امر به معروف؛نهی از منکر (بازدید: 1220)
دوشنبه 4/2/1391 - 16:47 -0 تشکر 448000
روش های امر به معروف ونهی ازمنكر

اهمیت شیوه ها

 


پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: ( هر كه امر به معروف می كند ،باید شیوه اش نیز معروف باشد).قرآن می فرماید : نیكی در این نیست كه از بی راهه به خانه ها وارد شوید ، نیكی دراین است كه از راه آن وارد شوید.
امام باقر (علیه السلام) ذیل این آیه فرمود : خانه ها را از راهش وارد شوید یعنی هر كاری را از راهش انجام دهید ! 
آری برای هرمعروف ومنكری ، از هر شخصی درهر مكانی وهر زمانی، شیوه ای خاص لازم است كه اگرمراعات نشود ، امكان دارد اثر منفی دهد.

 

به امید ظهوراقا

دوشنبه 4/2/1391 - 16:50 - 0 تشکر 448001

شیوه ی آیینه وار

حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده كه فرمود: ( المومن مراه المومن ) مومن آئینه مومن است . اگر در این حدیث كوتاه دقت كنیم، نكاتی درباره شیوه امر به معروف درك می كنیم ؛ از جمله :
1- آئینه از روی صفا عیب را می گوید ، نه از روی انتقام ، غرض وكینه 
2- آئینه زمانی عیب را نشان می دهد كه خودش گردوغبار زده نباشد.
3- آئینه مراعات مقام ومدال را نمی كند.
4- آئینه عیب را بزرگتر از آنچه هست ،نشان نمیدهد.
5- آئینه همراه با نشان دادن عیب ،نقاط قوت را نیز نشان میدهد.
6- آئینه عیب را روبرو می گوید نه پشت سر.
7- آئینه عیب را بی سروصدا می گوید.
8- آئینه عیب را در دل نگه می دارد و همین كه از كنارش رد شدی عیب از صفحه اوپاك می شود.
9- آئینه را اگر شكستی ، خرده های آن هم زشت و زیبا را نشان میدهد. مومن را اگر شكستی وتحقیر كردی ،باز دست از حرفش بر نمی دارد .
10- اگر آئینه عیب مرا گفت ، باید خودم را اصلاح كنم ،؛ نه آنكه آئینه را بشكنم .آری! اگر مسلمانی نهی ازمنكر كرد ،شما گناه را از خود دور كن وبه انتقاد كننده اعتراض نكن.
ای غزالی گریزم از یاری كه اگر بدكنم نكو گوید
مخلص آن شوم كه عیبم را همچو آیینه روبه رو گوید
نه كه چون شانه با هزار زبان پشت سر رفته ،موبه مو گوید
توجه دادن به كرامت وارزش انسان 
اگرانسان بداندكه جانشین خداست.
اگرانسان بداندكه فرشتگان بر اوسجده كرده اند اوموجودی است كه روح خدا دراو دمیده شده است؛ تنها موجودی است كه خداوند درآفرینش او خود را ستوده است؛ همه چیز را به تسخیر او درآورده است؛ در آفرینش ، بهترین شكل را به او عطا كرده است؛ برای او ، انبیا وكتب آسمانی فرستاده است؛ او را موجودی فنا ناپذیر قرار داده است، ارزش اوبهشت است ونه كمتر ؛ خداوند انواع فضیلت ها وكرامتها را به او مرحمت كرده است.
اگرانسان به این كرامت ها ومقامات توجه كند ، هرگز خودرا به كارهای زشت آلوده نخواهد كرد.
راستی! چرا عمر ما چراگاه شیطان باشد؟ ما كه جانشین خدائیم ،چرا با دشمن خدا قرین باشیم؟
حضرت علی (علیه السلام) فرمود : كسی كه كرامت و ارزش خود را شناخت دنیا و هوسها نزد او ناچیز می شود.
به امید ظهوراقا

دوشنبه 4/2/1391 - 16:52 - 0 تشکر 448003

خاطره 


شخصی به نام شقرانی در زمان امام صادق (علیه السلام) مرتكب شراب خواری شد .امام صادق (علیه السلام) به او فرمود: ای شقرانی ! كار زشت از هر كس كه سر زند ، زشت است ؛ ولی اگر از تو سر زند ، زشت تر است؛ همان گونه كه كار نیكو از هر كس نیكوست ؛ ولی اگراز تو سر زند ، نیكوتر است . این به خاطر جایگاه تو است . تو از وابستگان ما هستی . پس ، قدر خود را بدان !


به امید ظهوراقا

دوشنبه 4/2/1391 - 16:53 - 0 تشکر 448004


شیوه های امر به معروف و نهی از منکر بسیار مهم و حائز اهمیت می باشند که در پاسخ های بعدی به آن مهم می پردازیم. 

به امید ظهوراقا

دوشنبه 4/2/1391 - 16:54 - 0 تشکر 448006

1- آماده سازی 

سخن حق ، همچون شكر است ؛ اگر شكر را به همین شكل در گلوی كسی بریزیم ، امكان دارد خفه شود. باید شكر را با آب مخلوط كرده تا تبدیل به شربت شود وبرای همه افراد قابل استفاده وتحمل باشد .
از خاطرم نمی رود زمانی كه می خواستم درباره روایات كفن در تلویزیون صحبت كنم ، فكر كردم كه بعضی مردم تحمل شنیدن این گونه آماده كردم كه : از نیازهای عمومی وهمگانی ، نیاز به لباس است. اسلام برای هر فصل و زمان وكاری لباس در نظر گرفته ودستوراتی داده است؛ مثل لباس كودك، لباس كار ، لباس جنگ ، لباس نماز عید ،لباس نماز باران ،لباس احرام و حج ، لباس عروس ، لباس دادن به برهنه ها ، نظافت لباس ،وصله كردن لباس ،رنگ لباس ، دوخت لباس ، جنس لباس و...
وبرای هر یك ازعناوین هم حدیثی ونكته ای گفتم . كم كم مردم را برای شنیدن بحث آخرین لباس (كفن) و روایات كفن آماده كردم .ولی اگر از ابتدا می گفتم : موضوع بحث امروزم كفن است ، شاید میلیون ها نفر تلویزیون را خاموش می كردند.
به امید ظهوراقا

دوشنبه 4/2/1391 - 16:57 - 0 تشکر 448007

2-  تلفیقچه بسیارند افرادی كه از انجام معروف هراس دارند وچه بسارند كسانی كه جدا شدن از بعضی منكرات را برای خودمحال می پندارند ، در صورتی كه تلقین صحیح وبیان نمونه ها در این زمینه كارگشا خواهد بود.به امید ظهوراقا

دوشنبه 4/2/1391 - 16:58 - 0 تشکر 448008

3- استفاده از هنر، شعر و طنز

نقش هنر در دعوت مردم به فساد وانحراف ،بر كسی پوشیده نیست . سامری با هنر مجسمه سازی توانست مردم رامنحرف وبنی اسرائیل را گوساله پرست كند.
زیبا گویی ، فصاحت وبلاغت ، بهترین اهرم برای جذب مردم است؛ همانگونه كه قیافه زیبا و موزون نقش مهمی در تاثیر كلام دارد.
در قرآن ، امر شده است كه هنگام رفتن به مسجد ، زینت های خود را با خود بردارید.
سخن زیبا ومجادله نیكو از سفارشهای قرآن كریم است.
یكی از نامهای قرآن ، احسن القصص است. آری ، قصه گویی یك هنر است.


به امید ظهوراقا

دوشنبه 4/2/1391 - 16:58 - 0 تشکر 448009

4- انصاف در برخورد 


قرآن كریم در نهی از شراب ، اول از منافع مادی ومالی آن سخن گفته است وبعد می فرماید : (ضررش از نفعش بیشتر است) 
خداوند در برخورد با كافران ومنافقان ومشركان ، همواره از عبارت (اكثرهم) استفاده می كند، یعنی همه آنان را نفی نمی كند بلكه می فرماید: بیشتر آنها چنین هستند در برخورد با خلافكاران نیز باید ابتدا نقاط قوت ومثبت آنها را بگوییم وسپس آنها را متذكر كنیم .
به امید ظهوراقا

دوشنبه 4/2/1391 - 16:59 - 0 تشکر 448010

5- امید دادن 


گاهی انسان گنهكار با خود می گوید :دیگر ازما گذشته است ، ما دیگرراهی برای بازگشت نداریم. ما دیگر جهنمی شده ایم . این گونه افراد هر روز به گناه بیشتری گرفتار می شوند.
چون قامت ما برای غرق است در كم و زیاد او چه فرق است
باید به آنها از عفو الهی واز پذیرفتن توبه ولطفی كه خداوند به توبه كنندگان دارم بگوییم و خاطراتی ازتوبه كنندگان بیان كنیم تا گناه ، او را به یاس نكشاند . باید به او تذكر داد كه یاس ازگناهان كبیره است .
به امید ظهوراقا

دوشنبه 4/2/1391 - 16:59 - 0 تشکر 448011

6- تغافل 


گاهی بایدانسان خود را به غفلت بزند وتظاهر كند كه من متوجه خلاف تو نشدم تا از این طریق شخصیت افراد شكسته نشود.
قرآن می فرماید : برادران یوسف كه پس از ده ها سال او را دیدند ونشناختند ، به او گفتند : ما قبلاً برادری داشتیم به نام یوسف كه دزد بود. یوسف خود را به تغافل زد ونگفت كه آن برادر من هستم وچرا به من نسبت دزدی میدهید .
البته تغافل در مورد خلافه های شخصی ، جزئی وفردی است ؛ و گرنه درمسائل مهم كه دشمنان وكفار برای براندازی نظام اسلامی نقشه می كشند ، تغافل بزرگترین خواست دشمن است.

به امید ظهوراقا

دوشنبه 4/2/1391 - 17:0 - 0 تشکر 448012

7- توجه به ظرفیت افراد 


امام صادق (علیه السلام) شخصی را برای ماموریتی به منطقه ای فرستاد . او درگزارش خود به امام ، از مردم منطقه به شدت انتقاد كرد .امام فرمود : ایمان ده درجه دارد . بعضی یك درجه ایمان دارند وبعضی دو درجه ، بعضی هم هفت تا ده درجه . نباید كسانی كه ایمان كامل تری دارند ، از دیگران توقع بیش ار ظرفیت داشته باشند .
در شیوه تبلیغ انبیا می خوانیم كه می فرمودند : ما ماموریم طبق ظرفیت افراد با آنان صحبت كنیم.


به امید ظهوراقا

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی