تجارت و بازرگاني (بازدید: 5472)
شنبه 22/4/1387 - 14:44 -0 تشکر 47576
نابرابری توزیع درآمد ها

«کاد الفقر ان یکون کفرا»:

 نزدیك است كه فقر به كفر منجر گردد.رسول گرامی اسلام

تا چندی قبل اقتصاددانان توسعه به جای توجه به مسئله توزیع درآمد ورفع نابرابریها ی شدید درآمدی میان آحاد جامعه برایجاد رشد اقتصادی وتسریع آن به ویژه درکشورهای فقیر تاکید داشتند. حتی نابرابری زیاد درآمدها لازمه رشد وکارآیی اقتصادی شمرده می شد ، زیرا چنین استدلال می گردید که ثروتمندان نسبت به فقرا درصد قابل توجهی از درآمدهایشان را پس انداز می نمایندوانباشت پس اندازها است که می تواند به نوبه خود سرمایه گذاری ورشد اقتصادی را امکان پذیر سازد .همچنین کوزنتز ، اقتصاددانان شهیر معاصر که تحلیل هائی راجع به الگوی رشد تاریخی کشورهای توسعه یافته معاصر انجام داده است ، اظهار داشته است که اگرچه درجریان رشد اقتصادی درمرحله ای ابتدا نابرابری درآمدها میان گروههای درآمدی جامعه افزایش پیدا می کند اما پس ازمدتی ثمرات ناشی از رشد اقتصادی نصیب گروههای فقیر وکم درآمد شده وبالمآل توزیع درآمدها درجامعه بهبود می یابد.

این طرز فکر موجب شد مدتها به مسئله توزیع درآمد توجه کافی نشود بطوریکه غالب تحقیقات اقتصادی درگذشته پیرامون مسائلی نظیر رشد اقتصادی ، اشتغال ، کارآئی اقتصادی وترازپرداختها بوده است وپیشرفت در زمینه نظریه های مربوط به توزیع درآمد وتجزیه وتحلیل مسائل مربوط به آن به میزان قابل توجهی ضعیف تر از توسعه نظریات دیگر درسایر زمینه های اقتصادی گردد.

اما با توجه به بیش از یک دهه رشد اقتصادی نسبتا" سریع اقتصادی درکشورهای درحال توسعه مشاهده شد که ثمرات رشد اقتصادی ، به دلیل نهادها وساختارهای اجتماعی ، سیاسی واقتصادی خاصی که حاکم درآن کشورها می باشد ، اساسا" یا منفعتی برای یک سوم جمعیت کشورها نداشته یا مقدارآن بسیار ناچیز بوده است.

برخلاف نظریه فوق که نابرابری شدید درآمدها را لازمه رشد اقتصادی میداد،گروه دیگری از اقتصاددانان دررد آن ، دلایل زیر را به این شرح اظهار می دارند:

قسمت قابل توجهی از درآمد ثروتمندان درکشورهای درحال توسعه (که غالبا" ازملاکین بزرگ ، سوداگران وتجارعمده ، سرمایه داران وابسته ، گروههای ممتازحاکم و وابستگان به نظام سیاسی می باشند) بجای سرمایه گذاری درفعالیتهای تولیدی صرف خرید کالاهای مصرفی تجملی وارداتی، ساختن خانه های مجلل وگران قیمت ، مسافرتهای خارج ازکشور، خرید طلا ، جواهرات واشیاء زینتی وعتیقه ویا خرید ویلا وافتتاح حساب بانکی درخارج ازکشور می گردد که اینگونه مخارج مانع سرمایه گذاری درفعالیتهای تولیدی ودرنتیجه عدم پیشرفت و توسعه اقتصادی اجتماعی درکشورهای فوق الذکر می گردد. علاوه برآن نابرابری شدید درآمدها موجب می شود ثروتمندان که درصد کوچکی از کل جمعیت را تشکیل می دهند بعلت قدرت خرید بالای خود بربازار حاکمیت پیدا کنندوچون تقاضایشان برای کالاهای مصرفی تجملی وگران قیمت بیشتر است بنابراین الگوی تولید درداخل وواردات را مطابق ارجحیت های مصرفی خود نه منفعت جامعه درآورند حتی درشرایطی که ممکن است میلیونها نفر ازافراد جامعه درفقر مطلق بسربرند. ازآنجا که تولید این قبیل کالاها معمولا" محتاج روشهای تولیدی سرمایه بر درمقایسه با کالاهای ضروری ، که نسبتا" روشهای کار بری را می طلبد، می باشدلذا منجر به اشتغال کمتر وافزایش سود درمقایسه با سهم نیروی کار درتولید ( ازجمله سود شرکتهای خارجی سازنده وصادرکننده این کالاها) شده درنتیجه اختلااف درآمدی میان ثروتمندان وفقرا را از پیش بیشتر می کند. برعکس بهبود درتوزیع درآمدها ، که با افزایش سهم نسبی درآمدگروهای فقیر وکم درآمد جامعه صورت می پذیرد ، تقاضای کل را برای کالاهای ضروری نظیرپوشاک ، مسکن، محصولات غذائی ونظایرآن که امکان تولید آنها درداخل کشور وجود دارد بجای تولید و ورود کالاهای مصرفی تجملی گران قیمت، افزایش داده وموجبات رشد اقتصادی را درداخل کشور فراهم می سازد . علاوه بردلایل فوق بهبود در توزیع درآمدها موجب بالارفتن سطح زندگی اقشار وسیعی از توده های مردم ازطریق بهبود دراموربهداشت ، تغذیه وسواد آنان می شود که درنتیجه باعث افزایش بهره وری آنان درتولید وتقویت انگیزه مادر وروانی آنها به مشارکت دراجرای برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی جامعه می گرددزیرا هرگاه قدرت اقتصادی سیاسی دردست گروه معدودی باشد و مردم درامور مشارکت نداشته باشند برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی غالبا" موفق نمی باشد. همچنین مطالعات جامعه شناسان وروانشناسان نشان می دهد که ریشه بسیاری از بیماریها وناهنجاریها ی اجتماعی نظیر جنایات، سرقتها ، ازهم پاشیدگی خانواده ها ، ناهنجاریهای روانی ، بی ثباتی ها و ناآرامی های سیاسی واجتماعی معلول تبعیض واختلافات شدید درآمدی میان اقشار جامعه می باشد. اینگونه مشاهدات موجب شد که درسالهای اخیر رشد قابل توجهی درادبیات مربوط به توزیع درآمد وفقر بوجود آید واندیشمندان رشته های گوناگون علوم اجتماعی وانسانی نظیر اقتصاددانان ، جامعه شناسان ، انسانشناسان ، کارشناسان علوم تغذیه به بررسی مسئله فقر ونابرابری درآمدها به پردازند.

امروزه بهبود درتوزیع درآمدها ومبارزه بافقر وکاهش نابرابری جزء اهداف عمده استراتژی توسعه اقتصادی واجتماعی حتی از وظایف مهم دولتها محسوب می شود.برخی از اقتصاد دانان برای نشان دادن اهمیت مسئله توزیع درآمد، نابرابری درآمدها ووضعیت توزیع درآمد درهرجامعه را یکی ازملاکهای ارزیابی هرنظام اقتصادی تشخیص داده اند با وجود اینکه اینگونه ملاکها ومعیارها سنجش برای هر نظام اقتصادی جنبه نظری دارد واز دیدگاه افراد گوناگون می تواند تغییر نمایداما بهرحال نشان می دهد موضوع چگونگی توزیع درآمد میان اشخاص جامعه از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است.  توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی

سه شنبه 25/4/1387 - 1:48 - 0 تشکر 47858

-:- به نام حضرت دوست -:-

با سلام... خانم دانشمند عزیز.. مدیر محترم.. خیلی ممنون میشم كه خط مشی برای بحث ها قرار بدید... تا كاربرانی مثل من بتونن راحت تر بحث رو ادامه بدند.. با اجازتون من این مبحث رو با سوالات زیر و همچنین پاسخ هاشون ادامه میدم!

اول از همه یك نكته ای رو راجع به خود توزیع درآمد و اینكه چگونه سنجیده میشه میگم..و بعد سوال هام!

براساس اصول علم اقتصاد، وجود نابرابری گسترده در توزیع درآمد به بروز فقر و افزایش دامنه آن منجر می شود و یکی از مهمترین معیارهایی که نشان دهنده وضعیت توزیع درآمد میان مردم در کشورهای مختلف است ، ضریب جینی (GINI ) است

.

ضریب جینی همان شاخص توزیع درآمد است که برای جوامع روستایی و شهری هر کشور محاسبه و مورد بررسی قرار می گیرد

.
این ضریب بین صفر و یک متغیر است و هرچه اعداد به دست آمده به صفر نزدیکتر باشند یعنی توزیع ثروت عادلانه تر و هرچه به یک نزدیکتر باشد یعنی ثروت در دست اقشار ثروتمند محدود شده است و توزیع درآمد به سمت نابرابری بیشتر سوق پیدا می کند


براساس این معیار در طبقه بندی کشورها براساس واقعیت های موجود،‌ کشورهایی که دارای ضریب جینی بیش از پنج دهم باشند کشورهای با توزیع درآمد نابرابر و کشورهایی با ضریب چهار دهم تا پنج دهم با توزیع درآمد کمتر نابرابر و بالاخره کشورهایی با ضریب جینی کمتر از چهار دهم را کشورهایی با توزیع درآمد خوب می دانند

براین اساس اکثر کشورهای سوسیالیستی به دلیل ماهیت نظام های آنان، فقدان حق مالکیت خصوصی و همچنین برخی کشورهای با ماهیت سرمایه‌داری و پیشرفته یا به عبارتی توسعه یافته در زمره کشورهایی با توزیع درامد خوب قرار دارند

1_توزیع درآمد در ایران چگونه است؟

2_روش های كاهش نابرابری درآمدی

3_آیا این نابرابری در درآمد جهانی هم هست!؟؟

و باقی عوامل و سوال هایی كه ممكنه به ذهن دوستان برسه...

با اجازه تون شروع میكنم...

ادامه دارد...

سه شنبه 25/4/1387 - 1:50 - 0 تشکر 47859

-:- به نام حضرت دوست -:-

"توزیع درآمد در ایران ، ‌برابر یا نابرابر "


بر طبق آخرین آمار ارایه شده توسط مرکز آمار ایران استخراج شده از طرح هزینه و درآمد خانوار ضریب جینی کشور ایران در سال 85 در مناطق روستایی 41 صدم و در مناطق شهری 42 صدم بود، از این رو توزیع درآمد در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه در ردیف کشورهای با توزیع کمتر نابرابر قلمداد می‌شود


"
محمد جواد محمودی " دکترای اقتصاد و استادیار دانشگاه در گفت وگو با گروه گزارش ایرنا گفت : ضریب جینی در ایران از چند سال قبل به این طرف بین 40 صدم و 42 صدم متغیر است که نشان دهنده نوسان کم در شکاف طبقاتی است .از این رو حفظ دامنه تغییرات ضریب جینی در یک محدوده معین و مجاز با وجود مشکلات اقتصادی برای هر دولتی می تواند مبین موفقیت در عرصه اقتصادی باشد

وی افزود : یکی از دلایل نوسان کم ضریب جینی در ایران در چند ساله اخیر را همانطوری که در گزارش اخیر شاخص های توسعه انسانی سازمان ملل منتشر شده در سال 2008-2007 مشاهده می کنیم ،‌جایگاه بالای کشور ایران از نظر شاخص توسعه انسانی است . ( البته در همه جا بالا بودن شاخص توسعه انسانی دلیل توزیع بهتر درآمد نیست

(. .

ادامه دارد...

سه شنبه 25/4/1387 - 1:52 - 0 تشکر 47861

-:- به نام حضرت دوست -:-


محمودی یادآور شد : در این گزارش شاخص توسعه انسانی ایران 759 هزارم ( رتبه 94 بین 177 کشور ) تخمین زده شده است که تقریباً نزدیک کشورهای با سطح توسعه انسانی بالا است . این جایگاه از سال انتشار شاخص های توسعه انسانی توسط سازمان ملل در سال 1990 ( بدون در نظر گرفتن گزارش سال 2001 سازمان ملل که رتبه ایران 90 بوده است ) برای ایران سابقه نداشته است. به عبارتی بهترین رتبه‌ای بوده است که از سال 2001 به بعد تا به حال ایران از این نظر به دست آورده که این خود دستآورد مطلوبی است


به گفته وی یکی دیگر از علل نوسان کم در توزیع درآمد در بین دهک های درآمدی را می توان فعالیت دولت‌های گذشته و حال برای حمایت اقشار آسیب پذیر ( که البته این موضوع خود در شاخص های توسعه انسانی مستتر است( ، دانست


این استاددانشگاه تاکید کرد : متاسفانه این روزها در برخی از نشریات اقتصادی کم و بیش شاهد هستیم با استناد به آمار های غیرواقعی سعی دارند که با تاکید بر سیر صعودی تورم و بیکاری در ایران به افزایش شکاف درآمدی ایرانیان بپردازند، این در حالی است که منبع این آمارها مشخص نیست

.

محمودی یادآور شد : آمارهای موجود در مستندات سازمان ملل مربوط به سال 1998 میلادی ( هر چند در سال جاری منتشر شده اند ) است و از این رو برای به دست آوردن آمارهای درست و مستند به عنوان یک محقق باید به آمار های ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا به عبارتی منابع رسمی روی آورد

ادامه دارد...

سه شنبه 25/4/1387 - 1:59 - 0 تشکر 47862

-:- به نام حضرت دوست -:-


این در حالی است که " حسین راغفر " عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا )س) در مورد ضریب جینی در ایران اعلام کرد :" بررسی آمارهای موجود) آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ) نشان می دهد که ضریب جینی از سال 83 به بعد در حال افزایش بوده و این به معنای توزیع ناعادلانه درآمدهای کشور و عمیق تر شدن شکاف میان اقشار غنی و فقیر است که البته مهمترین علت آن بالارفتن تورم است

."
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد : در سال 83 ضریب جینی در جامعه شهری 389 هزارم بوده که در سال 84 به 392 و در سال 85 به 401 هزارم رسید و برای سال های 86 و 87 با توجه به رشد تورم در دو سال گذشته انتظار می رود ضریب جینی افزایش پیدا کند

.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی این پیش بینی را نمی پذیرند ،بلکه آنان براین باورند که نوسان ضریب جینی در سال های گذشته در ایران چندان زیاد نبوده است و همین امر پیش بینی برای افزایش آن در سال های آتی را مشکل می کند

.
دکتر محمودی در پاسخ به این سوال که " ضریب جینی در ایران افزایش داشته یا نداشته است ؟ " گفت : با توجه به آمار ارایه شده می توان گفت که تغییرات ضریب جینی در ایران جزیی بوده است و در حال حاضر وضعیت توزیع درآمد در ایران جایگاه قابل دفاعی دارد، هرچند که به رغم بهبود وضع ضریب جینی پس از انقلاب ( بدترین وضعیت ضریب جینی مربوط به سال 1353 با عدد 51 صدم بوده است ) با توجه به ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران می طلبد که برای برقراری توزیع عادلانه تر ثروت کوشش بیشتری انجام شود

.
وی ادامه داد : یکی دیگر از شاخص های توزیع درآمد معیار " درصدها و دهک ها " است و با توجه به این معیارها نسبت 20 درصد ثروتمند به 20 درصد قشر فقیر جامعه ایران حدود 9 و نیم برابر است ، این در حالی است که در جامعه آمریکا که این روزها بعضی از افراد وضعیت اقتصادی ایران و آمریکا را با هم مقایسه می کنند 20 درصد ثروتمند حدود 8/45 درصد ثروت جامعه را به خود اختصاص می دهند و 20 درصد فقیر جامعه مذکور 4/5 درصد ثروت جامعه را به خود اختصاص داده اند. بدین ترتیب ثروتمندان جامعه آمریکا به طور متوسط هشت و نیم برابر طبقه فقیر ثروت دارند

ادامه دارد...

سه شنبه 25/4/1387 - 2:4 - 0 تشکر 47866

-:- به نام حضرت دوست -:-

این استاد دانشگاه افزود : از این رو تفاوت درآمدی میان ثروتمندان و فقیران ایران و آمریکا تقریبا با هم برابر است و با توجه به آمارهای گفته شده نباید باعث نگرانی ما باشد چرا که اولا ما نباید خود را با جامعه آمریکا به عنوان کشور توسعه یافته ، مقایسه کنیم حتی بر فرض مقایسه چطور انتظار داریم کشوری که با این همه ثروت نتوانسته است مشکل فاصله طبقاتی را حل کند چگونه ما به عنوان یک کشور در حال توسعه با مشکلات بین المللی در پیش رو موفق به این کار شویم؟


محمودی تاکید کرد : همین که توانسته ایم با این سطح از توزیع درآمد هرچند که کافی نیست برسیم نشان دهنده تلاش مسوولین در جهت کاهش فاصله طبقاتی است .به هر شکل دولت ایران در سال های اخیر با مشکلات اقتصادی زیادی دست به گریبان بوده که این مشکلات با توجه به مسایل بین المللی موجود به شکل مضاعف بر گرده اقتصاد کشور وارد شده است

.
ولی باید اذعان کرد که اهتمام دولت نهم در سال های اخیر به رفع مشکلات اقتصادی نه تنها کمتر از دولت های پیشین نبوده است ،بلکه این توجه به حدی است که دولت نهم در صدد اجرای طرح تحول اقتصادی با مشارکت فکری اقتصاددانان کشور است

.
ولی باید در نظر داشت که انجام اصلاحات بنیادین در عرصه اقتصاد کشور زمان بر و نیازمند عزم ملی ، همراهی و همکاری عمومی است و در این راه همراهی اساتید و اقتصادانان کشور با دولت بسیار مهم است

.
گروه گزارش

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر 96834

مواظب خودتون و دلای پاكتون باشید.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.