انجمن ها > انجمن حوزه علميه > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
حوزه علميه (بازدید: 561)
يکشنبه 12/6/1391 - 15:43 -0 تشکر 540715
مصاحبه با محمد جواد فاضل لنکرانی فرزند آیت الله فاضل لنکرانی

  گفتگویی با جناب حجةالا سلا م والمسلمین محمدجواد فاضل‚ پیرامون زوایای مختلف زندگی آیت الله فاضل لنکرانی :

يکشنبه 12/6/1391 - 15:44 - 0 تشکر 540717


ابعاد علمی آن مرجع فقید


ایشان عمری را در زمینه مسایل فقهی و تحقیق در این زمینه صرف کردند و یکی از مدرسین بنام در مباحث فقه و خارج اصول بودند که در مدت سی سال‚ در محفل علمی و تحقیقی ایشان‚ بزرگان و مجتهدین بنامی تربیت یافتند; در میان مراجع و بزرگان معاصر خودشان‚ بیشترین تا›لیف تخصصی اجتهادی را در مباحث فقهی و اصولی داشتند.


قبل از انقلا ب به جهت مبارزه با طاغوت‚ به یزد تبعید شدند. به پیشنهاد بزرگانی چون شهید آیةاللّه صدوقی بنا شد که درسی را در حوزه علمیه آنجا شروع کنند اما ساواک ضمن مخالفت به ایشان اجازه تدریس نداد. بعد تصمیم گرفتند شرحی بر کتاب تحریرالوسیله امام بنویسند‚ خصوصاً معتقد بودند که در آن زمان‚ لا زم است کاری انجام شود که امام در حوزه های علمیه به فراموش سپرده نشوند. لذا در کتابخانه مرحوم حجةالا سلا م وزیری که از کتابخانه های معروف یزد است‚ اتاقی در اختیار ایشان قرار داده شد و شرح تحریرالوسیله حضرت امام قدس سره را از همان جا شروع کردند. بعدها متن درس خارج خود را نیز کتاب تحریرالوسیله امام که یکی از جامع ترین کتاب ها و متون فقهی دوران معاصر است‚ قرار دادند و تا کنون حدود 30 جلد از این شرح‚ به نام تفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیله منتشر شده است.


بحث های فقهی ایشان یکی از قوی ترین محافل درسی بود که مبانی فقهی و اصولی امام به صورت عمیق و بسیار گسترده در آن بیان می شد. و به تعبیر بعضی از بزرگان‚ در خلا › و نبود امام قدس سره‚ کسی که افکار فقهی و اصولی ایشان را به صورت دقیق و محققانه برای فضلا بیان می کرد آیةاللّه العظمی فاضل لنکرانی قدس سره بود.


البته کتاب تفصیل الشریعه‚ منحصر به ذکر مبانی امام نبود‚ بلکه مبانی فقهی و اصولی اساتید دیگر ایشان از جمله حضرت آیةاللّه العظمی بروجردی قدس سره نیز در آنجا مورد نظر واقع شده است و هم چنین ایشان مقید بودند آخرین مبانی را که در حوزه علمیه نجف توسط اساطین و بزرگانی هم چون آیةاللّه العظمی خویی قدس سره و دیگر بزرگان ارائه می شد‚ مورد بحث و نظر قرار دهند. بنابراین در بعد علمی‚ محفل درس ایشان یکی از جامع ترین محافل علمی و تحقیقی حوزه بود که مباحث فقهی و اصولی در سطح بسیار بالا مورد بررسی قرار می گرفت; و بحث های خارج اصول ایشان‚ امروز در 16 جلد در دسترس فضلا قرار گرفته است.


نکته قابل توجه این است که کتاب تفصیل الشریعه در مراکز علمی‚ حوزه علمیه قم و حوزه های سایر نقاط دنیا‚ مورد توجه بزرگان و محققین قرار گرفته و در برخی از مراکز آموزشی به عنوان متن درسی مورد استفاده قرار می گیرد. در زمان معاصر ما شاید این ویژگی منحصر به ایشان باشد که توانستند حدود سه چهارم یا چهار پنجم از فقه را مورد بحث و تدریس قرار داده و با قلم خودشان به رشته تحریر در بیاورند.يکشنبه 12/6/1391 - 15:45 - 0 تشکر 540719


اولین اثر


اولین کتاب فقهی مرحوم آیةاللّه العظمی فاضل لنکرانی که مباحث فقهی کتاب صلا ة و تقریرات درس مرحوم آیةاللّه العظمی بروجردی بود که در سن 19 سالگی شروع نمودند و در سن 24 سالگی منتشر شد. با این که ایشان سنشان بسیار کم بود و مرحوم آیةاللّه العظمی بروجردی در مسایل علمی و فقهی در نهایت قوت و اتقان بودند‚ کسی باور نمی کرد که ایشان در این سن بتواند این مباحث را به تحریر در بیاورد; و والد ما مکرر می فرمود که مرحوم آیةاللّه العظمی بروجردی قدس سره می فرمودند: من از دنیا می روم و آن چه که از من باقی می ماند این کتاب نهایةالتقریر است این کتاب امروز به عنوان یکی از اصلی ترین کتب در مباحث صلا ة مورد توجه علما و مراجع است.يکشنبه 12/6/1391 - 15:45 - 0 تشکر 540720


تبحر در تفسیر


ابعاد علمی ایشان منحصر در مباحث فقهی و اصولی نبود‚ بلکه در تفسیر نیز از توانایی بالا یی برخوردار بودند‚ به طوری که در مباحث فقهی هم‚ عنایت ویژه ای به آیات الا حکام داشتند و با گلا یه از این که چرا با وجود مستند قرآنی آن چنان که باید و شاید به تحقیق آیات الا حکام نمی پردازیم‚ به طور مفصل وارد تحقیق در آیات الا حکام می شدند.


یک وقتی در مجلس درس فرمودند: من از آیه شریفه واتموا الحج والعمرة للّه‚ بقره/ 196; تاکنون بیش از صد فرع فقهی برداشت کرده ام‚ به فضلا هم تا›کید می کردند بیشتر در آیات الا حکام تا›مل کنند و نکات بیشتری را از قرآن کریم استفاده کنند. گاهی اوقات در مجلس درس به این روایت حضرت امام محمد باقر علیه السلا م من ارادالعلم فلیثور القرآن; درباره آیات الا حکام استناد می کردند که حضرت علیه السلا م می فرمایند: کسی که به دنبال علم است قرآن را مورد کنکاش قرار دهد و در آیات قرآن و کلمات الهی تحقیق کند. 40 سال پیش‚ در مورد آیه شریفه انما یریداللّه لیذهب عنکم الرجس ...‚ احزاب/ 33‚ رساله منحصر و مستقلی نوشتند و نکات بدیعی را استفاده کردند که در آن زمان با عنوان چهره های درخشان در آیه تطهیر منتشر شد و هم چنین کتابی را در زمینه علم امام علیه السلا م دارند که به آیات متعددی از قرآن در مورد اصل امامت تمسک کرده اند; و می فرمود که ما از خود قرآن حتی بدون استفاده از یک روایت و حدیثی می توانیم اصل امامت را اثبات کنیم.


ایشان به مسایل مستحدثه فقهی توجه بسیاری داشتند در مورد طلا ق زن هایی که رحم خودشان را با عمل جراحی در می آورند و از نظرسنی در شرایطی هستند که به صورت متعارف حیض می بینند با استفاده از آیات قرآنی اثبات کردند که چنین افرادی بعد از طلا ق باید عده نگه دارند و در این زمینه رساله ای نیز تحریر فرمودند که ضمن کتاب الطلا ق شرح تحریر الوسیله چاپ شده است با ملا حظه این رساله به قوت علمی ایشان و تسلط ایشان در زمینه آیات قرآنی پی می بریم.


