ارتباطات و فن آوری اطلاعات (بازدید: 984)
دوشنبه 16/5/1391 - 10:25 -0 تشکر 493899
ویژگی‌های طرح تكفا

طرح تكفا مخفف عبارت برنامه- توسعه- كاربردی - فناوری- اطلاعات و- ارتباطات- ایران است. این طرح در تیرماه سال 1381 به تصویب هیأت دولت رسید. منابع اعتباری آن هم در تبصره 13 قوانین بودجه سال‌های 81، 82 و 83 پیش‌بینی شده است

دوشنبه 16/5/1391 - 10:26 - 0 تشکر 493902

مهم‌ترین ویژگی با تعریفی كه در این زمینه می‌توان ارائه كرد، این است كه تقریباً از اواخر دهه گذشته میلادی، اغلب كشورهای دنیا براساس مطالعاتی كه انجام داده بودند به این نتیجه رسیدند كه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یك موتور پیش برنده توسعه اقتصادی دارای نقش اساسی است. این تغییرنگرش سبب شد تا از اواخر دهه 90 میلادی استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان یكی از پیش برنده‌های اصلی توسعه تقریباً مورد توافق عمومی دنیا قرار گیرد. به همین سبب اغلب كشورهای دنیا برنامه مشابهی برا توسعه همه جانبه خود با استفاده از فناوری اطلاعات تهیه كرده‌اند. این برنامه‌ها تحت عنوان برنامه‌ ملیIT یا (National IT Agenda, NITA) -نیتا- یا برنامه ملی ICT -نیكتا- مطرح می‌شود.

دوشنبه 16/5/1391 - 10:27 - 0 تشکر 493904

نگاه برنامه ملی توسعه فناوری اطلاعات (نیتا یا نیكتا) در كشورهای مختلف عمدتاً به تأمین زیرساخت‌ها، توسعه مهارت نیروی انسانی و ارتقای كارآمدی نظام‌های اداری،‌اجرایی، آموزشی و فنی با هدف رشد و توسعه است. چنین نگاهی سبب شده است تا سرمایه انسانی، مهارت و دانش انسان به عنوان مهم‌ترین مؤلفه توسعه بیش از پیش مطرح شود.

دوشنبه 16/5/1391 - 10:27 - 0 تشکر 493905

در ایران بیش از 40 سالاست كه از كامپیوتر استفاده می‌شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور از جمله اولین سازمان‌هایی است كه از دهه 40 دارای سیستم‌های كامپیوتری بوده است. حتی بسیاری از دانشگاه‌ها و دستگاه‌ها در قبل از انقلاب برای آموزش از امكانات مركز كامپیوتر سازمان برنامه وقت استفاده می‌كرده‌اند.از آن پس و به تدریج استفاده از كامپیوتر در تمام دستگاه‌ها و سیستم‌های بانكی، اداری و آموزشی عمومیت پیدا كرده است.

دوشنبه 16/5/1391 - 10:28 - 0 تشکر 493906

رویكرد یكپارچه و توسعه‌ای تا قبل از تصویب طرح تكفا در هیئت دولت در ایران وجود نداشته است. برنامه به كارگیری فناوری اطلاعات در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور، در واقع یكی از هفت برنامه محوری دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی بوده است، مجموعه دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی با استفاده از همه تجارب گذشته كشور و همچنین مطالعات مقایسه‌ای بین‌المللی و تحلیلی كشورهای مختلف اروپا و آسیا، برخی سوابق تجربی آمریكا و توان تجزیه و تحلیل مشاوران داخلی مبادرت به تعریف جامعی از یك برنامه همه جانبه در به كارگیری فناوری اطلاعات در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور كرده است. این برنامه با حمایت كامل سازمان مدیریت برنامه‌ریزی كشور در سه سال پایانی برنامه سوم، وارد چرخه اجرایی و اقتصادی كشور شده است. اجرای این برنامه، تاكنون موجد تغییر و تحول بسیار وسیعی در كلیه مناسبات برنامه‌ریزی، رویكرد توسعه‌ای و همچنین نحوه خدمتگزاری و خدمت رسانی به مردم بوده است.

دوشنبه 16/5/1391 - 10:28 - 0 تشکر 493907

پیگیری اصلی برای تحقق اقتصادی دانایی محور در برنامه چهارم توسعه، با حمایت و نظر جدی مدیریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و به طور خاص آقای دكتر ستاری‌فر صورت می‌گرفت.
برهمین اساس برنامه تكفا نیز مورد تأیید و حمایت سازمان بوده است و لذا مطالعات تكفا در پهنه مطالعات صورت گرفته در بخش اقتصادی و برنامه‌ریزی كشور، مسئولان اقتصادی كشور را از منظر اقتصاد توسعه به این رویكرد رسانده بود كه با امتزاج دو دیدگاه تكنیكی و برنامه‌ریزی اقتصادی می‌توان برنامه بلندمدت ایران را تدوین كرد. چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه با همین رویكرد اقتصاد دانایی محور تنظیم شد و مراحل تصویب را گذارند و امیدواریم در مرحله اجرا هم موفق شویم دگردیسی مهمی در مباحث توسعه‌ای ایران به وجود بیاید.
انتظار ما این است كه با توسعه فناوری اطلاعات، هم در بهره‌وری نهاده‌های اقتصادی و نیروی كار ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود و هم در نحوه خدمت به مردم كیفیت و سرعت بیشتری ایجاد شود. با بهره‌مندی از فناوری اطلاعات و ایجاد ارزش افزوده بالاتر اقتصادی ناشی از خلق فرصت‌های جدید، رشد اقتصادی بسیار بالایی برای كشور فراهم می‌شود.

دوشنبه 16/5/1391 - 10:29 - 0 تشکر 493908

چون اصل برنامه تكفا در میانه برنامه سوم به تصویب دولت رسید، طبیعتاً به صورت كوتاه مدت سه‌ساله تعریف شد. البته به صورتی كه بتوانیم مرحله بعد را در قالب برنامه چهارم دنبال كنیم. در قالب مرحله اول، برنامه‌ اجرایی همان سندی است كه به تصویب هیأت دولت رسیده است.
برای دست‌یابی به اهداف معین اجرایی تعریف شده در طرح، ما از سال 81 تاكنون نزدیك به 100 موافقت‌نامه با دستگاه‌هایی مختلف اجرایی مبادله كرده‌ایم. دستگاه‌ها هم در این مدت توانسته‌اند یا جذب و جلب امكانات بخش خصوصی حدود 2000 پروژه را به حركت بیندازند.
هدف این است كه در این مرحله، ما به حداقل‌های تجهیز سیستم‌های اداری و اجرایی به منظور یك حركت ساخت یافته و سریع‌تر در برنامه چهارم برسیم. البته باید بگویم كه كلیه موافقت‌نامه‌ها با رویكرد سرویس محوری (service oriented) بوده است. به این معنی كه ما در موافقت‌نامه هدف معینی را برای خروجی ترسیم كردیم و مجموعه اعتبارات و زمان‌بندی نیز ناظر به تحقق همان هدف بوده است، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در كنار دستگاه اجرایی حداكثر تسهیلات را برای تحقق این هدف فراهم كرده است. به طوری كه با حمایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرآیندهای عقد قراردادهای اجرایی و همچنین به كارگیری نیروی انسانی در فعالیت‌های IT كشور از تسهیلات ویژه‌ای برخوردار شدند.
البته گزارش عملكرد سال 1381 روی شبكه موجود است و گزارش عملكرد سال 1382 نیز به زودی ارائه می‌شود ما فكر می‌كنیم اهداف مصوب دولت را در این مرحله توانسته‌ایم پوشش كامل بدهیم. تمامی اطلاعات عملیات این پروژه نیز روی سیستم رایانه‌ای انجام شده و اطلاعات آن برای همه افراد قابل دسترس است. از شرح كامل موافقت‌نامه‌ها تا جزئیات عقد قراردادها با شركت‌ها و حتی افراد روی شبكه موجود است، به طوری كه هیچ موضوع یا مطلب پوشیده‌ای در این عملیات نداریم و تمامی مطالب قابل بررسی و نظارت مدیران تو
سعه و ناظران كنترل كننده است. خود این موضوع نیز بدعتی نو در مناسبات مدیریت پروژه كشور است.

دوشنبه 16/5/1391 - 10:30 - 0 تشکر 493909

بحث دولت الكترونیك می‌تواند بحث كاملاً مستقلی باشد. بعضی از كشورها عنوان اصلی برنامه ملی توسعه خود را دولت الكترونیك گذاشته‌اند و بعضی از مراكز و مراجع دیگر نیز، دولت الكترونیك را به عنوان بخشی از برنامه كلی توسعه آتی كشورشان مطرح كرده‌اند. در هر حال، مقصود از دولت الكترونیك آن است كه بتوانیم با كمك فرآیندهای رایانه‌ای، شبكه‌های اطلاع‌رسانی و سیستم‌های خودكار، خدمت‌رسانی به مردم را به نحو شایسته‌تری انجام دهیم. برای دولت الكترونیك چهار مشخصه ذكر می‌كنند، كه نشان‌دهنده موفقیت یا عدم موفقیت یك مجموعه در به كارگیری این سیستم است. یكی این كه وقتی دولت الكترونیك شكل می‌گیرد، زمان انجام كار باید كوتاه‌تر شود، دوم این كه هزینه‌ها كاهش یابد، سوم كیفیت بهتر شود و چهارم هم این كه تنوع خدمت بیشتر شود.

دوشنبه 16/5/1391 - 10:30 - 0 تشکر 493910

در كشورهایی كه جلوتر از ایران دولت الكترونیك را تجربه كرده‌اند، این بحث موضوعاتی چون اصلاح ساختار، تكریم ارباب رجوع، بهینه شدن فرآیندها، حذف فرآیندهای زائد و تكراری و افزایش بهره‌وری همراه است. مجموعه این مباحث در درون فعالیت مربوط به دولت الكترونیك و پروژه‌های آن قرار گرفته است، به نحوی كه مثلاً در آمریكا اصطلاح بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات شده است. كتابی تحت عنوان Reinventing of govermment in the information age در سال 1999 به عنوان گزارش گروه ال‌گور در آمریكا منتشرشد، نویسندگان براساس تجربیات و بررسی‌های انجام شده در امریكا و سایر كشورها به این نتیجه رسیده‌اند كه تمام سیستم‌های اداری، چه در كشورهای توسعه یافته و چه در كشورهای در حال توسعه، دارای مشكلات متعدد فرآیندی، بهره‌وری و روش كار هستند و برای این كه این سیستم‌ها در یك فضای الكترونیك و عصر اطلاعات پاسخ بدهد، نیاز به بازبینی تمامی فرآیندها و تجدید سازمانی متناسب با اهداف است.
ما هم برای تحقق برنامه چهارم باید متناسب با اهداف برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز 20 ساله نسبت به تجدیدنظر در ساخت اداری و اجرایی كشور اقدام كنیم. كاری كه هم‌اكنون در دستور كار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار دارد. تلاش‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، اما این تلاش‌ها باید موثق‌تر و جامع‌تر باشد تا استفاده از رایانه‌ و شبكه ارزش افزوده بالاتری ایجاد كند.

دوشنبه 16/5/1391 - 10:31 - 0 تشکر 493911

در سال گذشته با تصویب كمیسیون اتوماسیون اداری شورای عالی اطلاع‌رسانی كه در حوزه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، مدیریت می‌شود و همزمان در شورای عالی اداری نیز پشتیبانی می‌شد، به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد كه باید پایگاه اطلاع‌رسانی به وجود بیاورند. در این پایگاه كلیه اطلاعات كاركردی دستگاه‌ها باید منعكس شود.
دستگاه‌ها در مرحله دوم تمامی فرم‌های اداری را كه ارباب رجوع با كمك آنها با دستگاه‌ها مراوده دارند باید در این پایگاه قرار دهند. در مرحله سوم نیز امكان قبول تقاضا از مردم و پاسخگویی به آنها روی محیط رایانه‌ای شبكه‌ای فراهم می‌شود.
امیدواریم با آمدن خدمات پول الكترونیك مردم بتوانند در همان محیط رایانه‌ای هزینه خدمات دریافتی را نیز به صورت الكترونیكی بپردازند، البته این امكان برای كسانی است كه به كامپیوتر و شبكه دسترسی دارند. بقیه نیز باید بتوانند با مراجعه حضوری، نام، تلفن و سایر وسایل ارتباطی و با همان كیفیت از خدمات دستگاه‌ها بهره‌مند شوند.

دوشنبه 16/5/1391 - 10:31 - 0 تشکر 493914

سازوكار انجام كار در درون دستگاه باید طوری سامان‌دهی شود كه مردم به هر طریقی مراجعه كردند، بتوانند خدمت شایسته را به شكل مشابه دریافت كنند. منتها وجود رایانه و شبكه هزینه تردد مردم و همچنین هزینه انجام كار را برای دستگاه به حداقل می‌رساند.
نمونه‌های موفقی هم در این زمینه داشته‌ایم. به طور مثال، هر سال در بخشی نظام وظیفه حدود یك میلیون جوان كشور آماده خدمت نظام داریم. در سال‌های گذشته این كار از طریق حضور فیزیكی افراد انجام می‌شد و مراجعه افراد از شهرستان‌ها و بعضاً بیتوته آنها در اطراف پل چوبی (محل ثبت نام مشمولان) ترافیك سنگینی ایجاد می‌كرد. با انجام عملیات مهندسی، در مرحله اول نظام وظیفه این كار را از طریق دفاتر پستی در سراسر كشور و با پشتیبانی سیستم رایانه‌ای در مركز انجام داد. در مرحله دوم، كه هم اكنون در حال تكمیل است، این كار از طریق شبكه رایانه‌ای و اینترنت انجام می‌شود . یعنی مشمولان می‌توانند در محیط رایانه‌ای ثبت نام كنند، فرم اطلاعات را تكمیل كنند، مدارك را بفرستند و در همان محیط نیز از محل خدمت خود اطلاع حاصل كنند. از این طریق حجم كار صدها واحد در مجموعه نظام وظیفه كاهش می‌یابد و مردم در سراسر كشور از امنیت و رفاه بهتری برخوردار می‌شوند. این موارد در حال پیگیری است. بخشی از دستگاه‌های اداری مراحل مقدماتی را با موفقیت طی كرده‌اند و بخش دیگری نیز در مسیر راه و درحال حركت هستند.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی