انجمن ها > انجمن حوزه علميه > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
حوزه علميه (بازدید: 377)
چهارشنبه 18/5/1391 - 10:0 -0 تشکر 497182
(بیانات و خاطرات حضرت امام خمینى (ره ) درباره نماز1) بسیار خواندنی

بسمه تعالى

پیمودن راه آسمانى ((معنویت )) آسان تر از راههاى زمینى نیست . نماز كه پیمودن كرانه هاى وسیع عالم و هم بال شدن با فرشتگان و كروبیان است ، بیش از سفر بر خاك و پیمودن راه زمین نیازمند ((راهنما)) و ((الگو)) است .

بهترین اسوه و سرمشق در این وادى ، گفتار و رفتار اولیاء الهى و سالكان راه معنویت و محبت و عشق به خداست . پویندگان مشتاق این مسیر، چشم دل به شیوه و سیره رهیافتگان و واصلان به حق مى دوزند تا چگونه پیمودن این راه را- كه بى خطر و لغزنده هم نیست - بیاموزد و به اسوه ها تاءسى جویند.

یكى از برجسته ترین ، محبوب ترین الگوهاى رفتارى و سیر و سلوك معنوى در عصر حاضر، امام خمینى ((قدس سره )) است . او كه تمام عمر را یكسره در طریق بندگى و اخلاص گام زد و همه هستى خویش را وقف راه خدا و عبودیت او نمود. عشقى ویژه به نماز و نیایش و دعا و تهجد داشت . واپسین لحظات حیات او نیز آمیخته با عطر نماز و قرآن بود.

نهضت الهى او كه امت ما را به آزادى رساند و اهل قبله را در جهان . شوكتى دوباره بخشید، زمینه ساز حیات دین و احیاى معنویت و توجه به خدا در این عصر مادیت و گریز از مذهب بود.امام راحل ، از مصادیق بارز كسانى بود كه به تعبیر قرآن كریم ((اگر به آنان تمكن و حكومت و قدرت بخشیم ، نماز را بر پاى مى دارند...). رضوان همیشگى خدا بر روح بلند او باد. كه دمى از خدا جدا نبود و هر چه داشت ، از رهگذر همین پیوند و اتصال ، مبدا قدرت و عظمت بود و هر چه جز ذات الهى و جذبه هاى قدسى ، در نظرش ناچیز و بى جلوه مى نمود.

آنچه پیش رو دارید، آینه اى است شفاف و زلال . كه جایگاه نماز را در سخن و عمل امام نشان مى دهد.سطر سطر این مجموعه ، مى تواند سرلوحه و سرمشق خودسازى و تهذیب نفس و آراستن چهره جان به زینت معنویت باشد. امام عاشقان و شهیدان ، درباره نماز چه گفت ؟ نماز در نظر او چه موقعیتى داشت ؟ چگونه نماز مى خواند؟ و از نماز چگونه نیرو مى گرفت و زلال مى شد؟

امید است كه این دفتر نورانى را كه در برابر دیدگانتان گشوده اید. با شما از این رمز و رازها سخن بگوید و لحظات عمر شما را خدایى و با صفا سازد.چهارشنبه 18/5/1391 - 10:0 - 0 تشکر 497184

وضوى امام


من بارها ناظر وضو گرفتن امام بوده ام و دیده ام كه ایشان در فاصله به جا آوردن اعمال وضو، شیر آب را مى بندند و در موقع لازم دوباره باز مى كنند تا مبادا آب اضافى از شیر خارج شود. در حالى كه اكثر ما كوچك ترین توجهى به مسئله اسراف نداریم .


به طور مثال ، از زمانى كه جهت وضو نیت مى كنیم ، شیر آب باز است تا زمانى كه وضو گرفتنمان تمام شود. امام وقتى مى خواستند وضو بگیرند، دقت زیادى داشتند كه آب كم مصرف كنند. این مراقبت در جزیى ترین حركاتشان مشاهده مى شد. همیشه قبل از اذان ظهر جمعه ، غسل جمعه مى كردند و هیچ وقت غسل جمعه ایشان ترك نمى شد. هر وقت امام وضو مى گرفتند، تمام جزئیات وضو را رو به قبله انجام مى دادند.


حتى اگر دستشویى رو به قبله نبود، در هر مورد، پس از اینكه یك كف دست آب برمى داشتند، شیر را مى بستند و رو به قبله آب را به صورت یا دست مى زدند. حضرت امام ، بر مبناى تعهد و بنا به اعتقاد اسلامى شان ، كوشش مى كردند همان را عمل كنند كه مى فرمودند. مثلا اگر وقت وضو گرفتن به یكى از اعضاى خانواده تذكر مى دادند كه آب را بیش از حد مصرف نكنید، این عمل را خودشان دقیقا انجام مى دادند، بنده براى این نكته شاهد جالبى دارم كه عرض مى كنم . یك مرتبه یكى از دوستان پسرم به او گفته بود كه براى تبرك و تیمن مقدارى از چكیده آب وضوى حضرت امام را به او بدهد تا به عنوان شفا به بیمارى بدهند. پسرم به شوخى به من گفت كه : ((پدر! من یك شیشه از چكیده آب وضوى حضرت امام تهیه كرده ام .)) من واقعا تعجب كردم . براى اینكه بارها دیده بودم كه وقتى حضرت امام وضو مى گیرند، آن قدر آب روى دستشان مى ریزند كه از دست پایین نریزد. گفتم : ((چه كار كردى ؟)) گفت : ((یك كاسه گذاشتم زیر دست امام ، كه چكیده آب وضو آنجا بریزد. بعد آن آب را ریختم داخل یك شیشه كوچك دارو.)) ملاحظه بفرماید وقتى مى گفتند كه آب نباید هدر برود، خودشان دقیقا انجام مى دادند و الگویى براى دیگران بودند.

چهارشنبه 18/5/1391 - 10:1 - 0 تشکر 497185

محمود بروجردى


من دو مرتبه وضو گرفتن امام عزیز را دیده ام . درست مثل وضوى پیغمبر اكرم (ص ) كه در اخبار بیانیه ذكر شده است . فقط براى هر یك از صورت و دستها به یك مشت آب مى كردند و با یك مرتبه شستن وضو مى گرفتند.

چهارشنبه 18/5/1391 - 10:2 - 0 تشکر 497186

محمد حسن قدیرى


یكى از این نكات ، نظم زندگى شخصى آن مرد بزرگ بود. نظم در خواندن روزنامه ، نظم در دیدارها، نظم در خواندن نامه ها و حتى نظم در تجدید وضو.


البته این طور نبود كه شما ناگهان سراغ ایشان را بگیرید و بگویند كه براى تجدید وضو رفته اند. نه ، ساعت خاصى داشت . یادم است یك روز در ساختمان رو به روى بیت امام در پاریس ، با دیگر برادران مشغول پیاده كردن نوار بودیم . ناگهان یادم آمد كه باید بروم ، چون وقت تجدید وضوى حضرت امام بود. فكر كردم كه باید دستشویى را سركشى كنم تا تمیز و مرتب باشد. دوست نداشتم خانه اى كه مسئولیتش با من بود، نامرتب به نظر آید. برادران گفتند: ((اى بابا! مگر ساعت دارد؟)) اما من رفتم و نظافت كردم و اتفاقا همان لحظه هم امام آمدند.

چهارشنبه 18/5/1391 - 10:2 - 0 تشکر 497187

مرضیه حدیده چى


امام براى من تعریف مى كردند: توى راه من گفتم كه نماز نخوانده ام ، یك جایى نگهدارید كه من وضو بگیرم . گفتند: ((ما اجازه نداریم .)) گفتم شما كه مسلح هستید و من كه اسلحه اى ندارم . به علاوه شما همه با هم هستید و من یك نفرم ، كارى كه نمى توانم بكنم . گفتند: ((ما اجازه نداریم .)) فهمیدم كه فایده ندارد و اینها نگه نمى دارند. گفتم خوب ، اقلا نگه دارید تا من تیمم كنم . این را گوش كردند و ماشین را نگه داشتند، اما اجازه پیاده شدن به من ندادند. من همین طور كه توى ماشین نشسته بودم ، از توى ماشین خم شدم و دست خود را به زمین زدم و تیمم كردم . نمازى كه خواندم ، پشت به قبله بود. چرا كه از قم به تهران مى رفتیم و قبله در جنوب بود. نماز با تیمم و پشت به قبله و ماشین در حال حركت ! این طور نماز صبح خود را خواندم . شاید همین دو ركعت نماز من مورد رضاى خدا واقع شود.

چهارشنبه 18/5/1391 - 10:3 - 0 تشکر 497188

فریده مصطفوى


بعد از مدتى ایشان را به عشرت آباد پادگان ولى عصر (ع ) فعلى بردند و امام مى فرمودند: ((مى خواستیم وضو بگیریم براى نماز، مسافت زیادى از آن محل ما را مى بردند در جایى دور از پادگان . من آنجا وضو مى گرفتم و برمى گشتم و از من خیلى واهمه داشتند و مقید بودند سربازان افسران و درجه داران من را مشاهده نكنند.))

چهارشنبه 18/5/1391 - 10:3 - 0 تشکر 497190

صادق خلخالى


روزى در پاریس یكى از آقایان آمدند و گفتند: ((آمریكایى ها آمده اند كه مصاحبه اى با امام انجام دهند و این برنامه مستقیم پخش ‍ مى شود. اگر این عمل صورت بگیرد، بالطبع سایر كشورهاى اروپایى هم چنین كارى را انجام مى دهند و این مى تواند براى نشان دادن مواضع و حركت انقلاب موثر باشد.)) اتفاقا روز جمعه بود. بنده آمدم خدمت امام و موضوع را عرض كردم . امام فرمودند: ((حالا وقت مستحبات - غسل جمعه - است . وقت مصاحبه نیست )). وقتى مستحبات جمع را به جا آوردند، فرمودند: ((من براى مصاحبه آماده هستم )).

چهارشنبه 18/5/1391 - 10:4 - 0 تشکر 497191

مرضیه حدیده چى


نماز اول وقت


از خصوصیات مهم حضرت امام این بود كه همیشه نماز را در اول وقت مى خواندند و به نافله اهمیت مى دادند. این خصوصیت از همان آغاز جوانى ، وقتى كه هنوز بیشتر از بیست سال نداشتند، در ایشان وجود داشت . چند تن از دوستان نقل مى كردند: ((ما فكر مى كردیم كه خداى ناكرده ایشان از روى تظاهر نماز را اول وقت مى خوانند. به همین خاطر سعى داشتیم كارى كنیم كه اگر این از روى تظاهر است ، جلوى آن را بگیریم . مدت زیادى در این فكر بودیم و بارها به طرق مختلف ایشان را امتحان كردیم ، مثلا درست اول وقت نماز، سفره غذا را مى انداختیم و یا وقت رفتن به مسافرت را اول وقت نماز قرار مى دادیم . اما ایشان مى فرمودند: ((شما غذایتان را بخورید. من هم نمازم را مى خوانم . هر چه كه بماند من مى خورم .)) و یا در موقع مسافرت مى فرمودند: ((شما بروید، من هم مى آیم و به شما مى رسم .)) مدتها از این مسئله گذشت و نه تنها ایشان نماز اول وقتشان ترك نشد، بلكه ما را هم واداشتند كه در اول وقت نمازمان را بخوانیم .

چهارشنبه 18/5/1391 - 10:5 - 0 تشکر 497193

محمد عبایى


امام مى فرمودند: ((در دوران جوانى ، ما پنجشنبه و جمعه اى بر ما نگذشت مگر اینكه با دوستان جلسه انسى ، تشكیل دهیم و به خارج از قم و بیشتر به سوى جمكران برویم . در فصل برف و باران در خود حجره به برنامه انسى مشغول مى شدیم و هنگامى كه صداى موذن به گوش مى رسید، همگى به نماز مى ایستادیم .))

چهارشنبه 18/5/1391 - 10:5 - 0 تشکر 497195

جعفر سبحانى


مسئله دیگر نماز اول وقت بود كه ایشان خیلى به آن اهمیت مى دادند. روایتى از امام جعفر صادق (ع ) نقل مى كردند كه ((اگر كسى نمازش را سبك بشمارد، از شفاعتشان محروم مى شود.)) من یك بار به ایشان عرض كردم : ((سبك شمردن نماز شاید به این معنى باشد كه شخص نمازش را یك وقت بخواند و یك وقت نمازش را نخواند.)) گفتند: نه . این خلاف شرع است . منظور امام صادق این بوده است كه وقتى ظهر مى شود و فرد در اول وقت نماز نمى خواند، در واقع به چیز دیگرى رجحان داده است .

چهارشنبه 18/5/1391 - 10:5 - 0 تشکر 497196

محمود بروجردى


امام نسبت به نماز اول وقت خیلى عنایت داشتند. اگر طلبه اى ، كه در درس امام در مسجد اعظم یا مسجد سلماسى شركت مى كرد، پس از درس و در آخر وقت ، براى نماز خواندن بلند مى شد، امام از اینكه او نمازش را تا این وقت به تاخیر انداخته بود، ناراحت مى شدند. توجه ایشان باعث شد كه بنده هم براى خواندن نماز اول وقت تلاش كنم . این از بركات درس حضرت امام بود.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی