انجمن ها > انجمن ادبيـــات > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
ادبيـــات (بازدید: 7240)
پنج شنبه 30/3/1392 - 15:34 -0 تشکر 613428
شعر نیمه شعبان

(نیمه شعبان مبارک)

نیمه شعبان ، طلوع نور ایمان

روز میلاد گل محبوب یزدان

منجی عالم ، صفا بخش دل و جان

میوه باغ ولایت ، شد نمایان

نیمه شعبان مبارک نیمه شعبان مبارک

 

نیمه شعبان ، گل شادی شکوفا

نور حق از چهره مهدی هویدا

نغمه شادی رسد از عرش اعلی

قائم آل محمد شد به دنیا

نیمه شعبان مبارک نیمه شعبان مبارک

 

نیمه شعبان ،رسد لطف الهی

صوت قرآن و مناجات الهی

دیده نرگس شده روشن زمهدی

حجّت حق زین تولد شد تجلّی

نیمه شعبان مبارک نیمه شعبان مبارک

 

نیمه شعبان ، فروغ دین پدیدار

سیل اشک بر گونه ها از شوق دیدار

چشم امت تا سحر پیوسته بیدار

چون به دنیا آمده معشوق دادار

نیمه شعبان مبارک نیمه شعبان مبارک

 بهروز _ رها

 

 

 
پنج شنبه 30/3/1392 - 15:35 - 0 تشکر 613429

 شعر نیمه شعبان, اشعار زیبا درباره امام زمان

بده ساقی می باقی به عشق خسرو خوبان

بزن مطرب نی و بربط كه آمد نیمه شعبان

قدر قدرت شهی آمد، علی فطرت، مهی آمد

بده ساقی می باقی به عشق خسرو خوبان

بزن مطرب نی و بربط كه آمد نیمه شعبان

قدر قدرت شهی آمد، علی فطرت، مهی آمد

چه قدرت، قدرت مطلق، چه فطرت، فطرت یزدان

تولد یافت مولودی ز امر قادر یكتا

كه از نور جمال او جهان شد روضه رضوان

خطش مشكین و لب غنچه، رخش زیبا قدش فتنه

چه قامت، قامت رعنا، چه صورت، صورت رخشان

زچشم و روی نیكویش توانم اینقدر گویم

كه رویش قبله‌ی دلها و چشمش چشمه‌ی حیوان

زلطف و رحمتش باشد، زبان الكن، قلم عاجز

چه لطفی، لطف بی‌منت، چه یاری،‌یاور یاران

بگو از من تو ای ساقی بآن سرو سهی بالا

توئی آقا، توئی مولا، بخلق عالم امكان

بجانم او بود، جانانكه جان عالمش قربان

بدردم او بود درمان، چه دردی، درد بی‌درمان

توئی سرور، توئی رهبر، توئی نوباوه حیدر

توئی سلطان بحر و برّ، ولی حضرت سبحان

توئی لطف و توئی جود و توئی رحم و توئی رحمت

توئی دریای بخشایش، توئی فیض و توئی احسان

توئی علم و توئی عالم، توئی حلم و توئی دانش

توئی دُرّ و توئی گوهر، توئی لؤلؤ توئی مرجان

توئی محرم، توئی همدم، توئی فخر بنی آدم

توئی یار و توئی یاور، توئی غمخوار غمخواران

تویئ شاخص، توئی شامخ، توئی شافع، توئی راكع

توئی قائم، توئی غائب، توئی پیدا، توئی پنهان

بود مهدی تو را نام و بود شهرت تو را هادی

توئی مهر و توئی ماه و توئی خورشید نور افشان

توئی عدل و توئی عادل، توئی عقل و توئی عاقل

توئی فضل و توئی فاضل، ‌توئی شاهنشه خوبان

كلام نغز و دلجویت بود شیرین و روح افزا

چرا؟ چونكه توئی ناطق، چه ناطق؟ ناطق قرآن

ز درد انتظارت جای اشك از دیده خونبارم

شتابی كن كه رفت ای شه زكف دین و زدل ایمان

ترا از جان و دل چا كرد و صد عیسی، دو صد موسی

كنیز درگهت حور و فلك عبد و ملك دربان

زبان را جای گویایی نباشد بهر ژولیده

چرا؟ چونكه نباشد گفتن مدح تو شه آسان

حسن فرح بخشیان (ژولیده‌ی نیشابوری)

پنج شنبه 30/3/1392 - 15:39 - 0 تشکر 613430

File:Narcissus-closeup.jpg
این بشارت به دل از غیب بسی میآید                   که به یاری جهان دادرسی میآید


رهزنان ره دین را عسسی میآید                        مژده ای دل که مسیحا نفسی میآید


                                 که ز انفاس خوشش بوی کسی میآید


دوشم این مژده رسید از ملک العرش به گوش   کز غم هجر مکن شکوه و افغان و خروش


کاید از پرده برون پادشه برقع پوش               از غم و درد مکن ناله و فریاد که دوش


                                    زده ام فالی و فریادرسی میآید


نوگل گلشن نرگس که برش گل چون خس              آید از پیش و مسیحا پی یاری از پس


شمع رویش سبب گرمی بزم همه کس                   ز آتش وادی ایمن نه منم خرم و بس


                                   موسی اینجا به امید قبسی میآید


ای شه دین که به غیر تو دگر یاری نیست     جز تا ما را به جهان سرور و سالاری نیست


گرم ماننده بازار تو بازاری نیست              هیچکس نیست که در کوی تواش کاری نیست


                                 هر کس اینجا به طریق هوسی میآید


یار در پرده و از پرده برون بس غوغاست      همه کس دلبر نادیده خود را جویاست


نقطه دایره کون و مکان ناپیداست                 کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست


                                اینقدر هست که بانگ جرسی میآید


خوشدلا خوشدلی شیعه بود در شعبان                 که بود مطلع آن ماه هدی نیمه آن


بهر صید دل ما میرسد آن شاه زمان                  یار دارد سر صید دل حافظ یاران


                                 شاهبازی به شکار مگسی میآید


خوشدل تهرانی
پنج شنبه 30/3/1392 - 15:42 - 0 تشکر 613431

الا یا ایها العالم بیارائید محفل‌ها


كه آمد نیمه‌ی شعبان و حل گردید مشكل‌ها


هزاران كشتی شادی زده پهلو به ساحل‌ها


ببندد كاروان غم به سوی گور محمل‌ها


بیا ساقی لبالب كن زمی پیمانه دل را


كه از گلبانگ جاء الحق فراری گشت باطل‌ها


احد با میم پیوند اخوت بست و احمد شد


گل نرجس شكوفا گشت و هم نام محمد شد


قلم در دست من امشب نوای دیگری دارد


سخن در طبع من قدر و بهای دیگری دارد


لبم بر ذكر حق حمد و ثنای دیگری دارد


دلم شوق لقای دلربای دیگری دارد


فضای سامرا حال و هوای دیگری دارد


زمین و آسمان امشب صفای دیگری دارد


احد با میم پیوند اُخوت بست و احمد شد


گل نرجس شكوفا گشت و هم نام محمد شد


بیا در بزم ما ای دل ببین قدرت نمائی را


زخود بیگانه شو دریاب فیض آشنایی را


مهیای گدائی كن تو كشكول گدائی را


زیمن مقدم مهدی ببین لطف خدائی را


بگردش آر، ای ساقی تو آن جام طلائی را


كه نوشم باده و گویم حدیث دل ربائی را


 حسن فرح بخشیان (ژولیده‌ی نیشابوری)

پنج شنبه 30/3/1392 - 15:42 - 0 تشکر 613432

بده ساقی می باقی به عشق خسرو خوبان


بزن مطرب نی و بربط كه آمد نیمه شعبان


قدر قدرت شهی آمد، علی فطرت، مهی آمد


چه قدرت، قدرت مطلق، چه فطرت، فطرت یزدان


تولد یافت مولودی ز امر قادر یكتا


كه از نور جمال او جهان شد روضه رضوان


خطش مشكین و لب غنچه، رخش زیبا قدش فتنه


چه قامت، قامت رعنا، چه صورت، صورت رخشان


زچشم و روی نیكویش توانم اینقدر گویم


كه رویش قبله‌ی دلها و چشمش چشمه‌ی حیوان


زلطف و رحمتش باشد، زبان الكن، قلم عاجز


چه لطفی، لطف بی‌منت، چه یاری،‌یاور یاران


بگو از من تو ای ساقی بآن سرو سهی بالا


توئی آقا، توئی مولا، بخلق عالم امكان


بجانم او بود، جانانكه جان عالمش قربان


بدردم او بود درمان، چه دردی، درد بی‌درمان


توئی سرور، توئی رهبر، توئی نوباوه حیدر


توئی سلطان بحر و برّ، ولی حضرت سبحان


توئی لطف و توئی جود و توئی رحم و توئی رحمت


توئی دریای بخشایش، توئی فیض و توئی احسان


توئی علم و توئی عالم، توئی حلم و توئی دانش


توئی دُرّ و توئی گوهر، توئی لؤلؤ توئی مرجان


توئی محرم، توئی همدم، توئی فخر بنی آدم


توئی یار و توئی یاور، توئی غمخوار غمخواران


تویئ شاخص، توئی شامخ، توئی شافع، توئی راكع


توئی قائم، توئی غائب، توئی پیدا، توئی پنهان


بود مهدی تو را نام و بود شهرت تو را هادی


توئی مهر و توئی ماه و توئی خورشید نور افشان


توئی عدل و توئی عادل، توئی عقل و توئی عاقل


توئی فضل و توئی فاضل، ‌توئی شاهنشه خوبان


كلام نغز و دلجویت بود شیرین و روح افزا


چرا؟ چونكه توئی ناطق، چه ناطق؟ ناطق قرآن


ز درد انتظارت جای اشك از دیده خونبارم


شتابی كن كه رفت ای شه زكف دین و زدل ایمان


ترا از جان و دل چا كرد و صد عیسی، دو صد موسی


كنیز درگهت حور و فلك عبد و ملك دربان


زبان را جای گویایی نباشد بهر ژولیده


چرا؟ چونكه نباشد گفتن مدح تو شه آسان


 حسن فرح بخشیان (ژولیده‌ی نیشابوری)

پنج شنبه 30/3/1392 - 17:31 - 0 تشکر 613508

شعر نیمه شعبان, اشعار مهدویت


اشعارنیمه شعبان
مژده ای دل که شب نیمه شعبان آمد


بر تن مرده و بی جان جهان جان آمد


بانگ تکبیر نگردرهمه عالم بر پاست


همه  گویند  مگر  جلوه  یزدان   آمد


اززمین نوربه بالا رود امشب زیرا


نور خورشید امامت همه  تابان  آمد


قائم آل محمد (عج)گل گلزار رسول


حجه بن الحسن (عج)آن مظهر ایمان آمد

قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را!
این باران است که باعث رشد گل ها می شود نه رعد و برق!!!


پنج شنبه 30/3/1392 - 17:31 - 0 تشکر 613509


شعر نیمه شعبان, اشعار مهدویت


اشعارنیمه شعباناللهم عجل الولیک الفرج


             صبحدم پیك مسیحا دم جانان آمد             


گفت برخیز كه آرام دل و جان آمد


سحر از پرده نشینان حریم خلوت               


نغمه برخاست كه شاهنشه خوبان آمد


عاشقان را رسد این طرفه بشارت زسروش             


كه سحرگاه شب نیمه شعبان آمد


مى ‏كند مرغ سحر زمزم بر شاخ گل             


كه ز نرگس ثمرى پاك بدوران آمد


وارث تاج نبى اوست كه با دعوت حق             


بهر افراشتن پرچم قرآن آمد


شهسواریست كه با صولت و بازوى على             


از پى كشتن كفار به میدان آمد


مظهر صلح حسن اوست كه با حلم حسن             


پى آرامش دلهاى پریشان آمد


آنكه اندر رگ او خون حسین بن علیست             


پى خونخواهى سالار شهیدان آمد


در ره زهد و عبادت چو على بن حسین             


سوى حق قافله راسلسله جنبان آمد


علم باقر همه در اوست كه با مشعل علم             


رهبر جامعه بى سر و سامان آمد


تا ز ناپاك كند مذهب صادق را پاك             


مظهر راستى و پاكى و ایمان آمد


هم چو كاظم كه بود قبله حاجات و مراد             


دردمندان جهان را پى درمان آمد


چون رضا تا كه كند از رنگ علوم             


وارث افسر سلطان خراسان آمد


اوست سرچشمه تقوا و فضیلت چو جواد             


منبع فیض و جوانمردى و احسان آمد


هادى وادى حق كز پى ارشاد بشر             


با چراغ خرد و دانش و عرفان آمد


یادگار حسن عسگرى پاك سرشت             


كه جهان را كند از عدل گلستان آمد


قائم آل محمد شه اقلیم وجود             


كه بفرمانده ى عالم امكان آمد


طبع خاموش رسا باز چو مرغان چمن             


پى تبریك چنین شاد و غزلخوان آمد

قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را!
این باران است که باعث رشد گل ها می شود نه رعد و برق!!!


پنج شنبه 30/3/1392 - 17:32 - 0 تشکر 613510

شعر نیمه شعبان, اشعار مهدویت


اشعارنیمه شعباناللهم عجل الولیک الفرج


شبی را به خوابم بیا، نازنین!


دلم را پُر از بوی خورشید کن


بیا چشمه غصه‌های مرا


پُر از جوششِ شعر امید کن


بیا که جهان، زیر هر گام تو


پُر از رویش سبزه‌ها می‌شود


دلِ آسمان، پُر زِ رنگین کمان


زمین، غرق ذکر خدا می‌شود

قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را!
این باران است که باعث رشد گل ها می شود نه رعد و برق!!!


پنج شنبه 30/3/1392 - 17:32 - 0 تشکر 613511

شعر نیمه شعبان, اشعار مهدویت


اشعارنیمه شعباناللهم عجل الولیک الفرج


بی‌قرار تؤام و در دل تنگم گِله‌هاست


آه! بی‌تاب شدن عادت کم حوصله‌هاست


مثل عکس رُخ مهتاب که افتاده در آب


در دلم هستی و بین من و تو فاصله‌هاست


بی‌تو هر لحظه مرا، بیم فرو ریختن است


مثل شهری که به روی گُسل زلزله‌هاست


آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟


دیدنت آرزوی روز و شب چلچله‌هاست


باز می‌پرسم از آن مسئلة دوری و عشق


و ظهور تو جواب همة مسأله‌هاست

قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را!
این باران است که باعث رشد گل ها می شود نه رعد و برق!!!


پنج شنبه 30/3/1392 - 17:34 - 0 تشکر 613512


شعر نیمه شعبان, اشعار مهدویت


اشعارنیمه شعباناللهم عجل الولیک الفرج


کسی می‌آید


کسی می آید از یک راه دور آهسته آهسته


شبی هم می کند زینجا عبور آهسته آهسته


غبار غربت از رخسار غمگین دور می سازد


و ما را می کند غرق سرور آهسته آهسته


دل دریایی ما را به دریا می برد روزی


به سان ماهی از جام بلور آهسته آهسته


ازین رخوت رهایی می دهد جانهای محزون را


درونها می شود پر شوق و شور آهسته آهسته


نسیم وحشت پاییز را قدری تحمل کن


بهار آید اگر باشی صبور آهسته آهسته


کسی می آید و می گیرد احساس خدایی را


ز انسانهای سرشار از غرور آهسته آهسته


فنا می گردد این تاریکی و محنت ز دنیامان


ز هر سو می دمد صدگونه نور آهسته آهسته


به سر می‌آید این دوران تلخ انتظار آخر


و ناجی می کند اینجا ظهور آهسته آهسته


ز الطاف خداوندی حضورش را تمنا کن


که او مردانه می یابد حضور آهسته آهسته

قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را!
این باران است که باعث رشد گل ها می شود نه رعد و برق!!!


پنج شنبه 30/3/1392 - 17:34 - 0 تشکر 613513نیمه شعبان سرود زندگی است نیمه شعبان فرار از بردگی است


نیمه شعبان سلامی از خــــدا                      بر همه افراد شهر بنــدگی است


نیمه شعبان امیــــد خستگان       مقصدی‌برجاده‌های‌خستگی‌است


نیمه شعبان چو كالائی گــران نوبـر بـازارهـای كهنه‌گی است


نیمه شعبان چو حصنی استـوار                 قلعه‌ای با سردر همبستگی است


نیمه شعبان چنــان یك سرپناه   آخرین امید در بیچـارگی است


نیمه شعبان به سـان مشعــلی                   در افق‌های سیاه زندگــی است


نیمه شعبـان بـرای مسـلمـین  سـالـروز خلقت آزادگـی است


نیمه شعبان بـرای دین حــق بیرقی بر قلّـهء دلـدادگـی است


نیمه شعبان سر آغــاز فـرج                     برسپاه مسلمین آمــادگـی است


نیمــه شعبان بـه‌ سـان دشمنی  بهر بی‌دردیّ واشرف‌زادگی است


نیمه شعبان غدیر و بعثت است  جلوهء خم در كمال سادگی است


نیمه‌شعبان چو خورشیدی منیر                نوربخش عمر ظلمت دیدگی است


نیمه‌شعبان نه‌یك روزاست وبس  بلكه با تـاریخ در پیوستگی است


نیمه شعبان،خدا داند كه چیست  بر ثُـرائی قدر آن در تیرگی است


قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را!
این باران است که باعث رشد گل ها می شود نه رعد و برق!!!


برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی