انجمن ها > انجمن طنز و سرگرمی > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
طنز و سرگرمی (بازدید: 5383)
يکشنبه 1/8/1390 - 10:41 -0 تشکر 378849
طنز مشهدی!!!

 راههای مقابله با زور گیری با لهجه مشهدی
ی روزا شغل شریفی مُد رِفته به نام زورگیری که توی روز روشن...شب

تاریک...صبح ناشتا...بعدازظهر سگی....دیگه همه وقته میـ یَن با توسل به

زور جیباتان ر خالی مُکُنن...

او اول ها تنها کاری که مُشُد کرد ای بود بهشا فقط فحش بِدِم...البته

فُحش های بد بد نه هاا..فحش ها در حد اسم حیوونا و یا احمق و گوگول و

بد و بیشعور...البته فحش بد هم در این مورد (زورگیری) هم از نظر مُو

مانعی نِدِرِه...مگه با نیت خالص و فقط به خاطر عصبی بودنتا گفته شده

بِشِه....

حالا دیگه نِمِشه که فقط فحش داد...باید کاراهایی دیگه هم کرد که الان

بِشِتا مُگُم...

1-
الکی نرن گوشی های موبایل شونصد هزار تومنی و اینا بِخِرِن و بذارن

تو جیبتا....خب همی زورگیرا میان مِبِرن دِگِه..کلی هم کیف مُکُنَن...بیـ یِن

گوشی از این ارزونا که فقط مِشِه زنگ زد و اس ام اس دارد بِخِرن...برای

مثال :11چراغ بخرن!!

2-
هر جایی مِخِن بِرن تنهایی نِرن....چند دوست گنده دِشته بِشن...مخن

بِرن ماست بِخرن هم با اونا بِرن..یهو زورگیرا میِـ ین بهتا حمله مُکُنن بهت

ماستا مریز ِ روتان..ماستی مِرِن...

3-
زورگیرها معمولا به آدم هایی حمله مُکُنن که لباس های شیک دِرَن و

معلومه چیزی دِرَن برای دزدی...خب حالا چه کاریه که لباس قِشنگ قَشنگ

بُپوشِن برن بیرون....وقتی مِخِن بِرِن بیرون یه کم از خاک گلدونای خانه

بپاشن رو تان..این پاچه شلوار ر یه کمی پاره کنن(که البته باز ای ُمد هم

محسوب مِرِه)

4-
با خودتان سلاح حمل کُنن..الان دگه چاقو و تفنگ از مد افتاده...با خودتا

چنگال دشته بِشِن..هم آمد جلو هم همو رو بُکُنِن تو چشش...هم او ر کور

مُکُنن ...هم جیگرتان هم همجووووور حال میه!!


البته بچه های بالا خبر دِدَن که دیگه حکم سلاح سرد هم مثل سلاح گرم

اعدام دِرِه...دستشان درد نُکُنه...پس خواهشا همو چنگال ها ر غلاف کُنِن!!

هر كس كه با زندگي ميسازد ميبازد. بازندگي نساز زندگي را بساز.
يکشنبه 1/8/1390 - 10:44 - 0 تشکر 378854

قشنگی...(به لهجه مشهدی(


لطفا بعد از خواندن ای متن احساس ناامیدی نکنید !!
خودکشی کار آدمای ضعیفه !!

قِشنگیِ چی به چیه!؟!
مِدِنی!؟
نِمِدنی !؟! پس بخون !!


قِشنگیهِ فوتبال به کارت قرمز گرفتنِشه !!!
قِشنگیهِ زندگی به مُردنشه !!!
قِشنگیهِ ازدواج به طلاقشه !!!
قِشنگیهِ هواپیما سوار شدن به سقوطشهِ !!!
قِشنگیهِ دانشجو بودن به مشروط شدنشهِ !!!
قِشنگیهِ دعوا به چاقو خوردنشهِ !!!
قِشنگیهِ کشتی به غرق شدنشهِ!
قِشنگیهِ کارمند بودن به اخراج شدنشهِ !!!
قِشنگیهِ جنگ به تیر خوردنشهِ !!!
قِشنگیهِ آبرو به رفتنشهِ !!!
قِشنگیهِ رانندگی تو مشهد به تِصادفشهِ !!!
قِشنگیهِ وبلاگ داشتن به فیلت... شدنشهِ !!!
قِشنگیهِ مو دِشتن به کچل شُدنشهِ !!!!
قِشنگیهِ عشق به شکستشهِ !!!
قِشنگیهِ ....

هر كس كه با زندگي ميسازد ميبازد. بازندگي نساز زندگي را بساز.
يکشنبه 1/8/1390 - 10:47 - 0 تشکر 378859

 چند تا لطیفه با لهجه مشهدی


کامبیز مِرِه خواستگاری!مادر و پدر دختره جواب رد مِدَن مِگَن دختر ما دِره درس موخوانه! کامبیز مِگه خو اشکال نِدِره مو مُورُم دو ساعت دِگِه برمِگِردُم!!


به کامبیز مِگن فهمیدی زلزله آمد؟!؟!
مِگهِ :نِه بُخُدا مُو روم اووَر بود !!


یه روز یه آقاهه سوار هواپیما مـِرِه که بیاد مَشَد!!هواپیما سقوط مُکُنِه!!

............ای قِرار بود جُک باشه ولی خب حادثه خبر نُمُکُنِه!!

هر كس كه با زندگي ميسازد ميبازد. بازندگي نساز زندگي را بساز.
يکشنبه 1/8/1390 - 10:49 - 0 تشکر 378862

 خواستگاری به لهجه مشهدی


خواستگار: ملاک های شما بریـ یه ازدواج چیه!؟!

دختر خانم گرامی: بری مو هم ای تفاهم خیلی مهمه!

خواستگار:تفاهم که ها!دِگه؟

دختر خانم گرامی: مهم تفاهمه و یه دِنه خانه


خواستگار: خب ها!دِگِه چی!؟


دختر خانم گرامی: مهم تفاهمه و یه دانه خانه و یه باغ تو طرقبه!!

خواستگار:و دگِه چه ملاک هایی دِرِن؟!

دختر خانم گرامی: خب همو تفاهم و یه دِنه خانه و یَک ماشین مدل بالا هم خوبه خب!

خواستگار:و دگه؟!

دختر خانم گرامی:خب تفاهم و خانه و ماشین رو گفتُم..یه عالمه هم پول دِشتهِ بِشی بد نیست!

خواستگار:دِگِه امری نِدِرِن!؟ (ماااااامااااااان )

دختر خانم گرامی: چرا!چرا! ها!نُمُخوام که شما هم زیاد به زحمت بیُفتِن

و روتان فشار بیه!"تفاهم" رو هم فراهم نکردِن اشکالی نِدِره!!

نخواستگار: ها..ای دست گلتان درد نُکُنه...مو بُرُم یه دوری بِزِنُم باز میام!!

هر كس كه با زندگي ميسازد ميبازد. بازندگي نساز زندگي را بساز.
يکشنبه 1/8/1390 - 13:21 - 0 تشکر 378933

سلام
مو نِمدِنُم اینارِ از کجا ورمِدِرِن میارِن.وازَم بِرِمان بینویسِن بی یِیم بُخونِم.
یا علی

يکشنبه 1/8/1390 - 15:43 - 0 تشکر 379014

سلام
راستی شما كجایی هستین؟

هر كس كه با زندگي ميسازد ميبازد. بازندگي نساز زندگي را بساز.
يکشنبه 1/8/1390 - 19:43 - 0 تشکر 379118

سلام
والا دقیق نمی دونم.متولد تهران، بزرگ شده مشهد و ساکن تبریز هستم.مدتی هم در ادبیل به تحصیل مشغول بودم.میشه گفت 45 درصد تبریز، 45 درصد مشهد و 10 درصد تهران و اردبیل زندگی کردم.حالا تشخیص با خودتونه که من کجایی ام.

يکشنبه 1/8/1390 - 20:34 - 0 تشکر 379143

zahra motalebi گفته است :
[quote=zahra motalebi;130737;378862]

 خواستگاری به لهجه مشهدی


خواستگار: ملاک های شما بریـ یه ازدواج چیه!؟!

دختر خانم گرامی: بری مو هم ای تفاهم خیلی مهمه!

خواستگار:تفاهم که ها!دِگه؟

دختر خانم گرامی: مهم تفاهمه و یه دِنه خانه


خواستگار: خب ها!دِگِه چی!؟


دختر خانم گرامی: مهم تفاهمه و یه دانه خانه و یه باغ تو طرقبه!!

خواستگار:و دگِه چه ملاک هایی دِرِن؟!

دختر خانم گرامی: خب همو تفاهم و یه دِنه خانه و یَک ماشین مدل بالا هم خوبه خب!

خواستگار:و دگه؟!

دختر خانم گرامی:خب تفاهم و خانه و ماشین رو گفتُم..یه عالمه هم پول دِشتهِ بِشی بد نیست!

خواستگار:دِگِه امری نِدِرِن!؟ (ماااااامااااااان )

دختر خانم گرامی: چرا!چرا! ها!نُمُخوام که شما هم زیاد به زحمت بیُفتِن

و روتان فشار بیه!"تفاهم" رو هم فراهم نکردِن اشکالی نِدِره!!

نخواستگار: ها..ای دست گلتان درد نُکُنه...مو بُرُم یه دوری بِزِنُم باز میام!!

یره خانم زهرا مطلبی شما مشهدین؟ اگه هستین چرا نمو نویسین مو فکر مو کُنم شما تهرانیی یه وقت خواستی پشت کله ی مو مشهدی ها صحبت کنی بعد مو ناراحت می رفتم چیهای بد بد نصارتان مو کردم

 

 

 

  

می دونی چرا آدم وقتی بزرگ می شه به جای مداد با خودکار می نویسه؟

                                                                    برای این که یاد بگیره هر اشتباهی پاک نمی شه.
يکشنبه 1/8/1390 - 21:45 - 0 تشکر 379190

با سلام
البته بیشتر به دوبله مشهدی میاد!!! طنز بیشتر بیانگر واقعیات هست. نه دوبله گری ــه محض....

موفق باشید.

هرگز اين چهار چيز را در زندگيت نشكن

.......................اعتماد ، قول ، رابطه و قلب ؛

.....................................يرا اينها وقتي مي شكنند صدا ندارند ، اما درد بسياري دارند ...

...چارلز ديكنز ...
يکشنبه 1/8/1390 - 22:55 - 0 تشکر 379229

سلام
اقای شاهین همه جای ایران سرای من است مهم نیست كجایی هستین مهم ایرانی بودنتونه
اقای alicool نخیر من مشهدی نیستم
تهرانی هم نیستم
خودتون حدس بزنید؟
راستی شما اهل مشهد هستین؟

هر كس كه با زندگي ميسازد ميبازد. بازندگي نساز زندگي را بساز.
جمعه 13/8/1390 - 21:4 - 0 تشکر 383326

بله افتخار هم هستم می کنم
شما اصفهانی یا تبریزی یا اذری یا شاهرودی و شاید هم خارج مقیم هستید و یا ...

 

 

 

  

می دونی چرا آدم وقتی بزرگ می شه به جای مداد با خودکار می نویسه؟

                                                                    برای این که یاد بگیره هر اشتباهی پاک نمی شه.
برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.