انجمن ها > انجمن اجتماعي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
اجتماعي (بازدید: 419)
دوشنبه 16/5/1391 - 1:14 -0 تشکر 493498
‌امام‌ علی علیه السلام و حقوق‌ اقلیت ها

نوشته عباسعلی‌ عمیدزنجانی‌  بر گرفته از http://www.quranstudies.ir  علم الکتاب بانک جامع اطلاعات قرآ« کریم

حقوق‌ اقلیت‌ها را از دیدگاه‌ امام‌ علی(ع) می‌توان‌ با مطالعه‌ آثار ماندگار امام‌ در متون‌ اسلامی‌ و نیز سیره‌ سیاسی‌ آن‌ پیشوای‌ بزرگ‌ مورد بررسی‌ قرار داد. هرچند توصیه‌های‌ امام‌ در مورد اقلیت‌های‌ دینی‌ نیز از مبانی‌ وحی‌ و سیره‌ سیاسی‌ پیامبر اسلام(ص) ریشه‌ می‌گرفت‌ لیكن‌ این‌ توصیه‌ها مانند دیگر توضیحات‌ عمیق‌ آن‌ امام‌ روشنگر، تفسیر گویا از تعالیم‌ اسلام‌ محسوب‌ می‌گردد كه‌ دریچه‌های‌ جدیدی‌ از دانش‌ و بینش‌ و ارزش‌ در قلمرو وسیع‌ اسلام‌ باز می‌نماید.

دوشنبه 16/5/1391 - 1:15 - 0 تشکر 493499

1. اخوت‌ انسانی‌

"فانهم‌ صنفان‌ اما اخٌ‌ لك‌ فی‌الدین‌ او نظیرٌ‌ لك‌ فی‌ الخلق؛ انسان‌ها همه‌ برادر شمایند یا برادر ایمانی‌ و یا برادر انسانی."
در دیدگاه‌ والای‌ امام‌ علی(ع) هیچ‌كس‌ هرگز به‌ خود اجازه‌ تحقیر دیگران‌ را نخواهد داد "لا یسخر قوم‌ من‌ قوم". (حجرات/ 2).
در نگاه‌ امام‌ هیچگونه‌ تبعیض‌ و تفاوتی‌ جز به‌ معیار "تقوی" نمی‌تواند ملاك‌ باشد و تمایز اصولی‌ انسانها براساس‌ تقوا نیز معیاری‌ در تقسیم‌ وظایف‌ و وسیله‌ای‌ برای‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ عالیه‌ انسانی‌ است‌ نه‌ عامل‌ تبعیض‌ در اهداف‌ مادی‌ چنانكه‌ پیامبر اسلام(ص) در منشور جاودانه‌ خود فرمود: ایها الناس‌ ان‌ ربكم‌ "واحدٌ‌ و ان‌ اباكم‌ واحد كلكم‌ لاَّدم‌ و آدم‌ من‌ تراب‌ ان‌ اكرمكم‌ عندا اتقیكم‌ و لیس‌ لعربی‌ علی‌ عجمی‌ و لا لاحمر علی‌ ابیض‌ و لا لابیض‌ علی‌ احمر فضل‌ الا بالتقوی."
این‌ گفتار نیز به‌نوبه‌ خود در راستای‌ تعلیمات‌ عالیه‌ قرآن‌ است‌ كه‌ همه‌ افراد انسان‌ را از هر نژاد و با هر نوع‌ خصیصه‌ مادی‌ و معنوی، آفریده‌ شده‌ از دو انسان‌ مرد و زن‌ می‌شناسد: "الذی‌ خلقكم‌ من‌ نفسٍ‌ واحدةٍ‌ و خلق‌ منها زوجها و بث‌ منهما رجالاً‌ كثیراً‌ و نسأ." (نسأ/ 1).

دوشنبه 16/5/1391 - 1:15 - 0 تشکر 493501

2. عواطف‌ انسانی‌

"و لا تحقرن‌ لطفاً‌ تعاهدتم‌ به‌ و ان‌ قل‌ فلا تعذرن‌ بذمتك‌ و لا تخینن‌ بعهدك؛ هیچ‌ نوع‌ عواطف‌ و الطافی‌ را كه‌ در خلال‌ تعهدات‌ خود نسبت‌ به‌ اقلیت‌ها پذیرفته‌اید اندك‌ نشمارید و هرچند این‌ عواطف‌ ناچیز باشد، مهم‌ است، هرگز ذمة‌ خود را معذور ندارید و به‌ تعهدات‌ خویش‌ خیانت‌ نورزید."
مطلق‌گویی‌ در روابط‌ دوستانه‌ یا خصمانه‌ ادیان‌ كه‌ تاریخ‌ آن‌ به‌ قرنها متمادی‌ بازمی‌گردد ناروا است‌ و استناد به‌ چند حادثه‌ و یا گفتاری‌ چند در زمینه‌ پایمال‌ شدن‌ حقوق‌ اقلیت‌ها اگر وسیله‌ای‌ برای‌ ایجاد ذهنیت‌ تاریخی‌ به‌كار گرفته‌ شود این‌ ذهنیت‌ در مورد همه‌ اقلیت‌ها در تاریخ‌ صادق‌ خواهد بود و گزافه‌گویی‌ نیست‌ كه‌ تأكید غرب‌ بر حقوق‌ بشر را نوعی‌ ارضای‌ ضمیر جریحه‌دار شده‌ غرب‌ و اصلاح‌ ذهنیت‌ تاریخی‌ در مورد آنان‌ ارزیابی‌ می‌كنند.
به‌ یاد آوردن‌ تأثیر فرهنگ‌ و تمدن‌ اسلام‌ در شكل‌گیری‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ غرب‌ در همه‌ زمینه‌های‌ علمی، هنری، سیاسی‌ و اجتماعی‌ از جمله‌ بخش‌های‌ سازنده‌ روابط‌ اسلام‌ و اقلیت‌ها می‌باشد. ما در زمانی‌ از روابط‌ اسلام‌ و اقلیت‌ها سخن‌ می‌گوییم‌ كه‌ دوران‌ شكوفایی‌ علمی‌ و فرهنگی‌ مسلمانان‌ در عرصه‌های‌ جهادی‌ سپری‌ گردیده‌ و افتخار مشاركت‌ در ساختار تمدن‌ جهادی‌ برای‌ همیشه‌ برای‌ مسلمانان‌ در تاریخ‌ ثبت‌ گردیده‌ است. روزی‌ مسلمانان‌ نه‌تنها حامل‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ بوده‌اند بلكه‌ پرچم‌ همزیستی‌ ملت‌ها را نیز به‌ دوش‌ می‌كشیده‌اند.
شایعات‌ بر علیه‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در رابطه‌ با اقلیت‌ها درحالی‌ كه‌ دستاویز سیاسی‌ قدرت‌های‌ ناخرسند از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در ایران‌ قرار می‌گیرد كه‌ این‌ مشكل‌ هنوز در بسیاری‌ از كشورهای‌ مدعی‌ حقوق‌ بشر نه‌تنها حل‌ نشده‌ حتی‌ به‌ نحو آشكاری‌ مورد حمایت‌ قرار می‌گیرد و به‌ شدت‌ حقوق‌ اقلیت‌ها نقض‌ می‌شود.

دوشنبه 16/5/1391 - 1:16 - 0 تشکر 493502

‌مشكل‌ جهانی‌ اقلیت‌ها

به‌ مسأله‌ حقوق‌ اقلیت‌ها باید در سطح‌ یك‌ مشكل‌ جهانی‌ نگریست‌ مشكلی‌ كه‌ به‌ گذشته، حال‌ و آینده‌ مربوط‌ می‌گردد. امروز به‌ همان‌ اندازه‌ كه‌ انتظار می‌رود مسیحیان‌ و یهودیان‌ و دیگر اقلیت‌های‌ مذهبی‌ در سرزمین‌های‌ اسلامی‌ از حقوق‌ شایسته‌ و انسانی‌ برخوردار باشند، باید متقابلاً‌ برای‌ مسلمانان‌ نیز در سرزمین‌های‌ غیراسلامی‌ بویژه‌ غرب‌ حقوق‌ برابر قائل‌ شد.
به‌خاطر می‌آورم‌ به‌ درخواست‌ یك‌ محقق‌ ایرانی‌ مقیم‌ سوییس‌ در آن‌ زمان‌ رادیو سوییس‌ یك‌ فرصت‌ پنج‌ دقیقه‌ای‌ (در هفته) برای‌ تبیین‌ حقایق‌ جاری‌ در ایران‌ در رابطه‌ با اقلیت‌ها اختصاص‌ داده‌ بود و در اندیشه‌ این‌ محقق‌ ایرانی‌ مقابله‌ با حجم‌ انبوه‌ شایعات‌ در این‌ رابطه‌ با برنامه‌ رادیویی‌ پنج‌ دقیقه‌ای‌ به‌ مثابه‌ مقابله‌ یك‌ فرد عادی‌ با یك‌ ارتش‌ منظم‌ سازمان‌ یافته‌ محسوب‌ می‌شد.

دوشنبه 16/5/1391 - 1:17 - 0 تشکر 493503

3. همگرایی‌ بین‌ ادیان‌ آسمانی‌

"واعلم‌ ان‌ الر‌عیة‌ طبقات‌ لا یصلح‌ بعضها الا‌ ببعض... منها اهل‌ الجزیه‌ و الخراج‌ من‌ اهل‌ الذمه‌ و مسلمة‌ الناس. یا مالك‌ و ان‌ عقدت‌ بینك‌ و بین‌ عدوك‌ عقده‌ او البسته‌ منك‌ ذمه‌ فخذ عهدك‌ بالوفأ و ارع‌ ذمتك‌ بالامانه‌ فتعصبوا... والوفأ بالذمام."
در بررسی‌ فرصت‌های‌ همگرایی‌ ادیان‌ توحیدی‌ اصل‌ همگرایی‌ به‌عنوان‌ یك‌ ضرورت‌ تلقی‌ شده‌ است‌ و تصور نمی‌رود كسی‌ با آن‌ مخالفت‌ داشته‌ باشد. هرگونه‌ چالش‌ درست‌ نمودن‌ ضرورت‌ همگرایی‌ بین‌ ادیان‌ آسمانی‌ می‌تواند به‌ نفی‌ یك‌ یا همه‌ این‌ ادیان‌ و نهایتاً‌ به‌ انصراف‌ از بررسی‌ بین‌ الادیان‌ منتهی‌ شود و درواقع‌ نوعی‌ پاك‌ كردن‌ صورت‌ مسأله‌ تلقی‌ گردد.
لكن‌ همگرایی‌ ادیان‌ در عرصه‌ سیاست‌ چه‌ در حوزه‌ اندیشه‌ سیاسی‌ و چه‌ در اتخاذ خط مشی‌های‌ اصولی‌ برای‌ تحقق‌ بخشیدن‌ به‌ اصل‌ مورد قبول‌ همگرایی‌ نیاز به‌ یك‌ سلسله‌ زمینه‌ها و عوامل‌ تمهیدی‌ دارد كه‌ ما از آنها به‌ پیش‌فرصتهای‌ همگرایی‌ یاد می‌كنیم.
همه‌ این‌ پیش‌فرصت‌ها در یك‌ سطح‌ نیستند به‌ویژه‌ پیش‌فرصت‌های‌ مربوط‌ به‌ همگرایی‌ نظری‌ در حوزه‌ اندیشه‌ سیاسی‌ در مقایسه‌ با پیش‌فرصت‌های‌ حوزه‌ عمل‌ و ترسیم‌ خطمشی‌های‌ اصولی. قرائت‌های‌ مختلف‌ در اصول‌ و تعالیم‌ ادیان‌ مورد بحث‌ مشكلاتی‌ را در رسیدن‌ به‌ اندیشه‌ مشترك‌ ایجاد می‌كند كه‌ به‌لحاظ‌ ماهیت‌ نظری‌ بودن‌ آن‌ بحث‌های‌ ماورأالسیاسه‌ را بدنبال‌ دارد و باید در گفتگوهای‌ كلامی‌ و چالش‌های‌ ممتد به‌ سمت‌ همگرایی‌ نه‌ الگوسازی‌ پیش‌ برود.
به‌عنوان‌ مثال‌ می‌توان‌ از سكولاریزم‌ نام‌ برد.

دوشنبه 16/5/1391 - 1:18 - 0 تشکر 493505

بی‌گمان‌ بررسی‌ دیدگاه‌ ادیان‌ در این‌ زمینه‌ ناگزیر ما را به‌ بررسی‌ یك‌ سلسله‌ مبانی‌ فلسفی‌ و كلامی‌ می‌كشاند كه‌ بدون‌ تنقیح‌ آنها امكان‌ استناد نفی‌ یا اثبات‌ سكولاریزم‌ به‌ ادیان‌ امكان‌پذیر نمی‌باشد. درحالی‌ كه‌ همگرایی‌ در عرصه‌ عمل‌ سیاسی‌ و اتخاذ مشی‌ مشترك‌ به‌لحاظ‌ وجود عنصر مصلحت‌ و عقلانیت‌ یا اختیارات‌ در عمه‌ ادیان‌ آسمانی‌ به‌ سهولت‌ امكان‌پذیر می‌باشد. به‌هرحال‌ پیش‌فرصت‌های‌ همگرایی‌ بین‌ ادیان‌ آسمانی‌ را در عرصه‌ سیاست‌ می‌توان‌ در موارد زیر خلاصه‌ كرد:
1 . بازسازی‌ تفكر فراملی‌ و احیای‌ اندیشه‌ جهان‌ وطنی‌ برای‌ ممكن‌ نمودن‌ ایفای‌ نقش‌ مؤ‌ثر برای‌ ادیان‌ آسمانی‌ در عرصه‌ بین‌المللی.
2 . امكان‌ سنجی‌ راههای‌ استحكام‌ بخشیدن‌ به‌ پیوند معنوی‌ انسان‌ با خدا و تبیین‌ خطمشی‌های‌ اصولی‌ در رویارویی‌ با عوامل‌ ضد دین‌ به‌ شیوه‌ مثبت‌ (از بین‌ بردن‌ عوامل‌ و زمینه‌های‌ مبارزه‌ با خدا و دین) به‌منظور سالم‌سازی‌ عرصه‌ سیاست‌ از اندیشه‌ الحادی.
3 . توسعه‌ منطق‌ تساهل‌ و تسامح‌ در گفتگوهای‌ بین‌ الادیان‌ و ضابطه‌مند نمودن‌ آن‌ در عرصه‌ سیاست.
4 . تعیین‌ خطمشی‌های‌ مشترك‌ و منطقی‌ در رویارویی‌ با عوامل‌ مبارزه‌ با این‌ در سطح‌ بین‌المللی‌ و ساماندهی‌ راههای‌ منفی‌ و مقابله‌ به‌ مثل.

دوشنبه 16/5/1391 - 1:19 - 0 تشکر 493506

در تاریخ‌ اسلام‌ الگوهای‌ مختلفی‌ از روابط‌ جامعه‌ اسلامی‌ با اقلیت‌ها دیده‌ شده‌ لكن‌ الگوی‌ كاملاً‌ اسلامی‌ و منطبق‌ با اسلام‌ ناب‌ را می‌توان‌ در برخورد امام‌ علی(ع) با اقلیت‌های‌ دینی‌ جستجو نمود. برخورد مسیحیان‌ در قرون‌ وسطا با مسلمانان‌ و نیز در طول‌ استعمار در قرون‌ اخیر هرگز خوشایند نبوده‌ است‌ و از سوی‌ دیگر به‌رغم‌ همه‌ توصیه‌های‌ قرآن‌ و پیامبر اسلام‌ برخورد مسلمانان‌ نیز با مسیحیان‌ در برخی‌ از موارد برای‌ مسیحیان‌ خوشایند نبوده‌ است.
همزمان‌ با سقوط‌ سلسله‌ اموی‌ نخستین‌ دولت‌ اموی‌ در اسپانیا تشكیل‌ گردید و تا دو قرن‌ و نیم‌ پیش‌ بر بخشی‌ از اروپا حكومت‌ نمود و به‌رغم‌ اوج‌ تمدن‌ اسلامی‌ در سال‌ 1000 میلادی‌ از سال‌ 1008 روند فروپاشی‌ آغاز گردید و تشكیل‌ دولت‌ بربرها در شمال‌ غربی‌ افریقا در سال‌ 1085 تحت‌ نام‌ مرابطون‌ نتوانست‌ حكومت‌ را به‌ مسلمانان‌ بازگرداند. حاصل‌ این‌ درگیری‌ها به‌ تیرگی‌ روابط‌ اسلام‌ و مسیحیان‌ انجامید همانگونه‌ كه‌ كشمكش‌های‌ طولانی‌ در جنگ‌های‌ صلیبی‌ حج‌ و زائران‌ بیت‌ا در دریای‌ احمر توسط‌ مسیحیان‌ متعصب‌ رخ‌ داد اثر نامطلوبی‌ در روابط‌ دو طرف‌ به‌جای‌ گذاشت‌ و فتوحات‌ عثمانی‌ در اروپا از یك‌ سو و جریان‌ غصب‌ سرزمین‌ فلسطین‌ و مسجدالاقصی‌ از سوی‌ دیگر ذهنیت‌های‌ تاریخی‌ را به‌ زخم‌های‌ كهنه‌ مبدل‌ ساخت.

دوشنبه 16/5/1391 - 1:19 - 0 تشکر 493508

امروز هر مسیحی‌ و مسلمانی‌ كه‌ با چنین‌ ذهنیت‌ تاریخی‌ احساسات‌ خود را سامان‌ می‌دهد از گذشته، دغدغه‌هایی‌ به‌ دل‌ می‌پروراند كه‌ آینده‌ را در نظر او تیره‌ و تار می‌سازد. و حداقل‌ زمینه‌های‌ منفی‌ برای‌ تنش‌ها در عصر حاضر بوجود می‌آورد. لكن‌ به‌ رغم‌ این‌ ذهنیت‌ تاریخی‌ امروز در شرایط‌ زندگی‌ نوین‌ در عصر حاضر به‌ویژه‌ هزاره‌ سوم‌ میلادی‌ جایگزین‌ نمودن‌ تلاش‌ دوجانبه‌ به‌جای‌ تقابل‌ دوجانبه‌ اسلام‌ و اقلیت‌ها به‌صورت‌ ضرورتی‌ اجتناب‌ناپذیر درآمده‌ است. صلح‌ و امنیت‌ توأم‌ با عدالت‌ در نظام‌ بین‌المللی‌ و نیز اشتیاق‌ مقابل‌ به‌ مبادلات‌ اقتصادی‌ و فنی‌ در توسعه‌ تكنولوژی‌ مدرن‌ همكاری‌های‌ دوجانبه‌ را می‌طلبد كه‌ بدون‌ احترام‌ متقابل‌ دستیابی‌ به‌ این‌ آرمانها مقدور نمی‌باشد.
هرچند شرق‌شناسان‌ غربی‌ به‌جای‌ التیام‌ زخم‌ها و تسكین‌ احساسات‌ برخواسته‌ از برخوردهای‌ تاریخی‌ و ذهنیت‌ نشأت‌ گرفته‌ از گذشته‌ به‌ تشدید التهاب‌ها كمك‌ كردند امروز جهان‌ اسلام‌ بیدار و متفكران‌ و فرهنگیان‌ امت‌ اسلام‌ در اندیشه‌ احیای‌ نوین‌ اسلام‌اند و انقلاب‌ اسلامی‌ خود بارقه‌ای‌ از این‌ احیای‌ برخواسته‌ از اندیشه‌ والای‌ امام‌ خمینی‌ در ربع‌ اخیر قرن‌ بیستم‌ است‌ و بخشی‌ از این‌ بیداری‌ و احیا به‌ روابط‌ اسلام‌ و اقلیت‌ها مربوط‌ می‌شود.
از همان‌ آغاز طلوع‌ اسلام‌ و تشكل‌ مسلمین‌ و به‌وجود آمدن‌ جوامع‌ اسلامی‌ جمعیت‌ها و گروه‌هایی‌ از پیروان‌ ادیان‌ مختلف‌ بدون‌ آنكه‌ به‌ اسلام‌ بگروند در كنار مسلمین‌ در سرزمین‌های‌ اسلامی‌ (دارالاسلام) باقی‌ ماندند و زندگی‌ با مسلمانان‌ را بر مهاجرت‌ یا مسلمان‌ شدن‌ ترجیح‌ دادند. ولی‌ با گسترش‌ سریع‌ اسلام‌ در میان‌ ملل‌ مختلف‌ جهان‌ و رشد فوق‌العاده‌ امت‌ اسلامی‌ و توسعه‌ دارالاسلام‌ اقلیت‌های‌ دینی‌ علیرغم‌ آزادی‌ها و زندگی‌ قابل‌ قبولی‌ كه‌ داشتند چندان‌ رشد و ازدیادی‌ نیافتند. عده‌ای‌ از آنها به‌ مرور زمان‌ مسلمان‌ شدند و بسیاری‌ هم‌پیوستگی‌ و خلاقیت‌ و علاقه‌ به‌ توسعه‌ و فعالیت‌ دینی‌ را از دست‌ دادند.
در عصر طلایی‌ علوی‌ و نیز در طول‌ تاریخ‌ اسلام‌ به‌ كمتر موردی‌ برمی‌خوریم‌ كه‌ اقلیت‌های‌ دینی‌ برای‌ احقاق‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ خود دست‌ به‌ مبارزه‌ و قیام‌ و درگیری‌های‌ منظم‌ زده‌ باشند و موارد بسیار نادری‌ كه‌ دیده‌ می‌شود به‌ جریان‌ها و روابط‌ سیاسی‌ خاصی‌ مربوط‌ می‌شود كه‌ به‌ دور از مسائل‌ اسلامی‌ بوده‌ است.
تداوم‌ موقعیت‌ تاریخی‌ اقلیت‌های‌ دینی‌ در میان‌ جوامع‌ اسلامی‌ و در دارالاسلام‌ به‌ رغم‌ گسترش فرهنگی‌ اسلام‌ هرچند موجب‌ شگفتی‌ و مورد سؤ‌ال‌ است‌ لكن‌ از آنجا كه‌ علت‌ واقعی‌ آن‌كه‌ نفی‌ اجبار و تحمیل‌ دین‌ و روح‌ همزیستی‌ و مسالمت‌ و اعطای‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ بیشتر و بالاخره‌ جاذبیت‌ اسلام‌ و شیوه‌های‌ منطقی‌ دعوت‌ در اسلام‌ بود، برای‌ دنیای‌ غرب‌ ناآشنا و یا غیرقابل‌ اعتراف‌ بود. ناگزیر به‌ تفسیری‌ نادرست‌ كه‌ اسلام‌ را به‌ خشونت‌ و تحمیل‌ دین‌ با زور متهم‌ می‌كرد دانشمند اسلامی‌ را بر آن‌ داشت‌ كه‌ در دفاع‌ از اسلام‌ مسأله‌ را از دو بعد مورد بررسی‌ قرار دهند.

دوشنبه 16/5/1391 - 1:20 - 0 تشکر 493510

4. گواهی‌ به‌ حقانیت‌

"ولكن‌ ا سبحانه‌ اراه‌ ان‌ یكون‌ الاتباع‌ لرسله‌ و التصدیق‌ بكتبه."
كلام‌ امام‌ در راستای‌ آیه: "نزل‌ علیك‌ الكتاب‌ بالحق‌ مصدقاً‌ لما بین‌ یدیه‌ و انزل‌ التوریة‌ و الانجیل‌ من‌ قبل‌ هدیً‌ للناس‌ و انزل‌ الفرقان" (آل‌عمران/ 4 و 3) مبین‌ احترام‌ به‌ عقاید اقلیت‌های‌ دینی‌ و گواهی‌ به‌ حقانیت‌ كتاب‌های‌ اصلی‌ و آسمانی‌ آنان‌ است. امام‌ با این‌ سخن‌ نه‌تنها به‌ معتقدات‌ و آیین‌ پیروان‌ كتاب‌های‌ آسمانی‌ احترام‌ قائل‌ شده‌ بلكه‌ اصولاً‌ این‌ حق‌ را برای‌ آنان‌ محفوظ‌ شمرده‌ كه‌ اهل‌ كتاب‌ می‌توانند در چهارچوب‌ عقل‌ و برهان‌ در مورد عقاید مذهبی‌ با مسلمین‌ به‌ گفتگو و بحث‌ بپردازند و به‌طور آزاد و دور از تعصب‌ معتقدات‌ خویش‌ دفاع‌ نمایند و در مقام‌ بحث‌ و مجادله‌ نسبت‌ به‌ عقاید اسلامی‌ برآیند.
پیامبر اكرم(ص) به‌ نمایندگان‌ و علمأ و روحانیون‌ طوائف‌ غیرمسلمان‌ كه‌ به‌ مدینه‌ می‌آمدند احترام‌ بسیار می‌نهاد و اجازه‌ می‌داد آزادانه‌ انتقادها و اشكالات‌ و منطق‌ خویش‌ را بازگو كنند و خود با آنان‌ از طریق‌ برهان‌ و استدلال‌ به‌ گفتگو می‌پرداخت‌ و واقعیت‌ و حقانیت‌ رسالت‌ آسمانی‌ اسلام‌ را بر آنان‌ اثبات‌ می‌نمود. همچنین‌ علی(ع) در موارد زیاد طی‌ یك‌ سلسله‌ بحث‌های‌ منطقی‌ كسانی‌ را كه‌ برای‌ مجادله‌ مذهبی‌ پیش‌ آن‌ حضرت‌ می‌آمدند شیفته‌ منطق‌ و مقام‌ معنوی‌ و عملی‌ خویش‌ می‌كرد و به‌ قبول‌ اسلام‌ اقناعشان‌ می‌فرمود. همچنانكه‌ در عصر سایر پیشوایان‌ مذهبی‌ نیز دانشمندان‌ و روحانیون‌ بزرگ‌ اهل‌ كتاب، رسماً‌ با ائمة‌ اهل‌ بیت‌ علیهم‌السلام‌ به‌ بحث‌ و گفتگو می‌پرداختند و چه‌ بسیار، جلسات‌ رسمی‌ با حضور خلفای‌ وقت‌ و بزرگان‌ و شخصیت‌های‌ مذاهب‌ مختلف‌ به‌ همین‌ منظور تشكیل‌ می‌گردید و پیشوایان‌ اسلام‌ شخصاً‌ در بحث‌ با بزرگان‌ مذهبی‌ یهودیان‌ و مسیحیان‌ شركت‌ می‌كردند و در بعضی‌ موارد یكی‌ از یاران‌ خود را برای‌ اینگونه‌ بحث‌ها مأمور می‌نمودند.

دوشنبه 16/5/1391 - 1:21 - 0 تشکر 493512

رویه‌ برخورد منطقی‌ با اقلیت‌های‌ دینی‌ و گفتگوی‌ بین‌ الادیان‌ از دستور قرآنی‌ ریشه‌ می‌گیرد كه‌ در این‌ مورد به‌طور صریح‌ چنین‌ بیان‌ می‌كند: "... و جادلهم‌ بالتی‌ هی‌ احسن" (نحل/ 125) با مخالفان‌ و پیروان‌ ادیان‌ دیگر به‌ طریقی‌ كه‌ نیكوتر است‌ گفتگو نمایید و در خصوص‌ اقلیت‌های‌ دینی‌ توصیه‌ می‌كند كه: "و لا تجادلوا اهل‌ الكتاب‌ الا بالتی‌ هی‌ احسن" با پیروان‌ كتاب‌های‌ آسمانی‌ جز از راهی‌ كه‌ نیكوتر است‌ مجادله‌ ننمایید. مشروعیت‌ گفتگو بین‌ ادیان‌ توحیدی‌ و احترام‌ به‌ عقاید آنان‌ و التزام‌ به‌ شیوه‌های‌ پسندیده‌ در گفتگوها از آنجا ناشی‌ می‌گردد كه‌ اسلام، كتب‌ آسمانی‌ اهل‌ كتاب‌ را تصدیق‌ كرده‌ است: "نزل‌ علیك‌ الكتاب‌ بالحق‌ مصدقاً‌ لما بین‌ یدیه‌ و انزل‌ التوریة‌ و الانجیل‌ - من‌ قبل‌ هدیً‌ للناس‌ و انزل‌ الفرقان." (آل‌عمران/ 4 و 3) خداوند این‌ كتاب‌ (قرآن) را بر تو به‌حق‌ نازل‌ كرده‌ كه‌ تصدیق‌كننده‌ كتاب‌های‌ پیشین‌ است‌ و از پیش‌ تورات‌ و انجیل‌ را برای‌ هدایت‌ مردم‌ فرستاده‌ و فرقان‌ را نازل‌ فرمود.
"والذی‌ اوحینا الیك‌ من‌ الكتاب‌ هو الحق‌ مصدقاً‌ لما بین‌ یدیه" (فاطر/ 31) آنچه‌ از این‌ كتاب‌ (قرآن) به‌تو وحی‌ كردیم‌ حق‌ است‌ و كتاب‌های‌ پیشین‌ را تصدیق‌ می‌كنند. با توجه‌ به‌ این‌ نوع‌ روش‌ دعوت، می‌توان‌ گفت‌ كه‌ اهل‌ كتاب‌ راه‌ انبیا را ادامه‌ دهند: "یا ایها الذین‌ اوتوا الكتاب‌ آمنوا بما نزلنا مصدقاً‌ لما معكم." (نسأ/ 47).
بررسی‌ آیات‌ در این‌ زمینه، آموزه‌های‌ بسیاری‌ بدست‌ می‌دهد كه‌ هركدام‌ به‌نوبه‌ خود حائز اهمیت‌ فراوان‌ می‌باشد: "قولوا آمنا با و ما انزل‌ الینا و ما انزل‌ الی‌ ابراهیم‌ و اسمعیل‌ و اسحق‌ و یعقوب‌ و الاسباط‌ و ما اوتی‌ موسی‌ و عیسی‌ و ما اوتی‌ النبیون‌ من‌ ربهم‌ لا نفرق‌ بین‌ احدٍ‌ منهم‌ و نحن‌ له‌ مسلمون." (بقره/ 136) بگویید: به‌خدا و آنچه‌ كه‌ بر ما نازل‌ گشته‌ و آنچه‌ كه‌ بر ابراهیم‌ و اسمعیل‌ و اسحق‌ و یعقوب‌ و اخلاف‌ آنان‌ نزول‌ یافته‌ و آنچه‌ به‌ موسی‌ و عیسی‌ وحی‌ شده‌ و آنچه‌ كه‌ به‌ سایر انبیا از پروردگارش‌ نازل‌ گردیده‌ ایمان‌ آورده‌ و میان‌ هیچیك‌ فرق‌ نمی‌گذاریم‌ و ما در برابر آن‌ سر تسلیم‌ فرود می‌آوریم. "آمن‌ الرسول‌ بما انزل‌ الیه‌ من‌ ربه‌ و المؤ‌منون‌ كلُّ‌ آمنَ‌ با و ملائكته‌ و كتبه‌ و رسله‌ لا نفرق‌ بین‌ احدٍ‌ من‌ رُسله." (بقره/ 285) پیامبر بدانچه‌ كه‌ بر او از پروردگارش‌ نازل‌ شده‌ ایمان‌ دارد و مؤ‌منین‌ همگی‌ به‌خدا و فرشتگان‌ او و كتابها و پیامبران‌ خدا ایمان‌ دارند و میان‌ هیچكدام‌ از آنان‌ فرقی‌ نمی‌گذاریم. در برخی‌ از آیات‌ سرگذشت‌ انبیأ گذشته‌ بعنوان‌ سرمشق‌ و مایه‌ قوت‌ قلب‌ پیامبر اسلام(ص) یاد شده‌ است‌ :
"و ك‌لاً‌ نقص‌ علیك‌ من‌ انبأ الرسل‌ ما نثبت‌ به‌ فؤ‌ادك." (هود/ 120) همه‌ آنچه‌ از اخبار و سرگذشت‌ پیامبران‌ بر تو بازگو می‌كنیم‌ برای‌ آن‌ است‌ كه‌ تا بدان‌ وسیله‌ دل‌ تو را استوار سازیم.

دوشنبه 16/5/1391 - 1:21 - 0 تشکر 493513

قرآن‌ پیروی‌ از شیوه‌های‌ رفتاری‌ انبیای‌ گذشته‌ را به‌ پیامبر اسلام‌ توصیه‌ می‌كند: "فاصبر كما صبر اولوالعزم‌ من‌ الرسل." (احقاف/ 35) پایدار باش‌ چنانكه‌ پیامبران‌ بزرگ‌ صاحب‌ ثبات‌ پایداری‌ نمودند. "و ان‌ یكذبوك‌ فقد كذبت‌ رسلٌ‌ من‌ قبلك." (فاطر/ 4) اگر تو را تكذیب‌ نمایند پیامبران‌ پیش‌ از تو را نیز تكذیب‌ نموده‌اند. و در پاره‌ای‌ از آیات‌ آنجا كه‌ با مشخصات‌ بارز پیامبر اسلام(ص) بیان‌ می‌گردد وی‌ را به‌عنوان‌ پیامبر تصدیق‌كننده‌ پیامبران‌ و آیین‌ و كتاب‌ وی‌ را بر صدق‌ كتاب‌ها و آیین‌های‌ آسمانی‌ گذشته‌ معرفی‌ می‌نماید: "نزل‌ علیك‌ الكتاب‌ بالحق‌ مصدقاً‌ لما بین‌ یدیه‌ و انزل‌ التوریة‌ و الانجیل‌ - من‌ قبل‌ هدیً‌ للناس‌ و انزل‌ الفرقان." (آل‌عمران/ 4 و 3) خداوند این‌ كتاب‌ (قرآن) را بر تو به‌ حق‌ نازل‌ كرده‌ كه‌ تصدیق‌كننده‌ كتاب‌های‌ پیشین‌ است‌ و از پیش‌ تورات‌ و انجیل‌ را برای‌ هدایت‌ مردم‌ فرستاد و فرقان‌ را نازل‌ فرمود. "والذی‌ اوحینا الیك‌ من‌ الكتاب‌ هو الحق‌ مصدقاً‌ لما بین‌ یدیه." (فاطر/ 31) آنچه‌ از این‌ كتاب‌ (قرآن) به‌ تو وحی‌ كردیم‌ حق‌ است‌ و كتاب‌های‌ پیشین‌ را تصدیق‌ می‌كنند. و در آیة‌ دیگر چنین‌ می‌خوانیم: "و كیف‌ یحكمونك‌ و عندهم‌ التوریة‌ فیها حكم‌ا." و در آیة‌ 111 سورة‌ توبه، تورات‌ و قرآن‌ در یك‌ ردیف‌ یاد شده: "و عداً‌ علیه‌ حقاً‌ فی‌ التوراة‌ و الانجیل‌ و القرآن."

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی