انجمن ها > انجمن کامپیوتر > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
کامپیوتر (بازدید: 238)
يکشنبه 12/6/1391 - 16:40 -0 تشکر 540874
استراتژى طراحى شبکه

http://www.kasbyar.com/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=1665&Itemid=2116

استفاده از شبکه هاى کامپیوترى در چندین سال اخیر رشد و به موازات آن سازمان ها و موسسات متعددى اقدام به برپاسازى شبکه نموده اند. هر شبکه کامپیوترى مى بایست با توجه به شرایط و سیاست هاى هر سازمان ، طراحى و در ادامه پیاده سازى گردد .شبکه ها ى کامپیوترى زیرساخت لازم براى استفاده از منابع فیزیکى و منطقى را در یک سازمان فراهم مى نمایند . بدیهى است در صورتى که زیرساخت فوق به درستى طراحى نگردد، در زمان استفاده از شبکه با مشکلات متفاوتى برخورد نموده و مى بایست هزینه هاى زیادى به منظور نگهدارى و تطبیق آن با خواسته ها ى مورد نظر( جدید) ، صرف گردد ( اگر خوش شانس باشیم و مجبور نشویم که از اول همه چیز را مجددا" شروع نمائیم !) . یکى از علل اصلى در بروز اینچنین مشکلاتى ، به طراحى شبکه پس از پیاده سازى آن برمى گردد. ( در ابتدا شبکه را پیاده سازى مى نمائیم و بعد سراغ طراحى مى رویم ! ) .

يکشنبه 12/6/1391 - 16:41 - 0 تشکر 540878برپاسازى هر شبکه کامپیوترى تابع مجموعه سیاست هائى است که با استناد به آنان در ابتدا طراحى منطقى شبکه و در ادامه طراحى فیزیکى ، انجام خواهد شد . پس از اتمام مراحل طراحى ، امکان پیاده سازى شبکه با توجه به استراتژى تدوین شده ، فراهم مى گردد.
در زمان طراحى یک شبکه ، سوالات متعددى مطرح مى گردد :

براى طراحى یک شبکه از کجا مى بایست شروع کرد ؟
چه پارامترهائى را مى بایست در نظر گرفت ؟
هدف از برپاسازى یک شبکه چیست ؟
انتطار کاربران از یک شبکه چیست ؟
آیا شبکه موجود ارتقاء مى یابد و یا یک شبکه از ابتدا طراحى مى گردد ؟
چه سرویس ها و خدماتى بر روى شبکه، ارائه خواهد شد ؟
و ...
سوالات فوق ، صرفا" نمونه هائى در این زمینه بوده که مى بایست پاسخ آنان متناسب با واقعیت هاى موجود در هر سازمان ، مشخص گردد . ( یکى از اشکالات ما استفاده از پاسخ هاى ایستا در مواجهه با مسائل پویا است !) .
در این مقاله قصد داریم به بررسى پارامترهاى لازم در خصوص تدوین یک استراتژى مشخص به منظور طراحى شبکه پرداخته تا از این طریق امکان طراحى منطقى ، طراحى فیزیکى و در نهایت پیاده سازى مطلوب یک شبکه کامپیوترى ، فراهم گردد .

يکشنبه 12/6/1391 - 16:42 - 0 تشکر 540879قبل از طراحى فیزیکى شبکه ، مى بایست در ابتدا و بر اساس یک فرآیند مشخص ، خواسته ها شناسائى و آنالیز گردند. چرا قصد ایجاد شبکه را داریم و این شبکه مى بایست چه سرویس ها و خدماتى را ارائه نماید ؟ به چه منابعى نیار مى باشد ؟ براى تامین سرویس ها و خدمات مورد نظر اکثریت کاربران ، چه اقداماتى مى بایست انجام داد ؟ در ادامه مى بایست به مواردى همچون پروتکل مورد نظر براى استفاده در شبکه ، سرعت شبکه و از همه مهم تر، مسائل امنیتى شبکه پرداخته گردد. هر یک از مسائل فوق ، تاثیر خاص خود را در طراحى منطقى یک شبکه به دنبال خواهند داشت .یکى دیگر از پارامترهائى که معمولا" از طرف مدیریت سازمان دنبال و به آن اهمیت داده مى شود ، هزینه نهائى برپاسازى شبکه است .

يکشنبه 12/6/1391 - 16:42 - 0 تشکر 540880

لازم است در زمان طراحى منطقى شبکه به بودجه در نظر گرفته شده نیز توجه نمود .
در صورتى که قصد ایجاد یک شبکه و تهیه نرم افزارهاى جدیدى وجود داشته باشد ، زمان زیادى صرف بررسى توانمندى نرم افزارها ، هزینه هاى مستقیم و غیر مستقیم آنان ( آموزش کاربران ، کارکنان شبکه و سایر موارد دیگر ) ، خواهد شد .در برخى موارد ممکن است تصمیم گرفته شود که از خرید نرم افزارهاى جدید صرفنظر نموده و نرم افزارهاى قدیمى را ارتقاء داد. تعداد زیادى از برنامه هاى کامپیوترى که با استفاده از زبانهائى نظیر : کوبال ، بیسیک و فرترن نوشته شده اند ، ممکن است داراى قابلیت هاى خاصى در محیط شبکه بوده که استفاده از آنان نیازمند بکارگیرى پروتکل هاى قدیمى باشد. در چنین مواردى لازم است به چندین موضوع دیگر نیز توجه گردد :

هزینه ارتقاء هزاران خط کد نوشته شده قدیمى توسط نسخه هاى جدید و پیشرفته همان زبان هاى برنامه نویسى ، چه میزان است ؟
هزینه ارتقاء برنامه ها به یک زبان برنامه نویسى شى گراء چه میزان است ؟
آیا به منظور صرفه جوئى در هزینه ها ، مى توان بخش هاى خاصى از شبکه را ارتقاء و از سخت افزارها و یا نرم افزارهاى خاصى براى ارتباط با عناصر قدیمى شبکه استفاده نمود؟

يکشنبه 12/6/1391 - 16:42 - 0 تشکر 540881با توجه به هزینه و زمان ارتقاء برنامه هاى نوشته شده قدیمى توسط زبان هاى جدید برنامه نویسى ، ممکن است تصمیم گرفته شود که فعلا" و تا زمانى که نرم افزارهاى جدید نوشته و جایگزین گردند از نرم افزارهاى موجود حمایت و پشتیبانى شود. در این رابطه ممکن است بتوان از یک بسته نرم افرارى به عنوان گزینه اى جایگزین در ارتباط با برنامه هاى قدیمى نیز استفاده نمود. در صورتى که مى توان با اعمال تغییراتى اندک و ترجمه کد منبع برنامه ، امکان اجراى برنامه را بر روى یک سیستم عامل جدید فراهم نمود ، قطعا" هزینه مورد نظر بمراتب کمتر از حالتى است که برنامه از ابتدا و متناسب با خواسته هاى جدید ، بازنویسى گردد. یکى دیگر از مسائلى که مى بایست در زمان ارتقاء یک برنامه جدید مورد توجه قرار گیرد ، آموزش کاربرانى است که از نرم افزار فوق استفاده مى نمایند .

يکشنبه 12/6/1391 - 16:43 - 0 تشکر 540883برنامه ریزى براى طراحى منطقى شبکه
براى طراحى منطقى شبکه ، مى توان از یک و یا دونقطه کار خود را شروع کرد: طراحى و نصب یک شبکه جدید و یا ارتقاء شبکه موجود. در هر دو حالت ، مى بایست اطلاعات مورد نیاز در خصوص چندین عامل اساسى و مهم را قبل از طراحى منطقى شبکه ، جمع آورى نمود. مثلا" با توجه به سرویس ها و خدماتى که قصد ارائه آنان به سرویس گیرندگان شبکه را داریم ، مى بایست به بررسى و آنالیز الگوهاى ترافیک در شبکه پرداخته گردد . شناسائى نقاط حساس و بحرانى (در حد امکان ) ، کاهش ترافیک موجود با ارائه مسیرهاى متعدد به منابع و تامین سرویس دهندگان متعددى که مسئولیت پاسخگوئى به داده هاى مهم با هدف تامین Load balancing را دارا مى باشند ، نمونه هائى در این رابطه مى باشد .

يکشنبه 12/6/1391 - 16:43 - 0 تشکر 540887

براى برنامه ریزى در خصوص طراحى منطقى شبکه مى بایست به عواملى دیگر نیز توجه و در خصوص آنان تعیین تکلیف شود :

سرویس گیرندگان، چه افرادى مى باشند؟ نیاز واقعى آنان چیست ؟چگونه از نیاز آنان آگاهى پیدا کرده اید ؟ آیا اطلاعات جمع آورى شده معتبر است ؟

چه نوع سرویس ها و یا خدماتى مى بایست بر روى شبکه ارائه گردد؟ آیا در این رابطه محدودیت هاى خاصى وجود دارد ؟ آیا قصد استفاده و پیکربندى یک فایروال بین شبکه هاى محلى وجود دارد ؟ در صورت وجود فایروال ، به منظور استفاده از اینترنت به پیکربندى خاصى نیاز مى باشد؟

آیا صرفا" به کاربران داخلى شبکه ، امکان استفاده از اینترنت داده مى شود و یا کاربران خارجى ( مشتریان سازمان ) نیز مى بایست قادر به دستیبابى شبکه باشند ؟ هزینه دستیابى و ارائه سرویس ها و خدمات به کاربران خارجى از طریق اینترنت، چه میزان است ؟ ؟ آیا تمامى کاربران شبکه مجاز به استفاده از سرویس پست الکترونیکى مى باشند (سیستم داخلى و یا خارجى از طریق فایروال ) . کاربران شبکه ، امکان دستیابى به چه سایت هائى را دارا خواهند بود؟ آیا سازمان شما داراى کاربرانى است که در منزل و یا محیط خارج از اداره مشغول به کار بوده و لازم است به شبکه از طریق Dial-up و یا VPN ( از طریق ایننترنت ) ، دستیابى نمایند ؟

يکشنبه 12/6/1391 - 16:44 - 0 تشکر 540891

یکى از موضوعات مهمى که امروزه مورد توجه اکثر سازمان ها مى باشد ، نحوه تامین امکان دستیابى نامحدود به اینترنت براى کاربران است. در صورتى که کاربران نیازمند مبادله نامه الکترونیکى با مشتریان سازمان و یا مشاوران خارج از شرکت مى باشند ، مى بایست ترافیک موجود را از طریق یک برنامه فیلتر محتوا و یا فایروال انجام و به کمک نرم افزارهائى که حفاظت لازم در مقابل ویروس ها را ارائه مى نمایند ، عملیات تشخیص و پیشگیرى از کد هاى مخرب و یا فایل ضمیمه آلوده را نیز انجام داد.

يکشنبه 12/6/1391 - 16:45 - 0 تشکر 540897


با استفاده از نرم افزارهائى نظیر FTP ،کاربران قادر به ارسال و یا دریافت فایل از طریق سیستم هاى راه دور مى باشند .آیا در این خصوص تابع یک سیاست مشخص شده اى بوده و مى توان پتانسیل فوق را بدون این که اثرات جانبى خاصى را به دنبال داشته باشد در اختیار کاربران قرار داد ؟ از لحاظ امنیتى ،امکان اجراى هر برنامه جدید بر روى هر کامپیوتر ( سرویس گیرنده و یا سرویس دهنده ) بدون بررسى لازم در خصوص امنیت برنامه ، تهدیدى جدى در هر شبکه کامپیوترى محسوب مى گردد .

يکشنبه 12/6/1391 - 16:45 - 0 تشکر 540902آیا کاربران شبکه با یک مشکل خاص کوچک که مى تواند براى دقایقى شبکه و سرویس هاى آن را غیر فعال نماید ، کنار مى آیند و یا مى بایست شبکه تحت هر شرایطى به منظور ارائه خدمات و سرویس ها ، فعال و امکان دستیابى به آن وجود داشته باشد ؟ آیا به سرویس دهندگان کلاستر شده اى به منظور در دسترس بودن دائم شبکه ، نیاز مى باشد ؟ آیا کاربران در زمان غیرفعال بودن شبکه ، چیزى را از دست خواهند داد ؟ آیا یک سازمان توان مالى لازم در خصوص پرداخت هزینه هاى مربوط به ایجاد زیرساخت لازم براى فعال بودن دائمى شبکه را دارا مى باشد ؟ مثلا" مى توان توپولوژى هاى اضافه اى را در شبکه پیش بینى تا بتوان از آنان براى پیشگیرى از بروز اشکال در یک نقطه و غیر فعال شدن شبکه ، استفاده گردد. امروزه با بکارگیرى تجهیزات خاص سخت افزارى به همراه نرم افزارى مربوطه ، مى توان از راهکارهاى متعددى به منظور انتقال داده هاى ارزشمند در یک سازمان و حفاظت از آنان در صورت بروز اشکال ، استفاده نمود.

يکشنبه 12/6/1391 - 16:46 - 0 تشکر 540904در صورتى که قصد ارتقاء شبکه موجود وجود داشته باشد ، آیا مى توان از پروتکل هاى فعلى استفاده کرد و یا مى بایست به یک استاندارد جدید در ارتباط با پروتکل ها ، سوئیچ نمود ؟ در صورتى که یک شبکه جدید طراحى مى گردد ، چه عواملى مى تواند در خصوص انتخاب پروتکل شبکه ، تاثیر گذار باشد ؟ اترنت ، متداولترین تکنولوژى شبکه ها ى محلى ( LAN ) و TCP/IP ، متداولترین پروتکلى است که بر روى اترنت ، اجراء مى گردد . در برخى موارد ممکن است لازم باشد که سایر تکنولوژى هاى موجود نیز بررسى و در رابطه با استفاده از آنان ، تصمیم گیرى گردد .

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی