انجمن ها > انجمن ادبيـــات > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
ادبيـــات (بازدید: 1110)
سه شنبه 7/6/1391 - 19:36 -0 تشکر 533201
قرآن در ادبیات فارسی

با شلام
از دوستان انجمن دعوت می شود اگر مطلبی در قالب نظم یا نثر در مورد کتاب آسمانی ما مسلمین قرآن دارند
جهت مطالعه ی سایر اعضای محترم در این مبحث قرار دهند.
*******************************************

بشنو از قرآن حکایت می کند                                                            از جدایی ها شکایت می کند

من غریبم بینتان ای مسلمین                                                             تا به کی قرآن بماند بر زمین

آنکه مهجورست در بین شما                                                               آن منم، قرآن کتاب مصطفی

بشنو از قرآن شکایت می کند                                                         این بشر تا کی، جنایت می کند

روز محشر مصطفی گوید: خدا                                                            قوم من کردند،  قرآن را رها

می شود شاکی پیمبر از شما                                                                 از برایم مردمان، روز جزا

بشنو از قرآن عنایت می کند                                                             رحمتش را بی نهایت می کند

من کتاب رحمتم، ای مسلمین                                                             هم شِفا بر دردِ دلهایِ حزین

بشنو از قرآن، روایت می کند                                                             این بشر را او، هدایت می کند

از شما دارم گِله، ای مردمان                                                           بی تفاوت گشته بر سود و زیان

گوشِ دل باید، مرا تا بشنوید                                                                        بی تدبر از کنارم مگذرید

برترم من بعدِ یزدان، از همه                                                                کس ندارد لیک، از من واهمه

بشنو از قرآن ،حکایت می کند                                                             حق و باطل را ،روایت می کند

با ادب باید شوی در محضرم                                                                معرفت خواهی اگر، از دفترم

گر بخواهی گفتگو تو با رحیم                                                                  باید اول دور گردی، از رجیم

بشنو از قرآن، هدایت می کند                                                                او عجینت با ، ولایت می کند

ثقل اکبر در روایتها منم                                                                           ثقل اصغر را همیشه یاورم

من کتاب روشنی بخشم،« مبین»                                                    جلوه ی حق را فقط، در من ببین

وزن شعر: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
نصرالدین کریمی (مبین) از زیاران
WWW.mobinkarim.ir

نصرالدین کریمی(مُبین)
سه شنبه 7/6/1391 - 19:44 - 0 تشکر 533204


شعر زیر از کتاب " بوستان معرفت " انتخاب شده است.


بشنو از قرآن حکایت می کند                    از غمی پنهان شکایت می کند


بشنو از  آیات   قرآن   مبین                      از کتاب حق بجو اسرار دین


سینه خواهم تا بگویم سر دین                     تا گشایم قفل در های یقین


محرمی خواهم که باشداهل هوش               آنچه بیند تا ابد گردد خموش


گر بخوانیدش همه با اشتیاق                     با تو گوید درد و هجران و فراق


آتشی در جان تو روشن شود                  هر که در آتش رود ایمن شود


آتش حق در دل و جان شماست              شعله هایش درد و افغان شماست


می گشایم سر و اسرار نهان                تا ببینی جمله اسرار جهانآقای ابوطالب باقری

نصرالدین کریمی(مُبین)
سه شنبه 7/6/1391 - 19:48 - 0 تشکر 533207

بشنــو از قــرآن، چــه نیكو دم زنــد
زخــمــــه بــــر ســــاز دل آدم زنــــــد
تــا كنــد بـیــدارش از خــواب گــران
از قــیـــامــت گــــویــد و احـــــوال آن
بــا سكوتــت نغــمه ای قــرآن شنو
آنــچه می گوید به گوش جان شــنــو
از «مزمل» از «نبــا» از «انــفطـار»
گوش كــن غــوغــای محشــر آشكـار
سوره «زلزال» و «نور» و «قارعه»
یا كه «تكویر» و «قیامت» و »واقعه»
چــونكه هـر یك وصف محشر را كند
خــود قیــامــت زآن ســخن بـرپــا كند
ایــن زمــیــن، در آن زمــان پــر بــلـا
نــاگهــان چــون «زلزلــت زلـزالــهــا»
از درونــش «اخــرجــت اثــقــالــها»
بــا تعــجــب «قــال انــسان مــالــها»
مــردگــان خــیزنــد بــر پــا «كـلهم»
تــا همــه مــردم «یــروا اعــمــالهـم»
هــر كــه دارد «ذره خــیــــراً یــــره»
یـــــا كــــه آرد «ذره شــــره یــــــره»
آن زمــان، خــورشیـد تابان «كورت»
كوههــای سخت و سنگین «سیرت»
آنــهــا در كـــام دریــــا «ســجــرت»
آتــش دوزخ بــه شــدت »ســعــرت»

نقل از
www.nooreaseman.com

                         آقای حبیب الله چایچیان (حسان)

نصرالدین کریمی(مُبین)
چهارشنبه 8/6/1391 - 21:56 - 0 تشکر 534341

ماه قرآن (ماه صیام) از منظر مولانامی بسازد جان و دل را بس عجایب کان صیام
گر تو خواهی تا عجب گردی عجایب دان صیام


گر تو را سودای معراج است بر چرخ حیات
دانک اسب تازی تو هست در میدان صیام


هیچ طاعت در جهان آن روشنی ندهد تو را
چونک بهر دیده دل کوری ابدان صیام


چونک هست این صوم نقصان حیات هر ستور
خاص شد بهر کمال معنی انسان صیام


چون حیات عاشقان از مطبخ تن تیره بود
پس مهیا کرد بهر مطبخ ایشان صیام


چیست آن اندر جهان مهلکتر و خون ریزتر
بر دل و جان و جا خون خواره شیطان صیام


خدمت خاص نهانی تیزنفع و زودسود
چیست پیش حضرت درگاه این سلطان صیام


ماهی بیچاره را آب آن چنان تازه نکرد
آنچ کرد اندر دل و جان‌های مشتاقان صیام


در تن مرد مجاهد در ره مقصود دل
هست بهتر از حیات صد هزاران جان صیام


گر چه ایمان هست مبنی بر بنای پنج رکن
لیک والله هست از آن‌ها اعظم الارکان صیام


لیک در هر پنج پنهان کرده قدر صوم را
چون شب قدر مبارک هست خود پنهان صیام


سنگ بی‌قیمت که صد خروار از او کس ننگرد
لعل گرداند چو خورشیدش درون کان صیام


شیر چون باشی که تو از روبهی لرزان شوی
چیره گرداند تو را بر بیشه شیران صیام


بس شکم خاری کند آن کو شکم خواری کند
نیست اندر طالع جمع شکم خواران صیام


خاتم ملک سلیمان است یا تاجی که بخت
می نهد بر تارک سرهای مختاران صیام


خنده صایم به است از حال مفطر در سجود
زانک می بنشاندت بر خوان الرحمان صیام


در خورش آن بام تون از تو به آلایش بود
همچو حمامت بشوید از همه خذلان صیام


شهوت خوردن ستاره نحس دان تاریک دل
نور گرداند چو ماهت در همه کیوان صیام


هیچ حیوانی تو دیدی روشن و پرنور علم
تن چو حیوان است مگذار از پی حیوان صیام


شهوت تن را تو همچون نیشکر درهم شکن
تا درون جان ببینی شکر ارزان صیام


قطره‌ای تو سوی بحری کی توانی آمدن
سوی بحرت آورد چون سیل و چون باران صیام


پای خود را از شرف مانند سر گردان به صوم
زانک هست آرامگاه مرد سرگردان صیام


خویشتن را بر زمین زن در گه غوغای نفس
دست و پایی زن که بفروشم چنین ارزان صیام


گر چه نفست رستمی باشد مسلط بر دلت
لرز بر وی افکند چون بر گل لرزان صیام


ظلمتی کز اندرونش آب حیوان می زهد
هست آن ظلمت به نزد عقل هشیاران صیام


گر تو خواهی نور قرآن در درون جان خویش
هست سر نور پاک جمله قرآن صیام


بر سر خوان‌های روحانی که پاکان شسته اند
مر تو را همکاسه گرداند بدان پاکان صیام


روزه چون روزت کند روشن دل و صافی روان
روز عید وصل شه را ساخته قربان صیام


در صیام ار پا نهی شادی کنان نه با گشاد
چون حرام است و نشاید پیش غمناکان صیام


زود باشد کز گریبان بقا سر برزند
هر که در سر افکند ماننده دامان صیامنصرالدین کریمی(مُبین)
چهارشنبه 8/6/1391 - 22:0 - 0 تشکر 534343

بیا تا قدر قرآن را بدانیم


چرا غفلت؟ چرا غافل بمانیم؟


شده نازل کتابش بر هدایت


به فرقانش بیا شیطان برانیم


چراغ راه ظلمت هست قرآن


همیشه ما ز او اندر امانیم


همین قرآن بُوَد دریای دانش


چرا ای مسلمین قرآن نخوانیم؟


دوای دردهای لاعلاج است


چرا با درد مزمن ما بمانیم


نفاقست و تباهی درد جانم


بیا از کفر و ظلمت خود رهانیم


بشوید همچو باران بهاری


ز این زنگار دل، گر پیروانیم


بود خاموشِ گویا، هر زمانی


بیا قرآن ز خود هرگز نرانیم


به قرآن کن عمل همواره هرجا


ز قرآن ای «مبین» ،در امتحانیمنصرالدین کریمی (مبین) از زیاران


www.mobinkarim.ir


وزن شعر:  مفاعیلن مفاعیلن فعولن

نصرالدین کریمی(مُبین)
پنج شنبه 9/6/1391 - 23:6 - 0 تشکر 535617


رازها با اهل گفتن زاهل عرفان خوش نماست
یار یکدیگر شدن از قوم و خویشان خوش نماست
نصرت دین حق و در درد بودن متفق
زاهل علم و پیشوایان و فقیهان خوش نماست
این فقیهان مجادل از کجا حکمت کجا
درس وبحث وعلم وحکمت ازحکیمان خوش نماست
خواندن قرآن و فهمیدن به آواز حزین
با خضوع جان و تن از اهل قرآن خوش نماست
چون نمازی در جماعت میشود کوته بهست
ترک تطویل و ریا از مقتدیان خوش نماست
گز مزاحی میکند مومن بحق نیکوست آن
تقوی از باطل نمودن زاهل ایمان خوش نماست
مرد چون بالغ شود باید بحق رو آورد
خنده و بازی و خوش طبعی زطفلان خوش نماست
ژنده ی پاکیزه بر بالای درویشان نکو
و آن قبای تار در بر قد خوبان خوش نماست
سهل باشد گر کنند افتادگان افتادگی
مهربانی و تواضع از بزرگان خوش نماست
اقتصار سایلان بر قوت از روی سکوت
بخشش بی من و ایذا از کریمان خوش نماست
هر کسی را حق تعالی بهر کاری آفرید
هر که کار خویش را نیکو کند آن خوش نماست
عاقلان را عاقلی خوش عاشقان را عاشقی
مستی و شوریدگی از می پرستان خوش نماست
زاهد ار از زهد گوید عابد از صوم و صلوه
عاشقانرا حرف وصل یار و هجران خوش نماست
واعظ ار آرد حدیثی از کلام انبیا
عارفان را سیر در اسرار قرآن خوش نماست
فیض میکن جهد تا سنجیده تر آید سخن
گفتن شعر از دم سنجیده گویان خوش نماست

فیض کاشانی

نصرالدین کریمی(مُبین)
پنج شنبه 9/6/1391 - 23:13 - 0 تشکر 535634

اهل معنی همه جان هم و جانان همند
عین هم قبله هم دین هم ایمان همند


در ره حق همگی هم سفر و همراهمند
زاد هم مرکب هم آب هم و نان همند


همه بگذشته ز دنیا به خدا رو کرده
هم عنان در ره فردوس رفیقان همند


همه از ظاهر و از باطن هم آگاهند
آشکارای هم و واقف اسرار همند


عقل کلشان پدر و مادرشان نفس کلست
همه ماننده بهم نادر و اخوان همند


همه آئینهٔ هم صورت هم معنی هم
همه هم آینه هم آینه‌داران همند


مرهم زخم همند و غم هم را غمخوار
چارهٔ درد هم و مایهٔ درمان همند


یکدیگر را همه آگاهی و نیکوخواهی
در ره صدق و صفا قوت ایمان همند


همه چون حلقهٔ زنجیر بهم پیوسته
دم بدم در ره حق سلسله جنبان همند


بر کسی بار نه و بارکش یکدیگرند
خار جان و دل خویشند و گلستان همند


یکدیگر را سپرند و جگر خود را تیر
بدل خوش همه دشوار خود آسان همند


همه بر خویش ستادند و ستاد اخوان را
ماتم خویش و خرمی جان همند


دل هم دلبر هم یار وفا پیشه هم
چشم و گوش هم و دلدار و نگهبان همند


گر بصورت نگری بی‌سر و بی‌سامانند
ور بمعنی نظر آری سر و سامان همند


هریکی در دگری روی خدا می‌بیند
همچو آئینه همه واله و حیران همند


حسن و احسان یکی از دیگری بتوان دید
مظهر حسن هم و مشهد احسان همند


همه در روی هم آیات الهی خوانند
همه قرآن هم و قاری قرآن همند


طرب افزای هم و چاره هم در هر گاه
مایهٔ شادی هم کلبهٔ احزان همند


غزل دیگر اگر فیض بگوید بد نیست
شرح حال دگران را که غم جان همند


فیض کاشانینصرالدین کریمی(مُبین)
پنج شنبه 9/6/1391 - 23:14 - 0 تشکر 535635

اهل معنی همه جان هم و جانان همند
عین هم قبله هم دین هم ایمان همند


در ره حق همگی هم سفر و همراهمند
زاد هم مرکب هم آب هم و نان همند


همه بگذشته ز دنیا به خدا رو کرده
هم عنان در ره فردوس رفیقان همند


همه از ظاهر و از باطن هم آگاهند
آشکارای هم و واقف اسرار همند


عقل کلشان پدر و مادرشان نفس کلست
همه ماننده بهم نادر و اخوان همند


همه آئینهٔ هم صورت هم معنی هم
همه هم آینه هم آینه‌داران همند


مرهم زخم همند و غم هم را غمخوار
چارهٔ درد هم و مایهٔ درمان همند


یکدیگر را همه آگاهی و نیکوخواهی
در ره صدق و صفا قوت ایمان همند


همه چون حلقهٔ زنجیر بهم پیوسته
دم بدم در ره حق سلسله جنبان همند


بر کسی بار نه و بارکش یکدیگرند
خار جان و دل خویشند و گلستان همند


یکدیگر را سپرند و جگر خود را تیر
بدل خوش همه دشوار خود آسان همند


همه بر خویش ستادند و ستاد اخوان را
ماتم خویش و خرمی جان همند


دل هم دلبر هم یار وفا پیشه هم
چشم و گوش هم و دلدار و نگهبان همند


گر بصورت نگری بی‌سر و بی‌سامانند
ور بمعنی نظر آری سر و سامان همند


هریکی در دگری روی خدا می‌بیند
همچو آئینه همه واله و حیران همند


حسن و احسان یکی از دیگری بتوان دید
مظهر حسن هم و مشهد احسان همند


همه در روی هم آیات الهی خوانند
همه قرآن هم و قاری قرآن همند


طرب افزای هم و چاره هم در هر گاه
مایهٔ شادی هم کلبهٔ احزان همند


غزل دیگر اگر فیض بگوید بد نیست
شرح حال دگران را که غم جان همند


فیض کاشانینصرالدین کریمی(مُبین)
پنج شنبه 9/6/1391 - 23:16 - 0 تشکر 535638از هوس بگذر و دل پاک از آلایش کن
ترک باطل کن و جانرا بحق افزایش کن


سر و تن را بزر و سیم چه می‌آرائی
دل و جانرا بکمال و هنر آرایش کن


بار دنیا که بصد رنج گرفتی بر دوش
بیکی عزم بیفکن ز خود آسایش کن


نان گندم بجوین جامهٔ نو ده بکهن
از قناعت بستان زیور و پیرایش کن


بس کن از حرف به و سیب و انار و انگور
ترک مداحی میوالی و آرایش کن


قوت ابدان چه رفیع و چه دنی هر دو یکیست
قوت ارواح بدست آور و آسایش کن


از خدا گوی و ز پیغمبر و قرآن و حدیث
طاعت حضرت حق پاک ز آلایش کن


مایهٔ غم نبود جز سخن بیهوده
لب به بند از سخن بیهده آسایش کن


ماتم روز پسین گیر به پیشین یکچند
خون دلرا بدو چشم آور و پالایش کن


فیض تا چند دهی پند و نگیری در گوش
بگذر از گفتن و در معرفت افزایش کن


فیض کاشانینصرالدین کریمی(مُبین)
پنج شنبه 9/6/1391 - 23:22 - 0 تشکر 535641

ملتی را رفت چون آئین ز دست
مثل خاک اجزای او از هم شکست


هستی مسلم ز آئین است و بس
باطن دین نبی این است و بس


برگ گل شد چون ز آئین بسته شد
گل ز آئین بسته شد گلدسته شد


نغمه از ضبط صدا پیداستی
ضبط چون رفت از صدا غوغاستی


در گلوی ما نفس موج هواست
چون هوا پابند نی گردد ، نواست


تو همی دانی که آئین تو چیست؟
زیر گردون سر تمکین تو چیست؟


آن کتاب زنده قرآن حکیم
حکمت او لایزال است و قدیم


نسخه ی اسرار تکوین حیات
بی ثبات از قوتش گیرد ثبات


حرف او را ریب نی تبدیل نی
آیه اش شرمنده ی تأویل نی


پخته تر سودای خام از زور او
در فتد با سنگ ، جام از زور او


می برد پابند و آزاد آورد
صید بندان را بفریاد آورد


نوع انسان را پیام آخرین
حامل او رحمة للعالمین


ارج می گیرد ازو ناارجمند
بنده را از سجده سازد سر بلند


رهزنان از حفظ او رهبر شدند
از کتابی صاحب دفتر شدند


دشت پیمایان ز تاب یک چراغ
صد تجلی از علوم اندر دماغ


آنکه دوش کوه بارش بر نتافت
سطوت او زهره ی گردون شکافت


بنگر آن سرمایه ی آمال ما
گنجد اندر سینه ی اطفال ما


آن جگر تاب بیابان کم آب
چشم او احمر ز سوز آفتاب


خوشتر از آهو رم جمازه اش
گرم چون آتش دم جمازه اش


رخت خواب افکنده در زیر نخیل
صبحدم بیدار از بانگ رحیل


دشت سیر از بام و در ناآشنا
هرزه گردد از حضر ناآشنا


تا دلش از گرمی قرآن تپید
موج بیتابش چو گوهر آرمید


خواند ز آیات مبین او سبق
بنده آمد ‘ خواجه رفت از پیش حق


از جهانبانی نوازد ساز او
مسند جم گشت پا انداز او


شهر ها از گرد پایش ریختند
صد چمن از یک گلش انگیختند


ای گرفتار رسوم ایمان تو
شیوه های کافری زندان تو


قطع کردی امر خود را در زبر
جاده پیمای الی «شئی نکر»


گر تو میخواهی مسلمان زیستن
نیست ممکن جز بقرآن زیستن


صوفی پشمینه پوش حال مست
از شراب نغمه ی قوال مست


آتش از شعر عراقی در دلش
در نمی سازد بقرآن محفلش


از کلاه و بوریا تاج و سریر
فقر او از خانقاهان باج گیر


واعظ دستان زن افسانه بند
معنی او پست و حرف او بلند


از خطیب و دیلمی گفتار او
با ضعیف و شاذ و مرسل کار او


از تلاوت بر تو حق دارد کتاب
تو ازو کامی که میخواهی بیاب


اقبال لاهورینصرالدین کریمی(مُبین)
پنج شنبه 9/6/1391 - 23:24 - 0 تشکر 535643

اقبال لاهوری ( رموز بیخودی)

عهد حاضر فتنه ها زیر سر است

طبع ناپروای او آفت گر است

بزم اقوام کهن برهم ازو

شاخسار زندگی بی نم ازو

جلوه اش ما را ز ما بیگانه کرد

ساز ما را از نوا بیگانه کرد

از دل ما آتش دیرینه برد

نور و نار لااله از سینه برد

مضمحل گردد چو تقویم حیات

ملت از تقلید می گیرد ثبات

راه آبا رو که این جمعیت است

معنی تقلید ضبط ملت است

در خزان ای بی نصیب از برگ و بار

از شجر مگسل به امید بهار

بحر گم کردی زیان اندیش باش

حافظ جوی کم آب خویش باش

شاید از سیل قهستان برخوری

باز در آغوش طوفان پروری

پیکرت دارد اگر جان بصیر

عبرت از احوال اسرائیل گیر

گرم و سرد روزگار او نگر

سختی جان نزار او نگر

خون گران سیر است در رگهای او

سنگ صد دهلیز و یک سیمای او

پنجه ی گردون چو انگورش فشرد

یادگار موسی و هارون نمرد

از نوای آتشینش رفت سوز

لیکن اندر سینه دم دارد هنوز

زانکه چون جمعیتش ازهم شکست

جز براه رفتگان محمل نبست

ای پریشان محفل دیرینه ات

مرد شمع زندگی در سینه ات

نقش بر دل معنی توحید کن

چاره ی کار خود از تقلید کن

اجتهاد اندر زمان انحطاط

قوم را برهم همی پیچد بساط

ز اجتهاد عالمان کم نظر

اقتدا بر رفتگان محفوظ تر

عقل آبایت هوس فرسوده نیست

کار پاکان از غرض آلوده نیست

فکر شان ریسد همی باریک تر

ورعشان با مصطفی نزدیک تر


ذوق جعفر کاوش رازی نماند
آبروی ملت تازی نماند


تنگ بر ما رهگذار دین شد است
هر لئیمی راز دار دین شد است


ای که از اسرار دین بیگانه ئی
با یک آئین ساز اگر فرزانه ئی


من شنیدستم ز نباض حیات
اختلاف تست مقراض حیات


از یک آئینی مسلمان زنده است
پیکر ملت ز قرآن زنده است


ما همه خاک و دل آگاه اوست
اعتصامش کن که حبل الله اوست

ون گهر در رشته ی او سفته شو


ورنه مانند غبار آشفته شو


اقبال لاهورینصرالدین کریمی(مُبین)
برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی