انجمن ها > انجمن شمال > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
شمال (بازدید: 3523)
شنبه 2/6/1392 - 10:38 -0 تشکر 636805
فرهنگ لغت مازندرانی(حرف و)

http://tabarestan.ir/


زبان طبری یكی از زبانهای بازمانده از زبانهای كهن پهلوی ، سانسكریت و... است و ریشه در تاریخ دیرپای جهان دارد و هرگونه غفلت و سهل انگاری در حفظ این میراث در معرض خطر، می‌تواند بخشی از پیشینه ایران كهن را به مخاطره بیاندازد. د ر رابطه با زبان طبری، سیاحان و مستشرقان و اندیشمندانی چون "ملگونوف"، "خودزكو"، "درن" و... به تحقیق و مطالعه درباره این زبان پرداخته‌اند. این امر بیانگر ارزش و اعتبار زبان طبری بوده و سبب شده تا افراد بیگانه نیز در مورد این زبان به تحقیق بپردازند. گوناگونی گویش‌های مازندرانی به حدی است كه این تفاوت از محله‌ای به محله دیگر در شهرها و روستاهای مازندران كاملا مشهود می‌باشد هر یك از گویش‌های مازندرانی دارای لهجه خاص، اصطلاحات و فرهنگ مربوط به خود را داشته و با فرهنگ و زبان مختلف گفت وگو می‌كردند. نداشتن آشنایی اولیه با زبان مازندرانی موجب شده كه سایر استانهای كشور به ویژه تهرانی‌ها آن را با زبان گیلانی اشتباه بگیرند در حالی كه تفاوتهای عمده‌ای بین این دو زبان وجود دارد. این فرهنگ لغت اساس ان بر کتاب فرهنگ لغات تبری تالیف دکتر اشرفی میباشد تا کنون شامل حدود 35000 کلمه میباشد که برای هر کلمه فارسی ، معنی اصیل مازندرانی و گویش آن کلمه در شهرهای ساری ، یهشهر ، بابل ، آمل ، سوادکوه و تنکابن همراه بات آوانگاری هرکدام در دو ویرایش جستجوی فارسی به مازندرانی و مازندرانی به فارسی برای علاقه مندان جمع آوری شده است.


در این مبحث حرف و

شنبه 2/6/1392 - 10:44 - 0 تشکر 636806

وا vaa باد – ورم – آماس،از بیماری های گوسفند
وا vaa ۱از اصوات تعجب ۲هوس
وا vaa ۱باز – گشاد ۲شکفته
وا انجیل vaa anjil انجیر وحشی
وا وا vaa o آب معدنی
وائپه vaaepe در جریان باد – در مسیر باد
وائر vaaer زمینی که کشت نشود – زمین رها شده و بایر
وائه vaae علفی هرز که به عنوان علوفه ی احشام مورد استفاده است
وائیل vaail ۱بگذار ۲دندان پیشین خوک
واببین vaa babeyan ۱باز شدن – از هم باز شدن – شکفته شدن
وا بزوئن vaa bazooen ۱وا دادن ۲رد کردن – پس زدن ۳باد زدن وزیدن
وا بزوئه vaa bazooe ۱به تنگ آمده ۲کنار گذاشته شده
وابزه vaabazze در باور عوام غذایی که طلسم شده و خوردنش فرد با بد اقبالی ...
وابمنس vaabamones وامانده
وا بیارد vaa beyaard ۱باد آورده ۲چیزی که راحت به دست آید
وا بیشکا vaa bishkaa نوعی خورشت با دل و قلوه و تخم مرغ و سیب زمینی و روده
واپت vaapat استفاده مجدد از باقی مانده ی عسل موجود در موم
واپر vaaper زمینی که در آن کشت نشود
واپر پری vaa par pari نوعی گیاه بوته ای و خودرو که گل آن پس از خکشیدن شبیه به قاصدک ...
واپشته vaa poshte از توابع خرم آباد تنکابن
واپشته vaapeshte از مراتع نشتای عباس آباد
واپه vaape در مسیر باد
وا پیلم vaa paylem از بادهای محلی
واتاش vaataash نام مرتعی روبروی روستای لیند ولوپی سوادکوه
واتاشان vaataashaan نام جنگلی در جنوب دهکده ی نصرت آباد از دهکده های ناتل رستاق ...
واتاشی vaataashi از توابع لفور سوادکوه
واتش vaatesh انجیر جنگلی
واتک vaatek ۱بادیان که گیاهی دارویی است ۱شوید وحشی
واتوره vaatoore هذیان گفتن

شنبه 2/6/1392 - 10:46 - 0 تشکر 636807

واج vaaj زمزمه
واجار vaajaar ۱آشکار – نمایان – بروز دادن ۲معروف شدن
واجار بویین vaajaar baviyen ۱آشکار شدن ۲معروف شدن
واجار هاکردن vaajaar haakerden به نمایش گذاشتن
واجبی vaajebi نوره داروی نظافت موهای زاید
واج کلایه vaaj kelaaye از توابع رامسر
واچار vaachaar بازار
واچاشت vaa chaasht ۱پیدا –آشکار ۲صبح پس از طلوع
واچک vaachak از توابع تنکابن
واچیک vaachik بازی سرگرمی
واخ vaaKh ۱صوتی است که هنگام درد گویند ۲افسوس
واخان vaaKhaan مرور – دوباره خوانی
واختن vaaKhten ۱باختن ۲از دست دادن
واخته vaaKhte همراه با
واخیزه vaa Khize مجرای باد – جایی که باد از آن عبور کند
وادر بردن vaa dar borden از پا در آمدن
وادکردن vaadaekerden دمیدن
وادم vaadam کج باران
وادمه vaadame کج باران ۲باد توأم با باران
وار vaar ۱آب بستن دشت توسط جوی آب ۲آبی که در قسمت پایین زمین جاری ...
وار vaar ۱بار – دفعه ۲مانند ۳ردیف
وار vaar ردیف مشخص و جهت مستقیم وجین در تسهیل و تقسیم کار در مزارع ...
وارا vaaraa چشمه ای در منطقه ی گرگان
واران vaaraan باران
وارانداز vaarandaaz بار انداز
وارانک vaaraanak گیاه بارانک از انواع تیس
واربن vaar ban مالیده شده
وار چال vaar chaal نام مرتعی در لفور سوادکوه
واردنی vaardeni هموار کردن زمین بعد از شخم زدن
وارش vaaresh باران
وارشاندن vaareshaandan خوابیدن مرغ بر روی تخم
وارش باد vaaresh baad از بادهای محلی در منطقه ی هزارجریب بهشهر
وارش ببارسن vaaresh bebaaressen باران باریدن
وارش بدی vaaresh badi ۱باران دیده ۲باران خورده ۳باران رسیده
وارش بزوئن vaaresh bazooen باریدن باران
وارش – بزه vaaresh baze هوای صاف و تمیز پس از باران
وارش کر vaaresh kar ابر باران زا
وارشو vaareshoo مگسی که در ماه های گرم به بدن گوسفند بچسبد
وارشی vaareshi بارانی
وارکن vaar ken وار کندن
وار کند vaar kend امر وار کندن
وار کندن vaar kendan بیرون آوردن مغز گردوی تازه با چاقو
وارگ vaarag زگیل
وارم بو vaarem boo نوعی گیاه دارویی که در مناطق استپی البرز روید
وارمی vaaremi از توابع چهاردانگه ی هزارجریبی ساری
وارنگ بو vaarenge bow نوعی سبزی معطر که مصرف غذایی دارد
وارنگ به vaareng be بارهنگ
وارنگو vaarangoo نوعی سبزی خوراکی خودرو
وارنگ وی vaarang vey گیاهی کوهی که مصرف دارویی دارد

شنبه 2/6/1392 - 10:48 - 0 تشکر 636808

وارواری vaar vaari نام پرنده ای است
وارون vaaron باران
واره vaare بار و دفعه
واری vaari مانند – شبیه
واری سره vaari sere از مراتع لنگای عباس آباد
واز vaaz از توابع ناییج نور
واز vaaz ۱گشاد – باز – گشوده ۲شکاف
وازا vaazaa بره ای که دیرتر از فصل معمول به دنیا آید
وازا وره vazaa varre بره ی گوسفند که بی گاه زاییده شود
واز بکشیئن vaaz bakeshian قدم های خیلی بلند برداشتن
واز تنگه vaaz tange از توابع ناییج نور
وازغ vaazegh ۱ماسه ی ریز – ماسه – ماسه ای ۲ارزن
وازغی vaazeghi زمینی که خاک آن با ماسه آمیخته باشد
وازک vaazak از توابع میان بند نور
وازگامه vaaz gaame ۱شکاف ۲فاصله
واز مار vaaz maar گوسفند تازه زاییده
وازمل vaazmel گیاهی هرز در شالیزار
وازمل استل vaazmel astel از مراتع جزیره آشوراده
وازمیان استل vaazemyaan astel از توابع میان کاله دریای خزر
وا زن vaa zan باد بزن
وازنا vaazenaa نام کوهی در نور
وازنش vaaznesh ۱حالت تهوع – استفراغ ۲انبوهی ازدحام ۳کنار نهادن
وازنش هاکردن vaazenesh haakerden ۱قی کردن – بالا آوردن ۲کنار نهادن
وازنو vaazno مرتع پرتاسی لفور سوادکوه
واز واز vaaz vaaz ۱گشاد گشاد – فراخ ۲بالا و پایین پریدن – ورجه ورجه کردن
واز واز زئن vaaz vaaz zeen جهیدن
واز ولنگ vaaz veleng جست و خیز
وازه vaaze شکاف
وازهاکردن vaaz haakordan ۱باز کردن در و پنجره و ۲باز کردن گره ۳باز کردن و رها کردن ...
واز هکان vaaz hekaan بازکن
واز هکردن vaaz hakerden باز کردن
وازی vaazi ۱ماسه – شن ۲باد سرد که از منطقه ی برفی بوزد
وازی vaazzi بازی
وازی چال vaazi chaal گودال هایی که به سبب استخراج خاک و شن در کنار رودخانه ها ...
وازی دئن vaazi deen گول زدن
وازیک vaazik نوعی ماسه های ریز
وازی گردن vaazi gerden مرتعی در حومه ی ولوپی سوادکوه
وازیمال vaazimaal از توابع لفور قائم شهر
وازیوار vaazivaar ۱از توابع علوی کلای نوشهر ۲روستایی در منطقه ی رویان
واساک vaasaak چشمه ای در هزارجریب بهشهر
واسپول vaaspool روستایی از کوهستان غرب چالوس
واستان vaastaan از توابع کلیجان رستاق ساری
واسکس vaaskas ۱از توابع علی آباد قائم شهر ۲ازتوابع دابوی جنوبی آمل
واسمه vaasme ۱کبوتری که کوتاه پرواز باشد ۲آدم شل و تنبل – با سمه ای
واسنه واسنه vaasne vaasne ۱زمینی که کلوخ های بزرگ داشته باشد ۲کلوخ بزرگ
واسو vaaso نام کوهی است در نزدیکی امامزاده حسن سوادکوه
واسو کلا vaasoo kelaa از توابع لفور سوادکوه
واش vaash ۱داروش – گیاهی همیشه سبز و انگلی که بر روی درخت روییده و ...
واشان vaashaan ۱رنگ دادن پارچه ۲پس گرفتن سخن
واش بازمل vaash baazemel نوعی علف هرز

شنبه 2/6/1392 - 10:52 - 0 تشکر 636809

واش تاش vaash taash علف تراش
واش تاشی vaash taashi دروی علفزار
واش جار vaash jaar مزرعه ای که در آن علوفه می کارند
واش چال vaash chaal نام مرتعی در حومه ی آلاشت سوادکوه
واش چینی vaash chini درو کردن علفزار
واشر vaasher توله ی خوک
واش سره vaash sere از توابع بندپی بابل
واش سه کل vaash se kal نوعی علف هرز
واشک vaashak باشه – نام پرنده ای است شبیه باز شکاری
واشکا vaashkaa مزرعه ی کاشت علوفه
واش کبوتر vaash kabooter کبوتر صحرایی
واشکن vaashkan روستایی از توابع کجور نوشهر
واشلو vaasheloo داس مخصوص درو
واشو vaasho نوعی خوراک از آرد و پیاز و فلفل و دوشاب که برای رفع سرماخوردگی ...
واش ورین vaash verin ۱داس علف تراشی ۲نام مرتعی در آمل
واشه vaashe ۱باشه ۲دلیجه
واشی vaashi تنگه و نقاشی کنده کاری شده بر سنگ در منطقه ی فیروزکوه،مربوط ...
واشییه vaahiye مانند شبیه
وافت vaaft باز
وافت vaafet خوابیده
وافته vaafte پود پارچه
وافت هادائن vaaft haadaaan باز کردن – گستردن – فاصله گذاشتن
وافت هاکردن vaaft haakerdan پریدن با دو پا به صورت جفت پا پریدن
وافراز vaaferaaz به اندازه ی کافی،قابل ملاحظه
وافریک vaafrik نام مرتعی در آمل
وافه vaafe پود پارچه
وافی vaafi
واکار vaakaar ۱شخم دوم ۲نرم کردن و تسطیح کشتزار برنج
واکانا vaakaanaa کلید
واکتن vaaketen خسته شدن
واکل vaakal نوعی گوسفند
واکی کلا vaaki kelaa از توابع بالاتجن قائم شهر
وا کینگ vaa king ۱تنبل ۲کون گشاد
واگرد vaagard بازگشت بیماری – عود کردن بیماری
واگن چو vaagon choo چارچوب هایی مخصوص که جهت خشکاندن و آماده سازی توتون مورد ...
واگو vaagoo بازگو
واگه vaage قرقی
وال vaal ۱جوی آب – کانال – شیار ۲دانه ی پوک شالی
وال بستی هکاردن vaal boti hekaarden آستین بالا زدن
وال بن vaal ben قسمت پایین جوی
والت vaalet از توابع کلاردشت
والش آباد vaalesh aabaad روستایی از قرق منطقه ی گرگان
والک vaalak نوعی سبزی کوهی
وا لگ زن vaa lag zan پرنده ای که از پشه و مگس و حشرات کوچک تعذیه می کند
والنگ vaaleng والنگ
واله vaale از توابع ولوپی سوادکوه
واله vaale ۱ردیف گیاهان و درختان ۲مزرعه ای که در آن جوی آب جاری باشد ...
والیتن vaalitan ۱بالیدن ۲نمو کردن
والیکا vaalikaa نام ارتفاعی در سوادکوه

شنبه 2/6/1392 - 10:54 - 0 تشکر 636810

وامانده vaa mande ۱درمانده ۲خسته
وامانسن vaa maanesen متعجب شدن – مات و مبهوت شدن
وام و تام vaam o taam وام
وامه vaame بهانه
وان vaan واژه ای که برای تاکید در پایان جمله آید
ونا vanaa از توابع لاریجان آمل
وانگ vaang ۱صدا ۲فریاد
وانگ زنی vaang zani صدایی که کسی را دعوت رفتن به جایی کند
وانگ – هکاردن vaang hekaarden صدا کردن
وانه vaane ۱بهانه ۲از دهکده های امیری واقع در لاریجان آمل
وانه داشتن vaane daashten بهانه جویی کردن
واوج vaavej ۱بباف ۲بافتن سبد از شاخه های نازک درخت
واودین vaavdin از توابع یخکش بهشهر
واور vaavar ۱باور ۲اعتقاد
واوریک vaaverik ۱دالبر ۲حرکت به صورت زیگزاگ
واوریک هادائن vaaverik haadaaan حرکت به صورت زیگزاگ و دالبری
اوسر vaavsar از توابع نرم آب دو سر ساری
واوند vaa vand چوبی تخته مانند به ضخامت ۱۲۲ سانتیمتر و به ارتفاع سه تا چهارمتر ...
واویز vaaviz سوراخ – رخنه – شکاف – روزنه
واهادان vaa haadaan ۱کوتاه آمدن – منصرف شدن از چیزی ۲خم کردن دیوار و غیر آن
واهاکردن vaa haakerdan باز کردن – گشودن
واهدائن vaa hedaaen ۱پهن کردن – گستردن ۲افشاندن دانه در باد جهت جداسازی خاشاک ...
واهشتن vaa hoshten گرفتگی عضله ی کمر
واهشتن vaa heshtan ترک کردن – رها کردن – بجا گذاردن
واهومه vaahoome ۱بهانه ۲ترس
وایار vaa yaar باد آورده
وایر vaayer همراهی در مرثیه خوانی
وایره vaayre بادی که با خود باران آورد
وایشتن vaayeshtan گذاردن – قرار دادن
وای کلا vaay kelaa از توابع بالاتجن قائم شهر
واییشتن vaayishtan ۱گذاشتن ۲فرو کردن در چیزی ۳نزدیکی کردن
و بکشییه va bakeshiye گرسنگی کشیده – رنج کشیده
و بموئن va bemooan شگفت زده شدن
وپات vapaat امر و پاتن
وپاتن vapaatan بوجار کردن گندم و برنج و غیره با سینی
وپاچ vapaach امر وپاتن
وت vat بد ناپسند
وت خل vet Khel نام مرتعی در سوادکوه
وتر نو vattere noo لبالب لبریز
وتشتن vatoshtan به شدت کسی را کتک زدن
وتوره vatoore هذیان – بیهوده گویی
وته vatte آویزی از ریسمان که خوراک را در آن می نهادند تا فاسد نشود
وته vate بز یا قوچ اخته شده
وته vatte بدتر
وته ویر vate vir ۱تدبیر – سیاست ۲ادا و اطوار
وتی هکاردن vati hekaarden پیچیدن نخ به ماسوره یا قرقره
وج vej ۱پسوندی به معنی یابنده ۲کندن

شنبه 2/6/1392 - 10:55 - 0 تشکر 636812

وجا دره vejaa darre مرتعی در زرین گل کتول
وجار زمین vejaar zamin نام مرتعی در حوزه ی کارمزد سوادکوه
وجارش vejaaresh اشتها میل به خوردن
وجئن vajeen جدا کردن
وجر vejer درختچه ای که از شاخه هایش جهت بافتن جارو استفاده کنند
وجرد vajard شیرخشت با نام علمی cotoneaster
وجک vajak خاندانی از روستای دیلار کلارستاق آمل
وجه veje وجب
وجه voje گنجایش
وجه کا veje kaa از انواع سرگرمی ها و بازی های بومیدر این بازی بازیکنان از ...
وجه هاکردن veje haakardan وجب زدن
وجین vejin پاک کردن زراعت از علفهای هرز وجین
وجین سری vejin sari جشنی که پس از پیان وجین ترتیب دهند
وجین کرد vejin kerd محصول کشاورزی که وجین و علف هرز آن را ناتوان کند
وجین گر vejin gar وجین کننده
وجین هکاردن vejin hekaardan علف های هرز مزرعه را پاک سازی کردن – وجین کردن
وچات vechaat از توابع زیرآب سوادکوه
وچاک وچاک vachaak vachaak از نغمات موسیقی سازی غرب مازندران که با نی چوپانی نواخته ...
وچکسن vacheksen بالا رفتن از درخت و دیوار و غیره
وچگی vachegi دوران بچگی – خردسالی
وچون vachoon بچه ها
وچه vache بچه
وچه انگتن vache engeten سقط جنین کردن
وچه بشتن vache bashtan زادن
وچه – بکشیین vache bakshiyen جوجه آوردن پرندگان
وچه تک vache tak نوجوان
وچه تک vache tek والدینی که در تصمیمات خود تحت تأثیر فرزندان باشند
وچه جل vache jel کهنه ی بچه
وچه خون vache Khoon کودک خوانندهکودکی که پای منبر واعظ و روضه خوان خوانندگی ...
وچه دار vache daar نگاه داری کودکان خردسال کشاورزان در خانه و در مزارع که اغلب ...
وچه زا vache zaa نوه – فرزند زاده
وچه سن vache sen ۱کم سن و سال ۲بچه سال
وچه کر vache kar صاحب بچه
وچه گون vache goon بچه ها
وچه گیر vache gir ۱دزد بچه – بچه دزد ۲مامای محلی – قابله
وچه نسخون هاکردن vache neKhsoon haakerden سقط کردن بچه
وچیدن vachchidan ۱جدا کردن دانه از مواد زاید ۲ورچین کردن
وچیله vachile بچه ها
وچین vachin چیدن
وچین vacheyan ۱بافتن جوراب و مانند آن ۲جمع کردن خرده هیزم و مانند آن از ...
وخت vaKht وقت – زمان
وخت واده vaKhte vaade زمان مقرر موعد
وخت و موقه vaKhto moghe وقت و موقع
وختی vaKhti وقتی
وخز vaKhez برخیز – بلندشو
وخستائن vaKhestaaen ۱ایستادن،بلند شدن ۲بیدار شدن

شنبه 2/6/1392 - 10:57 - 0 تشکر 636813

وخم هکاردن vaKhm hekaarden وقف کردن
وخمی vaKhmi وقفی – وقف شده
وخ وندن vaKh vandan نوک تیز وسیله ای را آهسته به پهلوی کسی فرو بردن
وخه vaKhe ۱بلند شو ۲نوبت نگهبانی شالیزار
ودتر vadtar بدتر
ودخل vadKhel نام ارتفاعی در سوادکوه
ودد vaded غده ی چربی
ودراندن vaderaandan پاره کردن – گسلاندن – جدا کردن
ودریدن vaderidan
ور var کنار – پهلو – سمت – سو
ور ver گیج – حالت منگی،توام با ناشنوایی
ور ver پسوندی است به معنای علاقه با میل
ور آردن هادائن var aarden haadaaen مسیر آب را منحرف کردن
ور آورد var aaverd برانداز کردن
ورآوری varaavari ۱روبرو – مقابل ۲از پهلو مورب ۳کم کم
ورآیتن var aaytan ۱به خود پذیرفتن ۲روبوسی کردن – دست بوسی
ورا varaa ۱سوراخ پای تنور ۲سازگار – مطابق ۳برازنده ۴کافی
ورا veraa بران – برنده – تیز
ورا veraa هرس کردن و تراشیدن گیاهان هرز مثل بوته ی تمشک،اقطی و غیره ...
ورا veraa درو
وراج verraaj پرگو
وراخر varaaKher فراخور
ورار varaar از بیماری های دامی که در اثر چاقی مفرط عارض شود
وراز veraaz گراز
ورازده veraazde ۱از توابع میان دورود ساری ۲از توابع میان رود نور
ورزان varaazen از توابع یالرود نور
وراش veraash آمادگی خوک و سگ جهت جفت گیری
وراشون veraashoon زیر و رو کردن
وراق veraagh ۱آزمند ۲پرخور
ورامال vermaal ۱راه اریب برای بالا رفتن از کوه ۲راه مال رو
ورامده veraamede مرتعی در روستای افراتخته ی کتول
ورامیدن veraamidan ۱صدای خفیف ۲ور آمدن خمیر
وران varaan گونه ای گیاه باتلاقی با شاخه ی کرک دار
وران veraan ۱خراب – فاسد ۲ویران
ورانداز varendaaz ۱تخمین زدن بانگاه ۲نگاه
ورانگتن varengeten قرار دادن
وراو voraa نام گورستانی قدیمی در غرب دهکده ی کندلوس در منطقه کجور
وراور varaavar ۱برابر ۲راه صاف و هموار ۳مرتعی در کنار جاده ی مال روی کدر ...
ورا ورا varaa varaa ۱کم کم ۲آهسته آهسته
وراورد هکاردن varaa verd hekaarden سنجیدن – برآورد کردن
وراوره varaa vare اریب – کجکی
ور اون دیم var oon dim ۱آن طرف ۲از آن پس
ور اون ور var oon var آن طرف به بعد
ورا هکاردن veraa hekaarden زدودن علف های هرز در زمین – وجین کردن
ور این ور var in var به این طرف
وربار var baar ۱تنگ اسب ۲تنگ گهواره
ور بالا var baalaa ۱به سمت بالا ۲قسمت بالای زمین،کوه یا هر مکان دیگر
ور بخاردن var beKhaarden ۱روبرو شدن – مقابل شدن ۲ناراحت شدن – برخوردن
ور بزوئن var bazooan خود را کنار کشیدن

شنبه 2/6/1392 - 10:59 - 0 تشکر 636814

ور بکشیین var bakeshiyen ۱برداشتن مقداری از چیزی ۲دلخور بودن ۳به طرف خود کشاندن
ور بمئن var bemoen ور آمدن خمیر – آماده شدن خمیر برای پخت
وربمو var bemoo ور آمده – خمیر آماده برای نان
ور بن var ban ۱تنگ یا تسمه ی اسب ۲تنگ گهواره
وربندچو var band choo چوب خراطی شده ای که به تنگ گهواره بسته می شود
ور بندی var bandi ترکه ی توت یا ساقه ی انگور و که برای بستن یک پشته ی هیزم به ...
ور بویین var baviyen ۱آغشته شدن ۲کج شدن
ور به ور var be var پهلو به پهلو
ور بیاردن var biyaarden چپ و راست زدن تفنگ در هدف گیری
ور – بیتن varre bayten ۱از کسی جانب داری کردن ۲اصابت کردن ۳به مقصود رسیدن
ور بین ver bayyan تعجب کردن – هاج و واج ماندن
ور پایین var paayin ۱به سمت پایین ۲پایین تر
ورپه vare pe ۱همسایگی – نزدیکی۲چوپانی که مراقبت از بره ها را بر عهده ...
ورتال هدائن vartaal haadaaan تکیه دادن و به پهلو نشستن
ورتلم var telem گاوی که یک سال جفت گیری نکرده باشد
ورته ورته هکاردن vertte vertte hekaarden پرگویی کردن
ورتینه vartine پهلو
ورجر var jer به سوی پایین – به سمت سرازیری
ورجسن var jessan ۱جنبیدن ۲پریدن
ورجه ورجه varje varje جست و خیز
ورجه ورجه هاکردن varje varje haakerdan به بالا و پایین پریدن
ور چاشتک var chaashtak غذای اندک پیش از ناهار
ورچال varchaal مرتعی در ولوپی سوادکوه
ورچال کو varchaal ko تپه ای در ولوپی سوادکوه
ورچو var choo چوب تنگ گهواره
ورخاردی بویین var Khaardi baviyen ۱جن زده ۲چشم زخم خورده
ور خراز var Kheraaz بنایی که از یک سو به دیوار قدیمی تکیه داشته باشد
ورخس var Khes ۱کسی که در آغوش دیگری خوابد ۲عزیز و دوست داشتنی
ورد vared ۱کافی – مناسب ۲کندن پوست درخت با تبر به منظور خشکاندن آن ...
ورد vard ۱از وسایل بافندگی سنتی ۲نخ های اصلی کارگاه پارچه بافی سنتی ...
وردار var daar ۱پهن عریض ۲ینگه ی همراه عروس
ورداشت var daasht ۱زمین شیب دار و تپه ای ۲همسایه ی زمین زراعی
ورد دله varde dele محل عبور نخ از شانه در دستگاه بافندگی سنتی
ور دس var das ۱پیش دستی ۲شاگرد ۳نزدیک
وردس خون vardas Khoon ۱وردست:در تداول کمک و دستیار آن که در زیردست کسی کمک به کار ...
وردش vardesh معادل یک چهارم هکتار یعنی ۲۵۰۰مترمربع
وردش سر vardesh sar قسمتهایی از زمین زراعی که به علت دور زدن گاو،شخم نزده باقی ...
ور دگرسن vaar dageressan ۱پیچ خوردن پا ۲برگشتن
وردل vardel مرتعی در آمل
ورده varde بلدرچین
وردهاکردن vard haaakerdan جا به جا کردن اسب ها در شخم و خرمن کوبی جهت پیشگیری از خستگی ...
ورده وله varde vele حرکت کردن – تکان خوردن – جنب و جوش
وردید vardid ۱نوعی علف هرز در زمین های کشاورزی ۲غده ی بدن حیوان
وردیگ vardig کلیه – غده
وردیم vardim مرتعی در نزدیکی روستای کنیج نوشهر
وردیمه vardime از توابع چهاردانگه هزارجریب ساری
ورز varz ۱شخم اول زمین ۲مرزبندی شالیزار
ورزا varzaa گاو نر اخته شده
ورزا جنگ varzaa jang ۱جنگ گاوهای نر ۲گاو نر جنگی

شنبه 2/6/1392 - 11:0 - 0 تشکر 636815

ورزا خسا varzaa Khesaa جای خوابیدن گاو
ورزا خسان verzaa Khesaan تپه ای در ولوپی سوادکوه
ورزا خسون verzaa Khesoon مرتعی در حوزه ی لفور سوادکوه
ورزا سره varzaa sere از مراتع لنگای عباس آباد
ورزا سری verzaa sari طنابی که جهت اتصال و هماهنگی دو گاو در شخم استفاده شود
ورز دینگئن varz dingoen ۱شخم زدن ۲اولین شیار زمین در هنگام شخم
ورزگر varz gar دهقان – کشاورز
ورزمین vare zamin از توابع سه هزار تنکابن
ورزن varzan از توابع مالرود نوشهر
ورزنه varzene از توابع بندپی بابل
ورز هلی varz hali گوجه سبزی دیر رس که مزه ای ترش و شیرین دارد
ورزیگر varzigar برزگر
ورزین varzeyan تا زدن پاچه ی شلوار و آستین پیراهن
ورس veres طنابی به طول تقریبی یک و نیم متر که از ساقه های برنج درو شده ...
ورس vars نوعی درخت جنگلی
ورس vares ۱بلند شو ۲شاخه های نازک درخت
ور ساقی var saaghi ور+ساقیدر لغت به معنی:در کنار ساقی است و در موسیقی نام تکه ...
ورسامن var saamon آن که همسایه ی کسی در زمین کشاورزی باشد – همسایه ی زمین زراعی ...
ورس پی vares pey راه اریب در دامنه
ورس دار vares daar روستایی در بالا لاریجان آمل
ورسک veresk محلی در سوادکوه که پل معروف راه آهن سراسری در آن جا واقع ...
ورس کمل verse kamel چند رشته کاه تابیده شده جهت بستن پشته های کاه
ورسن varsen نام روستایی در غرب گرگان که تپه ای تاریخی نیز در آن قرار ...
ورسن varesan ۱ایستادن – بلند شدن ۲بیدار شدن
ورسندنن varesan deneen ۱بلند کردن ۲برپاداشتن
ورسه سنگ varse sang محلی در هفت تن از توابع لاریجان آمل
ورشت varasht از روستاهای لفور سوادکوه
ورش تنین veresh tenin گاو جوان
ورشو varshoo خوشه ی دوباره سبز شده ی برنج بعد از درو
ورشه کین varshe kin کناره های بام در خانه های روستایی – چکش گردان
ورف varf برف
ورفام var faam از توابع چهاردانگه ی هزارجریب ساری
ورف تلک varf talek هنگام زمستان – موقع باریدن برف
ورف چال varf chaal مکان و دره ای که برف را در آن برای فصول گرم ذخیره می کردند ...
ورف خره varf Khore باران توأم با برف که پس از ریزش برف،آن را آب کند
ورف دشاب varfe doshaab برفی که به آن دوشاب اضافه کرده باشند
ورف دشو varf desho نوعی بستنی که از برف و شیره ی انگور یا شیره ی انجیر و یا خرما ...
ورف دمه varf dame بوران
ورف دیتن varf dayten برف باریدن
ورف رفت varf reft ۱راه برفی ۲ردپ پایی که در برف باقی ماند
ورف روز varf rooz روز برفی
ور فس var fes ۱کسی که کنار آدم می خوابد
ورف سو varf soo روشنایی برف – انعکاس نور برف
ورف شتل varf shetal ۱بارش برف بسیار ۲باریدن برف آبدار
ورف شلاپ varfe shelaap برف همراه با باران تند
ورفک varfek ۱نوعی بیماری که در اثر کمبود مواد غذایی در سطح زبان بروز ...
ورف گنده varfe gonde گلوله ای از برف
ورف لم varf lem ۱نوعی سبزی صحرایی ۲آنچه که پس از ذوب شدن برف باقی بماند
ورفن ما varfen maa از ماه های تبری – ماه دهم تبری
ورفو varfo ۱آب برف ۲آب ناشی از ذوب یخ

شنبه 2/6/1392 - 11:3 - 0 تشکر 636817

ورف وجون varf vejoon نام مرتعی در حومه ی شیرگاه سوادکوه
ورف و وا varf o vaa ۱هوای برفی ۲برف توأم با باد
ورف و وارون varf o vaaron برف و باران توام
ورفه verfe ابرو
ورفه چال varfe chaal چاله هایی که جهت ذخیره ی برف برای تابستان ساخته شده باشد ...
ورکا varekaa بره ی یک ساله
ور کاده varkaa de ۱از توابع ناتل رستاق نور ۲از توابع لیتکوه آمل
ورکار var kaar ۱شریک – انباز ۲همکار
ورکاگوشی varkaagooshi نوعی قارچ سمی
ورکالینگه varkaalinge مرتعی جنگلی در کجور
ور کانده var kaande دو ردیف ستون کوچک که در دو سوی زیر پوشش بام باشد
ورکا وون varekaa voon بره چران – کسی که بره ها را به چرا برد
ورکته گوش var kate goosh نوعی سبزی صحراییی که خوراکی است
ورکر var kar دیگ بزرگ
ورکش var kash ۱راه اریب برای بالا رفتن از ارتفاعات ۲بیماری گرفتگی سینه ...
ورک شیر varek shir نوعی سبزی که شیره ی آن را در شیر گاو و گوسفند ریزند و از آن ...
ورکلا var kelaa از توابع میان دورود ساری
ورکی vareki از توابع کلیجان رستاق ساری
ورگ verg گرگ
ورگ varg برگ
ورگان vargaan سیاه بوته ی خاردار
ورگانا vargaanaa نام باستانی گرگان
ورگ بییت verg baeit ۱حیوانی که توسط گرگ دریده شود ۲نوعی نفرین
ورگ تله verge tale تله ی گرگ
ورگ تلی verge tali گیاهی شبیه کنگر که تیغ های زیادی در برگ های آن وجود دارد
ورگ چش verge chesh ورگ چش
ورگ چنگ verg chang پنجه ی گرگ
ورگ خسه verg Khose محل خفتن گرگ – خفیه گاه گرگ
ورگ دزنی varg vazeni انبار کردن برگ بر روی تنه ی درختان به منظور ذخیره ی علوفه ...
ورگ ریه verg reye ورگ ریه
ورگ شیر verge shir گیاهی بوته ای با برگ های سرخ،گل زرد و ساقه ی نرم که داخل آن ...
ورگ کوه verg kooh دره ای در اطراف روستای نیمور نوشهر
ورگ لیکا verge likaa نام مرتعی در حوزه ی کارمزد سوادکوه
ورگ ماز verge maaz ۱نوعی زنبور درشت ۲خرمگس
ورگ ماس verge maas نوعی مگس
ورگ مغز verg maghez مگس بزرگ
ورگ مهاز verg mehaaz زنبور درشت
ور گوشی var gooshi از ارتفاعات بخش یانه سر واقع در هزارجریب بهشهر
ورگه verge سوراخ داخل کوه که گرگ و وحوش دیگر در آن زندگی کند
ورگه دره verge dare نام دهکده ای بر سر راه قدیمی زوات به کلاردشت
ورگه کوه verge koo نام کوهی در کجور
ورگه لم verge lam گیاه رونده و خاردار که به دور درختان پیچد
ورگه نو verge noo نام تپه ای در لفور سوادکوه
ورگی vergi رنگ دودی
ورگید vargid گیاهی هرز که در شالی زار روید
ورمال varmaal مورب
ورم باز varem baaz دو تن که در کنار همدیگر زمین مزروعی داشته باشند
ورمتون varmetoon از توابع لاله آباد بابل
ورمز varmez گیاهی هرز که در کشتزار برنج روید

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی