• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
انجمن ها > انجمن قرآن و عترت > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
قرآن و عترت (بازدید: 4188)
سه شنبه 10/10/1387 - 23:51 -0 تشکر 80416
روز شمار محرم وصفر

بسم الله الرحمن الرحیم

روز شمار محرم وصفر

 

لبیک داعی الله!ان کان لم یجبک بدنی عند استغاثتک ولسانی عند استنصارک

فقد اجابک قلبی وسمعی وبصری

در این تایپیک قصد دارم

وقایع محرم وصفر را ذکر کنم وشما دوستان میتوانید هر حادثه ای که از قلم افتاده یادآوری کنید.

 

 

اللهم صل علی محمد وآل محمد علی الحسین المظلوم الشهید الرشید قتیل العبرات

واسیر الکربات صلوه نامیه زاکیه مبارکه یصعد اولها ولاینفذ آخرها

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

سه شنبه 10/10/1387 - 23:53 - 0 تشکر 80418

بسم الله الرحمن الرحیم

روز شمار دهه اول  محرم

لبیک داعی الله!ان کان لم یجبک بدنی عند استغاثتک ولسانی عند استنصارک

فقد اجابک قلبی وسمعی وبصری

روز اول محرم:

روز اول هجری سال قمری

مستجاب شدن دعای حضرت زکریا که خدا به او جناب یحیی را بخشید.

روز اول ماه حزن وعزا

ملاقات حر بن یزیز ریاحی با امام حسین علیه السلام قبل از ورود به کربلا

داخل شدن ادریس به بهشت

غزوه ذات الرقاع

آغاز محاصره در شعب ابی طالب به مدت 4 سال

الرشید قتیل العبرات

واسیر الکربات صلوه نامیه زاکیه مبارکه یصعد اولها ولاینفذ آخرها

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

سه شنبه 10/10/1387 - 23:54 - 0 تشکر 80419

بسم الله الرحمن الرحیم

روز شمار دهه اول  محرم

لبیک داعی الله!ان کان لم یجبک بدنی عند استغاثتک ولسانی عند استنصارک

فقد اجابک قلبی وسمعی وبصری

روز دوم محرم :

فرستادن حضرت یعقوب یوسف را به صحرا

ورود امام حسین علیه السلام وهمراهان به کربلا

الرشید قتیل العبرات

واسیر الکربات صلوه نامیه زاکیه مبارکه یصعد اولها ولاینفذ آخرها

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

سه شنبه 10/10/1387 - 23:57 - 0 تشکر 80420

بسم الله الرحمن الرحیم

روز شمار دهه اول محرم

لبیک داعی الله!ان کان لم یجبک بدنی عند استغاثتک ولسانی عند استنصارک

فقد اجابک قلبی وسمعی وبصری

روز سوم محرم:

طلب خلاصی یوسف از چاه

نجات حضرت یوسف از زندان

نامه نوشتن امام حسین علیه السلام برای بزرگان کوفه

ورود عمربن سعد به کربلا به4000 نفر

اللهم صل علی محمد وآل محمد علی الحسین المظلوم الشهید الرشید قتیل العبرات

واسیر الکربات صلوه نامیه زاکیه مبارکه یصعد اولها ولاینفذ آخرها

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

سه شنبه 10/10/1387 - 23:58 - 0 تشکر 80421

بسم الله الرحمن الرحیم

روز شمار دهه اول محرم

لبیک داعی الله!ان کان لم یجبک بدنی عند استغاثتک ولسانی عند استنصارک

فقد اجابک قلبی وسمعی وبصری

روز چهارم محرم:

خراب شدن قصر نمرود

ولادت قابیل

خطبه خواندن ابن زیاد در مسجد جامع کوفه وتحریص به کشتن امام حسین علیه السلام

اللهم صل علی محمد وآل محمد علی الحسین المظلوم الشهید الرشید قتیل العبرات

واسیر الکربات صلوه نامیه زاکیه مبارکه یصعد اولها ولاینفذ آخرها

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

سه شنبه 10/10/1387 - 23:59 - 0 تشکر 80422

بسم الله الرحمن الرحیم

روز شمار دهه اول محرم

لبیک داعی الله!ان کان لم یجبک بدنی عند استغاثتک ولسانی عند استنصارک

فقد اجابک قلبی وسمعی وبصری

روز پنجم محرم:

عبور حضرت موسی از دریاوغرق شدن فرعون ولشکرش

عبور حضرت موسی ع بسوی کوه طور

بیمار شدن حضرت آدم

فرستادن ابن زیاد کسی را به دعوت کردن شیث بن ربعی برای رفتن به کربلا وجنگ با امام حسین ع او هم در ابتدا تعارض کرده ولی بعد قبول نمود

اوکسی است که به آن حضرت نوشته *صحراها سبز شده ومیوه های ما رسیده ومنتظر قدوم توهستیم*او در کربلا سرکرده پیادگان بود وآن حضرت را تیر بارن وسنگباران

نموده واز آب فرات مانع میشدند.

اللهم صل علی محمد وآل محمد علی الحسین المظلوم الشهید الرشید قتیل العبرات

واسیر الکربات صلوه نامیه زاکیه مبارکه یصعد اولها ولاینفذ آخرها

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

چهارشنبه 11/10/1387 - 0:0 - 0 تشکر 80423

بسم الله الرحمن الرحیم

روز شمار دهه اول محرم

لبیک داعی الله!ان کان لم یجبک بدنی عند استغاثتک ولسانی عند استنصارک

فقد اجابک قلبی وسمعی وبصری

روز ششم محرم:

شهادت حضرت یحیی

نزول عذاب بربلعم باعورا وفراموش کردن او اسم اعظم را وبیرون آمدن وبلند شدن زبان او وافتادن بر روی سینه اش

رفتن حبیب بن مظاهر بسوی قبله بنی اسد برای دعوت قوم خود جهت یاری حسین ع

وفات سید رضی رحمه الله علیه گرد آورنده نهج البلاغه

اللهم صل علی محمد وآل محمد علی الحسین المظلوم الشهید الرشید قتیل العبرات

واسیر الکربات صلوه نامیه زاکیه مبارکه یصعد اولها ولاینفذ آخرها

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

چهارشنبه 11/10/1387 - 0:1 - 0 تشکر 80424

بسم الله الرحمن الرحیم

روز شمار دهه اول محرم

لبیک داعی الله!ان کان لم یجبک بدنی عند استغاثتک ولسانی عند استنصارک

فقد اجابک قلبی وسمعی وبصری

روز هفتم محرم:

تکلم حضرت حق با حضرت موسی ع

جمع شدن لشکر بسیاری از منافقین بر گرد امام حسین ع وآن حضرت را محاصره وآب منع نمودند

رسیدن نامه ابن زیاد ملعون با پیام قطع نمودن آب به خیمه ها حتی یک قطره

در شب این روز یعنی شب هفتم ملاقات امام با عمر بن سعد واقع شد

امام حسین علیه السلام حضرت عباس را با سی سواره وبیست پیاده بطلب آب فرستاد وآنها موفق به آوردن آب شدند

اللهم صل علی محمد وآل محمد علی الحسین المظلوم الشهید الرشید قتیل العبرات

واسیر الکربات صلوه نامیه زاکیه مبارکه یصعد اولها ولاینفذ آخرها

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

چهارشنبه 11/10/1387 - 0:1 - 0 تشکر 80425

بسم الله الرحمن الرحیم

روز شمار دهه اول محرم

لبیک داعی الله!ان کان لم یجبک بدنی عند استغاثتک ولسانی عند استنصارک

فقد اجابک قلبی وسمعی وبصری

روز هشتم محرم:

در این شب امیه بن سعد با جمعی محرمانه خدمت امام حسین ع رسیدنوبه نقل صاحب حدائق در حمله اول در کربلا کشته شدند.

امام حسین علیه السلام قدری خاک حفر نمودند پس چشمه آبی گوارا ظاهر شد مشکها را پر نمودند آنگاه چشمه ناپدید شد .امام علی ع نیز یک بار این کرامت را

در کربلا هنگامیکه عازم صفین بودند به هنگام تشنگی اصحابش نموده بودند

شب نهم شمر ملعون پشت خیمه امام آمد وامان نامه عبید الله را برای حضرت عباس ع وبرادرانش آورد ورد کردن آن حضرت

اللهم صل علی محمد وآل محمد علی الحسین المظلوم الشهید الرشید قتیل العبرات

واسیر الکربات صلوه نامیه زاکیه مبارکه یصعد اولها ولاینفذ آخرها

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

چهارشنبه 11/10/1387 - 0:2 - 0 تشکر 80426

بسم الله الرحمن الرحیم

روز شمار دهه اول محرم

لبیک داعی الله!ان کان لم یجبک بدنی عند استغاثتک ولسانی عند استنصارک

فقد اجابک قلبی وسمعی وبصری

روز نهم محرم:

این روز تاسوعاست روز محاصره شدن آن حضرت در کربلا

شمر با لشکری مجهز وارد کربلا شدونامه ابن زیاد را به عمر سعد داددرحالیکه عمر سعد در شط فرات آب تنی میکرد.

عصر این روز فرمانده قشون کوفه عمر سعد ملعون تیری در کمان نهاد وبه سوی خیام امام حسین ع پرتاب کرد

مهلت گرفتن امام حسین علیه السلام یک شب جهت عبادت ونماز........

شب دهم جمع شدن امام حسین ع ومردان همراه در خیمه مخصوص وسخنرانی آن حضرت وخبر دادن از شهادت خود ویارانی که با آن حضرت بمانند .

برداشتن بیعت از آنان واجازه رفتن به آنها ---رفتن بی وفا یان ----ابراز وفا داری وفا داران -----نشان دادن مقامات ومنازل عالیه به یاران خود دربهشت

نصب خندقی اطراف خیمه ها

اللهم صل علی محمد وآل محمد علی الحسین المظلوم الشهید الرشید قتیل العبرات

واسیر الکربات صلوه نامیه زاکیه مبارکه یصعد اولها ولاینفذ آخرها

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

چهارشنبه 11/10/1387 - 0:3 - 0 تشکر 80427

بسم الله الرحمن الرحیم

روز شمار دهه اول محرم

لبیک داعی الله!ان کان لم یجبک بدنی عند استغاثتک ولسانی عند استنصارک

فقد اجابک قلبی وسمعی وبصری

روز دهم محرم

روز عاشورا

4000 ملک به زمین کربلا آمدند ودر کنار قبر امام حسین علیه السلام تا ظهور حضرت معدی عج خواهند بود.

از آسمان خون وخاک به زمین آمد.

بر پایی نماز جماعت در ظهر عاشورا

روز قیام مهدی علیه السلام بر روایتی

اللهم صل علی محمد وآل محمد علی الحسین المظلوم الشهید الرشید قتیل العبرات

واسیر الکربات صلوه نامیه زاکیه مبارکه یصعد اولها ولاینفذ آخرها

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.