انجمن ها > انجمن اجتماعي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
اجتماعي (بازدید: 216)
يکشنبه 28/8/1391 - 1:4 -0 تشکر 574692
استدلال های حقوقی بر لزوم سربازی زنان +تبعات تبعیض در حق پسران

« یکی از بزرگترین گروه معاف از تکلیف به خدمت وظیفه زنان اند. مطابق ماده ۱ قانون خدمت وظیفه عمومی تنها جنس ذکور است که مکلف به حضور در این طرح اند. با این وجود واشکافی در این معافیت بزرگ، نکاتی را عیان می نماید که نه تنها عدالت و برابری در قانون را “بدون توجیه” نقض می کند بلکه در تناقض با مفهوم امنیت ملی و نیز منابع قانونی داخلی قرار دارد».
سایت فرهنگی و مذهبی نگار

در راستای نیل به امنیت ملی و مطابق دستور قانون اساسی در بند ۱۱ اصل سوم و نیز ۱۵۱ قانون اساسی، خدمت وظیفه عمومی به رسمیت شناخته شد.

در این زمینه و به موجب ماده ۱ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ بدین شرح مشخص گردید: «دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و جان و مال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون می باشند و هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی را جز در موارد مصرح در این قانون نمی توان از خدمت معاف کرد». مشمولین خدمت وظیفه عمومی جزء ماموران به خدمت عمومی یا کشوری محسوب می شوند که در قالب همکاری اجباری با دولت در ارتباط اند.

اولین مدرسه عشق که تأســـیس شده 

درس عشق علی و فاطمه تدریس شده

گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه از عـلــی

اولـین کلمه که آمـوختن علـی بود علـی

يکشنبه 28/8/1391 - 1:5 - 0 تشکر 574694

خدمت وظیفه عمومی در ایران ۳۰ سال تعیین و در ۴ مرحله تقسیم بندی گردید. دوره ضرورت ۲ ساله می باشد که می توان با شرایطی تا ۱۸ ماه نیز تعیین گردد. دوره احتیاط ۸ سال، دوره ذخیره اول ۱۰ سال و دوره ذخیره دوم نیز ۱۰ سال مقرر گردید. به عبارت دیگر هر ایرانی تا ۳۰ سال موظف به خدمت وظیفه عمومی است.


خدمت وظیفه عمومی از جنس تکلیف حقوقی است. قاعده حقوقی قاعده ای است کلی و الزام آور که به منظور ایجاد نظم عادلانه در روابط اجتماعی وضع شده و اجرای آن نیز توسط دولت تضمین شده است. چنین تکلیفی، حق هایی را نیز در مقابل خویش، متولد می نماید. حق و تکلیف رابطه متقابل با یکدیگر دارند. این رابطه میان دو شخص بوجود می آید که برای یکی استحقاق و برای دیگری تکلیف ایجاد می کند. ایجاد تعادل میان حق و تکلیف در این میان اساسی است. تکلیف افراد به حضور در خدمت وظیفه موجد حقوقی چون بهره مندی از نظم، امنیت، اقتصاد کارامد و استقلال کشور است.


در صورتی که این حقوق تحقق نیابند و تعادل میان این حقوق و تکلیف حضور در خدمت وظیفه برقرار نشود، سیستم حقوقی مذکور رضایت بخش نبوده و مشروعیت خویش را از دست می دهد. شاید در تحلیل حقوقی بتوان گفت نارضایتی افراد برای حضور در چنین خدمتی و ادای تکلیف حقوقی در این زمینه از این عدم تعادل نشات بگیرد. بنابراین خدمت وظیفه عمومی تنها نه به عنوان یک امر یا فرمان ساده بلکه باید به عنوان یکی از زنجیره های به هم پیوسته حقوق و تکالیف حاکمیتی در جهت ایجاد نظم عمومی مطالعه شود.

اولین مدرسه عشق که تأســـیس شده 

درس عشق علی و فاطمه تدریس شده

گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه از عـلــی

اولـین کلمه که آمـوختن علـی بود علـی

يکشنبه 28/8/1391 - 1:7 - 0 تشکر 574695

رابطه ی میان حقوق و تکالیف نیازمند یک سبب موجه است. این سبب در حقوق عمومی «قرار داد اجتماعی» فرض می شود. فرض نمودن تکلیف بدون حقوق(و بالعکس) از قلمرو حقوق خارج است و می تواند از جنس فرمان یا دستور و یا از جنس امر اخلاقی باشد. بنابراین خدمت وظیفه عمومی بعنوان یک تکلیف حقوقی با عنایت به ویژگی های معین قابل فهم خواهد بود. ویژگی هایی که هر قاعده حقوقی با آنها معنا می یابد.


یکی از بزرگترین گروه معاف از تکلیف به خدمت وظیفه زنان اند. مطابق ماده ۱ قانون خدمت وظیفه عمومی تنها جنس ذکور است که مکلف به حضور در این طرح اند. با این وجود واشکافی در این معافیت بزرگ، نکاتی را عیان می نماید که نه تنها عدالت و برابری در قانون را “بدون توجیه” نقض می کند بلکه در تناقض با مفهوم امنیت ملی و نیز منابع قانونی داخلی قرار دارد.


اما سابقه حضور زنان تنها به دلیل سابقه منفی که در زمان حکومت پیشین در ایران وجود داشت زمینه ساز چنین دگمی شد که زنان از دایره شمول این تکلیف عام خارج شوند. در زمان تدوین قانون اساسی اما، بر معافیت زنان وحدت نظری وجود نداشت. در زمان بررسی اصل صد و پنجاه و یکم قانون اساسی آیت‌الله صافی تذکر داد که آموزش نظامی برای زنان و بانوان سابقه قبل ندارد و اگر این امر، امر لازمی بود، حضرت رسول اکرم (ص) هم حضرت زهرا(ع) را آموزش نظامی می داد: «این یک بدعت تازه ای بود که در زمان طاغوت برای از بین بردن هتک صیانت زنان این مملکت بوجود آمد. خواهش من این است که شما کاری نکنیدکه این بدعت بوسیله شما تایید شود.»


اما موافقان حضور زنان در بحث دفاع بیشتر بودند. از نظر رشیدیان، آموزش نظامی برای دفاع، زن و مرد ندارد. آیت الله موسوی اردبیلی معتقد بود اگر بخواهند دخترها را آموزش نظامی بدهند و مثل زمان سابق به سربازخانه ها ببرند درست نیست. اما برای دفاع حضور زنان اشکالی ندارد. در صورتی که مملکت به خطر بیفتد دفاع بر همه لازم است حتی بچه ها.

اولین مدرسه عشق که تأســـیس شده 

درس عشق علی و فاطمه تدریس شده

گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه از عـلــی

اولـین کلمه که آمـوختن علـی بود علـی

يکشنبه 28/8/1391 - 1:7 - 0 تشکر 574696

آیت الله خزعلی نیز در این مورد با ذکر تفکیکی میان دفاع و جهاد گفت: «بحثی داریم بنام جهاد و بحثی بنام دفاع. در جهاد که بنام تهاجم است دولت اسلامی موظف است افرادی از مردان را تجهیز کند برای این کار، برای دعوت به دین و مذهب، بطوریکه اگر از دشمن تهاجم نشود، از جانب مسلمین باید برای تهاجم دعوت شود… یک بحث دیگری هم است به نام دفاع، اگر کیان مسلمین در خطر بود اگر می خواهند ریشه مسلمین را قطع کنند کشورشان را به باد دهند، این وظیفه تمام مسلمین از زن و مرد است که به دفاع برخیزند. آن زنی که در هنگامه دفاع واقع می شود، بدون داشتن تجربه جنگی مناسب با روز می تواند دفاع کند… اگر بگوییم همه را به اجبار سربازخانه ها ببرند البته اشکال راجع به زن موجود است، اما اگر امکانات فراهم کنند که همه مردم توانایی دفاع داشته باشند، چه ایرادی دارد؟ البته در مورد آموزش، باید آموزش دادن به زنها حتما بوسیله زنها انجام گیرد اجباری هم در کار نیست بلکه باید امکانات برای همه فراهم شود.»


با این حال آن چه در متن مشروح مذاکرات قانون اساسی می بینیم آموزش بر زنان را برای دفاع الزامی می دانستند اما حضور آنها در سربازخانه ها از نظر آنها مذموم بود. در این راستا در اصل یکصدو پنجاه و یکم قانون اساسی دولت موظف شده است برای «همه» افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را فراهم نماید. این در حالی است که در قانون خدمت وظیفه عمومی آموزش نظامی برای زنان الزامی نیست!

اولین مدرسه عشق که تأســـیس شده 

درس عشق علی و فاطمه تدریس شده

گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه از عـلــی

اولـین کلمه که آمـوختن علـی بود علـی

يکشنبه 28/8/1391 - 1:9 - 0 تشکر 574697

این همانی خدمت وظیفه برای امور نظامی و انتظامی و از سوی دیگر این همانی خدمت وظیفه با «سربازخانه» زنان را فارغ از یک تکلیف حقوقی عام نموده است. از سوی دیگر مبنای حقوقی خدمت وظیفه را امنیت عمومی بدانیم و امنیت عمومی را امری چند بعدی بدانیم، مسلم است که زنان نیز می توانند در قالب انجام وظایف غیر نظامی یا انتظامی که مخالف شرع نباشد، مثلا در قالب خدمت پژوهشی، تولیدی، آموزشی، خدماتی و … مقوم این مفهوم باشند.


از سویی دیگر چنین معافیت غیر مستند و مستدلی، مشکلات اجتماعی و اقتصادی بیشماری خلق کرده است. از یک سو محرومیت دو ساله مردان، موجب عدم تعادل در جمعیت دانشجویان و مراکز علمی شده است.


از سوی دیگر، کسب مجوز برای بسیاری از مشاغل حرفه ای نیازمند معافیت دائم یا کارت پایان خدمت شده است. از سوی دیگر با حذف زنان، خود را از بدست آوردن بهترین نیروها برای خدمت عمومی از میان زنان محروم کرده ایم و کارایی را که با ورود ایشان به مشمولین خدمت وظیفه می توانستیم بدست بیاوریم، از دست داده ایم. از این رو این مشاغل جو زنانه ای به خود می گیرد و تعادل جنسی به شیوه طبیعی و رقابتی برقرار نمی شود.


دو سال تاخیر برای مردان برای ورود به بازار کار عواقبی چون تاخیر در سن ازدواج، از دست دادن فرصت های شغلی و از همه مهم تر ایجاد یک عامل عدم تعادل سیستماتیک در ایجاد نابرابری و تبعیض بدلیل همین معافیت بدون دلیل سوال برانگیز است و به نظر می رسد انجام رویکردهای اصلاحی در این زمینه بوسیله مکانیزم های فرهنگی و قانونی لازم به نظر می رسد.
___________
* بند ۱۱ اصل سوم: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد… بند ۱۱ : تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور »
*اصل ۱۵۱ قانون اساسی: «به حکم آیه کریمه (و اعدوالهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و اخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم) دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزشی نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، بطوریکه همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.»


به نقل از فرارو


- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - مطلب زیر از وبلاگ «سرباز غایب» تقدیم می گردد:

اولین مدرسه عشق که تأســـیس شده 

درس عشق علی و فاطمه تدریس شده

گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه از عـلــی

اولـین کلمه که آمـوختن علـی بود علـی

يکشنبه 28/8/1391 - 1:11 - 0 تشکر 574698

۱ – آنجا که نویسنده می گوید ” اینهمانی خدمت وظیفه برای امور نظامی و انتظامی و از سوی دیگر اینهمانی خدمت وظیفه با «سربازخانه» زنان را فارغ از یک تکلیف حقوقی عام نموده است ” منظور این است که خدمت وظیفه عمومی یا آنچه امروزه اصطلاحا سربازی نامیده میشود فقط منحصر به خدمت نظامی و انتظامی نیست . خدمت نظامی و انتظامی فقط یکی از موقعیتهای است که فرد در غالب خدمت وظیفه عمومی می تواند به آن بپردازد و اتفاقا همان خدمت نظامی و انتظامی هم باز منحصر به حضور در سربازخانه ها و کارهای نظامی گری نیست مثلا یک دختری که به سربازی می رود می تواند برود در مرکز بهداری یا بیمارستانهای متعلق به نیروی های مسلح مشغول به خدمت شود که این هیچ منع شرعی و عرفی ندارد هر چند در ادامه نویسنده توضیح را کامل می کند “… اگر مبنای حقوقی خدمت وظیفه را امنیت عمومی بدانیم و امنیت عمومی را امری چند بعدی بدانیم، مسلم است که زنان نیز می توانند در قالب انجام وظایف غیرنظامی یا انتظامی که مخالف شرع نباشد مثلا در قالب خدمت پژوهشی، تولیدی، آموزشی، خدماتی و… مقوم این مفهوم باشند.” همین الان تعداد زیادی از سربازان تمام طول خدمت در نهادها و ارگانهای غیر نظامی مثل آموزش و پرورش به عنوان سرباز- معلم سپری می کنند.

اولین مدرسه عشق که تأســـیس شده 

درس عشق علی و فاطمه تدریس شده

گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه از عـلــی

اولـین کلمه که آمـوختن علـی بود علـی

يکشنبه 28/8/1391 - 1:11 - 0 تشکر 574699

۲ – پسرانی که طبق قانون مسئول تامین هزینه های زندگی هستند نه تنها از امتیاز و سهمیه ویژه ای در دانشگاه و استخدام بخاطر این مسئولیت بیشتر نسبت به دختران برخوردار نیستند بلکه مانعی به اسم خدمت سربازی هم در حساس ترین موقعیت سنی پیش پای آنها برای ادامه تحصیل و ورود به بازار کار گذاشته شده است و متاسفانه با وجودی که سالهاست جامعه ما با این بی عدالتی مواجه است اما نه تنها هنوز کسی در این کشور به فکر اصلاح امر نیفتاده بلکه به هر مناسبتی مسئولان ما جلو افتادن دختران از پسران در عرصه هایی چون دانشگاه به خاطر بهره مندی از این رانت معافیت از سربازی را به عنوان یکی از دستاوردهای افتخارآمیز خود به نمایش می گذارند و لحظه ای به این فکر نمی کنند که گرفتاریهای پسران مثل سربازی و فشار های جنسی دوران بلوغ و ترک تحصیل بخاطر کمک خرج خانواده پدری از جمله عوامل این افت تحصیلی در بین پسران بوده است و مسئولان باید روزی پاسخگوی بی تفاوتی نسبت به آن باشند. جالب است بدانید حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد پسران دبیرستان ترک تحصیل می کنند و ۵۰ درصد سربازان وظیفه حتی دیپلم ندارند!!

اولین مدرسه عشق که تأســـیس شده 

درس عشق علی و فاطمه تدریس شده

گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه از عـلــی

اولـین کلمه که آمـوختن علـی بود علـی

يکشنبه 28/8/1391 - 1:12 - 0 تشکر 574700

۳ – چند میلیون پسر جوان این مملکت که به هر دلیل نتوانستند سربازی بروند اما به هزار راه دیگر می توانند و می خواهند به جامعه خدمت کنند و مهر سرباز غایب بر پیشانی دارند سالها از تمام حقوق انسانی از جمله حق ادامه تحصیل و رفتن به دانشگاه محروم هستند

اولین مدرسه عشق که تأســـیس شده 

درس عشق علی و فاطمه تدریس شده

گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه از عـلــی

اولـین کلمه که آمـوختن علـی بود علـی

يکشنبه 28/8/1391 - 1:12 - 0 تشکر 574701

۴ – البته خیلی ها انتقاد جدی به اصل اجباری بودن سربازی و مدت طولانی آن دارند، گروه دیگری درباره شیوه اجرا و ناکافی بودن آموزش ها و عدم استفاده درست از توان سربازان معترض هستند اما همه اینها دلیل نمی شود زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال جامعه پای خود را از موضوع خدمت وظیفه عمومی کنار بکشند. سربازی اگر خوب است اگر بد همه اقشار جامعه باید در آن شریک باشند.

اولین مدرسه عشق که تأســـیس شده 

درس عشق علی و فاطمه تدریس شده

گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه از عـلــی

اولـین کلمه که آمـوختن علـی بود علـی

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی