زن ریحانه آفرینش (بازدید: 252)
يکشنبه 8/11/1391 - 9:7 -0 تشکر 585877
حجاب چه ربطی به استعمار داره؟!

سؤال :

چرا معمولا تا پای بحث حجاب و بد حجابی پیش می اید پای استعمار و برنامه ریزی استعمار برای كشورهای اسلامی را به میان می آورید ؟ حجاب چه ارتباطی به استعمار دارد ؟ چه نفعی از بی حجابی یا بد حجابی یك زن در كوچه پس كوچه های تهران به استعمار می رسد ؟ آیا بهتر نیست این مقوله رو از دید شخصی افراد بنگریم تا ارتباط بی مناسبتش به استعمار ؟

پاسخ :

حجاب یك مقوله چند بعدی با تاثیری بسیار بالا ست . حجاب كه در اسلام مفهومی فقهی و تكلیفی شرعی است به دلیل جنبه های مختلف فردی - اجتماعی و بعنوان یكی از قوی ترین و تاثیر گذار ترین نماد زن مسلمان مورد توجه حكومتهای استكباری قرار گرفته است .
دیدگاه سیاسی و استعماری و نیز منافعی كه غرب از این رهگذر بدان مینگرد بسیار قابل تامل است .
به گونه ای كه صرفا مبارزه با حجاب از میان تمامی احكام و واجبات شرعی مسلمانان ، موجب رونق بسیار برای غرب است بویژه در صنعت مد، لوازم آرایشی و مصرفی و نیز قاچاق زنان .
در حوزه مسائل سیاسی نیز غرب به این نتیجه مهم دست یازیده كه برای نفوذ و تبدیل یك كشور به بازار مصرف و مستعمراتی بی دردسر و با حداقل هزینه ، باید ابتدا فرهنگ مذهبی آنرا استحاله نمود و به شكستن نمادهای مهم دینی ، اجتماعی و سنتی آنان پرداخت به گونه ای كه پس از مدتی دیگر نیاز به هیچ تهاجمی نه از نوع نظامی و نه از نوع فرهنگی نباشد بلكه مردم خود با رغبت و اشتیاق به كناره گیری از نمادهای دینی بپردازند .
در میان نمادهای اصیل اسلامی ، حجاب به عنوان عاملی چند سویه كه هم زن و هم مرد مسلمان و هم فرد و هم جامعه اسلامی از آن منتفع می شوند بسیار حائز اهمیت است .
پاكی و سلامت جنسی جامعه اسلامی در گرو حجاب زن و حفظ نگاه مرد است لذا اگر عامل اول ازمیان برود بخودی خود ، كنترل عامل دوم از دست غالب افراد خارج شده و همت جامعه بجای قرار گیری در راه رشد و تعالی همه جانبه و مثبت ، معطوف به مسائل جنسی و جاذبه های جنسی طرفینی خواهد شد .

. امام علي (ع) مي فرمايند بهره خرد پند گرفتن واحتياط است و دستاورد ناداني غفلت و فريب خوردگي. و باپاکدامنان و فرزانگان بنشين وباانان زياد گفتگو کن زيرا اگر نادان باشي تورا دانش اموزند و اگر دانا باشي بردانش تو افزوده شود. خداوند به ماتوفيق بندگي بي چون وچرابده. اللهم عجل لوليک الفرج والعافيه والنصر.

منتظر شما در انجمن زن ريحانه آفرينش . کليک کن دوست عزيز

 

يکشنبه 8/11/1391 - 9:8 - 0 تشکر 585878

تمامی برخوردهای جنسی - اعم از نگاه ، ارتباطهای نامشروع و ...- جامعه را از اتفاقات و اندیشه در خصوص آینده كشور و جامعه و پیشرفتهای علمی و ایستادگی در مقابل غارت و اشغال و ظلم و .... جدانموده و تنها در فكر ارضای شهوانی و یا مصرف گرایی و ... سوق خواهد داد .
و این حالت مطلوبترین زمان برای غارت بی سروصدای منبع و سرزمین و مال و ناموس مسلمانان است .
تا زمانی كه زن محجبه و پوشیده و عفیف باشد و مرد نیز اهل عفاف و غض بصر ، نه نگاه آلوده ای و نه ارتباط خارج از چارچوب شرع رخ خواهد داد و نه ذهنی بجای تفكر پیرامون خود و جامعه اش ، مشغول جاذبه های جنسی و لاابالیگری خواهد بود و این نقطه قوتی است كه از پس حكم شرعی و دینی حجاب و عفاف و غض بصر در جامعه اسلامی وجود دارد و استعمار در صدد تضعیف آن است .

. امام علي (ع) مي فرمايند بهره خرد پند گرفتن واحتياط است و دستاورد ناداني غفلت و فريب خوردگي. و باپاکدامنان و فرزانگان بنشين وباانان زياد گفتگو کن زيرا اگر نادان باشي تورا دانش اموزند و اگر دانا باشي بردانش تو افزوده شود. خداوند به ماتوفيق بندگي بي چون وچرابده. اللهم عجل لوليک الفرج والعافيه والنصر.

منتظر شما در انجمن زن ريحانه آفرينش . کليک کن دوست عزيز

 

يکشنبه 8/11/1391 - 9:8 - 0 تشکر 585879

اصولا دین و اعمال دینی از نظر استعمار قابل مقابله نیست مگر اینكه باورها و اعتقادات و اعمال مذهبی به گونه ای باشد كه مانعی در برابر خواست استعمار ایجاد نماید .
اعمال مذهبی اگر در حدود رفتن یك روز در هفته به كلیسا و یا برپایی جشنهای مذهبی بی تاثیر و یا حتی حج و زیارت بی برائت باشد ، مشكلی در راه اهداف استعمار ایجاد نمیكند لذا نه در سرزمین خود و نه در سرزمینهای دیگر با آن مقابله نخواهند نمود اما اگر باور یا حكمی ، مانع اهداف آنان باشد در كشوری كه مانع ایجاد نموده به طرق مختلف در صدد از میان بردن آن حكم برخواهند آمد و بهترین راه برای این كار‌، تهاجم فرهنگی است به گونه ای كه باور و فرهنگ مردم را در جهت پشت پا زدن به آن حكم و عدم التزام به اجرای آن ، تغییر دهند . مبارزه با حجاب - به عنوان عاملی قوی ، محكم و چند سویه در جهت حفظ سلامت و پاكی جامعه و دوری از فساد و فحشا - بخشی از برنامه استعمار در نفوذ و ترویج فحشاست زیرا در جوی آلوده به فحشاست كه نیروی توانمند ،قوی ، اندیشمند ، پویا و غیرتمند جامعه تمام یا بخش عمده ای از توان و امكاناتش را در راه ارضای شهوات و نیازهای كاذب بكار خواهد گرفت و ذهن و اندیشه و همت و غیرتش از مسائل مهم پیرامونش و آنچه از سرزمین و حال و آینده اش به یغما می برند به آچه برایش به عنوان نیاز از طریق استعمار تعریف شده ، معطوف خواهد شد و كدام لشكر كشی و ابزار نظامی ، توان انجام چنین اموری با این بازده بالا و مخارج سبك و بدون بازخورد منفی برای استعمار مانند هجمه فرهنگی به همراه خواهد داشت ؟ جدایی نسل جوان از آموزه های دینی - كه حجاب یكی از آنهاست - بهترین وسیله برای تسلط بر مغزها و اعتقادات و مال و سرزمین و ... است و چرا برای استعمار مبارزه با این فرهنگ ، ارزشمند نباشد و چرا به آن نیاندیشد و چرا چنین موقعیتی را از دست بدهد ؟ این همان زنجیره مهم و قوی ایی است كه حجاب را به استعمار گره میزند و مبارزه با آن را به عنوان یكی از بارزترین شعائر دینی به منظور شكستن سد محكم و سترگ اعتقادات دینی جوانان ، در دستور كار او قرار میدهد .

. امام علي (ع) مي فرمايند بهره خرد پند گرفتن واحتياط است و دستاورد ناداني غفلت و فريب خوردگي. و باپاکدامنان و فرزانگان بنشين وباانان زياد گفتگو کن زيرا اگر نادان باشي تورا دانش اموزند و اگر دانا باشي بردانش تو افزوده شود. خداوند به ماتوفيق بندگي بي چون وچرابده. اللهم عجل لوليک الفرج والعافيه والنصر.

