تعلیم و تربیت (بازدید: 867)
دوشنبه 28/5/1392 - 15:52 -0 تشکر 634921
اثرات نامطلوب تنبیه بدنی

به نام خدا و سلام

کتک زدن کودکان در سن رشد می تواند اثرات مخربی را بر روحیه آنان در بزرگسالی بر جای بگذارد.

هنگامی که از والدین به ویژه مادران سؤال می شود که چرا فرزندان بازیگوش خود را کتک می زنند آنان در جواب تنها پاسخ می دهند که کتک زدن و تنبیه بدنی در برخی از موارد جواب می دهد و باعث می شود تا کودک بهتر تربیت شود.البته این نوع از رفتارهای تربیتی برای کودکان اصلا توصیه نمی شود و این یک عقیده نادرست و اشتباه است که والدین همچنان از آن تبعیت می کنند؛ چرا که تنبیه بدنی و کتک زدن کودک نه تنها باعث ارتقای کودک نمی شود بلکه می تواند در بروز رفتارهای پرخاشگرانه و نابهنجار در بزرگسالی در کودک نقش مهمی ایفا کند.

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

سه شنبه 29/5/1392 - 14:8 - 0 تشکر 635288

به نام خدا و سلام


براساس تحقیقات متخصصان مادرانی که فرزندان خود را کتک می زدند، انجام دادند و با ضبط صدای آنان به این نتیجه دست یافتند که ترس و وحشت حاصل از تنبیه بدنی که در صدای کودکان حین کتک خوردن به وجود می آید به شدت بر روحیه آنان اثر گذاشته و آنان را افرادی پرخاشگر به بار می آورد.


البته اگر می خواهیم که کودکانمان با مشکلات نابهنجار در آینده مواجه نشوند هم والدین و هم مسئولان باید با این روند به مقابله بپردازند. به طوری که در یک مورد مشابه مادری به اتهام کتک زدن سه فرزند خردسالش توسط مقامات مربوط به پنج سال حبس محکوم شد. بسیاری از والدینی که اقدام به تنبیه بدنی فرزندان خود می کنند در کودکی خود نیز توسط پدر و مادرشان مورد تنبیه بدنی قرار گرفته بودند و این نوع تنبیهات بدنی به طور حتم ریشه در کودکی آنان دارد.


در بسیاری از موارد والدین به ویژه مادران و مخصوصاً مادران شاغل به بهانه های واهی و بسیار ساده چون تمیز نکردن اتاق، دعواهایی که میان دو کودک رخ می دهد یا داد و فریاد کتک می خورند و تنبیه می شوند.

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

پنج شنبه 31/5/1392 - 16:39 - 0 تشکر 636370

به نام خدا و سلام


در تحقیقات آماری که از سال های دهه ۱۹۹۰ میلادی در آمریکا صورت گرفته است، پژوهشگران به این نتیجه دست یافتند که ۷۰ درصد زنان تحصیلکرده فرزندان خود را کتک می زنند و تنبیه می کنند. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که کودکانی که به صورت رندوم و گهگاه کتک می خورند تاثیراتی مخرب بر رفتارشان ایجاد نمی شود و در مقابل فرزندان آن دسته از والدینی که آنان را به صورت مداوم تنبیه می کنند به شدت پرخاشگر شده، رفتاری تهاجمی و ضداجتماع دارند و دچار افسردگی می شوند.


علاوه بر این، احتمال این مساله در کودکانی که به صورت مداوم کتک می خورند، وجود دارد که در بزرگسالی و به ویژه در دوران نوجوانی در گروه های خلافکار وارد شده یا مورد سوءاستفاده قرار بگیرند. به همین دلیل است که باید برای مقابله با بروز چنین پدیده هایی در کودکان که جامعه را هم تحت تاثیر قرار می دهد راهکاری اندیشید؛ چرا که در روش های نوین توسعه اجتماعی برای تربیت کودکان، تنبیه کردن و کتک زدن منسوخ شده و جای آن را روش های ذهن مثبت گرفته است، به طوری که در این روش کودک با پدر و مادرش احساس دوستی و نزدیکی بیشتر کرده و بدون ترس از والدینش به روش مسالمت آمیز صحبت کند.


منبع:روزنامه کیهان

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

جمعه 1/6/1392 - 15:26 - 0 تشکر 636599

به نام خدا و سلام

و اما عواقب تنبیه بدنی


- کودک عادت می کند در برابر زور و قلدری بدون چون و چرا تسلیم شود و با این منطق خو بگیر که زور قلدری پیروز است. هر وقت عصبانی شدی بزن ، و باکی نداشته باش.


 - تنبیه بدنی احیاناً ممکن است در کودک عقده ای نسبت به اولیاء و مربیان ایجاد کند و حالت طغیان و سرکشی را در برابر اولیاء در او برانگیزد.


- کودک را ترسو می کند. بوسیله کتک شخصیت کودک درهم شکسته می شود و تعادل روحی او بر هم می خورد و احتمالاً به بیماری روانی مبتلا گردد.

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

يکشنبه 3/6/1392 - 12:10 - 0 تشکر 637192

به نام خدا و سلام


 4- تنبیه بدنی ، بچه ها را دروغگو بار می آورد. 5- تنبیه بدنی ، بچه ها را به حیله گری و ریاکاری سوق می دهد. 6- تنبیه بدنی ، برای بچه ها رنج و تحقیر به بار می آورد. 7- تنبیه بدنی ، در کودک افسردگی و بیماریهای عصبی ایجاد می کند.

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

جمعه 8/6/1392 - 12:41 - 0 تشکر 638393

به نام خدا و سلام 8- تنبیه بدنی ، کودک را به سمت خود آزاری می کشاند. 9- تنبیه بدنی ، کودک را به سوی دیگر آزاری می کشاند. 10- تنبیه بدنی ، کودک را به لجبازی وا می دارد. 11- تنبیه بدنی ، کودک را گوشه گیر می کند. 12- تنبیه بدنی ، کودک را کند ذهن می کند. 13- تنبیه بدنی ، کودک را بی اراده و نسبت به دیگران بی تفاوت می کند.

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

دوشنبه 11/6/1392 - 15:23 - 0 تشکر 639245

به نام خاد و سلام


 14- تنبیه بدنی ، اطمینان و اعتماد به نفس را در بچه ها از بین می برد. 15- تنبیه بدنی ، حس کنجکاوی و ابتکار عمل را در بچه ها می کشد. 16- تنبیه بدنی ، کودک را کینه توز می کند. 17- تنبیه بدنی ، احترام و اعتماد کودک را نسبت به بزرگترها سلب می کند.

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

شنبه 16/6/1392 - 13:35 - 0 تشکر 640544

به نام خدا و سلام


18- تنبیه بدنی ، کودک را دچار یأس و حرمان می کند. 19- تنبیه بدنی ، کودک را عاصی بار می آورد. 20- تنبیه بدنی ، اضطراب دائم را در کودک دامن می زند. 21- تنبیه بدنی ، در کودک سرپیچی و بی اعتنایی را همراه می آورد.

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

سه شنبه 19/6/1392 - 23:14 - 0 تشکر 642370

به نام خدا و سلام


 22- تنبیه بدنی ، بچه ها را اندوهگین و محزون می کند. 23- تنبیه بدنی ، شادیها را در کودک سرکوب می کند. 24- تنبیه بدنی ، شهامت و غرور بچه ها را از بین می برد. 25- تنبیه بدنی ، نهایتاً به سلامت روحی و جسمی طفل ضربه می زند.

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی