انجمن ها > انجمن معارف > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
معارف (بازدید: 2686)
چهارشنبه 26/8/1389 - 14:45 -0 تشکر 251712
رهنمودهایی از آیت الله بهجت

آیت الله بهجت می فرمایند:

*بزرگان برای اسلام زحمت زیادی كشیدند ولی هر كدام از یك راه افراد را به سوی خدا می برند ولی من راهم این است كه دستور العمل فقط در یك چیز جمع شده، در یك كلمه ی خیلی كوچك-خیلی كوچك و آن "ترك گناه" است. ولی فكر نكن ترك گناه چیز ساده ای است، گاهی خیلی مشكل است و تمام دستورات خودشان بعداً می آید، ترك گناه مثل چشمه ای است كه همه چیز را خود به دنبال دارد، شما "ترك گناه" كنید دستورات بعدی و عبادات دیگر خود به خود به سمت شما می آید. 1

 

*شما می توانید گناه نكنید، اگر احیاناً گناهی مرتكب شدید سعی كنید گناهی كه در آن حقّ الناسّ است نباشد، اگر گناه مرتكب شدید كه در آن حقّ الناسّ است سعی كنید در همین دنیا تسویه كنید و برای آخرت نگذارید كه آنجا مشكل است. 2

 

*طلب موعظه از غیر عامل، محلّ اعتراض است و قطعاً مواعظی را شنیده اید و می دانید و عمل نكردید وگرنه روشن بودید.3

 

*یكی از عوامل حضور قلب این است كه در تمام بیست و چهار ساعت باید حواسه باصره، سامعه و... خود را كبترل كنیم، زیرا برای تحصیل حضور قلب باید مقدماتی را فراهم كرد باید در طول روز گوش، چشم و همچنین سایر اعضا و جوارح خود را كنترل كنیم و این یكی از عوامل تحصیل حضور قلب می باشد. 4

 

*ترك معصیت در اعتقادات و عملیات ونماز اول وقت كافی و وافی است برای وصول به مقامات عالیه اگر چه هزار سال(عمر) باشد.5  

 

*اگر كسی درست به قرآن نگاه كند، خواهد دید كه قرآن موجودی غیر از موجودات است و اگر كسی با عینك درست به قرآن نگاه كند می بیند كه حضرت رسول(ص) و ائمه(ع) با او مكالمه می كنند. 6

 

*اول خودمان استاد خودمانیم، معلوماتمان را نگاه می كنیم مبادا زیر پا مانده باشد، محال است عبودیت و ترك معصیت باشد مع ذلك انسان بیچاره باشد و عبودیت، ترك معصیت است در اعتقاد ودر عمل.7

 

*نیت شما این باشد كه علمتان با عملتان هماهنگ باشد علم و عمل نه از هم جلو بیفتد ونه عقب، اكثر بدبختی ما همین است كه علممان با عملمان هماهنگ نیست. 8

 

*نماز به منزله ی كعبه و تكبیرة الاحرام، پشت سر انداختن همه چیز غیر خدا و داخل شدن در حرم الهی است، وقیام، به منزله ی صحبت دو دوست و ركوع، خم شدن عبد در مقابل آقاست و سجده نهایت خضوع وخاك شدن و عدم شدن در مقابل اوست، وقتی كه عبد در آخر نماز، از پیشگاه مقدسّ الهی باز گردد اوّلین چیزی كه سوغات می آورد، سلامی از ناحیه ی اوست. 9

 

*در عبادات اگر ریا كنیم ولی نسبت به اقوی، نسبت بالاترین موجود یعنی خداوند اشكالی ندارد و علاج ریا می شود. 10

 

*یكی از رموز موفقیت من توّسل بوده است و این كه ما به ائمه(ع) توسل می كنیم شرك نیست بلكه چون خودمان آبرو نداریم می رویم نزد آنهایی كه پیشه خدا آبرو دارند تا شفاعت ما را بكنند. 11

 

*توبه ی هر كسی به اندازه ی علم و عقل ودرك خودش است، عوام باید از گناهشان توبه كنند و شما طلاب از درس خواندن، زیاد حرف زدن، انجام مكروهات و امثال اینها توبه كنید. هر كسی به قدر خودش، وقتی مغنی می خواندم استاد اخلاق ما به نام سید مهدی نجفی(ره) می فر مودند: از این نمازهایتان توبه و استغفار كنید. 12

 

*شخصی نزد من آمد و می خواست مرا در غیبت بیندازد، به او گفتم: ببین جهنم رفتن یك واجب كفایی است یك دسته كم بروند از گردن ما ساقط است چرا غیبت كنم و مرا به جهنم بفرستی. 13 

-----------------------------------------

                                                                                                                          
 
1- فریاد گر توحید ص199
2- فریاد گر توحید ص200
3- فریاد گر توحید ص223
4- برگی از دفتر آفتاب ص133
5- در خلوت عارفان ص109
6-نكته های ناب ص73
7- افلاكیان خاك نشین ص20
8- برگی از دفتر آفتاب ص91
9- برگی از دفتر آفتاب ص96
10- برگی از دفتر آفتاب ص86
11- آداب الطّلاب ص232
12-آداب الطّلابّ ص322
 13- آداب الطّلاب ص331

خدا در همین نزدیکی است
دوشنبه 26/2/1390 - 22:52 - 0 تشکر 318259

آیا حاضرید از قرآن و عترت دست بردارید؟
این ملعونها(1) ملتفت هستند كه بعد از چند سال چه خواهیم كرد، راهش را پیدا مى كنند، جاسوس مى گذارند،تمام خیالات وافكار انسان را به توسط او مى فهمند! باید ملتفت باشید! دیگر چاره اى نیست الاّ اینكه خودتان را به خدا بسپارید و متوسّل شوید؛ یك دست شما قرآن و دست دیگر عترت باشد.
عترت، معارفش در مثل «نهج البلاغه» است؛ اعمالش در مثلِ «صحیفه سجادیّه» است؛ اعمال تكلیفى اش در مثل همین رساله هاى عملیّه است.

 از اینها شما را خارج نكنند، بلكه امتیاز ما ـ در مسلمین وغیر مسلمین ـ همین است كه دو اصلى داریم، كه براى دنیا و آخرتمان نافع است. براى دنیاى ما، هم اگر مریض شدیم،اگر بلایى بر سر ما آمد، به اینها كه متوسّل شدیم، براى ما فَرَج مى رسد.

 این امتیاز در خصوص شیعه است؛ در اهل سنّت، این مطلب نیست، بلكه به علماى فقه اجازه نمى دهند كه در عقلیّات دخالت بكنند. در عقلیّات باید ابوالحسن اشعرى یا معتزلى، مرجع باشد. در شرعیّات باید - مثلاً - ابوحنیفه، شافعى و اینها مرجع باشد، تعجّب مى كنند كه شیعه چطور یك نفر را هم رئیس عقلیّات و هم رئیس شرعیّات، قائل است. ائمّه ما هم در معارف و علوم عقلیّه، مرجعند و هم در امور شرعیّه و تكلیفیّه، مرجعند.
دیگر نمى دانند كه این دو تا كه سهل است، ائمّه، غیر اینها را هم دارند: توسّلات، تحصّنات، تحفّظات؛ از اینها راه مناجات با خدا را، از اینها راه عبودیّت خدا را و اعمال را [مى توانیم یاد بگیریم]؛ بلكه مى توانیم به تبعیّت اینها، اوقات ما در طاعت خدا، مستغرق بشود [و[ هرچه بكنیم از طاعت خارج نشویم.

مقصود، شما ملتفت باشید:
در این عصر، گرگْ فراوان است، شما را مى خرند، امّا بعد هم مى توانند یك غذاى مسمومى به شما بدهند، كار شما را تمام كنند، بعد از اینكه كار را از دست شما گرفتند، بعد از اینكه استخدام كردند، و هر چند ماهیانه {مبالغى} كه انسان خوابش را هم ندیده است، به او بدهند.


ملتفت باشید! شما را گمراه نكنند، از جادّه، شما را بیرون نكنند كه از دنیا و آخرت، شما را محروم مى كنند.

اگر دیدند بنده صادقِ قانعِ آنها هستید، كه هستید؛ امّا به شرطى كه در راه اینها كشته شوید. همین دیروز مگر نبود كه از بغداد، قشون گرفت براى لبنان، كه برود به نفع نصارى و بر علیه مسلمین بجنگد؟
«عبدالكریم قاسم» براى همین كودتا كرد؛ گفت: ما مى رویم با مسلمانها مى جنگیم كه در لبنان حكومت را چرا به دست نصرانى نمى دهند؟ همین سبب شد كودتا كرد،دولت را به هم زد ویك دولت دیگرى تشكیل داد.
 على اىّ حال، تا این حدّ اینها از شما طلب دارند كه شما فدایى اینها شوید. در همین جنگ اخیر نقل شد كه انگلیس از خودش چند هزار كشته داد، بقیّه [را] همه از مستعمرات و هند و از جاهاى دیگر به جبهه آورد؛ امّا روسِ بى عقل، (شوروى)، گفتند: «سى میلیون تلف داد.» این، سى میلیون از خودش كشته داد و او چند هزار از خودش كشته داد، باز هم این احمق (شوروى) با آنها در تقسیم شریك شد؛ تثلیث قائل شدند؛ گفتند: منافع جنگ، یك ثُلْثَش مال آمریكا، یك ثلثش مال انگلیس و یك ثُلْثَش مال روس، این، سى میلیون كشته داده است، آمریكا اسلحه و پول داده، انگلیس هم با حیله بازى و رشوه، فقط چند هزار كشته داده است؛ شیطنتِ اینها با بى عقلى او، با هم مى سازد! نتیجه این جور شد.

 بالاخره، حاضر هستند براى هواى نفسِ آنها تلف بشویم.
آیا حاضرید از قرآن و عترت دست بردارید؟ آنها حاضر نیستند از اینها دست برندارید.

1. انگلیس و امثالهم

www.bahjat.ir

خدا در همین نزدیکی است
سه شنبه 27/2/1390 - 5:39 - 0 تشکر 318323

به نام خدا
با تشکر از heaven_h گرامی
زندگی علما سراسر درس و عبرت آموزی است
علی الخصوص این عارف زاهد
ممنون از ثبت این رهنمودها
ادامه این تاپیک عالی است(علی الخصوص در این ایام که از ایشان نام برده می شود)
موفق باشید

   

مدیر انجمن حوزه علمیه 

تماس بامن:

forum:www.mahdiyavar.mihanbb.com

e-mail:ya_lasaratelhosain@yahoo.com


 

سه شنبه 27/2/1390 - 12:29 - 0 تشکر 318397


با تشکر از جناب ولایت به خاطر تشریف فرمایی شون. انشالله این تاپیک به حول و قوه الهی ادامه دار خواهد بود.

خدا در همین نزدیکی است
سه شنبه 27/2/1390 - 12:33 - 0 تشکر 318398

كسانى را دیده ایم كه گویى به حضرت غائب ـ عجّل اللّه تعالى فرجه الشّریف ـ تلگراف مى كردند

باید اعتقاد داشته باشیم كه عنایت و امداد حضرت غائب ـ عجّل اللّه تعالى فرجه الشّریف ـ در وقایع و حوادث و گرفتارى ها نسبت به شیعیان شامل است، و آن حضرت امام مُفْتَرَضُ الطّاعة و حَىّ است و قطعا ظهور خواهد نمود و او «عینُ اللّه  النّاظرةُ» (1 ) و بر احوال ما مطّلع است.
ما كسانى را دیده ایم كه گویى در گشایش و گرفتارى ها با آن حضرت مخابره و تلگراف داشتند، هر چه مى گفتند و یا از آن حضرت مى خواستند، همان مى شد!

شخصى پیاده و خسته در بیابان بود، سه مرتبه گفت: یا امام زمان، یك مالى ( 2) بفرست. فورا چرخ و ارّابه اى پیدا شد و او را سوار نمود و به مقصد رساند!
آن حضرت خیلى به ما نزدیك است ولى ما او را نمى بینیم و دور مى پنداریم.

1.  بحارالانوار، ج 26، ص 95، 240؛ ج 41، ص 357؛ توحید صدوق، ص 167؛ معانى الاخبار، ص16

2- مركب سوارى، وسیله ى نقلیّه ى آن روز

خدا در همین نزدیکی است
سه شنبه 27/2/1390 - 12:39 - 0 تشکر 318399

آیا حضرت حجّت ـ عجّل اللّه تعالی فرجه الشّریف ـ از دوستانش غافل است؟!  
آیا حضرت صاحب ـ عجّل اللّه تعالی فرجه الشّریف ـ كه از دست دشمن ها در پشت پرده ى غیبت است ، از دوستانش هم غافل است كه هر چه بر سرشان آمد، آمد؟

 این خیال ها از ضعف ایمان است.

آیا می شود كه حضرت جهت حقّانیّت مذهب را تقویت و تأیید نكند؟!

خدا میداند آن حضرت تا به حال چه كرده و چه می كند!

چه قدر فرق است بین كسى كه او را «عَیْنُ اللّه  النّاظِرَة» (1)؛ (چشم بیناى خدا)، و این مجلس ما را، در محضر او میداند، و یقین دارد كه حدود و اندازه ى همه ى كلمات و... نزد آن حضرت از واضحات است، و كسى كه چنین فكر نمی كند!

1.  بحارالانوار، ج 26، ص 95، 240؛ ج 41، ص 357؛ توحید صدوق، ص 167؛ معانى الاخبار، ص 16

خدا در همین نزدیکی است
سه شنبه 27/2/1390 - 12:44 - 0 تشکر 318401

خشنودى امام زمان ـ عجّل اللّه تعالى فرجه الشّریف ـ میزان عمل ما باید باشد

در امور اجتماعى نباید به دیگران نگاه كنیم و از این و آن پیروى كنیم، زیرا افراد، معصوم نیستند، هر چند بزرگ و بزرگوار باشند؛ بلكه باید نگاه كنیم و ببینیم اگر خودمان تنها بودیم و دیگران نبودند آیا انجام مى دادیم یا خیر؟ و نباید به دیگران كار داشته باشیم.

(مقصود حضرت استاد ـ رحمه الله ـ عدم تقلید و پیروى از دیگران در موضوعات احكام است، نه در خود احكام كه انسان یا باید خود مجتهد و صاحب نظر باشد، و یا از مجتهد جامع الشرایط تقلید كند.)

ما نباید خود را با اهل سنّت قیاس كنیم، ما باید رضا و میل امام زمان ـ عجّل اللّه تعالى فرجه الشّریف ـ را در كارها به دست آوریم، چه در مصرف سهم امام ـ علیه السّلام ـ و چه در كارهاى اجتماعى دیگر.

خدا در همین نزدیکی است
پنج شنبه 29/2/1390 - 17:43 - 0 تشکر 318914

باسمه‌ تعالی

گفتم كه‌ الف، گفت دگر، گفتم هیچ / در خانه‌ اگر كس است یك‌حرف بس است

بارها گفته‌‌ام و بار دیگر می‌گویم: كسی كه‌ بداند هر كه‌ خدا را یاد كند خدا همنشین اوست احتیاج به‌ هیچ وعظی ندارد. می‌داند چه‌ باید بكند و چه‌ باید نكند. می‌داند كه‌ آنچه‌ را كه‌ می‌داند باید انجام دهد و آنچه‌ كه‌ نمی‌داند باید احتیاط  كند

والسلام علیكم و رحمه‌الله‌ و بركاته

خدا در همین نزدیکی است
پنج شنبه 29/2/1390 - 23:14 - 0 تشکر 318981

با سلام

دوستان شما میتونید چندین توصیه اخلاقی از آیت الله بحجت رو در این سایت هم ببینید:
http://www.karavan.ir/fa/1390-01-24-15-04-12/1390-01-24-15-22-02/451-1390-02-28-18-22-46.html

با تشکر
مدیر انجمن ورزش و تندرستی

 
سه شنبه 3/3/1390 - 10:59 - 0 تشکر 320644

سلام

هیون جان... این كلام آخریه.... هركس بداند.... اینو خیلی آیت الله بهجت تاكید داشتند روش.. یعنی من هرجا دیدم كسی سوال پرسیده همینو گفتن... خیلی جالبه ها.... من فكر میكنم منظورشون اینه كه همه چی دست خودمونه.....نمیدونم والا... خدا به همه توفیق حضور بده

یاحق

 السلام علیــــــــــک یا ابا عبدالله

 

ای شیـــــعه تو را چه غــم ز طوفـــان بلا

آن جا که سفینة النجـــــــاة است حسیـــــن (ع)

 

یابن الحســـــن روحـــــــــی فداک

سه شنبه 3/3/1390 - 12:37 - 0 تشکر 320692


دهکده جان ممنون از حضورت. درواقع ایشون تاکید داشتن که به اون چیزهایی که میدونید عمل کنید و اینقدر دنبال میان بر نباشید. به نظر من مشکل خیلی از ما در عمل نکردنه وگرنه تقریبا همه افراد به اصول واقفند.

خدا در همین نزدیکی است
برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.