یکی از بزرگان حوزه که در مباحث قرآنی بسیار کار کرده اند‚ روزی خدمت والد معظم ما رسیدند‚ ایشان فرمودند آیا شما می توانید از آیات قرآن اصل امامت را بدون استفاده از حدیث و روایت اثبات نمایید آن بزرگوار اندکی تا›مل کرد‚ بعد خود ایشان برای این مسئله از قرآن شاهد مثال آوردند و همین آقا به من گفت امروز فهمیدم که در مسایل قرآنی بیش از این باید کار کرد و چه دقت و ظرافتی را پدر شما به کار بردند و این استفاده را از قرآن کریم داشتند.


ایشان در مقدمات تفسیر‚ کتابی را نوشتند که یکی از موضوعات مطروحه در آن‚ بحث عدم تحریف قرآن است. در آنجا با تنقیح مبانی این بحث‚ به خوبی اثبات کردند که هیچ کدام از علمای شیعه معتقد به تحریف قرآن نیستند. این کتاب به عنوان مدخل التفسیر که در سه موضوع از موضوعات مرتبط با قرآن بحث می کند; و ترجمه آن به عنوان مقدمات بینادین تفسیر قرآن کریم در دسترس عموم قرار گرفته است.


در فلسفه نیز از شاگردان مرحوم علا مه طباطبایی قدس سره بودند; و به مباحث عقلی و فلسفی تسلط داشتند‚ کسانی که در بحث های خارج ایشان حضور فعال داشتند متوجه این نکته بودند.يکشنبه 12/6/1391 - 15:46 - 0 تشکر 540722


مورد عنایت


آیةاللّه العظمی بروجردی و امام خمینی


مرحوم آیةاللّه محسنی ملا یری که با مرحوم آیةاللّه العظمی بروجردی ما›نوس و محشور بودند مکرر برای من نقل کردند که حضرت آیةاللّه العظمی بروجردی چندین بار تصریح کردند: قدر این مجتهد جوان خودتان را بدانید. حضرت امام قدس سره نیز که والد راحل ما به مدت یازده سال در بحث های فقهی و اصولی ایشان حضور داشتند‚ به جنبه علمی ایشان تا›کید می کردند. بحث های فقه امام(بحث کتاب الطهارة و بحث های اصولی) را به رشته تحریر درآوردند و حضرت امام با بررسی کامل و دقیق‚ فرموده بودند: خود من که صاحب این نظریه ها و مبانی هستم‚ به این خوبی که آقای فاضل نوشتند نمی توانم بنویسم. در شهادت مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی‚ والد ما که در دوران دبستان و طلبگی دوست و هم بحث ایشان بود‚ پیام تسلیتی برای امام نوشتند و امام در جواب آن پیام فرمودند: امیدوارم افاضل حوزه از برکات علمی شما بهره مند شوند. این تعبیر را حضرت امام قدس سره‚ در سن چهل سالگی مرحوم والد ما به ایشان نسبت دادند; و نسبت به مقام علمی ایشان و ارزش علمی کتاب تفصیل الشریعه عنایت ویژه ای داشتند و همیشه تا›کید می کردند که این کتاب ادامه پیدا کند. حتی بعد از انقلا ب از طرف حضرت امام یک مسئولیت اجرایی به ایشان واگذار شد‚ مرحوم والدم بعد از مدتی خدمت رسیدند و گفتند اگر بخواهم شرح بر تحریرالوسیله را به اتمام برسانم این مسئولیت اجرایی مانع کارم است‚ حضرت امام فرمودند شما این مسئولیت را رها کن و تمام وقت خود را به شرح این کتاب اختصاص بده.يکشنبه 12/6/1391 - 15:46 - 0 تشکر 540723


54 سال تدریس منظم


ایشان در کنار تحصیل و تا›لیف یکی از موفق ترین و برجسته ترین اساتید حوزه علمیه بودند‚ در همین اواخر روزی فرمودند که بیش از 53 یا 54 سال است که توفیق تدریس دارم. از ویژگی های سبک تدریسی ایشان این بود که مشکل ترین مطالب علمی را با بیانی بسیار واضح و در عین حال بسیار دقیق تبیین می کردند. در زمان آیةاللّه العظمی بروجردی در مسجد اعظم مجلس درس باشکوهی داشتند که آیةاللّه العظمی بروجردی پرسیده بودند چه کسی در اینجا تدریس می کند گفته بودند آقای فاضل; که بسیار خوشحال شدند.


کسانی که در محفل درسی ایشان حضور داشتند به چند نکته اذعان دارند; اول این که در تدریس بسیار منظم بودند و در را›س ساعت درس را شروع و ختم می کردند; مطالب بسیار مشکل را که گاهی اوقات چندین ساعت با مراجعه به کتاب ها برای انسان حاصل نمی شد‚ ایشان آن چنان روشن و متقن می ساختند که انسان احساس می کرد دیگر نیازی به مراجعه به کتب نیست; کتاب کفایةالا صول را 6 دوره تدریس کردند و معروف بود شاگردان ایشان می گفتند مرحوم آخوند که خودش نویسنده این کتاب و صاحب این مبانی است‚ اگر بخواهد این کتاب را تدریس کند به خوبی آیةاللّه فاضل نمی تواند تدریس کند.


با این که ایشان در محفل درس بزرگان نجف حضور نداشت اما خود افرادی که در محضر بزرگان نجف بودند مکرر به من فرمودند که ایشان نظریات بزرگان نجف را بسیار دقیق و عمیق بیان می کند که قابل باور نیست.


در خلا ل درس به فضلا و طلا ب مجال می دادند و می فرمودند در بحث فقط مستمع نباشید‚ دقت کنید‚ گوش کنید‚ اشکال کنید و مطالب را دنبال و تحقیق کنید.


ایشان می فرمودند وقتی قبل از ازدواج‚ کتاب الا رث شرح لمعه را تدریس می کردم حدود 100 نفر در مجلس درس من می آمدند و سن همه آنها از من بیشتر بود.


در ایام تدریس به تبع سفارش امام بخشی از جلسات درس چهارشنبه ها را به مباحث اخلا قی اختصاص داده بودند که امیدواریم آن مباحث را جمع آوری و ضمن یک کتابی منتشر کنیم.


می فرمودند طلبه نباید چیزی به نام تعطیلی داشته باشد در روزهای پنج شنبه و جمعه و ایام تعطیلی تابستان همواره اشتغال علمی داشتند‚ بحث مقدمات تفسیر را که بعداً کتابی شد به نام مدخل التفسیر‚ در پنج شنبه ها وجمعه ها برای فضلا بیان می کردند; و کتاب قواعد فقهیه ایشان که در آن بیش از 20 قاعده فقهیه را مورد بحث قرار دادند‚ حاصل تدریس در ایام ماه مبارک رمضان است که حوزه مقدسه تعطیل است.يکشنبه 12/6/1391 - 15:47 - 0 تشکر 540724


خدمات فرهنگی مدیریتی


به مجموعه حوزه بسیار اهمیت می دادند بعد از پیروزی انقلا ب‚ از طرف حضرت امام قدس سره به مدت 10 سال ریاست حوزه علمیه قم را برعهده داشتند; و در این مدت برنامه های زیادی را برای حوزه ترسیم کردند. حوزه قبل از انقلا ب‚ حوزه ای بود که در عین محتوای بسیار وسیع و عمیق‚ نسبت به بعضی امور آموزشی و ... با خلا ئی مواجه بود‚ اما بعد از پیروزی انقلا ب حضرت آیةاللّه فاضل به همراه تنی چند از بزرگان و اعاظم با برنامه ریزی‚ به برخی امور حوزه نظم دادند‚ امتحانات را راه اندازی و سطوح را در 10 پایه تقسیم بندی کردند که امروز هم وجود دارد; برنامه های تخصصی حوزه در زمان ایشان راه اندازی شد که به حمداللّه ادامه دارد.


در یکی از تابستان ها به علت بیماری‚ مجبور بودند جهت مداوا در تهران بمانند‚ خود آقا به من می فرمودند 45 مرتبه در این تابستان برای حضور در جلسه شورای حوزه از تهران به قم آمدم‚ در همان زمان که خود ایشان یک مدرس طراز اول درس های خارج بودند‚ اما هرروز 1 الی 2 ساعت قبل از ظهر در دفتر خودشان می نشستند و طلا ب در رابطه به مسایل مختلف مستقیماً به خود ایشان مراجعه می کردند و کاملا در دسترس طلا ب و فضلا بودند.يکشنبه 12/6/1391 - 15:48 - 0 تشکر 540726


خدمات علمی


از آثار مهم و ابتکاری آیةاللّه العظمی فاضل لنکرانی که سابقاً در حوزه نظیری نداشت‚ تا›سیس مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلا م در سال 1376 بود‚ پس از راه اندازی این مرکز به ایشان عرض شد که این مرکز را به نام خود شما قرار دهیم موافقت نفرمودند و تا›کید کردند; به نام ائمه اطهار علیهم السلا م انجام بدهید چرا که ما به دنبال تبیین فقه ائمه طاهرین علیهم السلا م هستیم.


در این مرکز‚ برجستگان و استعدادهای برتر فضلا گزینش شده و با یک برنامه ویژه ای که خود ایشان طراحی فرموده بودند در یک دوره 8 ساله‚ مشغول تحقیق و پژوهش می شوند و در پایان این دوره‚ هر کدام از این افراد که اگر رساله های متعدد فقهی و اصولی نوشته و اظهار نظر کنند‚ صاحب نظر محسوب می شوند. افرادی که در این جا حضور دارند غالباً به مرحله عالیه اجتهاد نایل می شوند و ذخایر گران بهایی برای آینده حوزه هستند.يکشنبه 12/6/1391 - 15:48 - 0 تشکر 540727


توجه به مسایل روز


به مسایل روز توجه بسیار زیادی داشتند; دستور دادند در یک بخشی از این مرکز مسایل مستحدثه فقهی طرح شود. و ما گروه هایی را داریم که در مسایل مستحدثه پزشکی مطالعات‚ تحقیقات و پژوهش های فراوانی را انجام داده اند که به چاپ رسیده و منتشر شده است. از دیگر پژوهش های مهم‚ در رابطه با حقوق کودک است که دنیای امروز نسبت به آن زیاد مانور می دهد; دائرةالمعارفی به صورت استدلا لی و عمیق درباره حقوق کودک‚ تنظیم و تدوین شده که در آن آموزه های مذهب شیعه با چهار مذهب از مذاهب اهل سنّت مقارنه شده است; این دائرةالمعارف در 8 جلد تنظیم و تدوین شده است و مسئول یونیسف در ایران که مسئولیت حقوق کودک را در دنیا دارند در ملا قاتی که با ما داشت‚ گفت: ما بسیار متعجبیم که این همه مباحث گسترده نسبت به کودک در اسلا م و فقه شیعه وجود دارد و ما از آن بی خبر هستیم.


در مورد حقوق زنان هم مطالعات زیادی انجام شده است که انشاءاللّه در این زمینه هم قدم های بزرگی برداشته خواهد شد.


ایشان نه برای زمان خود‚ بلکه برای آینده حوزه این قدم را برداشتند و این مرکز فقهی‚ امروز شعبه ای در مشهد مقدس دارد که به اعتراف بزرگان حوزه مشهد نقطه امیدی برای آن حوزه مبارکه شده است; در افغانستان و سوریه هم شعبه ای از این مرکز فقهی را دایر کرده ایم‚ این آینده نگری که در این مرجع بزرگ وجود داشت بسیار زبانزد بزرگان است و ثمرات این کار مهم را همان طوری که اکنون می بینیم انشاءاللّه در آینده هم مشاهده خواهیم کرد.


ایشان متعقد بودند که ضروری است در اروپا‚ پایگاهی برای نشر فقه شیعه و سایر علوم شیعه راه اندازی شود و در این زمینه برخی از شاگردان خودشان را ما›مور نموده بودند که در برخی از دانشگاه های مهم مراحل قانونی تا›سیس کرسی برای این امر انجام شود که بحمداللّه انجام شده است و این که در وصیت نامه خودشان به این امر توجه داده اند از جهت اهمیتی است که برای آن قائل بودند در سال 1369 در لندن که عمل قلب را انجام دادند سئوال فرموند که برای تبیین فقه شیعه و عقاید شیعه مراکز علمی و حقوقی اروپا به چه مرکزی مراجعه دارند به ایشان جواب داده شد که اسماعیلیه مرکزی و کتابخانه بسیار بزرگی در لندن دارند که از آنان سئوال می کنند از این پاسخ بسیار تا›سف خوردند و از همان زمان این فکر بلند را داشتند و این امر حاکی از جامع نگری کلا ن این مرجع بزرگ تقلید دارد در چندین سال پیش شیعیان مسکو که تماماً از مقلدین ایشان هستند و در حدود یک میلیون نفر می باشند طی نامه ای از ایشان تقاضا نمودند که نماینده ای از طرف ایشان به آن کشور اعزام شود و همین امر هم انجام شد بیش از دو سال است در آن کشور دفتری از طرف معظم له برای رسیدگی به امور مسلمانان و شیعیان افتتاح شده و آیةاللّه خدایی به عنوان نماینده ایشان در آنجا حضور دارند و انصافاً محافل دینی و علمی بسیار گرمی را تشکیل داده و دفتر دائماً محل مراجعه مردم و شیعیان است.يکشنبه 12/6/1391 - 15:48 - 0 تشکر 540728


رسیدگی به مشکلا ت جامعه


یکی از نکات مورد توجه ایشان رسیدگی به مشکلا ت فرهنگی جامعه بود; توجه ایشان فقط منحصر به حوزه علمیه نبود بلکه نسبت به مسایل فرهنگی جامعه هم دغدغه و توجه داشتند‚ در دیدار با مسئولین نظام همیشه نسبت به مسایل فرهنگی کشور تذکرات لا زم را می دادند و پیگیر این قضایا بودند‚ این مباحث را انشاءللّه بعداً در مجموعه هایی منتشر خواهیم کرد.يکشنبه 12/6/1391 - 15:49 - 0 تشکر 540729


عنایت ویژه به نسل جوان


نسبت به نسل جوان جامعه نیز توجه و عنایت ویژه ای داشته و مکرر می فرمودند که جوانان جامعه ما از استعداد بالا یی برخوردارند و مسئولین آن طور که باید و شاید بستر مناسبی برای استفاده از این استعدادها را فراهم نکرده اند‚ البته نه آنکه تعمدی در کار باشد بلکه به این معنا که باید در جهت رشد و شکوفایی این استعدادها بیشتر توجه شود. ارتباط ایشان با دانشجویان بسیار خوب بود‚ وقتی در مناسبت های مختلف خدمت ایشان می رسیدند مشکلا ت دانشگاه را به ایشان منعکس می کردند و رهنمود می خواستند. یکی از مسایلی که مکرر می فرمودند‚ این بود که باید مطالبات معقول‚ صحیح و مشروع جوانان را شنید و پاسخ مناسب به آنها داد.


در مجالس هفتگی که در دفتر برگزار می شد‚ وقتی جوانی وارد مجلس می شد احترام می گذاشتند‚ از امور علمی او می پرسیدند و راهنمایی می کردند و تذکراتی می دادند. و پیام های خوبی را به مناسبت های مختلف برای جوانان صادر می فرمودند. به فضلا ی جوان حوزه اهمیت فراوانی می دادند آنان را همیشه تشویق به تدریس و تا›لیف می فرمودند.


یکی از دغدغه های ایشان این بود که نسل فعلی امام خمینی قدس سره را ندیده و به مسئولین صداوسیما و مسئولین کشور تا›کید می کردند که تا می توانید امام را برای جوانان معرفی کنید. بر ما واجب است که ابعاد شخصیتی‚ علمی‚ فقهی و سیاسی حضرت امام خمینی قدس سره را برای جوانان بازگو کنیم. تا›کید می کردند که ما باید آن برجستگی و ویژگی های منحصر به فرد امام را برای جوانان بیان کنیم تا موقعیت امام و خدمات ایشان به این کشور‚ حوزه ها‚ دانشگاه ها و همه طبقات مختلف جامعه را بشناسند.برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی