سينما و تلویزیون (بازدید: 478)
سه شنبه 3/11/1391 - 17:13 -0 تشکر 585228
در آستانه شروع ویلای من

نزدیکان مهران مدیری درباره او چه می گویند


آنها سالهای سال است كه اطراف مهران مدیری حضور دارند. به عنوان نویسنده، دوست، بازیگر و بعضی مواقع طرفدار. وقتهایی هم هست كه این طرفداری تبدیل میشود به انتقادهای سبك و چه بسا سنگین كه البته ما از آن باخبر نیستیم.

مجله ایده آل: آنها سالهای سال است كه اطراف مهران مدیری حضور دارند. به عنوان نویسنده، دوست، بازیگر و بعضی مواقع طرفدار.
وقتهایی هم هست كه این طرفداری تبدیل میشود به انتقادهای سبك و چه بسا سنگین كه البته ما از آن باخبر نیستیم.
سیامك انصاری كه سالها بازیگر ثابت مجموعه های  مهران مدیری است به همراه «خشایار الوند» و «امیر ژوله» نویسندگان ثابت آخرین كارهای مدیری در لوكیشن «ویلای من» به سؤالات ما پاسخ دادند تا شاید زاویه تازهای از این بازیگر-كارگردان محبوب ایرانی از لا به لای حرفهایشان بیرون بزند.
این گفت و گو تا آنجا كه امكان داشت بی رودربایستی و صادقانه پیش رفت و مصاحبه شوندگان آنجایی كه نمیشد ترجیح دادند در این زمینه حرفی به زبان نیاورند.
اما در همین حد هم مغتنم و خواندنی است، شاید ما به حوالی جعبه سیاه مدیری نزدیك شده باشیم.

خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب
سه شنبه 3/11/1391 - 17:30 - 0 تشکر 585229سیامک انصاری: چگونه با مهران مدیری آشنا شدمسیامك انصاری: مهران مدیری قرار بود بعد از مجموعه 77 یك سرال  شروع كند اما باز برگشت به شكل آیتمی.من 3 روز با آنها كار كردم و دیگر نرفتم. آن موقع از نمایش های آیتمی خوشم نمی آمد البته حالا پشیمانم.


یك مصاحبه هم داشتم با مهران در برنامه طنز 80 كه مهران مدیری در آن بحث طنز و مجموعه های سال گذشته را نقد میكرد.کار با مدیری باعث شد برای همیشه از ایران نرومپاورچین اولین كاری بود كه با مدیری انجام دادم، در حالی كه قصد داشتم از ایران بروم.باورتان نمیشود اما من پشت دیوار لوكیشن پاورچین، ساعتها راه رفتم تا تصمیم بگیرم بمانم یا برای همیشه بروم و البته انتخابم ماندن بود. 
یك چیز جالب هم بگویم؛ نقش سپهر در پاورچین را با بازیگران مختلفی تست زده بودند، از جمله مرحوم خسرو شكیبایی


این پیمان قاسمخانی بود كه مرا برای این نقش پیشنهاد داد و حتی او به من زنگ زد كه بروم با مهران صحبت كنم.پاورچین شروع یك نوع كار بود كه قبل از آن خود مهران هم آن را تجربه نكرده بود.


خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب
سه شنبه 3/11/1391 - 17:31 - 0 تشکر 585230

چرا سیامک انصاری همیشه در کارها همراه مهران مدیری است؟الوند: شیوه انتخاب همكار مهران مدیری خاص خودش است.


او باید بتواند با آدمهایی كه با آنها كار میكند در درجه اول دوست باشد؛ شاید سیامك بهترین بازیگر طنز نباشد.


در مدل مهران مدیری اول رفاقت مهم است و بعد كار میآید.


یك موقعیتهایی است كه مدیری پیش خودش فكر میكند فلان بازیگر با وجود آنكه كارش درجه یك است اما نمیتوان پشت صحنهاش را تحمل كرد.


برعكسش هم هست؛ كارهایی بود كه ما دوست نداشتیم بنویسیم اما چون مهران گفته انجام دادیم.


ژوله: در مورد سیامك، شناختش از طنز و هوشاش مهمترین ویژگیای است كه باعث شده، انتخاب اول مدیری باشد؛ مثلا مدیری بعد از پاورچین در همه كارهایی كه كرده فرد مورد نظرش برای نقش اول، سیامك بوده، حتی در مورد «مردهزارچهره» مهران مدیری دوست داشت سیامك انصاری «مسعود شصتچی» باشد.


الوند: اگر مدیری را فقط به عنوان كارگردان در نظر بگیریم رابطهاش با سیامك مثل رابطه كیمیایی است با وثوقی یا شكیبایی با مهرجویی؛ هر دو به عنوان كارگردان و بازیگر انگ هم هستند.


الوند: وقتی ما شروع میكنیم طرح اولیه را با مهران مطرح می‌‌كنیم؛ مثلا این یك روزنامهنگار است كه قرار است تبعید شود به ناكجاآبادی به اسم برره.


مهران می‌‌گوید اینكه سیامك است.


یا در مرد هزارچهره كه نقش اول یك آدم متوهم شهرستانی بود مهران آنجا هم سیامك را انتخاب كرد ولی این دفعه ما جلویش ایستادیم.


یعنی اگر فیالمثل سیامك به مسافرت رفته باشد، نقش سیامك را چه كسی بازی میكند؟


ژوله: خود مدیری


خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب
سه شنبه 3/11/1391 - 17:35 - 0 تشکر 585231
بهترین کار مدیری از نگاه بازیگران و نویسندگانش چه بود؟سیامك انصاری: خدا ما را دوست داشت و دور هم جمع شدیم، همه ما با پیمان قاسمخانی.


به نظر ما اوج كار ما در شبهای «برره» بود؛ وقتی كه همه چیز سر جای خود قرار داشت.


من نمیتوانم به عنوان كسی كه در 99درصد سكانسهای شبهای برره حضور داشته از رضایتم بگویم.


از آن شكلی كه بچهها مینوشتند و مهران كارگردانی میكرد.


آدم دیگر چه میخواهد؟


رضایتی كه من در شبهای برره به دست آوردم برای خودم در حدی است كه میتوانم به آن دلخوش باشم؛ یعنی بعد از این كار میتوانستم خودم را بكشم.


الوند: به نظرم اوج كار ما مرد هزارچهره بود؛ زمانی كه شور و حال فوقالعادهای برای كار داشتیم، حال مهران هم خیلی خوب بود.

مهمترین ویژگی مهران مدیری چیست؟خشایار الوند: مهمترین ویژگی مهران مدیری هوش است.


او دقیقا به وقتش متوجه میشود كه مخاطب با چه كاری ارتباط برقرار میكند و آن كار را انجام میدهد. به جز این، او كاریزمای عجیب و غریبی دارد كه توضیحدادنی نیست.


به قول حرفهایهای سینما دوربین دوستش دارد.


من قبلا هم گفتهام كه مهران اگر بنشیند و اخبار هم بگوید آن بخش خبـری پــربینندهتـرین خواهد بود.


این ویژگیها را بعضیها داشتند. از این گونه آدمهایكاریزماتیك خیلی محدود داشتیم.


درمورد هوش مهران مدیری گفتم.


این هوش در مورد انتخاب همكار هم هست.


فقط كافی است او لحظهای با یكی از بازیگرانش بنشیند تا به بهترین انتخاب برای نقش برسد.


اصلا هنرش همین است؛ بهترین بازیها را از بازیگرها گرفته و بچههایی كه با او كار كردهاند بهترین كارهایشان را با مدیری انجام دادهاند.


انگار كه فتیله دست مهران است؛ مدیری است كه میتواند جواد عزتی را تبدیل به سوپراستار كند.


این ویژگی كه تشخیص بدهی این آدم چه چیز بامزهای دارد و دقیقا از همان استفاده كنی مختص مدیری است؛ همانطور كه در نوشتن شوخیها و بحث تكنیكی هم خودش انتخاب میكند.


خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب
سه شنبه 3/11/1391 - 17:36 - 0 تشکر 585232

تنها مهران مدیری میتواند از این مخمصه رهایی یابد...سیامك انصاری: مهران مدیری بودن، خیلی مشكل است؛ به خصوص در این فضا مهران مدیری فقط كارگردان قهوهتلخ بوده است اما هر اتفاقی افتاده یا خلفوعدهای شده، همه آن را از مدیری میخواهند یعنی بار همه مسئولیتها بر دوش اوست. 


اصلا انگار تمام تماشاگران جز مدیری كس دیگری را نمیشناسند یعنی حضورش آنقدر پررنگ است كه اصلا كسی به بقیه توجه ندارد.


من خودم فراری هستم از بودن در كانون توجهات اما این سنگینی را روی مهران احساس میكنم.ژوله: الان هر كسی كه بالا باشد. میخواهند او را بكشند پایین؛ همه حسادت و قضاوت میكنند.


قضاوتها سیاه و سفید است؛ یا با مایی یا برمایی. خیلی سخت است بتوانی جان سالم به در ببری.
کار به پلیس کشیدچرا مهران مدیری فیلم سینمایی نساخت؟


انصاری: چه لزومی هست كه بسازد؟


الوند: مهران مدیری كارگردان پلاتوست. سر قهوه تلخ در كوچه فرعیهای دارآباد میخواستیم یك سكانس از مهران و سیامك بسازیم كه كار به پلیس امنیت كشید.


ژوله: یا سكانس مترو. نمیدانید چه محشری شد. مردم آنقدر دور مهران را میگیرند و شلوغ میكنند كه نمیشود نمای بیرونی گرفت.خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب
سه شنبه 3/11/1391 - 17:37 - 0 تشکر 585233

من فقط دوست دارم با او بازی کنم


سیامک انصاری: من بازیگر سینما نیستم و چند كاری هم كه بازی كردم به دلیل لطف دوستان بوده و بس.


نكته این است وقتی من از كاری كه دارم با این گروه انجام میدهم راضیام چرا باید مدل كارم را تغییر دهم؟


چرا من باید بروم كاری دیگر كنم و اساسا چه احتیاجی هست به این مسئله؟


برای همه ما كار كردن با مهران خیلی خیلی راحت است. علت اینكه او جمع حفظ میكند، همین است.


بچهها هم البته كار سختی در پیش دارند؛ مثلا شخصیتپردازیها و كاری كه باید دربیاید.


اما با مهران همه چیز سادهتر پیش میرود چون او خوب برخورد میكند.


ما طی كار پیشنهادهایی هم داریم و خیلی زود هم به نتیجه میرسیم؛ حقیقتا چیزی به اسم «كلكل» بین ما وجود ندارد.


ما سایه‌‌ای نداریم. همه ما جمع میشویم، یك كاری انجام میدهیم و یك نفر هم هست كه كار را هدایت میكند.


خود من اگر بخواهم كاری را انجام دهم، میدهم ولی در حال حاضر از اینی كه هستم خیلی راضیام.


نفر دوم شدن یا نشدن اصلا در اعتقادات من وجود ندارد.


به نظر من تغییر این فضا احمقانه است. ما یك تیم هستیم كه كارمان جواب میدهد؛ چرا باید عوضش كنیم؟


من بعد از این كارهایی كه كردهام، كجا میخواهم بروم، به كجا! با چه تیمی!


بیایم همه بچهها را ببرم و بگویم همین، برویم سریال بسازیم؟ این چه كاری است؟ همین كار را داریم میكنیم.

خندههای بیامان در ضبطمهران مدیری با خندههای تو سر صحنه چه كار میكند سیامك؟


سیامك: خودش بیشتر از من میخندد. یك وقت است كه میبینی 22 نفر پشت دوربین دارند میخندند.


خندیدن من در خیلی مواقع اجتنابناپذیر است.


در همین كار قهوه تلخ در 48 ساعت اولی كه جواد عزتی و هادی كاظمی آمدند جلوی دوربین، من نمیتوانستم خودم را كنترل كنم.


بنابراین رفتم پیش مهران و گفتم نمیتوانم بازی كنم و امكان ندارد جلوی اینها ادامه دهم.


هادی وقتی حركت میكرد در استایل پیرمردی میگفت یكی از بستگان ما پیرمردی است كه وقتی راه میرود از دهانش صدای توفان درمیآید (میخندد) اینطور كه تعریف میكنم ممكن است بینمك به نظر برسد اما وقتی میرویم و در موقعیت كار قرار میگیریم و جهانگیر تو را وادار میكند كه با غلت زدن جایش را گرم كنی و در همین حین داستان هم بگویی، نمیتوانم خودم را كنترل كنم. 


خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب
سه شنبه 3/11/1391 - 17:38 - 0 تشکر 585234


مدیری آیا هنوز تاثیرگذار است؟


این نظریه كه میگویند مدیری در بین 20 شخصیت مهم هنری ایران است را قبول دارید؟


الوند: ممكن است ضریب نفوذ مهران كم شده باشد اما هنوز هم وقتی می‌‌گوید كپی نكنید مردم كپی نمی‌‌كنند.


قبول دارید این نفوذ كمتر شده؟


ژوله: بدترین اتفاق تغییر رسانهای قهوه تلخ از تلویزیون به شبكه نمایش خانگی بود كه ریسك خیلی بزرگی بود.


همین توفیق قهوه تلخ را چه كس دیگری میتوانست رقم بزند؟

برخورد مهران مدیری و سیامک انصاری در خیابان با مردم


آیا مهران مدیری آدم گوشهگیری است؟


سیامك: من از این زاویه به سؤال شما نگاه نمیكنم. به نظر من كنار آمدن و هندل كردن این همه احساسات واقعا راحت نیست.


الوند: یك مثال به ذهنم رسید؛ تصور كنید سیامك انصاری با عجله بخواهد وارد بانك شود، یك نفر جلویش را بگیرد و از او سؤال كند.


سیامك آدمی است كه حتما میایستد و به آن سؤال جواب میدهد.


بعد همین سیامك یك چهارراه جلوتر ممكن است سر رانندگی با یك نفر درگیر شود و بدترین توهینها را كند اما مهران آدمی است كه نه جلوی بانك میایستد و نه درگیر میشود.


سیامك خودش است ولی مهران مجبور است خودش نباشد.چرا مدیری با تیم ساعت خوش دیگر کار نمیکند؟!ژوله: اینكه چرا بعضی از بازیگرهای دوره اول طنز مثل عطاران، شفیعیجم و جواد رضویان فعلا با مهران مدیری كار نمیكنند سؤال درستی نیست چون به هر حال بخش مهمی از این دوری به شرایط كاری برمیگردد.


همه این آدمها برای خودشان ژنرالی شدند و دارند كار خودشان را انجام میدهند اما به فراخور هروقت كه لازم بوده دوباره كنار هم هستند.


مثلا یك طرحی بوده كه قرار بود رضا عطاران كارش را انجام دهد؛ عطاران عقیده داشت كار را خود مهران مدیری كارگردانی كند اما مهران هم دوست داشت جلوی دوربین عطاران بایستد.داستان فلج شدن صورت سیامک انصاری در قهوهتلخاگر بازیگران ممتازی كه در این سالها با مهران مدیری كار كردند در كارهای اخیر هم حضور داشتند آیا نقش شما كمرنگ نمیشد آیا اساسا این خوشایند شما نیست كه انتخاب اول مهران مدیری هستید؟


سیامك انصاری: این حرفی كه شما میزنید اصلا چیز خوبی نیست. تحمل این سختی و فشار طاقتفرساست.


سر قهوه تلخ من چند عارضه عجیب و غریب برایم به وجود آمد. نصف صورت من فلج شد.


قهوه تلخ یك ماه و نیم خوابید تا عضلات صورتم دوباره خودشان را بازسازی كنند و به حالت عادی برگردند.


چطور این اتفاق افتاد؟


به من گفتند این به دلیل ضربات باتومی است كه مهدی ناطقی به من زده.


باتومها اسفنجی بوده و در زمستان سفت شده بودند و همین باعث شد صورتم فلج شود. البته به خاطر سختی و فشار كار هم بود.


خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب
سه شنبه 3/11/1391 - 17:39 - 0 تشکر 585235

تفاوت سیامک انصاری با رضا شفیعیجم از لحاظ بازیگری


ژوله: اساسا در بازیگری كارهای طنز دو جور ایفای نقش وجود دارد؛ بعضیها اكشن كارند، بعضیها ریاكشنكار.


مثلا رضا شفیعیجم، جواد رضویان یا جواد عزتی قهوه تلخ اکشن کار هستند. اینطور بازی كردن را مردم دوست دارند و حسش را میگیرند.


بنابراین در سریالهای مهران مدیری، سیامك انصاری آن بازیگر طنز محبوب نیست ولی به دلیل جنس بازی باعث میشود اكشنكار دیده شود.


سیامك: منظور ژوله این است كه من پاس تودر می‌‌دهم.

عکس یادگاری که در تلفن همراهم است


سیامك: یكبار رفتم اداره گذرنامه، دم در یك سرباز گفت بیا با هم عكس یادگاری بیندازیم.


دوربین فوجی یكبار مصرف داشت؛ یك عكس گرفتیم و بعد من به او پیشنهاد دادم میخواهی عكس بیشتری بگیریم؟


قبول كرد و با تلفن همراه من یك عكس انداختیم.


بعد از آن خیلی مودب خداحافظی كردیم و رفتیم. من هنوز آن عكس را در گوشیام دارم اما آن دوست سرباز در آن لحظه به من نگفت كه برایش بفرستم یا ایمیلی، چیزی به من نداد؛ بنابراین عكس یادگاری من با ایشان در تاریخ ثبت شد.چرا محمدرضا هدایتی در پروژه «ویلای من» نیست؟شایعات زیادی درباره دلایل قطع همكاری بعضی بازیگرها با مهران مدیری شنیده میشود؛ مثلا بیژن بنفشهخواه در همین كار آخری.


آیا مهران مدیری خیلی مقید به وقت و نظم و این‌‌چیزهاست؟


الوند: خدا را شكر در مورد وقت هیچ مشكلی با هم نداریم چون خودش آنقدر نامنظم است كه بینظمی بقیه در آن گم است؛ مثلا تصور كنید آفیش داریم ساعت 10، بازیگر ساعت 11میآید و مهران ساعت 2. بنابراین این چیزها به چشم مهران نمیآید.


آدمهایی كه بنا به دلایلی از گروه بیرون میمانند چه؟ برخورد آنها چطور است؟


الوند: یك وقتهایی نقشی برای بعضی از رفقایمان نداریم. تعارفی این وسط نیست مثلا مهران یك بازیگر را در یك سریال مهجور تلویزیون دیده و میآید اسمش را از ما میپرسد تا به او نقش بدهد.


مثلا محمدرضا هدایتی در كار ویلای من نیست. از بحث مالیاش هم كه بگذریم بحث موقعیت هم هست؟


ژوله: این آدمها هیچ مشكلی با این مسئله ندارند. محمدرضا سر یك كار دیگر است. نوع دلخوری هم این است كه كاش ما در این كار آخری بودیم.


چون او به همه احترام میگذارد و برای همه همچنان آقای مدیری است.


تو هیچوقت صدای مهران مدیری را نمیشنوی كه دعوا كند، داد بزند و صدایش را بالا ببرد؛ مثلا وقت كات دادنها همیشه طوری رفتار میكند كه بگوید اشتباه از خودش بوده نه بازیگر و نه كسی كه صحنه را خراب میكند.


خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب
سه شنبه 3/11/1391 - 17:40 - 0 تشکر 585236

مهران مدیری در كدام مراسمها شركت میكند؟الوند: مهران جایی نمیرود كه از او تجلیل نشود و جایزه نگیردیا تشخیص دهد كه به واسطه آن حضور بتواند مثمرثمر باشد وكمكی به مجموعهای كه در آن حضور یافته بكند ... او نمیتواند به عنوان سیاهیلشكر در جایی حاضر شود.


او بررسی میكند و بعد به اینطور مراسم میرود كه به نظر من كار خیلی درستی هم هست.


او این كار را برای شخصیت حقوقی مدیری انجام میدهد نه من و خودش.


اینهمه تعریف كردیم؛ از نكات دیگر هم بگوییم.هشدار مهران مدیری: سیامك غرق میشی


سیامك: ما با مهران سفر زیاد رفتیم. اما یك سفر شمال خیلی خاطرهانگیز داریم كه هروقت یادم میافتد كلی با هم میخندیم.


من عاشق شنا كردن هستم، شنا در دریا.


آن مسافرت ما توام شد با توفانی بودن دریا. من ساعت 6 صبح از خواب بیدار شدم و زدم به آب.


موجهای بلندی میآمد و مهران مدام داد میزد: «سیامك برگرد، غرق میشیها، بیا از آب بیرون می‌‌خواهیم برویم شبهای برره را شروع كنیم، تو نقش اولی بیا...» و من وسط حرفهای مهران از خنده ریسه میرفتم.ناصر حجازی سراغ مهران مدیری رامیگرفت


مهمانیای که عکس آن روی جلد مجله زندگی ایدهآل رفت،یك مجلس كاملا خصوصی بود كه در خیابان یوسفآباد تهران برگزار شد و تنی چند از فوتبالیستها و هنرمندان در آن حضور داشتند. 

خود من كارم در قهوه تلخ تمام شده بود و گرفتاری خاصی نداشتم اما مهران خیلی گیر بود.


من رفتم آنجا و نشستم پیش آقای حجازی، چند دقیقه كه گذشت، گفت: آقای انصاری آقای مدیری نیامد؟


من بلافاصله از جایم بلند شدم و رفتم بیرون.


به مهران زنگ زدم او گفت: گرفتار بودم ولی دارم میآیم. من هم گفتم: آقای حجازی سراغت را میگیرد، سریع خودت را برسان.


به جز من آقای رحمتی آنجا بود و آقای حبیب كاشانی، آتیلا و چند نفر دیگر... شب خیلی خوبی بود یا بهتر بگویم شب عجیبی بود.


ما با جان و دل رفته بودیم چون مرحوم حجازی مورد علاقه همه ما بودند. كلی با هم خندیدیم و شوخی كردیم.


الان كه فكر میكنم میبینم شب وداع ما بود كه البته بیهیچ نشانهای از اتفاقات تلخ آینده و با حضور همه ما انجام شد.


از آن شب خیلی عكس داریم انگار حال ما خیلی خوب بوده، اصلا یك چیز عجیبی است.


بعد از این هم دیگر مرحوم حجازی را ندیدیم. نشد برویم بیمارستان. به هر حال خدا رحمتشان كند.شبهای برره مثل تورنمنت بود


برخلاف چیزی كه شما فكر میكنید شبهای برره وسط کار متوقف نشد. ما 90 قسمت قرار داشتیم و فكر میكنیم 94 قسمت ساختیم.


كارمان را هم به موقع تمام كردیم. شبهای برره كار خیلی سنگینی بود.


قسمتهای اولش را در بیابان و در اوج گرما گرفتیم و بعد در شمال غرب تهران در سرما.


این كار برای من مثل یك تورنمنت بود و درصد رضایتم از این كار خیلی بالاست.


مهران هم در شبهای برره شكل تازهای از كار را پیش برد كه به نسبت پاورچین فضای بزرگتری. بازیگران بسیار بیشتر.


من در «قهوهتلخ» نقش سنگینتری داشتم ولی كارم در شبهای برره را بیشتر دوست دارم.شاید این كار را به این دلیل دوست دارم كه سختیاش برای من بیشتر بوده و كار را در ذهن ماندگارتر كرده است.


خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب
سه شنبه 3/11/1391 - 17:41 - 0 تشکر 585238

شخصیت آرام اما زیرک مهران مدیری از زبان سحر زکریایكی از بازیگران ثابت اكثر كاراكترهای مهران مدیری است. قطعا نظرات سحر زكریا كه در بیشتر این سالها در آثار مدیری حضور داشته درباره شخصیت او جالبتوجه است.


سالهاست كه بهترین كارهای كمدی ساخته شده به مهران مدیری تعلق دارد.


من فكر میكنم یكی از بهترین كارگردانهایی است كه كمدی و طنز را خوب میشناسد.


آقای مدیری بهراحتی گروه را راهنمایی می‌‌‌‌كند و معتقدم مهمترین ویژگی مهران مدیری هوش و زیركی اوست.


مدیری كسی است كه طنز را درست میشناسد و كار هجو نمیسازد. اصولا كارهای طنز و كمدی كه ساخته میشود بر اساس هجویات و بددهنی و دیالوگهای سخیف گفتن است.


اما آقای مدیری در كارهایش موقعیت طنز به وجود میآورد و كاراكترها چه كسانی كه تیپ تیپ میگیرند و چه افرادی كه كاراكتر طنز دارند بهدرستی در جای مناسب قرار میگیرند.


همه این مسائل باعث میشود كارگرهای متفاوتی نسبت به كارهای دیگر باشد.


كار كردن با مهران مدیری خوشایند است.


او شخصیت آرامی دارد به همین دلیل گروهی كه با او كار میكنند گروه آرامی خواهند بود.


همه اعضای گروه چون سالهاست با ایشان كار میكنند از روز اول كاریشان میدانند كه چطور باید كار كنند.


نكته ویژه كار با مهران مدیری این است كه در زمان فیلمبرداری اضطراب و تشنج كارهای دیگر وجود ندارد.


واقعیت این است كه از همكاری با آقای مدیری هیچ خاطره بدی در ذهنم باقی نمانده است جز اینكه در پروژه آخری كه با ایشان همكاری داشتم تهیهكننده دستمزدها را پرداخت نكرد.


البته این مسئله ارتباطی به شخص آقای مدیری ندارد و تهیهكننده باید جوابگو باشد.


من در اکثركارها با آقای مدیری همكاری داشتم. البته در مرد هزارچهره هم در یك مقطع كوتاه با ایشان بازی كردم به این دلیل كه سریال اپیزودیك ساخته میشد و در هر اپیزود یكسری از بازیگر بازی میكردند.


در «قهوه تلخ» تعداد بازیگرها زیاد بود و نقش اصلی و فرعی مشخص نبود.


اما در سریال «پاورچین» كه اولین كار طنزی بود كه بازی میكردم آقای مدیری خیلی من را راهنمایی میكردند و اگر كمی و كاستی از طرف من وجود داشت من را هدایت میكردند.


در كل تجربه كار كردن با مهران مدیری برایم واقعا لذتبخش است.پدر و پسری که عاشق موسیقی هستند
او در كنار تمام اتفاقات موسیقایی كه برای مهران مدیری افتاد حضور در گروه داركوب فتح
باب آشنایی ماندگار او با همایون نصیری شد این اتفاق را از زبان نصیری بخوانید

به نظر من یكسری افراد مثل آقای مدیری یك خاصیت درونی دارند كه وارد هر شاخهای از هنر شوند مطمئنا تبدیل به فرد مطرحی در آن حوزه خواهند شد. مهران مدیری هم به موسیقی كلاسیك جهانی علاقه دارد و هم موسیقی ایرانی.


اطلاعات خیلی خوبی هم راجع به موسیقی كلاسیك داشته و میدانم به ساز ضربی بیشتر از سازهای دیگر علاقهمند است.


روراست است

دور هم جمع شدن اعضای گروه داركوب اتفاق ویژهای بود. بهخصوص كه مهران مدیری وسواسهای خاص خودش را دارد و معمولا به هر كسی اطمینان نمیكند به هر حال ما به دلیل صداقت ذاتی كه با هم داشتیم توانستیم همكاری خوبی را با هم شروع كنیم.


مهران مدیری هم كسی است كه همه چیزش روراست است و به اعضای گروه احترام میگذارد.فكر میكنم صداقت و همراهی مهران باعث شد با كنار هم قرار یك عده از موزیسینها و خوانندههای كاربلدی كه همه آنها به كار خود مسلطاند داركوب بتواند جایگاه خوبی پیدا كند.

خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب
سه شنبه 3/11/1391 - 17:43 - 0 تشکر 585239مهران مدیری جنس صدای خوبی دارد


آقای مدیری صدای خیلی گرمی دارد، چون جنس صدای خوبی دارد و خیلی خوب میخواند بهخصوص كه قبلا آواز ایرانی هم كار كرده، بهراحتی میتواند روی تواناییهای خوانندگیاش سرمایهگذاری كنند.هنر در خانواده مدیریها


پسر آقای مدیری چند سالی است كه موسیقی را به طور جدی دنبال میكند. حتی در رشته تحصیلی موسیقی ادامهتحصیل داده است. تا آنجایی كه میدانم دوست دارد حرفه اصلی كاریاش موسیقی باشد. شاید هنر در خانواده مدیریها موروثی باشد.


كنسرتمان منحل شد


تنها اتفاق ناخوشایندی كه در مدت همكاریمان با هم افتاد این بود كه چند روز قبل از برگزاری كنسرتمان در اریكه ایرانیان به دلایلی كه هیچوقت علت آن را متوجه نشدیم برگزاری اجرایمان منحل شد.


واقعا همه اعضای گروه از این اتفاق رنجیدند.غیر از این اتفاق تمام مدتی كه گروه داركوب با هم كار كردند خاطرات خوبی باقی ماند. همین الان هم دوستی خوبی با آقای مدیری داریم. او مثل یك برادر خوب به من لطف داشته و همیشه از بابت اطمینانی كه به من كرده به او مدیونم.


آلبوم بعدی مابا همان اعضای سابق


آلبوم بعدی داركوب مراحل نهاییاش را در ارشاد طی می‌‌كند. در اسفندماه هم كنسرت برگزار میكنیم و به محض اینكه مجوز آلبوم صادر شود اخبار كنسرت و آلبوم را منتشر میكنیم.

علیرضا عصار: ما عاشق صدای فرهادیمغیر از دوستیهای خانوادگی علیرضا عصار و مهران مدیری در یك كار مشترك در كنار هم حضور داشتند اینكه مهران مدیری چه علایقی دارد را از قول علیرضا عصار بخوانید.


به نظر من یكی از خواص آقای مدیری هوش اوست و فكر میكنم اگر این هوش را برای خوانندگی به كار ببرد قطعا موفق خواهد شد.


من تن صدای مهران را دوست دارم و از شنیدن آوازهای او لذت میبرم.


یک نکته جالب این است كه من و مهران مدیری هر دو به شدت به صدای فرهاد علاقه داریم.
مهران مدیری قول می​دهد این بار تماشاگـــــران مجموعه​اش ناراضی نباشند


سریال ویلای من هم طبق روال ساخته‌های قبل مهران مدیری با حضور تعداد زیادی از شخصیت‌ها پیش می‌رود تعداد قابل توجهی از آنها را همگی می‌شناسیم. 


در آثار قبلی این كارگردان حضور داشته‌اند اما گروهی از آنها هم چهره‌‌های جدیدی هستند كه برای اولین‌بار مقابل دوربین قرار می‌گیرند روال سریال‌ هم بر اساس یك داستان خانوادگی طراحی شده است كه در جریان سریال با اتفاق‌هایی كه برای هر خانواده می‌افتد با شخصیت هر كدام از آنها از نزدیك آشنا می‌شوید.شاید تا به حال این همه بازیگر درجه یک کنار هم جمع نشده باشند:


سیامک انصاری، برزو ارجمند، آتنه فقیه نصیری، کمند امیرسلیمانی، عارف لرستانی، الیکا عبدالرزاقی، رضا فیض نوروزی و....مهران مدیری: خیالتان راحت، این بار من همه کاره ام
!


شاید نقطه قوت مهران مدیری همین‌جاست، جایی كه بی‌واسطه با دوستداران و مخاطبانش حرف می‌زند و آنها هم غالبا این نقش مدیری را بیشتر از همه باور كردند. 


تولید یك مجموعه جدید در شبكه خانگی مدیری را بر آن داشته تا یك‌بار دیگر و البته مفصل‌تر با تماشاگران حرف بزند. 


او البته این بار نمی‌گوید کار را كپی نكنید بلکه این بار بحث درباره اتفاقات گذشته و قول‌هایی برای آینده است، قول‌هایی كه قرار است محكم و مردانه باشد.


بعضی از مطبوعات و سایت‌ها این سؤال را می‌کنند که شما که داری پروژه جدید شروع می‌کنی، اصلا چه تضمینی هست که باز این ناقص نماند؟ باز این به تعهداتش عمل کند؟


اینکه همه چیز این کار با من است، مسئولیت تمام و کمال این کار با من است، تهیه‌کنندگی، کارگردانی، اجرای پروژه، ساخت و... و هر آنچه که به این پروژه مربوط است، مسئولیتش با من است. 


جوایزش، کیفیتش، به اتمام رساندنش، پخش منظم هفتگی‌اش و هرچه که به این پروژه مربوطه است اینکه این کار را شروع کردم. شاید 2 دلیل داشته باشد. 


من یک پروژه‌ای را شروع کردم به نام ویلای من در 44 قسمت.


اصلا مهم‌ترین دلیل شروع یک پروژه جدید، همین بود. ترمیم کردن و پاک کردن هرآنچه که در کار قبلی اتفاق افتاد.


این تنها کاری است که من می‌توانم بکنم. چه کار می‌توانم بکنم دیگر؟


کاری که من الان می‌توانم بکنم این است که با به دست آوردن تجربیاتی از کار قبل که حالا می‌دانم چه‌کار باید بکنم و چکار نباید بکنم، پروژه‌ای را شروع کنم خیلی تر و تمیز، به اتمام برسانم و به تعهداتش عمل کنم. 


کار جدید یک کار 44 قسمتی است که هر هفته دو قسمت بیرون می‌آید.


باز این کار را به این دلیل کمتر و سبک‌تر گرفتیم که بتوانیم بهتر مدیریتش کنیم، یعنی 22 هفته این کار پخش خواهد شد، 22 تا دو قسمتی، یک تیم بسیار خوب از بازیگران درجه یک این کار، بازیگران طنز دور هم جمع شدند برای این کار، این کار روی DVD9 تکثیر خواهد شد، DVD9 کیفیتش بسیار بالاتر است، حجمش بسیار بالاتر است و امکانات بسیار وسیع‌تری به ما می‌دهد.


این کار علاوه بر شکل عادی خودش که مثل همیشه بیرون می‌آید، در یک شکل دیگر‌ش دوبله ترکی خواهد شد برای هموطنان ترک زبان ما، در یک شکل دیگر دوبله کردی خواهد شد برای هموطنان کرد زبان ما، یک شکل دیگرش زیرنویس عربی خواهد داشت و یک شکل دیگرش زیرنویس انگلیسی.


و جوایز بسیار متعدد که پخش این جوایز، قرعه‌کشی این جوایز و اهدای این جوایز با موسسه گلرنگ رسانه خواهد بود، شرکت گلرنگ در این زمینه بسیار خوش نام است.


سال‌های سال است که گلرنگ دارد قرعه کشی می‌کند و هزاران هزار جایزه را اهدا کرده و در این زمینه مورد اعتماد مردم است.خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب
برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی