دانش و فن آوری (بازدید: 2001)
پنج شنبه 2/6/1391 - 12:11 -0 تشکر 524532
روشهای انتقال تكنولوژی

بر گرفته از 

مترجم:سیدعبدالحمید عربی
چكیده

انتقال و جذب تكنولوژی در جهان سوم ، مقوله پیچیده ای است كه هم از نظر علمی و هم از جنبه ابعاد فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی سالهاست نه فقط كشورهای در حال توسعه، بلكه بسیاری از مجامع پژوهشی غرب و سازمانهای بین المللی را به خود مشغول داشته است. سطح تكنولوژیهای كشورهای پیشرفته و جهان سوم فاصله محسوسی دارد.برای كاستن فاصله تكنولوژی كشورهای پیشرفته و كمتر توسعه یافته، انتقال تكنولوژی یك لازمه انكار ناپذیر است. انتقال تكنولوژی باروشهای مختلف و وسائل مختلف امكانپذیر است كه با توجه به موقعیت انتقال دهنده تكنولوژی وانتقال گیرنده تكنولوژی مشخص می‌شود .

پنج شنبه 2/6/1391 - 12:11 - 0 تشکر 524534

مقدمه

با مطالعه سابقه توسعه كشورهای درحال توسعه ، خصوصا كشورهای شرق آسیاملاحظه می شود كه آنها در مسیر توسعه خود برای تسریع در حل مشكلات بخش صنعت ، بنیان تكنولوژی كشور خود را از طریق انتقال آن از سایر كشورهای توسعه یافته تقویت كرده و سپس با ایجاد زیربنای اقتصادی مناسب درصدد تقویت مراكز دانشگاهی و پژوهش خودبرآمده اند.


اگر كشورهای درحال توسعه به عنوان یك راه حل دیگر قصد دارند كه خود دانشهای علمی و فنی ضروری جهت توسعه اقتصادی را بدون بهره گیری از دانشهای موجود كه نتیجه تحقیقات پژوهشگران و اندیشمندان جهان است كسب كنند، این نه تنها عملی بس مشكل است ،بلكه باعث اتلاف غیرمنطقی نیروها می شود. به علاوه دستیابی به چنین راه حلی در مدت زمانی كه كشورهای كم رشد جهت رسیدن به توسعه اقتصادی درنظر گرفته اند امكان پذیرنیست . اگر چنین تفكری در جهان مقبولیت یابد، پیشرفت فنی تمام كشورهای جهان ازجمله كشورهای صنعتی مختل خواهدشد.انتقال موفق تكنولوژی نیاز به شناخت اهداف صنعت، منابع تكنولوژی، نحوه ابداع و نحوه انتقال، روشهای انتقال، فاكتورهای تاثیرگذار، نحوه جذب و نحوه توسعه آن دارد و هریك از آن شناختها متكی به تخصص ویژه خود است. بدون استفاده از كارشناسان انتقال تكنولوژی و اصول مدیریت تكنولوژی، معمولاً عمل انتقال یا اصولاً صورت نمی‌گیرد و یا انتقال تكنولوژی مربوطه بصورت ناقص و نیم‌بند انجام می شود.برای کاستن فاصله تکنولوژی بین کشورهای پیشرفته و کشورهای درحال توسعه انتقال تکنولوژی بهترین گزینه است. برای این کار بایستی به عناصر تشکیل دهنده تکنولوژی توجه كرد .

پنج شنبه 2/6/1391 - 12:12 - 0 تشکر 524535

مفهوم انتقال تكنولوژی

تكنولوژی به منزله تمامی دانشها، محصولات، فرآیندها، ابزارها، روشها، و سیستم‌هایی است كه در خلق كالاها یا ارائه خدمات مورداستفاده قرار می‌گیرد.

یكی از زمینه‌های اعمال مدیریت تكنولوژی كه مستلزم جامع نگری و درونگری است، انتقال تكنولوژی است. امروزه، صنعتی شدن بطور عمیقی به انتقال تكنولوژی وابسته است.در دنیای امروز رابطه ای مستقیم بین توسعه تكنولوژی و پیشرفت اقتصادی ،اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی یك كشور برقرار است . بطوری كه می توان گفت تكنولوژی عاملی اساسی برای ایجاد ثروت، توانایی و دانایی كشورهاست و وسیله ای قدرتمند در توسعه ملی تلقی می شود. بدین جهت است كه در سطح بین المللی ، جنگ اقتصادی تكنولوژیك جانشین جنگهای نظامی شده است. بنابراین اتخاذ استراتژی‌های توسعه تكنولوژی در بخشهای مختلف اقتصاد هر كشور جزء ضروریات بازسازی و توسعه اقتصادی آن كشور بوده و بدون آن دستیابی به اهدافی چون خودكفایی اقتصادی ، توسعه ملی و بهبود استانداردهای زندگی غیرممكن است.انتقال تكنولوژی عبارت است از بكارگیری و استفاده از تكنولوژی در مكانی بجز مكان اولیه ایجاد و خلق آن. به‌عبارتی دیگر فرایندی كه باعث جریان یافتن تكنولوژی از منبع به دریافت كننده آن می‌شود، ‌انتقال تكنولوژی نامیده می شود.انتقال تكنولوژی فرایند پیچیده و دشواری است. خرید و انتقال تكنولوژی بدون مطالعه و بررسی لازم، نه تنها مفید نخواهد بود، بلكه ممكن است علاوه بر هدر رفتن سرمایه و زمان، به تضعیف تكنولوژی ملی هم بیانجامد. نگاه به انتقال باید به‌عنوان فرایندی باشد كه از طریق آن تكنولوژی وارداتی به گونه‌ای كسب شود كه نه تنها برای تولید محصول به‌كار گرفته شود، بلكه زمینه‌ای برای خلق تكنولوژی جدید باشد.انتقال فناوری به دوگونه صورت می‌گیرد: انتقال عمودی و انتقال افقی. در انتقال عمودی یا انتقال تحقیق و توسعه‌، اطلاعات فنی و یافته های تحقیقات كاربردی به مرحله توسعه و طراحی مهندسی انتقال می‌یابد و سپس با تجاری شدن تكنولوژی به فرایند تولید وارد می شود.در انتقال افقی ، تكنولوژی از یك سطح توانمندی در یك كشور به همان سطح توانمندی در محل دیگری منتقل می‌شود. در این حالت هرچه سطح گیرنده تكنولوژی بالاتر باشد هزینه انتقال تكنولوژی كاهش می یابد و جذب آن به صورت موثرتری انجام می شود. در جدول ماهیت و مفهوم انتقال تكنولوژی در هر سطح وهزینه آن در مقایسه با سطوح دیگر مشخص شده است‌.

پنج شنبه 2/6/1391 - 12:14 - 0 تشکر 524538

برخی از عوامل تاثیرگذار برنحوه انتقال
-   انگیزه، هدف، معیار و سود مورد توافق متقاضی و عرضه كننده تكنولوژی.
-   سطح تكنولوژی و قابلیتهای متقاضی در امر انتقال كامل آن.
-   استراتژی فروشنده برای فروش تكنولوژی.
-   منابع اطلاعاتی موجود وقدرت چانه‌زنی متقاضی.
-   سیاست كلی جاری و تكنولوژیكی كشور متقاضی.یك شركت با شركت دارنده تكنولوژی دیگری ادغام می شود و شركت جدیدی از تركیب دو شركت قبلی به وجود می آید .

پنج شنبه 2/6/1391 - 12:16 - 0 تشکر 524545

1. قراردادکمکهای فنی و خدمات مهندسی
1 -1.کمک­های فنی
کمک­های فنی عموماً خدمات و اطلاعات فنی و مدیریتی (صنعتی) است که در تولید و ساخت محصول یا مواد، مورد نیاز باشد. معمولاً این خدمات از طرف واحدهای تولیدی که دارای تجارب لازم و کافی در این زمینه باشند ارائه می­شود.
در پروژة صنعتی و تولیدی کمکهای فنی عمدتاً شامل خدمات زیر است:
* کمک در انتخاب تکنولوژی و روش ساخت و آزمایش کارخانه.
* تهیة صورت مشخصات فنی ماشین­آلات و تجهیزات.
* تهیة مشخصات محصول.
* همکاری در مقایسه پیشنهادهای خرید ماشین­آلات.
* همکاری در تهیه و خرید قطعات نیم‌ساخت و لوازم و مواد کمکی.
* همکاری در تهیه مشخصات مواد اولیه و منابع تأمین آنها.
* خدمات در رابطه با انجام آزمایشها و تحقیقات مواد اولیه و محصول.
* نظارت بر عملیات نصب و راه­اندازی کارخانه.
* خدمات در مورد تصحیح و تغییر روشهای تولیدی.
* خدمات مدیریتی در حین راه­اندازی و بهره­برداری.

2 -1. خدمات مهندسی
خدمات مهندسی به آن دسته از کارهای فنی اطلاق می­شود که در جهت ایجاد یک پروژه صنعتی و تولیدی به­کار آید. معمولاً این خدمات توسط موسسات مهندسی باتجربه در امر موردنظر و یا فروشندگان ماشین­آلات ارائه می‌شود.

پنج شنبه 2/6/1391 - 12:17 - 0 تشکر 524549

2- مدل پارکهای علمی - آموزشی
در این مدل امکاناتی برای متخصصان، جهت ایجاد شرکت فراهم می شود. این کمپانی ها اغلب توسط پرسنلی که آزمایشگاهها را ترک می کنند ایجاد می‌شود‌.

پنج شنبه 2/6/1391 - 12:18 - 0 تشکر 524551

3- مدل فرت

این مدل در انگلستان به کار گرفته می‌شود و ناظر بر افرادی است که از ناحیه چندین شرکت یا کنسرسیوم نمایندگی دارند که در آزمایشگاههای دولتی به جستجوی تکنولوژی بپردازند.

پنج شنبه 2/6/1391 - 12:18 - 0 تشکر 524553

4- كنسرسیوم

تعدادی شركت و موسسه عمومی جهت دستیابی به هدف خاصی در زمینه نوآوری تكنولوژیك با یكدیگر همكـاری مـی كنند ولی سهامی بین آنها رد و بدل نمی شود.

پنج شنبه 2/6/1391 - 12:19 - 0 تشکر 524554

5- شبكه سازی
یك شركت، شبكه ارتباطی با اشخاص و شركتهای دیگر ایجاد می كند تا بتواند همواره در جریان نوآوریهای فنی و تكنیكی باشد .

پنج شنبه 2/6/1391 - 12:19 - 0 تشکر 524557

6- قراردادهای فرعی و دست دوم
این روش می تواند به انواع مختلف انجام شود.
الف - گرفتن بخشی از كار از انتقال دهنده (داخلی سازی).
ب - گرفتن كار از كمپانی های معتبر در صورتی كه در شبكه آنها قرار بگیریم (فعالیتهای تخصصی).
ج - گرفتن كار و دادن به بخشهای مختلف اگر قسمت مهندسی قوی داشته باشیم.

پنج شنبه 2/6/1391 - 12:20 - 0 تشکر 524559

7- قراردادهای بیع متقابل
* در این روش عرضه کننده تکنولوژی موافقت می كند که امکانات تولیدی برای متقاضی فراهم كند و در آینده از محصولات تولیدشده وی بعنوان بازپرداخت اصل وسود سرمایه گذاری خود ، خریداری می كند.
* مهمترین مشوق و انگیزه عرضه کننده تکنولوژی در وارد شدن در قرارداد بیع متقابل ، استفاده و بهره برداری از منابع طبیعی و انسانی ارزان در کشور دریافت کننده تکنولوژی است.
* مهمترین انگیزه برای دریافت کننده تکنولوژی ، انتقال تکنولوژی صنعتی و بهره‌برداری حداکثر از منابع طبیعی و انسانی در کشورش است .

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی