مدام با منوها کار می کنند آزار دهنده است . با استفاده از آین تنظیمات می توان مدت زمان تأخیر مزبور را تغییر داده و یا بطور کامل آن را غیر فعال کنید.
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن ایجاد کنید.

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]

یک مقدار String  جدید با نام "MenuShowDelay" ایجاد کرده و مدت زمانی که برای تأخیر در نمایش منو مد نظر دارید را بر حسب میلی ثانیه وارد کنید .

از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات  ممکن است نیاز به log off  ویندوز و یا راه اندازی مجدد سیستم داشته باشید. ترفند شماره 55

 

مشاهده جزئیات اطلاعات در Device Manager ( در ویندوز های 2000و XP)
اگر به اطلاعات اضافه تری  از اجزائی که  طور معمول در Device Manager نشان داده می شوند دارید ، می توانید از این روش برای مشاهده اطلاعات جزئی تر استفاده کنید.
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن ایجاد نمائید .

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\
Environment]
یک مقدار String جدید ایجاد کرده و  نام "fSavePageSettings"  را به آن بدهید و مقداری مطابق مقادیر زیر را به آن بدهید .
از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز به راه اندازی مجدد و یا Log off ویندوز داشته باشید. ترفند شماره 56

 

تغییر نام و یا  حذف پوشه های ویژه  (تمام ویندوز ها )
این تنظیمات به شما امکان می دهد تا پوشه های خاص همانند (Recycle Bin) را بصورت وضعیتی مشاهده کنید که پوشه های عادی  را راست کلیک می کنید .
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن پیدا کنید

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{GUID}\ShellFolder

  جدول زیر نشان دهند ه و راهنمایی برای شما در تعیین پوشه های مربوطه است.
 

Description
   

Globally Unique Identifier (GUID)

Administrative Tools
   

{D20EA4E1395711d2A40B0C5020524153}

Briefcase
   

{85BBD92O42A01O69A2E408002B30309D}

Control Panel
   

{21EC2O2O3AEA1O69A2DD08002b30309d}

Fonts
   

{D20EA4E1395711d2A40B0C5020524152}

History
   

{FF393560C2A711CFBFF4444553540000}

Inbox
   

{00020D7500000000C000000000000046}

Microsoft Network
   

{00028B0000000000C000000000000046}

My Computer
   

{20D04FE03AEA1069A2D808002B30309D}

My Documents
   

{450D8FBAAD2511D098A80800361B1103}

My Network Places
   

{208D2C603AEA1069A2D708002B30309D}

Network Computers
   

{1f4de370d62711d1ba4f00a0c91eedba}

Network Connections
   

{7007ACC7320211D1AAD200805FC1270E}

Printers and Faxes
   

{2227A2803AEA1069A2DE08002B30309D}

Programs Folder
   

{7be9d83ca7294d97b5a71b7313c39e0a}

Recycle Bin
   

{645FF0405081101B9F0800AA002F954E}

Scanners and Cameras
   

{E211B73643FD11D19EFB0000F8757FCD}

Scheduled Tasks
   

{D62779904C6A11CF8D8700AA0060F5BF}

Start Menu Folder
   

{48e7caabb9184e58a94d505519c795dc}

Temporary Internet Files
   

{7BD29E0076C111CF9DD000A0C9034933}

Web Folders

یک مقدار DWORD جدید (و یا یک مقدار String  در ویندوز 98 و یا Me ) ایجاد کرده و  نام "PaintDesktopVersion"  را به آن بدهید. سپس مقدار آن را برابر با تعداد اسناد اخیری  کنید که مایل به نشان دادن آنها هستید .
برای تغییر ویژگی های نشان داده شده در منوی زمینه ، مقدار Attribiutes  را برابر یکی از مقادیر زیر قرار دهید ترفند شماره 57

حذف متون راهنمای Close , Minimize  و  Maximaize ( در تمام ویندوز ها)
اهنگام جابجایی ماوس بر روی سه کادر کنترل پنجره استاندارد متون راهنمایی برای هر آیتم نشان داده می شود . این تنظیمات اعمال مزبور را کنترل می کند .
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن ایجاد کنید.

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
یک مقدار String  جدید با نام "MinMaxClose" ایجاد کرده و مقدار آن را مطابق مقادیر زیر تعیین نمائید .
از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات  ممکن است نیاز به log off  ویندوز و یا راه اندازی مجدد سیستم داشته باشید. ترفند شماره 58

حرکت یکنواخت  در Telnet ( تمام ویندوز ها)
این حالت تابع حرکت یکنواخت را در Telnet  فعال می سازد.
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن بیابید.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Telnet
یک مقدار DWORD جدید ایجاد کرده و  نام "SmoothScroll" را به آن بدهید. سپس برای غیر فعال کردن  مقدار "0" و برای فعال کردن آن مقدار "1" را به آن بدهید .
از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات Telnet  را مجددا راه اندازی نمائید. ترفند شماره 59

تعیین برنامه برای ویژگی اجرای اتوماتیک CD های صوتی (  Play Inserted Audio CDs در تمام ویندوز ها )
از این حالت می توان برای تعیین برنامه ای استفاده کرد که بصورت پیش فرض  CD  های صوتی را به محض ورود به CD ROM اجرا می کند .
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن بیابید .

HKEY_CLASSES_ROOT\AudioCD\Shell\Play\Command
یک مقدار String جدید ایجاد کرده و  نام "(Default)" را به آن بدهید و مقداری مطابق مقادیر زیر را به آن بدهید .
از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز به راه اندازی مجدد و یا Log off ویندوز داشته باشید. ترفند شماره 60

افزودن گزینه  QuickView برای تمامی فایل ها  ( در تمامی ویندوز ها)
در صورتی که مایل به افزودن گزینه QuickView  به منوی زمینه برای تمامی فایل ها هستید ، استفاده از گزینه های  Windows Explorer می تواند خسته کننده و ملالت آور باشد .
رجیستری را باز کرده و یک زیر کلید به نام QuickView  در مسیر  [HKEY_CLASSES_ROOT\*T] ایجاد نمائید .
یک مقدار (Default) آن را برابر "*" قرار دهید .
از رجیستری خارج شوید. و یک پنجره  Explorer باز کنید .در صورتی که9 بر روی هر فایلی راست کلیک کنید باید فرمانQuickView نمایان شود .
نکته : برای دسترسی به این وضعیت باید در ابتدا QuickView را در سیستم خودتان نصب کرده باشید.بدین منظور بر روی Control Panel  گزینه Add/Remove Programs  را انتخاب کرده و از طریق بر چسب Accessories  برنامه مورد نظرتان را نصب کنید.


ترفند شماره 61

غیر فعال کردن ویزارد  Desktop Cleanup (در ویندوز XP)
بطور پیش فرض ویندوز هر 60 روز ویزارد  Desktop Cleanup را برای حذف آیتمهای و میانبر های بی استفاده Desktop  فعال می کند .  این تنظیمات  اجرای اتوماتیک  این فرایندراغیر فعال می کند.
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن پیدا کنید .  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\
Desktop\CleanupWiz
یک مقدار DWORD جدید ایجاد کرده و  نام "NoRun"  را به آن بدهید. سپس مقدار آن را برابر با تعداد اسناد اخیری  کنید که مایل به نشان دادن آنها هستید .
از رجیستری خارج شوید و برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز به راه اندازی مجددا سیستم و یا Log off آن داشته باشید ! ترفند شماره 62

مخفی کردن آیکون Internet Explorer   (تمام ویندوز ها)
این گزینه آیکون Internet Explorer را از Desktop  ویندوز حذف می کند.
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن پیدا کنید .

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
Explorer
یک مقدار DWORD جدید ایجاد کرده و  نام "NoInternetIcon"  را به آن بدهید. سپس مقدار آن را برابر با تعداد اسناد اخیری  کنید که مایل به نشان دادن

 آنها هستید . از رجیستری خارج شوید و برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز به راه اندازی مجددا سیستم و یا Log off آن داشته باشید . ترفند شماره 63

اجبار ویندوز در استفاده از Classic Desktop  (تمام ویندوز ها)
این روش ویژگی های بهینه شده نسخه های مختلف ویندوز را که در نسخه های عرضه شده اخیر وجود دارند ،

 از جمله Active Desktop, Web view, thumbnail views و نوار ابزار quick launch را غیر فعال می کند.
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن پیدا کنید .

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
Explorer
یک مقدار DWORD جدید ایجاد کرده و  نام "ClassicShell"  را به آن بدهید. سپس مقدار آن را برابر با تعداد اسناد اخیری  کنید که مایل به نشان دادن آنها هستید .
از رجیستری خارج شوید و برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز به راه اندازی مجددا سیستم و یا Log off آن داشته باشید .
نکته : این ویژگی در نسخه Internet Explorer 4.0   و بالاتر کار می کند. ترفند شماره 64

ایجاد یک میانبر در Desktop برای Hotmail
با استفاده از این روش می توانید میانبری بر روی Desktop ایجاد کنید که از طریق آن بطور مستقیم به پست الکترونیک Hotmail

 دسترسی یابید.در محیط خالی صفحه کلیک کرده و سپس یک میانبر ( Shortcuts )  ایجاد نمائید .
 

در ویندوز NT  و 2000 مسیر بصورت :

%windir%\System32\rundll32.exe
"%ProgramFiles%\Internet Explorer\hmmapi.dll",OpenInboxHandler

 

در ویندوز 9x/Me  مسیر بصورت :

rundll32 "C:\Program
Files\Internet Explorer\hmmapi.dll",OpenInboxHandler

 

 می باشد . دکمه Finish  را کلیک کرده و سپس آیکون را برای برقراری ارتبآی کلیک کنید. ترفند شماره 65

غیر فعال کردن RecycleBin ( ویندوز 98/ME/2000/XP)
از این ویژگی برای غیر فعال کردن RecycleBin استفاده می شود .در واقع این روش همانند پائین نگه داشتن کلید Shift  در هنگام حذف

فایل ها عمل می کند . رجیستری را باز کنید. و کلید زیر را در آن بیابید .

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\
BitBucket
یک مقدار Dword  با نام "NukeOnDelete"  ایجاد کرده و مقدار آن را مطابق مقادیر زیر تعیین کنید .
از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز به راه اندازی مجدد و یا Logoff سیستم خود داشته باشید . ترفند شماره 66

راه اندازی اتوماتیک CDRom و یآ DVDROM  ( در تمام ویندز  ها )
با این شیوه می توان حالت اتوماتیک لود شدن یک CD  را در هنگام قرار گرفتن در سیستم فعال و یا غیر فعال نمائید .
رجیستری را باز کنید. و کلید زیر را در آن بیابید .

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
Explorer
یک مقدار Dword  با نام "CDRAutoRun"  ایجاد کرده و مقدار آن را مطابق مقادیر زیر تعیین کنید .
از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز به راه اندازی مجدد و یا Logoff سیستم خود داشته باشید .
نکته : برای اجرای این ویژگی نرم افزار مربوط به CDROM  و یا DVDROM  باید در سیستم نصب شده باشد . ترفند شماره 67

غیر فعال کردن Windows XP Tour  ( در ویندوز XP)
بعد از نصب ویندوز Xp به شما توصیه می شود تا  Tour ای را اجرا کنید.
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن ایجاد نمائید .

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Tour]
System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\
Tour

 یک مقدار DWORD جدید ایجاد کرده و یا  مقدار موجود را تغییر دهید . نام "RunCount" را به آن داده و مقداری مطابق مقدار زیر به

آن بدهید .از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز به راه اندازی مجدد و یا Log off ویندوز داشته باشید. ترفند شماره 68

غیر فعال کردن راست کلیک در Desktop ( در تمام ویندوز ها)
این تنظیمات منوی زمینه ای را که بطور معمول با راست کلیک کردن بر روی Desktop نمایان می شود را حذف می کند .
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن پیدا کنید .

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
Explorer
یک مقدار DWORD جدید ایجاد کرده و  نام "NoViewContextMenu"  را به آن بدهید. سپس مقدار آن را برابر با تعداد اسناد اخیری  کنید

که مایل به نشان دادن آنها هستید , از رجیستری خارج شوید و برای اعمال تغییرات مجددا سیستم را راه اندازی نمائید . ترفند شماره 69

تغییر مدت زمان فعال شدن Autochk (ویندوز NT/2000/XP)
هنگامیکه ویندوز به شیوه نادرستی خاموش شود در مرحله بعدی راه اندازی یک بررسی Autochk  با استفاده از CHkDSk صورت می گیرد .

با این تنظیمات مدت زمان توقف قبل از اجرای برنامه Autochk  و یا اینکه آیا برنامه مزبور همیشه اجرا شود یا خیر را می توان تعیین کرد
رجیستری را باز کنید. و کلید زیر را در آن بیابید .

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
یک مقدار Dword  با نام "AutoCheck "  ایجاد کرده و مقدار آن را مطابق مقادیر زیر تعیین کنید .
از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز به راه اندازی مجدد و یا Logoff سیستم خود داشته باشید . ترفند شماره 70

غیر فعال کردن Screen Saver  در هنگام انجام Defrag (ویندوز 95/98/ME)
فعال شدن Screen Saver  در هنگام Defrag  می تواند سبب کندی و از هم گسیختگی فرایند شود . این ویژگی امکان اجرای برنامه

 Screen Saver  را در هنگام Defrag  غیر فعال می کند.
رجیستری را باز کنید. و کلید زیر را در آن بیابید .

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\
Defrag\Settings\DisableScreenSaver
یک مقدار String با نام "(Default)"  ایجاد کرده و مقدار آن را مطابق مقادیر زیر قرار دهید .
سیستم را مجددا راه اندازی کنید تا تغییرات به سیستم اعمال شود .


 همین است و جز این نیست نگرد نیست ...برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.