انجمن ها > انجمن سياسي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
سياسي (بازدید: 2385)
شنبه 19/5/1387 - 16:8 -0 تشکر 51384
پروتکل شماره پانزده صهیون *تسخیر دنیا*

پروتکل شماره پانزده صهیون*تسخیر دنیا*

.

.

- هنگامى كه سرانجام به طور قطع، در اثر یك كودتاى یك روزه - كه در همه جا طى یك روز به وقوع مى‏پیوندد به مقام شاهى نائل آمدیم، و نیز هنگامى كه بى‏اعتبارى همه حكومتها مورد قبول همگان واقع شد ( این كار وقت زیادى لازم دارد شاید یك قرن طول بكشد كه این اتفاق به وقوع بپیوندد)، دیگر اجازه نخواهیم داد كه توطئه ‏اى علیه ما صورت بگیرد. لذا هر كسى كه اسلحه به دست بگیرد و بخواهد علیه شاهنشاهى ما كه در شرف شكل گرفتن خواهد بود، قیام كند، او را با بى‏رحمى خواهیم كشت.

هر نوع موسسه ‏اى مانند « انجمنهاى مخفى» را نابود مى‏كنیم. البته آنهایى كه اینك وجود دارند، براى ما شناخته شده هستند و در خدمت‏مان مى‏باشند. لیكن بعداً فعالیت آنها را ممنوع اعلام كرده و اعضاى آنها را به قاره ‏هاى دور از اروپا تبعید مى‏كنیم. به علاوه به وضع غیریهودیان فراماسون كه اطلاعات زیادى درباره اوضاع ما دارند، رسیدگى مى‏كنیم و عده ‏اى از آنها را ممكن است به دلایلى نگه بداریم ولى آنان را براى همیشه از تبعید مى‏ترسانیم. به علاوه قانونى مى‏گذرانیم كه به موجب آن تمام اعضاى انجمنهاى مخفى، مشمول تبعید از اروپا واقع شوند.

- تصمیمات حكومت ما قطعى و لایتغیر است.

- در جوامع غیریهودى كه ما در آنجا بى‏نظمى و نابسامانى ایجاد كرده‏ایم، تنها راه ممكن براى برقرارى نظم و اعمال حاكمیت، همانا استفاده از روشهاى خشونت ‏آمیز است و در این زمینه هیچگونه ارفاقى نباید به قربانیان نمود. زیرا آنها باید فداى رفاه آینده بشوند و رسیدن به رفاه عمومى حتى اگر به قیمت قربانى شدن عده خیلى زیادى بشود، وظیفه اصلى هر دولتى به شمار مى‏رود. اصولا\" اعمال قدرت، ثبات حكومت را تضمین مى‏كند و قدرت هم زمانى كسب مى‏شود كه بتوان زور گفت. تا سالهاى اخیر سیاست اعمال زور بر روسیه حاكم بود وحكومت مستبد این كشور، تنها دشمن سرسخت ما به شمار مى‏رفت. ایتالیا نیز كه « سولا» بر آن حكومت مى‏كرد چنین وضعى را داشت. « سولا» ایتالیا را به خاك و خون كشید و كسان فراوانى را تكه پاره كرد ولى چون قدرتى فرعون گونه داشت و از شهامت و قدرت فكرى بى‏مانندى برخوردار بود، مردم را هیپنوتیزم كرده بود، و كسى یاراى برابرى با وى را نداشت.

لژهاى فراماسونرى

- تا پیش از آغاز شاهنشاهى‏مان، روشى متناقض درباره مسایل سیاسى در پیش مى‏گیریم. بدین معنى كه لژهاى فراماسونرى آزادى را در تمام كشورهاى جهان ایجاد مى‏كنیم و سپس آنها را گسترش مى‏دهیم و تمام آنهایى كه در زمینه فعالیتهاى اجتماعى مشهور باشند، به این لژها جلب مى‏كنیم. زیرا در این لژها مى‏توانیم عوامل اصلى جاسوسى و نیز، عواملى كه مى‏توانند روى دیگران اثر بگذارند، پیدا كنیم. آنگاه تمام لژها را تحت رهبرى یك اداره مركزى، كه اعضاى آن همه از حكماى قوممان هستند، و براى همه ناشناخته ‏اند، درمى‏آوریم. تمام لژها نمایندگانى در اداره مركزى خواهند داشت كه به وسیله این نمایندگان دستورات و برنامه ‏هاى سرى به لژها اعلام مى‏شود. در این لژها، بین عناصر انقلابى و لیبرال نوعى وصلت و ارتباط برقرار مى‏كنیم. تركیب این لژها طورى خواهد بود كه از همه قشرهاى جامعه، افرادى در آن عضویت داشته باشند. البته فعالیتهاى سیاسى و طرحهاى مخفى لژها را از همان آغاز تأسیس و گشایش لژ، زیرنظر مى‏گیریم. باید اضافه كرد كه پلیس‏هاى ملى و بین ‏المللى از جمله كسانى خواهند بود كه در این لژها عضویت پیدا خواهند كرد. طبیعى است كه غیریهودیان از ماهیت واقعى كار لژها سردرنخواهند آورد به جز خود ما.

- افرادى كه با شور و شوق فراوان، عضویت انجمنهاى مخفى را مى‏پذیرند، كسانى هستند كه در زندگى دنبال هوى و هوس مى‏باشند و نیز افرادى سبك ‏مغزند كه هنگام اجراى طرحهایمان و نیز به راه انداختن ماشینى كه خود طراح آنیم، مشكلى برایمان ایجاد نخواهند كرد.

اگر در این دنیا نابسامانى و اغتشاشاتى رخ داد، بدانید كه اینگونه اغتشاشات را ما به وجود آورده‏ ایم، تا بتوانیم همكارى افراد را با هم از بین ببریم.

- غیریهودیان بدون كنجكاوى، عضویت لژها را مى‏پذیرند. عده‏اى از آنها به خاطر استفاده‏ هاى مالى و بعضى هم به خاطر رسیدن به موقعیت، شهرت و نیز مورد ستایش واقع شدن، به عضویت لژها در مى‏آیند، ما هم در برآوردن اینگونه خواستها بسیار بخشنده ‏ایم.

علت اینكه موجبات موفقیت آنان را فراهم مى‏آوریم، این است كه غیریهودیان پس از كسب موفقیت دچار غرور و خودبینى شده و تلقین‏هاى ما را بدون مقاومت مى‏پذیرند. شما نمى‏دانید كه تا چه حد مى‏توان حتى آگاهترین فرد از افراد غیریهودى را به سادگى در اثر ایجاد غرور ناشى از موفقیت، به تسلیم واداشت. همانقدر كه ما براى موفقیت اهمیت قائل نیستیم، غیریهودیان دو چندان به موفقیت اهمیت مى‏دهند و حاضرند براى دست‏یابى به موفقیت، خود را فدا كنند. همین ویژگى و خصلت درونى غیریهودیان مشكل ما را حل كرده و به ما كمك مى‏كند تا آنان را در جهتى كه مى‏خواهیم سوق دهیم.

مثلا\" آنها را وامى‏داریم كه به بحث و بررسى پیرامون محدودیتها و نارسایى‏هاى فلسفه « فردگرایى» بپردازند. اما آنان نمى‏فهمند كه این كار نوعى سرگرمى به شمار مى‏رود و معرفى نارسایى‏هاى فلسفه فردگرایى خود، نقض و لگدمال كردن مهمترین قانون طبیعت است.

- حال كه ما موفق شده‏ایم آنها را به كارهاى احمقانه‏اى واداریم، آیا این دلیل كوته ‏فكرى آنها نیست؟ آیا این نشان نمى‏دهد كه مغزو فكر ما از فكر غیریهودیان تكامل یافته ‏تر است؟ بدون شك همین امر موجب موفقیت ما خواهد شد.

- به راستى چقدر حكماى قوم‏مان در روزگاران گذشته آینده‏ نگر و دوراندیش بوده ‏اند كه مى‏گفتند « براى رسیدن به هدفهاى مهم باید از هر وسیله ‏اى استفاده نمود و قربانیان فراوانى را براى رسیدن به هدفها فدا كرد». اگر چه غیریهودیان قربانیان زیادى داده‏ اند، معذالك تعداد قربانیان قوم ما كه ملیت ما را نجات بخشیده ‏اند نسبت به تعداد آنان بسیار اندك است.

- مرگ، براى همه یك امر اجتناب ‏ناپذیر است. آنهایى كه مانع انجام برنامه ‏هاى ما مى‏شوند، بهتر است كه مرگشان را جلو بیاندازیم و آنها را نابود كنیم. از جمله این افراد فراماسونرهایى هستند كه علیه ما اعتراض مى‏كنند. طورى آنها را مى‏كشیم كه جز برادران همخون‏مان كسى متوجه نشود. حتى طورى آنها را ازبین مى‏بریم كه خود قربانیان هم نفهمند و به نظر آید كه مرگ آنها ناشى از نوعى بیمارى بوده است. البته برادران خودمان حق افشاى این راز را ندارند.

هنگامى كه لیبرالیسم را در غیریهودیان تبلیغ مى‏كنیم، باید افراد قوم خودمان و نیز عواملمان، بدون چون و چرا تسلیم شوند و اعتراضى از جانب آنها صورت نگیرد تا مجبور نشویم كه با آنها، چون غیریهودیها رفتار كنیم.

- نفوذ و دخالت شدید ما موجب گردیده كه قدرت اجرایى قوانین حقوقى غیریهودیان به كمترین میزان، كاهش یابد. البته تعبیر و تفسیرهاى لیبرال گونه ‏اى كه از قوانین به عمل مى‏آید، به نوبه خود، موجب متلاشى شدن قدرت قوانین شده است. قضات، درباره مسایل اساسى همانگونه تصمیم مى‏گیرند كه ما به آنها دیكته مى‏كنیم. به علاوه مدیران غیریهودى موضوعات را آن طور كه ما جلوه مى‏دهیم مى‏بینند. البته ما این كارها را بدون آنكه خود، ظاهر شویم و صرفاً از طریق افرادى كه آلت دستمان هستند، به مرحله اجرا درمى‏آوریم. حتى سناتورها و مقامات عالى‏رتبه غیریهودى، با ما به مشورت مى‏پردازند.

- میان قوم ما و غیریهودیان تفاوتهاى قابل توجهى از لحاظ استعدادها و توانایى‏ها وجود دارد و همین امر موجب شده است كه قوم برگزیده ما از بالاترین میزان انسانیت برخوردار باشد و از غیریهودیان متمایز گردد. غیریهودیان گرچه به ظاهر چشمانشان باز است، ولى چیزى نمى‏بینند. به عبارت دیگر، قدرت ابداع ( مگر در زمینه مسایل مادى) ندارند و شاید به همین دلیل است كه طبیعت، خودش از قبل مقدر كرده است كه جهانیان را هدایت كنیم و بر آنان حكمروا باشیم.

ما خواستار تسلیم بدون قید و شرطیم

- هنگامى كه حكومت خود را آشكارا آغاز كردیم و زمان شكوهمند حكمروایى‏مان فرارسید، به تمام قانونگزاران اعلام مى‏كنیم كه قوانین را ساده، مختصر، ثابت و بدون هرگونه تعبیر و تفسیر وضع كنند تا همگان به راحتى موفق به فهم كامل آنها شوند. مهمترین عاملى كه به قوانین ضمانت اجرایى مى‏بخشد، تسلیم بدون قید و شرط در برابر مقررات است. بدین معنى كه مقامات پایین، از مقامات بالا اطاعت كنند تا امكان هرگونه سوءاستفاده‏ اى از بین برود.

براى كسانى كه بخواهند از مقام خود سوءاستفاده كنند، شدیدترین مجازات را درنظر گرفته‏ایم. به علاوه اعمال و رفتار مدیران را بادقت نظارت مى‏كنیم. زیرا حركت سریع ماشین دولت در گرو رفتار آنها است. هر نوع اهمال در كار آنها، موجب سستى كار در سایر جاها مى‏شود. لذا، بار دیگر تأكید مى‏كنم كه حتى یك مورد از اعمال غیرقانونى و سوءاستفاده از مقام را بدون مجازات نمى‏گذاریم.

پس از اینكه مجازاتهاى شدیدى در مورد خلاف كارى‏ها اعمال شد، پنهان كردن و نادیده گرفتن اشتباهات از سوى كسانى كه در خدمت دولت هستند، به كلى از بین خواهد رفت و بدین‏سان پایه ‏هاى قدرت دولت محكم شده و شأن و پرستیژ دولت بالا مى‏رود. اگر براى تخلفات جزئى مجازاتهاى سنگین در نظر گرفته نشود، آنهایى كه زمام امور را به دست دارند، از مسیر حركت ملت منحرف شده و مسیرهاى دلخواه خود را طى مى‏كنند.

- قضات، مى‏دانند كه بخشودن جرائم و لغزشها به معناى تجاوز به حریم قانون است و این كار نشانه تلطیف روح و رقت قلب قاضى نیست. گذشت نشان دادن، در زمینه زندگى شخصى، ایرادى ندارد ولى وقتى كه پاى مصالح عموم در میان است. گذشت نشان دادن جایز نیست.

- سن قضات و كاركنان امور قضایى نباید از 55 سال متجاوز باشد. دلیل نخست، آن است كه افراد سالمند در حفظ عقیده خود خیلى پابرجا و متعصب مى‏باشند. و دیگر آنكه به سختى پذیراى عقاید نو هستند. دلیل دوم، آن است كه اعمال این روش نوعى انعطاف پذیرى به كارهایمان مى‏بخشد و به راحتى مى‏توانیم افرادى را كه كمتر زیرفشارهایمان خم مى‏شوند، عوض كنیم. یعنى كسى كه مى‏خواهد مقام و موقعیتش را حفظ كند، باید مطیع محض باشد. به طور كلى ما قضاتمان را از میان كسانى انتخاب مى‏كنیم كه با تعهدات خود آشنا باشند و بدانند كه وظیفه آنها اعمال مجازات و اجراى قانون است نه آنكه رویایى فكر كنند و به لیبرالیسم بیندیشند. اعمال این گونه روشها موجب مى‏گردد كه همكارى گروهى بین قضات از بین برود و آنان فقط به منافع دولت كه سرنوشتشان بدان بستگى دارد، فكر كنند.

- امروزه قضات غیرصهیونیست، چون شناخت درستى از رسالت خویش ندارند، بخشودگى‏هاى فراوانى را در مورد جنایات قایل مى‏شوند. البته گناه این كار به گردن فرمانروایان عصر حاضر است، زیرا در انتخاب قضات دقت كافى به خرج نمى‏دهند و قضات را با مسئولیتهایشان آشنا نمى‏سازند. همانگونه كه حیوانات بچه ‏هایشان را به جستجوى شكار مى‏فرستند، غیرصهیونیستها هم به افرادشان مشاغلى را تفویض مى‏كنند، بدون آنكه علت به وجود آمدن مشاغل را به آنان یادآور شوند. به همین دلیل حكومتهایشان به وسیله خود آنان و نیز به سبب مدیریت غلط، از درون مى‏پوسد.

- بگذارید از مثالها وگفتار بالا، درسى دیگر براى حكومت خویش فراگیریم.

- ریشه آزادى‏خواهى را از موسساتى كه مسئولیت تربیت نیروى انسانى براى پستهاى حساس دولت دارند، از بیخ و بن برمى‏كنیم و تصدى‏اینگونه مشاغل و پستها را به كسانى تفویض مى‏كنیم كه به وسیله خود ما تربیت مى‏شوند. ممكن است ادعا شود كه بازنشسته كردن كارمندان سالمند، هزینه ‏هاى سنگین را براى دولت دربرخواهد داشت. در پاسخ باید گفت كه اینگونه كارمندان مى‏توانند در بخشهاى خصوصى مشغول كار شوند. به علاوه باید خاطرنشان ساخت كه تمام پولهاى دنیا در دست ما خواهد بود و دولت، ترسى از سنگینى هزینه ‏ها نخواهد داشت.

ما بى‏رحم خواهیم بود

- ما در همه موارد مستبد خواهیم بود و این استبداد، معقول و منطقى به نظر خواهد رسید. تمام اوامر و مقررات ما مورد احترام بوده و بدون چون و چرا به اجرا درخواهد آمد. هرگونه شكایتى از سوى ملت نادیده گرفته مى‏شود و وضعى پیش مى‏آوریم كه ریشه همه نارضایى‏ها از بیخ و بن كنده شود. به علاوه براى آنكه چشم همه را بترسانیم، به اعمال مجازاتهاى سنگین دست مى‏زنیم.

- هرگونه پژوهش و فرجام خواهى در زمینه دعاوى حقوقى از سوى متهمان را حذف مى‏كنیم و مجازاتهاى خود را مشمول پژوهش و فرجام ‏خواهى قرار مى‏دهیم. زیرا نباید اجازه دهیم كه فكر پژوهش و فرجام ‏خواهى در ذهن مردم بوجود آید. اگر چنین موردى پیش آمد، ما نیز به نوبه خود تقاضاى پژوهش مى‏كنیم. همچنین قضاتى را كه موجب شده ‏ند تا فكر فرجام ‏خواهى در میان مردم نضج بگیرد، آنان را به خاطر شناخت نادرستشان از قوانین شدیداً مجازات مى‏كنیم.

من باز تكرار مى‏كنم. مدیران ما هر قدمى كه برمى‏دارند، باید با نظارت دقیق ما باشد. زیرا براى آنكه مردم از ما راضى باشند، دولت خوب ما باید كارمندان خوبى هم در اختیار داشته باشد.

- حكومت ما سیماى حكومت پدرشاهى به خود مى‏گیرد كه فرمانروا در آن، نقش پدر و سرپرست مردم را دارد. قوم ما و مردم تحت سلطه ما، فرمانروا را پدر خود مى‏دانند كه از آنها نگهدارى مى‏نماید و نیازهاى آنان را برآورده مى‏كند و نیز، روابط افراد را با همدیگر و با فرمانروا مشخص مى‏نماید.

به مردم این فكر را القاء مى‏كنیم كه اگر ملت بخواهد در صلح و آرامش بسر ببرد. باید فرمانروا را حامى و سرپرست خود بداند و لب به ستایش اغراق ‏آمیز وى بگشاید.

هنگامى كه افرادى را براى تصدى پست و شغلى منصوب مى‏نماییم، مردم را متقاعد مى‏كنیم كه صاحبان اینگونه مشاغل و مناصب صرفاً اوامر فرمانروا را اجراء مى‏كنند و از خود قدرت و اقتدارى ندارند. مردم نیز دلخوش خواهند بود كه فرمانروا، زندگى آنها را از هر جهت تأمین مى‏كند. همانگونه كه والدین، نگهدارى و تربیت فرزندان خویش را وظیفه ‏اى براى خود تلقى مى‏كنند.

- همانگونه كه مى‏دانید، من حكومت استبدادى ‏مان را در دو چیز خلاصه مى‏كنم: حق و وظیفه. یعنى حق اجرا و انجام وظیفه، مسئولیت مستقیم دولتى است كه خود را پدر ملت مى‏داند. چون دولت ما از یك قدرت خاص برخوردار است، حق دارد كه انسان را به اجراى مقررات - همانگونه كه طبیعت آن را مشخص كرده است - یعنى تسلیم، وادارد. در این جهان هر چیزى حالت تسلیم را دارد. اگر تسلیم آدمى نیست، تسلیم اوضاع و احوال محیط یا ویژگیهاى درونى خویش مى‏باشد.

- ما باید افرادى را كه مرتكب نقض مقررات وضع شده مى‏شوند، مجازات كنیم. زیرا در بطن مجازاتى كه براى ترساندن دیگران اعمال مى‏شود، از لحاظ تربیت و تأدیب درس بزرگى نهفته است.

- هنگامى كه پادشاه قوم اسراییل، تاج شاهنشاهى‏اى را كه اروپا به وى تقدیم مى‏كند، برسرمقدسش مى‏گذارد، به سمت پدر مردم دنیا منصوب مى‏گردد. به علاوه شمار قربانیانى كه ناچاراً به پیشگاه وى تقدیم مى‏شود، خیلى كمتر از شمار كسانى خواهد بود كه در اثر جنون و رقابت بین حكومتهاى غیریهودى قربانى شده‏اند.

- پادشاه قوم ما، در تماس و مشورت مداوم با مردم بوده و از تریبونى كه در اختیار دارد، با مردم سخن مى‏گوید و سخنانش در همان ساعت در سراسر دنیا پخش خواهد شد.

.

**پروتکل های رهبران صهیون برای تسخیر جهان*توضیحات*

.

 

پروتکل شماره یک صهیون*تسخیر دنیا*

پروتکل شماره دو صهیون*تسخیر دنیا*

پروتکل شماره سه صهیون*تسخیر دنیا*

پروتکل شماره چهار صهیون*تسخیر دنیا*

پروتکل شماره پنج صهیون*تسخیر دنیا*

پروتکل شماره شش صهیون*تسخیر دنیا*

پروتکل شماره هفت صهیون*تسخیر دنیا*

 پروتکل شماره هشت صهیون*تسخیر دنیا*

پروتکل شماره نه صهیون*تسخیر دنیا*... 

پروتکل شماره ده صهیون *تسخیر دنیا*... 

پروتکل شماره یازده صهیون*تسخیر دنیا*...

پروتکل شماره دوازده صهیون*تسخیر دنیا*...

پروتکل شماره سیزده صهیون*تسخیر دنیا*...

پروتکل شماره جهارده صهیون*تسخیر دنیا*...

پروتکل شماره پانزده صهیون*تسخیر دنیا*...

 .

 .

ادامه دارد...

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.