زن ریحانه آفرینش (بازدید: 673)
پنج شنبه 27/11/1390 - 17:20 -0 تشکر 432109
شخصیت زن در نگاه علاّمه جعفری

با کمال علاقه خواستار نظریات شما درباره­ی موجودیت روحی صنف زن می­باشیم.

● تا آن­جا که مطالعات لازم درباره­ی زن اجازه می­دهد، ما با دو مسأله­ی بسیار با اهمیت رو به رو هستیم. یکی این­که تحولی را که شناسایی و ارزیابی شخصیت زن در امتداد تاریخ به خود دیده است در صنف مرد نمی­بینیم. مگر همان تحولی را که درباره­ی شناخت و ارزیابی شخصیت انسان به طور کلی صورت گرفته است. تحول مزبور چه علت داشته است؟ دوم این­که آیا می­توان درباره­ی شناسایی و ارزیابی زن به یک نظریه قاطعانه و جمله­ی نهایی رسید یا نه؟

اما درباره­ی مسأله­ی اول، تحولات حاکمه درباره­ی موجودیت زن، یک جریان تاریخی بوده که ناشی از خصوصیت­های عارضی مانند برتری قدرت و اختصاصات جغرافیایی و روابط و مسایل اقتصادی و چگونگی ارزیابی سیستم خانوادگی و پدیده­های اخلاقی و عقیدتی به طور عموم بوده است. جدا ساختن شخصیت انسانی زن از مرد، و سپس آن­را به عنوان یک حقیقت دیگر در مقابل مرد بر نهادن، به هیچ اصل اساسی تکیه نمی­کند.

. امام علي (ع) مي فرمايند بهره خرد پند گرفتن واحتياط است و دستاورد ناداني غفلت و فريب خوردگي. و باپاکدامنان و فرزانگان بنشين وباانان زياد گفتگو کن زيرا اگر نادان باشي تورا دانش اموزند و اگر دانا باشي بردانش تو افزوده شود. خداوند به ماتوفيق بندگي بي چون وچرابده. اللهم عجل لوليک الفرج والعافيه والنصر.

منتظر شما در انجمن زن ريحانه آفرينش . کليک کن دوست عزيز

 

پنج شنبه 27/11/1390 - 17:23 - 0 تشکر 432110

اگر به نظر حضرتعالی آن­همه دگرگونی­ها در تلقی موجودیت زن اصل اساسی نداشته است، پس چه علت داشته است که خصوصیات تلقی شده زن آن­همه پایدار و منشأ اساسی موقعیت­های متنوع برای زن بوده است؟ آیا به نظر شما مشاهده­ی این پدیده­های ریشه­دار درباره­ی زن نمی­تواند اساسی بودن اصل جدایی دو صنف مرد و زن، از یکدیگر بوده باشد؟

● البته نه، زیرا تاریخ بشر حداقل از آن زمان که ناروایی جنگ و ستیزه­ها را درک کرده و به اصول و ایده­های عالی انسانی دست یافته است، مرتباً مشغول آدمکشی و خون­خواری بوده است. همچنین موضوع بردگی را هم فراموش نکنید، ما با داشتن مدارک تاریخی کافی با این­که از دوران­های باستانی، تساوی انسان­ها از موقع تولد در اندیشه مردم کم و بیش وجود داشته است، در دست داریم، حداقل این است که مبارزه­هایی را که بردگان در تاریخ برای آزادی خود به راه انداخته بودند؛ مانند بعضی از جنگ­های داخلی روم که به جنگ گارتاژ شبیه بود، می­تواند غیر طبیعی و غیر ضروری بودن بردگی را اثبات کند.([1])؛ زیرا تاکنون دیده نشده است که کرهای مادرزاد، اجتماعی تشکیل بدهند و مبارزه­ای برای به دست آوردن گوش شنوا، از جامعه، راه بیندازند. با این­حال بردگی دوران زیادی از تاریخ را به خود مشغول داشته است، اگر مقداری مفهوم بردگی را تعمیم بدهیم تا امروز که ما در آن به سر می­بریم، انواعی از بردگی را می­توانیم ببینیم.

پس می­توانیم این قضیه را بپذیریم که سقوط و اعتلاهای شخصیت زن در مقابل مرد در تاریخ مستند به یک اصل ضروری نبوده است.

مسأله دوم؛ آیا می­توان درباره­ی شناسایی و ارزیابی زن، به یک نظریه قاطعانه و جمله­ی نهایی رسید؟ باز در پاسخ این مسأله، به آن تحولات عارضی که درباره­ی صنف زن گفت و گو کردیم، اشاره می­کنیم، زیرا همان تحولات است که موجب تفکیک و استقلال این مسأله، درباره­ی زن شده است. اما از نظر واقع بینی، سؤال را باید این­طور مطرح کنیم که:

آیا می­توان درباره­ی شناسایی انسان به طور کلی و ارزیابی آن به یک نظر قاطعانه و جمله­ی نهایی رسید یا نه؟ بنابراین مسأله دوم یک مسأله­ی جداگانه­ای نیست که در مسایل علوم انسانی جای مخصوصی برای آن باز کنیم.

. امام علي (ع) مي فرمايند بهره خرد پند گرفتن واحتياط است و دستاورد ناداني غفلت و فريب خوردگي. و باپاکدامنان و فرزانگان بنشين وباانان زياد گفتگو کن زيرا اگر نادان باشي تورا دانش اموزند و اگر دانا باشي بردانش تو افزوده شود. خداوند به ماتوفيق بندگي بي چون وچرابده. اللهم عجل لوليک الفرج والعافيه والنصر.

منتظر شما در انجمن زن ريحانه آفرينش . کليک کن دوست عزيز

 

پنج شنبه 27/11/1390 - 17:23 - 0 تشکر 432112

آیا منظور استاد معظم این است که دو صنف مرد و زن هیچ تفاوتی ندارند، و تفاوت­های مشهود تا کنون ساختگی بوده است.

● هرگز من چنین نظریه­ی خلاف محسوس نمی­توانم داشته باشم. بلکه مقصودم از تساوی زن و مرد، تساوی در شخصیت انسانی آن دو صنف است. اگر ما بخواهیم در شخصیت انسانی مرد گفت و گو کنیم، همان مطالب را مطرح خواهیم کرد که درباره­ی شخصیت انسانی زن.

این اصل تساوی را عظمت­ها و سقوط­هایی که در هر دو صنف دیده می­شود، اثبات می­کند. به توضیح این­که شخصیت واقعی انسانی، چنان­که بارها متذکر شده­ام، با بیرون آمدن از شکم مادر و غلطیدن در نوسانات و امواج ماده، شروع نمی­شود؛ بلکه شخصیت واقعی انسانی، از موقعی منعقد می­شود که هدف عالی حیات برای او مطرح شود. و آن­گاه عمل به بایستگی­ها و شایستگی­های لازم، در وصول به آن هدف عالی، نیروی حرکت به او ببخشد.

در به دست آوردن این شخصیت واقعی هیچ تفاوتی میان مرد و زن وجود ندارد و ملاک ارزش آدمی هم فقط و فقط وابسته این شخصیت است.

قرآن مجید هم در ارزیابی انسان از هر صنف که باشد، به همین اصل تکیه کرده و می­فرماید:

﴿یا أیها الناس إنا خلقناکم من ذکر و أنثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا إنّ أکرمکم عندالله اتقاکم﴾([2])؛ ای مردم ما شما را از یک مرد و زن آفریده و شما را شعبه­ها و قبایل گوناگون قرار دادیم. به تحقیق با عظمت­ترین شما در نزد خداوند با تقواترین شماها است.

همچنین آیات فراوانی در قرآن وجود دارد که مسیر این دو صنف را رو به منزلگه لقاءالله متحد، گوشزد می­کند، وقتی که می­خواهد اوصاف عالی انسانی را از عبودیت واقعی و کردارهای شایسته و مقتضیات ایمان، بیان کند، گاهی به طور عموم و گاهی صراحتاً الفاظ مذکر و مؤنث را با هم به کار می­برد، مانند: ﴿والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات...﴾

. امام علي (ع) مي فرمايند بهره خرد پند گرفتن واحتياط است و دستاورد ناداني غفلت و فريب خوردگي. و باپاکدامنان و فرزانگان بنشين وباانان زياد گفتگو کن زيرا اگر نادان باشي تورا دانش اموزند و اگر دانا باشي بردانش تو افزوده شود. خداوند به ماتوفيق بندگي بي چون وچرابده. اللهم عجل لوليک الفرج والعافيه والنصر.

منتظر شما در انجمن زن ريحانه آفرينش . کليک کن دوست عزيز

 

پنج شنبه 27/11/1390 - 17:24 - 0 تشکر 432113

بنابراین ما در بررسی مقایسه­ی مرد و زن اختلافات طبیعی و فیزیولوژیکی و زوالی را اگرچه به عنوان سرمایه­ی معظم تلقی کنیم و بگوییم: آن سرمایه در صنف مرد بیشتر است، دلیل ترجیح مرد بر زن از نظر ملاکات ارزشی نخواهد بود.

مگر در خود صنف مرد همین اختلافات وجود ندارد؟ گاهی اختلاف سرمایه سه­گانه فوق در مردها به قدری شدید است که فاصله­ی میان آن­ها را از صفر تا بی­نهایت باز می­کند، ولی با این­حال آن اختلافات به کلی از دایره­ی ارزش انسانی به دور است. حضرت ابراهیم خلیل7 ارزش خود را از موهبت­های ضروری آلی در نیافته است، بلکه شخصیت ابراهیم7 در آن کلمه­ی فاتمهن است که خداوند خبر می­دهد:

﴿و إذا ابتلی إبراهیم ربه بکلمات فأتمّهنّ قال إنّی جاعلک للنّاس إماما...﴾([3]) و همچنین عظمت سایر پیشوایان ماورای طبیعی و اولیاءالله و قهرمانان پیشتاز بشری.

. امام علي (ع) مي فرمايند بهره خرد پند گرفتن واحتياط است و دستاورد ناداني غفلت و فريب خوردگي. و باپاکدامنان و فرزانگان بنشين وباانان زياد گفتگو کن زيرا اگر نادان باشي تورا دانش اموزند و اگر دانا باشي بردانش تو افزوده شود. خداوند به ماتوفيق بندگي بي چون وچرابده. اللهم عجل لوليک الفرج والعافيه والنصر.

منتظر شما در انجمن زن ريحانه آفرينش . کليک کن دوست عزيز

 

پنج شنبه 27/11/1390 - 17:24 - 0 تشکر 432114

بنابراین وقتی که می­گوییم: موجودیت زن دارای احساس نیرومند و موجودیت مرد دارای قدرت انتزاع کلیات و تطبیق آن­ها به مورد و توانایی بیشتر برای تجرید رویدادها می­باشد، مانند این است که می­گوییم: پروتون فلان خاصیت را دارد، و الکترون فلان خاصیت را. هیچ یک از دو خاصیت طبیعی برای صاحبش ارزشی را جلب نخواهد کرد، مگر از آن موقع که به عنوان وسیله­ای در هدف­گیری­ها به کار بیفتد. پس در حقیقت نیروها و مزایای متفاوت زن و مرد مادامی که خود آن پدیده­ها مطرح است، چیزهای بی­طرفی هستند و بیرون از منطقه­ی ارزشمند. و اختلافات محدودی که زن و مرد از نظر حقوق اسلامی دارند، ناشی از عوامل فوق است که به موجب کوچک­ترین ارزش انسانی برای هیچ یک از طرفین نمی­باشد.

. امام علي (ع) مي فرمايند بهره خرد پند گرفتن واحتياط است و دستاورد ناداني غفلت و فريب خوردگي. و باپاکدامنان و فرزانگان بنشين وباانان زياد گفتگو کن زيرا اگر نادان باشي تورا دانش اموزند و اگر دانا باشي بردانش تو افزوده شود. خداوند به ماتوفيق بندگي بي چون وچرابده. اللهم عجل لوليک الفرج والعافيه والنصر.

منتظر شما در انجمن زن ريحانه آفرينش . کليک کن دوست عزيز

 

پنج شنبه 27/11/1390 - 17:24 - 0 تشکر 432115

بنابراین به نظر استاد معظم، اختلاف حقوقی زن و مرد در فقه اسلامی نمی­تواند تعیین کننده ارزش برای هیچ یک از طرفین بوده باشد.

● البته، یقیناً چنین است، و این اختلافات چنان­که گفتم مقداری مربوط به اختلاف طبیعی دو صنف، و مقدار دیگر مربوط به موضوع تشکیل سیستم خانوادگی است، که بدون آن بشر از خود و دیگران بیگانه به بار می­آید، چنان­که در بعضی از کشورهای به اصطلاح پیشرفته می­بینیم.

پی­نوشت:

[1]. به همین جهت بود که دین اسلام بردگی را یک روش بی­پایه معرفی نموده، عامل مهم آن­را که مسخر شدن انسان در جنگ بود در فتح مکه از بین برد و احکام فراوانی آورد که تدریجاً می­توانست بردگی را از بین ببرد.

[2]. حجرات ﴿49﴾ : 13.

[3]. بقره ﴿2﴾ : 124.

. امام علي (ع) مي فرمايند بهره خرد پند گرفتن واحتياط است و دستاورد ناداني غفلت و فريب خوردگي. و باپاکدامنان و فرزانگان بنشين وباانان زياد گفتگو کن زيرا اگر نادان باشي تورا دانش اموزند و اگر دانا باشي بردانش تو افزوده شود. خداوند به ماتوفيق بندگي بي چون وچرابده. اللهم عجل لوليک الفرج والعافيه والنصر.

منتظر شما در انجمن زن ريحانه آفرينش . کليک کن دوست عزيز

 

پنج شنبه 27/11/1390 - 17:27 - 0 تشکر 432117

سلام دوستان.
مطلبی که هم اکنون خوندین مطلب ارزشمندی بود از علامه بزرگوار و گرانمایه جعفری.
استفاده از اندیشه این بزرگواران که اکنون در جمع ما خاکیان نیستند و دست در دست افلاکیان دارند خالی از لطف نخواهد بود.
منبع ساینت حوزه.

. امام علي (ع) مي فرمايند بهره خرد پند گرفتن واحتياط است و دستاورد ناداني غفلت و فريب خوردگي. و باپاکدامنان و فرزانگان بنشين وباانان زياد گفتگو کن زيرا اگر نادان باشي تورا دانش اموزند و اگر دانا باشي بردانش تو افزوده شود. خداوند به ماتوفيق بندگي بي چون وچرابده. اللهم عجل لوليک الفرج والعافيه والنصر.

منتظر شما در انجمن زن ريحانه آفرينش . کليک کن دوست عزيز

 

جمعه 28/11/1390 - 0:7 - 0 تشکر 432330

سلام علیه جان

ممنونم. در مورد تفاوت بین زن و مرد که موافقم...طبق گفته ی قرآن برتری هرکس به میزان تقواس...چه چیز قشنگی ه همین تقوا. :)

حالا یک نکته! الان نظر ایشون در مورد شخصیت زن این بود که کلا بستگی به خود فرد داره؟!

 

خدايا در برابر هر آنچه انسان ماندن را به تباهي مي کشاند مرا با نداشتن و نخواستن رويين تن کن. (علي شريعتي)

.

.

"مدير انجمن زن ريحانه ي آفرينش"

"جانشين انجمن زبان انگليسي"

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی