انجمن ها > انجمن ادبيـــات > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
ادبيـــات (بازدید: 268)
سه شنبه 2/8/1391 - 9:6 -0 تشکر 568440
آندره ژیدشاعر فرانسوی


آندره پاول گیوم ژید؛ (به فرانسوی: André Gide) ‏ (۱۸۶۹ - ۱۹۵۱) نویسندهٔ فرانسوی.زندگی
آندره ژید (Andre Gide) در 22 نوامبر 1869 در پاریس زاده شد. پدرش از خانوادههای پروتستان جنوب فرانسه و مادرش از خانوادههای کاتولیک اهل نورماندی بود. ژید کودکی را در محیطی خشک و غمانگیز که تعصب و اختلافات مذهبی بر آن حکمفرما بود، گذراند. پس از مرگ پدر تحت سرپرستی مادر مقتدر خود پرورش یافت، تحصیلات نامرتبی انجام داد، شاگردی آرام و خاموش بود، چنانکه از طرف معلمان خود به کودنی منسوب میگشت. در واقع ژید جوانی درونگرا بود. 

سه شنبه 2/8/1391 - 9:7 - 0 تشکر 568441


بیست سالگی ژید مصادف با دوره سمبولیسم در ادبیات بود و او که به مطالعات وسیعی در قلمرو ادب دست زده بود، در مجلههای کوچک مدرسه مقالههایی کوچک مینوشت. در این زمان با "پیرلوئی"، "پل والری" و "مالارمه" آشنا شد و کار ادبی را از 1891 آغاز کرد.
دوستی با «استفان مالارمه» باعث روی آوردن به مکتب «نمادگرایی» و پدید آوردن آثاری مثل «یادداشتهای روزانه آندره والتر»، «شعرهای آندره والتر»، «رسالهٔ نرگس» و «سفر اورین» شد. اما پس از مدتی از این مکتب روی گرداند و به تجزیه و تحلیل و تامل در پیچیدگیهای زندگی درونی انسان پرداخت.
سفر ژید به افریقا باعث تغییرات بسیاری در وی شد. آثاری هم چون «مائدههای زمینی»، «ضد اخلاق»، «در تنگ» و «دخمههای واتیکان» متأثر از این تغییرات است. «مائدههای زمینی» کتابی است در ستایش شادی، شوق به زندگی و غنیمت شمردن لحظات. آندره ژید در این کتاب خداوند را در همه موجودات هستی متجلی میبیند و آزدانه و برخلاف قید و بندهای مذهب، عشق به هستی را مترادف عشق به خداوند میداند. او کتابش را «ستایشی از وارستگی» مینامد.
با آغاز جنگ جهانی اول ژید مدتی خاموشی گزید و سپس کتابهای «اگر دانه نمیرد»، «کوریدون» و «سکه سازان» را نوشت. او در «اگر دانه نمیرد» واقعیات زندگی خود را بی پرده بیان کرد و با نوشتن رمان «سکهسازان» شیوهٔ تازهای در رمان فرانسوی بنیاد نهاد.
ژید کتابهای «بازگشت از کنگو» و «بازگشت از چاد» را بر ضد استعمار نوشت. او عضو حزب کمونیست شد، اما با برآورده نشدن انتظارات و تمایلات عدالت خواهانهاش با نوشتن کتاب بازگشت از شوروی از این حزب کناره گرفت.
آندره ژید در سال ۱۹۴۷ جایزه ادبی نوبل را دریافت کرد و در 19 فوریه ۱۹۵۱ به علت ابتلا به بیماری ذات الریه در پاریس درگذشت.

سه شنبه 2/8/1391 - 9:9 - 0 تشکر 568442
نگاهی به آثار
آثار ژید را به سه دوره میتوان تقسیم کرد:

ژید این اثر و اثر دیگر خود به نام "اشعار آندره والتر" Poesies d’Andre Walter را با سرمایه شخصی به چاپ رساند. اشعار آندره والتر نیز بیانی در شیوه سمبولیسم داشت.
اثر دیگر ژید در مکتب سمبولیسم، "رساله نارسیس" Le Traite du Narcisse به نام نویسنده در 1891 منتشر شد و به پل والری که ژید با او بحثی طولانی داشته، تقدیم گردیده است. رساله نارسیس اندیشههای ژید را درباره هنر و عالم واقعی که به وسیله مکتب سمبولیسم، خاصه مالارمه عرضه شده بود، بیان میکند. ژید در این اثر استعاری چون نارسیس که عاشق چهره خود گشت و برای دست یافتن به آن در آب چشمه فرو رفت، به عالم مطلق اندیشه مینگرد و میکوشد که به کنه ذات خویش دست یابد. اما امواج مانع میشود که او خود را از محو شدن نجات بخشد، پس با نگرانی پیوسته در جستجوی حقیقت ذات خویش به سر میبرد و همین نکته موضوع اصلی همه آثار ژید میگردد.
مدتی بعد او برای گریز از محیط خشک مذهبی خانواده، به بهانه ضعف مزاج به الجزایر سفر میکند. در این سفر بیمار میشود و پس از بهبود، در دوره نقاهت به شور و هیجانی طبیعی دست مییابد و آثاری تحت تأثیر سمبولیسم منتشر میکند، از آن جمله است "تجربه عاشقانه" La Tentative amoureuse (1893) شامل داستان عشق بسیار طبیعی و کامل زن و مرد جوانی که بیهیچگونه حادثه موجب خشنودی طرفین است، اما به تدریج شعله هوس خاکستر میشود. ژید در این داستان بسیار ساده که بر زمینه وصف طبیعت و چشماندازهای زیبا قرار گرفته و با شیوهای بسیار لطیف و دقیق نوشته شده، عشق و هوس را خالی از هرنوع هدف میداند که فینفسه قابل دوام نیست.
در همین سال ژید کتاب "سفر اورین" Le Voyage d’Urien را منتشر کرد که نقل سفری خیالی و افسانهای است و هرقطعه از مناظر واقعی و عینی و حوادث و ماجراهای آن تمثیلی از یکی از نماهای زندگی معنوی و اخلاقی است. 

سه شنبه 2/8/1391 - 9:10 - 0 تشکر 568443آثار این دوره که تحول ژید را نشان میدهد، عبارت است از "مردابها" Paludes (1895)، انتقادی سخت از محیط اجتماعی پاریس و فهرستی طنزآمیز از گذشته منحط آن. قهرمان اصلی کتاب که نشانههایی از شخصیت ژید در بردارد، نویسنده رنجوری است که در خانهای دور افتاده انزوا اختیار کرده و در کنار استخر خانه به رؤیاهایی بیمارانه تسلیم میشود و در یادداشتهای روزانه از خود سخن میگوید و به تدریج از زندگی یکنواخت و کسالتبار ملول میگردد. شیوه نگارش ژید در این اثر از قدرت نویسندگی او در آینده خبر میدهد.

کتاب دیگری که نشانه بارز تحول روحی و اخلاقی ژید، پس از بهبود و تقویت نیروی جسمانی است "مائدههای زمینی" Les Nourritures terrestres (1897) نام دارد که بیشک معروفترین اثر ژید به شمار میآید. بنابر گفته خود نویسنده در دیباچه نسخهی چاپ1927 این کتاب، این اثر سالها با بیاعتنایی مردم روبرو گشت، اما پس از آن تأثیر خارقالعاده و مداومی بر جوانان روشنفکر باقی گذارد. مائدههای زمینی اثری ارشادی است و قهرمان اصلی آن خود ژید است، اگرچه به ظاهر قالبی شاعرانه و موزون دارد و به متون شرقی نزدیک است.
از آثار دیگر ژید در این دوره نیز میتوان پی برد که او شخصیت خود را در این اثر خیالانگیز جای داده و همین امر به کتاب ارزش فراوان بخشیده است. مائدههای زمینی به طور غیرمستقیم اعتراضی است به همه موازین اخلاقی و اجتماعی و مذهبی. ژید به قهرمان کتاب اندرز میدهد که دم را غنیمت شمارد و از زیباییهای هرلحظه بهره برگیرد و از عوامل مهم و پیچیدهای که از شکفتگی و بروز شخصیت او جلوگیری میکند، خود را رها سازد. در واقع کامرانی در این کتاب جهشی است در جستجوی تعادل روحی و ذات خویش! اما ژید در کتاب "شاؤل" Saul (1903) این نکته را آشکار میسازد که در هرحال برای آدمی اسارتهایی وجود دارد و اگرچه به ظاهر آزاد باشد، در باطن اسیر تمایلات خویش است و در "پرومته سست زنجیر" Le Promethe mal enchaine (1899)، در قالب داستان اساطیری، وجدان آدمی و ندامتهای او را بیش از قیود اجتماعی سد راه آزادی میداند. قهرمان کتاب "مخالف اخلاق" L’Immoraliste (1902) جوانی است(ظاهرا خود ژید) که در محیط بسیار خشک مذهبی پرورش یافته و زندانی قیود اخلاقی خانواده خویش گشته است و بر اثر ابتلای به بیماری به افریقا سفر میکند و پس از بازیافتن سلامت شوق زندگی در او پدیدار میگردد و هیچ امکانی را برای رهایی از قیود اجتماعی و اخلاقی از دست نمیدهد، به انحراف جنسی مبتلا میشود و هر آن بر لاقیدی خویش میافزاید. کتاب "آمینتا" Amintas (1906) بیان احساس نویسنده از سفر الجزایر است. نمایشنامه "بازگشت فرزند ولگرد"Le Retour de L’enfant prodigue نیز گریز از قیود اخلاقی و اجتماعی را نشان میدهد. 

سه شنبه 2/8/1391 - 9:10 - 0 تشکر 568444از وقایع مهم سال 1909 انتشار، اثر او به نام "در تنگ" La Porte etroite بود. این اثر امتناع دختری را در تسلیم به عشق و عواطف نشان میدهد که ناشی از معتقدات خشک مذهبی و تمایل او به پارسایی است و ژید در آن افراط غیرطبیعی بشر را در رعایت موازین مذهبی و اخلاقی محکوم میکند. در تنگ نیز مانند بیشتر آثار ژید جنبه سرگذشت شخصی دارد و موضوع افسانهای آن در محیط نوجوانی خود او میگذرد. شیوه نگارش این اثر از نظر پاکیزگی و فصاحت بینظیر است و در شمار بهترین و کاملترین آثار ژید قرار دارد. "دخمه های واتیکان" Les Caves du Vatican (1914) شامل حوادثی است که قهرمان آن با همه قیود اخلاقی قطع رابطه کرده و در وضع خطرناکی بسر میبرد و بیجهت مرتکب قتل میشود. این داستان با لحن مسخرهآمیز ناتوانی بشر را در اطاعت از قوانین نشان میدهد. کتاب دخمه های واتیکان موجب قطع رابطه ژید با دوستان کاتولیکش گشت. ژید با آنکه نزدیک به سی سال بود که آثار خود را منتشر میکرد و با وجود همکاری با مجلههای گوناگون و بینانگذاری "نوول رووفرانسز" اما هنوز از نظر عامه مردم ناشناخته مانده بود و شهرت خود را در دوره سوم نویسندگی و پس از جنگ جهانی اول به دست آورد.

سه شنبه 2/8/1391 - 9:11 - 0 تشکر 568445کوشش ژید در خلق رمان با فنون بدیع که قهرمانان آن حتی بر خود نویسنده تسلط مییابند، منجر به انتشار "سکهسازان" Les Faux-Monnayeures در 1925 گشت. ژید در این اثر از اعمال و رفتار گروهی از جوانان دانشجو پرده برمیدارد و نقطهنظرهای گوناگونی را از جامعه پس از جنگ در آن وارد میکند.
"اگر دانه نمیرد" Le le Grain ne Meurt خاطرات ژید را از دوران کودکی تا 1896 منعکس میکند، ژید در این اثر محیط خانوادگی را وصف میکند، خاصه بر اختلافاتی که اصولاً میان پدر و مادرش وجود داشت، تکیه میکند و نشان میدهد که چگونه اقامتهای طولانی در دو شهر مختلف و میان خویشاوندان بیشمار دور و نزدیک پدر و مادری بر او تأثیر مضاعف بر جای گذارده و بعدها موجب پیدایش تناقضهای فکری و هنریش گشته است.
نمایشنامه "اودیپ" Oedipe در سه پرده در 1932 بر صحنه آمد که مبارزه میان آزادی فردی و تسلیم در برابر قدرتهای مذهبی را نشان میدهد. در این دوره توجه به دیگران و بیرون آمدن از مسائل شخصی و یافتن احساس اجتماعی که در دوران جنگ ظهور کرده بود، بر ژید نیز غلبه یافت.
در 1926 به افریقا سفر کرد و دو اثر به نامهای "سفر به کنگو" Le Voyage au Congo و "بازگشت از چاد" Le Retour de Tchad را به همراه آورد که در واقع ادعانامهای بر ضد استعمارگری فرانسه در افریقا بود. در این دو اثر فکر اصلاحطلبانه فردی به اصلاحطلبی اجتماعی منتهی میگردد که بیدارکننده فکر آزادی در بشر است.
ژید از 1930 طرفداری خود را از حکومت، بدون رعایت مذهب، طبقه اجتماعی و خانواده، در خلال "اوراق یادداشتها" Pages de journal اعلام و از کمونیسم حمایت میکند، اما سفر به مسکو حرارت او را فرو مینشاند. پس سرخوردگی خود را در کتاب "بازگشت از شوروی" Retour de L’U.R.S.S. و تجدید نظر در کتاب "بازگشت من از شوروی" Retouches a Mon Retour de L’U.R.S.S. در 1937 بیان میکند.
ژید در 1942 به تونس رفت و پس از بازگشت به پاریس کتاب "تزه" Thesee را انتشار داد که نوعی وصیتنامه ادبی یا لااقل نتیجه قاطع همه اندیشههای اخلاقی اوست. ژید استاد نثر فصیح است و از این جهت نیز از نفوذی عظیم برخوردار بوده و به قول اندره مالرو، نویسنده مهم نسلی گشته که میان 1920 تا 1935 زندگی معنوی و احساسی خاص داشتهاند. مکاتبات او با کلودل در 1949 انتشار یافت. آندره ژید در 1947 به دریافت جایزه ادبی نوبل نایل آمد. 1. دوره اول آثار جوانی است که تحت تأثیر مکتب سمبولیسم قرار داشت و اولین آن "دفترهای آندره والتر" Les Cahiers d’Andre Walter که بدون ذکر نام نویسنده در 1891 انتشار یافت، سرگذشت جوانی است که به سبب غنای معنوی و عجز از تسلط بر خویش، زیر بار هیجانها و اضطرابها خرد شده است. مجموعه شامل نثری شاعرانه و تحلیلی دقیق از «خویشتن خویش» است. این اثر عشق معنوی ژید را به دخترعمویش نشان میدهد که با او ازدواج کرد و به سبب ناتوانی جنسیش ازدواجی ناکام به شمار آمد. 2. آثار دوره دوم ژید شامل کتابهایی است که میان سالهای 1896 و 1914 نوشته شده است، در این دوره تغییر و تحولی آشکار در روحیه ژید پدید آمد، ژید کم کم یک پیروی واقعی مکتب انحرافات جنسی (حتی همجنسگرایی) میشد، از این احساس ابتدا مشوش گشت، اما بزودی خود را از تشویش رهانید و معتقد شد که هماهنگی روح و جسم وقتی امکانپذیر است که هردو از لذت واقعی برخوردار شوند و آزادانه در جستجوی ارضای خود برآیند! پس رنگ تیره سمبولیسم در آثار ژید جای خود را به شیفتگی و علاقه سوزان به زندگی داد! 3. دوره سوم در آثار ژید از 1918 آغاز شد. در این دوره یکی از معروفترین شخصیتهای ادبی گشت، آثارش خواننده فراوان یافت و مورد بحث قرار. شاهکار این دوره، "آهنگ روستایی" La Symphonie pastorale (1919) است، داستان عشقی آمیخته با تیرهروزی و رمانی واقعی که کمال هنر نویسندگی را در بردارد. این اثر با موفقیت فراوان روبرو گشت، اما از نظر نویسندگان سمبولیست محکوم شد، زیرا در آن نشانههایی از سبک رماننویسی داستایفسکی مشاهده کردند. ژید از آثار داستایفسکی آموخته بود که رمان علاوه بر ساختمان و ترکیب و داستانپردازی استادانه، میتواند صور ذهنی و مطالب گوناگون و پرتحرکی از زندگی درونی و احساسی و معنوی را منعکس سازد.

سه شنبه 2/8/1391 - 9:13 - 0 تشکر 568446

آثار


تمام کتاب‌های آندره ژید در لیست کتاب‌های ممنوعه کلیسای کاتولیک قرار دارد:
 • یادداشت‌های روزانه آندره والتر (۱۸۹۱)


 • رسالهٔ نرگس (۱۸۹۱)


 • شعرهای آندره والتر (۱۸۹۲)


 • سفر اورین (۱۸۹۳)


 • مائده‌های زمینی (۱۸۹۷) ترجمه جلال آل احمد و پرویز داریوش توسط انتشارات اساطیر، سیروس ذکاء انتشارات جامی، مهستی بحرینی انتشارات نیلوفر. این کتاب در لیست ۱۰۰۱ کتاب که باید قبل از مرگ بخوانید قرار دارد.


 • پرومته سست زنجیر (۱۸۹۹) ترجمه غلامرضا سمیعی انتشارات اساطیر


 • ضد اخلاق (۱۹۰۲) ترجمه علی پاک بین تحت عنوان رذل انتشارات جامی. این رمان در لیست ۱۰۰۱ کتاب که باید قبل از مرگ بخوانید و همچنین لیست روزنامه گاردین (۱۰۰۰ رمان که هر شخص باید بخواند) قرار دارد.


 • آمنتاس (۱۹۰۶) ترجمه سونیا رضایی‌مود، علیرضا قلی‌نژاد انتشارات گنبد طلایی


 • در تنگ (۱۹۰۹) ترجمه عبدالله توکل و رضا سیدحسینی انتشارات نیلوفر. این رمان در لیست ۱۰۰۱ کتاب که باید قبل از مرگ بخوانید و همچنین لیست روزنامه گاردین (۱۰۰۰ رمان که هر شخص باید بخواند) قرار دارد.


 • ایزابل (۱۹۱۱) ترجمه عبدالحسین شریفیان انتشارات اساطیر، اسماعیل سعادت انتشارات علمی و فرهنگی


 • دخمه‌های واتیکان (۱۹۱۴) ترجمه سیروس ذکاء انتشارات یزدان و تحت عنوان سردابهای واتیکان ترجمه عبدالحسین شریفیان انتشارات اساطیر. این رمان در لیست روزنامه گاردین (۱۰۰۰ رمان که هر شخص باید بخواند) قرار دارد.


 • سمفونی روستایی (۱۹۱۹)ترجمه عبدالحسین شریفیان تحت عنوان سمفونی کلیسایی انتشارات اساطیر، فریده مهدوی‌دامغانی تحت عنوان سمفونی روحانی موسسه نشر تیر، محمد مجلسی تحت عنوان سمفونی پاستورال انتشارات دنیای نو، علی‌اصغر سعیدی تحت عنوان آهنگ عشق نشر قطره.


 • کوریدون (۱۹۲۴) به دلیل این‌که شرح حالی است از روابط همجنسگرایانه‌اش تاکنون اجازهٔ انتشار آن داده نشده است.


 • اگر دانه نمیرد (۱۹۲۴) ترجمه همایون نوراحمر انتشارات نیلوفر (با ممیزی فراوان)


 • سکه سازان (۱۹۲۵) ترجمه حسن هنرمندی انتشارات ماهی. این رمان در لیست ۱۰۰۱ کتاب که باید قبل از مرگ بخوانید و همچنین لیست روزنامه گاردین (۱۰۰۰ رمان که هر شخص باید بخواند) قرار دارد.


 • سفر به کنگو (۱۹۲۷)


 • بازگشت از چاد (۱۹۲۸)


 • اودیپ (۱۹۳۱)


 • مائده‌های تازه (۱۹۳۵) ترجمهٔ سیروس ذکاء انتشارات جامی، مهستی بحرینی انتشارات نیلوفر


 • بازگشت از شوروی (۱۹۳۶)

سه شنبه 2/8/1391 - 9:24 - 0 تشکر 568447

سخنان آندره ژید


اگر دانش را به خاطر كسب درآمد فرا می گیرید، در حق آنهایی كه به خاطر خودشان دانش اندوخته اند، تجاوز كرده اید.هرگز برای بهره مندی از خوشبختی، امروز و فردا مكن.
هر كس باید راه زندگی خودش را پیدا كند و از راه زندگی خودش برود نه از راه زندگی دیگری.من احساس می كنم پس هستم.


سه شنبه 2/8/1391 - 9:25 - 0 تشکر 568448


بكوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه می نگری.هیچ كس موفق نمی شود سرزمین جدیدی را كشف كند، مگر اینكه بپذیرد مدت زیادی رنگ خشكی را نبیند.هرچه بالاتر روی، از نظر آنان كه پرواز نمی دانند كوچكتر به نظر خواهی رسید.بهتر است برای چیزی كه هستی، مورد نفرت باشی تا اینكه برای چیزی كه نیستی محبوب باشی.


سه شنبه 2/8/1391 - 9:26 - 0 تشکر 568449


داشتن احساس حقیقی از تظاهر به آن احساس، كمابیش غیر قابل تمییز [ =بازشناختن ] است.این از ویژگی های عشق است كه هیچ گاه ثابت نمی ماند؛ عشق، بدون وقفه رشد می كند، در صورتی كه كاهش نیابد.


سه شنبه 2/8/1391 - 9:28 - 0 تشکر 568450


همه چیز پیش تر گفته شده، اما چون كسی [ آن را ] گوش نكرده، دوباره برمی گردیم و تكرارش می كنیم.
زیباترین مطالب آنهایی است كه با جنون شروع شده اند اما خردمندانه نوشته شده اند.به كسی كه حقیقت را جستجو می كند باور داشته باش و به كسی كه مدعی دستیابی به حقیقت است شك كن.كارهایی هست كه دیگران هم می توانند انجام دهند، آن را انجام نده. حرفهایی هست كه دیگران هم می توانند بزنند، آن را بیان نكن و چیزهایی هست كه دیگران هم می توانند بنویسند، آن را ننویس! كاری را بكن كه فقط تو می توانی انجامش بدهی.


برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی