تجارت و بازرگاني (بازدید: 402)
دوشنبه 13/6/1391 - 11:15 -0 تشکر 541982
تجارت الكترونیكی مفاهیم و كاربردها

مقدمه: توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات تحولاتی را در ابعاد مختلف زندگی بشری ایجاد كرده است كه نظیر دستاوردهای انقلاب صنعتی توانسته است تحولاتی بنیادین از خود برجای گذارد.كاربرد این فناوری در كنار آموزش الكترونیك دولت الكترونیكی و بهداشت الكترونیكی در اقتصاد و تجارت نیز خود را در قالب مفاهیمی نظیر اقتصاد دیجیتالی و تجارت الكترونیك نشان داده است.

دوشنبه 13/6/1391 - 11:18 - 0 تشکر 541984

روند تحولات اقتصا د جهانی از جریان بین المللی شدن تا اقتصاد دیجیتالی نشان از حركت بی وقفه این كاروان دارد.در این معنا  عدول در بهره برداری از این پدیده می تواند خاطره تلخ صنعتی شدن را دوباره برای كشورهای جهان سوم تكرار كند. به تاخیر انداختن اقدامات كارسازی كه برای توسعه فناوری ارتباطات و اطاعات در تجارت هرگز نمیتواند صورت مساله را برای ما پاك كند و تنها  نتیجه ای كه میتواند برای كشورها و بنگاهها به دنبال بیاورد تبدیل شدن استرا‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍تژی اقتصاد دیجیتالی به استراتژی اجبار است.
در توسعه ی تجارت الكترونیكی و كسب و كار الكترونیكی نیز اگر در صورت مساله پیوستن یا نپیوستن به قاعده جهانی بمانیم روزی فرا میرسد كه پیوستن به ما تحمیل میشود و زمان كافی نیز برای تصمیم گیری مناسب درمورد چگونه پیوستن وجود ندارد.

دوشنبه 13/6/1391 - 11:20 - 0 تشکر 541986

فلسفه كسب و كار الكترونیك
فلسفه كسب و كار الكترونیك چیست؟و سرچشمه آن كجاست؟برای پاسخ به این سوال باید به مباحث ذیل توجه نمود.
1)تحلیل فرایندی تحولات عصر ارتباطات:
در بیانی ساده ارتباط  یا ارتباطات به معنای"فرایند انتقال اطلاعات"تعریف شده است.
اطلاعات یكی از عناصر كلیدی فرایند ارتباطات است.توسعه ی اطلاعات پدیده ی جدیدی به حساب نمی آیدو در واقعه روند تدریجی است كه از گذشته ی دور تا كنون وجود داشته است.
فناوری ارتباطات دومین عنصر اصلی این فرایند است همانند فرایند توسعه ی اطلاعات اندیشمندان برای این بعد از فرایند ارتباطات نیز انقلاب یا تحولی بنیادین متصور نیستد.بدین معنی كه فرایند توسعه ی فن آوری ارتباطات نیز از ابتدای تاریخ بشری وجود داشته است و تحولات اخیر
همان روند تكاملی است كه صرفا از شتاب بیشتری به قبل برخوردار شده است.
اینترنت كه پدیده ای مركب از سخت افزار و نرم افزار است،دارای یك سری ویژگی های خاص است كه به حسب این ویژگی ها،امكان ایجاد همگرایی بین دو روند توسعه اطلاعات و توسعه فناوری ارتباطات را ایجاد كرده است.در تشریح ویژگی های فوق، می توان مهمترین این ویژگی  ها را شامل مواردی نظیر:

دوشنبه 13/6/1391 - 11:23 - 0 تشکر 541992

جهان شمول بودن:
به دلیل عدم رعایت مرزهای جغرافیایی در توزیع اطلاعات ،فناوری های جدید اطلاعاتی،امكان برقراری ارتباط بین واحدهای پراكنده سازمانی را به نحو اثربخش و كارآ فراهم كرده است.
دوطرفه بودن:
تعاملی یا دوطرفه بودن یكی از چالش های ارتباطات االكترونیكی است.بدین معنی كه  مجازی شدن ارتباطات تجاری باعث عدم امكان پاسخگویی سریع به واكنش ها شد.اما فناوری جدید ارتباطی این فرصت را ایجاد می كند كه بتوان به نحو چشمگیری تعاملات دو طرفه با مشتریان را از طریق ابزلرهای الكترونیكی برقرار نمود.

دوشنبه 13/6/1391 - 11:28 - 0 تشکر 542001

24ساعته بودن:
این واژه گاهی قابلیت دسترسی نامیده می شود.محدودیت های زمانی برای فعالیت های تجاری معمول مانند محدودیت های شبانه روز و روزهای تعطیل ، عملاٌ در خدمات رسانی تجاری  به صورت بهنگام و 24 ساعته،وجود ندارد.
چند كالانه بودن:
یكی از مهم ترین ابعاد مرتبط با فرآیند دیجیتالی شدن،بعد چند رسانه دای می باشد.این مفهوم،اشاره به توانایی فناوری جدید برای تحویل اطلاعات از مسیرهای مختلف(متن،تصویز،صدا،فیلم متحرك،و .....دارد.

دوشنبه 13/6/1391 - 11:29 - 0 تشکر 542003

2)بررسی نظری تحولات عصر ارتباطات در كسب و كار:
این دیدگاه از یك زاویه با نگرش هزینه محور و با تمایلی كه در سازمان ها در جهت كاهش هزینه های ناشی از عملیات سازمانی و كاهش قیمت تمام شده كالا یا خدمات تحویلی به مشتری رخ داد كه در قالب تحول هزینه محور معرفی میشود.
واز زاویه  دیگر به نام سفارشی كردن بر مبنای این نگرش از یك دیدگاه تئوریك و انتزاعی، كلیه تارو پود یك سازمان،در تمامی سیستم های فرعی ،خرده سیستم ها،روش ها، و شیوهای انجام كار و حتی فرآیند انجام ریزترین كارها در درون سازمان،باید با یك نگرش مشتری محوری صورت گرفته و كلیه گرایش ها و تمایلات مشتری در طراحی و انجام فعالیت های سازمانی باید دخالت داده شود.
3)شكل گیری تجارت الكترونیك و كسب و كار الكترونیك:
تحولات هزینه محور و درامد محور در سازمان باعث ایجاد تضاد ارتباطات در این حوزه گردید.در این راستا حل تضاد مذكور با استفاده از انقلاب ارتباطات منجر به شكل گیری شیوه جدیدی بر روابط دون سازمانی و برون سازمانی شد.
تعریف تجارت كسب و كار الكترونیكی

دوشنبه 13/6/1391 - 11:31 - 0 تشکر 542004

عمدتا واژه كسب و كار الكترونیكی و تجارت الكترونیكی در بسیاری متون هم معنا به كار رفته است.نویسندگان مختلف از نظر معنایی تفاوت هایی بین این دو ورژه قائل شده اند.
از جمله تعاریف كسب و كار الكترونیكی می توان به موارد زیر اشاره كرد:
كسب و كار الكترونیكی حوزه وسیع تری از تجارت  الكترونیكی است كه شامل خدمات مشتری و فعالیت های بین شركت های تجاری نیز می شود.
تبدیل و تحول فرآیندهای كلیدی كسب و كار از طریق استفاده از فن آوری اینترنت.
یكپارچگی و سیالیت بیش از پیش طرح ها ،فرآیندها،تجهیزات و سیستم های تجاری كه در راستای برآورده سازی نیازهای دائم التغییر مشتریان صورت می گیرد.

دوشنبه 13/6/1391 - 11:33 - 0 تشکر 542008

تعریف تجارت الكترونیكی
عموما محققین برای تجارت الكترونیكی مفهومی محدودتر از كسب و كار الكترونیكی قائلند:
خرید و فروش كالاها ،خدمات و اطلاعات از طریق شبكه های رایانه ای نظیر اینترنت
تشكیلات سازمانی الكترونیكی
چنانچه حجم و مقیاس مبادلات و فعالیت های تجاری افزایش یابد،شركت ها ملزم به انجام یكسری فعالیت های دیگر نظیر طرح ریزی نیازمندی های تشكیلاتی،مدیریت روابط با مشتری ،مدیریت زنجیره و....در سازمان خود هستند تا بتوانند وظایف مذكور را پشتیبانی كنند.از تلفیق مجموع این فعالیت ها با فعالیت های تجاری،یك تشكیلات سازمانی شكل می گیرد.

دوشنبه 13/6/1391 - 11:35 - 0 تشکر 542017

مبادله الكترونیكی
مبادله الكترونیكی به معنای انتقال الكترونیكی پول وكالا وخدمات بین خریدار و فروشنده می باشد كه البته منظور اسناد واطلاعاتی است كه نشان دهنده واثبات كننده انتقال مالكیت پول-كالا وخدمات از نظر حقوقی است.مبادله پول-كالا وخدمات به خودی خود یك فعالیت تجاری هم به حساب می آید. بنابراین كسانی كه از طریق شبكه های الكترونیكی به مبادله كالا و خدمات با پول می پردازند.عملا تجارت هم میكنند.حال اگر این مجموعه فعالیت ها با هدف سود-امرارمعاش و یا كار دائمی فرد منظور شود این فعالیت هامفهوم كسب و كار الكترونیكی نیز به خود میگیرد

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی