انجمن ها > انجمن خانواده > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
خانواده (بازدید: 1952)
سه شنبه 4/4/1387 - 23:28 -0 تشکر 44930
انچه باید در باره طلاق بدانیم

زندگی مشترك با صیغه عقد آغاز  می شود و زن  و مرد نسبت به هم متعهد می شوند كه تا آخر  عمر در  كنار هم به زندگی مشترك ادامه دهند، و در تمامی مراحل زندگی همراه یكدیگر باشند. اما گاهی ادامه زندگی برای هر یك از طرفین یا هر دو غیر ممكن و مشكل است، به طوری كه به تنهایی و یا با توافق یكدیگر تصمیم به جدایی می گیرند.

طلاق دایم به دو دسته تقسیم می شود؛ 1- رجعی  2- بائن، كه هر كدام بر اساس شرع و قانون شرایط خاص خود را دارند .

نوع اول طلاق را در قانون طلاق رجعی می نامند:
 به این معنا كه پس از  اینكه طلاق بین زن و مرد صورت گرفت، مرد می تواند بدون اینكه دوباره برای ثبت  و خواندن صیغه ازدواج  اقدامی كند ، برای شروع  دوباره زندگی  مشترك ، زن را به زندگی برگرداند .

این رجوع به معنای همان بازگشت دوباره است، اما همین بازگشت  دارای شرایط خاصی است و به این معنا نیست كه مرد هر زمان بخواهد می تواند زن را به زندگی برگرداند ؛ اقدام به بازگشت زن  حتما  باید در دوران عده زن  باشد.

عده به دورانی می گویند كه زن بعد از طلاق یا فوت شوهر باید  منتظر بماند و حق ازدواج دوباره ندارد، و در طلاق مدت آن سه ماه ده روز است.

اقدام به بازگشت ( رجوع )   تنها به اراده شوهر واقع می شود و اگر زن بخواهد اقدام به بازگشت كند، اراده او هیچ تاثیری نخواهد داشت. اقدام به بازگشت زن توسط مرد ‌می تواند  با سخن‌و كلام ‌باشد، مثل‌اینكه ‌به ‌زنش ‌بگوید من ‌به ‌تو رجوع ( بازگشت )كرده ام ‌و یا اینكه ‌با رفتار واعمالی‌باشد كه‌عرف‌ از آن‌رفتار پشیمانی  مرد را  از جدایی فهم كند ، مانند رفتار محبت‌آمیز مرد به‌زنش‌.

در طلاق رجعی ( طلاقی كه حق بازگشت برای مرد وجود دارد )  تا زمانی كه زن در دوران عده (دورانی  كه زن بعد از طلاق یا فوت شوهر باید  منتظر بماند و در همان دوران  حق ازدواج دوباره ندارد )به سر می برد، به نوعی هنوز به عنوان همسر مرد شناخته شده و مرد باید به او نفقه پرداخت كند . و در صورتی كه ( مرد ) خواهان ازدواج دوباره باشد باید به دادگاه رفته و از وی اجازه بگیرد .

نوع دوم، را طلاق بائن می گویند :
 طلاق بائن، طلاقی را می گویند  كه مرد نمی تواند اقدامی برای  بازگشت (رجوع ) زنش داشته باشد، و در صورتی كه خواهان برگرداندن زنش باشد، باید حتما او را طبق تشریفات قانونی-شرعی دوباره به عقد خود درآورد . موارد زیر را جز طلاق بائن به شمار می آورند؛
1- طلاق‌زنی‌كه‌یائسه‌شده‌باشد.
2- طلاق‌زنی‌كه‌تنها در عقد شوهرش‌بوده است.
3- طلاق‌سوم‌ زنی‌كه‌شوهرش‌دو مرتبه ‌قبل ‌نیز او را طلاق‌داده‌باشد .
4- طلاق‌خلع‌ ، و این طلاقی‌است‌ كه‌زن‌ به‌ هر دلیل‌ از شوهرش‌ متنفر است‌ و حاضر به‌زندگی‌با او نیست‌در این‌مورد زن‌ با بخشش‌مهر یا مال‌دیگری‌(چه‌بیشتر از مهریه  باشد یا كمتر باشد.) از شوهر خود جدا می شود.
 5- طلاق‌مبارات، یعنی  طلاقی‌كه‌زن‌و شوهر از یكدیگر متنفر هستند و حاضر به‌زندگی‌با هم‌نیستند و شوهر مالی‌ از زن‌می‌گیرد تا حاضر به‌طلاق‌باشد و البته این‌مال‌نباید ازمهر بیشتر باشد و شاید در بسیاری از موارد این مبلغ ‌‌ازمهریه كمتر است و چنین‌طلاقی‌نیز جزء طلاق بائن‌است‌  .

طلاق مبارات از لحاظ ساختاری  تفاوت زیادی  با طلاق خلع ندارد ، جز اینكه در طلاق مبارات  زن و شوهر از یكدیگر متنفر شده اند و به همین جهت مقدار آن مال نباید از مهریه بیشتر باشد و اگر زیادتر باشد، باعث باطل شدن طلاق نمی گردد، اما مرد نمی تواند صاحب قسمت اضافه شود.

 طلاقی كه زن با اجازه شوهر در هنگان ثبت عقد ازدواج می تواند درخواست و تقاضای طلاق كرده و  به آن وكالت در طلاق نیز می گویند، بائن‏است و  مرد  نمى‏تواند در زمان عده اقدام بازگشت زن كند; زیرا منظور طرفین از شرط وكالت زن  در طلاق در  ضمن عقد ازدواج ، طلاق‏ غیر قابل بازگشت  بوده است.
 
یكی از آثار مهم طلاق بائن جدایی كامل دو همسر از یكدیگر است و در اثر این طلاق زن و شوهر به كلی از هم جدا شده و مرد می تواند، بی اجازه دادگاه ازدواج كند. و هیچ تكلیفی هم به پرداخت نفقه  به زن سابق خود  ندارد ، مگر درصورتی كه همسراش ‌باردار باشد آن هم  ‌از شوهر خود كه‌در این‌صورت ‌تا زمان‌وضع‌حمل‌نفقه‌خواهد داشت‌، و هرگاه مرد بمیرد زن سابق از او هیچ ارثی نمی برد و زن باید خانه شوهر را ترك كند، و اگر عده نداشته باشد، می تواند بلافاصله ازدواج كرده و اقامتگاه‌ و نام‌خانوادگی ‌واقعی  ‌خود را استفاده كند.یعنی می تواند به‌ دلخواه‌ خود زندگی‌كند. اگر شوهر در حال‌ بیماری، ‌زن‌خود را طلاق‌ دهد و در ظرف ‌یك‌ سال‌از تاریخ ‌طلاق‌به‌همان‌بیماری ‌بمیرد، زن ‌از او ارث ‌می‌برد، اگرچه ‌طلاق‌ بائن ‌باشد ، به شرط آنكه زن‌شوهر نكرده‌باشد .

شنبه 23/9/1387 - 15:18 - 0 تشکر 77195

هوالباقی...

سلامواژه طلاق در پارسى به معناى بیزارى و جدایى كامل است و در اصطلاح حقوق، عبارت است از : ایقاعى تشریفاتى كه به موجب آن واگذارى حق طلاق در شرایط طبیعى و غیر ظالمانه به مرد نه كاشف از بى‏توجهى به زنان و نه طرفدارى از مردان، بلكه با توجه به مصالح خانواده و در راستاى دیگر ضوابط فقهى.

 هرچند در موارد خاصى نیز زن حق دارد از دادگاه طلاق بخواهد ، اضافه بر آن كه زن مى‏تواند با شرط ضمن عقد در پیمان زناشویى ، هر وقت بخواهد از مرد طلاق بگیرد.

در شریعت یهود زن حق طلاق ندارد. به مجرد اینكه مرد از زنش ناراضى باشد ، مطلقا مى‏تواند او را رها سازد. پیوند زناشویى به مجرد نیت مرد ، قابل گسست است و نیازى به اثبات و ابراز نیست. شرایط و تشریفات خاصى ندارد .

در دیانت مسیح براى هیچ یك از زن و مرد حق طلاق وجود ندارد و پیوند زناشویى تنها زمانى قابل گسست است كه زن مرتكب زنا شده باشد. شاید عدم مشروعیت طلاق در آیین مسیحیت بدین علت باشد كه زن و مرد به حضرت مریم و مسیح (ع) اقتدا نكرده و با انعقاد پیمان زناشویى جرم بزرگى را مرتكب شده‏اند. بنابراین لازم است به پاى این عمل ناروا بسوزند و با این بندى كه خود بر خویشتن نهاده‏اند عذاب شوند.

طلاق در اسلام و در وقت ضرورت مشروع است ولى شارع براى آن كه زندگى زناشویى زود از هم نپاشد و دامنه ی آن گرداب خطرناك به افراد بى‏گناه دیگر زیان نرساند ، به مجرد این كه مردى از همسرش ناخرسند باشد راه طلاق را نشان نمى‏دهد ، بلكه او را به بردبارى و شكیبایى دعوت مى‏كند و قرآن راه جلوگیرى از جدایى زوجین را به بهترین طریق عملى نشان داده است: و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما و اگر ازجدایى میان آن دو (زن و شوهر) بیم دارید ، پس داورى از خانواده آن (شوهر) و داورى از خانواده آن (زن) تعیین كنید. اگر سرسازگارى دارند خدا میان آن دو سازگارى خواهد داد... (نساء، 35) .

زیرا گاه علیرغم همه ی این راه حلها، برخى زندگى‏ها به بن بست مى‏رسند و باید هر یك زندگى دیگرى را با زوج دیگرى از سر بگیرند.

در پناه یزدان پاك...

و او تنها پناه  همه ي ماست...
شنبه 23/9/1387 - 18:43 - 0 تشکر 77257

افرین بر شما

دوست گرامی دوست بنده سرور من از لطف گرامی کمال تشکر را دارم چرا که توی این انجمن بنده و شما می توانیم مبحث مهم فقهی و حقوقی راجع به طلق و نکاح مطرح کنیم

(واژه طلاق در پارسى به معناى بیزارى و جدایى كامل است و در اصطلاح حقوق، عبارت است از : ایقاعى تشریفاتى كه به موجب آن واگذارى حق طلاق در شرایط طبیعى و غیر ظالمانه به مرد نه كاشف از بى‏توجهى به زنان و نه طرفدارى از مردان، بلكه با توجه به مصالح خانواده و در راستاى دیگر ضوابط فقهى.

 هرچند در موارد خاصى نیز زن حق دارد از دادگاه طلاق بخواهد ، اضافه بر آن كه زن مى‏تواند با شرط ضمن عقد در پیمان زناشویى ، هر وقت بخواهد از مرد طلاق بگیرد. )

اول خانم یا اقای محترم ایا طلاق عقد است یا ایقاع شما که می گوید ایقاع به چه اسنادی می گوید ایقاع استاصلا ایقاع یعنی چه. خواهر بنده یا بردار بنده کدام مرد عاقلی است که شرط ضمن عقد بگذارد و حق توکیل در طلاق را به زنش بدهد هیچ مردی این کار را نمی کند مگر محجور و دیوانه باشد.

مرد هر وقت بخواهد می تواند زن را طلاق دهد هیچ دادگاهی هم نمی گوید چرا شما ولی زن نمی تواند هر زمان تقاضای طلاق کند ت.و را خدا کمی با مطالعه حرف بزنید عزیر من. این چه حرفی اخه . باز از دوست گرامی تشکر می کنم با اوردن بحث بسیار خوب و عالی .

يکشنبه 24/9/1387 - 20:17 - 0 تشکر 77508

به نام او...

سلام

تشکر دوست عزیز

ایکاش شما میومدید قشنگ تر بحث رو مطرح میکردید

یعنی یواش یواش میرسیدید به طلاق

به هر حال اطلاعات مفیدی بود....تشکر میکنم ازتون

اگر مطالب دیگه ای هم داشتید حتما برامون بنویسید

یا حق

بگذار سرنوشت هر راهي که ميخواهد برود،راه ه من جداست
بگذار اين ابرها تا ميتوانند ببارند.... چتر من خداست
 

----------------------------------------------------------------
مسئول انجمن خانواده و صندلي داغ
 
برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی