• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
انجمن ها > انجمن سياسي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
سياسي (بازدید: 1430)
سه شنبه 10/10/1387 - 17:52 -0 تشکر 80328
واقعه آرماگدون - غرب و آمادگی‌هاى پیش از ظهور

 

واقعه آرماگدون - غرب و آمادگی‌هاى پیش از ظهور

 عبدالكریم زبیدى 

مترجم: امین میرزایى 

یادداشت مترجم: كلمه [Armageddon] یا آنگونه كه در اصل مقاله اى كه خواهید خواند آمده است «هر مجدون » واژه اى است اصلایونانى كه بنا به تعریف واژه نامه هاى آمریكایى همچون فرهنگ «وبستر» به معنى نبرد نهایى حق و باطل در آخرالزمان است. همچنین این واژه نام شهرى است در منطقه عمومى شام كه بنا به آنچه در باب شانزدهم مكاشفات یوحنا، در عهد جدید آمده است، جنگى عظیم در آنجا رخ مى دهد و مرحله حاضر از زندگى بشر در آن زمان پایان مى یابد. به عبارتى نبرد مذكور مقدمه تحولى بزرگ است كه سرنوشت نهایى آدمى بر روى كره زمین به آن بستگى دارد. دكتر عبدالكریم زبیدى نویسنده مقاله اى كه ترجمه آن در پى خواهد آمد، در نوشته كوتاه خود به بررسى اعتقاد غربیان به این حادثه پرداخته و به طور خلاصه از رابطه این واقعه با حادثه عظیم ظهور مهدى آل محمد، صلوات الله علیهم اجمعین،پرده برداشته است. این مقاله گرچه در برخى موارد حاوى تحلیلى سطحى است، اما در عین حال نكات مهمى را درخود دارد كه در شرایط سیاسى كنونى منطقه قابل اهمال نیست. 


حادثه شریف ظهور، حادثه اى بزرگ است و قدرتهاى بزرگ جهان،سیاست خارجى خود را بر مبناى حوادثى كه پیش از آن رخ مى دهدجهت داده و نقشه هاى نظامى خود رابه شكلى سامان داده اند كه آمادگیهاى لازم براى این حادثه درآن ملحوظ باشند. این در حالى است كه مؤسسات دینى و رسانه هاى این دولتها نیز، مردم خود را براى پیشباز این حادثه آماده مى سازند. 

این مؤسسات دینى به همراه رسانه هاى دیدارى و شنیدارى این دولتها، از سالهاى دهه هشتادمیلادى مردم خود را به ایمان جمعى به وقوع حادثه اى بزرگ در سرزمین شام كه به نبردى هسته اى خواهدانجامید توجه داده اند. این مؤسسات پیوسته مردم خود را به ایمان به این نكته فرا مى خوانند كه بزودى لشكرى از دشمنان مسیح كه بدنه اصلى آن از میلیونها نظامى تشكیل یافته، از عراق حركت مى كند و پس از گذشتن از رود فرات - كه در آن زمان به خشكى گراییده است - به سوى قدس رهسپار مى شود. امانیروهاى مؤمن به مسیح راه این لشگر را سد كرده و همگى در«آرماگدون » با یكدیگر برخوردخواهند كرد و در این مكان است كه درگیرى اتفاق خواهد افتاد. صخره هاذوب مى شوند... دیوارها بر زمین فرو مى غلتند... پوست تن انسانها درحالیكه ایستاده اند ذوب شده ومیلیونها نفر از بین مى روند... و این نبردى نهایى و هسته اى است...سپس مسیح براى بار دوم از جایگاه بلند خود بر زمین فرود مى آید... وپس از چندى زمام رهبرى جهان رادر دست گرفته و صلح جهانى رابرقرار مى كند... او دولت صلح را برزمین نو و زیر آسمانى تازه بنامى كند... و این مهم را از مركزفرماندهى خود در قدس عملى مى سازد. 

یك بررسى انجام گرفته از سوى مؤسسه «تلسن » كه در اكتبر سال 1985 م. به نشر رسیده است; نشان مى دهد كه در حال حاضر 61 میلیون آمریكایى در انتظار واقعه آرماگدون گوش خوابانده اند و این در حالى است كه ذكر مؤسسات دینى وایستگاههاى رادیو تلویزیونى كه به این مهم پرداخته اند; در این مجال كوتاه میسر نیست. 

مؤسسات دینى آمریكایى این نكته را روشن ساخته اند كه سپاهى كه از عراق به سوى قدس رهسپارخواهد شد، بنا به پیشگویى حرقیال(فصل 38 و 39) از نظامیانى ازعراق، ایران، لیبى، سودان و قفقاز درجنوب روسیه تشكیل مى شوند.دانستن این موضوع ما را در تحلیل سیاست خارجى دولتهاى آمریكایى و اروپایى درباره مردم كشورهاى یاد شده مدد مى دهد. مدارس انجیلى در آمریكا بر پایه این تحلیل كه واقعه آرماگدون تنها حادثه اى است كه بازگشت دوباره مسیح را به زمین ممكن مى سازد... و این واقعه اى بسیار نزدیك است به تبلیغ این دیدگاه پرداخته اند. 

آرماگدونى كه این عده از آن سخن مى گویند همان حادثه عظیمى است كه پیش از ظهور مهدى، عجل الله تعالى فرجه، رخ خواهد داد،همان حادثه بزرگى كه ائمه ما،علیهم السلام، نام «قرقیسیا» را بر آن اطلاق كرده اند. ائمه ما، علیهم السلام،از این نكته خبر داده اند كه میلیونهانظامى از آمریكا، اروپا، روسیه،تركیه (1) ، مصر و دول مغرب عربى به اضافه سربازانى از سرزمین شام شامل كشورهاى سوریه، اردن،لبنان، فلسطین و اسراییل همگى درناحیه اى در این محدوده تحت عنوان «قرقیسیا» با یكدیگر برخورد كرده وپس از حصول درگیرى، این سفیانى است كه در پس آنكه همگى را چونان كشتزارى درو شده در هم مى كوبداز صحنه نبرد پیروز بیرون مى آید.در صحیحه میسر از امام باقر،علیه السلام، نقل است كه فرمود: 

«اى میسر! از اینجا تا قرقیسیاچقدر راه است؟» عرض كردم: «همین نزدیكیها در ساحل فرات قرار دارد.»پس فرمودند: «اما در این ناحیه واقعه اى اتفاق خواهدافتاد كه از زمانى كه خداوند متعال آسمانها و زمین راآفریده بى سابقه بوده، چنانكه تا وقتى آسمانها و زمین برپا هستند هم،واقعه اى همچون آن اتفاق نخواهدافتاد... سفره اى است كه درندگان زمین و پرندگان آسمان از آن سیرمى شوند.» (2) 

امثال این روایات از امام صادق،علیه السلام (3) ، و سایر ائمه نقل شده است. 

حادثه «قرقیسیا» همان حادثه بزرگى است كه پیش از ظهورحضرت حجة بن الحسن العسكرى،علیهماالسلام، رخ مى دهد و از آنجاكه این حادثه به سفیانى ارتباط داردو سفیانى از علایم حتمى ظهور امام زمان، علیه السلام، است وقوع این حادثه حتمى است، چه، امام مهدى پس از حادثه قرقیسیا با سفیانى برخورد خواهد كرد (و پس ازشكستهاى سفیانى فرو رفتن سپاه اوما بین مكه ومدینه) براى دیدار بامسیح، علیه السلام، رهسپار قدس خواهد شد. 

(به هر تقدیر) زمان بسرعت مى گذرد و حوادث سیاسى، اقتصادى و اجتماعى به همراه نشانه هاى طبیعى همگى به نزدیك بودن این حادثه عظیم اشعار دارند و این درحالى است كه ما نه خود و نه فرزندانمان را براى آن آماده نكرده ایم. آماده ساختن نسل آینده ازجوانان و مردان در سطوح مختلف روانى، عقلى و بدنى به منظور پیشبازاز حادثه شریف ظهور قائم آل محمد،علیهم السلام، امرى بى نهایت مهم است. 

بى گمان ایمان یك نفر به یك قضیه و پافشارى و ایمان او به لزوم به كرسى نشاندن آن، عهده دار به كرسى نشستن آن قضیه خواهد بودو این نكته اى است كه همه روانشناسان به آن قائل هستند. اینك اگر یك نفر مى تواند آنچه را بر آن پافشرده به كرسى تحقق بنشاند، درصورتى كه مجموعه اى از افراد گردهم جمع شوند و توان فكرى خود رادر زمینه اى خاص به كار گیرند و به لزوم تحقق قضیه اى معین ایمان داشته باشند، چه خواهد شد؟! روانشناسان در پاسخ مى گویند: اگرچنین مجموعه اى از افراد تشكیل شود; بى تردید قادر خواهند بود درطبیعت و در آنچه پیرامون آنهاست اثر گذاشته و بسترى مناسب براى تحقق آن قضیه فراهم آورند. 

مؤسسات دینى انجیلى آمریكا واروپا آنچه را روانشناسان گفته انددر قضیه بازگشت دوباره مسیح به زمین پس از حادثه آرماگدون به كاربسته به این گفته قائل اند كه بى گمان امكان تحقق هر نوع پیشگویى دروهله نخست به ایمان مردم به آن و به پافشارى شان بر ضرورت به كرسى نشستن آن و همچین به شمار نفرات آنهاو شمار نفرات كسانى بستگى دارد كه رهبرى كاروان تبلیغاتى به راه افتاده براى تحقق بخشیدن به آن پیشگویى را بر عهده دارند. 

(گذشته از مسیحیان) ما مسلمین هم با مساله بزرگى مواجه هستیم كه پیامبر ما محمد، صلى الله علیه وآله، واهل بیت آن حضرت، علیهم السلام، ازآن به ما خبر داده اند. این مساله پیشگویى صادقانه اى است كه پاك شدن زمین از انواع ستمها وگرفتاریها و بر پایى اسلام در ربع مسكون آن بدان بستگى دارد. پس سزاوار است كه ما و فرزندانمان به خود آییم و ایمانمان را به ظهور قائم آل محمد عمق بیشترى بخشیده وپافشارى مان را بر لزوم تعجیل ظهورآن حضرت و نزدیك شدن وقوع آن ژرفا دهیم و چنانكه سزاوار است شمار كسانى را كه به این مساله ایمان دارند و براى پیشباز این ظهورشریف و حوادث پیش از آن آمادگى دارند فزونى ببخشیم. نكات زیرپیشنهادهایى است براى وصول به این اهداف: 

1. اینكه تنها یكبار در سال و آن هم در جشن میلاد به حضرت حجت توجه مى شود; كافى نیست. 

2. تلاش در جهت فراهم آوردن برنامه هاى هفتگى یا دو هفته یكبارشامل نشستها و مصاحبه ها درباره قضیه امام مهدى، علیه السلام، ظهورشریف آن حضرت و آنچه پیش از آن رخ خواهد داد. 

3. دعوت از دانشمندان و صاحبان اندیشه براى نگارش مقالاتى پیرامون این قضیه در روزنامه ها، مجلات ونشریات داخلى. 

4. استفاده از یك كانال فعال ماهواره اى براى برگزارى نشستها ومصاحبه ها روزانه و هفتگى به منظورژرفا بخشیدن به ایمان نسل حاضربه ظهور قائم آل محمد و آماده ساختن آنهابراى پیشباز حادثه ظهور. 

5. بستن بیعتهاى دسته جمعى دردسته هاى مختلف كه طى آن مردم باامام و رهبر خود حجت بن الحسن، علیه السلام، بر سر كمك به آن حضرت و پیوستن به اردوگاه ایشان،پس از آگاهى از ظهورشان بیعت مى كنند. این بیعتها در مناسبتهاى مختلف بسته مى شود، همچون مناسبات اداى عمره و حج، ماه محرم، پانزدهم شعبان و سایرمناسبتهاى مربوط به معصومین،علیهم السلام. 

6. بستن بیعت عمومى با حضرت حجت در همه مناطق شیعه نشین وتعیین یك روز بخصوص براى آن در سال، بطورى كه این بیعت بامحتوایى یكسان و در ساعتى واحدادا شود. 

7. تلاش به منظور فزونى بخشیدن به شمار مبلغان كه نزدیك بودن ظهور حضرت حجت را تبلیغ كند وهمچنین فزونى بخشیدن به شماركسانى كه به این مساله ایمان دارندهمراه با جهت دادن توان فكرى آنهادر این راستا. 

دیگران مجدانه به منظورظهورمسیح تلاش مى كنند و من ازاین مى ترسم كه زمان از ما پیشى بگیرد و ناگهان با آن حادثه عظیم روبرو شویم و نتوانیم كارى انجام دهیم و از كسانى باشیم كه این فرموده خداوند متعال بر آنان منطبق است. 

و لو ترى اذا فزعوا فلا فوت، واخذوا من مكان قریب × و قالوا امنا به انى لهم التناوش من مكان بعید. (4) 

اگر بینى، آنگاه كه سخت بترسند ورهاییشان نباشد و از مكانى نزدیك گرفتارشان سازد. گویند: اینك به رسول ایمان آوردیم. اما از آن جاى دور چسان به آن دست یابند. 

ماهنامه موعود شماره 12پى‌نوشتها: 

×. این مقاله از منبع زیر برگرفته شده است: 

الفكر الجدید، مجلة فصیلة تغنى بالفكر وقضایا المسلم المعاصر، تصدر عن دارالاسلام للاراسات و النشر بر لندن، الحدالمزدوج 15 - 16، السنه الخامسه، شوال 1417ه، شباط 1997 م. 

1. شایان ذكر است كه در روایات ازكشورهاى درگیر در واقعه «قرقیسا» باعنوان «ترك » و «روم » تعبیر شده است كه ظاهرا نویسنده با تطبیق روم بر كشورهاى غربى، از آن با عنوان «امریكا» و «اروپا» یادكرده است. م. 

2. ر. ك: الكلینى، محمد بن یعقوب الكافى،ج 8، ص 295، ح 451; النعمانى، محمدبن ابراهیم، كتاب الغیبة، باب 14، ص 267، ح 36.م. 

3. ر. ك: النعمانى، محمدبن ابراهیم، همان،ص 278، ح 63. م. 

4. سوره سباء (34)، آیه 51-52. 

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.