منتظر شما در انجمن زن ريحانه آفرينش . کليک کن دوست عزيز

 

يکشنبه 8/11/1391 - 9:9 - 0 تشکر 585880

از نظر استعمار تا زمانی كه جوانان یك سرزمین ، سر در گریبان علم و اندیشه و كار و تولید فرو برده باشند مسلما در مقابل اشغال نظامی یا فرهنگی كشورشان و غارت و ریاست دیگران برخود ، عكس العمل نشان داده و مقابله خواهند نمود امااگر جوانان سر در گریبان شهوت و فساد فرو برده باشند تمام همتشان را در همان راه مصروف نموده و از حوادث و مسائل پیرامونشان غافل شده و اهمیتی جز برای امیال نفسانی قائل نیستند ، لذا برای تحقق این امر و تامین منافع استعمار ، باید فساد و فحشا در میان جوانان رواج یابد و موثر ترین و اصلی ترین و مهمترین ابزار فحشا ، زنان هستند كه آنهم تا زمانی كه محجبه اند راه را بر ای ایجاد فساد و ترویج فحشا می بندند بنابراین باید آنان را از حجاب جدا نمود و این كار از دو راه انجام میگیرد : یكی كشف حجاب اجباری و دوم كشف حجاب اختیاری ، دومی هر چند زمان بر است اما بیشتر و بهتر و طولانی مدت تر ، اهداف استعمار را تامین خواهد نمود ، بنابراین برنامه ریزی برای تغییر ذائقه فرهنگی جامعه مسلمان و بویژه زنان و دختران جوان باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد ، این برنامه ریزی حدود صد سال پیش (1)انجام شده و اكنون این تغییر ذائقه را در میان برخی از زنان و دختران جوان كه بیشتر تحت تاثیر رسانه های غرب هستند میتوانید ببینید .

. امام علي (ع) مي فرمايند بهره خرد پند گرفتن واحتياط است و دستاورد ناداني غفلت و فريب خوردگي. و باپاکدامنان و فرزانگان بنشين وباانان زياد گفتگو کن زيرا اگر نادان باشي تورا دانش اموزند و اگر دانا باشي بردانش تو افزوده شود. خداوند به ماتوفيق بندگي بي چون وچرابده. اللهم عجل لوليک الفرج والعافيه والنصر.

منتظر شما در انجمن زن ريحانه آفرينش . کليک کن دوست عزيز

 

يکشنبه 8/11/1391 - 9:9 - 0 تشکر 585881

حال برای اثبات این مدعا میتوانید به گرفتن آماری از اطلاعات سیاسی و اجتماعی بین دو گروه از جوانان بپردازید تا ببینید كدام گروه نسبت به جو سیاسی و بینش و نگرش و بصیرتی كه در خصوص تحولات كشور و منطقه و جهان باید داشته باشند ، آگاهی و عكس العمل مناسب و معقولی نشان میدهند ؟
گروهی كه بد حجابند عمده ی دیدگاه سیاسی و اعتراضاتشان به همان جریان فكریشان باز میگردد یعنی خواستار آزادی مطلق پوشش در جامعه هستند و عموما تحولات سیاسی و منطقه ای و جهانی و ... را هم بی ربط به خود و كشورشان می بینند و این دقیقا همان نگرشی است كه استعمار برای ایجادش زحمت كشیده و این هم ثمره اش. اما خوشبختانه این بذر در نگرش و رفتار و وجود بسیاری از جوانان ، جایگاهی برای رشد نیافته و آنان نسبت به آینده اعتقاد و سرزمینشان و دیگر مسلمانان جهان حساسند. _____________________________
(1)- ر. ك : خاطرات مستر همفر ، صص 77- 98
لینك بحث اصلی :
http://www.askquran.ir/thread28724.htm

. امام علي (ع) مي فرمايند بهره خرد پند گرفتن واحتياط است و دستاورد ناداني غفلت و فريب خوردگي. و باپاکدامنان و فرزانگان بنشين وباانان زياد گفتگو کن زيرا اگر نادان باشي تورا دانش اموزند و اگر دانا باشي بردانش تو افزوده شود. خداوند به ماتوفيق بندگي بي چون وچرابده. اللهم عجل لوليک الفرج والعافيه والنصر.

منتظر شما در انجمن زن ريحانه آفرينش . کليک کن دوست عزيز

 

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی