• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
انجمن ها > انجمن مدیریت > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
مدیریت (بازدید: 1503)
جمعه 1/9/1392 - 2:17 -0 تشکر 672672
ریسک منابع انسانی

مقدمه :
یکی از مهمترین سرمایه های هر سازمان نیروی انسانی آگاه ٬ باتجربه و کاردان آن است
و اثر بخش ترین دارایی برای ابقا بازدهی در هرسازمان ٬ نیروی انسانی می باشد
اما در این رهگذر مخاطرات مختلفی وجود دارد که هر لحظه نیروی انسانی را در معرض تهدید قرار می دهند. سازمان های مواجه با ریسک نیروی انسانی
در صورت از دست دادن پرسنل خود برتری های خود را نیز از دست می دهند
در واقع اثرات افزایش این ریسک ها هم به منابع انسانی و هم به سازمان لطمه می زند
و کاهش اثرات این ریسک ها در جهت کاهش هزینه های ناشی از ریسک ٬ کاهش استرس های ناشی از ریسک ٬ برنامه ریزی دقیق نیروی انسانی ٬ توانمند سازی نیروی انسانی و توسعه قابلیت ها و شایستگی های واقعی افراد برای سازمان ها مهم و ضروری است

میدونی فرق انجمن مدیریت با انجمنای دیگه چیه ؟

دوست داری بدونی ؟ خب فرقش اینه : همه ی انجمنهای تخصصی تبیان فقط یه مدیر داره ، ولی تو انجمن مدیریت هر کس بیاد و فعالیت کنه

خودش یه مدیره پس بیا انجمن مدیریت و با چشمان یک مدیر نگاه کن

 

جمعه 1/9/1392 - 2:25 - 0 تشکر 672673


مفهوم ریسک :


با توجه به تعاریف زیادی که در ارتباط با مفهوم ریسک وجود دارد ریسک را آقای وارد (2000) اثر تجمعی احتمال پیشامدهایی که ممکن است بطور مثبت یا منفی اهداف پروزه را تحت تاثیر قرار دهد تعریف کرده است .


فرق ریسک و خطر : هرچیزی که بتواند باعث آسیب شود یک خطر نامیده می شود در عوض ریسک شانس (بالا یا پایین) اینکه چیزی توسط عامل آسیب زا صدمه خواهد دید


انواع ریسک :


1- ریسک مالی : مربوط به بازار سرمایه است و بطور مستقیم بر سودآوری شرکت ها اثر می گذارند مانند ریسک نرخ سود ٬ ریسک نرخ ارز تغییرات سطح عمودی قیمت ها ٬ ریسک نکول و ریسک نقدینگی


2- ریسک غیر مالی : ریسک های غیر مالی محرک ریسک مالی هستند مانند ریسک مدیریت ٬ ریسک عملیاتی ٬ ریسک نیروی انسانی ٬ ریسک صنعت ٬ ریسک سیاسی ٬ ریسک قوانین و مقررات


میدونی فرق انجمن مدیریت با انجمنای دیگه چیه ؟

دوست داری بدونی ؟ خب فرقش اینه : همه ی انجمنهای تخصصی تبیان فقط یه مدیر داره ، ولی تو انجمن مدیریت هر کس بیاد و فعالیت کنه

خودش یه مدیره پس بیا انجمن مدیریت و با چشمان یک مدیر نگاه کن

 

جمعه 1/9/1392 - 2:26 - 0 تشکر 672674


مراحل ارزیابی ریسک


مهمترین بخشی ارزیابی ریسک عبارت است از این تصمیم که آیا یک عوامل اسیب زا و خطر آفرین قابل توجه هستند . چه مقیاسی باید برای کاهش خطر به سطح قابل قبول انتخاب شود ؟


برای ارزیابی ریسک باید جستجوی خطرات ٬ تعیین چگونگی آسیب ٬ ارزیابی ریسک ثبت یافته ها و بازبینی ارزیابی و تجدید نظر در آن صورت گیرد.


تشخیص منابع ریسک ٬ اندازه گیری میزان ریسک ٬ ارزیابی میزان تاثیر ریسک مورد نظر بر کل سازمان و استراتژی های مالی و غیر مالی ارزیابی توانایی های سازمان در برنامه ریزی برای مدیریت ریسک یا استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک و انتخاب ابزار های مناسب و مفید مدیریت ریسک از عناصر اصلی مدیریت ریسک می باشد


میدونی فرق انجمن مدیریت با انجمنای دیگه چیه ؟

دوست داری بدونی ؟ خب فرقش اینه : همه ی انجمنهای تخصصی تبیان فقط یه مدیر داره ، ولی تو انجمن مدیریت هر کس بیاد و فعالیت کنه

خودش یه مدیره پس بیا انجمن مدیریت و با چشمان یک مدیر نگاه کن

 

جمعه 1/9/1392 - 2:29 - 0 تشکر 672675

ریسک منابع انسانی


منظور از ریسک نیروی انسانی احتمال اینکه سازمان به دلیل از دست دادن کارکنان دانشگر و ماهر خود با خطراتی مواجه شود سازمان های مواجه با ریسک نیروی انسانی در صورت از دست دادن پرسنل خود برتری های خود را نیز از دست می دهند . در هر سازمان اثربخش ترین دارایی برای ارتقا بازدهی نیروی انسانی می باشد.


در صورتی که کارکنان سازمان به میزان کافی آموزش دیده باشند و از احساس تعهد سازمانی در سطح بالا برخوردار باشند وقوع هرگونه نوسانات محیطی و عوامل دیگر٬ حداقل تاثیر را بر سازمان خواهد داشت . گزینش و استخدام ٬ آموزش و ارتقا ایجاد انگیزه و رضایت و سرانجام حفظ منابع انسانی از اهم موضوعاتی است که ریسک نیروی انسانی را به حداقل می رساند

میدونی فرق انجمن مدیریت با انجمنای دیگه چیه ؟

دوست داری بدونی ؟ خب فرقش اینه : همه ی انجمنهای تخصصی تبیان فقط یه مدیر داره ، ولی تو انجمن مدیریت هر کس بیاد و فعالیت کنه

خودش یه مدیره پس بیا انجمن مدیریت و با چشمان یک مدیر نگاه کن

 

جمعه 1/9/1392 - 2:32 - 0 تشکر 672676


انواع ریسک درحوزه منابع انسانی


با اقتباس از نظر پریچارد (2001) می توان ریسک های منابع انسانی را به شرح زیر گروهبندی کرد:


1- ریسک فنی : احتمال اینکه سازمان به واسطه فناوری های متداول در حوزه منابع انسانی با خطراتی مواجه شود مثل عدم تسلط پرسنل بانک به فناوری های نوین بانکی که می تواند برای بانک خطر ساز باشد


2- ریسک برنامه ای : احتمال اینکه فعالیت های سازمانی (بانک) به واسطه عوامل خارج از کنترل مدیریت در حوزه منابع انسانی صدمه ببیند نظیر اعتصاب ٬ بیماری کارکنان ٬ فقدان مهارت های پرسنلی ٬ در دسترس نبودن منابع انسانی کیفی ٬ تنش های سیاسی بین کارکنان ٬ عدم ایمنی ٬ عدم توجه به محیطی


3- ریسک حمایتی : احتمال اینکه سازمان به واسطه کم توجهی به فعالیت های پشتیبانی (حمایتی ) در حوزه منابع انسانی با مشکل جدی از نظر کارکرد مواجه شود مانند عدم آموزش ٬ عدم اعتماد به پرسنل ٬ عدم حمایت تکنولوژی از کارکنان ٬ نظام نامناسب بیمه های درمانی ٬ ایاب و ذهاب کارکنان ٬ نظام نامناسب پرداخت منصفانه ٬ عدم تامین فرصت رشد و امنیت مداوم ٬ عدم توسعه قابلیت های انسانی ٬ عدم توجه به فضای کلی زندگی ٬ فقدان انسجام اجتماغی ...


4- ریسک هزینه ای : کم توجهی به الگوهای چهارگانه فوق و براورده ناصحیح هزینه های پرسنلی نظیر بیمه ٬(بیمه درمان ٬ بیمه عمر ) آموزش ٬ حقوق و...


5- ریسک زمانی : کم توجهی به الگوهای سه گانه فوق و ریسک مرتبط با پیشرفت کار و خطای برآورد مبتنی بر اتمام کری توسط کارکنان منجر به این ریسک می شود که فقدان مدیریت توانمند٬ مدیریت مشتری گرا٬ فقدان روابط اجتماعی بالا ... موجب بوجود آمدن این ریسک می شوند


میدونی فرق انجمن مدیریت با انجمنای دیگه چیه ؟

دوست داری بدونی ؟ خب فرقش اینه : همه ی انجمنهای تخصصی تبیان فقط یه مدیر داره ، ولی تو انجمن مدیریت هر کس بیاد و فعالیت کنه

خودش یه مدیره پس بیا انجمن مدیریت و با چشمان یک مدیر نگاه کن

 

جمعه 1/9/1392 - 2:35 - 0 تشکر 672677

بر طبق نظر کین ٬ 6 طبقه از ریسک قابل تبیین است که می توان در حوزه منابع انسانی این ریسک ها را بشرح ذیل مطرح نمود.


1- ریسک منابع انسانی مفهومی : که بر مبنای پیش داوری مدیران در مورد بهره وری منابع انسانی و تداوم آن در سازمان شکل می گیرد که آیا منابع انسانی مورد نظر می نواند میزان سود دهی و بهره وری پیش بینی شده را بدست آورد و آیا این سوددهی تداوم خواهد داشت ؟


2- ریسک تکنولوژی : زمانی اتفاق می افتد که تکنولوژی های جدید در حوزه منابع انسانی نظیر منابع انسانی الکترونیکی (EHR) از نظر مدیران و نیازهای سازمان به مرحلهه ثبوت نرسیده باشد


3- ریسک اجرایی : اشاره به مشکلات سازمانی و عملیاتی دارد که ممکن است مانع تبدیل شدن کارکنان به سرمایه انسانی واقعی برای سازمان شوند مانند جو سازمانی ٬ کیفیت پایین زندگی کاری ٬ خط مشی های نامناسب منابع انسانی ٬ سبک امرانه مدیریتی ...


4- ریسک اقتصادی : این احتمال که پیامدهای نظام مدیریت منابع انسانی چیزی غیر از انچه که پیش بینی شده از آب در آید ٬ نظیر هزینه هایی که برای آموزش کارکنان در نظر گرفته می شود هزینه های بهداشت و ایمنی کار و...


5- ریسک سازمانی : احتمال اینکه کارکنان (منابع انسانی ) برای هنجارها ٬ مدیریت یا فرهنگ سازمانی تهدید محسوب می شوند یا احتمال اینکه کارکنان جذب شده برای فرهنگ سازمانی ٬ ساختار سازمانی و مانند اینها خطر آفرین باشند به عنوان مثال جذب افرادی که فرهنگ فردگرایی دارند برای سازمانی که به دنبال طراحی و استقرار ساختار تیمی است یا جذب افرادی که فرهنگ فرد گرایی دارند برای سازمانی که به دنبال طراحی و استقرار ساختار تیمی است یا جذب افرادی که نوع باورها و ارزش های آنها در تضاد با باورها و ارزش های مورد نظر مدیریت ارشد سازمان قرار می گیرد


6- ریسک مقرراتی : احتمال اینکه منابع انسانی به واسطه قوانین و مقررات بازدارنده ٬ کارکرد مناسبی را از خود نشان ندهند مانند مقررات ورود و خروج ٬ مقررات مربوط به جذب ٬ ارتقا٬ گزینش ٬ تخلفات اداری و ...


انواع ریسک های مطرح شده کین و پریچارد جز ریسک هایی بودند که در حوزه منابع انسانی مطرح هستند .


میدونی فرق انجمن مدیریت با انجمنای دیگه چیه ؟

دوست داری بدونی ؟ خب فرقش اینه : همه ی انجمنهای تخصصی تبیان فقط یه مدیر داره ، ولی تو انجمن مدیریت هر کس بیاد و فعالیت کنه

خودش یه مدیره پس بیا انجمن مدیریت و با چشمان یک مدیر نگاه کن

 

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.