انجمن ها > انجمن حوزه علميه > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
حوزه علميه (بازدید: 2337)
دوشنبه 8/7/1387 - 20:4 -0 تشکر 61530
پایه اول( احکام) "

بسم الله الرحمن الرحیم
به حول و قوه ی الهی پایه اول حوزه را می خواهیم شروع کنیم.
دوستان اگه بپیوندن خوشحال میشیم اگه یه نفر هم باشه ادامه میدیم .
* نیت خدایی ان شاء الله اعضاء این تاپیک زیاد بخصوص دانش آموزان و دانشجویان  *
همون طور که در تاپیک گذشته دروس پایه اول گذاشتیم دوباره می زاریم.
خب ما اولین درس رو از روز پنجشنبه که احکام > آموزش فقه است شروع می کنیم .
فقط دوستان به آدرس زیر بروند و اعلام آمادگی کنند.
 http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=17257&threadID=59664&forumID=461
منتظر تک تک شما عزیزان جهت پیشبرد یکی از طرح ها علمدار ولایت هستم .
التماس دعا سایه رهبری پایدار

http://rahpoyvesal.blogfa.com
چهارشنبه 10/7/1387 - 12:40 - 0 تشکر 61864

سلام علیکم

احکام > آموزش فقه 

خب آموزش فقه 71 درس دارد که بدین شرح اند :

درس1:شناخت احكام

تقسیم احكام

 اقسام احكام تكلیفی

درس 2: اقسام واجب، اجتهاد

 اقسام واجب

مقدمات اجتهاد

درس3:تقلید

شرایط مرجع تقلید

راههای تشخیص اجتهاد و اعلمیت مرجع تقلید

عدول از مجتهدی به مجتهد دیگر

راههای بدست آوردن فتوای مجتهد

چند سأله

درس4:تقلید،احتیاط

وظیفه کسی که بدون تقلید عمل كرده

احتیاط

فرق بین احتیاط واجب و احتیاط مستحب

فرق حكم و فتوا

اختلاف فتوا با حكم

درس5:طهارت(1)

مقدمات نماز

وضو

احكام وضو

مسح سر

مسح پا

مسائل مشترک مسح سر و پا

درس6:وضوی ارتماسی

کیفیت وضوی افرتدی که دست یا پایشان قطع شده

شرایط وضو

برخی از دعاهای وضو

درس7:احكام شرایط وضو

شرایط آب وضو

شرایط اعضای وضو

شرایط كیفیت وضو

درس8:وضوی جبیره ای

درس9:احكام وضو

برای چه کارهایی باید وضو گرفت

چگونه وضو باطل می شود؟

بعضی از مستحبات و مكروهات وضو

درس10:غسل

كارهایی كه بر جنب حرام است

سوره های سجده دار قرآن:

انجام غسل

درس11:احكام غسل

غسلهای مستحب

درس12و13:غسلهای اختصاصی بانوان

حیض(قاعدگی)

نشانه های خون حیض

قاعدگی

استحاضه

اقسام استحاضه

وظیفه مستحاضه قلیله

وظیفه مستحاضه متوسطه

وظیفه مستحاضه كثیره

درس14:تیمم

در این موارد باید بجای وضو و غسل تیمم كرد

چگون تیمم كنیم؟

اعمال تیمم

چیزهایی كه تیمم بر آنها صحیح است:

شرایط صحت تیمم

احكام تیمم

درس15:طهارت(2)

نجاسات

احكام مردار

حکم اشیاء چرمی

فرآورده های لبنیاتی

درس16:نجاسات

احكام خون

شراب

كافر

چگونه چیز پاك نجس می شود؟

درس17:مطهرات(1)

چگونه چیز نجس پاك می شود؟

آب

احكام اب مضاف

اقسام آب مطلق

احكام آب قلیل

احکام آب کر، جاری، چاه و باران

برخی از خصوصیات باران

احکام شک در آب

درس18:مطهرات(2)

چگونگی تطهیر اشیاء نجس با آب

تطهیر آب نجس

نجس تطهیر زمین نجس

آب كشیدن حبوبات

درس19:مطهرات(3)

زمین

آفتاب

استحاله

انتقال

اسلام

تبعیت

برطرف شدن عین نجاست

استبراء حیوان نجاستخوار

غایب شدن مسلمان

احکام تخلی ( توالت رفتن)

درس21:وقت نماز

نمازهای واجب

وقت نمازهای یومیه

وقت فضیلت نمازهای یومیه

وقت نمازهای غیریومیه

احكام وقت نماز

درس 22: قبله، لباس نمازگزار

قبله،لباس نمازگزار

راههای تشخیص قبله

تابش خورشید و تعیین قبله

وظیفه کسی که جهت قبله را نمی داند

لباس نمازگزار

ادامه دارد ...

http://rahpoyvesal.blogfa.com
چهارشنبه 10/7/1387 - 12:42 - 0 تشکر 61865

ادامه از پست قبل

درس 23: مکان نمازگزار

احكام مكان نمازگزار

ااحکام مسجد

درس24:اذان و اقامه،واجبات نماز

واجبات نماز

فرق بین ركن و غیرركن

عدول از نیت

تكبیره الاحرام

درس 35: واجبات نماز(2)

قیام

قرائت

جابجایی حمد و تسبیحات

بعضی از مستحبات قرائت

درس26:واجبات نماز(3)

ذكر

ركوع

وظیفه كسی كه نمی تواند به طور معمول ركوع كند

فراموش كردن ركوع

برخی از مستحبات ركوع

سجود

درس27:واجبات نماز(4)

سجده

وظیفه كسی كه نمی تواند بطور معمول سجده كند

مستحبات سجده:

:سجده واجب قرآن

سلام

ترتیب

قنوت

تعقیب نماز

درس 28: مبطلات نماز

احكام مبطلات نماز

چیزهایی که در نماز مکروه است:

درس29:شكیات نماز(1)

اقسام شک در نماز

شك در اجزای نماز

(3)شكهایی كه نماز را باطل می كند:

(4)شكهایی كه نماز را باطل می كند:

درس30و31:شكیات نماز(2)

شکهایی که نباید به آنها اعتنا كرد

شك در اصل نماز

حکم گمان در نماز

نماز احتیاط

سجده سهو

اجزای فراموش شده نماز

درس32:نماز مسافر

درس 33: نماز مسافر،نماز قضا

در این مكانها نماز تمام است

وطن کجاست

قصد 10روز

مسافری که نمازش را تمام خوانده

غیرمسافری كه نمازش را شكسته خوانده

اماکن تخییر

نمازقضا

درس34:نماز جماعت(1)

اهمیت نماز جماعت

شرایط نماز جماعت

شرایط امام جماعت

درس 35: نماز جماعت (2)

اقتدا كردن

چگونگی پیروی ماموم از امام جماعت:

: برخی از مستحبات و مكروهات نماز جماعت:

درس 36: نماز جمعه

اهمیت نماز جمعه

شرایط نماز جمعه

محتوای خطبه ها

ویژگیهای امام جمعه

وظیفه نمازگزاران جمعه:

درس37:نمازآیات،نمازهای مستحب

چگونگی نماز آیات

احكام نماز آیات

نماز غفیله

نمازهای یومیه

نماز عید

درس38:روزه

روزه های واجب

روزه های حرام

روزه های مكروه

نیت روزه

مبطلات روزه

ادامه دارد ....

http://rahpoyvesal.blogfa.com
چهارشنبه 10/7/1387 - 22:21 - 0 تشکر 61959

ادامه پست قبل

درس39:مبطلات روزه

خوردن و آشامیدن

آرساندن غبار غلیظ به حلق

دروغ بستن به خدا و پیغمبر

فرو بردن تمام سر در آب

قی کردن

استمناء

باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح

باقی ماندن بر حیض و نفاس

کارهایی که بر روزه دار مكروه است

درس40:قضا و كفاره روزه

روزه قضا

كفاره روزه

درس 41: روزه مسافر، اعتکاف

راههای ثابت شدن اول ماه

اعتكاف

اشرایط اعتكاف

احکام اعتكاف

امحرمات اعتكاف

درس42:زكات

حدنصاب

نصاب غلات

نصاب دامها و مقدار زكات آنها

نصاب طلا و نقره

درس43:مصرف زكات

احكام مصرف زكات

زکات فطره

درس44:خمس(1)

سال خمسی

خمس سرمایه

درس45:خمس(2)

گنج

مال حلال مخلوط به حرام

جواهری كه با غواصی به دست آمده

غنیمت

زمینی كه كافر ذمی از مسلمانی خریداری كند

پی آمدهای ندادن خمس

مصرف خمس

درس46و47:حج

شرایط وجوب حج

اقسام حج

اعمال عمره تمتع

توضیح اعمال عمره و حج

محرمات احرام

اعمال عمره مفرده

درس48و49:امربه معروف ونهی از منكر،دفاع

امر به معروف و نهی از منكر

شرایط امربه معروف و نهی از منكر

مراتب امربه معروف و نهی از منكر

آداب امربه معروف ونهی از منكر

دفاع از اسلام و کشورهای اسلامی

دفاع از جان و حقوق شخصی

آموزش فنون نظامی

خدمت سربازی

اجازه پدر برای رفتن به سربازی

درس50:خریدوفروش(1)

خرید و فروش واجب

خرید و فروش مستحب

خرید و فروش حرام

خرید و فروش مكروه

مستحبات خرید و فروش

مكروهات خرید و فروش

احکام خرید و فروش

احكام معامله نسیه

درس 51: خرید و فروش(2)

احكام معامله سلف .

احكام معامله

بوی

خرید و فروش چك و سفته

درس 52: خرید و فروش(3)

خیارات معامله

بیع شرط

شفعه

درس53:اجاره،جعاله،سرقفلی،قرض

تعریف اجاره

شرایط مالی که اجاره می دهند

احكام اجاره

اقسام جعاله

سرقفلی

قرض

اقسام قرض

احكام قرض

درس54:رهن،حواله،ضمانت،كفالت

رهن

ضمان

كفالت

درس55:وكالت،حجر،ودیعه،عاریه

شرایط وكالت

احکام وكالت

حجر

ودیعه

عاریه

درس56:شركت،مضاربه

تعریف شركت

احكام شركت

اتعریف مضاربه

شرایط مضاربه

احكام مضاربه

اضمان عامل و عدم آن در مضاربه

درس57:مزارعه،مساقات

شرایط مضارعه

احكام مزارعه

مساقات

شرایط مساقات

ادامه دارد...

http://rahpoyvesal.blogfa.com
چهارشنبه 10/7/1387 - 22:23 - 0 تشکر 61960

درس58:نذر،قسم،صدقه،هبه،صلح

نذر

كفاره تخلف نذر

قسم خوردن

صدقه

 هبه

صلح

درس59:كفارات،اشیاء،پیدا شده

اقسام كفاره

كفارات

اشیاء پیدا شده

گم شدن كفش

درس60:خوردن و آشامیدن

احكام خوراكیها

اجزاء حرام حیوانات حلال گوشت

درس61:خوردن و آشامیدن(2)

آداب غذا خوردن

آداب آب نوشیدن

ذبح و شکار حیوانات

دستور ذبح حیوان

دستور کشتن شتر

شكار با اسلحه

شكار با سگ شکاری

صید ماهی

محرم ونامحرم

محارم نسبی

محارم سببی

محارم رضاعی

احکام نگاه کردن

پوشش

درس63:ازدواج

همسرشایسته

همسرناشایسته

عقد ازدواج

عقیقه

طلاق

شرایط طلاق

اقسام طلاق

عده طلاق

عده وفات

درس64:وقف،وصیّت

اقسام وقف

شرایط وقف

احكام وقف

متولی وقف كیست؟

فروش مال وقفی

وصیت

متن وصیتنامه

درس65:احكام اموات

احكام محتضر

مستحبات پس از مرگ

واجبات پس از مرگ

غسل میّت

حنوط

كفن میت

نماز میت

درس66:احكام اموات(2)

تشییع جنازه و آداب آن

وظایف صاحب عزا

كیفیت دفن میت

مکانهایی که دفن میت جایز نیست

آداب دفن

آحكام شهید

مخارج كفن و دفن

نبش قبر

درس67:ارث

مصارف تركه (اموال)میت

اطبقات ارث

سهام ورثه

انواع سهم

اقسام وارث

سهام مفروض و صاحبان آنها

توارث همسران

درس68:قضاوت و شهادت

شرایط قاضی

وظایف قاضی

شرایط مدعی

شرایط مدعی علیه

راههای ثبوت حق یا جرم

شرایط شهادت

شرایط شهود

شرایط اقرار

شرایط مقر

شرایط قسم

درس69:حدود و تعزیرات

تعریف حد

برخی گناهانی كه حد دارد و حد هریك از آنها

تعزیرات

تعریف تعزیر

فرق حد وتعزیر

درس70:قصاص و دیات

شرایط قصاص قتل

چگونگی قصاص قتل

شرایط قصاص عضو

دیات

موجبات دیه

دیه قتل

سقط جنین

درس 71: احکام برخی گناهان(1)

غصب

دروغ

غیبت

غنا

رقص

ستم و کمك به ستمكاران

رشوه

قمار

قمار ریش تراشی

عقیم سازی

تخلف از مقررات دولت اسلامی

مسائل متفرقه

http://rahpoyvesal.blogfa.com
چهارشنبه 10/7/1387 - 22:27 - 0 تشکر 61961

پیشگفتار

پیشگفتار

بسم الله الرحمن الرحیم

«فَلَوْ لاَنَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُواْ فِی

اَلدِّیْنِ وژ لِیُنْذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ

یَحْذَرُونَ». (سوره توبه، آیه 122)

در طول تاریخ، مصلحان و نیک اندیشان همواره در فکر پی ریزی و تشکیل جامعه ای بوده اند که در آن ارزشها حاکم گردد و زشتیها زدوده شود و برای رسیدن به این مقصود و تشکیل چنین جامعه ای ـ که از آن گاهی به «مدینه فاضله» تعبیر کرده اند ـ قوانین و مقرراتی نیز اندیشیده اند تا افراد جامعه در زندگی فردی و اجتماعی خود و چگونگی استفاده از طبیعت و ارتباط با همنوعان، راه درست را طی کنند و از کجروی و تجاوز به حقوق دیگران بپرهیزند.

اسلام به عنوان آخرین مکتب تضمین کننده سعادت بشر، زیرنای تشکیل چنین جامعه ای را «اعتقاد صحیح» می داند و برای سالم سازی اندیشه و اعتقاد انسانها، اصول خاصی مقرر کرده که پیروان آن، باید به آنها باور داشته باشند، اصول که آغاز و پایان هستی را مشخص می کند و انسانها را از افکار پوچ و خیالهای بیهوده می رهاند و به زندگی هدفدار راهنمایی می کند.

البته اسلام، تنها اعتقاد صحیح را کارساز نمی داند، بلکه مردم در مرحله «عمل» و رفتار نیز باید راه درست را از نادرست بازشناسند و خوبیها را عمل کنند و از بدیها

آموزش فقه بپرهیزند. 1 آنچه عهده دار این بخش از برنامه های اسلام است «فقه» یا «احکام» نام دارد، که در حقیقت مجموعه قوانین عملی اسلام است و از وحی الهی سرچشمه گرفته و با بیان معصومان علیهم السلام تفسیر و تبیین شده اند، قوانینی که تغییر ناپذیر است و تمام موضوعات و مصادیق خارجی و حوادث واقعه 2 را در بر می گیرد، بی آن که به اصول آن خدشه ای وارد شود. 3

یکی از درسهای زنده و اساسی مدارس علوم دینی، همواره در راستای شناخت این قوانین بوده است و می توان گفت: یکی از پایه های اصلی تشکیل مجامع علمی اسلامی، علم فقه است و فقیهان، از ارزشمندترین دانشمندان علوم اسلامی به شمار می روند و نام آنها همیشه بر تارک تاریخ حوزه های علمی می درخشد و به گفته امام خمینی قدس سره:

«صدها سال که روحانیت اسلام تکیه گاه محرومان بوده است، همیشه مستضعفان از کوثر زلال معرفت فقهای بزرگوار سیراب شده اند». 4

حوزه های علمیه و فقهای بزرگوار اسلام، در طول تاریخ برای حفظ فقاهت اسلامی و دفاع از شریعت مقدس، تلخیها و سختیهای بسیار به جان خریده اند. چه بسیار کتابها که در وضعیت تقیه و یا گوشه زندان نگاشته شده، 5 و چه بسیار کتابخانه ها که حاصل صدها سال رنج و تلاش آنان بوده، به تاراج رفته یا در آتش خشم و کینه دشمنان سوخته است 6 و بالاتر از همه چه بسیار بزرگانی که در راه آرمان و حفظ دین خدا سر و جان دادند و خون سرخشان، اوراق کتاب فقاهت را رنگین کرد و گاه اجسادشان را سوزاندند و

ادامه دارد...

1 ـ قال علی علیه السلام: «الایمان معرفة بالقلب، و قول باللسان و عمل بالارکان». (شرح نهج البلاغه، ج 19، ص 51).

2 ـ اشاره به نوشته حضرت ولی عصر (عج) است که راویان احادیث اهل بیت علیهم السلام را مرجع این گونه حوادث معرفی کرده اند. (وسائل الشیعه، ج 18، ص 101).

3 ـ عن الصادق علیه السلام: «... حتّی جاءَ محمد صلی الله علیه و آله و سلم فجاء بالقرآن و بشریعته و منهاجه فحلاله حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة...» (اصو لکافی، ج 2، ص 17، حدیث 2).

4 ـ صحیفه نور، ج 21، ص 89.

5 ـ مانند کتاب «اللمعة الدمشقیه» تألیف فقیه نامدار محمد بن مکی العاملی معروف به «شهید اول».

6 ـ مانند کتابخانه شیخ طوسی در بغداد.

http://rahpoyvesal.blogfa.com
چهارشنبه 10/7/1387 - 22:30 - 0 تشکر 61962

ادامه از پست قبل ...

پیشگفتار خاکسترش را به باد دادند! 1 اما آنان با همه این مشکلات و سختیها، هرگز از پای ننشستند و دست از تلاش نکشیدند و سمائل فقهی را پس از استنباط از منابع آن، همچون گوهر گرانبهایی حفظ کردند و به نسلهای بعد از خود انتقال دادند. و همواره با تلاش فراوان و دقتهای بی نظیر، با کشف فروع مختلف فقهی و تبویب آنها و تطبیق بر عناوین و مصادیق آن همیشه رهگشای امت اسلامی بوده و هستنند. 2

گفتی است در صحنه نگارش و آموزش در حوزه های علوم دینی، برای رشته های مختلف علمی از جمهل «فقه» کتابهای ویژه ای برای سطوح مختلف آموزشی به رشته تحریر در آمده است.

آموزش فقه در حوزه های علمیه به سه مرحله تقسیم می شود و در هر مرحله کتابهایی برای تدریس یا مطالعه نگاشته شده است:

فقه غیر استدلالی، مانند: «رساله توضیح المسائل» و «تحریر الوسیله» و «العروة الوثقی». 3.

فقه نیمه استدلالی، مانند: «الروضة البهیه» 4 و «شرایع الاسلام» 5.

فقه استدلالی، مانند: «جواهر الکلام» 6 و «الحدائق الناضره» 7.

و در عرصه ابلاغ احکام به افراد جامعه و ترویج احکام شرعی نیز عالمان دین

ادامه دارد...

* دوستان صحبت در رابطه با این تاپیک دارند به آدرس زیر بروند.

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=17257&threadID=59664&forumID=461

1 ـ همچون شهید اول.

2 ـ در پایان این مقدمه فهرست کوتاهی از نام و مشخصات و آثار فقهای شیعه از آغاز عصر غیبت امام زمان (عج) تا زمان امام خمینی (قدس سره) آمده است.

3 ـ کتابی است در فقه که بخش عمده مسائل فقهی را در بر دارد و در حد خود، از نظر برخورداری از فروع مسائل، کم نظیر است. تألیف فقیه بزرگوار سید محمد کاظم یزدی.

4 ـ کتابی در فقه، تألیف دانشمند گرانقدر، زین الدین علی بن احمد عاملی معروف به «شهید ثانی». این کتاب شرحی است بر کتاب «اللمعة الدمشقیه» تألیف شمس الدین محمد بن مکی معروف به «شهید اول».

5 ـ کتابی در فقه، تألیف علامه محقق، جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید معروف به «محقق حلی». نویسنده در این کتاب، تنظیم جدیدی برای مسائل فقه پدید آورده و سالها از متون درسی حوزه علمیه بوده است.

6 ـ دائرة المعارف بزرگ فقه شیعه، تألیف فقیه سخت کوش، شیخ محمد حسن نجفی، این کتاب از مآخذ و منابع فقه شیعه است.

7 ـ تألیف محدث ارزشمند و فقیه گرانمایه، شیخ یوسف بحرانی، که یکی از کتابهای تفصیلی فقه شیعه می باشد.$$$

http://rahpoyvesal.blogfa.com
جمعه 12/7/1387 - 13:15 - 0 تشکر 62339

سلام علیکم

دوستان موقتا بحث متوقف میشه تا در تاپیک ناگفته های انجمن تصمیم گیری شه .

http://rahpoyvesal.blogfa.com
دوشنبه 29/7/1387 - 11:20 - 0 تشکر 66331

سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِیمٍ

سلام

این لینک رو هم نگاه کنید

 

باید بروم در خلوت سرخ

تا بتوانم  ترانه ی آگاهی بخوانم

و خدا است تنها پناهم

خلوت، تولد حقیقتم خواهد شد

 

دوشنبه 30/10/1387 - 0:11 - 0 تشکر 83753

به نام خالق زیبایی ها

دستتون درد نكنه خیلی كامله

ممنون

سال و مال و فال و حال         اصل و نسل و بخت و تخت

           باشدت بر شهریاری بر مراد و بر دوام

سال خرم ، مال وافر ، حال خوش          اصل ثابت ، نسل باقی ، تخت رام

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی