• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
انجمن ها > انجمن نجوم > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
نجوم (بازدید: 1930)
پنج شنبه 12/10/1387 - 17:26 -0 تشکر 80732
حقیقت شفق قطبی*)

به نام خدایی که همین نزدیکی هاست

سلام

شفق قطبی چیست و چگونه تشكیل می شود؟

نیروهای لورنس كه موجب انحراف مسیر الكترونها در میدان های مغناطیسی می شود در بسیاری از پدیده های طبیعی تجلی می یابند و فقط با یاری گرفتن از این نیروها توضیح آنها ممكن است. یكی از تماشایی ترین و با شكوهترین پدیده ها از این نوع شفق قطبی است، كه مشخصه عرض های جغرافیایی بالا , نزدیكی های شمال یا جنوب مدار قطبی است. پدیده شگفت آور و زیبایی كه در طول شب قطبی طولانی در آسمان دیده می شود.
آسمان تابان می شود و نقش هایی با رنگها و شكل های گوناگون دیده می شود. گاهی دارای شكل كمان یكنواخت ، ساكن یا تپنده است و گاهی عبارت است از شمار زیادی پرتو با طول موج های متفاوت ، كه مانند پرده ها و نوارها بازی می كنند و پیچ و تاب می خورند. رنگ تابانی از سبز مایل به زرد به سرخ و بنفش مایل به خاكستری تغییر می كند. طبیعت و منشا شفق های قطبی زمان درازی به كلی پوشیده مانده بود. تا اینكه به تازگی برای این راز توضیح رضایت بخشی پیدا شد.

ادامه دارد...

كار ما نیست شناسائی "راز" گل سرخ
كار ما شاید این است
كه در "افسون" گل سرخ شناور باشیم...
پنج شنبه 12/10/1387 - 17:28 - 0 تشکر 80734

به نام خدایی که همین نزدیکی هاست

سلام

ارتفاع شفق های قطبی

قبل از همه , دانشمندان موفق شدند ارتفاعی را كه شفق های قطبی ظاهر می شوند، تعیین كنند. به این منظور از یك تابانی از دو نقطه به فاصله چند ده كیلومتر از یكدیگر عكس گرفتند. به كمك چنین عكس هایی ثابت كردند كه شفق های قطبی در ارتفاع 80 تا 100 كیلومتری بالای زمین (بیشتر اوقات در ارتفاع 100 كیلومتر) ظاهر می شوند. به این ترتیب دریافتند كه شفق های قطبی تابانی گازهای رقیق موجود در جو زمین هستند، كه تا اندازه ای به تابانی در لامپ های تخلیه گاز شبیه می باشند.

ادامه دارد...

كار ما نیست شناسائی "راز" گل سرخ
كار ما شاید این است
كه در "افسون" گل سرخ شناور باشیم...
پنج شنبه 12/10/1387 - 17:28 - 0 تشکر 80735

به نام خدایی که همین نزدیکی هاست

سلام

دوره تناوب ظهور شفق های قطبی
رابطه جالب بین شفق های قطبی و پدیده های دیگر روشن است. شفق های قطبی با دوره های متفاوت مشاهده می شوند. اختلاف دوره های شفق قطبی بعضی اوقات به چندین سال می رسد. مشاهدات چندین ساله آشكار ساخته اند كه دوره های زیادی ماكزیمم شفق های قطبی به طور مرتب در 11.5 سال تكرار می شوند . در طول این مدت ، شماره شفق های قطبی نخست سال به سال كاهش می یابد و سپس شروع می كند به زیاد شدن تا مقدار آن در 11.5 سال از نو به ماكزیمم می رسد.

ادامه دارد...

كار ما نیست شناسائی "راز" گل سرخ
كار ما شاید این است
كه در "افسون" گل سرخ شناور باشیم...
پنج شنبه 12/10/1387 - 17:31 - 0 تشکر 80736

به نام خدایی که همین نزدیکی هاست

سلام

سایر پدیده های زیبای جوی
مشاهده سطح خورشید ، از خیلی پیش ، وجود لكه های تار و نامنظمی را روی قرص آن آشكار ساخته اند كه اغلب شكل و جایشان عوض می شود، معلوم شده است كه تعداد و مساحت كل این لكه ها از سالی به سال دیگر ، نه به طور كاتوره ای بلكه با همان دوره 11.5 سال , تغییر می كنند . در این فرایند , ماكزیمم لكه های خورشیدی ، یا فعالیت خورشیدی ماكزیمم ، همزمان با شفق قطبی ماكزیمم عارض می شوند و نابودی آنها نیز با هم هماهنگ می باشد.
تعداد توفان های مغناطیسی به ماكزیمم خود می رسد. در سالهای اخیر رابطه مشابهی بین فعالیت خورشیدی (تعداد لكه های خورشیدی) و شرایط انتشار امواج رادیویی در لایه های بالای جو اثبات شده است. بنابراین مساله ، علاوه بر معنای نظری محض ، اهمیت عملی نیز پیدا كرده است.

ادامه دارد...

كار ما نیست شناسائی "راز" گل سرخ
كار ما شاید این است
كه در "افسون" گل سرخ شناور باشیم...
پنج شنبه 12/10/1387 - 17:31 - 0 تشکر 80738

به نام خدایی که همین نزدیکی هاست

سلام

فرضیه بیركلند در مورد لكه های خورشیدی
بیركلند (B.Birkeland ) دانشمند نروژی با مقایسه نتایج اخیر این فرضیه را مطرح كرد كه لكه های خورشیدی ناحیه هایی هستند كه آنها باریكه های ذرات باردار (الكترونها) به داخل فضای اطراف گسیل می شوند. این ذرات با رسیدن به لایه های بالای جو زمین ، از طریق برخوردهای الكترون در این لایه ها ، مشابه تخلیه گاز در لوله ، گازها را به تابانی وا می دارند. این الكترون ها همچنین روی میدان مغناطیسی زمین و شرایط انفجار امواج رادیویی مجاور زمین اثر می گذارند.

ادامه دارد...

كار ما نیست شناسائی "راز" گل سرخ
كار ما شاید این است
كه در "افسون" گل سرخ شناور باشیم...
پنج شنبه 12/10/1387 - 17:33 - 0 تشکر 80739

به نام خدایی که همین نزدیکی هاست

سلام

یك پرسش و یك پاسخ

اگر نظریه بیركلند درست باشد، چرا شفق های قطبی در عرض های بالا ، یعنی در نواحی نزدیك به قطب ها مشاهده می شوند؟ در صورتیكه می دانیم پرتوهای خورشید تمام سطح زمین را روشن می كنند. پاسخ این پرسش را استرمر (Stermer) ، دانشمند نروژی دیگر پیدا كرد. ذرات باردار گسیل شده از خورشید به جو زمین می رسند و به درون میدان مغناطیسی آن نفوذ می كنند. در آنجا نیروی لورنتس بر آنها اثر می كند. و آنها را از مسیر اولیه خود منحرف می سازد.
استرمر محاسبات ریاضی پیچیده ای انجام داد و مسیر این الكترون ها را در میدان مغناطیسی زمین حساب كرد. او نشان داد كه ذرات باردار منحرف شده توسط میدان مغناطیسی زمین ، به یقین فقط به نواحی قطبی كره زمین وارد می شوند.

ادامه دارد...

كار ما نیست شناسائی "راز" گل سرخ
كار ما شاید این است
كه در "افسون" گل سرخ شناور باشیم...
پنج شنبه 12/10/1387 - 17:36 - 0 تشکر 80741

به نام خدایی که همین نزدیکی هاست

سلام

كاربرد ویژه نیروی لورنتس

این نظریه كه در انحراف ذرات باردار در میدان مغناطیسی زمین نیروی لورنتس را به حساب می گیرد، با شمار زیادی از نتایج آزمایشگاهی به خوبی همخوانی دارد و در حال حاضر پذیرش همگانی یافته است. هر چند به تازگی برای توضیح كمی تمامی این دیدگاه دشواریهایی بروز كرده است.

پایان

منبع: دانشنامه رشد

كار ما نیست شناسائی "راز" گل سرخ
كار ما شاید این است
كه در "افسون" گل سرخ شناور باشیم...
پنج شنبه 12/10/1387 - 17:40 - 0 تشکر 80747

به نام خدایی که همین نزدیکی هاست

سلام

این مبحث تو کلاس های نجوم مطرح شد که خانم نوای آسمانی زحمت کشیده بودن و در موردش تحقیق کرده بودن، چون ایشون نبودن من به جاشون این مطلب رو زدم، در همین جا ازشون درخواست میکنم که تحقیقاتی که در مورد شفق قطبی کرده بودن رو اینجا بنویسن تا دیگر کاربران هم استفاده ببرن از زحمت ایشون که در این باره داشتن.

التماس دعا

كار ما نیست شناسائی "راز" گل سرخ
كار ما شاید این است
كه در "افسون" گل سرخ شناور باشیم...
پنج شنبه 12/10/1387 - 18:23 - 0 تشکر 80761

سلام خدمت دوست عزیز ممل 92

مطالب خیلی جالبی در مورد شفق قطبی گذاشتی من که کلی استفاده بردم 

ممنون 

موفق باشید
التماس دعا
شنبه 15/1/1388 - 14:16 - 0 تشکر 103322

به نام خدایی که همین نزدیکی هاست

سلام

شفق قطبی برفراز یک پایگاه نیروی هوایی در آلاسکا. شَفَق یا سُرخی قُطبی یکی از پدیده‌های جوّی کرهٔ زمین است.

سربلند و پیروز باشین...
التماس دعا

كار ما نیست شناسائی "راز" گل سرخ
كار ما شاید این است
كه در "افسون" گل سرخ شناور باشیم...
شنبه 29/1/1388 - 18:51 - 0 تشکر 107103

شفق

گرفته شده توسط شاتل آتلانتیس
نیروهای لورنتس كه موجب انحراف مسیر الكترونها در میدان های مغناطیسی می شود در بسیاری از پدیده های طبیعی تجلی می یابند و فقط با یاری گرفتن از این نیروها توضیح آنها ممكن است. یكی از تماشایی ترین و با شكوهترین پدیده ها از این نوع شفق قطبی است، كه مشخصه عرض های جغرافیایی بالا , نزدیكی های شمال یا جنوب مدار قطبی است. پدیده شگفت آور و زیبایی كه در طول شب قطبی طولانی در آسمان دیده می شود. آسمان تابان می شود و نقش هایی با رنگها و شكل های گوناگون دیده می شود. گاهی دارای شكل كمان یكنواخت ، ساكن یا تپنده است و گاهی عبارت است از شمار زیادی پرتو با طول موج های متفاوت ، كه مانند پرده ها و نوارها بازی می كنند و پیچ و تاب می خورند. رنگ تابانی از سبز مایل به زرد به سرخ و بنفش مایل به خاكستری تغییر می كند. طبیعت و منشا شفق های قطبی زمان درازی به كلی پوشیده مانده بود. تا اینكه به تازگی برای این راز توضیح رضایت بخشی پیدا شد.

جان من فدای خاک پاک میهنم.....
برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.