بهداشت و سلامت (بازدید: 425)
دوشنبه 23/2/1392 - 10:40 -0 تشکر 603250
عوامل سلامت در روایاتكنترل غذا خوردت و رعایت بهداشت:


امیرمومنان(ع) می‌فرماید: هر كس غذای پاكیزه بخورد و به خوبی آن را بجود و پیش از سیر شدن از غذا دست بكشد و به موقع تخلی خودداری نكند، جز به مرض مرگ، بیمار نگردد.


امیرمومنان(ع) به امام حسن(ع) می‌فرماید: می‌خواهی چهار خصلت به تو بیاموزم تا از ( زحمت) درمان بی‌نیاز گردی؟ عرض كرد: آری. فرمود: بر سر سفره منشین مگر آن‌گاه كه گرسنه‌ای و از كنار سفره بر نخیز مگر وقتی كه هنوز اشتها داری و جویدن غذا را به نیكی انجام ده، و پیش از خوابیدن به دستشویی برو هر گاه این‌ها را رعایت كردی از درمان بی‌نیاز شوی.


امام رضا(ع) می‌فرماید: اگر مردم كم غذا بخورند بدن‌هایشان اعتدال و استواری یابد و از معصوم(ع) نقل شده است: هركس كم غذا بخورد بدنش سالم ماند و قلبش صفا یابد.


رسول خدا (ص) می‌فرماید: معده، حوض بدن است و رگ‌ها به آن پیوسته‌اند، پس هرگاه معده سالم باشد رگ ها سلامتی صادر می‌كنند و هرگاه معده بیمار باشد رگ‌ها بیماری صادر می‌كنند و باز می‌فرماید: معده خانه‌ی هر دردی و پرهیز پایه هر درمانی است، پس چیزی بخور كه با تو سازگار باشد.


امام كاظم (ع) می‌فرماید: معده خانه و كانون بیماری‌هاست.


 

 

سفر: رسول خدا(ص) می‌فرماید: مسافرت كنید تا تندرست باشید.

امام سجاد(ع) می‌فرماید: به حج و عمره بروید تا صحت بدن یابید.


شب زنده داری: امیرالمومنان(ع) می‌فرماید: شب زنده داری مایه سلامتی بدن است.


سكوت: امیرمومنان(ع) می‌فرماید: سكوت مایه راحتی و آسایش است.

سكوت در مواردی كه سخن گفتن ضرورتی ندارد، مایه آسایش روحی است؛ همچنین پرهیز از سخن دربرخی جاها از پیامدهای ناگواری چون دشمنی و به خطر افتادن سلامت تن جلوگیری می‌كند.
استراحت بدن

افزون بر لزوم رعایت سلامتی جسم و جان، باید به استراحت و آرامش اعضای بدن نیز توجه شود و در به كارگیری آنها اعتدال رعایت شود. امیرمومنان(ع) می‌فرماید: با فشار بر قلبت جلوی فهمت را مگیر، چرا كه هر عضوی از بدن به استراحت نیاز دارد.

امام صادق(ع) هم می‌فرماید: كسی كه شبانه كار كند و با نخوابیدن به چشمش استراحت ندهد( و موجب اضرار به آن شود) آن كارش حرام است، هر چند مال به دست آمده حلال است و نیز می‌فرماید: بیداری و كار كردن در همه‌ی شب( به گونه‌ای كه حق چشم رعایت نشود) حرام است، جز در موارد استثنا و اضطرار؛ مانند زمان جنگ یا برای نجات جان بیمار و مانند آن.


امام كاظم(ع) می‌فرماید: اساس پرهیز( و رژیم غذایی) مدارا كردن با بدن است.


امام رضا(ع) می‌فرماید: خواب (به موقع و به اندازه) به تن، قدرت و نیرو می‌بخشد


مفاتیح الحیاة آیت الله جوادی آملی از ص 108

خدا در همین نزدیکی است
دوشنبه 6/3/1392 - 12:17 - 0 تشکر 606492


پرهیز از آسیب رساندن به بدن

امیرمومنان(ع) درباره‌ی بیماری که گزارش درستی از بیماری خود به پزشک نمی‌دهد می‌فرماید: کسی که بیماریش را از پزشک پنهان کند به بدنش خیانت کرده است.


امام صادق(ع) می‌فرماید: اسراف در اموری است که مال را تباه کند و به بدن زیان رساند در این روایت زیان رساندن به بدن از مصادیق اسراف به شمار رفته که از گناهان بزرگ است.


پیشگیری از بیماری ها


رسول خدا(س) می‌فرماید: خدای بی شریك با صدقه از بیماری و درد جلوگیری می‌كند؛ همچنین می‌فرماید: با دست‌های چرب و آلوده نخوابید و اگر كسی چنین كرد و دچار اختلال شیطانی شد كسی را جز خود ملامت و سرزنش نكند؛ نیز می‌فرماید: كم خوری ریشه‌ی همه‌ی درمان‌هاست.


امیرمومنان(ع) می‌فرماید: كم خوری مانع بسیاری از بیماری‌ها جسمی است؛ همچنین می‌فرماید: خود را از سرمای آغازین(فصل پاییز) محافظت كنید؛ ولی سرمای پایانی( یعنی آغاز فصل بهار) را دریابید، چرا كه با تن‌ها همان كند كه با درختان كند؛ سرمای آغازین برگ سوز و سرمای پایانی برگ ساز است.


امام صادق(ع) می‌فرماید: كوتاه كردن ناخن‌ها و سبیل در هر جمعه سبب ایمنی از جذام است؛ نیز می‌فرماید: شیر گاو دوا و چربی آن شفا و گشتش بیماری زا است و می‌فرماید: شام نخوردن پیری آورد و سزاوار است كه شخص سالخورده با شكم پر بخوابد.

در حدیث دیگر می‌فرماید: در حمام آب سرد ننوشید چرا كه معده را فاسد می كند؛ همچنین می‌فرماید: امیرمومنان(ع) همواره می‌فرمود: توجه! در حمام ( كه در این دوران شامل سونا هم می‌شود) به پشت نخوابید، چرا كه پیه كلیه‌ها را آب می‌كند؛ همان گرامی می‌فرماید: هنگام خروج از حمام آب سرد بر پاهای خود بریز، چرا كه بیماری را از بدنت ریشه‌كن می‌كند و هنگامی كه لباس می‌پوشی بگو: « اللهمَّ ألبسنی التَّقوی و جنّبنی الرَّدی» ( خدایا لباس تقوا بر من بپوشان و بدی را از من دور كن) وقتی چنین كردی از هر نوع بیماری در امان باشی؛ همچنین روایت است آن حضرت از حمام بیرون رفت و لباس و عمامه پوشید و فرمود: هنگام خروج از حمام در زمستان و تابستان عمامه را ترك نكردم كنایه از این كه سرتان را در حال خروج از حمام بپوشانید.


به فرموده امام كاظم(ع): حمام رفتن یك روز در میان بدن را فربه می‌كند و مداومت بر آن در هر روز، پیه كلیه‌ها را ذوب می‌كند.

امام رضا(ع) می‌فرماید: هركس بخواهد ناراحتی مثانه نداشته باشد ادرارش را حبس نكند هر چند بر مركب خود سوار باشد.


نكته: مطالبی كه در برخی از این روایات آمده‌اند هر چند به صورت حكم كلی، عام و مطلق‌اند اما با توجه به احادیث دیگر و برخی از آیات قرآن، ممكن است به تناسب سلامت و بیماری افراد مختلف یا مراحل سنی آنان یا موقعیت‌های جغرافیایی و زیست محیطی و شرایط اقلیمی آنان مقیّد شوند؛ یعنی آن حكم كلی و عام ، مربوط به حوزه و مورد خاص باشد كه شرایط ویژه‌ی خود را دارد و برای دیگران یا محیط‌های گوناگن كاربرد نداشته باشد


برای مثال اگر در روایتی آمده كه (سالخوردگان) با شكم پر بخوابند؛ درباره انسان كهنسالی است كه معمولا با طعامی اندك سیر می‌شود و شرایط ویژه‌ای نداشته باشد؛ نه اینكه مقصود از آن پرُخوری كهنسالان در هر شرایطی باشد؛ همچنین اگر در روایتی آمده است كه ( به پشت خوابیدن پس از سیر شدن درد را ریشه كن می‌كند) بی‌شك مقصود از آن، به خواب رفتن نیست، چون در روایات دیگر از آن نهی شده است و نیز مقصود از آن، تمامی بیماری‌های بدن در هر شرایطی نیست؛ نیز اگر در روایتی آمده كه ( گوشت گاو بیماری زاست) مقصود از آن، بیماری‌زایی عمومی برای همگان و در هر شرایطی نیست بلكه با توجه به روایات دیگر و ادله‌ی حلیت آن، بیماری‌زا بودنش برای كسانی است كه زمینه‌ی مناسبی به لحاظ جسمی یا سنّی یا شرایط زیست محیطی برای آن دارند؛ همچنین اگر در روایتی آمده است كه ( كوتاه كردن ناخن‌ها و ... در هر جمعه سبب ایمنی از جذام است) این سخن برای همگان در هر شرایطی حتی اگر بهداشت و عوامل سلامتی را رعایت كرده باشند، نیست بلكه به لحاظ شرایط خاص است كه زمینه مناسب برای جذام در آنان فراهم باشد و از این راه جلوگیری می‌شود.


مفاتیح الحیاة آیة الله جوادی آملی (ره) ص 100 تا 104


خدا در همین نزدیکی است
برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی