انجمن ها > انجمن آموزش بورس > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
آموزش بورس (بازدید: 2855)
يکشنبه 1/5/1391 - 23:26 -0 تشکر 476976
بورس و اطلاعات مربوط به آن

وظایف بورس:بورس برا ی سوق دادن پس اندازها به سوی سرمایه گذاری در فعالیتهی تولیدی عملیاتی را انجام میدهد"مجموعه این عملیات را وظایف بورس می نامند"پارهای از وظایف بورس عبارتند از :1ـ تعیین قیمت کالاها سهام شرکتها و سایر اوراق بهادار مورد، 
تنها تحت تاثیر قانون عرضه و تقاضا و اضاع و احوال اقتصادی موجود است بدون انکه تحت تاثیر نظرها و خواسته های شخص یا اشخاص قرار گیرد"
2ـ تهیه اخرین اطلاعات امارها درباره وضعیت مالی و اقتصادی شرکتهایی که سهام ان فهرست نرخهای بورس قرار گیرد و گذاشتن این امارها و اطلاعات در اختیار تمام کسانی که قصد انجام معامله بر روی سهام شرکتهای مزبور را دارند"
3ـ مشورت کردن در زمینه ی تهیه تنظیم و تجدید نظر درباره مقررات به انتشار اوراق بهادار دولتی و خصوصی با در نظر گرفتن امکانات پس انداز در جامعه و شرایط بازار پول و سرمایه"
توضیح اینکه اطلاعات با ارزش ترین دارایی در بازار سرمایه است وبازاری است شفاف"بورس تهران همچون بسیاری از بورسهای جهان شرکتهای عضو خود را ملزم کرده است تا اطلاعات مورد نیاز خود را هرز گاهی ارئه کنند"بخشنامه جدیدی در سال 79 صادر شده شرکتهای عضو بورس را ملزم ساخته است که اطلاعات میاندوره ای حسابرسی شده شامل امار تولید و فروش ترازنامه و صورت سود و زیان خود را حداقل هر سه ماه یکبار منتشر سازند"این اطلاعات بهترین راهنما برای تصمیم گیری سهامداران و فعلان بورس است"
به میزان لنتشار اطلاعات مالی از سوش شرکتهای عض بورس ،حسابرسی دقیق این اطلاعات نیز اهمیت شایانی دارد"به همین خاطر سازمان بورس تهران اخیرا ایین نامه استفاده از حسابرسان معتمد را تصویب کرده و بر طبق این ایین نامه گروهی از موسسات حسابرسی را برگزیده است که از ظوابط اخلاقی ، حرفه ای تجربه و و سلامت مورد نظربر خوردارند و در شرکتهای عضو بورس ذی نفع نیستند"
حرکتی که در بورس تهران در جهت شفاف کردن اطلاع درجهت شفاف کردن اطلاعات صورت گرفته است سه بعد دارد:
1ـ ایجاد جریانی بهنگام و مستمر از اطلاعات مالی عضو شرکت بورس"
2ـ حسابرسی و ممیزی این اطلاعات توسط حسابرسان معتمد بورس"
3ـ منع اشخاص از سوء استفاده از اطلاعات درونی شرکتهای عضو بورس"
مزایای بورس :وجود بورس و فعالیتهای ان اثار و نتایج مطلوب فراوانی در اقتصاد جامعه دارد که پاره ای از انها عبارتند از:
1ـ بورس وسیله ای است برای ایجاد تماس بین غرضه کنندگان و تقاضا کنندکان سرمایه و تنظیم معاملات بازار سرمایه"
2ـ بورس با جذب و بهکار اداختن مقار قابل توجهی از سرمایه های راکد حجم سرمایه گذاری را در جامعه بالا میبرد و نرخ تورم را تخفیف میدهد و توزیع ثروت درامد را در جامعه عادلانه تر میسازد"
3ـ بازرگانان و صاحبان صنایع میتوانند اوراق مورد پذیرش در بورس را نزد بانکها و موسسات اعتباری وثیقه بگذارند و اعتبار مورد نیاز خود را دریافت و جریان نقدینگی بنگاههای خود را تنظیم کنند"
4ـ وجود بورس و قیمت گذاری کالاها و اوراق بهادار در ان از نوسان شدید قیمتها جلوگیری میکندو ثبات و اطمینان لازم را در عرصه های فعالیت بازرگانی پدید می اورد و راه را برای گسترش بازرگانی داخلی و خارجی هموار میسازد"
5ـ وجود بورس و مشارکت تعداد زیادی از مردم جامعه در سرمایه گذاریها تفکیک مدیریت بنگاهها را از مالکیت انها امکان پذیر میسازد"
6ـ بورس اوراق بهادار یک بازار رقابتی کامل و از مزایای رقابت کامل برخوردار است"زیرا کالای متجانسی در ان معامله میشود تعداد خریدارن و فروشندگان بسیار زیاد و سهم هر یک از انها در خرید و فروش ناچیز است ورود به این بازار و خروج از ان برای همگان ازاد است"

نام کتاب*امور عمومی بازرگانی

تالیف*یحیی عبدالله زاده

يکشنبه 1/5/1391 - 23:28 - 0 تشکر 476979

مزایای بورس :وجود بورس و فعالیتهای ان اثار و نتایج مطلوب فراوانی در اقتصاد جامعه دارد که پاره ای از انها عبارتند از:
1ـ بورس وسیله ای است برای ایجاد تماس بین غرضه کنندگان و تقاضا کنندکان سرمایه و تنظیم معاملات بازار سرمایه"
2ـ بورس با جذب و بهکار اداختن مقار قابل توجهی از سرمایه های راکد حجم سرمایه گذاری را در جامعه بالا میبرد و نرخ تورم را تخفیف میدهد و توزیع ثروت درامد را در جامعه عادلانه تر میسازد"
3ـ بازرگانان و صاحبان صنایع میتوانند اوراق مورد پذیرش در بورس را نزد بانکها و موسسات اعتباری وثیقه بگذارند و اعتبار مورد نیاز خود را دریافت و جریان نقدینگی بنگاههای خود را تنظیم کنند"
4ـ وجود بورس و قیمت گذاری کالاها و اوراق بهادار در ان از نوسان شدید قیمتها جلوگیری میکندو ثبات و اطمینان لازم را در عرصه های فعالیت بازرگانی پدید می اورد و راه را برای گسترش بازرگانی داخلی و خارجی هموار میسازد"
5ـ وجود بورس و مشارکت تعداد زیادی از مردم جامعه در سرمایه گذاریها تفکیک مدیریت بنگاهها را از مالکیت انها امکان پذیر میسازد"
6ـ بورس اوراق بهادار یک بازار رقابتی کامل و از مزایای رقابت کامل برخوردار است"زیرا کالای متجانسی در ان معامله میشود تعداد خریدارن و فروشندگان بسیار زیاد و سهم هر یک از انها در خرید و فروش ناچیز است ورود به این بازار و خروج از ان برای همگان ازاد است"

نام کتاب*امور عمومی بازرگانی

تالیف*یحیی عبدالله زاده

يکشنبه 1/5/1391 - 23:29 - 0 تشکر 476981

فواید بورس:
1ـ پوشش در برابر تورم و اسیب ندیدن از ان
2ـ قابلیت نقدینگی خوب اوراق بها دار
3ـ اطمینان از محل سرمایه گذاری
4ـ متنوع کردن سرمایه گذاریها
5ـ حق تقدم خرید سهام جدید
6ـ برخورداری از حق رای در مجامع عمومی شرکت
7ـمعافیتهای مالیاتی

نام کتاب*امور عمومی بازرگانی

تالیف*یحیی عبدالله زاده

يکشنبه 1/5/1391 - 23:31 - 0 تشکر 476982

ایا سرمایه گذاری در بورس زیانها و خطراتی هم دارد؟ 

بدیهی که پاسخ این سوال مثبت است" سرمایه گذاری در بورس هم مانند سرمایه گذاریهای ذیگر خطراتی دارد، سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار اصولا با دو نوع خطر همراه است:خطر بازار و خطر تجاری
خطر بازار شامل از دست رفتن بخشی از اصل سرمایه به دلیل کاهش قیمت سهام بر اثر حوادثی مانند وقوع جنگ تغییر ناگهانی نرخ ارز در جهت کاهش قیمت پولی  تنشهای سیاس و غیره این حوادث بیش از هر نماگر اقتصادی دیگر روی قیمت سهام بورس اثر میگذارد"
خطر تجاری عبارت است از ناتوانی یک شرکت در حفظ نرخ رشد و سودهی بر اثر عواملی مانند ضعف مدیریت شرکت ، نواسانات اقتصادی ، بالا رفتن قیمت مواد اولیه و غیره


نام کتاب*امور عمومی بازرگانی

تالیف*یحیی عبدالله زاده

جمعه 6/5/1391 - 9:6 - 0 تشکر 481613

● سهم چیست؟
سهم به معنای بخشی از دارایی های یك شركت یا كارخانه است. دارنده سهم به همان نسبتی كه سهام در اختیار دارد در مالكیت شركت و یا بنگاه تولیدی شریك است.

جمعه 6/5/1391 - 9:6 - 0 تشکر 481614

● خرید سهام چه نفعی دارد؟
وقتی شخصی سهام شركتی را خریداری كند، سهامدار آن شركت محسوب می شود و دارای حقوقی در آن شركت خواهد بود كه مهمترین آن دادن رأی برای انتخاب اعضای هیات مدیره به منظور اداره شركت و دریافت سود سهام و مزایای سالانه و حق خرید سهام جدید در مواقع افزایش سرمایه است. افزون بر این معمولاً خرید سهام از نظر حفظ ارزش سرمایه در جهت عكس تورم عمل می كند ، یعنی هر چه ارزش پول كمتر می شود، ارزش سهام افزایش می یابد.

جمعه 6/5/1391 - 9:7 - 0 تشکر 481615

● سهامداران شركت های پذیرفته شده در بورس از چه مزایایی استفاده می كنند؟
با توجه به امكاناتی كه بورس در اختیار دارد می تواند با اعزام نمایندگان خود به مجامع عمومی شركت ها و از طریق مؤسسات حسابرسی معتمد بورس از تضییع حقوق سهامداران جزء كه از طریق بورس سهامدار شده اند ، در شركت جلوگیری نماید.
در ضمن اگر سهامداران احتیاج به پول نقد داشته باشند می توانند سهام خود را از طریق این بازار به سهم تبدیل كنند.

جمعه 6/5/1391 - 9:8 - 0 تشکر 481616

● با چه بودجه ای می توان سهام خرید؟
در خرید سهام محدودیتی وجود ندارد و هركس می تواند از یك سهم تا هر تعدادی كه مایل باشد، سهم خریداری نماید.

جمعه 6/5/1391 - 9:9 - 0 تشکر 481617

● آیا می توان برای فرزندان صغیر یا افراد تحت تكفل سهام خرید؟
بله، در این زمینه هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد.

جمعه 6/5/1391 - 9:9 - 0 تشکر 481618

● قیمت یك سهم تحت تأثیر چه عواملی است؟
قیمت سهم غالباً تحت تأثیر دو گروه از عوامل است :
- عوامل درونی یعنی وضعیت شركت هایی كه سهام آن ها در بورس مورد معامله قرار می گیرد.
- عوامل بیرونی كه غالباً شركت ها بر آن كنترلی ندارند، مانند عوامل اقتصادی و سیاسی.

جمعه 6/5/1391 - 9:10 - 0 تشکر 481619

● چگونه می توان سهام خرید و آیا خرید سهام مستلزم پرداخت حق الزحمه می باشد؟
عموم مردم می توانند با مراجعه به كارگزاران بورس اوراق بهادار سهام شركت های پذیرفته شده را خریداری نمایند. طبق مقررات جاری بورس چه برای خریدار و چه برای فروشنده سهام ، حق الزحمه كارگزاری پنج در هزار كل ارزش سهام است. در ضمن این رقم در هر معامله ، حداقل ۵.۰۰۰ و حداكثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی