براى تو كافى است كه راه و رسم زندگى پیامبر اسلام (صلى اللّه علیه و آله و سلّم) را اطاعت نمایى، تا رهنماى خوبى براى تو در شناخت بدی‏ها و عیب‏هاى دنیا و رسوایی ‏ها و زشتى ‏هاى آن باشد، چه اینكه دنیا از هر سو بر پیامبر(صلى اللّه علیه و آله و سلّم) باز داشته و براى غیر او گسترانده شد، از پستان دنیا شیر نخورد، و از زیورهاى آن فاصله گرفت.(نهج البلاغه، محمد دشتى، نشر پارسایان، خطبه 160، ص 298)

در ادامه همین خطبه درباره اسوه بودن آن حضرت و لزوم اقتدا به او مى ‏فرماید:

پس به پیامبر پاكیزه و پاكت اقتدا كن، كه در (راه و رسم) او الگویى است براى الگو طلبان و مایه فخر و بزرگى است براى كسى كه خواهان بزرگوارى باشد، محبوب‏ترین بنده نزد خدا كسى است كه از پیامبرش پیروى كند و گام بر جایگاه قدم او نهد .
(نهج البلاغه، محمد دشتى، نشر پارسایان، خطبه 160، ص 300)؛