انجمن ها > انجمن برق > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
برق (بازدید: 911)
چهارشنبه 4/5/1391 - 23:46 -0 تشکر 480397
ایمنی در صنعت برق

آنالیز حوادث شركتهای برق منطقه ای

محسن قربانعلی افجه (کارشناس برق-قدرت)

مقدمه: در ایین مقاله به بررسی سه عامل حادثه ساز در میان پیمانکاران یعنی برق گرفتگی و اتصال کوتاه و سقوط از سر تیر پرداخته و به بررسی عوامل آن و پیشنهاد هایی برای محافظت پیمانکاران از این خطرات خواهیم پرداخت.

پنج شنبه 5/5/1391 - 0:7 - 0 تشکر 480429

حوادث برق گرفتگی (ضرری جرحی)

لازم به توضیح است طبق اطلاعات جمع آوری شده بیشتر حوادث پیمانکاران برروی شبکه خطوط 20 KV  بوده است.

دلایل حوادث بعد از بررسی به شرح ذیل است:

1. .عدم استفاده از تجهیزات حفاظتی چون دستکش 400   V  ,فازمتر 20   K Vیا معیوب بودن آنها

2. عدم زمین کردن شبکه خطوط بعد از قطع برق یا قطع سیم زمین در تجهیزات

3 .عدم آزمایش شبکه خطوط از نظر برق دار بودن

4 . استفاده از پیمانکار گاه بی تجربه و یا کم تجربه در احداث یا نوسازی شبکه و نظارت سهلانگارانه وضعیف ناظرین در این موارد

5.  خرابی بازو های و فرسودگی و عدم سرویس به هنگام سکسیونر زمین

6. عدم هماهنگی بین گروه پیمانکار(به علت خصوصی سازی وعدم تغییرات ساختار سنتی با آن) با برق منطقه ای در قطع در زمان مقرر

7. .مانور اشباه به علت به روز نبودن اطلاعات نقشه مانوری وبه روز کردن اطلاعات مسولین هر بخش

8. خرابی و فرسودگی  بازو های سکسیونرو تجهیزات مشابه و درنتیجه عدم قطع برق
9. عدم بازدید بصری و اطمینان کاذب به تجهیزات بعد از اعمال دستور قطع
10.  کار بر روی شبکه 400 V  بدون توجه به قطع یا وصل بودن شبکه 20 KV  تغزیه آن
11. عدم اطلاع از طراحی خط خطوط 400 V  که چند فیدر تغزیه دارند وقطع یک فیدر تغزیه خط و عدم آزمایش شبکه خطوط از نظر برق دار بودن
12. ورود ولتاژ پیش بینی نشده به شبکه
13.  آموزش ندیدن پیمانکاران در باره نحوه صحیح تست و تعمیر نگهداری تجهیزات واصول ایمنی لازم برای کار
14  عدم رعایت فاصله ایمنی از تجهیزات
15. عدم هماهنگی بین گروه پیمانکار گروه پیمانکار دیکری که بر همان خط مشغول به کار است که بدون اطلاع دیگری خط را برق دار می کنند.
16. .قطع نکردن هر دو خط خطوط دو مداره برای سرویش و نگهداری یکی لز آنها
17.نقص سیستم زمین های تجهیزات از دید دزدی کابل زمین و افزایش مقاومت زمین با افزایش طول الکترود یا افزایش تعداد الکترود ها یا درمان شیمیایی خاک 
18.برخورد ساعقه به خط
19.تعجیل در کار و عدم هماهنگی با ارگان های مرتب

بدین ترتیب علت اکثر برق گرفتگی ها را می توان عدم رعایت اصول ایمنی از سوی پیمانکاران و ناظرین اجرا وسهلانگاری پیمانکاران در استفاده از لوازم ایمنی شخصی خود دانست.

پنج شنبه 5/5/1391 - 0:7 - 0 تشکر 480431

بسته پیشنهادی سازنده برای این بخش:

1.ارائه آموزش و نظارت در باره رعایت اصول ایمنی در ریز موارد و درباره همه تجهیزات
2. رعایت کلیه مراحل چارت بی برق نمودن در تعمیر خطوط سرد وگرم از سوی پیمانکار
3. دوره سرویس و نگهداری و بازدیدعینی مستمر از پرنده زدگی وصحت عملکرد تجهیزات
4.کمیته ایمنی برق منطقه ای بایدتقویت شده و به بررسی علل برق گرفتگی بپردازد و در پی آن مغصرین را توبیخ گرداند و با تبین علت حادثه از تکرار آن جلوگیری کند.
5.شناخت تمامی انشعابات و نقشه عملیاتی و طرح خطوط به روز
6.کنترل ابزار کار با تهیه چک لیست های لازم به همراه تیم های ایمنی
7.قبل از استقرار پیمانکار تجهیزات شخصی و گروهی از نظر کمی وکیفی کنترل شود و دستور تعویض ابزار در صورت نیاز صادر شود
8.نظارت بر رعایت اصول ایمنی حین کار
9.نظارت بر روحیه پیمانکار و ممانعت از کار های خطرناک هنگام مناسب نبودن روحیه فردی مثل عدم تعمیر خط گرم برای فرد تحت فشار روانی
10.نظارت بعد از پایان پروژه برای کنترل تجهیزات:زیرا بعضی پیمانکاران از ترس مواخذه شدن آسیب دیدن تجهیزات ایمنی را گزارش نمی دهند         مثلا:چوب استیک 20 kv  را که می شکند با چسب می چسبانند ظاهری فریبنده ولی خطری مهلک را اگر دقت نشود به دنبال دارد.
 11.کمیته ای باید صلاحیت فنی پیمانکار را با آزمون یا ارائه مدارک رسمی از سوی پیمانکار بررسی کند تا از افراد بی تجربه شرکت های پیمانکاری استفاده نکند
12.به کار گیری ابزار جریمه در هنگام مشاهده عدم رعایت نکات ایمنی در حین کار و تشویق در صورت رعایت
13.تشکیل جلسات ایمنی ماهانه کمیته با پیمانکاران و کارگران

پنج شنبه 5/5/1391 - 0:8 - 0 تشکر 480433

باید گفت: به روز کردن به همراه بازنگری در (طراحی ها وخطوط فرسوده و تجهیزات فرسوده  و سیستم زمین و غیره )علاوه بر کاهش تلفات شبکه(که بحث داغ امروز برق ایران است) مسلما باعث  کاهش خطر برق گرفتگی هم میشود!

حوادث اتصال کوتاه: (ضرری جرحی)
1.بی احتیاتی حین کار کردن در تابلوها از سوی پیمانکار
2. برخورد وسایل فلزی از جمله ابزا کار
 جریان الکتریکی اتصال کوتاه حرارت تولیدی این جریان الکتریکی آهن را به راحتی ذوب می کند وباعت سوختگی در دست ها می شود.


بدین ترتیب علت اکثر اتصال کوتاه ها را می توان عدم رعایت اصول ایمنی از سوی پیمانکاران دانست

پنج شنبه 5/5/1391 - 0:9 - 0 تشکر 480436

بسته پیشنهادی سازنده برای این بخش:
1.استفاده از پیمانکار با تجربه در احداث یا نوسازی شبکه
2.آموزش نکات ایمنی فردی به پیمانکاران


پنج شنبه 5/5/1391 - 0:12 - 0 تشکر 480438

حوادت سقوط از سر تیر: (ضرری جرحی)
1.عدم استقرار ایمن در جرثقیل بالا برنده
2.نبستن کمربند حفاظتی
3.فرسودگی خود تیرفرسودگی کمربند حفاظتی
4.برق گرفتگی لحظه ای پیمانگاری که کمربند حفاظتی خود را نبسته 
 دلایل فرسودگی تیر:
1. در اثر برخورد وسایل نقلیه به آنها
2. قدمت استفاده یا پوسیدگی در زیر زمین در تیرهای چوبی
3.گالوانیزه بودن و زنگ زدگی در تیر های فلزی
4.عدم رعایت نکات فنی حین نصب مثل مقدار بتن و عمق حفاری
5. مصالح غیر استاندارد در ساخت تیرهای بتنی
6.عدم رعایت نکات فنی انتخاب نوع کلاس تیر از نظر وزن زیر بار و نقاط تحت کشش و زوایا

بدین ترتیب علت اکثر سقوط ها بر اثر بی احتیاطی خود پیمانکار در رعایت نکات ایمنی و فرسودگی تجهیزات است.

پنج شنبه 5/5/1391 - 0:12 - 0 تشکر 480440

بسته پیشنهادی سازنده برای این بخش:
1.آموزش نکات ایمنی فردی پیمانکاران
2. استفاده از پیمانکار با تجربه
3.بررسی تیر از لحاظ فرسودگی ودر صورت فرسودگی با سیم بکسل به جرثقیل و اطراف تیر و...مانع از سقوط احتمالی یا مانع از آسیب احتمالی پیمانکار شد.
4.فرسودگی تجهیزات ایمنی و فرسودگی تیر ها با تعویض بهنگام
5. رعایت نکات فنی انتخاب نوع کلاس تیر و مصالح استاندارد در ساخت آن

پنج شنبه 5/5/1391 - 0:13 - 0 تشکر 480442

حوادث رانندگی: (ضرری جرحی و اقتصادی)
1.سرعت در هنگام راندگی
2. عدم توانایی بر کنترل وسیله نقلیه
3.عدم رعایت سایر مقررات راهنمایی رانندگی حادثه ساز
4. بروز مشکل خرابی خودرو پیمانکار
5. بی دقتی و کم تجربه ای رانده جرثقیل


بدین ترتیب علت اکثر حوادث رانندگی: عدم رعایت مقررات راهنمایی رانندگی به خصوص سرعت است

پنج شنبه 5/5/1391 - 0:13 - 0 تشکر 480443

بسته پیشنهادی سازنده برای این بخش:


1.سخت گیری گروه ایمنی نسبت به سرعت و مقررات راهنمایی رانندگی حادثه ساز دیگر از سوی پیمانکاران
2.دوره سرویس ونگهداری مستمر خودرو های عملیاتی
3.تعویض خودرو های عملیاتی فرسوده
4.انتخاب پیمانکار مناسب

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی