بهداشت و سلامت (بازدید: 1925)
چهارشنبه 20/9/1387 - 17:54 -0 تشکر 76555
بیماری خطرناك دیابت

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیكم

دوستان من در این تایپیك می خواهم مطالب خوب و مفیدی در باره ی بیماری خطرناك دیابت به شما بدهم البته با یاری شما دوستان عزیز

اول من یك تعریفی از دیابت برای شما می نویسم

طبق برآورد فدراسیون بین المللی دیابت ,درسال ‏2003 ‏,‏194 ‏میلیون دیابتی درسراسرجهان زندگی می كنندوتخمین زده می شودكه درسال ‏2025 ‏این تعدادبه ‏333‏میلیون نفربرسد‏.‏ باتوجه به اینكه دیابت برای سلامتی جهانیان یك تهدیداست,می توان گفت كه بالغ بر‏6/3 ‏درصدازجمعیت جهان بادیابت زندگی می كنند‏.‏

درحال حاضردیابت چهارمین علت مرگ ومیردربیشتركشورهای توسعه یافته است ‏.‏
دیابت یك بیماری مزمن است كه وقتی پانكراس (لوزالمعده ),انسولین تولید نمی كندیاوقتی كه بدن نمی تواندازانسولین
تولیدشده استفاده موثركنداتفاق می افتد‏.‏ توقف تولیدانسولین یااستفاده نكردن ازانسولین هردوباعث افزایش گلوكز درخون می شود‏.‏

انواع دیابت:

دیابت دونوع اصلی دارد:

افرادی كه دیابت نوع اول دارند یعنی مقدارخیلی كمی انسولین تولیدمی كنند و یا اصلا انسولینی در بدنشان تولید نمی شود و لازم است كه برای ادامه زندگی انسولین تزریق كننداین نوع دیابت بیشتردركودكان و نوجوانان است ‏.‏

نوع دوم دیابت افرادی هستندكه نمی توانندازانسولین استفاده موثركنند آنهامی توانندبیماریشان راتنهاباتغییرروش زندگی كنترل كنندومعمولا بیشتربه داروهای خوراكی نیازدارند و كمت ربه انسولین ‏.‏ نوع سوم دیابت دربعضی مواردحاملگی اتفاق می افتد, اما معمولاپس از حاملگی برطرف می شود‏.‏ قابل ذكراست ,طبق آماربیش از‏90 ‏درصدازموارددیابت درجهان دیابت نوع دوم است ‏.

چهارشنبه 20/9/1387 - 18:1 - 0 تشکر 76556

به نام خدایی كه خاك آفرید از آن انسان پاك آفرید

علایم دیابت نوع اول

تشنگی بیش ازحد,گرسنگی دایمی ,تكررادرار,كاهش وزن ناگهانی ,خستگی مفرط وتاری دیدمیباشد‏.‏

ممكن است افرادمبتلابه دیابت نوع دوم علایم مشابهی داشته باشند,امااین علایم كمترظاهرشود,اكثراافرادمبتلابه این نوع دیابت علایمی ندارندو فقط بعدازچندسال به واسطه بیماری دیگری متوجه آن می شوند‏.‏ دیابت بیماری مزمنی است كه درطول زندگی فردبایددقیقاكنترل شود,بدون مراقبت صحیح ,قندخون می تواندبالابرودكه این امردردرازمدت به بدن آسیب می رساندوباعث اختلال دربافت هاواندام های مختلف بدن می شود‏.‏ دركوتاه مدت وبلندمدت عوارض دیابت شامل بیماری قلبی وعروقی ,بیماری كلیه (نفروپاتی دیابتی ),بیماری اعصاب (نوروپاتی دیابت )وبیماری چشم (رتینوپاتی دیابتی)می گردد‏.باتوجه به اینكه بیماریهای قلبی وعروقی ناشی ازدیابت شامل آنژین صدری , حمله قلبی ,ایست قلبی وسكته مغزی می باشد,می توان گفت كه بیماری های قلبی و عروقی بیشترین موردمرگ ومیردرافراددیابتی وعلت اول مرگ دركشورهای صنعتی است ‏.‏
همچنین نتیجه افزایش وپیشروی آرام پروتیین درادرار,عاقبت منتج به نارسایی كلیه می شود‏.‏
این اتفاق معمولاسال هابعدازاولین تشخیص دیابت رخ می دهد
و اگر فشار خون وقندخون درست كنترل شوداین اتفاق به تاخیرمی افتد‏.‏ دربیشتركشورهای توسعه یافته درحال حاضردیابت علت بیشترین مواردنارسایی كلیه ,وابستگی به دیالیزباپیوندكلیه است ‏.‏ بااشاره به اینكه دیابت می تواندعامل صدمه زدن به رشته های اعصاب شود, می توان گفت كه كرخی وبی حسی پاهاشایع ترین علامت بیماری اعصاب بوده كه در اثرآسیب به اعصاب پاایجادمی شود‏.‏ نوروپاتی یابیماری های اعصاب درپاره ای ازمواردمی تواندبه دردهای شدید منجرشودامابیشترمواقع بدون دردپیش می رود‏.‏درنتیجه نبودعلایم نوروپاتی دیابتی احتمال زخم پا یا قطع عضو وجود دارد‏.‏ همچنین دیابت بیشترین علت نابینایی درافراد جوان و كارآمد درجهان توسعه یافته نیزمی باشد‏.‏ به نظرمی رسدعوامل خطردرابتلابه دیابت نوع اول دوعامل ژنتیكی ومحیطی باشد,عوامل محیطی مانندویروس هاوبرخی موادغذایی می توانندعاملی برای ابتلابه دیابت نوع اول باشند اگرچه اثرآن ها كامل ابه اثبات نرسیده است ‏.‏ عوامل خطر در ابتلا به نوع دوم دیابت نیزاضافه وزن وچاقی ,بی تحركی,رژیم غذایی باچربی بالاو فبیركم ,نژاد,سابقه فامیلی ,سن ووزن كم هنگام تولد است ‏.‏ هر چه بیشتر فردی عامل خطرداشته باشدبیشتردرمعرض خطرابتلابه دیابت می باشد‏.‏ گفتنی است ,خطرابتلابه دیابت درمردهاوزن هاهمراه باافزایش وزن به شدت روبه افزایش است ‏.‏ افزایش شیوع دیابت نوع دوم درهمه دنیابخصوص دركشورهای درحال توسعه گروه های خاص وكودكان نوعی اعلام خطراست كه اغلب ناشی ازاضافه وزن است ‏.‏ روزجهانی دیابت كه ‏21‏آبان ماه امسال برگزارمی شودبراضافه وزن وچاقی متمركزشده ,كه یكی ازعوامل اصلی خطردربروزدیابت نوع دوم می باشد‏.‏ هدف ازاین فعالیت انتقال ساده وارزان پیام تغییرروش زندگی است ,مثل افزایش فعالیت جسمی وعادت های غذایی صحیح كه خودمی توانددرمقابله با عواقب جدی فردی واجتماعی دیابت بسیارموثرباشدودرنهایت ازشیوع دیابت جلوگیری كند‏.

علل شایع شیوع دیابن نوع 2 عبارتند از:

ناكافی‌ بودن‌ انسولین‌ تولید شده‌ از لوزالعمده‌ برای‌ حفظ‌ كار طبیعی‌ سلول‌های‌ بدن‌ ،اختلال‌ در استفاده‌ از انسولین‌ در سلول‌های‌ بدن‌ به‌ علل‌ نامعلوم‌ .عوامل افزایش دهنده این بیماری عبارتند از:چاقی‌ در بزرگسالان‌ ،استرس‌ ،حاملگی‌ ، استفاده‌ از بعضی‌ از داروها، مثل‌ قرص‌های‌ ضدبارداری‌، داروهای‌ ادرارآور از نوع‌ تیازیدی‌، كورتیزول‌ یا فنی‌توئین‌

منبع http://www.tbzmed.ac.ir/health%20information%20center/health/novagir/Diabet/pages/chapter1.htm

چهارشنبه 20/9/1387 - 18:2 - 0 تشکر 76557

علل شایع شیوع دیابن نوع 2 عبارتند از:

ناكافی‌ بودن‌ انسولین‌ تولید شده‌ از لوزالعمده‌ برای‌ حفظ‌ كار طبیعی‌ سلول‌های‌ بدن‌ ،اختلال‌ در استفاده‌ از انسولین‌ در سلول‌های‌ بدن‌ به‌ علل‌ نامعلوم‌ .عوامل افزایش دهنده این بیماری عبارتند از:چاقی‌ در بزرگسالان‌ ،استرس‌ ،حاملگی‌ ، استفاده‌ از بعضی‌ از داروها، مثل‌ قرص‌های‌ ضدبارداری‌، داروهای‌ ادرارآور از نوع‌ تیازیدی‌، كورتیزول‌ یا فنی‌توئین‌

در چه شرایطی بیمار می بایستی به پزشک مراجعه کند:

اگر شما یا یكی‌ از اعضای‌ خانواده‌ تان علایم‌ دیابت‌ شیرین‌ را دارید.
اگر یكی‌ از موارد زیر هنگام‌ درمان‌ رخ‌ دهد:
ـ ناتوانی‌ در فكر كردن‌ همراه‌ با تمركز
- ضعف
- تعریق
- رنگ‌ پریدگی
- تند شدن‌ ضربان‌ قلب
- تشنج
- اغما (ممكن‌ است‌ نشان‌دهنده‌ پایین‌ افتادن‌ قندخون‌ باشند). بلافاصله‌ كمك‌ بخواهید.
ـ بی‌حسی
- سوزن‌ سوزن‌ شدن
- یا درد در پاها یا دست‌ها
ـ عفونتی‌ كه‌ در عرض‌ 3 روز خوب‌ نشود.
ـ درد قفسه‌ سینه‌
ـ بدتر شدن‌ علایم‌ اولیه‌ علی‌رغم‌ پایبندی‌ به‌ درمان

علت ایجاد مرض قند

دلایل مختلفی برای كاهش تولید انسولین توسط لوزالمعده شناخته شده است و هر بیماری ممكن است به یكی از این دلایل دچار مرض قند شده باشد. این دلایل عبارتند از: وارثت (ژنتیك)، ابتلا به بیماریهای عفونی، شرایط محیطی و استرس.

چهارشنبه 20/9/1387 - 18:3 - 0 تشکر 76558

عوامل ارثی

محققینی كه بر روی دوقلوهای یكسان و خانواده بیماران مبتلا به مرض قند تحقیق می كنند كشف كرده اند كه نقش عوال ارثی در ابتلای به هر دو نوع مرض قند اهمیت دارد. در دوقلوهای یكسان در صورتی كه یكی از آنها به مرض قند نوع 1 دچار باشد، 50 درصد احتمال دارد كه دیگری نیز به مرض قند مبتلا شود. اما در مورد مرض قند نوع 2، اگر یكی از دوقلوها به این بیماری دچار شود، دیگر حتماً به بیماری مبتلا خواهد شد. بسیار مشكل است كه پیش بینی كنیم كه چه كسی بیماری را به ارث می برد. در تعدادی از خانواده ها این بیماری شدیداً بین افراد خانواده شایع است و این افراد استعداد زیادی در ابتلاء به این بیماری دارند. دانشمندان در این خانواده ها موفق به پیدا كردن چندین ژن شده اند كه احتمالاً مسئول ایجاد این لوزالمعده را شروع كند كه چندین سال بعد اثر خود را نشان دهد.


شرایط محیطی

افرادی كه به مرض قند نوع 2 مبتلا می شوند اغلب رژیم غذایی غیر متعادلی داشته و چاق هستند. بطور قابل توجهی، افرادی كه از كشورهایی كه مرض قند در آنجاها زیاد شایع نیست به كشورهایی مهاجرت می كنند كه این بیماری در آنجا شیوع بیشتری دارد، آنها نیز در معرض خطر بیشتری برای ابتلای به این بیماری قرار می گیرند. تغییرات عمده در نحوه زندگی نیز می تواند احتمال ابتلاء یك شخص به دیابت را افزایش دهد. یك مثال خوب در این مورد، افراد جزیره نائورو می باشد. وقتی در این جزیره معادن فسفات كشف شد، مردم این جزیره پول یادی بدست آوردند و ثروتمند شدند. در نتیجه رژیم غذایی آنها نیز تغییر نمود و اضافه وزن پیدا كردند و بیشر از گذشته مستعد ابتلاء به مرض قند شدند.
تمام این موارد به اهمیت ارتباط بین رژیم غذایی، محیط زندگی و ابتلاء به مرض قند اشاره دارند. با اینحال هیچ ارتباط دقیقی بین بروز مرض قند و مصرف قند و شیرینی دیده نشده است.

چهارشنبه 20/9/1387 - 18:3 - 0 تشکر 76559

مرض قند ثانویه

تعداد كمی از افراد هم وجود دارند كه بروز مرض قند در آنها بعلت ایجاد بیماری دیگری در لوز المعده می باشد. برای مثال بیماری پانكراتیت (التهاب لوزالمعده) می تواند باعث تخریب قسمت بزرگی از لوزالمعده شود. بعضی از افرادی كه به بیماریهای هورمونی دچار هستند مثل سندرم كوشینگ (افزایش تولید هورمون استروئید در بدن) یا آكرومگالی (افزایش تولید هورمون رشد در بدنت) ممكن است به عنوان یك عارضه جانبی از بیماری اصلی شان، به مرض قند نیز مبتلاء شوند. همچنین لوزالمعده می تواند بر اثر مصرف زیاد و طولانی مدت الكل نیز دچار آسیب شود.


استرس ها

گرچه بسیاری از افراد، وقوع ابتلاء به مرض قندشان را به بروز وقایع استرس زایی مثل تصادفات یا سایر بیماریها ربط می دهند اما اثبات یك ارتباط مستقیم بین استرس و مرض قند دشوار می باشد. توضیح این مسئله ممكن است در این حقیقت نهفته باشد كه افراد، پزشكشان را به دلیل بعضی از وقایع استرس زا ملاقات می كنند و در همین ملاقات ها است كه تصادفاً مرض قندشان تشخیص داده می شود.

پنج شنبه 21/9/1387 - 0:41 - 0 تشکر 76694

یا لطیف

سلام به دوست گلم moffline

از اینکه این مبحث رو ایجاد کردید بسیار خرسند و سپاسگذاریم.

انشاءالله که بتونم با ارائه مطالبی البته تحت عنوان شیرینی های بدون شکر در کنار این تاپیک باشیم.

اروزی موفقیت و سلامتی برای شما دوستان گرامی

پنج شنبه 21/9/1387 - 15:7 - 0 تشکر 76791

سلام بر دوست گرامی

از مبحث بسیار مفیدی که ثبت کردید کمال تشکر رو دارم

ازتون ممنونم که ابتدا عنوان بحث رو تعریف کردید و بعد به جزییات پرداختید

پرسش: آیا بیماری قند به مغز آسیب می‏رساند؟
دكتر گریفیث: هر چیز كه در امر تغذیه سلولهای مغزی اختلال ایجاد كند به مغز آسیب می‏رساند وقتی یك سرخرگ مغز مسدود شود و اكسیژن به سلولهای آن قسمت نرسد، سكته روی می‏دهد، سلولهای مغز نیاز مبرم به قند دارند، اگر به آنها قند نرسد و یا یك دیابتی با تزریق مقدار بیشتری انسولین و با خوردن بیش از حد قرصهای مربوط میزان قند خون خون را ناگهان پایین بیاورد، دچار لرزش، بی خوابی، گیجی و سرانجام بیهوشی می‏شود. در این شرایط باید فورا قند یا شربت بخورد.

"سلامتی، فقط بیمار نبودن شما نیست، بلکه رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی هر فرد است"

همراه شما دوستان گرامی در تالار بهداشت وسلامت

پنج شنبه 21/9/1387 - 15:23 - 0 تشکر 76797

دیابت یا بیماری قند به علت ناتوانی بدن در تولید یا استفاده از هورمون انسولین پدید می آید.انسولین هورمونی است كه توسط سلول های بتا واقع در پانكراس ترشح می شود و وظیفه ی اصلی آن كاهش قند خون است.پانكراس نیز یكی از غدد دستگاه گوارش است كه در پشت معده قرار دارد.دیابت به علت بالا بودن مداوم قند خون در بدن ایجاد می شود كه می تواند دو علت داشته باشد:یا لوزالمعده قادر نیست انسولین تولید كند یا سلول های بدن نمی توانند قند خون را به خوبی مصرف كنند.كربوهیدراتها (مواد قندی) پس از گوارش و هضم شدن به گلوكز (مهم ترین قند ساده)تبدیل شده وارد جریان خون می شوندتا به عنوان سوخت برای سلول های بدن بكار روند.قند انرژی لازم برای زنده ماندن و رشد سلول های بدن را تامین میكند.همه ی افراد دارای مقداری گلوكز در خون خود هستند كه میزان آن به طور طبیعی در حالت ناشتا بین 70تا110 میلی گرم در هر 100 سی سی خون می باشد.اگر میزان قند خون ناشتا حداقل در دو آزمایش بیش از 126 میلی گرم در هر 100 سی سی خون باشد تشخیص دیابت را می توان مطرح نمود.اگر بدن را به یك ماشین تشبیه كنیم انسولین (كلید) به قند(سوخت) كمك میكند تا وارد سلول ها (موتور) شده و تولید انرژی نماید (حركت اتومبیل).زمانی كه انسولین به مقدار كافی در بدن موجود نباشد و یا كار خود را به خوبی انجام ندهد قند خون به مقدار زیاد در خون باقی می ماند.بالا بودن قند خون در دراز مدت باعث بروز عوارضی در سیستم قلب و عروق كلیه ها چشم سلسله اعصاب می گردد.

جمعه 11/11/1387 - 19:29 - 0 تشکر 86216

بیماری قند را بهتر بشناسیم

بیماری قند یا دیابت شیرین از بیماریهای مزمن شایع بدون واگیری است كه بر اساس اعلام بنیاد امور بیماری های خاص بیش از 3 میلیون نفر در حال حاضر در ایران مبتلا به این بیماری هستند و براساس برآورد سازمان جهانی بهداشت تا 25 سال دیگر این تعداد بیش از 3 برابر خواهد شددیابت بیماری پرخرجی است و عوارض حاد و مزمن بسیاری دارد كه موجب ناتوانی بسیار می گردد . از عوارض مزمن آن می توان به موارد زیر اشاره كردآسیب به شبكیه چشم كه موجب كاهش بینایی و حتی كوری می شود ، اختلالات عصبی ، افزایش فشار خون و بیماری های قلبی - عروقی و اختلال در چربی های خون كه منجر به سكته و انسداد عروق به خصوص در پاها می شود ، درگیری كلیوی كه منجر به دیالیز و گاهی لزوم پیوند كلیه می شودبیماری قند انواع مختلف دارد . دیابت نوع 1 معمولاً‌ در بیماران جوان تر و لاغر دیده میشود و مشخصه آنها ناتوانی شدید لوزالمعده در تولید و ترشح ماده انسولین استانسولین در سوخت و ساز مواد قندی و نشاسته ای نقش اصلی را در بدن دارد و با كمبود آن قند جذب شده از غذاها در خون مصرف نشده و میزان قند خون بالا می رود و به ناچار از راه ادرار دفع می گردد كه منجر به پرنوشی و پرادراری می شود . در ضمن اختلال در تركیب چربی های خون نیز ایجاد می شود كه موجب آسیب به عروق خونی در تمام اندام های بدن می گردد . بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 وابسته به انسولین تزریقی هستند ، چون بدن آنها هیچ انسولینی تولید نمی كند ، این افراد در هنگام بیماری و جراحی به مراقبت خاص نیاز دارند . به نظر می رسد مبتلایان به این نوع دیابت دارای استعداد ژنتیكی برای ابتلا به آن هستند و به عوامل آغازگر ( ویروس ها ، سموم و سایر عوامل محیطی )‌كه باعث تحریك تخریب یاخته های انسولین ساز لوزالمعده می شوند ، بسیار حساس هستندبیماران مبتلا به دیابت نوع 2 معمولاً‌مسن ترند ( بیش از 40 ساله ) سابقه خانوادگی مثبت از دیابت دارند و معمولاً چاق هستند . دیابت نوع 2 با كاهش ترشح انسولین و مقاومت محیطی نسبت به عمل آن مشخص می شود . این بیماران برخلاف مبتلایان به دیابت نوع 1 وابسته به انسولین تزریقی نیستند هر چند ممكن است به آن نیاز داشته باشند . علاوه بر این اگر بیماران به نوع 2 دیابت وزن كم كنند احتمالاً نیازی به مصرف دارو نخواهند داشت . هیچ آزمایش قطعی برای افتراق بین نوع 1 و نوع 2 دیابت وجود ندارد و فقط شرح حال بیمار در این مورد كمك كننده است . بسیاری از بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در ابتدا بدون علامت هستند و معمولاً دیابت آنها در جریان بررسی یك بیماری دیگر یا هنگام پژوهشهای بیماریابی كشف می شوددیابت حاملگی نوع دیگری از بیماری قند است كه در 5-2 درصد حاملگی ها رخ می دهد . با افزایش سن مادر در هنگام بارداری احتمال وقوع آن افزایش می یابد و در صورت عدم درمان موجب بزرگی جثه ، كم بودن قند خون ، كم بودن كلسیم خون و یرقان جنینی می شود . یك سوم مادرانی كه در دوران بارداری به دیابت حاملگی دچار می شوند بعدها به بیماری دیابت نوع 2 مبتلا خواهند شد . انواع دیگری از دیابت ممكن است بدنبال سایر بیماریها یا مصرف داروها بوجود آیند كه قبلاً تحت عنوان دیابت ثانویه خوانده می شدندعلائم بیماری دیابت نوع 2 كنترل نشده شامل پرنوشی ، پرادراری ، شب ادراری و كاهش وزن است . هر چند نیمی از آنها بدون علامت هستند و فقط شواهد آزمایشگاهی دارندبیماران نوع 1 معمولاً ‌با پر ادراری ،‌پرنوشی ،‌ سردرد . تهوع ، استفراغ ، دل درد و تنگی نفس به پزشك مراجعه می كنند و ممكن است علائم اختلالات عمومی عصبی و كاهش هشیاری داشته باشند . آزمایشات بالینی اجباری در طی بارداری در تشخیص دیابت حاملگی بكار می رودبیماران دیابتی در تمام طول عمر در كشمكش هستند تا سطح قند خونشان را نزدیك به طبیعی نگه دارند . با كنترل مناسب قند ، فشار و چربی های خون خطر ایجاد عوارض دراز مدت دیابت بطور چشمگیری كاهش خواهد یافت با این حال باید این مزایا را در مقابل خطر عوارض درمان و مخارج زیاد آن سنجید . در دراز مدت بهبود كنترل دیابت باعث كاهش هزینه های مربوط به عوارض مزمن آن خواهد شد هر چند در كوتاه مدت این اقدامات پر هزینه اند . جلوگیری از چاقی ، رعایت رژیم غذایی مناسب یعنی كمتر مصرف كردن مواد شیرین و پرهیز از پرخوری انجام فعالیت جسمی در پیشگیری از ابتلا به دیابت نقش اساسی دارند

"سلامتی، فقط بیمار نبودن شما نیست، بلکه رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی هر فرد است"

همراه شما دوستان گرامی در تالار بهداشت وسلامت

شنبه 28/9/1388 - 17:1 - 0 تشکر 170604

با سلام

پستاتون خیلی طولانیه. برای خوندن مشکله بیایید در پستهای بیشتر مطالب کوتاهتری بزنیم تا رغبت بیشتری برای خوندن بمونه.

مثلا برام بنویسید که کیا باید آزمایش بدن برای غربالگری قند؟ یعنی کیا در معرض خطرند؟

ببخشید از بی ادبیم!

تنت به ناز طبيبان نيازمند مباد

it is god who cures 

مدير انجمن بهداشت و سلامت

يکشنبه 29/9/1388 - 7:41 - 0 تشکر 170764

با سلام مجدد

پاسخ:انجمن دیابت ایالات متحده برای شروع تست غربالگری دیابت در بزرگسالان بدون علامت این افراد را معرفی میکنه:

همه بزرگسالانی که BMI بالاتر از 25کیلوگرم بر میرمربع دارندو عوامل خطرزای زیر را دارند:

-بستگان درجه اول دیابتی

-جمعیت پرخطر قومی

-زنانی که نوزاد سنگینتر از 4 کیلوگرم داشته اند یا دیابت بارداری تشخیص داده شده داشته اند.

-فشارخون بالاتر از 90/140 میلیمتر جیوه

-HDL کمتر از35 یا تری گلیسیرید بیش از 250 واحد

-زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

-اختلال تحمل گلوکوز یا گلوکوز ناشتای مختل در آزمایشهای قبلی

-سابقه بیناری قلبی عروقی

-در صورت نبود هیچکدام از معیارهای بالا در سن 45 سال به بالا

*در صورت طبیعی بودن تست در موارد بالا تکرار هر 3سال یکبار.

در پستهای بعدی با اصطلاحات علمی این پست بیشتر آشنا میشیم

ان شاءالله

تنت به ناز طبيبان نيازمند مباد

it is god who cures 

مدير انجمن بهداشت و سلامت

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی