انجمن ها > انجمن خانواده > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
خانواده (بازدید: 91)
سه شنبه 23/8/1391 - 19:51 -0 تشکر 573851
انحطاط خانواده در دولت رفاهی سوئد

کشور سوئد به دلایل بسیار، مورد تمجید و تحسین قراردارد.شهرهای تمیز، مناطق روستایی زیبا و مردمی که عمر طولانی دارند.عاری از فقر و زاغه نشینی، جنایات خشونت بار و مواد مخدر، سوئد چنان جایگاه استثنایی دارد که موفقیت مالی در بخت آزمایی، کیفیت زندگی افراد را مشخص می کند.

اما هنوز نکته‌ای درباره توسعه در سوئد وجود دارد که حتی حامیان دولت رفاهی نیز باید در آن تمل کنند. به احتمال قوی، خانواده در سوئد بیشتر از هر جای دیگری در جهان تضعیف گردیده است.آنچه در چند دهه گذشته در سوئد برای خانواده رخ داد،تییدی بر آن است که خانواده به موازات پیشرفت دولت رفاه انحطاط یافته است. در صورت عدم بررسی مسئله، در نهایت انحطاط خانوادهمی تواند منجر به تضعیف آسایش واقعی شود که دولت برای پیشبرد آن تلاش می‌کند.
دولت رفاهی نوین با هدف کمک به خانواده‌ها برای عملکرد بهتر به عنوان نمایندگان غیرمتمرکز رفاه بنیان نهاده شد و تلاشی در راستای تقویت خانواده بود نه تضعیف آن.اما با گذشت زمان،دولت‌ها به نحو فزاینده‌ای گرایش یافته‌اند که جایگزین خانواده شوند به جای آنکه خانواده را مساعدت کنند؛ وابستگی مردم به دولت در حالی افزایش پیدا کرده است که اتکا به خانواده کمتر شده است. در تصویر برجسته‌ای از قانون نتایج ناخواسته، خانواده به تدریج در حال از دست دادن توانایی و اراده مراقبت از خودش است.
اشکال دولت رفاهی که به صورت انحطاط خانواده بروز می کند، اغلب قالبی کلی در اصطلاحات اقتصادی است. همانطور که مسوِل رفاهی دانمارک بنت رولد اندرسون2 تکید می‌کند؛ اگر دولت رفاهی می‌خواهد هدف‌هایش تحقق پیدا کند، شهروندان باید از سوء استفاده از کامل‌ترین خدمات آن اجتناب نمایند. هیچ روش اقتصادی وجود ندارد تا دولت، کنترل همه خدمات رفاهی روزانه را به‌دست گیرد که خانواده مدت‌های مدید برای اعضای خود فراهم نموده است. حتی همان‌طور‌که نیل گیلبرت3،کارشناس آمریکایی دولت رفاه آنرکمک به رفع معضلمی نامد، خانواده‌ها در دولت رفاه مجازات می شوند در صورتی که از مراقبت عمومی هنگام شکست در مراقبت از خویش استفاده نکنند.این، موِلفه اساسی پدیده ای است که برخی آنرا بحران آینده اقتصادی دولت رفاه می دانند.
با این وجود، احتمال وقوع بحران اجتماعی بیش از این‌هاست. خانواده در دولت رفاهی ممکن است آن قدر ضعیف شود که نخواهد یا نتواند نوع شخصی شده کودک پروری را به تنهایی فراهم سازد.

سه شنبه 23/8/1391 - 19:52 - 0 تشکر 573853نرخ ازدواج و طلاق
اکنون احتمالا نرخ ازدواج در سوئد پایین‌ترین و متوسط سن ازدواج بالاترین مقدار در جهان صنعتی را دارد.از لحاظ نرخ زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی و رابطه زناشویی4، یا واحدهای توافقی5 در صدر همه کشورهای پیشرفته دیگر قرار دارد؛ چنین واحدهایی که صرفاً مقدمه ازدواج محسوب می شوند (همان طور که اکنون در آمریکا بیشتر متداول است) به نهادهایی موازی با ازدواج قانونی تبدیل گردیده‌اند.امروزه حدود25درصد از همه زوج‌های سوئدی در مقایسه با 5درصد آمریکایی‌ها در واحدهای توافقی زندگی می‌کنند. (بیش از 1درصد در )1960 افزایش نرخ زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی و رابطه زناشویی میان زوج‌های بچه دار، یکی از بالاترین آمارهای تعداد کودکان نامشروع در دنیای صنعتی را به سوئد اختصاص داده است-بیش از 50درصد بچه‌ها، در مقایسه با 22درصد ایالات متحده.اما نکته مهمی که باید افزود، آن است که -بر خلاف وضعیت ایالات متحده-تعداد کمی از این بچه‌ها از یک مادرمجرد6متولد می شوند.
اندازه گیری نرخ شکست خانواده در سوئد چندان آسان نیست.گرچه نرخ طلاق سوئد بیشتر از اکثر جوامع اروپایی است اما پایین‌تر از نرخ طلاق آمریکا است.طبق پژوهشی که روی گروهی از متولدین 1945انجام شد، در چند دهه گذشته نرخ بالای طلاق-یعنی بخشی از ازدواج که انتظار می رود به طلاق منجر شود-در سوئد36درصد در مقایسه با 42درصد آمریکاست. اما نرخ طلاق در سوئد از یک جنبه شگفت آور است:از نظرسنتی عوامل زیادی که در ایالات متحده با طلاق مرتبط هستند-از قبیل دوره‌های کوتاه معاشرت قبل از ازدواج و ازدواج زود هنگام، حاملگی نوجوانان، فقر و بی‌ثباتی درآمد، واحدهای درون نژادی و درون اعتقادی، جابجایی زیاد اقامتگاه‌ها- در سوئد تعدیل گردیده‌اند.
تجربه عملی سوئد در مورد بقایای تصورات قدیمی موسوم به ازدواج سنتی، اثر مطلوبی بر کاهش نرخ طلاق خواهد داشت. برای مثال مطالعه اخیر نسبت به زنان سوئد که توسط اداره ملی پژوهش‌های اقتصادی ایالات متحده انجام گرفت، نشان داد زوج‌هایی که قبل از ازدواج با هم زندگی می کردند نرخ طلاقی نزدیک به 80درصد بالاتر از بقیه دارند.
برای طلاق، اشخاص ابتدا باید با هم ازدواج کرده باشند و این دقیقاً کاری است که افراد بسیاری در سوئد انجام نمی‌دهند. بنابراین پائین بودن نرخ طلاق، حاکی از طلاق زوج‌های ازدواج کرده است؛ و باید نرخ جدایی زوج‌های ازدواج نکرده را نیز مشخص کرد. بررسی چنین داده‌هایی مشکل است.یک مطالعه که در سوئد با هدف بررسی زندگی مشترک غیر رسمی انجام گرفت نرخ جدایی زوج‌های ازدواج کرده و ازدواج نکرده با حداقل یک بچه را مقایسه کرد. میزان جدایی زوج‌های ازدواج نکرده تقریبا سه برابر افراد ازدواج کرده بود. نتیجه منطقی، آن است که با توجه به همه داده‌های موجود، نرخ صحیحطلاقدر سوئد-وقتی که هم فروپاشی واحدهای توافقی و هم ازدواج رسمی را در نظر بگیریم-از ایالات متحده بالاتر رفته و در جهان غرب بیشترین مقدار باشد.
نرخ جدایی خانواده در درصد بالایی از خانواده‌های تک والد دیده می‌شود. در سال 1980، درصد خانوارهای تک والد سوئدی بالغ بر 18درصد همه خانوارهای بچه دار در مقایسه با 17درصد سفید پوستان آمریکایی می شد(کل درصد آمریکا کمی بالاتر بود، به خاطر آن که 52 درصد خانواده‌های سیاه‌پوست فقط یک والد داشتند.) با چشم پوشی از نرخ خانواده‌های تک والد، سوئد پیشتاز دو عرصه دیگر نیز است:کوچکترین اندازه متوسط خانوار(حدود 2.2درصد در هر خانواده)و بالاترین درصد افراد بالغی که تنها زندگی می کنند(حدود20درصد.)

سه شنبه 23/8/1391 - 19:53 - 0 تشکر 573854نهاد اجتماعی زوال یافته
تعدادی از این شاخص‌های آماری (انحطاط ازدواج، افزایش فروپاشی خانواده‌ها و رشد ساختارهایی غیر از خانوده) حاکی از تغییرات واقعی نهاد خانواده هستند که عموماً با تضعیف آن به عنوان یک نهاد اجتماعی رابطه دارند.گرچه اندازه گیری تغییرات بعدی خانواده سخت‌تر است اما این مطلب را تیید می‌کند که خانوده در سوئد بیش از هر کشور صنعتی دیگری انحطاط یافته است.
.1 اقتدار والدین
در سوئد بخش بزرگی از اقتدار خانواده سنتی به دولت انتقال پیدا کرده است. می‌توان به دو نمونه اشاره کرد: سوئد اولین کشوری بود که قوانین منع خشونت والدین با فرزندان را تصویب کرد و مددکاران اجتماعی می‌توانستند در آن‌جا بچه‌ها را آسان‌تر از هر کشور دیگری از والدین بگیرند.
.2 وابستگی اقتصادی بچه‌ها به والدین
پیوندهای اقتصادی که بچه‌ها را به والدین متصل می کردند، در سوئد عمدتاً جایگزین رابطه بچه‌ها و دولت شده است. برای مثال؛ سوئد علاوه بر آزادی یا مراقبت پزشکی با هزینه پایین، حمل و نقل عمومی و آموزش، عملاً یک شغل نیمه وقت برای هر جوان شانزده سال به بالا ایجاد می کند.
.3استقلال اقتصادی همسران
همسران سوئدی تقریباً هیچ الزام اقتصادی متقابلی ندارند. سیاست سوئد آن است که هر بزرگسال توانمندی مسئول آسایش اقتصادی خویش است. در اوایل دهه 70 مالیات بر درآمد مشترک در سوئد لغو شد و اکنون فقط اظهار نامه‌های فردی پذیرفته می شوند.
.4مراقبت اقتصادی از سالمندان
خانواده‌های سوئدی مجبور به تمین اقتصادی افراد سالخورده نیستند. احتمالاً سوئد، درصد پایینی از خانواده‌های گسترده در جهان را دارد.
.5 خانواده گرایی، به مثابه یک ارزش فرهنگی
خانواده گرایی به طور خلاصه، به مفهوم احساس قوی هویت خانوادگی و وفاداری، همیاری متقابل اعضای خانواده و نگرانی برای تداوم واحد خانواده؛ وابستگی علائق و شخصیت اعضای خانواده فرد به علایق و رفاه گروه خانوادگی است. خانواده گرایی که هنوز ارزشی قوی در دیگر کشورهای پیشرفته محسوب می شود، در سوئد به نحو چشمگیری ضعیف است. برای مثال در مباحث سیاسی سوئد، به ندرت روی خانواده‌های قوی بنیه و خود کفا متمرکز می شود. و در عوض مجموعه قوانین خانواده تقریباً در انحصار موقعیت فرد در خانواده است.
بنابراین، احتمالاً در سوئد خانواده، ضعیف‌تر از هر جای دیگری در میان کشورهای پیشرفته غربی شده است.اعضای خانواده، بیشترین استقلال و کمترین محدودیت توسط گروه را داشته و گروه -به عنوان یک کل- کمترین انسجام را دارد. خانواده، کمتر عملکردهای سنتی اجتماعی خود را انجام می دهد؛ این عملکردها به نهادهای دیگر به ویژه دولت و کارگزاران آن انتقال یافته‌اند که به طور متناظر قدرت و اختیار را به دست گرفته‌اند. خانواده کوچکترین اندازه، کمترین پایداری و کوتاه‌ترین دوره بقا را دارد. بنابراین، افراد کمترین زمان از زندگی خود را عضو خانواده هستند. در کل، سوئد کمترین اشتیاق به سرمایه گذاری زمانی، مادی و عملی در زندگی خانوادگی را داشته است. درعوض سرمایه گذاری‌های اصلی به نحوی روز افزون روی فرد و نه روی واحد خانوادگی انجام می شود.

سه شنبه 23/8/1391 - 19:53 - 0 تشکر 573855

.
ریشه های انحطاط خانواده
چرا باید نهاد خانواده در سوئد بیش از هر جای دیگری متزلزل باشد؟
پاسخ به این سوِال برای مدافعان دولت رفاهی مشکل است. به نظر می‌رسد پنج عامل با انحطاط خانواده پیشرفته سوئدی ارتباط محکم دارند: فرهنگ خود کام‌بخشی7، امنیت اقتصادی، تغییر نقش جنسی، جهان بینی دولت رفاهی و سکولاریسم. به ویژه نقشی که امنیت اقتصادی و تغییر نقش جنسی ایفا می کنند نگران کننده است تا حدی که اهداف سیاسی اکثر جوامع صنعتی از آنها حمایت می‌کنند. با این وجود نقش آنها در ترویج انحطاط خانواده آشکارا در مطالعات بسیاری ظاهر می شود.
در واقع همه تغییرات خانواده در سوئد-از قبیل انحطاط ازدواج و نرخ بالای فروپاشی خانواده‌ها- در دهه‌های گذشته در دیگر جوامع پیشرفته بدیهی بوده‌اند. نیروهایی که فراگیر عمل می کنند، سو ئد را وادار به تغییر با آهنگی سریع و ویژه کرده‌اند.
با فرض محدودیت علوم اجتماعی، احتمالاً هرگز نخواهیم دانست دقیقاً چه نیروهایی سبب تغییرات شگرف خانواده‌های جوامع پیشرفته در آغاز دهه شصت شده‌اند. اما توافق روز افزونی میان کارشناسان خانواده وجود دارد مبنی بر آن‌که اگر یک عامل در اولویت غیر رسمی باشد، تکید فرهنگی جدید روی خود کام‌بخشی خواهد بود -ارزشی که از نظر منطقی مخالف خانواده گرایی است. در این وضعیت، افراد به پیگیری علائق شخصی خود ترغیب می‌شوند، در حالی‌که خانواده گرایی علائق جمعی خانواده را به عنوان یک نهاد دنبال می‌کند.
هیچ روش رضایت بخشی وجود ندارد تا مشخص شود آیا خود کام‌بخشی به خودی خود یک ارزش فرهنگی قوی در سوئد شده است.اما ما اطلاعات قابل اطمینانی درباره دو گرایش دیگر داریم که ارتباط تنگاتنگی با خود کام‌بخشی دارند: رشد امنیت اقتصادی و تغییر نقش جنسی.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی