انجمن ها > انجمن امور تربیتی > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
امور تربیتی (بازدید: 1370)
پنج شنبه 10/5/1392 - 17:40 -0 تشکر 627977
شاخص های تربیت دینی با نظر به آیات قرآن کریم

« به نام خداوند بخشنده و مهربان »
 
از دیر باز دغدغه فکری انسان، موضوع تعلیم و تربیت روش های دستیابی به آن بوده و همواره در تمامی ادوار این امر توجه آدمی را به سوی خود معطوف کرده است.اهمیت موضوع تا به آن حد است که پیامبران و اولیای دین به عنوان هادیان جوامع،همواره سرچشمه سعادت و رستگاری بشر را در این عرصه جست و جو کرده اند.

چنان که قرآن کریم پیامبر اسلام (ص) را به عنوان معلم و مربی بشر معرفی کرده است: « او کسی است که در میان درس نخوانده ها رسولی از خودشان برانگیخت تا آیاتش را بر آنها بخواندو آنها را پاک و پاکیزه کند و کتاب و حکمت را به آنها بیاموزد ، هرچند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند. » ( سوره جمعه، آیه 2 )

حفظ دین به عنوان زیر بنای اعتقادی جامعه و تداوم فرهنگ دینی ، مستلزم توجه به کیفیت تعلیم و تربیت است،
چراکه تربیت واقعی و همه جانبه انسان وقتی حاصل می گردد که آدمی مطابق دستورهای دینی در زندگی رفتار کند.

نهاد خانواده به عنوان اولین کانونی که کودکان در آن پرورش می یابند، نقش اساسی در امر تربیت دینی دارد.

پنج شنبه 10/5/1392 - 18:1 - 0 تشکر 627983

در قرآن کریم برخی آیات به صراحت بر مسئولیت تربیتی خانواده تاکیددارد، از جمله آیات ذیل:


آیه 6 سوره تحریم: « ای کسانی که ایمان آورده اید ، خود و خانواده خویش را از آتشی که هیزم آن انسان ها و سنگ ها هستند نگاهدارید »


آیه 233 سوره بقره: « ...پدر و مادری حق ندارند به کودک ضرر بزنند... »


آیه 132 سوره طه: « خانواده خود را به نماز دستور ده و خود نیز برانجام آن از خود استقامت نشان بده »


آیه 13 سوره لقمان : « به خاطر آور زمانی را که لقمان در حالی که فرزندش را موعظه می کرد، به او گفت: ای پسر جانم ، چیزی را شریک خدا قرار نده ، زیرا که شرک، ظلم بزرگی است.»


بنابراین تربیت تکلیفی است که در گام های اول به عهده والدین است و قابل فرو گذاردن نیست و رشد و تعالی فرزندان متوقف بر ادای به موقع و درست این تکلیف توسط خانواده است.

برای آنکه خانواده بتوانند به درستی از عهده این تکلیف سنگین برآیند و جریان هدایت گری و تربیت دینی فرزندان توسط آنها به نحو مطلوب صورت گیرد، ضروری به نظر می رسد که در ادامه تعدادی از شاخص های اساسی مورد نظر ر امر تربیت دینی فرزندان با نظر به آیات قرآن کریم مورد بحث قرار گیرد.

با ما همراه باشید

جمعه 11/5/1392 - 23:50 - 0 تشکر 628249

معرفت و بصیرت

یکی از محورهای اساسی در امر تربیت، توجه به شاخص معرفت و بصیرت است. معرفت و بصیرت به معنای نوعی آگاهی عمیق و گسترده است که نتیجه آن ایجاد پیوند بین انسان و واقعیت مورد نظر است. در قرآن کریم این شاخص مورد تصریح قرار گرفته است:

« به راستی بینش هایی از نزد رب شما برایتان آمده است، پس هر کس در پرتو آن بینا شود، به سود خود چنین کرده است و هرکس کوری ورزد،به زبان خود عمل کرده است » ( سوره انعام ، آیه 104 )

در اهمیت و لزوم کسب معرفت برای رشد انسان، همین بس که اگر انسان علم و آگاهی نداشته باشد نمی تواند تکالیف الهی را بشناسد تا به اطاعت از آنها تن در دهد. کسی که از دانش تهی باشد، چگونه می تواند به هدف حیات طیبه خویش دست یابد تا در مسیر آن گام بردارد.

جمعه 11/5/1392 - 23:51 - 0 تشکر 628250

بنابراین یکی از شاخص هایی که در امر تربیت دینی فرزندان باید توسط خانواده ها مورد توجه قرار گیرد،ارتقای سطح معرفتی و بینشی خود در زمینه اعتقادات، احکام، اخلاق و ارزش ها و سپس اقدام به امر تربیت دینی فرزندان با توجه به این شاخص است.

به نحوی که والدین تلاش داشته باشند قبل از الزام فرزندان به هر گونه عملی، بصیرت و آگاهی لازم را در خصوص تبیین آن امر، آثار و پیامدهای فردی و اجتماعی انجام و عدم انجام آن به فرزندان ارائه دهند تا فرزندان با انتخاب گری آگاهانه و الزام درونی در جهت عمل به آن فریضه اقدام کنند.

سه شنبه 15/5/1392 - 15:11 - 0 تشکر 629302

تعقل و خرد ورزی

تاکید بر عقلانیت در آیات متعدد قرآن کریم مورد نظر قرار گفته است. در قرآن کریم تعقل در دو سطح شناخت و عمل به کار رفته است ، یعنی مربیان باید به کمک شناخت هایی که در نتیجه تامل به دست آورده اند در مقام عمل دست به اقدام بزنند. به عبارت دیگر ، میان تعقل ، معرفت و عمل ملازمت برقرار است.

چنانکه خداوند در سوره عنکبوت آیه 43 می فرمایند: « این همه مثال هایی است که برای مردم می زنیم، و جز دانشمندان آن را تعقل نمی کنند.»


یا در سوره بقره آیه 242 می فرمایند: « بدین گونه خداآیات خود را برای شما بیان می کند، باشد که خردمند شوید. »

بنابراین اساس پذیرش دین تعقل است ، که اگر توسط والدین در امر تربیت دینی فرزندان مورد توجه قرار نگیرد، ریشه ها و بنیه اصلی تدین، دچار تزلزل خواهد شد.
برای تحقق چنین امری باید فرزندان بتوانند عقل را معیار اصلی تصمیم گیری های خویش قرار دهند و با بهره گیری از این معیار ، قوای قهریه و غضبیه خویش را تحت کنترل قرار دهند.

دوشنبه 21/5/1392 - 13:55 - 0 تشکر 631601

کرامت انسانی
خداوند در کتاب تربیتی قرآن کریم، موضوع تربیت را که انسان باشد، به صفت کرامت ستوده است : « ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا سوار کردیم و از ( غذاهای لذیذ) و پاکیزه آنها را روزی دادیم و آنان را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری بخشیدیم.»( سوره اسرا، آیه 70 )
بنابراین با نظر به شاخص کرامت انسانی، باید والدین در امر تربیت دینی ، رفتارشان به گونه ای باشد که موجب تکریم منزلت فرزندان گردد تا روحیه اعتماد متقابل بین والدین و فرزندان ایجاد شود و در نتیجه امکان اقدام به امر تربیت مهیا گردد.

در اثر تکریم منزلت، مصونیت در برابرلغزش های اخلاقی در فرزندان ایجاد می گرددو زمینه های اعتماد به نفس در آنان فراهم می شود و در چنین فضایی است که بستری مناسب فراهم خواهد گردید تا با ارتقای عزت نفس در فرزندان ، زمیمه ایفای نقش خلیفه الهی را برای دست یابی به حیات طیبه در آنان محقق ساخت.

دوشنبه 21/5/1392 - 14:10 - 0 تشکر 631602

محبت و مهرورزی
تحقق امر تربیت، اساسا منوط به ایجاد پیوند عاطفی بین مربی و متربی است. به همین دلیل خداوند در تربیت انسان ، محبت را به عنوان پیوندی محوری به کار می گیرد: « پس به زودی خداوند گروهی را می آورد که آنان را دوست می دارد و آنان نیز او رادوست می دارند.» (سوره مائده، آیه 54 )

در این آیه ابتدا از ابراز محبت خداو سپس از ابراز محبت آدمی نسبت به خدا سخن میگوید و این نشان می دهد که ابراز محبت مربی به دل بستگی متربی جهت می دهد و حاصل آن ظهور شیفتگی عمیق در متربی نسبت به مربی است. هنگامی که این شیفتگی حاصل شود ، می توان زمینه التزام  عملی فرد را به انجام امور فراهم آورد.

قرآن کریم، پیامراکرم (ص) و پیروان آن حضرت را با وصف مهرورزی، رحمت و عطوفت نسبت به یکدیگر معرفی می کردند: « محمد رسول الله والذین معه....رحماء بینهم » ( سوره فتح، آیه 31 )


در واقع محبت، مهربانی و نرم خویی پیامبر اکرم(ص) بوده است که دل ها را جذب می کرد و الفت می بخشید، چنان که خداوند در این خصوص می فرماید: « به لطف و رحمت الهی با آنان نرم خو و مهربان شدی، اگر درشت خوی و سخت دل بودی، بی شک از پیرامون تو پراکنده می شدند، پس از آنان در گذر و برایشان آمرزش بخواه.»


بنابراین یکی از معیارهایی که والدین باید در امر تربیت دینی فرزندان به آن توجه داشته باشند ، نرم خویی و مهربانی است که می تواند زمینه ایجاد انگیزه برای اهتمام به امر تربیت دینی را در فرزندان ارتقا بخشد و هم چنین این شاخص می تواندنشانگر دغدغه اصلی والدین در مسیر دست یابی فرزندان به سلامت جسم و روان و رسیدن آنان به سعادت دنیوی و اخروی باشد.
منبع : ماهنامه پیوند/نویسنده : دکتر سوسن کشاورز

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی