انجمن ها > انجمن شمال > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
شمال (بازدید: 5509)
يکشنبه 27/5/1392 - 14:26 -0 تشکر 634491
فرهنگ لغت مازندرانی(حرف ل)

http://tabarestan.ir/


زبان طبری یكی از زبانهای بازمانده از زبانهای كهن پهلوی ، سانسكریت و... است و ریشه در تاریخ دیرپای جهان دارد و هرگونه غفلت و سهل انگاری در حفظ این میراث در معرض خطر، می‌تواند بخشی از پیشینه ایران كهن را به مخاطره بیاندازد. د ر رابطه با زبان طبری، سیاحان و مستشرقان و اندیشمندانی چون "ملگونوف"، "خودزكو"، "درن" و... به تحقیق و مطالعه درباره این زبان پرداخته‌اند. این امر بیانگر ارزش و اعتبار زبان طبری بوده و سبب شده تا افراد بیگانه نیز در مورد این زبان به تحقیق بپردازند. گوناگونی گویش‌های مازندرانی به حدی است كه این تفاوت از محله‌ای به محله دیگر در شهرها و روستاهای مازندران كاملا مشهود می‌باشد هر یك از گویش‌های مازندرانی دارای لهجه خاص، اصطلاحات و فرهنگ مربوط به خود را داشته و با فرهنگ و زبان مختلف گفت وگو می‌كردند. نداشتن آشنایی اولیه با زبان مازندرانی موجب شده كه سایر استانهای كشور به ویژه تهرانی‌ها آن را با زبان گیلانی اشتباه بگیرند در حالی كه تفاوتهای عمده‌ای بین این دو زبان وجود دارد. این فرهنگ لغت اساس ان بر کتاب فرهنگ لغات تبری تالیف دکتر اشرفی میباشد تا کنون شامل حدود 35000 کلمه میباشد که برای هر کلمه فارسی ، معنی اصیل مازندرانی و گویش آن کلمه در شهرهای ساری ، یهشهر ، بابل ، آمل ، سوادکوه و تنکابن همراه بات آوانگاری هرکدام در دو ویرایش جستجوی فارسی به مازندرانی و مازندرانی به فارسی برای علاقه مندان جمع آوری شده است.


در این مبحث حرف ل

دوشنبه 28/5/1392 - 9:39 - 0 تشکر 634793

لا laa ۱لباس – رختخواب ۲درز شکاف ۳تا خوردن تا
لا اینگن laa ingen راهرویی در میانه ی زراعت کاشته شده
لا اینگن بزئن laaingen bazoen ایجاد راه در چند نقطه ی زراعت،جهت عبور و مرور راحت تر برای ...
لائز laaez ۱سیل ۲بوران
لاب laab ۱نوعی قارچ ۲نصف – نیمه – شکاف
لاب بزوئن laab bazoen ۱شکافتن – بریدن – پاره کردن ۲دو نیم ساختن
لابزئن laa bazoen ۱گروهی را برای انجام کاری هم آهنگ کردن ۲ورق زدن – لا زدن ...
لا بشتن laa beshten پهن کردن بستر
لابلا laablaa از ارتفاعات بخش یانه سر واقع در هزارجریب بهشهر
لاب لاب laab laab پاره پاره – نیمه نیمه – قطعه قطعه
لابند laa band ۱چادرشب ۲پارچه ای برای بستن رختخواب
لاب ولیب laab o lib قطعه قطعه – تکه تکه شده
لا به لا laa be laa ۱روی هم فشرده شده ۲لایه لایه
لابی laabi لعابی – ظرف لعابی
لاپ laap ۱دو نیمه ی یک چیز ۲پاره – شکاف و حفره ۳از توابع فندرسک استرآباد ...
لاپار laapaar ۱نوعی علف هرز مزارع ۲ساقه ی توخالی
لاپاشمه laapaashme گشاد و شل
لاپ بدائن laap bedaaen ۱چند نیمه ساختن – بریدن ۲کاری را به سرعت تمام کردن
لاپرازهدائن laaperaaz hedaaen دراز کشیدن
لاپراز هکاردن laaperaaz hekaarden تکیه دادن – لمیدن
لاپر سه هدائن laaporse hedaaen لقمه ی بزرگ برداشتن
لاپ ملیج laap malij دره ای در منطقه هزار جریب بهشهر
لاپ و لیپ هکاردن laapp o lip hekaarden بریدن – تکه پاره کردن
لاپ و لیپ laap o lip ۱پاره پوره ۲نیمه های فراوان – قطعه قطعه
لاپه laape ۱موج آب ۲سوراخ تنه ی درخت پوسیده یا بین حفره ی میان دو صخره ...
لاپه پیت laappe pit درخت یا چوب پوشیده و شکاف دار و توخالی
لاپه دار laappe daar ۱مرتعی در روستای چینوی کتول ۲تنه ی درخت پوسیده و شکاف دار ...
لاپ هکاردن laap hekaarden بریدن – دو نیم کردن
لاپی laappi ۱توخالی – میان تهی ۲جای پوسیدگی درخت ۳شکم
لاپیار laapeyaar شکم پرست – شکمو
لاپی دار laapi daar ۱تیر چوبی و ضخیم سقف در خانه های روستایی ۲چراگاه دام ۳درخت ...
لاپینگ laapping درخت میان تهی
لات laat ۱تخته سنگ – خرسنگ ۲بی چیز ۳ساخل سنگلاخی و فاقد پوشش گیاهی ...
لاتر laater از توابع رامسر
لاتکا laatkaa قایق
لات لنگا laat langaa از توابع لنگای عباس آباد
لات مله laat mele از توابع رامسر
لاتی laati از توابع رامسر
لاجاخمو laa jaaKhmo رختخواب
لاج بزوئن laaj bazooan ۱باز کردن تا سر حد امکان ۲باز گذاشتن
لاج دهون laaj dehoon ۱دهن گشاد ۲هر چیز سرباز
لاجم خو laa jem Kho رختخواب
لاجو laajoo جوی آب
لاجیم laajim از توابع کسلیان قائم شهر
لاجیم laajim برج لاجیم در قریه ی لاجیم سوادکوه قرار دارداین برج در شمار ...
لاچار laachaar ۱متلک ۲سخن یاوه
لاچ بزوئن laach bazoen شکافتن – پاره کردن برخی اشیا و اجسام
لاچ بزه laach baze گشوده شده
لاچ پی هاکردن laach pey haakerdan باز کردن هر دو نیمه ی در

دوشنبه 28/5/1392 - 9:46 - 0 تشکر 634795

لاچر کش laachere kash مرتعی است در اطراف تنکابن
لاچ کل laach kal گاوی که شاخ های باز داشته باشد
لاچ وا laach vaa باز – گشوده
لاچه laachche باز – گشاد
لاچ هادان laach haadaan ۱پاره کردن ۲شکستن و لاشه کردن چوب
لاچ هاکردن laach haakerden طراحی نقش و نگار و پیاده کردن نخ های رنگی روی نمد
لاچ هایتن laach haaytan پاره شدن پارچه و غیره
لاچه تک laachche tek ۱دهان گشاد – دهان باز ۲به آدم دست و پا چلفتی می گویند
لاچه کلی lachche keli قفلی که بدون کلید به وسیله ی اشیای دیگر شکسته و باز شود
لاچه لاچه laachche laachche دانه های درشت و پهن برف
لاچی lachchi شاخ گاوی که زیاد باز باشد و در دو جهت مخالف رشد کند
لاخ laaKh حفره
لاخ دکتن laaKh daketen ۱چاله شدن ۲فرو رفتن
لاخ دینگئن laaKh dingoen ۱چال انداختن ۲ایجاد ژرفا نمودن
لاخ لاخ laaKh laaKh صدای کشیدن پا از گل
لاخمه laaKhme گوشت لخت
لاخوک laaKhook سوراخ
لاخه laaKhe ۱یک تار مو ۲تار رشته
لاخی laaKhi سوراخ
لاد laad ۱مسیل ۲تخته سنگ
لا دنگوئن laa dengoen رختخواب انداختن
لار laar آزاد – بی بند
لار او laar oo ۱از آب معدنی های دشت سر آمل ۲چشمه ای که دارای خواص آب معدنی ...
لار اوسر laar o sar ۱نام دهکده ای در کلارستاق نور و کجور ۲نام روستایی در عباس ...
لار اوسرک laar ow sarek نام دهکده ای در کلارستاق چالوس
لار بخاردن laar beKhaarden غذای خوب خوردن
لارتان laartaan خل – سر به هوا
لارت بردن laart borden دریده شدن – گسستن
لارت و پارت بویین laart o paart baviyen پاره کردن – چاک دادن
لارت هدائن laart hedaaen پاره کردن – چاک دادن
لارد بده laard bade پاره کن
لارد دکتن laar daketen لارد دکتن
لارده laarde تخته های بی شکل و قواره
لار قصران laare ghasraan دره ی لار از سمت شمال غربی به ناحیه ی کوهستانی نور و از طرف ...
لارک laark از مزارع ییلاقی آمل
لارم laarem روستایی در حومه ی قائم شهر
لارما laarmaa از توابع کلیجان رستاق ساری
لارمی laarmi ارتفاع و دره ای در بخش یانه سر،واقع در هزار جریب بهشهر
لارو بسر laaroo besar نام مرتعی در آمل
لاروبه بویین laaroobe baviyen گود و عمیق شخم شدن
لاروبه هکاردن laaroobe hekaarden شخم زدن عمیق
لاروچال laarochaal مرتعی جنگلی در کجور
لارو سر laaro sar ۱از توابع لنگای عباس آباد ۲روستایی در نور
لاروسر laaroo sar از مراتع لنگای عباس آباد تنکابن
لاره laare ۱جای سبز و خرم ۲نامی برای زنان
لاری laari ۱نوعی گیاه با گل های زرد که برای درمان به گاو می خورانند ...
لاری تلا laritalaa خروس لاری
لاریجان laarijaan لاریجان که اهالی فارس زبان آن را لاریجانات نیز گویند،از ...
لاریم laarim از توابع گیل خواران قائم شهر

دوشنبه 28/5/1392 - 9:47 - 0 تشکر 634796

لاریم دهنه laarime dahane از توابع گیل خوران قائم شهر
لارین laarin از توابع بالا لاریجان آمل
لازه laaze لعنت – نفرین
لازه laaze ۱لوزه ۲لجن آبکی بخش پایینی مرز خزانه ی برنج
لاس laas ۱روباه ماده ۲ابریشم نامرغوب
لاسبن laas bon نام مرتعی در دهکده ایوا از دهکده های میان رود بالای نور
لاس پاره laas paare شلوار تنگ برای کشتی گیران محلی
لاسکوه laaskooh مرتع و چشمه ای در اطراف روستای کوهپر نوشهر
لاسم laasem از توابع بالا لاریجان آمل
لاسه laase کف دست
لاس هدائن laas hedaaen ۱کش دادن – کش دار بودن ۲دست مالی زنان و گفتگوی مطایبه آمیز ...
لاش laash ۱مردار ۲شکاف ۳کش دادن مایعات و مواد چسبناک مانند عسل
لاش بردن laash borden شکاف برداشتن
لاش بویین laash baviyen رها کردن مزرعه یا جالیز و پنبه زار بعد از آخرین چین
لاش پوس laashe poos گوسفند پوست کنده به قصد استفاده از گوشت آن
لاشترون laashteroon نام مرتعی در آمل
لاش چاق laash chaagh جانوری که نیمه چاق باشد
لاشخار lash Khaar کرکس
لاشدار laash daar درشت اندام
لاشک laashak ۱قطعه قطعه کردن چوب های کلفت ۲روستایی از کوه پرات نور ۳از ...
لاشکت laashkat هیزمی که از طریق خرد کردن طولی چوب آماده شود
لاش لاش laash laash ۱بریدگی زخم ۲قطعه قطعه کردن چوب های کلفت ۳دارای شکاف زیاد ...
لاشنه laashne تکه یا ورقه ای از چوب یا اشیا نسبتا سخت
لاشه laashe ۱شکاف ۲هر چیز زبون ۳تراشه ی هیزم
لاش هادائن laash haadaaan شکاف دادن – چاک دادن
لاغر جو laagher jo درست نجویدن غذا – با اکراه غذا را جویدن و خوردن
لاغر جو کاردن laagher jo kaarden کند و به آرامی جویدن
لاغلی laagheli ماهی تابه
لاغلی دم laagheli dem بخشی از مرتع که به صورت دماغه ای شکل یافته باشد
لاغلی سری laagheli sari ۱تاس کباب ۲انعامی که به آشپز بابت پختن غذا در عروسی پردازند ...
لاغمی laaghmi بریدگی کناره های دولب
لاف laaf مخفف لحاف
لاف دوج laaf dooj لحاف دوز
لاف زئن laaf zaan لاف زدن
لافن laafen ریسمانی که با آن شاخ گاو و گوساله را می بندند
لافند سری laafend sari انعامی که درموقع تحویل گرفتن گاو یا گوسفند از نگهدارنده ...
لافو laafoo دروغگو
لاقمه laaghme لقمه
لاک laak ظرف چوبی گالشیلاوک
لاک laak ۱تشت و کاسه ی بزرگ چوبی که به عنوان سازی کوبه ای در رقص محلی ...
لاکاردن laa kaardan ۱تاکردن ۲آماده ساختن بستر – پهن کردن رختخواب
لاک بنی laak beni ۱آن چه که در ته لاوک به جا مانده باشد
لاک پشت laak pesht لاک پشت
لاک تاش laak taash ۱مرتعی در پرتاس ولوپی قائم شهر ۲از توابع گیل خواران قائم ...
لاک تاش laak taash کسی که از چوب،لاوک درست می کند
لاک تراش laak teraash خراط لاک و چوب
لاک تراشون laak teraashon ۱از توابع قره طغان بهشهر ۲از توابع چهاردانگه ی هزار جریبی ...

دوشنبه 28/5/1392 - 12:22 - 0 تشکر 634842

لاکتراشون lakteraashoon از توابع گلیجان ییلاقی ساری
لاک تردین laak tardin خراط
لاک تک laake tek دهن گشاد
لاک تله laak tale دهن گشاد
لاک تله laak tale تله و دامی که با لاوک یا لگن درست کنند
لاک ته ای laak tai لاک بنی
لاک چوله laak choole ظرفی چوبی به اندازه ی کاسه
لاکچه laakche ظرف کوچک – کاسه ی کوچک چوبی
لاک دشت laake dasht ۱از توابع اندرود ساری ۲از توابع گیل خواران قائم شهر
لاک رکنا laak rekenaa قاشق چوبی جهت کندن ته دیگ
لاک رن laak ran کفگیر ویژه ی کندن ته دیگ
لاک سر laak sar از توابع بابل کنار بابل
لاک – سر – سما laak sar semaa لاک + سر+ سمادر لغت به معنی رقصی که به وسیله ی لاوک انجام شوددر ...
لاک سری سما laak sari semaa لاک سری سما
لاک سنگ laak sang نام مرتعی در اندارکلی شیرگاه قائم شهر
لاکش laakash تور بزرگ ماهی گیری
لاک کتل laak katel صندلی چوبی که در شالی کاری جهت کندن جوانه برنج از خزانه مورد ...
لاکم laakom نام محل و مرتعی نزدیک آلاشت
لاکمه laakme قایق کوچکنوعی قایق ابتدایی که از تهی ساختن تنه ی درختان ...
لاکندن laakenden ور رفتن – چیزی را تکان تکان دادن
لاک و لنگری laak o langeri ۱بیش از حد – بسیار زیاد ۲زیاده روی در غذا خوردن
لاک و لوه laak o lave لاوک و دیگ – به مجاز،همه ی ابزار آشپزخانه را گویند
لاکه ئن laake an ۱بسته شدن راه خروج دامی که وارد شکاف میان کوه شده باشد ۲گمراه ...
لاکه تک laakke tek دهن باز – دهن گشاد
لاگ بنه واش laag bene vaash نوعی علف هرز که شبیه پیچک است و در سطح زمین گسترده شود
لال laal لال – گنگ
لا لا laa laa ۱نوعی سبزی ۲از توابع نرم آب دوسر ساری ۳نام مرتعی در کتول ...
لالاباد laalaabaad از دهات بابل
لالان laalaan ۱کوهی در ۲۹ کیلومتری جنوبی گرگان و به ارتفاع ۲۴۵۰۱ متر ۲از ...
لالاو laalaav مردنی – در حال مرگ
لالا هکاردن laalaa hekaarden ۱لالایی خواندن ۲خوابیدن
لال بازی laal aazi نوعی بازی که در جشن تیرماه سیزده انجام شود
لال بمرد laal bamerd نوعی نفرین به معنی:لال بمیری
لال پت پت laale pet pet نوعی تحقیر در مورد آدم های الکن
لال پتک laal petek کسی که لکنت دارد – الکن
لال پتی laal peti الکن – لال
لال پلا laale pelaa برنجی که در سنتی خاص و باستانی به نام تیرماه سیزه پخته شود ...
لالتا laaltaa نام مرتعی در نزدیکی آلاشت
لا لتکا laa letkaa جامه و پوشش
لال زن شو laal zane sho سیزدهم تیرماه مازندرانی برابر با سیزده آبان که یکی از آیین ...
لال شوش laale shooshe سیزدهم تیرماه مازندرانی
لال شیش laaleshish ۱یکی از مراسم شب یلدا آن بود که به درخت بی بار،در مقام تنبیه ...
لال – غول laal ghool کر و لال
لالوت laa loot جامه و پوشش
لاله laale ۱شمعدان ۲شیشه ی جراغ لمپا
لاله پر سرو laale per sero الکن پر حرف

دوشنبه 28/5/1392 - 12:23 - 0 تشکر 634843

لاله زار کتی laale zaar keti از توابع کیاکلای قائم شهر
لالیم laalim از توابع میان دورود ساری
لامبزه laambeze لب و لوچه
لام پیز laampiz لپ
لا متکا laa metkaa مجموعه ی روانداز و متکا و زیرانداز
لاملنگ laamlang روستایی در گرگان
لامیزه laamize لب و لوچه
لانئن laanaan رختخواب انداختن
لاور laaver ۱لنگر کشتی ۲تیغه ی خیش ۳رنجیر تله
لاون laa van چادر شب
لا وند laa vand چادرشب
لاویج laavij نام یکی از مناطق نور
لاه laah باران شدید
لا هادائن laa haadaan پوشاندن – پنهان کردن – کتمان کردن
لا هاکردن laa haakerden ۱پهن کردن ۲پوشاندن
لاهک laahak گلوله ی پنبه – مجازا به معنی دانه های درشت برف
لاهو laahoo روستایی از کلاردشت چالوس
لاهو laahoo نام دهکده ی در کلاردشت
لاهوار laahvaar سیل
لای دنگوئن laay dengoen صاف شدن و ته نشین شدن مایعات
لایه laaye نوبت
لایی پاسند laayi paasend از توابع یخ کش شهرستان بهشهر
لایی رودبار laayi roodbaar از توابع یخ کش بهشهر
لئشت leesht دری در آغل گوسفندان برای خروج یک به یک گوسفندان
لئو laoo پارس سگ
لئو هاکردن laoo haakerden پارس کردن سگ
لئه lee پرچین و حصار جایگاه موقت گوسفندان
لئه loe لبه
لئه دار loe daar ۱آوند و ظرفی که لبه دار باشد ۲دندانه دار – کنگره دار
لئیم laeim لحیم
لب lab ۱پنهان – مخفی ۲پر سرریز ۳مچاله
لباب labaab مستراح
لب بدائن leb bedaaen پر کردن – لبریز کردن
لب بداه lab bedaa لبریز کرده
لب بسر lab besar لبریز
لب بند lab – band چوبی که در زیر شیروانی و ادامه ی تیرهای افقی ساختمان چوبی ...
لب به لب lab be lab لبریز و پر
لب پاش lab paash گل و گشاد
لبرده laberde چاقی بی اندازه
لبک labek نوعی ماهی است
لب لب مرمر lab lab mar mar ۱ساده لوح ۲نوعی بازی دسته جمعی دو طرفه
لب لبو lab laboo ۱تمشک ۲نرم – ملایم ۳خیلی چاق و شلخته
لب لبوروش lab labooroosh تمشک فروش
لب لبوزار leb lebo zaar جای خیس
لب لغر lab lagher ۱مچاله شده ۲له شده
لبند laband نوعی پارچه که توسط گالش ها بافته شود
لبو سرا laboo saraa از توابع گیل خواران شهرستان قائم شهر
لب و لوچ lab o looch ۱شلخته – نادان ۲کج و کوله
لبه labe ساحل

دوشنبه 28/5/1392 - 12:25 - 0 تشکر 634846

لب هاکردن lab haakerden ۱پنهان کردن ۲خم کردن
لبه دم labe dam کنار ساحل
لبی labi دیگ
لبی راب labiraab مستراح – آبریزگاه
لپ lap ۱پهن ۲صدای افتادن چیزی در آب ۳پهلو – خم شده
لپا leppaa چوب دو شاخه که در خرمن کوبی به کار رود
لپا lapaa باتلاق – زمین آب خیز
لپاچ شانی lapaach shaani گاوی که شاخ هایش از هم باز باشد
لپاسر lapaa sar محلی در جواهرده رامسر که آثار و گورستانی قدیمی در آن مشاهده ...
لپاسرک lapaa sarak از توابع رامسر
لپاسه lappaase ۱سیلی ۲طپانچه
لپاش lappaash گل و گشاد
لپاشنه lepaashne پوست چوب
لپالپی lapaalapi از پهنای جسمی ضربه وارد آوردن
لپاندن lepaanden با عجله لقمه ی بزرگ برداشتن
لپ بویین lap baviyen ۱له شدن – درهم کوبیده شدن ۲دولاشدن – خم شدن ۳پهن شدن
لپ پر lap per نوعی نشستن
لپر leppar بزی که گوش های پهن و بلند دارد
لپر laper ۱زمین آب خیز و هموار ۲ازتوابع بابل کنار ۳توابع بندپی بابل ...
لپر lappar سنگ پهن
لپر lapper ۱تلاطم موج آب ۲سنگ تختی به اندازه ی کف دست در بازی لی لی و ...
لپر بازی lapperbaazi از انواع بازی های بومی استدر این بازی در روی زمین مسطح،مستطیلی ...
لپر بزوئن lappe bazoen ۱چهار زانو نشستن ۲بهم خوردن موجهای آب – متلاطم شدن آب
لپر بزه lapper baze سرریز شده
لپر زمین laper zamin زمینی که تخت و صاف باشد
لپسنه lapsone پولی که خانواده ی داماد در هنگام بله گفتن به عروس دهند
لپک lapak لپه
لپک بزوئن lapek bazooen نوعی از نشستن – با کپل روی زمین پهن شدن
لپ لپ lap lap خوردن تند تند که با صدا همراه باشد
لپلم laplem از ارتفاعات بخش یانه سر واقع در هزار جریب بهشهر
لپ لوچ lape looch آدم وارفته و بی قواره
لپن lapen هر چیز پهن و پر طول و عرض
لپو lapo ۱آبگیرهای کنار رودخانه که در آن آب تنی کنند ۲چمنزار مرطوب ...
لپو lepoo توخالی – پوک
لپه بزوئن lappe bazooen حالتی از نشستن
لپه تک lape tek دهان پهن – بزرگ دهان
لپ هکاردن lap hekaarden ۱له و مچاله کردن ۲مخفی شدن
لپه لپه leppe leppe آوایی که از کوبیدن تخته بر گل پدید آید
لت let ۱خرد و خمیر – له – مضمحل ۲هم زدن
لت lat ۱لنگه ی در چوبی – دریچه ی در کوچک – واحد شمارش در یا پنجره ...
لت lat ۱تخته یا چوبی که از آن برای صاف کردن زمین استفاده کنند ۲تخته ...
لت let ۱مسیر خط سیر ۲آنچه که در مایعات ته نشین شود – رسوب
لت به سر lat besar ساختمانی که بام پوش آن تخته ای باشد
لت سر lat sar پوشش تخته ای بام و شیروانی خانه های روستایی
لتار lataar درختی که برای تخته کردن مناسب باشدکنده ای که از آن تخته کشند ...
لتارسر lataar sar جایگاهی که برای تخته کوبی در نظر گرفته شود
لتاز lataaz مدور کردن و تراش دادن تنه ی درخت
لتازه lataaze تخته های چوبی پیشگاه ایوان یا پرتگاه خانه
لتاسه letaase خویش

دوشنبه 28/5/1392 - 12:27 - 0 تشکر 634847

لتاک lataak از محل های قدیمی تنکابن که راه دو هزار از آن می گذشت
لتاک lattaak از ادوات نخ ریسی سنتی
لتالی کله letaali kele روستایی در هزار جریب
لت ببا lat babaa میوه ای که در اثر رسیدن زیاد له شده باشد
لت بخاردن lat beKhaarden سر ریز کردن – تکان خوردن مایعات در ظرف
لت بزوئن lat bazooan ۱مسطح کردن کشتزار برنج ۲هم زدن برخی مواد غذایی
لت به سر lat besar ساختمانی که بام پوش آن تخته ای باشد
لت بکشیین lat bakeshiyan چیزی را روی زمین کشاندن
لت به سرخنه lat be sar Khone ۱خانه ی تخته پوش ۲خانه های روستایی قدیمی در مازندران – شیروانی ...
لت به لت lat be lat ۱کشمکش ۲کنار هم قررا گرفتن دو لنگه ی در یا دو پاره ی چیزی ...
لت پوش lat poosh خانه های سنتی مازندران که بام فوقانی آن ها توسط تخته پوشش ...
لت دکردن lat dakerden جهت پیشگیری از نفوذ باران ترمیم و اضافه کردن تخته به ساختمان ...
لت دیم lat dim ۱دامنه ۲سرازیری
لتر later وزنی به اندازه ی چهارکیلویکان شمارش برای پشم،پنبه،نخ و ...
لترپج later paj دیگ بزرگ
لتر گاز later gaaz از توابع چهاردانگه ی شهریاری بهشهر
لترمنه latermene ۱چاق و شل و تنبل ۲ناهنجار ۳نتراشیده
لترمه laterme ۱تنبل ۲شل ۳خپل ۴ناهنجار
لت زن lat zan کسی که شالیزار را پیش از نشای برنج صاف و هموار کند
لت سر بشورد late sar bashoord نفرین – آرزوی مرگ کردن برای کسی
لتکا letkaa قایق پارویی – قایق چوبی کوچک
لتکا letkaa باغچه پیرامون خانه
لتکالته latkaa late باغچه های کوچک اطرفا آبادی
لت – کش lat kash کشیدن چیزی روی زمین – کسی که چیزی را روی زمین کشد
لت کولو late koo loo هموار کردن سطح کرت های برنج به کمک تخته های مخصوص
لتکی ورگ latki verg ۱گله ی گرگ ۲حمله ی دسته جمعی گرگ ها
لت گور late goor به این طرف و آن طرف کشیدن
لت گوش lat goosh گوش بزرگ – پهن گوش – بل بله گوش
لتمبه گو latombe goo ۱کسی که هر چه از دهانش در آید،گوید ۲کلفت حرف زدن – درشت گو ...
لتو latoo شیار کردن زمین به وسیله ی خیش
لت و پردی lato pardi قرینه – قرینه ی هم
لتوسر latoo sar از مراتع نشتای عباس آباد تنکابن
لت و لوت let o loot آب گل آلود
لته late ۱کرت کشاورزی – تقسیم بندی بین دو تیره یا مرز زمین شالیزاری،که ...
لته late باغچه – باغ کوچک و محصور که بیشتر برای سبزی کاری و صیفی کاری ...
لته lete ۱آبرفت ۲ته نشین – درد ۳عده ای – گروهی
لته late از توابع بندپی بابل
لته late باغ کوچک – باغ سبزی کاری
لت هاکردن lat haakerden تخته کردن چوب
لته بدائن late bedaaen گسستن رشته ی سخن و به بیراهه رفتن
لته لند late band نام مرتعی در آمل
لته بندی late bandi قسمت بندی کردن زمین کشاورزی
لته – پشت late pesht نام مرتعی در شهرستان آمل
لته روزه late rooze باغ و بوستان
لته سر late sar باغچه – باغ سار
لته سنگ late sang مرتعی نزدیک روستای نارنج بن نوشهر
لته کومه late koome از توابع چهاردانگه شهریاری بهشهر
لته گز late gaz مرتعی در روستای شیرنوای کتول

دوشنبه 28/5/1392 - 12:29 - 0 تشکر 634849

لته لتکا lateletkaa ۱باغ و باغچه ۲زمین مرزبندی شده
لته لته late late ۱کرت کرت ۲از توابع لفور قائم شهر
لته مرز late marz مرزهای بزرگی که قطعات زمین را از هم جدا کند و محل آمد و رفت ...
لتی lati ۱نوعی تله ی پرندگان ۲له شده
لتی leti شانه ی حصیربافی
لتی پتی lati pati له شده – آش و لاش
لتی جون leti joon نام آبادی از فیروزجاه بابل
لتیر latir ۱دولنگه ی در ۲نوعی تله ی پرنده گیری ۳نام راهی مالرو از خیرودکنار ...
لتی ستی lati sati له شده
لتینگان latingaan از توابع خیررودکنار نوشهر
لتینه latina تخته ی چوبین که در پیش ایوان یا پرتگاه خانه نصب کنند
لتی هکاردن lati hekaarden له کردن – درهم کوبیدن و مچاله کردن
لج laj اصرار در مخالفت
لجم سولاخ lejem soolaaKh سوراخی که در زمین نمناک پدید آید
لجند lajend ۱لجن – لجنزار
لجنی lajeni مرتعی جنگلی در حومه کلارستاق چالوس
لجوک lajook لج باز
لجه leje خون لخته شده
لج هاکردن laj haakordan ۱لج کردن ۲بیماری مسری
لجی leji زمینی که همیشه نمناک و گلی است
لجی دره laji darre دره ای در منطقه ی هزارجریب بهشهر
لجی علف laji alef نوعی علف صحرایی
لچار lachaar یاوه – حرف مفت
لچار lechaar هوای همیشه بارانی و زمین گل آلود
لچار بارهاکردن lachaar baar haakordan متلک بار کسی کرردن – مورد شماتت قرار دادن – به تمسخر گرفتن ...
لچارت lechaaret ۱آلودگی ۲نام روستایی در بندپی بابل
لچارتی lechaareti هوای همیشه بارانی که زمین را گل آلود کند
لچاندن lechaanden بوسیدن
لچ بزوئن loch bazooan هموار کردن زمین شالی زار
لچر lacher کثیف
لچر آب lacher aab نام مرتعی در آمل
لچرم هاکردن lacherem haakerdan ۱احساس بیماری کردن ۲کز کردن
لچک lachek روسری سه گوش
لچک به سر lachek be sar ۱روسری دار ۲روسی به سر که کنایه از ناتوانی و ضعف جسمی زنان ...
لچکی lecheki ۱سه گوش ۲روسری سه گوش
لچ لچ lech lech صدای غذا خوردن
لچه lochche لب پایین
لچه leche ۱لیز – لزج شده ۲گل شل و روان ۳چروک
لچه پرتنک lochche perttonek گرداندن لب به نشانه ی نپذیرفتن چیزی یا خوش نیامدن از کار ...
لچه ره ماتور هکاردن lochche re maatoor hekaarden اخم و تخم کردن
لچه لچه lechche lechche صدای غذا خوردن
لچه لچه بخاردن lechche lechche beKhaarden ۱نرم نرم غذا خوردن با سر و صدا
لخ laKh ۱ناتوان – سست – ضعیف ۲ناسزایی به زنان
لخ loKh ۱سوراخ در دیواره های بستر رودخانه ۲تخم مرغ فاسد
لخت و پتی loKht o pati برهنه – عریان
لخته – موس leKhte moos کون برهنه
لخ لخ leKh leKh به آهستگی کاری را انجام دادن
لخ لخ loKh loKh ۱صدایی که از تکان دادن چیزی در قوطی و ظرف پدید می آید ۲صدای ...
لخ لخه leKh leKhe برخاستن صدای لخ لخ از چیزی

دوشنبه 28/5/1392 - 12:32 - 0 تشکر 634850

لخن leKhen ۱شلخته ۲از هم گسیخته – وارفته
لخنه laKhne بی بند و بار
لخه leKhe ۱مندرس – کهنه ۲زن هرزه
لخه لجاره leKhe lajjaare بی بند و بار – زن سبک – زن فاسد
لد lad هم زن پره دار
لدار ledaar از توابع بندپی بابل
لد بزئن lad bazoen هم زدن – گرداندن
لد بکشین lad bakeshiyen کشاندن – کشان کشان
لدکا ledkaa قایق – قایق کوچک
لد هدائن lad hedaaan ساییدن سبزی توسط سنگ و سپس خشک کردن آن
لدی سره ladi sere نام مرتعی در لفور سوادکوه
لر lor خل آدم صاف و ساده
لر lar ۱لاغر – کوچک – باریک اندام ۲آدم بی ثبات
لر ler ۱نعره – صدای بلند ۲صدای پلنگ
لر ler ۱بی حس – کرخت ۲زیاد – فراوان
لر بزوئن ler bazooen ۱فراوان بودن ۲گریه کردن بچه ۳صدای نعره ی پلنگ
لرت lert رسوب – مواد ته نشین – درد
لرتان lortaan ۱کسی که از روی سادگی و بدون مصلحت اندیشی حرف زند ۲پر سر و ...
لرته lorte حرف زدن بی جا – یاوه گویی
لرته لرته هکاردن lertte lertte hrden بیهوده گفتن – یاوه گفتن
لرجار گردن lejaar gerden نام آبادی های سجارود بابل
لرخمن ler Khemen از توابع بابل کنار بابل
لرد lerd از توابع خانقاه پی قائم شهر
لرد lerd درد مایع – لایه ی ته نشین رسوب ته نشین شده
لرده larde ریزش – گل و لای و سنگ ناشی از رانش زمین
لرزانک larzaanek نوعی رقص که در آن رقصنده به طور مداوم در اندامش ایجاد لرزش ...
لرز تو larze too تب و لرز
لرزسن larzessen لرزیدن
لرز لوار larz levaar بیش از اندازه
لرزنه larzene از توابع ولوپی قائم شهر
لرزنه کاچول larzenne kaachool کسی که دست و پایش بلرزد
لرزنیک larzenik لرزندوک
لرزنیگ larzenig سبزی وحشی که مصرف خوراکی دارد
لرک lark نام دهکده ای در ناحیه ی دشت کلارستاق
لرکاتون larkaatoon از توابع بندپی بابل
لرکانون ler kaanoon نام روستایی در سجارود بابل
برک کوتندنه lark kootendene لریک دینگئه
لرگ larg درخت لرگ
لرگ larg ۱مزاحم ۲مترسک
لرگان largaan ۱از توابع زانوس رستاق کجور ۲از توابع بیرون بشم کلاردشت چالوس ...
لرگ – او larg o لرگ – او
لرگ بکشین larg bakeshian چیزی را با شتاب و عجله به دنبال خود کشیدن
لرگ تفنگ larg tefeng نوعی تفنگ که از پوست درخت ساخته شده و به عنوان اسباب بازی ...
لرگ چال large chaal مرتعی در پرتاس و لفور قائم شهر
لرگ – چالک large chaalek مرتعی بین راه لفور به آلاشت
لرگ سری larg serey از توابع ناتل رستاق نور
لرگ گلام large gelaam برگ درخت لرگ که از خانواده ی درخت عرعر است
لر گوشت lar goosht گوشت نامرغوب
لرگی largi جایی که درخت لرگ فراوان باشد

دوشنبه 28/5/1392 - 12:44 - 0 تشکر 634853

لرگی largi مکانی نزدیک جنوب عباس آباد التپه ی بهشهر
لرمادله lermaa dele از ارتفاعات بخش یانه سر واقع در هزار جریب بهشهر
لر و پرت le opert پاره پوره
لروسر laro sar روستایی از پنجک رستاق نور
لره lere صدا – نعره
لره سری lere serey مرتعی جنگلی در کجور
لر هکاردن ler hekaarden بانگ برآوردن گاو گوسفند
لره کوه lare koo از مناطق کوهستانی و ییلاقی شاهکوه و ساور در منطقه استرآباد ...
لز lez شن های روان ارتفاعات شنی
لزاییدر lezaabidar دره ای در کلاردشت چالوس
لز بخاردن lez baKhaardan سر خوردن
لزر بن lazar bon روستایی از توابع تنکابن
لزک – چال lazek chaal از توابع لفور قائم شهر
لزم lezm مه – مه گرفتگی
لزمی lezmi ۱ترس ۲ابر – رطوبت ۳سرزمین – ملک
لزنه lezenne سرسری
لزیر lazir از توابع میان بند نور
لزیر lazir ۱چاه کن ۲پرخور
لزیر خمن lazir Khaman مرتعی نزدیک روستای کشکک نوشهر
لزیرک lazirak ۱از توابع بالا لاریجان آمل ۲نام روستایی در کجور
لس las ۱سست – لق ۲آهسته
لس les این واژه پسوند و به معنی لیسنده است
لس پتو las patoo شل و ول – وارفته
لست last نوارهای باریک از پوست ترکه های درخت توت و غیره
لستر lastar آهسته تر – یواش تر
لستک lastek آهسته – آهسته تر
لس چکن laschaken وراج – پر حرف
لس چنه las chane پرچانه – پرحرف
لس دوش las doosh گاو یا گوسفندی که به راحتی قابل دوشیدن باشد
لس سر گو lase sar goo ۱گاوی که به ریسمان هرکس گردن نهد
لسفیجان lesfijaan روستایی از ناتل رستاق نور
لسفیجان – خاجه lesfijaan Khaaje از توابع ناتل رستاق نور که نام جدید آن نوآباد است
لس فیک las feyk بید مجنون
لسک lesek ۱حلزون ۲برق ناگهانی
لسک lesk راسو موش خرما
لسک lesk غضروف
لس کار las kaar تنبل – زیر کار در رو
لس کاری las kaari تنبلی
لس کتار las ketaar پرحرف – حراف
لسک کلی lesek keli لانه ی حلزون
لسک لسک lasek lasek آهسته آهسته
لسک نون leseke noon نان شیرمال
لس کوک las kook کوک پایین در سازهای زهی – زخمه ای
لسکین laskin نام مرتعی در آمل
لس لس las las آهسته آهسته – آرام آرام
لس موس lase moos آدم شل و ول – تنبل
لس نمک les nemak نمک مخصوص لیسیدن گوسفند و گاو
لس ورم las verem از توابع چهاردانگه ی سورتچی ساری
لسه lase ۱میانه ی شکم و ران ۲جای شل

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی