انجمن ها > انجمن حوزه علميه > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
حوزه علميه (بازدید: 171)
سه شنبه 24/5/1391 - 10:26 -0 تشکر 511696
(خدمات ارزنده) آیة الله العظمى مکارم شیرازى

نشریه علمى مرکز بزرگ شیعه ازمدتها پیش احساس مىشد که حوزه علمیه قم نیازمند یک نشریه عمومىاست تا بتواند بانشریات گمراه کننده اى که بدبختانه تعداد آنهانیز کم نبودمبارزه نماید.

بعلاوه مسلمانان همواره ازاین دانشگاه بزرگ اسلامى چنین انتظارىراداشتند وطبقات مختلف ازمراجع بزرگ حوزه ودیگران چنین تقاضایىمىکردند بطور مسلم انتشارمجله اى که بتواند به اشکالات مذهبى جوانان پاسخ بگوید وبا نشریات گمراه کننده مبارزه نماید،مشکلاتىداشت که باید پشت سر گذاشته مىشد.وازآنجا که بعضى از افکار درآن روز آماده پذیرش چنین نشریه اى نبود اندیشمندانى مصمم ومبتکررا مى طلبید تا با عزم راسخ خود این بار مهم را به دوش گیرند.

از این نظر معظم له به اتفاق جمعى واز دانشمندان نشریه ماهانه(مکتب اسلام) را با مساعد ت زعماى حوزه علمیه قم وبا کمک مالى عده اى از نیکوکاران پایه گذارى کردند.این نشریه در جهان تشیع بی سابقه بود و شاید از نظر وسعت انتشار – در میان مجلات علمى و دینى - در تمام جهان اسلام, جزؤ درجه اولها بود.

این مجله راه نوینى به روى فضلا و دانشمندان دوان جوزه گشود. و در حالى که از سال تأسیس آن (1336 شمسى) بیش از 39 سال مىگذرد خدمات ارزنده ایى به جهان اسلام و شیعه نمود ودر قلوب جوانان و دانشجویان و اساتید وفضلا، مقام و منزلتى بس ارجمند پیدا کرد و نور اسلام و تشیع را از مرکز آن به اطراف جهان فرستاد.

سه شنبه 24/5/1391 - 10:26 - 0 تشکر 511697

نقطه تحول در افکار طلاب و دانشجویان در سالهاى 1330 تا 1332 تبلیغات (مادیها) در محیط کشور بالا گرفت، مقامات روحانى و شخصیتهاى علمى حوزه احساس کردند که هجوم مکاتب باطله و نشریات روز افزون افراد گمراه و ایادى بیگانه که در اختیار جوانان گذارده مى شود،جوانان را تهدید مى کند.

در این برهه از زمان رجال مذهب واستادان فلسفه و عقاید، احساس مسئولیت کرده و جلسه هایى براى آشنا ساختن جوانان با طرز مبارزه منطقى با این مکاتب، تشکیل دادند و معظم له یکى از پیشگامان در تأسیس چنین جلساتى بودند.


ایشان با همکارى جمعى از دانشمندان جلسه بحث علمى و فلسفى تشکیل دادند که در آن جلسه کلیه اصول فلسفى مکتبهاى مادى مطرح مىگردید. این جلسه سبب شد تا ایشان در این مباحث به حد کافى غور کنند ورساله و نوشته هاى آنها را مورد بررسى قرار دهند. از این نظر توانستند یک شاهکار علمى که در باب خود ممتاز و بى نظیر است به نام (فیلسوف نماها) را از خود به یادگار بگذارند. این کتاب با استقبال عظیم جوانان و طبقه روشنفکران رو به رو گردید و دسته اى از گمراهان در پرتو این کتاب از چنگال مکتب مادیگرى و ماتریالیسم رهایى یافتند. این کتاب بیش از 30 مرتبه به چاپ رسیده و به تصدیق اهل فن کمتر کتابى این چنین جامع در تحلیل اصول فلسفى مارکسیستها نگارش یافته است.


با اینکه دهها سال از انتشار این کتاب مى گذرد هنوز طراوت و ابتکار خود را در محیطهاى علمى حفظ نموده است و اخیرا که کمونیستها، کشور همسایه و مسلمان افغانستان را مورد هجوم وحشیانه خود قرار داده و آن را مدتى به اشعال خود در آورده بودند، اخبار فراوانى رسید که حاکى از نقش مهمى است که این کتاب در خنثى نمودن تبلیغات خام آنها و در توجیه صحیح مردم ایفا کرده بود. این فصل در حقیقت نخستین نقطه تحول فکرى در حوزه علیه قم بود و از این هنگام به بعد ایشان قسمتى از اوقات خود را صرف خواندن کتابها فلسفى و کلامى و مطالعه در آرا و عقاید فرقه هاى مختلف اسلامى و غیر اسلامى به خوبى واقف گردند و کتابهایى در این زمینه منتشر سازند.

سه شنبه 24/5/1391 - 10:27 - 0 تشکر 511698

تأسیس جلسات درس عقاید و مذاهب معظم له احساس کردند کتابهاى که در زمینه عقاید اسلامى نوشته شده با گذشت زمان نمى تواند پاسخگوى همه نیازمندیهاى این زمان باشد؛ زیرا این کتابها در قرونى نوشته شده که اشکالات امروز مادیها مطرح نبود و بازار ایادى استعمار این چنین گرم نبود. بعلاوه در آن کتابها مسائلى مانند نزاع (اشعرى و معتزلى) و امثال آن مطرح است که امروز از گردونه مباحث عقاید بیرون رفته و رنگ بحثهاى موسمى به خود گرفته . روى این ملاحظات ایشان بار دیگر به کمک ذوق و استعداد خاص خویش، مسائل عقیدتى اسلام و اصول پنجگانه را به طرز بى سابقه اى مطرح ساختند و با تشکیل درس عقاید، صدها نفر را به این مسائل آشنا کردند و کتابهایى که حاوى فشرده آن جلسات علمى است،تألیف نمودند.

سه شنبه 24/5/1391 - 10:27 - 0 تشکر 511699

مجمع علمى نجات نسل جوان ایشان به موازات جلسات درس عقاید، جلسه دیگرى تشکیل دادند که در هشت رشته از مذاهب موجود جهان، افرادى پرورش یابند تا بتواننداز طریق بحث و مناظره یا نوشتن کتاب، با مبلغان مذاهب مختلف رو به رو شوند و به ایرادها و دلایل آنها پاسخ گویند.این جلسه در مدت کمى توانست فضلایى پرورش دهد که هر کدام در رشته خاص خود تخصص لازم را کسب نمودند. وهم اکنون جمعى از نویسندگان زبده جوان حوزه علمیه، محصول آن جلسه مى باشند. همچنین براى رهایى جوانان از چنگال عوامل فساد به همکارى جمعى دست به تشکیل ( مجمع علمى نجات نسل جوان) زدند. یکى از نتایج این مجمع گذاردن نشریات جالب در اختیار جوانان بود که به سرعت جاى خود را در میان جوانان کشور باز کرد.

سه شنبه 24/5/1391 - 10:28 - 0 تشکر 511700

مبارزه با التقاطیها معظم له در یکى از سفرهاى خود به شهر شیراز با بازار گرم صوفیگرى رو به رو شدند. گروهى از محضر ایشان در خواست نمودند که با قلم شیواى خود کتابى پیرامون اصول صوفیگرى - که اتفاق و ادب در ان رعایت شده باشد - بنویسد.

معظم له نیز با استفاده از مدارک موجود، عقاید دسته مزبور را با کمال ادب و احترام - که همواره شیوه ایشان در نگارش مى باشد- مورد بررسى و انتقاد قرار داده و کتابى نوشتند که به نام (جلوه حق) در سال 1330 انتشار یافت. طرز نگارش این کتاب توجه مخصوص حضرت آیت الله العظمى بروجردى (ره) را جلب نمود و مؤلف را به حضورخود پذیرفت ، پس از تقدیر از خدمات ازرنده ایشان بیاناتى ایراد فرمودند از جمله این که (من این کتاب را به هنگام فراغت مطالعه کردم و کوچکترین نقطه ضعفى در آن به نظرم نیامد. شکرالله مساعیک!)

سه شنبه 24/5/1391 - 10:28 - 0 تشکر 511701

تألیفات و آثار از معظم له تا کنون حدود یکصد و پنجاه جلد کتاب به چاپ رسیده که بعضى از آنها بیش از 30 بار تجدید چاپ شده و بعضى به بیش از ده زبان زنده دنیا ترجمه شده و در کشورهاى مختلف انتشار یافته است . تفسیر نمونه ایشان به چند زبان ترجمه شده و در اغلب خانه ها موجود است؛ این تفسیر و تفسیر موضوعى پیام قرآن باب تازه اى در تفسیر قرآن گشوده و کتب اعتقادى ایشان به هنگام هجوم مکاتب باطله، پناهگاهى براى طلاب و دانشجویان بود. از جمله کتب فقهى ایشان : انوار الفقاهه، والقواعد الفقیة و انوار الاصول و تقلیقات مستدل و مشروحى بر تمام عروة الوثقى مى باشد که مکرر به چاپ رسیده است. رساله عملیه ایشان (توضیح المسائل) تا کنون بارها چاپ شده و این رساله به زبان عربى و اردو و ترکى آذرى و انگلیسى نیز ترجمه و منتشر شده است.

سه شنبه 24/5/1391 - 10:29 - 0 تشکر 511702

از آن جا که خدمات فرهنگى هنگامى ماندگار مى شود که محل و جایگاه مناسبى براى آن در نظر گرفته شود، حضرت استاد براى خدمات علمى و فرهنگى خود ساختمان هاى مجهّز و آبرومندى را به کمک یاران خیّر و توده مردم علاقه مند، بنیان نهاده است که ذیلاً به آنها اشاره مى شود.


1- مدرسة الإمام امیرالمؤمنین) علیه السلام) :این مدرسه که در قم بنا نهاده شده نخستین مرکزى است که پایگاه فعّالیّت هاى فرهنگى ایشان در طول سالیان دراز بوده، مرکزى است بسیار پربرکت و مجهّز به مرکز انتشارات که تقریباً تمام مجلّدات بیست و هفت گانه تفسیر نمونه و بسیارى از کتب دیگر ایشان در آن جا نگاشته شده و سالیان متمادى مرکز درس هاى باشکوه فقه، اصول و عقاید ایشان بوده است.2- مدرسه امام مجتبى (علیه السلام) :این مدرسه مرکز پرورش گروهى از طلاّب با استعداد و یکى از بهترین مدارس حوزه علمیّه قم محسوب مى شود.3- مدرسه امام حسین (علیه السلام): این مدرسه محل استقرار مرکز تخصصی تفسیر قرآن کریم و همینطور به طور موقت (تا زمان آماده شدن ساختمان اصلی در جوار مسجد جمکران) محل استقرار مرکز تخصصی شیعه شناسی می باشد.


همچنین بخش کامپیوتر و اینترنت و دفتر مراجعات مردمی دفتر معظم له نیز در این ساختمان قرار دارند.


دفتر استاد که محلّ مراجعات مردم و ملاقات هاى شخصیّت ها با ایشان است مدتها در همین مدرسه واقع انجام می گرفت.4- مدرسه امام سجّاد (علیه السلام) در این محل استقرار کتابخانه بزرگ تحقیقاتی معظم له، سالن ملاقات ها، بنیاد فقه اهل البیت(علیهم السلام) شورای استفتاء، دفتر انتشارات امام علی ابن ابیطالب(علیه السلام) بوده و همچنین در بخش هایی از آن محققان مختلف علوم دینی راجع به مسائلی که مورد نیاز بخش های مختلف دفتر می باشد به تحقیق و تالیف مشغولند.


5_ بنیاد فقه اهل بیت (علیه السلام) این مرکز در مدرسه امام سجاد(علیه السلام) استقرار دارد و در حال حاضر در دو زمینه زیر دارای فعالیت می باشد:


الف: دایرة المعارف فقه مقارن


این مجموعه از سال 1381 با هدف کمک به شکوفائى و پیشرفت و تعمیق فقه اهل بیت(علیهم السلام) به منظور ارائه فرهنگ غنى اهل بیت(علیهم السلام) در کنار مذاهب دیگر آغاز شد.


این مجموعه با در نظر گرفتن نظرات مذاهب أربعه اهل سنّت تا کنون یک جلد از این مجموعه را وارد بازار نموده است.


ب: تهیّه و تنظیم آیات الاحکام


این قسمت که فعّالیت خود را از تیر ماه سال 1386 آغاز کرده، تصمیم دارد آیات مربوط به أحکام فقهى که بیش از 500 آیه است را به صورت مجموعه اى درآورد تا گنجینه اى باشد از تلاشهاى چندین ساله علماى حوزه در زمینه فقه اسلامى.


این مجموعه به نام موسوعه آیات الأحکام مزیّن خواهد شد. این مجموعه باارزش، با همّت تعدادى از محقّقین حوزه علمیّه قم و تحت اشراف حضرت آیة اللّه مکارم شیرازى در حال تدوین است و قرار است به یارى خداوند متعال تا 10 سال آینده به اتمام برسد. قابل ذکر است جلد اوّل این مجموعه پس از اتمام به بازار کتاب عرضه خواهد شد.


6_ مرکز تخصصی شیعه شناسی: این مرکز به طور موقت در مدرسه امام حسین(علیه السلام) واقع شده و به محض اتمام عملیات ساخت ساختمان مرکز شیعه شناسی در جوار مسجد مقدس جمکران به ساختمان اصلی خود منتقل می شود.


در این مرکز آموزشی، رشته تخصصی شیعه‌‌شناسی حوزه علمیه قم در دو سطح کارشناسی ارشد و دکتری برگزار می‌شود .


مرکز شیعه‌شناسی که زیر نظر معظم له فعالیت خود را آغاز خواهد نمود دارای بخش های مختلفی است که مرکز آموزش تخصصی شیعه‌شناسی یکی از بخش‌های آن است.


7 و 8_ مجموعه فرهنگی وزائرسرای امام محمد باقر و امام جعفر صادق (علیهماالسلام)  تحت اشراف مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت ا... العظمی مکارم شیرازی (مدظله) در زمستان 1384 افتتاح و در فروردین1385 آماده بهره برداری قرار گرفت.


این مجموعه دارای 15 پرسنل می باشد.


متراژ زائرسرای امام باقر(علیه السلام) 1500متر و وامام صادق(علیه السلام)700متر می باشد .


این مجموعه دارای 80 سوئیت می باشد که در 4طبقه  و  بصورت کامل  شامل آشپزخانه  با تمامی امکانات ،سرویس بهداشتی  می باشد.


حسینیه ، کتابخانه و پارکینگ از قسمت های قابل توجه این مجموعه می باشند .بعنوان نمونه کتابخانه معظم له که در طبقه منهای یک با متراژ600متر  واقع شده است  با نام کتابخانه امامین همامین دارای 9500 جلذ عنوان کتاب و 130 عضو روزانه از ساعت 30/7 صبح  الی 7 بعدازظهر آماده ارائه خدمات به روحانیون وطلاب و سایر اقشار جامعه و همچنین زائران مستقر در زائر سرا می باشد.


حسینیه مجموعه هم ضمن استفاده در برپایی نمازهای جماعت ظهر و عصر و مغرب وعشاء محلی برای سخنرانی معظم له در دیدار با اقشار جامعه در مدت اقامتشان در زائرسرا می باشد.


پارکینگ از قسمتهای دیگر مجموعه است که برای رفاه حال مسافران در طبقه منهای2 درنظر گرفته شده است.


9_ مجتمع فرهنگى خاتم الأنبیاء: جمعى از مقلّدان و همشهریان ایشان انتظار داشتند که یک حرکت فرهنگى علمى و دینى گسترده را در موطن مألوف خویش (شیراز) آغاز کنند که امواج آن استان فارس را فراگیرد، پس از مشورت هاى لازم زمینى به وسعت دوازده هزار و پانصد متر در یک محلّه حسّاس و محروم شهر (خیابان احمدى نو) تهیّه کردند و احداث پنج مرکز دینى در کنار هم 1- دارالقرآن براى تربیت معلّمان قرآن و علوم قرآنى و تفسیر 2- حوزه علمیّه 3- مسجد 4- کتابخانه مجهّز 5- سالن بزرگ دارالقرآن براى تشکیل همایش هاى بزرگ قرآنى و دینى، آغاز شده است. و به برکت الطاف الهى دارالقرآن آن به بهره بردارى رسیده است.


10_مرکز فرهنگى و دار المبلّغین فلسفى در تهران : تهران پایگاه حکومت اسلامى است و مبلّغین دینى بسیارى دارد، حضرت استاد مایل بودند که کانونى براى این مبلّغان ساخته شود و آموزش هاى لازم براى آشناتر شدن به مسائل زمان و شبهات و پاسخ شبهات و هماهنگى در مسائل تبلیغى، به عمل آید، اضافه بر این گروه تازه اى هم براى تبلیغ اسلام در داخل و خارج پرورش یابند.براى این منظور خانه مرحوم خطیب شهیر قرن حاضر حجّة الاسلام و المسلمین آقاى فلسفى)رحمه الله( را خریدارى کردند تا بناى با شکوهى در آن بسازند و کلاس هاى درس و کتابخانه و سالن اجتماعات در آن فراهم گردد.و از آن جا که این خطیب بزرگ مدت 82 سال از عمر پربرکت نود و چند ساله خود را در راه اعتلاى اسلام و مکتب اهل بیت (علیهم السلام) صرف نمود، حضرت استاد دریغ داشتند که نام او فراموش شود و از این خادم شایسته سالار شهیدان امام حسین)علیه السلام( قدردانى نشود و لذا این مرکز را به نام آن خطیب بزرگوار نامگذارى کردند تا با یک کرشمه چند کار انجام شود.


ساخت و ساز بناى آن انجام شده و انشاء اللّه به زودى برنامه آن نیز آغاز مى شود


.11_  سایت اینترنتى: امروزه بهره گیرى از تکنولوژى در تمامى امور بخش لاینفک زندگى افراد شده است، در همین راستا به منظور تسهیل در دسترسى عموم کاربران به مباحث مختلف اسلامى از جمله: احکام و مسائل شرعى، معارف اسلامى، مسائل اعتقادى و... دفتر معظم له اقدام به راه اندازی پایگاه اینترنتی نموده است. که از دو قسمت فنی و تحقیقاتی تشکیل می گردد:


در بخش فنی، کلیه امور فنی از قبیل طراحی، برنامه نویسی، نگهداری، حروفچینی، و آماده سازی فنی مطالب جهت قرار گرفتن در سایت و همچنین رصد فضای نت جهت اطلاع از آخرین تحولات مختلف سیاسی و مذهبی جهان انجام می گیرد. این بخش، دارای دو شیفت کاری و تقریبا 10 پرسنل می باشد.


و در بخش تحقیقات که فعالیت اصلی آن تولید محتوا برای پایگاه می باشد، اعضاى آن از دانش آموختگان سطوح عالى حوزه هستند و به عنوان پژوهشگر در این بخش مشغول به فعالیت مى باشند.


مباحثى که توسط اعضاء گروه تحقیق تهیه و تنظیم مى گردد، در نهایت در یک جلسه علمى با حضور محققین و سرپرست واحد تحقیقات مطرح مى گردد، پس از بررسى و بازبینى، ویراستارى و به شیوه اى جدید و در نوع خود منحصر به فرد در اختیار عموم کاربران محترم قرار مى گیرد.12 و 13_ بناى 110 مسجد و 110 مدرسه در مناطق محروم: سال 1379 که جمع دو عید غدیر در یک سال شمسى به نام سال امیرالمومنین (علیه السلام) نامیده شد و مراسم پرشکوهى در این سال در سراسر کشور و حتّى در خارج از کشور انجام گرفت، حضرت استاد به فکر انجام یک خدمت ماندگار در این سال افتادند، و همّت بر بناى 110 مدرسه فرهنگى و 110 مسجد که به مقیاس حروف «ابجد» با نام مقدّس «على (علیه السلام) « هماهنگ است در مناطق بسیار محروم کشور مخصوصاً در شرق خراسان و منطقه سیستان و بلوچستان گذاشتند.


از جمعى از تجّار خیّر و افراد نیکوکار دعوت به عمل آوردند و طرح خود را مطرح کردند و آنها هم استقبال نموده، کانونى به همین نام با یک هیئت امناى هفت نفرى به وجود آمد تا به کمک محرومان مخصوصاً شیعیان محروم و مظلوم بشتابند، این برنامه هم اکنون به ثمر نشسته و مساجد و مدارس متعدّدى در مناطق مذکور ساخته شده و به نام مبارک «الغدیر» یا «أمیرالمؤمنین (علیه السلام) « نامیده شده و برنامه انشاءاللّه همچنان به پیش مى رود تا به حدّ نصاب لازم یعنى عدد 110 برسد.


این حرکت مایه امیدوارى زیادى براى پیروان مکتب اهل بیت (علیهم السلام) شده است.


لازم به ذکر است که این مساجد و مدارس در روستاهاى محروم و دورافتاده به مقدار نیازشان ساخته مى شود و در شهرهاى محروم نیز، بزرگتر و در حدّ نیازشان


منبع: پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیة الله العظمى مکارم شیرازى

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی