ورزش و تندرستی (بازدید: 413)
جمعه 14/4/1392 - 0:32 -0 تشکر 617821
اصطلاحات ورزش تنیس

http://www.daneshju.ir/forum/f787/t115970.html

ace:دربازی تنیس به شکل یکی درمیان،سرویس دراختیاریکی ازبازیکنان قرارمی گیرد.اگرسرویسی که بازیکن می زندبازیکن مقابل نتواندبه توپ برسد وباراکتش آن رابزندیعنی بازیکن سرویس زننده ace کزده.تمامی بازیکنان مطرح دنیای تنیس ace زن های قهاری هستند.چون شمابااینکاربهترین استفاده راازاینکه دارید گیم(game)رو سرو(serve)می کنیدمی بریدوبه جای اینکاردرگیریک rally بشید،بایک ضربه امتیاز رومی گیرید.

جمعه 14/4/1392 - 0:32 - 0 تشکر 617822

double fault:دوخطای پیاپی.درطرف مقابل ace،قراردارد.بازیکن سرویس زننده،دوفرصت برای زدن سرویس دارد.اگردرفرصت اول توپش رابه توربزندیابه خارج محدوده مشخص بفرستدوتوپش به اوت برود،این به معنای ازدست دادن امتیازنیست بلکه اوفرصت دومی برای زدن سرویس دارد.امااگردرفرصت دوم،بازهم توپ رابه اوت بزند(یاتور)آن وقت D.F می شود.یعنی مرتکب دوخطای متعدد وامتیازبه حریفش داده می شود.

جمعه 14/4/1392 - 0:33 - 0 تشکر 617823

Ad:مخفف Advantage به معنای برتری.دربازی تنیس نحوه امتیازات هرgame به این شکل است:15،30،40،وامتیازبرنده.فرض کنیدکه بازیکن سرویس زننده درسرویس خود ace می کند.حالا او 15-0 جلواست.اگردوحریف درامتیاز 40 مساوی شوند.آنوقت کسی که امتیازبعدی رابگیرد.برایش به جای عدد، ad دراسکوربردنوشته می شودیعنی حالااوبرتری دارداماهنوزبرنده گیم نیست.درتنیس درهرگیم شمابایدحداقل دوامتیازبیشترازحریف گرفته باشیدتاگیم راببرید.اگرشخصی که ad است امتیازبعدی راهم بگیردگیم رامی بردامااگرحریفش امتیازرابگیرد دوباره دوحریف 40 -40 مساوی می شوند.

جمعه 14/4/1392 - 0:34 - 0 تشکر 617824

break: اگربازیکنی سرویس حریفش را break کند یعنی اینکه درشرایطی که حریفش درآن گیم سرویس زننده بوده،اوگیم رابرده واین یک موفقیت برای اوبه حساب می آیدچراکه بازیکنی که سرویس رادراختیاردارد،برایش یک مزیت است.break point یعنی امتیازی که اگربازیکن بگیردگیم حریفش را break کرده.یعنی امتیازی که اگربگیردگیم رادرشرایطی که حریفش سرویس زننده گیم بوده می برد.

جمعه 14/4/1392 - 0:34 - 0 تشکر 617825

challenge:یکی ازاصطلاحات دیگری که زیادمی شنویم.اگربازیکنی توپی رابرندوداورآن رابه طورمثال اوت اعلام کنداواین فرصت راداردتا challenge کند.یعنی ازسرداورتقاضاکندکه بااستفاده ازبرنامه خاصی،ببیندکه آیاواقعاتوپ اوت شده یاخیر.اینکاربااستفاده ازبرنامه خاصی میسراست وجلوی دید همه تماشاچیان دقیقا محل فرود توپ دیده می شودتامشخص شودآیاواقعاتوپ اوت شده یاخیر.اگرداوراشتباه کرده باشد،امتیازی که بازیکن ازدست داده به اوبرگردانده می شود.هربازیکن 3 باردرطول هر ست(set)می تواند challenge کند.اگرchallege اودرست باشد،ازتعداد چلنج هایش کم نمی شود.اگرکاربه tie break بکشد،یک چلنج دیگرهم به چلنج هایش اضافه می شود.البته challenge درزمین های خاک رس وجودندارد.درآنجاجای توپ روی زمین می ماندواگربازیکن تقاضاکند،سرداورجای دقیق توپ رابررسی می کندو رای نهایی را اعلام می کند.

جمعه 14/4/1392 - 0:34 - 0 تشکر 617826

tie break:درهرست(set)هرکسی 6 گیم راببردبرنده ست می شودوبرنده حداقل بایددوگیم بیشترازحریفش ببرد.اگردوطرف 5 گیم راببرندبرنده بایددوگیم بیشترببردوبردن گیم ششم برای بردن ست کفایت نمی کند.اگر بازی 6-6 شودآنوقت کاربه tie break کشیده می شود.زمانی گفته می شودکه دریک ست بازی هردوطرف 6 تا گیم رابرده باشندوهرکسی درتای برک،زودتر7 امتیازبگیردبرنده ست می شود.البته اگرهردوطرف 6 امتیازبگیرندهرکسی زودتر 2 امتیازبیشترازحریفش بگیردبرنده می شودودرتای برک هم برنده حداقل باید دوامتیازبیشترازحریفش داشته باشد.

جمعه 14/4/1392 - 0:36 - 0 تشکر 617827


ace ::: امتیاز سرویس

ad court ::: زمین سرویس سمت چپ

(ad (advantage ::: امتیاز برتری

all ::: مساوی

alley ::: حاشیه اضافی زمین (در بازی دوبل)

American twist ::: سرویس چرخشی

Approach shot ::: ضربه تهاجمی به تور

backboard ::: دیوار تمرین تنیس

backcourt ::: پشت خط انتهای زمین

backhhand ::: بک هند، ضربه با پشت راکت

backroom ::: محوطه بین خط پایانی و دیوار

جمعه 14/4/1392 - 0:37 - 0 تشکر 617828


(backspin (underspin ::: چرخش توپ به عقب، پیچ زیر

backstop ::: حصار سیمی

backswing ::: تاب اولیه راکت (به سمت عقب)

(ball boy (ball girl ::: توپ جمع کن (پسر - دختر)

ball toss ::: پرتاب توپ به هوا برای زدن سرویس

baseline ::: خط انتهای زمین

baseline game ::: بازی در انتهای زمین

baseliner ::: بازیگر انتهای زمین

baselinesman ::: خط نگه دار خط عرضی

جمعه 14/4/1392 - 0:37 - 0 تشکر 617829


block volley ::: ضربه هوایی (والی) بدون حرکت راکت (بلوکه کردن توپ)

break ::: برگرداندن سریع سرویس

break point ::: امتیاز پایانی

butt ::: قسمت انتهای راکت

(center strap (center strop ::: نوار پهن تور

centermark ::: خط سرویس در انتهای زمین

chalk ::: پودر گچی خط کشی

change-over ::: تعویض زمین

cheat ::: موضع گیری برای دفاع

chop ::: ضربه بریده

جمعه 14/4/1392 - 0:37 - 0 تشکر 617830


clay ::: زمین تنیس خاک رس

club player ::: بازیکن باشگاهی

conditioning ::: بدن سازی (خاص تنیس) آمادگی جسمانی

contact point ::: نقطه تماس راکت با توپ

court ::: زمین تنیس (طول23/70 ،عرض 10/95 متر)

court surface ::: پوشاننده سطح زمین تنیس (انواع زمین تنیس)

court tennis ::: زمین تنیس

cover ::: آمادگی

crosscourt shot ::: ضربه به سمت مخالف

cut ::: کات، توپ قوسدار کوتاه

جمعه 14/4/1392 - 0:38 - 0 تشکر 617832


defending shampion ::: مدافع عنوان قهرمانی

defensive lob ::: توپ بلند و عمیق در بازی دفاعی

deliver ::: فرستادن توپ به هدف

deuce ::: دیوس: برابر در امتیاز 40

deuce court ::: زمین سرویس سمت راست

Devis Cup ::: جام بین المللی دیویس

dink ::: ضربه آهسته

double foult ::: خراب کردن پی در پی دو سرویس

doubles ::: بازی دوبل (دو به دو)، مسابقه چهار نفره (بازی دونفره)

drills ::: تمرین، الگوی تمرینی

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی